Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

BitLocker labošanas rīka lietošana, lai palīdzētu atkopt datus no šifrēta sējuma sistēmā Windows Vista

IEVADS
Šajā rakstā ir aprakstīta BitLocker labošanas rīka lietošana. Šo rīku var lietot, lai piekļūtu šifrētiem datiem gadījumā, ja datora cietais disks ir pamatīgi bojāts. Izmantojot šo rīku, var atjaunot diska kritiskās daļas un izglābt atkopjamos datus. Lai datus atšifrētu, ir vajadzīga atkopšanas parole vai atkopšanas atslēga.

Izmantojiet šo komandrindas rīku, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
 • Sējums ir šifrēts, izmantojot līdzekli BitLocker diska šifrēšana.
 • Sistēma Windows Vista netiek startēta vai arī jūs nevarat startēt BitLocker atkopšanas konsoli.
 • Jums nav to datu kopijas, kas atrodas šifrētajā sējumā.
BitLocker labošanas rīka pakotnē ir ietverti šādi faili:
 • Software License Terms.rtf
 • Executables\repair-bde.exe
 • Executables\bderepair.dll
 • Executables\en-us\repair-bde.exe.mui

BitLocker labošanas rīka iegūšana.

Ja jums ir korporācijas Microsoft Premier atbalsta konts, apmeklējiet šo Microsoft Premier tiešsaistes Web vietu un iegūstiet rīku: Šo rīku varat arī iegūt, sazinoties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedzējiem. Zvaniet pa tālruni (800) 936-5700 un konsultējieties ar tehnisko maršrutētāju speciālistu, kurš var jums nosūtīt šo rīku. Lai skatītu pilnu Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedzēju tālruņu numuru sarakstu, apmeklējiet šo Microsoft Web vietu:
PAPILDINDORMĀCIJA

Pārskats.

Var rasties problēma, kas izraisa bojājumus tajā cietā diska apgabalā, kurā BitLocker glabā kritisko informāciju. Šāda veida problēmu var izraisīt cietā diska kļūme vai sistēmas Windows Vista pēkšņa aizvēršana.

Sistēmu Windows Vista vairs nevar startēt.

Ja datora disks ir bojāts, iespējams, ka sistēmu Windows Vista vairs nevar startēt. Šādā gadījumā, iespējams, ka jums tiks piedāvāts veikt datora labošanu. Daži datori ir konfigurēti tādējādi, lai šādā gadījumā automātiski tiktu ievadīta atkopšanas vide. Tomēr, ja dators nav konfigurēts tādējādi, lai automātiski tiktu ievadīta atkopšanas vide, tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums:
Windows startēšana neizdevās. Iespējams, ka cēlonis ir pēdējās aparatūras vai programmatūras izmaiņas. Lai novērstu šo problēmu, rīkojieties šādi:

1.Ievietojiet datorā Windows instalācijas disku un restartējiet datoru.
2.Izvēlieties valodas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz “Tālāk”.
3.Noklikšķiniet uz “Labot datoru”.

Ja jums nav šī diska, sazinieties ar sistēmas administratoru vai datora ražotāju, lai saņemtu palīdzību.

Fails: \Windows\system32\winload.exe.

Statuss: 0xc00000001.

Informācija: Atlasīto ierakstu nevar ielādēt, jo trūkst lietojumprogrammas vai tā ir bojāta.

Sistēma Windows Vista vairs nevar nolasīt disku.

Iespējams, ka ir bojāts disks, kas netiek izmantots, lai startētu sistēmu Windows Vista. Šādā gadījumā bojāto disku nevar atbloķēt, pat izmantojot pareizo atkopšanas paroli vai atkopšanas atslēgu. Tāpēc, lai piekļūtu diska šifrētajam saturam, nevar izmantot citu datoru vai citu sistēmas Windows Vista kopiju. Šādā gadījumā, iespējams, ka bojātais disks BitLocker diska šifrēšanas vadības panelī netiek rādīts.

Piezīme. Sējuma bojājums var būt nesaistīts ar BitLocker. Tāpēc, lai diagnosticētu un novērstu problēmu, kas saistīta ar sējumu, pirms BitLocker labošanas rīka lietošanas ir ieteicams izmēģināt citus rīkus. Windows Vista DVD diskā kopā ar datora labošanas opciju ir iekļauta Windows atkopšanas vide (Windows Recovery Environment — WinRE). Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst sistēmas Windows Vista startēšanas problēmas, apmeklējiet šo Microsoft Web vietu:

BitLocker labošanas rīka lietošana.

Lai lietotu BitLocker labošanas rīku, rīkojieties šādi.

1. darbība: Apkopojiet vajadzīgos materiālus.

Lai no ietekmētā sējuma atkoptu šifrētos datus, iegūstiet šādus vienumus:
 • Disku, kurā bojātais sējums atrodas. Tas ir disks, kurā atrodas šifrētais sējums, ko vēlaties labot.
 • Šifrētā sējuma atkopšanas paroli vai atkopšanas atslēgu. Tā ir atkopšanas informācija, ko esat saglabājis, iespējojot BitLocker.
 • Ārējo cieto disku. Izmantojiet šo disku atkopto datu saglabāšanai. Šī diska lielumam ir jābūt vismaz vienādam ar tā diska lielumu, no kura vēlaties atkopt datus.

  Uzmanību! Veicot atkopšanas darbību, ārējā diskā visi dati tiek dzēsti.
 • USB zibatmiņas disku. Izmantojiet šo atmiņas ierīci BitLocker labošanas rīka failu glabāšanai. Šajā diskā var arī saglabāt atkopšanas informāciju.
 • Windows Vista DVD disku. Šis disks dod iespēju startēt komandu uzvedni.

2. darbība. Izlasiet BitLocker labošanas rīka licences nosacījumus.

Pārbaudiet dokumentu Software License Terms.rtf un izlasiet BitLocker labošanas rīka licences nosacījumus.

3. darbība. Kopējiet BitLocker labošanas rīka failus uz noņemamu ierīci.

 1. No .zip arhīva faila izvērsiet BitLocker labošanas rīka failus.
 2. Atveriet izpildāmo failu mapi un pēc tam visus failus no šīs mapes kopējiet USB zibatmiņas diskā. Tiek kopēti šie trīs faili:
  • disks:\repair-bde.exe,
  • disks:\bderepair.dll un
  • disks:\en-US\repair-bde.exe.mui.

4. darbība. Atveriet komandu uzvednes logu.

 1. Lai startētu datoru, izmantojiet Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet atbilstošos valodas iestatījumus un noklikšķiniet uz Tālāk.
 3. Lapas Instalēt sistēmu Windows apakšdaļā noklikšķiniet uz Labot datoru.
 4. Izpildiet darbības, kamēr tiek piedāvāta opcija, no kuras noklikšķiniet uz Izvēlēties atkopšanas rīku un pēc tam uz Komandu uzvedne.

5. darbība. Tiek noteikts, kādi diski ir klātesoši.

 1. Pārbaudiet, vai visi attiecīgie diski ir savienoti ar datoru. To skaitā ir jāpārbauda ārējā diska, uz kuru vēlaties kopēt atkoptos datus, un USB zibatmiņas diska, kur atrodas BitLocker labošanas rīka faili, savienojums ar datoru.
 2. Komandu uzvednē ierakstiet diskpart un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 3. Diskpart uzvednē ierakstiet list volume (uzskaitīt sējumus) un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
Izmantojiet ģenerētos rezultātus, lai identificētu disku burtus, kas piešķirti šādiem vienumiem:
 • Bojātajam sējumam.
 • Ārējam cietajam diskam.
 • USB zibatmiņas diskam.
Piezīmes
 • Šifrēta sējuma faila sistēmas apzīmējums ir RAW. Izmantojiet šo apzīmējumu, lai identificētu bojāto sējumu.
 • Lai identificētu ārējo cieto disku un USB zibatmiņas disku, lietojiet diska lielumu kopā ar apzīmējumu Noņemams.
Nākamā piemēra izvadē ir ilustrēta informācija, kas var tikt ģenerēta, izpildot diskpart komandu list volume:
DISKPART> uzskaitīt sējumus Sējums ### Burts Apzīmējums Failu sistēma   Tips    Lielums   Statuss   Informācija ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- ----- Sējums 0   E  LR1CFRE_EN_ UDF  DVD-ROM   2584 MB Labā stāvoklī Sējums 1   F  Zibatmiņa-1   FAT  Noņemams  243 MB Labā stāvoklī Sējums 2   C  SISTĒMAS    NTFS  Nodalījums  1500 MB Labā stāvoklī Sējums 3   D        RAW  Nodalījums   73 GB Labā stāvoklī Sējums 4   G  TUKŠS SĒJUMS  NTFS  Noņemams  149 GB Labā stāvoklī
Šajā piemērā izvadē ir norādīta šāda informācija:
 • D disks ir bojātais sējums.
 • G disks ir ārējais cietais disks.
 • F disks ir USB zibatmiņas disks.
Piezīme. Lai izietu no diskpart uzvednes, ierakstiet exit un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

6. darbība: Atrodiet BitLocker labošanas rīka failus.

Komandu uzvednē mainiet direktoriju uz disku, kurā atrodas BitLocker labošanas rīka faili. Piemēram, mainiet direktoriju uz F disku.

7. darbība: Izmantojiet BitLocker labošanas rīku datu atšifrēšanai.

Lai šifrētos datus atšifrētu, ierakstiet šādu komandu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER:
repair-bde InputVolume OutputVolume -RecoveryPassword NumericalPassword
. Šajā komandā aizstājiet vietturus ar šādiem disku burtiem un paroli:
 • InputVolume aizstājiet ar bojātā sējuma diska burtu.
 • OutputVolume aizstājiet ar ārējā cietā diska burtu.
 • NumericalPassword aizstājiet ar šifrētā sējuma atkopšanas paroli.

  Piezīme. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā lietot USB zibatmiņas diskā saglabāto paroli, skatiet sadaļu “Atsauces”.
Piemēram, ierakstiet šādu komandu un nospiediet taustiņu ENTER:
repair-bde D: G: -RecoveryPassword 111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111.

8. darbība: Pārbaudiet atšifrētos datus un pēc tam tos apskatiet.

Kad datu atšifrēšana ir pabeigta, sekojiet norādījumiem, lai izpildītu komandu chkdsk. Pēc tam, kad rīks chkdsk ir pārbaudījis, vai cietajā diskā nav kļūdu, ārējo cieto disku var pievienot citam datoram, lai skatītu datus.

BitLocker labošanas rīka atkopšanas opcijas.

Dažreiz izpildot sadaļā “BitLocker labošanas rīka lietošana” aprakstītās darbības, no bojātā sējuma datus atkopt nevar. Dažreiz dati var būt neatkopjami neatkarīgi no lietotajām atkopšanas metodēm. Tāpēc visus datus, kas atrodas cietajā diskā, ir ieteicams regulāri dublēt.

BitLocker labošanas rīka lietošana bez Windows Vista DVD diska.

Varat izmantot Windows Vista DVD disku, lai nodrošinātu komandu uzvedni BitLocker labošanas rīka palaišanai. Komandu uzvedni var startēt arī citādi. Tomēr komandu uzvednei, ko lietojat, ir jādarbojas datorā ar sistēmu Windows Vista. No sistēmas Microsoft Windows XP vai no citiem datoriem, kuros nedarbojas sistēma Windows Vista, startētas komandu uzvednes netiek atbalstītas. Ja ir pieejams cits dators, kurā darbojas sistēma Windows Vista, bojāto disku var izņemt no sākotnējā datora un pievienot šim datoram, lai veiktu labojumus.

BitLocker labošanas rīka lietošana bez ārējā cietā diska.

Ārējo cieto disku ir ieteicams lietot kā galamērķi datiem, kas ir atkopti no bojātā šifrētā sējuma. Sadaļā “BitLocker labošanas rīka lietošana” aprakstītās darbības uzlabo datu atkopšanas iespēju. To var izskaidrot tādējādi, ka, izpildot sadaļā “BitLocker labošanas rīka lietošana” aprakstītās darbības, bojātais šifrētais sējums netiek modificēts.

BitLocker labošanas rīku var arī lietot bez ārējā cietā diska. Šādi veikta labošana var palīdzēt novērst problēmas, ja ir bojātas tikai tās diska vietas, kas tiek izmantotas, lai startētu sistēmu Windows. Tomēr, ja sējums ir plaši bojāts, izmantojot šo labošanas veidu pastāv palielināts datu zuduma risks. Lai labošanu veiktu šādi, pēc komandas repair-bde izpildes izmantojiet opciju -NoOutputVolume. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo opciju, skatiet sadaļu “Atsauces”.

BitLocker labošanas rīka lietošana kopā ar atslēgas pakotni.

Ja izmantojat atslēgas pakotni, dažreiz tas dod papildu iespēju atkopt datus no bojātā sējuma. Šādā gadījumā, izpildot komandu repair-bde, lai veiktu standarta labošanas darbību, tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums:
KĻŪDA: Ievades sējumā ir bojāta kritiska informācija, kas saistīta ar atšifrēšanas atslēgu.
Lai norādītu atslēgas pakotni, lūdzu, mēģiniet opciju -KeyPackage. Iespējams, ka šo sējumu nevar atkopt.
Atslēgas pakotnes lomu labāk var saprast, novērojot BitLocker labošanas rīka darbību bez opcijas -KeyPackage.

BitLocker palīdz aizsargāt datoru pret pēkšņiem bojājumiem, sējumā izveidojot daudzas kritiskās informācijas kopijas. Lai atšifrētu datus, BitLocker labošanas rīks skenē sējumu, lai atrastu šīs kritiskās informācijas derīgu kopiju. Ja ir zudušas visas kritiskās informācijas kopijas, BitLocker labošanas rīks atkopšanas darbību var turpināt tikai, izmantojot šīs kritiskās informācijas kopiju, kas ir bijusi eksportēta kā atslēgas pakotne.

Ja BitLocker atkopšanas informāciju jau esat saglabājis domēna pakalpojumā Active Directory, atslēgas pakotne ir saglabāta tajā pašā vietā domēna pakalpojumā Active Directory. Funkcionējošā šifrētā diskā izpildot skriptu, atslēgas pakotni var saglabāt arī jebkurš lietotājs, kuram ir lokālā administratora tiesības.

Lai lietotu opciju -KeyPackage, jums ir jāpārbauda, vai atslēgas pakotne ir pieejama. Pēc tam šī atslēgas pakotne ir jānodrošina kā BitLocker labošanas rīka fails.

BitLocker labošanas rīka lietošana daļēji šifrētā sējumā.

BitLocker labošanas rīku var lietot daļēji šifrētā sējumā. Šāda situācija var izveidoties, kad BitLocker šifrēšanas darbība nav pabeigta veiksmīgi. Lai to darītu, izpildiet tās pašas procedūras, kas aprakstītas sadaļā “BitLocker labošanas rīka lietošana”.

Piezīme. Norādot opciju -KeyPackage, lai atkoptu datus no daļēji šifrēta sējuma, BitLocker labošanas rīks visus šī sējuma datus uzskata par šifrētiem datiem, kas jāatkopj. Tāpēc BitLocker labošanas rīks mēģina atšifrēt visus šī sējuma datus. Ja opciju -KeyPackage nenorādāt, BitLocker labošanas rīks atšķir sējuma šifrētos datus no datiem, kas nav šifrēti.

BitLocker labošanas rīka problēmu novēršanas palīdzība.

1. kļūdas ziņojums.

Sistēma nevar izpildīt norādīto programmu.
Šis kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja BitLocker labošanas rīku izpildāt vidē, kas netiek atbalstīta. Piemēram, šis kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja BitLocker labošanas rīka 32 bitu versiju izpildāt 64 bitu vidē. BitLocker labošanas rīks ir jāizpilda atbalstītā sistēmas Windows Vista vidē.

2. kļūdas ziņojums

Neizdevās atvērt Diska_burts (0x80310000).
Šis kļūdas ziņojums tiek parādīts, ja BitLocker labošanas rīks sējumā nevar veikt darbības. Dažos gadījumos sējumam var palīdzēt piekļūt opcija -Force. Pārliecinieties arī, vai rīku izpildāt atbalstītā sistēmas Windows Vista vidē.

3. kļūdas ziņojums

Fails vai direktorijs ir bojāts un nav lasāms.
Šādu kļūdas ziņojumu var parādīt, ja sējuma informācija, kas kataloģizē failus un mapes, ir bojāta vai tās trūkst. Piemēram, kataloga informācija tiek iznīcināta, formatējot sējumu. Tomēr kataloga bojājuma gadījumā atkopjamo failu saturs var būt saglabāts. BitLocker labošanas rīku var lietot, lai atšifrētu visu sējumā palikušo failu saturu. Tomēr, ņemot vērā, ka attiecīgā sējuma kataloga informācija nav pieejama, no izvades sējuma ir sarežģīti piekļūt atsevišķiem failiem un mapēm. Lai noteiktu, vai tagad atšifrēto sējumu var pilnībā atkopt, pārbaudiet papildu resursus.
UZZIŅAS

Informācija par BitLocker labošanas rīka lietojumu.

Šī informācija par lietojumu tiek ģenerēta, izpildot komandu repair-bde -?:
Lietojums:repair-bde[.exe] InputVolume         { OutputVolumeOrImage | {-NoOutputVolume|-nov} }         { {-RecoveryPassword|-rp} NumericalPassword |          {-RecoveryKey|-rk} PathToExternalKeyFile }         [{-KeyPackage|-kp} PathToKeyPackage]         [{-LogFile|-lf} PathToLogFile]         [{-?|/?}]Apraksts: Mēģina labot vai atšifrēt bojāto BitLocker šifrēto sējumu, izmantojot sniegto atkopšanas informāciju. BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no papildu datu zudumiem, ir jābūt pieejamam rezerves cietajam diskam. Izmantojiet šo rezerves disku atšifrēto datu izvades glabāšanai vai bojātā sējuma satura dublēšanai.Parametri: InputVolume        BitLocker šifrētais sējums, kas jālabo. Piemērs. “C:”. OutputVolumeOrImage        Nav obligāti. Sējums, kur glabāt atšifrēto saturu vai faila        atrašanās vieta faila vai satura attēla izveidošanai.        Piemēri. “D:”, “D:\imagefile.img”.        BRĪDINĀJUMS! Visa informācija šajā izvades sējumā tiks        pārrakstīta. -nov vai -NoOutputVolume        Mēģinājums labot BitLocker šifrēto sējumu, modificējot        sāknēšanas sektoru, lai norādītu derīgu BitLocker metadatu kopiju.        BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no papildu datu zudumiem, izmantojiet sektoru dublēšanas        utilītu, lai pirms šīs opcijas lietošanas izveidotu ievades sējuma dublējumu.        Ja jums šāda utilīta nav pieejama, norādiet izvades        sējumu vai attēlu. -rk vai -RecoveryKey        Nodrošina ārējo atslēgu sējuma atbloķēšanai.        Piemērs. “F:\RecoveryKey.bek”. -rp vai -RecoveryPassword        Nodrošina skaitlisko paroli sējuma atbloķēšanai.        Piemērs. "111111-222222-333333-...". -kp vai -KeyPackage        Nav obligāti. Nodrošina atslēgas pakotni sējuma atbloķēšanai.        Piemērs. “F:\ExportedKeyPackage”.      Ja šī opcija ir tukša, rīks atslēgas pakotni meklēs      automātiski. Šī opcija ir vajadzīga tikai gadījumā, ja to pieprasa rīks. -lf vai -LogFile        Nav obligāti. Norāda ceļu uz failu, kurā tiek glabāta informācija par        progresu. Piemērs. “F:\log.txt”. -f  vai -Force        Nav obligāti. Liek nomontēt sējumu, pat ja         to nevar bloķēt. Šī opcija ir vajadzīga tikai gadījumā, ja to pieprasa        rīks. -?  vai /?         Parāda ekrānu.Piemēri. repair-bde C: -NoOutputVolume -rk F:\RecoveryKey.bek repair-bde C: D: -rp 111111-222222-[...] -lf F:\log.txt repair-bde C: D: -kp F:\KeyPackage -rp 111111-222222-[...] repair-bde C: D:\imagefile.img -kp F:\KeyPackage -rk F:\RecoveryKey.bek
Rekvizīti

Raksta ID: 928201. Pēdējo reizi pārskatīts: 12/20/2007 18:23:00. Pārskatījums: 3.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbhowto kbinfo KB928201
Atsauksmes