Pēc Windows 7 1. servisa pakotnes vai Windows Vista servisa pakotnes instalēšanas dators var sasalt vai tikt restartēts, parādot melnu ekrānu, kurā redzams kļūdas ziņojums "0xc0000034"

SIMPTOMI
Apsveriet šādu situāciju. Datorā instalējat Windows 7 1. servisa pakotni (SP1) vai Windows Vista servisa pakotni. Pēc servisa pakotnes instalēšanas dators var sasalt vai tikt restartēts. Ja dators tiek restartēts, melnā ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums, kas līdzīgs šim:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Piezīme. Restartējot datoru, tiek parādīts tāds pats kļūdas ziņojums.
RISINĀJUMS
Lai atrisinātu šo problēmu, atbilstoši pašreizējai sistēmas Windows versijai izmantojiet kādu no šīm metodēm.

Darbības problēmas novēršanai sistēmas Windows 7 lietotājiem

Lai novērstu šo problēmu, veiciet 1. metodē aprakstītās darbības. Ja, izmantojot 1. metodi, problēma netiek atrisināta, vai neesat pārliecināts par 1. metodes darbību pareizu izpildi, ieteicams izmantot 2. metodi.

1. metode. Dzēsiet POQ ierakstus no faila Pending.xml

Šī metode ir paredzēta problēmas atrisināšanai, izveidojot un palaižot .vbs skriptu. Pēc veiksmīgas .vbs skripta izveidošanas un palaišanas Windows 7 1. servisa pakotnes instalēšanai vajadzētu tikt veiksmīgi pabeigtai.

Piezīmes.

 • Šis .vbs skripts attiecas tikai uz kļūdas kodu 0xc0000034, neizmantojiet šo skriptu problēmām, kas neattiecas uz kļūdu 0xc0000034.
 • Šo metodi ieteicams veikt tikai, ja esat pieredzējis lietotājs.
 • Lai izmantotu šo metodi, ieteicama piekļuve otram datoram un noņemamam datu nesējam, piemēram, USB zibatmiņas diskam.
Pirms darba sākšanas

Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai ir spēkā šādi nosacījumi:
 • Atrodiet otru datoru, no kura var piekļūt internetam. Otrais dators būs jāizmanto, lai izveidotu skripta (.vbs) failu. Lai izveidotu skripta (.vbs) failu, teksts skriptam ir jānokopē no šī zināšanu bāzes raksta.
 • Atrodiet noņemamu datu nesēja ierīci, piemēram, USB zibatmiņas disku. Izveidotais skripta (.vbs) fails būs jāpārkopē noņemamā datu nesēja ierīcē. Pēc tam skripta (.vbs) fails būs jāpārvieto datorā, kurā ir radusies problēma.
Piezīme. Ja jums nav piekļuves otram datoram un noņemamai datu nesēja ierīcei, skripta (.vbs) failu varat izveidot datorā, kurā ir radusies problēma. Lai to izdarītu, atveriet sadaļu Sistēmas atkopšanas opcijas, atveriet komandu uzvedni un pēc tam no komandu uzvednes atveriet programmu Piezīmjbloks. Pēc tam skripta (.vbs) fails būs jāizveido manuāli, ierakstot tekstu skriptam no šī zināšanu bāzes raksta. Kad tas izdarīts, skripta (.vbs) fails jāsaglabā datora cietajā diskā. Pēc tam skriptu varēs palaist, lai pabeigtu darbības.

1. daļa. Izveidojiet skripta (.vbs) failu

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:
 1. Atrodiet otru datoru, no kura var piekļūt internetam.
 2. Atveriet programmu Piezīmjbloks.
 3. Kopējiet un ielīmējiet programmā Piezīmjbloks šādu tekstu:

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Noklikšķiniet uz Fails un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt kā.
 5. Piešķiriet failam nosaukumu Script.vbs un saglabājiet failu noņemamā datu nesēja ierīcē, piemēram, USB zibatmiņas diskā.

2. daļa. Palaidiet skripta (.vbs) failu

Piezīme. Lai veiktu nākamās darbības, skripta (.vbs) failam ir jābūt iekopētam USB zibatmiņas diskā. Ja izmantojāt cita veida noņemamo datu ierīci, darbības var nedaudz atšķirties.

Lai to izdarītu, veiciet šīs darbības:

 1. Restartējiet datoru un sāciet spiest tastatūras taustiņu F8. Taustiņš F8 ir jānospiež, pirms tiek parādīts Windows logotips. Ja tiek parādīts Windows logotips, jāmēģina vēlreiz, uzgaidot, līdz tiek parādīta Windows pieteikšanās uzvedne, un pēc tam izslēdzot un restartējot datoru.
  Piezīme.Ja dators ir konfigurēts vairāku operētājsistēmu sāknēšanai, taustiņu F8 var nospiest, kad tiek parādīta sāknēšanas izvēlne.
 2. Lietojiet bulttaustiņus, lai apgabalā Papildu sāknēšanas opcijas atlasītu Labot datoru, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Ja saņemat aicinājumu, atlasiet labojamo Windows 7 instalāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 3. Atlasiet valodu un tastatūras ievades metodi un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk..
 4. Atlasiet lietotājvārdu, ierakstiet savu paroli un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 5. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas ņemiet vērā Windows 7 diska burtu, kas norādīts rindā zem Izvēlēties atkopšanas rīku.

  Piemēram, tas var būt līdzīgs šim.

  Operētājsistēma: Windows 7 diskā (C:) <VolumeName>

  Piezīme. Šajā piemērā diska burts sistēmai Windows 7 ir C.
 6. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas noklikšķiniet uz Komandu uzvedne.
 7. Ievietojiet noņemamo datu nesēju ar skripta (.vbs) failu ko iepriekš izveidojāt datorā.
 8. Komandu uzvednē norādiet disku un direktoriju, kurā ir iepriekš izveidotais skripta (.vbs) fails.

  Piemēram, ja iepriekš saglabājāt script.vbs failu, ko izveidojāt USB zibatmiņas diska saknē, un USB zibatmiņas diska burts ir "E", vienkārši ierakstiet to komandu uzvednē un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  E:

  Piezīme. Ja nezināt, kāds ir noņemamā datu nesēja diska burts, varat izmantot utilītu Diskpart, lai parādītu disku sarakstu. Lai palaistu utilītu Diskpart, veiciet šādas darbības.
  1. Ierakstiet Diskpart un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
  2. Ierakstiet List volume (Norādīt sējumu) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
  3. Atzīmējiet, kāds ir noņemamā datu nesēja, kurā atrodas iepriekš izveidotais skripta (.vbs) fails, diska burts. Pieļaujot, ka izmantojāt USB zibatmiņas disku, diska tips būs norādīts kā “Noņemams”.
  4. Lai aizvērtu utilītu Diskpart, ierakstiet Exit (Iziet) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 9. Komandu uzvednē ierakstiet šādu komandu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  <Windows _7_drive_letter> ir tā diska burts, kurā ir instalēta operētājsistēma Windows 7.

  Tādējādi skripts tiks palaists failā Script.vbs. Kad skripta darbība beidzas, iespējams, tiks parādīts ziņojums, kas līdzīgs šim.

  2 POQ nodes removed. Script Completed
 10. Lai izietu no komandu uzvednes, ierakstiet Exit (Iziet) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
 11. Restartējiet datoru. Tagad 1. servisa pakotnes instalēšanai vajadzētu tikt veiksmīgi pabeigtai.

2. metode. Atjaunojiet datoru iepriekšējā stāvoklī, izmantojot sistēmas atjaunošanu


Šīs metodes ir paredzētas, lai atgrieztu datoru sāknējamā stāvoklī, neinstalējot servisa pakotni. Kad dators ir veiksmīgi atgriezts sāknējamā stāvoklī, mēģiniet vēlreiz instalēt servisa pakotni.

Sistēmas atjaunošana atjaunos datoru stāvoklī, kādā tas darbojās pirms šīs problēmas rašanās, un pēc tam dators tiks restartēts. Lai atjaunotu sistēmu, veiciet šīs darbības: 
 1. Restartējiet datoru un sāciet spiest tastatūras taustiņu F8. Taustiņš F8 ir jānospiež, pirms tiek parādīts Windows logotips. Ja tiek parādīts Windows logotips, jāmēģina vēlreiz, uzgaidot, līdz tiek parādīta Windows pieteikšanās uzvedne, un pēc tam izslēdzot un restartējot datoru.

  Piezīme. Ja dators ir konfigurēts vairāku operētājsistēmu sāknēšanai, taustiņu F8 var nospiest, kad tiek parādīta sāknēšanas izvēlne.
 2. Lietojiet bulttaustiņus, lai apgabalā Papildu sāknēšanas opcijas atlasītu Labot datoru, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
  Ja saņemat aicinājumu, atlasiet labojamo Windows 7 instalāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 3. Atlasiet valodu un tastatūras ievades metodi un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 4. Atlasiet lietotājvārdu, ierakstiet savu paroli un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 5. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas noklikšķiniet uz Sistēmas atjaunošana.
 6. Logā Sistēmas atjaunošana noklikšķiniet uz Tālāk.
 7. Atlasiet Windows 7 1. servisa pakotnes atjaunošanas punktu, ja tāds pieejams. Ja šāds atjaunošanas punkts nav pieejams, atlasiet atjaunošanas punktu, kas tika izveidots pirms problēmas rašanās, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Piezīme. Ja nav parādīts neviens atjaunošanas punkts, noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Rādīt citus atjaunošanas punktus.
 8. Logā Atjaunošanas punkta apstiprināšana noklikšķiniet uz Pabeigt un pēc tam, kad tiek parādīta uzvedne, noklikšķiniet uz .
 9. Kad tiek parādīts, ka sistēmas atjaunošana tika veiksmīgi pabeigta, noklikšķiniet uz Restartēt. 

  Piezīme. Ja tiek parādīts melns ekrāns vai tāds pats vai līdzīgs kļūdas ziņojums, iespējams, jāatkārto šīs darbības un jāatjauno dators iepriekšējā stāvoklī.

Darbības problēmas novēršanai sistēmas Windows Vista lietotājiem

Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet šīs metodes, sākot ar 1. metodi. Ja, izmantojot 1. metodi, problēma netiek atrisināta, pārejiet uz 2. metodi. 3. metodi ieteicams veikt tikai, ja esat pieredzējis lietotājs.

Šīs metodes ir paredzētas, lai atgrieztu datoru sāknējamā stāvoklī, neinstalējot servisa pakotni. Kad dators ir veiksmīgi atgriezts sāknējamā stāvoklī, mēģiniet vēlreiz instalēt servisa pakotni.

Piezīme. Lai izmantotu šīs metodes, nepieciešams Windows Vista DVD disks. Ja datora ražotājs nav piegādājis Windows Vista DVD disku, iespējams, varat sākt izmantot labošanas rīkus. Lai to izdarītu, veiciet šīs darbības:
 1. Restartējiet datoru un restartēšanas procesa laikā nospiediet F8, lai atvērtu izvēlni Papildu sāknēšanas opcijas. Vai arī uzgaidiet un atlasiet opciju Izvēlne Papildu opcijas.
 2. Izvēlnē atlasiet opciju, lai labotu savu datoru.
 3. Atlasiet Administrators un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
 4. Veiciet 4. darbību 1. vai 2. metodē.

1. metode. Atjaunojiet datoru iepriekšējā stāvoklī, izmantojot sistēmas atjaunošanu

Sistēmas atjaunošana atjaunos datoru stāvoklī, kādā tas darbojās pirms šīs problēmas rašanās, un pēc tam dators tiks restartēts. Lai atjaunotu sistēmu, veiciet šīs darbības: 
 1. Ievietojiet Windows Vista DVD disku DVD diskdzinī un pēc tam restartējiet datoru no DVD diska.

  Piezīme. Kad tiek parādīta uzvedne Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no kompaktdiska vai DVD diska, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai restartētu datoru, izmantojot Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet savas valodas iestatījumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 3. Atlasiet Labot datoru.
 4. Atlasiet labojamo Windows Vista instalāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 5. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas atlasiet Sistēmas atjaunošana un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme. Ja, startējot sistēmu Windows Vista, labošanas rīks nosaka problēmu, automātiski tiks palaista sākuma labošana, lai problēmu novērstu. Ja tā notiek, noklikšķiniet uz Atcelt un pēc tam noklikšķiniet uz Skatīt papildu opcijas, lai piekļūtu sistēmas atkopšanas un atbalsta opcijām.
 6. Sistēmas atjaunošanas vednī noklikšķiniet uz Tālāk.
 7. Atlasiet atjaunošanas punktu ar datumu, kas ir agrāks par kļūdas ziņojuma parādīšanas laiku, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Piezīme. Lielākajā daļā gadījumu tas ir jaunākais sarakstā parādītais atjaunošanas punkts.
 8. Noklikšķiniet uz Tālāk.
 9. Noklikšķiniet uz Pabeigt. Sistēmas atjaunošana pabeigs darbību, un dators tiks restartēts.  
Piezīme. Ja tiek parādīts melns ekrāns vai saņemat to pašu vai līdzīgu kļūdas ziņojumu, iespējams, jāatkārto šīs darbības un jāatjauno dators iepriekšējā stāvoklī.

2. metode. Izmantojiet sākuma labošanu, lai mēģinātu labot datora startēšanas problēmas

Lai sistēmu Windows startētu no Windows Vista DVD diska un izmantotu sistēmas atkopšanas opcijas, veiciet šādas darbības:

 1. Ievietojiet Windows Vista DVD disku DVD diskdzinī un pēc tam restartējiet datoru no DVD diska.

  Piezīme. Kad tiek parādīta uzvedne Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no kompaktdiska vai DVD diska, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai restartētu datoru, izmantojot Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet savas valodas iestatījumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 3. Atlasiet Labot datoru.
 4. Atlasiet labojamo Windows Vista instalāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 5. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas atlasiet Sākuma labošana un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme. Ja, startējot sistēmu Windows Vista, labošanas rīks nosaka problēmu, automātiski tiks palaista sākuma labošana, lai problēmas novērstu. Ja tā notiek, noklikšķiniet uz Atcelt un pēc tam noklikšķiniet uz Skatīt papildu opcijas, lai piekļūtu sistēmas atkopšanas un atbalsta opcijām.
 6. Kad sākuma labošanas darbība ir pabeigta, noklikšķiniet uz Pabeigt.
 7. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas noklikšķiniet uz Restartēt.
Piezīme. Ja tiek parādīts melns ekrāns, kurā redzams tāds pats kļūdas ziņojums, pārejiet uz 3. metodi.

3. metode. Izdzēsiet poqexec ierakstu no SetupExecute vērtības (tikai pieredzējušiem lietotājiem)

Piezīme. 3. metodi ieteicams veikt tikai, ja esat pieredzējis lietotājs. 

Svarīgi! Šajā sadaļā, metodē vai uzdevumā ir ietvertas darbības, kuras izpildot var modificēt reģistru. Tomēr, ja reģistru modificēsit nepareizi, var rasties nopietnas problēmas. Tāpēc veiciet šīs darbības uzmanīgi. Papildu drošībai pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumu. Pēc tam, ja rodas kāda problēma, varat reģistru atjaunot. Lai iegūtu papildinformāciju, kā dublēt reģistru un to atjaunot, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē: 322756 Reģistra dublēšana un atjaunošana operētājsistēmā Windows

Lai poqexec ierakstu izdzēstu no SetupExecute (REG_MULTI_SZ) vērtības, jānotīra vērtība. Lai to izdarītu, veiciet šīs darbības:
 1. Ievietojiet Windows Vista DVD disku DVD diskdzinī un pēc tam restartējiet datoru no DVD diska.

  Piezīme. Kad tiek parādīta uzvedne Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no kompaktdiska vai DVD diska, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai restartētu datoru, izmantojot Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet savas valodas iestatījumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
 3. Atlasiet Labot datoru.

  Piezīme. Ja tiek piedāvāts veikt sistēmas atjaunošanu, atlasiet un nospiediet taustiņu Enter.
 4. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas atlasiet Sākuma labošana un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme. Ja, startējot sistēmu Windows Vista, labošanas rīks nosaka problēmu, automātiski tiks palaista sākuma labošana, lai problēmas novērstu. Ja tā notiek, noklikšķiniet uz Atcelt un pēc tam noklikšķiniet uz Skatīt papildu opcijas, lai piekļūtu sistēmas atkopšanas un atbalsta opcijām.
 5. Sadaļā Sistēmas atkopšanas opcijas noklikšķiniet uz  Komandu uzvedne un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
 6. Komandu uzvednē ierakstiet šādas komandas: Pēc katras komandas nospiediet taustiņu Enter

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Komandu uzvednē ierakstiet exit un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
 8. Restartējiet datoru.
0xc0000034 boot reboot
Rekvizīti

Raksta ID: 975484. Pēdējo reizi pārskatīts: 09/26/2011 18:37:00. Pārskatījums: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Atsauksmes