Īsinājumtaustiņi, kas izmantojami programmā Word formām, WordArt un tekstlodziņiem

Piezīme.: Šajā rakstā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Citu izkārtojumu taustiņi var nebūt precīzi atbilstoši ASV tastatūras taustiņiem.

Īsinājumtaustiņu kombinācijās, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Rakstot par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

Esc

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atlasīts vēlamais objekts.

Atlasītu vairākas formas.

Nospiediet un turiet taustiņu CTRL, kamēr klikšķināt uz formām

Atlasiet vairākas formas ar tekstu.

Turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz formām

Atvērt atlases rūti.

Alt+F10

Fokusa vienuma atlasīšana (atlases rūtī).

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Fokusa vienuma atlases atcelšana (atlases rūtī).

Shift+Enter

Teksta rediģēšana tekstlodziņā

F2 vai taustiņš ENTER, kad ir atlasīts tekstlodziņš

Formas teksta rediģēšana.

F2 vai taustiņš ENTER, kad ir atlasīta forma

Atlasītā objekta izgriešana.

Ctrl+X

Atlasītā objekta kopēšana.

Ctrl+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

Ctrl+V

Kopēt formatējumu.

Ctrl+Shift+C

Formatējuma ielīmēšana.

Ctrl+Shift+V

Īpašā ielīmēšana

Ctrl+Alt+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

Ctrl+Y

Tastatūras īsinājumtaustiņi lietošanai atlases rūtī

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

Alt+F10

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

Augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

Kreisā bultiņa

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

Labā bultiņa

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

Shift+augšupvērstā bultiņa vai Shift+lejupvērstā bultiņa

Fokusa vienuma atlasīšana.

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Cita objekta pievienošana atlasei.

Shift+atstarpes taustiņš

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

Shift+Enter

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

Ctrl+Shift+S

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Atlasītu vairākas formas

Nospiediet un turiet vadību, kamēr noklikšķināt uz formām

Vairāku formu ar tekstu atlasīšana

Turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz formām

Atvērt atlases rūti.

ALT + F10

Fokusa vienuma atlasīšana (atlases rūtī).

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana (atlases rūtī).

SHIFT+ENTER

Teksta rediģēšana tekstlodziņā

F2 vai taustiņš ENTER, kad ir atlasīts tekstlodziņš

Formas teksta rediģēšana.

F2 vai taustiņš ENTER, kad ir atlasīta forma

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + C, lai nokopētu formas atribūtus.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + TABULĒŠANAS taustiņš, lai atlasītu formu vai objektu, kuram vēlaties kopēt atribūtus.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTo bulttaustiņu, lai atlasītu <variable> objektā, ievadiet vai labo bulttaustiņu, lai tiktu parādīta sekundārā izvēlne, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT, N un pēc tam J.

 2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Nospiediet LEJUPVĒRSTo bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai izveidotu objektu.

  • Divreiz nospiediet LEJUPVĒRSTo bultiņu, lai atlasītu cilni izveidot no faila , un pēc tam ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojiet līdz failam.

SmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo SmartArt grafikas tipu.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu SmartArt grafikas izkārtojumu, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, N un pēc tam nospiediet X.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vēlamo tekstlodziņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Kad esat beidzis rakstīšanu un vēlaties pāriet atpakaļ pie teksta rediģēšanas dokumentā, nospiediet taustiņu ESC.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu ESC.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ) pa formām vai objektiem, līdz tiek parādīti objekta izmēri, kurus vēlaties atlasīt.

Tastatūras īsinājumtaustiņi lietošanai atlases rūtī

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

ALT + F10

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Cita objekta pievienošana atlasei.

SHIFT+atstarpes taustiņš

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ENTER

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Punktu rediģēšana formā

Piezīme.: Noklikšķiniet uz formas un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J + D + E + E.

 • Lai pievienotu punktu, nospiediet taustiņu CTRL un noklikšķiniet uz formas kontūras.

 • Lai izdzēstu punktu, noklikšķiniet uz punkta, turot nospiestu taustiņu CTRL.

 • Lai punkts būtu uzskatīts par viendabīgu punktu, nospiediet taustiņu SHIFT, kamēr velkat kādu no punktam pievienotajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz nogludinātu punktu. Nogludināts punkts savieno divus vienāda garuma līnijas segmentus.

 • Lai punkts būtu uzskatīts par taisnu punktu, nospiediet taustiņu CTRL, kamēr velkat kādu no punktam pievienotajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz taisnes punktu. Taisnes punkts savieno divus dažāda garuma līnijas segmentus.

 • Lai punkts būtu uzskatīts par stūra punktu, nospiediet taustiņu ALT, kamēr velkat kādu no punktam pievienotajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz virsotnes punktu. Virsotnes punkts savieno divus līnijas segmentus ar vienu segmentu, kas ir vērsts citā virzienā.

 • Lai atceltu punkta un līnijas segmentu izmaiņas, nospiediet taustiņu ESC, pirms atlaižat peles pogu.

Informāciju par tastatūras īsinājumtaustiņiem darbam ar SmartArt grafikām skatiet rakstā SmartArt grafiku īsinājumtaustiņi.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×