Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Piezīme.: Šajā rakstā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Citu izkārtojumu taustiņi var nebūt precīzi atbilstoši ASV tastatūras taustiņiem.

Īsinājumtaustiņu kombinācijās, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Rakstot par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

Esc

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atlasīts vēlamais objekts.

Atlasiet vairākas formas.

Turot nospiestu taustiņu Ctrl, noklikšķiniet uz formām

Atlasiet vairākas formas ar tekstu.

Turot nospiestu taustiņu Shift, noklikšķiniet uz formām

Atvērt atlases rūti.

Alt+F10

Fokusēta vienuma atlasīšana (atlases rūtī).

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Fokusēta vienuma atlases atcelšana (atlases rūtī).

Shift+Enter

Teksta rediģēšana tekstlodziņā.

F2 vai Enter pēc tekstlodziņa izvēles

Teksta rediģēšana formā.

F2 vai Enter pēc formas izvēles

Atlasītā objekta izgriešana.

Ctrl+X

Atlasītā objekta kopēšana.

Ctrl+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

Ctrl+V

Kopēt formatējumu.

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt tikai formatējumu.

Ctrl+Shift+V

Īpašā ielīmēšana

Ctrl+Alt+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

Ctrl+Y

Īsinājumtaustiņi izmantošanai atlases rūtī

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

Alt+F10

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

Augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

Kreisā bultiņa

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

Labā bultiņa

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

Shift+augšupvērstā bultiņa vai Shift+lejupvērstā bultiņa

Fokusa vienuma atlasīšana.

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Pievienot atlasei citu objektu.

Shift+atstarpes taustiņš

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

Shift+Enter

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

Ctrl+Shift+S

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Vairāku formu atlase

Turot nospiestu taustiņu CONTROL, noklikšķiniet uz formām

Select multiple shapes with text

Turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz formām

Atvērt atlases rūti.

ALT+F10

Fokusēta vienuma atlasīšana (atlases rūtī).

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Fokusēta vienuma atlases atcelšana (atlases rūtī).

SHIFT+ENTER

Teksta rediģēšana tekstlodziņā.

F2 vai ENTER pēc tekstlodziņa izvēles

Teksta rediģēšana formā.

F2 vai ENTER pēc formas izvēles

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu formas atribūtus.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu formu vai objektu, uz kuru vēlaties kopēt atribūtus.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, lai<mainīgo> Objekts,ENTER vai LABO BULTIŅU, lai parādītu sekundāro izvēlni, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet taustiņu ALT, N un pēc tam J.

 2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai izveidotu objektu.

  • Divreiz nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu cilni Izveidot no faila, un pēc tam ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojot atrodiet failu.

SmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, N un pēc tam taustiņu M, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu izvēlēto SmartArt grafikas tipu.

 3. Nospiediet taustiņu TAB un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu SmartArt grafikas izkārtojumu, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, N un pēc tam nospiediet X.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu lodziņu Teksts, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Kad esat beidzis rakstīšanu un vēlaties pāriet atpakaļ pie teksta rediģēšanas dokumentā, nospiediet taustiņu ESC.

WordArt objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu izvēlēto WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu ESC.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārvietotos atpakaļ) pa formām vai objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

Īsinājumtaustiņi izmantošanai atlases rūtī

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

ALT+F10

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Pievienot atlasei citu objektu.

SHIFT+atstarpes taustiņš

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ENTER

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Edit points in shape

Piezīme.: Noklikšķiniet uz formas un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju ALT+J+D+E+E.

 • Lai pievienotu punktu, nospiediet un turiet taustiņu CTRL un noklikšķiniet uz formas kontūras.

 • Lai izdzēstu punktu, nospiediet un turiet taustiņu CTRL un noklikšķiniet uz punkta.

 • Lai punkts uztvertu kā nogludinātu punktu, nospiediet taustiņu SHIFT un velciet kādu no punktam piestiprinātajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz nogludinātu punktu. Nogludināts punkts savieno divus vienāda garuma līnijas segmentus.

 • Lai punktu apstrādātu kā taisnu punktu, nospiediet taustiņu CTRL un velciet kādu no punktam piestiprinātajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz taisnes punktu. Taisnes punkts savieno divus dažāda garuma līnijas segmentus.

 • Lai punkts apstrādātu kā stūrīti, nospiediet taustiņu ALT un velciet kādu no punktam piestiprinātajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz virsotnes punktu. Virsotnes punkts savieno divus līnijas segmentus ar vienu segmentu, kas ir vērsts citā virzienā.

 • Lai atceltu punkta un līnijas segmentu izmaiņas, nospiediet taustiņu ESC un tikai pēc tam atlaižiet peles pogu.

Informāciju par īsinājumtaustiņi darbam ar SmartArt grafikām skatiet rakstā SmartArt grafiku īsinājumtaustiņi.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×