Īsinājumtaustiņi programmā Publisher

Dažreiz varat strādāt ātrāk, visu laiku turot pirkstus uz tastatūras, nevis izmantojot peli vai skārienpaliktni. Iespējams, jau izmantojat tādas saīsnes kā Ctrl+C (kopēšana) un Ctrl+S (saglabāšana), taču nezināt, ka pastāv daudzas citas saīsnes. Tās ir minētas tālāk.

Tēmas šajā rakstā

Jaunas saīsnes

Formu un attēlu efekti

Formu efekti

Attēlu efekti

Teksta efekti

Teksta aizpildījuma nolaižamā izvēlne

Teksta kontūras nolaižamā izvēlne

Teksta efektu nolaižamā izvēlne

Publikācijas izveidošana, atvēršana, aizvēršana vai saglabāšana

Publikācijas izveidošana, atvēršana, aizvēršana

Teksta un objektu rediģēšana vai formatēšana

Teksta rediģēšana vai formatēšana

Tekstu formātu kopēšana

Teksta vai objektu kopēšana, izgriešana, ielīmēšana vai dzēšana

Darbības atsaukšana vai atsaukšanas atcelšana

Objekta pavirzīšana

Objektu slāņi

Objektu pieķeršanās

Objektu atlasīšana vai grupēšana

Darbs ar lappusēm

Lappušu atlasīšana vai ievietošana

Pārvietošanās starp lappusēm

Lappušu šablona izmantošana

Robežu vai palīglīniju rādīšana vai paslēpšana

Tālummaiņa

Publikācijas drukāšana

Drukas priekšskatījuma lietošana

Publikācijas drukāšana

Hipersaišu ievietošana

E-pasta sūtīšana

Uzdevumu automatizēšana

Darbs ar makro

Darbs ar Visual Basic

Lentes saīsnes

Šīs saīsnes tika ieviestas Publisher lentē. Dažas cilnes ir kontekstuālas un tiek parādītas tikai tad, kad ievietots vai atlasīts kāds objekts, piemēram, forma vai tabula. Izmantojot saīsnes ar diviem burtiem, varat izmantot tastatūras īsinājumtaustiņus ar kontekstcilnēm.

Jaunie īsinājumtaustiņi, kuros izmantoti divi burti, atver cilni Zīmēšanas rīki.

Lai tos lietotu, vispirms atlasiet objektu, pēc tam nospiediet taustiņu Alt, nospiediet divu burtu kontekstizvēlnes saīsni un pēc tam nospiediet pārējos taustiņus, ja tādi ir. Piemēram, lai atvērtu izvēlni Formu efekti un formai pievienotu ēnu, atlasiet formu, nospiediet taustiņu Alt, nospiežot JN, tiek atvērta kontekstcilnes Zīmēšanas rīki cilne Formatēšana, MO — izvēlne Formu efekti, N — Ēnu galerija, un pēc tam, izmantojot tabulācijas taustiņu, pārvietojieties pa ēnas opcijām, lai lietotu ēnu savā formā.

Formu un attēlu efekti

Formu efekti

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt izvēlni Formu efekti

Alt, JN, MO

Atvērt Formu efekti — ēnu galerija

Alt, JN, MO, N, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Formu efekti — atspulgu galerija

Alt, JN, MO, A, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Formu efekti — spīdumu galerija

Alt, JN, MO, M, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Formu efekti — neizteikto malu galerija

Alt, JN, MO, E, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Formu efekti — slīpo griezumu galerija

Alt, JN, MO, S, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Formu efekti — telpiskas pagriešanas galerija

Alt, JN, MO, T, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt formu stilu galeriju

Alt, JD, ST, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Attēlu efekti

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt izvēlni Attēlu efekti

Alt, JP, F

Atvērt Attēlu efekti — ēnu galerija

Alt, JP, F, N, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Attēlu efekti — atspulgu galerija

Alt, JP, F, A, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Attēlu efekti — spīdumu galerija

Alt, JP, F, D, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Attēlu efekti — neizteikto malu galerija

Alt, JP, F, E, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Attēlu efekti — slīpo griezumu galerija

Alt, JP, F, S, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt Attēlu efekti — telpiskas pagriešanas galerija

Alt, JP, F, T, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atvērt attēlu stilu galeriju

Alt, JP, R, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Notīrīt attēla stilu

Alt, JP, K, C

Teksta efekti

Teksta aizpildījuma nolaižamā izvēlne

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt nolaižamo izvēlni Teksta aizpildījums

Alt, JM, IE

Bez aizpildījuma

Alt, JM, IE, B, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Citas aizpildījuma krās…

Alt, JM, IE, I, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Aizpildījuma efekti…

Alt, JM, IE, A, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Nianses

Alt, JM, IE, N, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Fonta krāsas paraugs

Alt, JX, TI, S

Teksta kontūras nolaižamā izvēlne

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt nolaižamo izvēlni Teksta kontūras

Alt, JM, RE

Bez kontūras

Alt, JM, RE, Z

Citas kontūras krāsas…

Alt, JM, RE, C, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Kontūras efekti…

Alt, JM, RE, K, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Līnijas krāsas paraugs

Alt, JM, RE, L, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Biezums

Alt, JM, RE, M, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Svītras

Alt, JX, TO, D, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Teksta efektu nolaižamā izvēlne

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt nolaižamo izvēlni Teksta efekti

Alt, JM, TE

Ēna

Alt, JM, TE, N, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Atspulgs

Alt, JM, TE, U, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Spīdums

Alt, JM, TE, D, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Slīpais griezums

Alt, JM, TE, S, pēc tam pārvietoties pa opcijām, izmantojot tabulācijas taustiņu

Uz lapas sākumu

Publikācijas izveidošana, atvēršana, aizvēršana vai saglabāšana

Publikācijas izveidošana, atvēršana, aizvēršana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt jaunu programmas Publisher gadījumu

CTRL+N

Atvērt dialoglodziņu Publikācijas atvēršana

CTRL+O

Aizvērt pašreizējo publikāciju

CTRL+F4 vai CTRL+W

Atvērt dialoglodziņu Saglabāšana kā

CTRL+S

Uz lapas sākumu

Teksta un objektu rediģēšana vai formatēšana

Teksta rediģēšana vai formatēšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Parādīt uzdevumrūti Atrašana un aizstāšana, kurā ir atlasīta opcija Atrast.

F3 vai CTRL+F, vai SHIFT+F4

Parādīt uzdevumrūti Atrašana un aizstāšana, kurā ir atlasīta opcija Aizstāt.

CTRL+H

Pārbaudīt pareizrakstību

F7

Parādīt uzdevumrūti Tēzaurs

SHIFT+F7

Parādīt uzdevumrūti Izpēte

ALT un noklikšķināt uz vārda

Atlasīt visu tekstu. Ja kursors ir tekstlodziņā, tiek atlasīts viss pašreizējā raksta teksts. Ja kursora nav tekstlodziņā, tiek atlasīti visi objekti lapā.

CTRL+A

Pārveidot tekstu treknrakstā

CTRL+B

Pārveidot tekstu slīprakstā

CTRL+I

Pasvītrot tekstu

CTRL+U

Pārveidot tekstu par samazinātiem lielajiem burtiem vai pārveidot samazinātus lielos burtus atpakaļ augšējā un apakšējā reģistra burtos

CTRL+SHIFT+K

Atvērt dialoglodziņu Fonts

CTRL+SHIFT+F

Kopētu formatējumu

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu

CTRL+SHIFT+V

Ieslēgt vai izslēgt speciālās rakstzīmes

CTRL+SHIFT+Y

Pārveidot rakstzīmju formatējumu atpakaļ par pašreizējo teksta stilu

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Lietot vai noņemt apakšraksta formatējumu

CTRL+=

Lietot vai noņemt augšraksta formatējumu

CTRL+SHIFT+=

Palielināt atstatuma starp vārda burtiem (rakstsavirze)

CTRL+SHIFT+]

Samazināt atstatumu starp vārda burtiem (rakstsavirze)

CTRL+SHIFT+[

Palielināt fonta lielumu par 1.0 punktu

CTRL+]

Samazināt fonta lielumu par 1.0 punktu

CTRL+[

Palielināt līdz lodziņa Fonta lielums nākamajam lielumam

CTRL+SHIFT+>

Samazināt līdz lodziņa Fonta lielums nākamajam lielumam

CTRL+SHIFT+<

Centrēt rindkopu

CTRL+E

Līdzināt rindkopu pa kreisi

CTRL+L

Līdzināt rindkopu pa labi

CTRL+R

Līdzināt rindkopu uz abām pusēm (taisnot)

CTRL+J

Vienmērīgi horizontāli izkliedēt rindkopu

CTRL+SHIFT+D

Iestatīt laikraksta līdzinājumu rindkopai (tikai Austrumāzijas valodām)

CTRL+SHIFT+J

Atvērt dialoglodziņu Zilbjdale

CTRL+SHIFT+H

Ievietot pašreizējo laiku

ALT+SHIFT+T

Ievietot pašreizējo datumu

ALT+SHIFT+D

Jauns vai atjaunināts saturs, kas pievienots pirms vairāk nekā septiņām dienām

ALT+SHIFT+P

Neļaut lietot defisi vārdā, ja tas ir rindas beigās

CTRL+SHIFT+0 (nulle)

Tekstu formātu kopēšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Kopēt formatējumu no atlasītā teksta

CTRL+SHIFT+C

Lietot tekstam kopēto formatējumu

CTRL+SHIFT+V

Teksta vai objektu kopēšana, izgriešana, ielīmēšana vai dzēšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Kopēt atlasīto tekstu vai objektu

CTRL+C vai CTRL+INSERT

Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu

CTRL+X vai SHIFT+DELETE

Ielīmēt tekstu vai objektu

CTRL+V vai SHIFT+INSERT

Dzēst atlasīto objektu

DELETE vai CTRL+SHIFT+X

Darbības atsaukšana vai atsaukšanas atcelšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z vai ALT+atpakaļatkāpes taustiņš

Atcelt pēdējās darbības atsaukšanu

CTRL+Y vai F4

Objekta pavirzīšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pavirzīt atlasīto objektu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi

Bultiņu taustiņi

Ja atlasītā objekta tekstā ir kursors, pavirzīt atlasīto objektu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi

ALT+bulttaustiņi

Objektu slāņi

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Novietot objektu priekšā

ALT+F6

Novietot objektu aizmugurē

ALT+SHIFT+F6

Objektu pieķeršanās

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Ieslēgt vai izslēgt opciju Pieķerties pie palīglīnijām

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Objektu atlasīšana vai grupēšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atlasīt visus objektus lapā (ja kursors neatrodas tekstlodziņā, tiek atlasīts viss raksta teksts)

CTRL+A

Grupēt atlasītos objektus vai atgrupēt grupētos objektus

CTRL+SHIFT+G

Notīrīt atlasi no atlasītā teksta

ESC

Notīrīt atlasi no atlasītā objekta

ESC

Atlasīt objektu grupā, ja objektā ir teksts, kas jau ir atlasīts

ESC

Uz lapas sākumu

Darbs ar lappusēm

Lappušu atlasīšana vai ievietošana

Ja publikācija ir izveidota divu lappušu izklājuma skatā, šīs komandas attiecas uz atlasīto divu lappušu izklājumu. Pretējā gadījumā šīs komandas attiecas tikai uz atlasīto lappusi.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Došanās uz lappusi

F5 vai CTRL+G

Ievietot vienas lappuses izklājumu vai divu lappušu izklājumu. Ja veidojat biļetenu, tiek atvērts dialoglodziņš Ievietot publikācijas tipu — lapas.

CTRL+SHIFT+N

Ievietot lappuses dublikātu pēc atlasītās lappuses

CTRL+SHIFT+U

Pārvietošanās starp lappusēm

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Došanās uz lappusi

F5 vai CTRL+G

Doties uz nākamo lappusi

CTRL+PAGE DOWN

Doties uz iepriekšējo lappusi

CTRL+PAGE UP

Pārslēgties starp pašreizējo lappusi un lappušu šablonu

CTRL+M

Lappušu šablona izmantošana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pārslēgties starp pašreizējo lappusi un lappušu šablonu

CTRL+M

Robežu vai palīglīniju rādīšana vai paslēpšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Ieslēgt vai izslēgt Robežas

CTRL+SHIFT+O

Ieslēgt vai izslēgt opciju Horizontālā bāzlīniju palīglīnija (nav pieejama tīmekļa skatā)

CTRL+F7

Ieslēgt vai izslēgt opciju Vertikālā bāzlīniju palīglīnija (tikai Austrumāzijas valodām — nav pieejama tīmekļa skatā)

CTRL+SHIFT+F7

Tālummaiņa

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pārslēgties starp pašreizējo skatu un faktisko lielumu

F9

Tālummainīt līdz pilnas lappuses skatam

CTRL+SHIFT+L

Uz lapas sākumu

Drukāšana

Drukas priekšskatījuma lietošana

Šie īsinājumtaustiņi ir pieejami tikai skatā Drukāšana un ietekmē drukas priekšskatījuma rūti.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pārslēgties starp pašreizējo skatu un faktisko lielumu

F9

Ritināt uz augšu vai leju

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt pa kreisi vai pa labi

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Ritināt tekstu augšup ar lielu pieaugumu

PAGE UP vai CTRL+augšupvērstā bultiņa

Ritināt tekstu lejup ar lielu pieaugumu

PAGE DOWN vai CTRL+lejupvērstā bultiņa

Ritināt tekstu pa kreisi ar lielu pieaugumu

CTRL+kreisā bultiņa

Ritināt tekstu pa labi ar lielu pieaugumu

CTRL+labā bultiņa

Ritināt līdz lappuses augšējam kreisajam stūrim

HOME

Ritināt līdz lappuses apakšējam labajam stūrim

END

Atvērt dialoglodziņu Došanās uz lappusi

F5 vai CTRL+G

Doties uz iepriekšējo lappusi

CTRL+PAGE UP

Doties uz nākamo lappusi

CTRL+PAGE DOWN

Pārvietoties uz nākamo logu (ja ir atvērtas vairākas publikācijas)

CTRL+F6

Iziet no drukas priekšskatījuma un parādīt skatu Drukāšana

CTRL+P

Iziet no drukas priekšskatījuma

ESC

Publikācijas drukāšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Drukāšana

CTRL+P

Uz lapas sākumu

Darbs ar tīmekļa lapām un e-pastu

Hipersaišu ievietošana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Hipersaites ievietošana (kursoram ir jāatrodas kādā tekstlodziņā)

CTRL+K

E-pasta sūtīšana

Pēc tam, kad izvēlaties opciju Sūtīt ziņojumu (Fails > Kopīgot > E-pasts), varat lietot tālāk norādītos tastatūras īsinājumtaustiņus.

Svarīgi!:  Lai varētu nosūtīt ziņojumus, vispirms jāatver programma Outlook. Ja programma Outlook nav atvērta, ziņojums tiks glabāts mapē Izsūtne.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Nosūtīt pašreizējo publikācijas lappusi

ALT+S

Atvērt adrešu grāmatu (kursoram ir jāatrodas ziņojuma iesākumā)

CTRL+SHIFT+B

Atvērt noformējuma pārbaudītāju (kursoram ir jāatrodas ziņojuma iesākumā)

ALT+K

Pārbaudīt rindiņās Kam, Kopija un Diskrētā kopija norādītos vārdus (kursoram ir jāatrodas ziņojuma iesākumā)

CTRL+K

Atvērt adrešu grāmatu ar atlasītu lodziņu Kam (kursoram ir jāatrodas ziņojuma iesākumā)

ALT+. (punkts)

Atvērt adrešu grāmatu ar atlasītu lodziņu Kopija (kursoram ir jāatrodas ziņojuma iesākumā)

ALT+C

Atvērt adrešu grāmatu ar atlasītu lodziņu Diskrētā kopija (kursoram ir jāatrodas ziņojuma iesākumā un ir jābūt redzamam laukam Diskrētā kopija)

ALT+B

Doties uz lodziņu Tēma

ALT+J

Atvērt Outlook dialoglodziņu Ziņojuma opcijas

ALT+P

Atvērt dialoglodziņu Pielāgots, lai izveidotu e-pasta ziņojuma karodziņu, (kursoram ir jāatrodas e-pasta ziņojuma iesākumā)

CTRL+SHIFT+G

Pārvietot kursoru uz e-pasta ziņojuma iesākuma nākamo lauku (kursoram ir jāatrodas e-pasta ziņojuma iesākumā)

TAB

Pārvietot kursoru uz e-pasta ziņojuma iesākuma iepriekšējo lauku

SHIFT+TAB

Pārslēgties starp ievietošanas punktu e-pasta ziņojuma iesākumā un pogu Sūtīt rīkjoslā Pasta sūtījums

CTRL+TAB

Atvērt adrešu grāmatu, kad kursors atrodas e-pasta ziņojuma iesākumā

CTRL+SHIFT+B

Uz lapas sākumu

Uzdevumu automatizēšana

Darbs ar makro

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Makro

ALT+F8

Darbs ar Visual Basic

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Parādīt Visual Basic redaktoru

ALT+F11

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×