Pāriet uz galveno saturu

Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam

Īsinājumtaustiņi ir divu vai vairāku taustiņu kombinācijas; vienlaikus nospiežot šos taustiņus, varat veikt uzdevumu, kura veikšanai parasti lietojat peli vai citu rādītājierīci. Šeit aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV Lync tastatūras izkārtojumu. Citu izkārtojumu taustiņi var nebūt precīzi atbilstoši ASV tastatūras taustiņiem.

Šie īsinājumtaustiņi ir saistīti ar Lync lietotāja interfeisa (UI) līdzekļu apgabaliem. Piemēram, lai ar taustiņu Esc aizvērtu kontaktpersonas vizītkarti, šai kontaktpersonas vizītkartei ir jābūt atvērtai.

Tabulēšanas taustiņš un Shift+tabulēšanas taustiņš tiek bieži lietoti, lai pārvietotos lietotāja interfeisā. Izmantojot tabulēšanas taustiņu, jūs varat pārvietoties lietotāja interfeisā secīgi, bet, izmantojot taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, jūs varat pārvietoties pretējā secībā.

Iespējams, daži līdzekļi jūsu kontam nav pieejami. Mēs tos esam norādījuši.

Īsinājumtaustiņu atrašana

Vispārīgi (jebkurš logs)

Skype darbam (Lync) galvenais logs

Kontaktpersonu saraksts

Kontaktpersonas vizītkarte

Sarunas logs

Zvana vadīklas (sarunas logs)

Video (sarunas logs)

IM (sarunas logs)

Sarunas vai sapulces posms

Sarunas vide

PowerPoint failu koplietošana: mantotais PowerPoint skatītājs

Sarunas cilnēs

Pastāvīgā tērzēšana

Vispārīgi (jebkurš logs)

Tālāk uzskaitītos īsinājumtaustiņus varat lietot neatkarīgi no fokusā esošā loga.

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

Windows logotipa taustiņš+Shift+O

Pieņemt ienākošu paziņojumu par ielūgumu.

Windows logotipa taustiņš+Esc

Noraidīt paziņojumu par ielūgumu.

Windows logotipa taustiņš+F4

Izslēgt/ieslēgt sava audio satura skaņu.

Windows logotipa taustiņš+F5

Ieslēgt/izslēgt savu kameru, ja sarunā jau ir izveidots video savienojums.

Ctrl+Shift+atstarpes taustiņš

Pārslēgt fokusu uz lietojumprogrammas koplietošanas rīkjoslu.

Ctrl+Alt+Shift+3

Atvērt galveno logu un novietot meklēšanas lodziņu fokusā.

Ctrl+Alt+atstarpes taustiņš

Ekrāna koplietošanas laikā atkal pārņemt kontroli.

Ctrl+Shift+S

Pārtraukt ekrāna koplietošanu.

Skype darbam galvenais logs

Kad Lync galvenais logs atrodas priekšplānā, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus.

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

Ctrl+1

Pāriet uz cilni Kontaktpersonu saraksts.

Ctrl+2

Pāriet uz cilni Pastāvīgā tērzēšana.

Ctrl+3

Pāriet uz cilni Sarunu saraksts.

Ctrl+4

Pāriet uz cilni Tālrunis.

Ctrl+1 vai Ctrl+Shift+1

Kā pārstāvim pārsūtīt zvanu uz citas personas tālruņa numuru darbā. (Nav pieejams programmā Lync Basic vai ar visiem Microsoft 365 abonementiem.)

Alt+atstarpes taustiņš

Atvērt izvēlni Sistēma . Alt atver izvēlnes joslu.

Alt+F

Atvērt izvēlni Fails.

Alt+M

Sākt sapulci tūlīt.

Alt+T

Atvērt izvēlni Rīki.

Alt+H

Atvērt izvēlni Palīdzība.

Kontaktpersonu saraksts

Cilnē Kontaktpersonu saraksts izmantojiet šos īsinājumtaustiņus.

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

Dzēst

Dzēst atlasīto pielāgoto grupu vai kontaktpersonu.

Alt+augšupvērstā bultiņa

Atlasīto grupu pārvietot uz augšu.

Alt+lejupvērstā bultiņa

Atlasīto grupu pārvietot uz leju.

Alt+Enter

Īsinājumizvēlnēs — atvērt atlasītās kontaktpersonas vai grupas kontaktpersonu vizītkarti.

Atstarpes taustiņš

Sakļaut vai izvērst atlasīto grupu.

Shift+Delete

Noņemt atlasīto kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta (tikai ne adresātu grupas dalībniekus).

Kontaktpersonas vizītkarte

Kontaktpersonas vizītkartē izmantojiet šos īsinājumtaustiņus. Lai atvērtu kontaktpersonas vizītkarti, izmantojiet kombināciju Alt+Enter.

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

Esc

Aizvērt kontaktpersonas vizītkarti.

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties cilnēs kontaktpersonas vizītkartes apakšā.

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties cilnēs kontaktpersonas vizītkartes apakšā pretējā secībā.

Sarunas logs

Sarunu logā izmantojiet šos īsinājumtaustiņus.

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

F1

Atvērt palīdzības sākumlapu (izvēlnē Palīdzība).

Esc

Ja ir atvērts pilnekrāna logs, tas tiek aizvērts. Ja pilnekrāna logs nav atvērts, sarunas logs tiek aizvērts tikai tad, ja nav audio vai video, vai nenotiek koplietošana.

Alt+C

Pieņemt paziņojumus par ielūgumu. Tie var būt audio, video, zvanu un koplietošanas pieprasījumi.

Alt+F4

Aizvērt sarunas logu.

Alt+l

Ignorēt paziņojumus par ielūgumu. Tie var būt audio, video, zvanu un koplietošanas pieprasījumi.

Alt+R

Sapulcē atkārtoti ieslēgt audio.

Alt+S

Sarunas logā sūtītajam failam atvērt dialoglodziņu Saglabāt kā.

Alt+V

Uzaicināt kontaktpersonu uz notiekošu sarunu.

Ctrl+S

Saglabāt IM vēstures saturu. Darbojas personas sarunā ar citu personu, izmantojot programmu Outlook.

Ctrl+W

Rādīt vai paslēpt tūlītējo ziņojumu apgabalu.

Ctrl+F

Sūtīt failu vai konferencē pievienot sapulces pielikumu.

Ctrl+N

Veikt savas piezīmes, izmantojot Microsoft piezīmju veikšanas programmu OneNote. Startē programmu OneNote. (Nav pieejams programmā Lync Basic.)

Ctrl+R

Rādīt vai paslēpt dalībnieku sarakstu.

CTRL+SHIFT+ALT+LABĀ BULTIŅA

Naviģējiet pa labi uz nākamo lietotāja interfeisa elementu sarunas logā. Šī taustiņu kombinācija aizstāj taustiņu Tab fokusa pārvietošanai no viena lietotāja interfeisa elementa uz nākamo.

CTRL+SHIFT+ALT+KREISĀ BULTIŅA

Naviģējiet pa kreisi uz iepriekšējo lietotāja interfeisa elementu sarunas logā. Šī taustiņu kombinācija aizstāj taustiņu Tab fokusa pārvietošanai no viena lietotāja interfeisa elementa uz iepriekšējo.

Ctrl+Shift+Enter

Pievienot video/beigt video.

Ctrl+Shift+H

Aizturēt vai atsākt notiekošu audio sarunu.

Ctrl+Shift+I

Atzīmēt sarunu kā sarunu ar augstu svarīguma pakāpi. Šī kombinācija darbojas personas sarunā ar citu personu, bet nav pieejama sapulcēm.

Ctrl+Shift+Y

Rādīt vai paslēpt koplietošanas posmu.

Ctrl+Shift+P

Pārslēgties uz datu lapas skatu.

Ctrl+Shift+K

Pārslēgt uz skatu, kurā redzams tikai saturs.

Ctrl+Enter

Pievienot audio/beigt audio.

Augšupvērstā bultiņa

Ja kursors ir novietots uz režīma pogas, tiek atvērta atbilstošā remarka.

Atstarpes taustiņš

Ja fokusā ir režīma poga, tiek veikta noklusējuma darbība. Audio režīmā tiek izslēgta vai ieslēgta skaņa, savukārt video režīmā — startēta vai apturēta kamera.

Esc

Atmest vai paslēpt atvērtu remarku vai burbuli, kas ir tastatūras fokusā.

Zvana vadīklas (sarunas logs)

Ja tiek veikts vienādranga zvans, zvana vadīklās izmantojiet šos īsinājumtaustiņus. Tie nedarbojas konferences zvanā.

Īsinājumtaustiņš

Darbība

Alt+Q

Beigt zvanu.

Ctrl+Shift+T

Pārsūtīšana: vienādranga zvana laikā atvērt kontaktpersonu atlasītāju. (Nav pieejams programmā Lync Basic vai ar visiem Microsoft 365 abonementiem.)

Ctrl+Shift+H

Aizturēt sarunu.

Ctrl+Shift+D

Parādīt numuru sastādīšanas tastatūru.

Video (sarunas logs)

Kad sarunas logā strādājat ar video, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus.

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

F5

Skatīt video pilnekrāna režīmā. Ar F5 nevar ieslēgt pilnekrāna video, ja sarunas logā ir redzams posma apgabals.

Esc

Izslēgt pilnekrāna video.

Ctrl+Shift+O

Atvērt galeriju atsevišķā logā; pāriet uz galeriju kopējā logā

Ctrl+Shift+L

Fiksēt jūsu video visiem sapulces dalībniekiem.

IM (sarunas logs)

Kad sazināties ar kādu personu, izmantojot tūlītējo ziņojumapmaiņu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus.

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

F1

Atvērt palīdzību.

F12

Saglabāt IM sarunu.

Shift+Enter

Pievienot rakstatgriezes.

Shift+Insert vai Ctrl+V

Ielīmēt.

Ctrl+A

Atlasīt visu saturu.

Ctrl+B

Pārveidot iezīmēto tekstu treknrakstā.

Ctrl+C

Kopēt atlasīto tekstu.

Ctrl+X

Izgriezt atlasīto tekstu.

Ctrl+l

Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā.

Ctrl+U

Pasvītrot atlasīto tekstu.

Ctrl+Y

Atkārtot pēdējo darbību

Ctrl+Z

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Shift+F

Mainīt fonta krāsu. (Tiek mainīta tikai jūsu rakstītā teksta krāsa, nevis citu personu rakstītais.)

Alt+P

Atvērt saņemto failu.

Alt+D

Noraidīt sūtīto failu.

Ctrl+Shift+M

Fokusēt tūlītējās ziņojumapmaiņas apgabalu.

Sarunas vai sapulces posms

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

F5

Skatīt sarunas loga sapulces posmu pilnekrāna režīmā.

Esc

Ja ir atvērts pilnekrāna skats, tas tiek aizvērts.

Alt+T

Pārtraukt koplietošanu.

Ctrl+Shift+E

Pārvaldīt prezentējamo saturu.

Ctrl+Shift+Y

Rādīt vai paslēpt koplietošanas posmu.

Ctrl+Shift+A

Uzspiest gaidošam L1 brīdinājumam pilnekrāna skatu.

Ctrl+Shift+J

Pārslēgties uz runātāja skatu.

Ctrl+Shift+l

Pārslēgties uz galerijas skatu.

CTRL+ALT+labā bultiņa vai

Ctrl + Alt + kreisā bultiņa

Cilnes veidā pāriet pa labi no koplietošanas reģiona un/vai cilnes veidā pāriet pa kreisi no koplietošanas reģiona.

Sarunas vide

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

Delete

Dzēstu atlasītos vienumus.

Home

Pāriet uz saraksta sākumu.

End

Pāriet uz saraksta beigām.

Vienu lappusi uz augšu

Pārvietoties par vienu lapu uz augšu.

Vienu lappusi uz leju

Pārvietoties par vienu lapu uz leju.

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz augšu pie sarunas iepriekšējās kontaktpersonas.

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz leju pie sarunas nākamās kontaktpersonas.

PowerPoint failu koplietošana: mantotais PowerPoint skatītājs

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

Tabulēšanas taustiņš

Ja fokusā ir satura telpa — pārvietoties PowerPoint koplietošanas vadīklās (bultiņa Atpakaļ, bultiņa Tālāk, Sīktēli un Piezīmes).

Labā bultiņa

Ja fokusā ir satura apgabals — pāriet uz nākamo klikšķi vai slaidu, ja pašreizējam slaidam nav iestatīta animācija, izmantojot klikšķus.

Kreisā vai labā bultiņa

Ja fokusā ir sīktēlu apgabals — pārvietot fokusu uz iepriekšējo vai nākamo sīktēlu, nemainot aktīvo slaidu.

Kreisā bultiņa

Ja fokusā ir satura telpa — pāriet uz iepriekšējo klikšķi vai slaidu, ja nav iestatīta animācija, izmantojot klikšķus.

Home

Ja fokusā ir sīktēlu apgabals — iestatīt fokusu uz pirmā slaida sīktēlu, nemainot aktīvo slaidu.

Enter

Atlasīt vadīklu, kas ir fokusā, vai sīktēlus, ja sīktēlu rinda ir fokusā un ir atlasīta (mainot aktīvo slaidu).

End

Ja fokusā ir sīktēlu apgabals — iestatīt fokusu uz pēdējā slaida sīktēlu, nemainot aktīvo slaidu.

Sarunas cilnēs

Taustiņš vai
īsinājumtaustiņš

Darbība

Alt+atstarpes taustiņš

Atvērt ciļņu loga sistēmas izvēlni.

Ctrl+Shift+T

Iestatīt fokusu uz cilnes vienumu cilnēs sakārtotā sarunas skatā.

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni (nepārtraukts cikls visās cilnēs).

Ctrl+1,2…9

Pārslēgties uz cilni ar noteiktu numuru un novietot šo sarunu tastatūras fokusā. Ctrl+1.

Ctrl+O

Atdokot atlasīto sarunu no ciļņu loga vai dokot sarunu tajā.

Esc

Aizvērt cilni.

Pastāvīgā tērzēšana

Pastāvīgās tērzēšanas logā tiek izmantoti tādi paši īsinājumtaustiņi, kā sarunas logā un tūlītējā ziņojumapmaiņā. (Nav pieejams Microsoft 365 abonementiem.)

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×