Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja ārējās tastatūras Outlook īsinājumtaustiņus. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei.

Piezīmes.: 

  • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

  • Pluszīme (+) saīsnē nozīmē, ka jums vienlaikus jānospiež vairāki taustiņi.

  • Komatatzīme (,) saīsnē nozīmē, ka jums jānospiež vairāki taustiņi secībā.

Šajā rakstā ir aprakstīti šīs programmas Outlook Windows.

Piezīme.: Lai ātri atrastu saīsni šajā rakstā, varat izmantot meklēšanu. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F un pēc tam ierakstiet meklējamos vārdus.

Šajā tēmā

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā norādīti bieži lietojamie īsinājumtaustiņi programmā Outlook.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Aizvērt logu vai izvēlni

Esc

Dodieties uz cilni Sākums.

Alt+H

Izveidot jaunu ziņojumu.

Ctrl+Shift+M

Nosūtīt ziņojumu.

Alt+S

Ievietot failu

Alt+N, A, F

Jauns uzdevums

Ctrl+Shift+K

Dzēst vienumu (ja ir atlasīts ziņojums, uzdevums vai sapulce).

Delete

Meklējiet vienumu.

Ctrl+E vai F3

Atbildētu uz ziņojumu.

Alt+H, R, P

Pārsūtītu ziņojumu.

Alt+H, F, W

Atlasiet opciju Atbildēt visiem.

Alt+H, R, A

Kopētu vienumu.

Ctrl+C vai Ctrl+Insert

Piezīme.: Taustiņu kombinācija Ctrl+Insert nav pieejama lasīšanas rūtī.

Dodieties uz sūtīšanas/saņemšanas cilni.

Alt+J, S

Dodieties uz Kalendārs.

Ctrl+2

Izveidotu tikšanos.

Ctrl+Shift+A

Pārvietot vienumu uz mapi.

Alt+H, M, V un sarakstā atlasiet mapi

Cilnē Pielikums atvērt dialoglodziņu Saglabāt kā.

Alt+J, A, A, V

Pārbaudītu jaunus ziņojumus.

Ctrl+M vai F9

Uz lapas sākumu

Pamata navigācijas īsinājumtaustiņi

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēdzieties uz pasta skatu.

Ctrl+1

Pārslēgtos uz kalendāra skatu.

Ctrl+2

Pārslēgtos uz kontaktpersonu skatu.

Ctrl+3

Pārslēdzieties uz uzdevumu skatu.

Ctrl+4

Pārslēgties uz piezīmju .

Ctrl+5

Pārslēgtos uz mapju sarakstu mapju rūtī.

Ctrl+6

Pārslēgtos uz Saīsnes.

Ctrl+7

Atvērt dienasgrāmatu.

Ctrl+8

Atveriet adrešu grāmatu.

Ctrl+Shift+B

Atgriezties iepriekšējā skatā.

Alt+B vai Alt+kreisā bultiņa

Pārietu uz nākamo skatu.

Alt+labā bultiņa

Pārslēgties uz nākamo atvērto ziņojumu

Ctrl+punkts (.)

Pārslēgtos uz iepriekšējo atvērto ziņojumu.

Ctrl+komats (,)

Pārvietotos starp mapju rūti, galveno Outlook logu, lasīšanas rūti un To-Do joslu.

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietotos starp Outlook, mazākām rūtīm mapju rūtī, lasīšanas rūti un sadaļām To-Do joslā.

Tabulēšanas taustiņš vai F6

Pārvietoties starp lenti un kalendāru

F6

Rādītu piekļuves taustiņus lentē.

Alt vai F6

Mapju rūtī vai atvērtā ziņojumā pārvietotu rindiņas ziņojuma galvenē.

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties starp navigācijas rūti un kalendāru

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Pārvietotos mapju rūtī.

Bultiņu taustiņi

Dotos uz citu mapi.

Ctrl+Y

Doties uz lodziņu Meklēt

F3 vai Ctrl+E

Lasīšanas rūtī pārietu uz iepriekšējo ziņojumu.

Alt+augšupvērstā bultiņa vai Ctrl+komats, vai Alt+Page Up

Lasīšanas rūtī tekstā lapa uz leju

Atstarpes taustiņš

Lasīšanas rūtī tekstā lapa uz augšu.

Shift+atstarpes taustiņš

Sakļautu vai izvērstu grupu e-pasta ziņojumu sarakstā.

Attiecīgi kreisā vai labā bultiņa

Pārietu uz iepriekšējo skatu galvenajā Outlook logā.

Alt+B vai Alt+kreisā bultiņa

Pārietu uz nākamo skatu galvenajā Outlook logā.

Alt+labā bultiņa

Atlasītu informācijas joslu un rādītu komandu izvēlni, ja pieejama.

Ctrl+Shift+W

Rādīt To-Do joslu (ieskatu).

Alt+V, B un pēc tam C kalendāram, P personām, T uzdevumiem, vai O izslēgšanai

Uz lapas sākumu

Naviģēt uz lenti

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt cilni Sākums

Alt+H

Atvērt izvēlni Fails.

Alt+F

Atvērt cilni Nosūtīšana/saņemšana

Alt+S

Atvērt cilni Mape

Alt+O

Atvērt cilni Skats

Alt+V

Atvērt cilni Meklēšana

Ctrl+E

Doties uz priekšāteikšanu meklēšanas lauku.

Alt+Q

Uz lapas sākumu

Vienuma vai faila izveide

Darbība

Nospiediet

Izveidotu tikšanos.

Ctrl+Shift+A

Izveidotu kontaktpersonu.

Ctrl+Shift+C

Izveidojiet kontaktpersonu grupu.

Ctrl+Shift+L

Izveidotu faksu.

Ctrl+Shift+X

Izveidotu mapi.

Ctrl+Shift+E

Izveidotu sapulces pieprasījumu.

Ctrl+Shift+Q

Izveidotu ziņojumu.

Ctrl+Shift+M

Izveidotu piezīmi.

Ctrl+Shift+N

IzveidotMicrosoft Office dokumentu.

Ctrl+Shift+H

Izliktu atlasītajā mapē.

Ctrl+Shift+S

Izliktu atbildi atlasītajā mapē.

Ctrl+L

Izveidojiet meklēšanas mapi.

Ctrl+Shift+P

Izveidotu uzdevumu.

Ctrl+Shift+K

Uz lapas sākumu

Teksta formatēšana

Šajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi teksta formatēšanai e-pasta ziņojumos, tikšanās un sapulču uzaicinājumos programmā Outlook.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt lentes cilni Teksta formatēšana

Alt+O

Jāparāda dialoglodziņš Fonts.

Ctrl+Shift+P

Pārslēgt atlasītā vārda vai rindiņas pirmā burta reģistru.

Shift+F3

Pārslēdziet atlasītā teksta reģistru starp kapistiem un kapistiem.

Ctrl+Shift+K

Treknraksta lietošana.

Ctrl+B

Pievienot sarakstu ar aizzīmēm.

Ctrl+Shift+L

Slīpraksta lietošana.

Ctrl+I

Palielinātu atkāpi.

Ctrl+T

Samazinātu atkāpi.

Ctrl+Shift+T

Centrētu tekstu

Ctrl+E

Pasvītrot tekstu

Ctrl+U

Fonta lieluma palielināšana.

Ctrl+labā iekava (]) vai Ctrl+Shift+zīme lielāks nekā (>)

Fonta lieluma samazināšana.

Ctrl+kreisā iekava ([) vai Ctrl+Shift+zīme mazāk nekā (<)

Izgriezt atlasi

Ctrl+X vai Shift+Delete

Kopēt atlasi.

Ctrl+C vai Ctrl+Insert

Piezīme.: Taustiņu kombinācija Ctrl+Insert nav pieejama lasīšanas rūtī.

Ielīmēt nokopēto vai izgriezto atlasi

Ctrl+V vai Shift+Insert

Notīrītu formatējumu.

Ctrl+Shift+Z vai Ctrl+atstarpes taustiņš

Dzēstu nākamo vārdu.

Ctrl+Shift+H

Taisnot tekstu (izstiept rindkopu, lai atbilstu piemalēm}.

Ctrl+Shift+J

Lietotu stilus.

Ctrl+Shift+S

Izveidotu atkāpi pirmai rindai.

Ctrl+T

Ievietotu hipersaiti.

Ctrl+K

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

Ctrl+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

Ctrl+R

Samazinātu pirmās rindas atkāpi pa kreisi.

Ctrl+Shift+T

Noņemtu paragrāfa formatējumu.

Ctrl+Q

Uz lapas sākumu

Izmantojiet meklēšanu

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Dodieties uz meklēšanas lauku, lai atrastu ziņojumu vai citu vienumu.

Ctrl+E vai F3

Notīrītu meklēsanas rezultātus.

Esc

Izvērstu meklēšanu, lai iekļautu Visi pasta vienumi, Visi kalendāra vienumi vai Visi kontaktpersonu vienumi, atkarībā no moduļa.

Ctrl+Alt+A

Lietotu komandu Detalizētā atrašana.

Ctrl+Shift+F

Izveidojiet meklēšanas mapi.

Ctrl+Shift+P

Meklētu tekstu atvērtā vienumā.

F4

Atrodiet un aizstājiet tekstu, simbolus vai dažas formatēšanas komandas lasīšanas rūtī vai atvērtā vienumā.

Ctrl+H

Izvērstu meklēšanu, lai tajā ir ietverti vienumi no pašreizējās mapes.

Ctrl+Alt+K

Izvērstu meklēšanu un iekļautu apakšmapes.

Ctrl+Alt+Z

Uz lapas sākumu

Vienumu drukāšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izvēlnē Fails atveriet lapu Drukāšana.

Alt+F, P

Drukāt vienumu no atvērta loga

Alt+F, P, F, 1

Atvērt dialoglodziņu Lappuses iestatīšana lapā Drukāšana

Alt+S vai Alt+U

Lapā Drukāšana atlasiet printeri.

Alt+F, P, I

Atvērt dialoglodziņu Drukas opcijas

Alt+F, P, R

Uz lapas sākumu

Karodziņu izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Sekojuma karodziņš, lai piešķirtu karodziņu.

Ctrl+Shift+G

Uz lapas sākumu

Krāsu kategoriju izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēstu atlasīto kategoriju no saraksta dialoglodziņā Krāsu kategorijas.

Alt+D

Uz lapas sākumu

Programmas Pasts īsinājumtaustiņi

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgtos uz Iesūtne.

Ctrl+Shift+I

Pārslēgtos uz Izsūtne.

Ctrl+Shift+O

Pārbaudītu vārdus.

Ctrl+K

Nosūtīt ziņojumu.

Alt+S

Atbildētu uz ziņojumu.

Ctrl+R

Atlasiet opciju Atbildēt visiem.

Ctrl+Shift+R

Atbildētu ar sapulces pieprasījumu.

Ctrl+Alt+R

Pārsūtītu ziņojumu.

Ctrl+F

Atzīmētu ziņojumu par tādu, kas nav nevēlams.

Ctrl+Alt+J

Parādītu bloķēto ārējo saturu (ziņojumā).

Ctrl+Shift+I

Izliktu mapē.

Ctrl+Shift+S

Lietot parasto stilu.

Ctrl+Shift+N

Pārbaudītu jaunus ziņojumus.

Ctrl+M vai F9

Dotos uz iepriekšējo ziņojumu.

Augšupvērstā bultiņa

Dotos uz nākamo ziņojumu.

Lejupvērstā bultiņa

Izveidotu ziņojumu (pasta skatā).

Ctrl+N

Izveidotu ziņojumu (jebkurā citā Outlook skatā).

Ctrl+Shift+M

Atvērt saņemtu ziņojumu

Ctrl+O

Izdzēsiet un ignorējiet sarunu.

Ctrl+Shift+D

Atveriet adrešu grāmatu.

Ctrl+Shift+B

Pievienot ātro karodziņu neatvērtam ziņojumam.

Insert

Parādītu dialoglodziņu Sekojuma karodziņš.

Ctrl+Shift+G

Atzīmēt ziņojumu kā lasītu.

Ctrl+Q

Atzīmēt ziņojumu kā nelasītu.

Ctrl+U

Izveidotajā ziņojumā atveriet pasta padomu.

Ctrl+Alt+P

Atrastu vai aizstātu tekstu.

F4

Atrast nākamo vienumu

Shift+F4

Nosūtīt ziņojumu.

Ctrl+Enter

Drukātu vienumu.

Ctrl+P

Pārsūtītu ziņojumu kā pielikumu.

Ctrl+Alt+F

Rādītu atlasītā vienuma rekvezītus.

Alt+Enter

Atzīmēt vienumu lejupielādei.

Ctrl+Alt+M

Pārbaudiet statusu Atzīmēt lejupielādei.

Ctrl+Alt+U

Parādīt sūtīšanas/saņemšanas progresu.

Ctrl+B (ja notiek sūtīšana/saņemšana)

Saglabāt vienumu

Ctrl+S

Atvērt dialoglodziņu Saglabāt kā

F12

Uz lapas sākumu

Mapju rūts izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietotos mapju rūtī.

Augšupvērstais un lejupvērstais bulttaustiņš

Pāriet uz ziņojumu sarakstu no mapju rūts.

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Izveidot jaunu mapi.

Shift+F10, N

Izvērst atlasītu grupu vai mapi ar apakšmapēm

Labā bultiņa

Sakļaut atlasīto grupu vai mapi ar apakšmapēm.

Kreisā bultiņa

Atvērtu atlasīto vienumu mapju rūtī.

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Pārdēvēt atlasīto mapi mapju sarakstā.

F2

Dzēst atlasīto mapi sarakstā. Nevar izdzēst noklusējuma mapes, piemēram, Iesūtne,Izsūtne,Melnraksti un Nosūtītie).

Shift+F10, D

Pāriet uz mapi, ierakstot mapes nosaukuma pirmo burtu. Piemēram, lai pārietu uz mapi Melnraksti, ierakstiet d. Ja vairāku mapju nosaukumi sākas ar vienu un to pašu burtu, atkārtojiet burtu, līdz nonākat pie vēlamās mapes.

Mapes nosaukuma pirmais burts

Uz lapas sākumu

Ziņojumu saraksta izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietojiet ziņojumu sarakstā uz leju un uz augšu.

Lejupvērstais un augšupvērstais bulttaustiņš

Dotos uz vienumu ekrāna apakšā.

Page down

Dotos uz vienumu ekrāna augšā.

Page up

Paplašinātu vai samazinātu atlasītos vienumus par vienu vienumu.

Shift+augšupvērstā bultiņa vai Shift+lejupvērstā bultiņa

Dotos uz nākamo vai iepriekšējo vienumu, nepaplašinot atlasi.

Ctrl+augšupvērstā bultiņa vai Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Atlasītu vai atceltu aktīvā vienuma atlasi.

Ctrl+atstarpes taustiņš

Izvērst ziņojumu grupas (piemēram, Pagājušajā nedēļā).

Labā bultiņa

Sakļautu ziņojumu grupas (piemēram, Pagājušajā nedēļā).

Kreisā bultiņa

Atlasiet vairākus blakus esošus ziņojumus.

Shift+lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa

Atlasiet vairākus ziņojumus, kas nav blakus esoši ziņojumi.

Ctrl+augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa un pēc tam, lai atlasītu katru ziņojumu, nospiediet atstarpes taustiņu

Pārvietot ziņojumu uz mapi.

Ctrl+Shift+V

Pievienot sekojuma karodziņuvai karodziņu ziņojumam.

Shift+F10, U, T (Diktors, Ievietot)

Pievienot ziņojumam pielāgotu karodziņu.

Ctrl+Shift+G

Atzīmēt ziņojumu kā nevēlamu vai nevēlamu.

Shift+F10, J, pēc tam augšupvērstā vai lejupvērstā bultiņa un pēc tam taustiņš Enter

Atzīmēt ziņojumu kā lasītu.

Ctrl+Q

Atzīmēt ziņojumu kā nelasītu.

Ctrl+U

Atzīmēt lejupielādējamu vienumu.

Alt+S, M, T

Atzīmēt vienumu, lai lejupielādētu kopiju.

Alt+S, M, C

Noņemt atzīmi lejupielādējamam vienumam.

Alt+S, U, U

Noņemt atzīmi vienumam, lai lejupielādētu kopiju.

Alt+S, U, K

Izdzēsiet ziņojumu.

Alt+H+D

Ignorēt ziņojumu.

Alt+H, X

Atbildētu uz ziņojumu.

Alt+H, R, P

Atlasiet opciju Atbildēt visiem.

Alt+H, R, A

Pārsūtītu ziņojumu.

Alt+H, F, W

Atveriet ziņojumu.

Enter

Parādīt bloķētā satura izvēlni

Ctrl+Shift+W

Lejupielādēt bloķētos attēlus.

Ctrl+Shift+W, P

Rādīt e-pasta rekvizītus.

Alt+Enter

Izliktu mapē.

Ctrl+Shift+S

Kopēt vienumu mapē.

Ctrl+Shift+Y

Izdrukājiet ziņojumu.

Ctrl+P

Iestatiet, cik Outlook tiek meklēti jauni ziņojumi.

Ctrl+Alt+S

Nevēlamā e-pasta opciju iestatīšana.

Alt+H, J, O

Uz lapas sākumu

Lasīšanas rūts izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Dotos uz iepriekšējo ziņojumu.

Alt+augšupvērstā bultiņa vai Ctrl+komats (,) vai Alt+Page Up

Tekstā ar taustiņu Page down.

Atstarpes taustiņš

Tekstā pārlapot uz augšu.

Shift+atstarpes taustiņš

Pārvietoties uz nākamo lauku

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo lauku

Shift+Tab

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo saiti

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pāriešana uz pogu Atbildēt.

Alt+R

E-pasta ziņojumā atlasiet informācijas joslu un parādiet opciju izvēlni, ja pieejama.

Informācijas josla parādās ziņojumos, kuros ir papildinformācija, piemēram, par konfliktējošām sapulcēm un darbībām. Ja pieejama, informācijas josla parādās ziņojumā zem tēmas un sūtītāja.

Ctrl+Shift+W

Aizveriet informācijas joslas izvēlni.

Esc

Uz lapas sākumu

Jaunu e-pasta ziņojumu pārbaude un izejošo ziņojumu nosūtīšana (nosūtīšana/saņemšana)

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Sāktu nosūtīšanas/saņemšanas darbību visām definētajām nosūtīšanas/saņemšanas grupām ar atlasītu Iekļaut šo grupu sūtīšanas/saņemšanas (F9) grupā. Šeit var būt iekļautas galvenes, pilni vienumi, norādītas mapes, vienumi, kas ir mazāki par noteiktu izmēru, vai jebkura definēta kombinācija.

F9

Sāktu sūtīšanas/saņemšanas darbību pašreizējai mapei, izgūstot pilnus vienumus (galvenes, vienumus un visus pielikumus).

Shift+F9

Sāciet nosūtīšanas/saņemšanas darbību.

Ctrl+M

Definēt sūtīšanas un saņemšanas grupas.

Ctrl+Alt+S

Uz lapas sākumu

Kalendāra īsinājumtaustiņi

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidotu tikšanos (skatā Kalendārs).

Ctrl+N

Izveidotu tikšanos (jebkurā Outlook skatā).

Ctrl+Shift+A

Izveidotu sapulces pieprasījumu.

Ctrl+Shift+Q vai Alt+H, M, R

Atveriet izvēlni Jauni vienumi, lai atlasītu vienumu, kuru vēlaties izveidot.

Alt+H+I

Pārsūtītu tikšanos vai sapulci.

Alt+H, F, W vai Ctrl+F

Atbildētu uz sapulces pieprasījumu ar ziņojumu.

Ctrl+R

Atlasiet opciju Atbildēt visiem.

Ctrl+Shift+R

Rādīt kalendārā vienu dienu.

Alt+1

Rādītu kalendārā divas dienas.

Alt+2

Rādītu kalendārā trīs dienas.

Alt+3

Rādītu kalendārā četras dienas.

Alt+4

Rādītu kalendārā piecas dienas.

Alt+5

Rādītu kalendārā sešas dienas.

Alt+6

Rādītu kalendārā septiņas dienas.

Alt+7

Rādīt kalendārā astoņas dienas.

Alt+8

Rādītu kalendārā deviņas dienas.

Alt+9

Rādītu kalendārā desmit dienas.

Alt+0

Rādīt kalendārā šodienu.

Alt+H, O, D

Rādīt dienas skatu.

Alt+H+R vai Ctrl+Alt+1

Rādīt nākamās septiņas dienas.

Alt+H, X

Pārietu uz datumu.

Ctrl+G vai Alt+H+L

Pārslēgtu uz mēneša skatu.

Alt+vienādības zīme vai Ctrl+Alt+4

Dotos uz nākamo dienu.

Ctrl+labā bultiņa

Pārietu uz nākamo nedēļu.

Alt+lejupvērstā bultiņa

Dotos uz nākamo mēnesi.

Alt+Page Down

Dotos uz iepriekšējo dienu.

Ctrl+kreisā bultiņa

Dialoglodziņā pārslēgtu uz iepriekšējo cilni

Alt+augšupvērstā bultiņa

Dotos uz iepriekšējo mēnesi.

Alt+Page Up

Dotos uz nedēļas sākumu.

Alt+Home

Dotos uz nedēļas beigām.

Alt+End

Pārslēgtos uz pilnas nedēļas skatu.

Alt+mīnuszīme (-) vai Ctrl+Alt+3

Pārslēgtos uz darba nedēļas skatu.

Ctrl+Alt+2

Dotos uz iepriekšējo tikšanos.

Ctrl+komats (,) vai Ctrl+Shift+komats (,)

Dotos uz nākamo tikšanos.

Ctrl+punkts (.) vai Ctrl+Shift+punkts (.)

Iestatītu atvērtas tikšanās vai sapulces atkārtošanos.

Ctrl+G

Atveriet tikšanos, kad tiek parādīts atgādinājums.

Alt+O

Atvērt atgādinājuma logu

Alt+V, M

Atlikt atgādinājumu.

Alt+S 

Atgādinājuma norādīšanu.

Alt+D

Piešķiriet atgādinājumam skaņu.

Alt+F, T, A un pēc tam Alt+P. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga Pārlūkot, un nospiediet taustiņu Enter. Atgādinājuma skaņas faila dialoglodziņā ierakstiet vai atlasiet skaņas faila nosaukumu.

Pāriet uz meklēšanu.

Ctrl+E

Rādīt atlasīto grafiku horizontālā izkārtojumā, ja vēlaties salīdzināt kalendārus, lai ieplānotu sapulces.

Alt+H, S, V vai Ctrl+Alt+5

Pievienojiet koplietojamos kalendārus no savām kontaktpersonām vai izveidojiet jaunu kalendāru.

Alt+H, O, C

Izveidojiet jaunu kalendāru grupu vai pievienojiet nodaļas kalendāru.

Alt+H, C, G

Nosūtīt atlasīto kalendāru kontaktpersonai pa e-pastu.

Alt+H, E

Kalendāra koplietošana ar citiem.

Alt+H, S, C

Publicēt kalendāru tiešsaistē.

Alt+H, P, O

Skatiet un rediģējiet mapes koplietošanas atļaujas.

Alt+H, F, P

Meklējiet kontaktpersonas.

Alt+H, F, C

Atveriet adrešu grāmatu.

Alt+H, A, B

Atvērt dialoglodziņu Outlook opcijas.

Alt+H, C, O

Ja informācija par atlasīto vienumu ir saīsināta vai netiek nolasīta pilnībā, aktivizējiet Microsoft Active Accessibility (MSAA) informāciju. MSAA nodrošina papildinformāciju līdzeklim JAWS, lai informāciju varētu nolasīt pilnībā.

Alt+Ctrl+Shift+M

Uz lapas sākumu

Dienas/nedēļas/mēneša skata izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Skatīt no vienas līdz deviņām dienām.

Alt+dienu skaita taustiņš

Skatītu 10 dienas.

Alt+0 (nulle)

Pārslēgties uz nedēļas skatu

Alt+mīnuszīme (-)

Pārslēgtos uz mēneša skatu.

Alt+vienādības zīme ( = )

Pārvietoties starp kalendāra skatu, uzdevumblokuun mapju sarakstu

Ctrl+Tab vai F6

Atlasītu iepriekšējo tikšanos.

Shift+Tab

Dotos uz iepriekšējo dienu.

Kreisā bultiņa

Dotos uz nākamo dienu.

Labā bultiņa

Dotos uz to pašu dienu nākamajā nedēļā.

Alt+lejupvērstā bultiņa

Dotos uz to pašu dienu iepriekšējā nedēļā.

Alt+augšupvērstā bultiņa

Uz lapas sākumu

Vienas dienas skata izmantošana

Darbība

Nospiediet

Atlasītu laiku, kad sākas jūsu darba diena.

Home

Atlasītu laiku, kad beidzas jūsu darba diena.

End

Atlasītu nākamo laika bloku.

Augšupvērstā bultiņa

Atlasītu nākamo laika bloku.

Lejupvērstā bultiņa

Atlasītu laika bloku ekrāna augšpusē.

Page up

Atlasītu laika bloku ekrāna apakšpusē.

Page down

Paplašinātu vai samazinātu atlasīto laiku.

Shift+augšupvērstā bultiņa vai Shift+lejupvērstā bultiņa

Dotos uz to pašu dienu nākamajā nedēļā.

Alt+lejupvērstā bultiņa

Dotos uz to pašu dienu iepriekšējā nedēļā.

Alt+augšupvērstā bultiņa

Uz lapas sākumu

Nedēļas skata izmantošana

Darbība

Nospiediet

Dotos uz atlasītās dienas darba laika sākumu.

Home

Dotos uz atlasītās dienas darba laika beigām.

End

Dotos uz vienas lapas augstāk skatu atlasītajā lapā.

Page up

Dotos uz vienas lapas zemāk skatu atlasītajā lapā.

Page down

Mainītu atlasītā laika bloka ilgumu.

Shift+kreisā bultiņa, Shift+labā bultiņa, Shift+augšupvērstā bultiņa, Shift+lejupvērstā bultiņa, Shift+Home vai Shift+End

Uz lapas sākumu

Mēneša skata izmantošana

Darbība

Nospiediet

Dotos uz pirmo nedēļas dienu.

Home

Dotos uz to pašu nedēļu iepriekšējā lapā.

Page up

Dotos uz to pašu nedēļu nākamajā lapā.

Page down

Uz lapas sākumu

Datumu navigatora skata izmantošana

Darbība

Nospiediet

Dotoss uz pirmo pašreizējās nedēļas dienu.

Alt+Home

Dotos uz pēdējo pašreizējās nedēļas dienu.

Alt+End

Dotos uz to pašu dienu iepriekšējā nedēļā.

Alt+augšupvērstā bultiņa

Dotos uz to pašu dienu nākamajā nedēļā.

Alt+lejupvērstā bultiņa

Uz lapas sākumu

Personu īsinājumtaustiņi

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Sastādītu jaunu zvanu kontaktpersonai.

Ctrl+Shift+D

Atrastu kontaktpersonu.

F3 vai Ctrl+E

Ievadiet vārdu lodziņā Meklēt adrešu grāmatās.

F11

Kontaktpersonu tabulasvai saraksta skatā dotos uz pirmo kontaktpersonu, kas sākas ar noteiktu burtu.

Shift, kam seko burts

Atlasītu visas kontaktpersonas.

Ctrl+A

Izveidotu ziņojumu, kurā atlasītā kontaktpersona ir tēma.

Ctrl+F

Izveidotu kontaktpersonu (sarakstā Kontaktpersonas).

Ctrl+N

Izveidotu kontaktpersonu (jebkurā Outlook skatā).

Ctrl+Shift+C

Atlasītajai kontaktpersonai atvērtu veidlapu Kontaktpersona.

Ctrl+O

Izveidojiet kontaktpersonu grupu.

Ctrl+Shift+L

Atvērt dialoglodziņu Drukāšana

Ctrl+P

Atjauniniet kontaktpersonu grupas dalībnieku sarakstu.

F5

Dotos uz citu mapi.

Ctrl+Y

Atveriet adrešu grāmatu.

Ctrl+Shift+B

Lietotu komandu Detalizētā atrašana.

Ctrl+Shift+F

Atvērtā kontaktpersonā atvērtu nākamo kontaktpersonu sarakstā.

Ctrl+Shift+punkts (.)

Kontaktpersonas atrašana izlasē.

F11

Aizvērtu kontaktpersonu.

ESC

Nosūtītu faksu atlasītajai kontaktpersonai.

Ctrl+Shift+X

Atvērt dialoglodziņu Adreses pārbaude.

Alt+D

Kontaktpersonas veidlapas sadaļā Internets parādītu informāciju E-pasts 1.

Alt+Shift+1

Kontaktpersonas veidlapas sadaļā Internets parādītu informāciju E-pasts 2.

Alt+Shift+2

Kontaktpersonas veidlapas sadaļā Internets parādītu informāciju E-pasts 3.

Alt+Shift+3

Uz lapas sākumu

Vizītkartes vai adreses skata izmantošana

Darbība

Nospiediet

Sarakstā atlasītu noteiktu kartīti.

Ierakstiet vienu vai vairākus burtus no tā vārda, zem kura ir aizpildīta kartīte, vai ierakstiet lauka nosaukumu, pēc kura kārtojat

Atlasītu iepriekšējo kartīti.

Augšupvērstā bultiņa

Atlasītu nākamo kartīti.

Lejupvērstā bultiņa

Sarakstā atlasītu pirmo kartīti.

Home

Sarakstā atlasītu pēdējo kartīti.

End

Pašreizējā lapā atlasītu pirmo kartīti.

Page up

Nākamajā lapā atlasītu pirmo kartīti.

Page down

Nākamajā kolonnā atlasītu tuvāko kartīti.

Labā bultiņa

Iepriekšējā kolonnā atlasītu tuvāko kartīti.

Kreisā bultiņa

Atlasīt vai atcelt aktīvās kartītes atlasi.

Ctrl+atstarpes taustiņš

Izvērstu atlasi līdz iepriekšējai kartītei un atceltu kartīšu atlasi pēc sākuma punkta.

Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērstu atlasi līdz nākamai kartītei un atceltu kartītšu atlasi pirms sākuma punkta.

Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērstu atlasi līdz iepriekšējai kartītei, neatkarīgi no sākuma punkta.

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvēratu atlasi līdz nākamai kartītei, neatkarīgi no sākuma punkta.

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērstu atlasi līdz pirmajai kartītei sarakstā.

Shift+Home

Izvērstu atlasi līdz pēdējai kartītei sarakstā.

Shift+End

Izvērstu atlasi līdz pirmajai kartītei iepriekšējā lapā.

Shift+Page Up

Izvērstu atlasi līdz pēdējai kartītei pēdējā lapā.

Shift+Page Down

Uz lapas sākumu

Īsinājumtaustiņi dialoglodziņā Vizītkartes rediģēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt izvēlnes sarakstu Pievienot

Alt+A

Atlasiet tekstu lodziņā Etiķete, ja ir atlasīts lauks, kam piešķirta etiķete.

Alt+B

Atvērt dialoglodziņu Vizītkartes attēla pievienošana.

Alt+C

Novietojiet kursoru teksta lauka Rediģēt sākumā.

Alt+E

Dodieties uz un atlasiet lodziņu Lauki.

Alt+F

Atlasiet izvēlni Attēla līdzināšana.

Alt+G

Atlasiet fona krāsu paleti.

Alt+K, Enter

Atlasiet izvēlni Izkārtojums.

Alt+L

Noņemtu atlasīto lauku no lodziņa Lauki.

Alt+R

Uz lapas sākumu

Pārvietoties starp laukiem atvērtā vizītkartē

Lai lietotu šos taustiņus, pārliecinieties, vai kartītē ir atlasīts lauks.

Darbība

Nospiediet

Pārietu uz nākamo lauku un vadīklu.

Tabulēšanas taustiņš

Pārietu uz iepriekšējo lauku un vadīklu.

Shift+Tab

Aizvērtu aktīvo kartīti.

Enter vai Escape

Uz lapas sākumu

Pārvietošanās starp rakstzīmēm vizītkartes laukā

Lai lietotu šos taustiņus, pārliecinieties, vai kartītē ir atlasīts lauks, vai arī fokuss ir vērsts uz lauku.

Darbība

Nospiediet

Pievienotu rindiņu vairākrindiņu laukā.

Enter

Pārvietotos uz rindiņas sākumu.

Home

Pārvietotos uz rindiņas beigām.

End

Pārvietotos uz vairākrindiņu lauka sākumu.

Page up

Pārvietotos uz vairākrindiņu lauka beigām.

Page down

Pārvietotos uz iepriekšējo rindiņu vairākrindiņu laukā.

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietotos uz nākamo rindiņu vairākrindiņu laukā.

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietotos uz iepriekšējo rakstzīmi laukā.

Kreisā bultiņa

Pārvietotos uz nākamo rakstzīmi laukā.

Labā bultiņa

Uz lapas sākumu

Uzdevumu īsinājumtaustiņi

Darbība

Nospiediet

Akceptētu uzdevuma pieprasījumu.

Ctrl+C

Atteiktu uzdevuma pieprasījumu.

Ctrl+D

Åtrastu uzdevumu vai citu vienumu.

Ctrl+E

Atvērt dialoglodziņu Doties uz mapi.

Ctrl+Y

Izveidot uzdevumu uzdevumu skatā.

Ctrl+N

Izveidojiet uzdevumu no Outlook skata.

Ctrl+Shift+K

Atvērt atlasīto vienumu.

Ctrl+O

Drukāt atlasīto vienumu

Ctrl+P

Atlasītu visus vienumus.

Ctrl+A

Dzēstu atlasīto vienumu.

Ctrl+D

Pārsūtītu uzdevumu kā pielikumu.

Ctrl+F

Izveidotu uzdevuma pieprasījumu.

Ctrl+Shift+Alt+U

Pārslēgtos starp mapju rūti, sarakstu Uzdevumi un To-Do joslu.

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pēdējās darbības atsaukšana.

Ctrl+Z

Atzīmētu vienumu ar karodziņu vai kā pabeigtu.

Insert

Uz lapas sākumu

Laika grafika skata izmantošana, ja ir atlasīts vienums

Darbība

Nospiediet

Atlasītu iepriekšējo vienumu.

Kreisā bultiņa

Atlasīt nākamo vienumu

Labā bultiņa

Atlasiet vairākus blakus esošus vienumus.

Shift+kreisais vai labais bulttaustiņš

Atlasīt vairākus vienumus, kas nav blakus esoši.

Ctrl+kreisā bultiņa+atstarpes taustiņš vai Ctrl+labā bultiņa+atstarpes taustiņš

Atvērtu atlasītos vienumus.

Enter

Atlasītu pirmo vienumu laika grafikā (ja vienumi nav grupēti) vai pirmo vienumu grupā.

Home

Atlasītu pēdējo vienumu laika grafikā (ja vienumi nav grupēti) vai pēdējo vienumu grupā.

End

Parādītu (neatlasot) pirmo vienumu laika grafikā (ja vienumi nav grupēti) vai pirmo vienumu grupā.

Ctrl+Home

Parādītu (neatlasot) pēdējo vienumu laika grafikā (ja vienumi nav grupēti) vai pēdējo vienumu grupā.

Ctrl+End

Uz lapas sākumu

Laika grafika skata izmantošana, ja ir atlasīta grupa

Darbība

Nospiediet

Izvērstu grupu.

Enter vai labā bultiņa

Sakļautu grupu.

Enter vai kreisā bultiņa

Atlasītu iepriekšējo grupu.

Augšupvērstā bultiņa

Atlasītu nākamo grupu.

Lejupvērstā bultiņa

Atlasītu pirmo grupu laika grafikā.

Home

Atlasītu pēdējo grupu laika grafikā.

End

Atlasītu pirmo vienumu uz ekrāna paplašinātā grupā vai pirmo vienumu ārpus ekrāna pa labi.

Labā bultiņa

Uz lapas sākumu

Laika grafika skata izmantošana, ja laika skalā dienām ir atlasīta laika vienība

Darbība

Nospiediet

Pārvietotos atpakaļ ar laika soļiem, kas ir tādi paši kā laika skalā parādītie.

Kreisā bultiņa

Pārvietotos uz priekšu ar laika soļiem, kas ir tādi paši kā laika skalā parādītie.

Labā bultiņa

Pārslēgties starp aktīvo skatu, To-Do joslu, meklēšanuun atgriezties aktīvajā skatā.

Tabulēšanas taustiņš un Shift+tabulēšanas taustiņš

Uz lapas sākumu

Atvērt Visual Basic redaktoru

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atveriet Visual Basic redaktoru.

Alt+F11

Uz lapas sākumu

Makro atskaņošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atskaņotu makro.

Alt+F8

Uz lapas sākumu

Darbs ar vienumu grupām

Darbība

Nospiediet

Izvērstu vienu atlasīto grupu.

Labā bultiņa

Sakļautu vienu atlasīto grupu.

Kreisā bultiņa

Atlasītu iepriekšējo grupu.

Augšupvērstā bultiņa

Atlasītu nākamo grupu.

Lejupvērstā bultiņa

Atlasītu pirmo grupu.

Home

Atlasītu pēdējo grupu.

End

Atlasītu pirmo vienumu uz ekrāna paplašinātā grupā vai pirmo vienumu ārpus ekrāna pa labi.

Labā bultiņa

Uz lapas sākumu

InfoPath e-pasta veidlapas izveide vai aizvēršana programmā Outlook 2007, 2010 vai 2013

Darbība

Īsinājumtaustiņi

InfoPath veidlapas izveide.

Ar fokusu uz InfoPath mapi, Ctrl+N

Aizveriet InfoPath veidlapu.

Ctrl+Shift+Alt+T

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos Outlook programmā Pasts

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa Outlook kalendārs

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Šajā rakstā ir aprakstīti programmas Outlook tīmeklī.

Piezīmes.: 

  • Outlook tīmeklī un Outlook.com ļauj izmantot īsinājumtaustiņus no Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail vai Outlook. Šajā rakstā aprakstīti īsinājumtaustiņi, kas ir pieejami, ja Outlook. Lai iegūtu norādījumus par to, kā mainīt saīsnes versiju, skatiet sadaļu Īsinājumtaustiņu versijas maiņa.

  • Lai ātri atrastu saīsni šajā rakstā, varat izmantot meklēšanu. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F un pēc tam ierakstiet meklējamos vārdus.

  • Īsinājumtaustiņa veiktā darbība var būt unikāla apgabalā vai skatā, kurā strādājat, lai arī taustiņi un taustiņu kombinācijas ir līdzīgas.

Šajā tēmā

Īsinājumtaustiņu versijas maiņa

Programmā Outlook tīmeklī un Outlook.com varat izvēlēties, kurus īsinājumtaustiņus izmantot: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail vai Outlook. Varat arī izslēgt īsinājumtaustiņus.

Lai skatītu pilnu sarakstu ar īsinājumtaustiņi, kas ir pieejami jūsu izvēlei, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+jautājuma zīme (?).

  • Outlook.com un jaunajā Outlook tīmeklī atlasiet Iestatījumi Iestatījumi > Skatīt visus Outlook iestatījumus > Vispārīgi > Pieejamība. Sadaļā Īsinājumtaustiņiatlasiet vajadzīgo opciju un pēc tam atlasiet Saglabāt.

  • Klasiskajā izvēlnē Outlook tīmeklī atlasiet Iestatījumi Iestatījumi > Pasts > Vispārīgi > īsinājumtaustiņi. Atlasiet vajadzīgo opciju un pēc tam atlasiet Saglabāt.

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā norādīti bieži lietojamie īsinājumtaustiņi programmā Outlook tīmeklīOutlook.com.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidojiet jaunu ziņojumu vai kalendāra notikumu.

N

Atvērt atlasīto ziņojumu jaunā logā.

Shift+Enter

Pārvietot ziņojumu uz arhīva mapi.

E

Izdzēst ziņojumu vai vienumu.

Delete

Pārsūtīt ziņojumu.

Ctrl+Shift+F vai Shift+F

Pāriet uz kalendāru.

Ctrl+Shift+2

Atlasiet opciju Atbildēt visiem.

Ctrl+Shift+R vai Shift+R

Atbildēt uz e-pasta ziņojumu.

Ctrl+R vai R

Nosūtīt e-pasta ziņojumu.

Ctrl+Enter

Izmantojiet meklēšanu.

Alt+Q

Uz lapas sākumu

Teksta rediģēšana

Teksta rediģēšanas īsinājumtaustiņi Outlook tīmeklīOutlook.com tāpat kā citos Microsoft produktos.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Kopēt atlasi starpliktuvē.

Ctrl+C

Izgriezt atlasīto tekstu.

Ctrl+X

Izdzēst atlasītu tekstu vai rakstzīmes pa kreisi no kursora.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēsiet vārdu pa labi no kursora, taču netiek dzēsta atstarpe pirms vārda.

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Ielīmēt starpliktuves saturu pašreizējā atrašanās vietā.

Ctrl+V

Atkārtojiet pēdējo darbību.

Ctrl+Y

Atsauciet pēdējo darbību.

Ctrl+Z

Pārslēgt no teksta ievietošanas uz pārrakstīšanu.

Insert

Uz lapas sākumu

Teksta formatēšana

Teksta formatēšanas īsinājumtaustiņi Outlook tīmeklī un Outlook.com citu Microsoft produktu īsinājumtaustiņi.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksta lietošana.

Ctrl+B

Slīpraksta lietošana.

Ctrl+I

Pasvītrot tekstu

Ctrl+U

Uz lapas sākumu

Programmas Pasts īsinājumtaustiņi

Mapju rūts izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Sakļaut atlasīto sadaļu.

Kreisā bultiņa

Izvērst atlasīto sadaļu.

Labā bultiņa

Uz lapas sākumu

Ziņojumu un literatūras saraksta izmantošana

Īsinājumtaustiņus tālāk esošajā tabulā var izmantot, lai veiktu vienādas darbības gan ziņojumu sarakstā, gan lasīšanas sarakstā.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izdzēst atlasīto ziņojumu.

Delete

Atzīmēt atlasīto sarunu vai ziņojumu kā izlasītu.

Ctrl+Q vai Q

Atzīmēt atlasīto sarunu vai ziņojumu kā nelasītu.

Ctrl+U vai U

Neatgriezeniski izdzēst atlasīto ziņojumu vai vienumu.

Shift+Delete

Pievienojiet ziņojumam karodziņu vai atzīmējiet ziņojumu ar karodziņu kā pabeigtu.

Insert

Atcelt meklēšanu.

Esc

Uz lapas sākumu

Ziņojumu saraksta izmantošana

Tālāk esošajā tabulā īsinājumtaustiņi ir specifiski ziņojumu sarakstam.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt pašreizējo un nākamo saraksta ziņojumu. Izmantojiet, lai atlasītu vairākus blakus esošus ziņojumus.

Shift+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt pašreizējos un iepriekšējos saraksta ziņojumus. Izmantojiet, lai atlasītu vairākus blakus esošus ziņojumus.

Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasiet mapes pirmo ziņojumu.

Home vai Ctrl+Home

Uz lapas sākumu

Lasīšanas saraksta izmantošana

Tālāk esošajā tabulā aprakstītie īsinājumtaustiņi ir specifiski literatūras sarakstam.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Aizvērt jaunu ziņojumu.

Esc

Izveidot jaunu ziņojumu.

N

Pārsūtīt atlasīto ziņojumu.

Ctrl+Shift+F vai Shift+F

Pāriet uz sarunas vai ziņojuma apakšdaļu.

End vai Ctrl+End

Pāriet uz sarunas vai ziņojuma augšdaļu.

Home vai Ctrl+Home

Pāriet vienu lappusi uz leju sarunās vai ziņojumos, kas sastāv no divām vai vairākām lappusēm.

Page down

Pāriet vienu lappusi uz augšu sarunās vai ziņojumos, kas sastāv no divām vai vairākām lappusēm.

Page up

Atbildēt uz atlasīto ziņojumu.

Ctrl+R vai R

Atbildēt sūtītājam un visiem atlasītā ziņojuma adresātiem.

Ctrl+Shift+R vai Shift+R

Nosūtīt ziņojumu.

Ctrl+Enter

Uz lapas sākumu

Kalendāra īsinājumtaustiņi

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu kalendāra vienumu.

N

Izdzēsiet atlasīto vienumu.

Delete

Pāriet uz kalendāru.

Ctrl+Shift+2

Pāriet uz nākamo laika periodu.

Shift+labā bultiņa

Pāriet uz iepriekšējo laika periodu.

Shift+kreisā bultiņa

Pārejiet uz šodienu.

Shift+Alt+Y

Pārejiet uz citu kalendāra apgabalu.

Ctrl+F6

Pāriet uz nākamo notikumu vai apgabalu pašreizējā skatā.

Tabulēšanas taustiņš

Pāriet uz iepriekšējo notikumu vai apgabalu pašreizējā skatā.

Shift+Tab

Atveriet atlasīto vienumu.

Enter

Pārslēgtu uz dienas skatu.

Shift+Alt+1

Pārslēgtu uz pilnas nedēļas skatu.

Shift+Alt+3

Pārslēgtu uz mēneša skatu.

Shift+Alt+4

Pārslēdziet uz darba nedēļas skatu.

Shift+Alt+2

Uz lapas sākumu

Kalendāra veidlapu izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Saglabājiet tikšanos.

Ctrl+S

Nosūtīt sapulci.

Ctrl+Enter vai Alt+S

Uz lapas sākumu

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai pievienotu izcēluma atzīmes un speciālās rakstzīmes

Lai pievienotu akcentus vai speciālās rakstzīmes, izmantojiet tastatūras cipartastatūru ar ieslēgtu taustiņu Num Lock.

  1. Nospiediet un turiet taustiņu Alt.

  2. Ciparu tastatūrā ierakstiet skaitlisko kodu un atlaidiet taustiņu Alt.

Padoms.: Lai speciālās rakstzīmes ierakstītu Mac datorā, nospiediet taustiņu kombināciju Command+Control+atstarpes taustiņš.

Patskaņi ar diakritiskajām zīmēm

Šajā tabulā norādīti patskaņi ar izcēluma atzīmēm un alt kodu.

Lielo burtu patskanis ar gravis akcentu

Īsinājumtaustiņi

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Mazo burtu patskanis ar gravis akcentu

Īsinājumtaustiņi

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Lielo burtu patskanis ar ābeli

Īsinājumtaustiņi

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Mazo burtu patskanis ar ābeli

Īsinājumtaustiņi

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Lielo burtu patskanis ar cirkumfleksu akcentu

Īsinājumtaustiņi

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Mazie burti patskanis ar cirkumfleksu akcentu

Īsinājumtaustiņi

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Lielo burtu patskanis ar tildes akcentu

Īsinājumtaustiņi

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Mazo burtu patskanis ar tildes akcentu

Īsinājumtaustiņi

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Lielo burtu patskanis ar umlauta akcentu

Īsinājumtaustiņi

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Mazo burtu patskanis ar umlauta akcentu

Īsinājumtaustiņi

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Uz lapas sākumu

Pieturzīmes, līdzskaņi un īpaši patskaņi

Atzīme, burts, simbols vai rakstzīme

Īsinājumtaustiņi

Inverted exclamation mark (£)

0161

Apgriezta jautājuma zīme (©)

0191

Lielie burti C-cedilla (Ç)

0199

Mazie burti c-cedilla (ç)

0231

Lielie burti OE diphtœ (Œ)

0140

Mazie burti oe diphtœ (œ)

0156

Eszett vai ss (ß)

0223

Maskulīnas kārtas indikators vai grādu simbols (º)

0186

Feminine ordinal indicator (ª)

0170

Lielie burti O ar vilkumu (Ø)

0216

Mazie burti o ar vilkumu (ø)

0248

Lielie burti A ar pārkari, A-loks (Å)

0197

Mazie burti ar pārkari, A-ring (å)

0229

Lielie burti AE diphtburn vai lielie burti (Æ)

0198

Mazie burti ae diphtburn vai mazie burti (æ)

0230

Lielo burtu thorns (Þ)

0222

Mazie burti thorns (þ)

0254

Lielie burti eth (Ð)

0208

Mazie burti eth (ð)

0240

Dubultpēdiņas kreisajā pēdiņās («)

0171

Dubultpēdiņas leņķpēdiņās (»)

0187

Vienpēdiņa kreisā pēdiņās (°)

0139

Vienpēdiņa pēdiņās ar labās puses leņķi (savu stūrakme)

0155

Lielie burti S ar karonu (Š)

0138

Mazie burti ar karonu (š)

0154

Lielie burti Z ar karonu (Ž)

0142

Mazie burti z ar karonu (ž)

0158

Uz lapas sākumu

Speciālās rakstzīmes

Rakstzīme

Īsinājumtaustiņi

Cent symbol ¢

0162

Copyright symbol ©

0169

Dagger symbol †

0134

Double dagger symbol or diesis ±

0135

Mārciņas zīme £

0163

Eiro zīme €

0128

Yen zīme ¥

0165

Funkcijas zīme ƒ

0131

Valūtas zīme

0164

Reģistrētas preču zīmes simbols ®

0174

Trademark symbol ™

0153

Aizzīme •

0149

Defise —

0151

Domuzīme —

0150

Sadaļas zīme 

0167

Rindkopas zīme vai pilcrow ¶

0182

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos Outlook programmā Pasts

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa Outlook kalendārs

Ekrāna lasītāja un īsinājumtaustiņu izmantošana ar Office lietojumprogrammām

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

×