Pāriet uz galveno saturu
Datu importēšana vai saites izveidošana uz datiem SQL Server datu bāzē

Datu importēšana vai saites izveidošana uz datiem SQL Server datu bāzē

Varat saistīt vai importēt datus no SQL datu bāzes, kas ir lielas veiktspējas pārvaldīta datu bāze un tiek izmantota būtiski svarīgiem lietojumiem. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu SQL Server 2016.

 • Saistot datus, programma Access izveido divvirzienu savienojumu, kas sinhronizē datu izmaiņas programmā Access un SQL datu bāzē.

 • Importējot datus, programma Access izveido vienreizēju datu kopiju un tāpēc programmā Access vai SQL datu bāzē veiktās datu izmaiņas netiks sinhronizētas.

Pārskats par Access savienošanu ar SQL Server

Pirms sākat darbu

Vai vēlaties, lai viss notiktu bez sarežģījumiem? Tad veiciet šādas sagatavošanās darbības pirms saistīšanas vai importēšanas.

 • Atrodiet SQL Server datu bāzes servera nosaukumu, identificējiet vajadzīgo savienojuma informāciju un izvēlieties autentifikācijas metodi (Windows vai SQL Server). Papildinformāciju par autentifikācijas metodēm skatiet rakstā Savienojuma izveide ar serveri (datu bāzes programma) un Datu bāzes drošība.

 • Norādiet tabulas vai skatus, kurus vēlaties saistīt vai importēt, un saistīto tabulu lauku unikālās vērtības. Varat saistīt vai importēt vairākas tabulas vai skatus ar vienu darbību.

 • Apsveriet kolonnu skaitu katrā tabulā vai skatā. Access neatbalsta vairāk par 255 laukiem vienā tabulā, tāpēc Access saista vai importē tikai pirmās 255 kolonnas. Lai risinātu šo problēmu, varat izveidot skatu SQL Server datu bāzē, lai piekļūtu kolonnām aiz šī ierobežojuma.

 • Nosakiet importējamo datu kopējo apjomu. Access datu bāzes maksimālais lielums ir divi gigabaiti mīnus vieta, kas nepieciešama sistēmas objektiem. Ja SQL Server datu bāzē ir lielas tabulas, iespējams, nevarēsit importēt tās visas vienā Access datu bāzē. Šādā gadījumā apsveriet iespēju saistīt datus, nevis tos importēt.

 • Nodrošiniet savu Access datu bāzu un tajās ietvertās savienojumu informācijas aizsardzību, izmantojot uzticamu atrašanās vietu un Access datu bāzes paroli. Tas ir īpaši svarīgi, ja esat izvēlējies saglabāt SQL Server paroli programmā Access.

 • Plānojiet izveidot papildu relācijas. Programma Access neveic automātisku relāciju izveidi starp saistītām tabulām importēšanas darbības beigās. Varat manuāli izveidot relācijas starp jaunajām un esošajām tabulām, izmantojot logu Relācijas. Papildinformāciju skatiet rakstā Kas ir relāciju logs? un Relācijas izveide, rediģēšana vai dzēšana.

1. posms. Darba sākšana

 1. Atlasiet Ārējie dati > Jauns datu avots > No datu bāzes > No SQL Server.

 2. Dialoglodziņā Iegūt ārējos datus — ODBC datu bāze veiciet kādu no šīm darbībām.

  • Lai importētu datus, atlasiet Importēt avota datus pašreizējās datu bāzes jaunā tabulā.

  • Lai izveidotu saiti uz datiem, atlasiet Saistīt ar datu avotu, izveidojot saistītu tabulu.

 3. Atlasiet Labi.

2. posms. DSN faila izveide vai atkārtota izmantošana

Varat izveidot DSN failu vai atkārtoti izmantot esošo. Izmantojiet DSN failu, ja vēlaties izmantot to pašu savienojuma informāciju citai saitei un importēšanas darbībām vai kopīgot ar citu lietojumprogrammu, kura arī izmanto DSN failus. DSN failu var izveidot tieši, izmantojot datu savienojumu pārvaldnieku. Papildinformāciju skatiet rakstā ODBC datu avotu administrēšana.

Lai gan joprojām varat izmantot SQL ODBC draivera iepriekšējās versijas, mēs iesakām izmantot versiju 13.1, kurai ir daudzi uzlabojumi un kura atbalsta SQL Server 2016 līdzekļus. Papildinformāciju skatiet rakstā Microsoft ODBC draiveris SQL Server operētājsistēmā Windows.

 1. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Ja DSN fails, kuru vēlaties izmantot, jau pastāv, atlasiet to sarakstā.

   Dialoglodziņš Datu avota atlasīšana

   Atkarībā no tā, kuru autentifikācijas metodi ievadījāt informācijā par savienojumu, iespējams, būs vēlreiz jāievada parole.

  • Lai izveidotu jaunu DSN failu, veiciet tālāk norādītās darbības.

   1. Atlasiet Jauna.

    Dialoglodziņš Jauna datu avota izveide
   2. Atlasiet ODBC Driver 13 for SQL Server un pēc tam atlasiet Tālāk.

   3. Ievadiet DSN faila nosaukumu vai noklikšķiniet uz Pārlūkot, lai izveidotu failu citā atrašanās vietā.

 2. Noklikšķiniet uz Tālāk, lai pārskatītu kopsavilkuma informāciju, un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.

3. posms. Izmantojiet vedni Jauna uz SQL Server attiecināma datu avota izveide

Vednī Jauna uz SQL Server attiecināma datu avota izveide veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pirmajā lapā ievadiet identifikācijas informāciju.

  • Ja vēlaties, lodziņā Apraksts varat ievadīt dokumentāru informāciju par DSN failu.

  • Lodziņā Serveris ievadiet SQL Server nosaukumu. Neklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas.

 2. Otrajā lapā atlasiet kādu no šīm autentifikācijas metodēm:

  • Ar integrēto Windows autentifikāciju    Izveidojiet savienojumu caur Windows lietotāja kontu. Ja vēlaties, ievadiet pakalpojuma pamatnosaukumu (SPN). Papildinformāciju skatiet rakstā Pakalpojumu primārie nosaukumi (SPN) klienta savienojumos (ODBC).

  • Ar SQL Server autentifikāciju...    Izveidojiet savienojumu, izmantojot akreditācijas datus, kas iestatīti datu bāzē, ievadot pieteikšanās ID un paroli.

 3. Trešajā un ceturtajā lapā atlasiet dažādas opcijas, lai pielāgotu savu savienojumu. Papildinformāciju par šīm opcijām skatiet rakstā Microsoft ODBC draiveris SQL Server.

 4. Tiek parādīts ekrāns, lai apstiprinātu iestatījumus. Atlasiet Pārbaudīt datu avotu, lai apstiprinātu savienojumu.

 5. Var būt nepieciešams pieteikties datu bāzē. Dialoglodziņā SQL Server pieteikšanās ievadiet pieteikšanās ID un paroli. Lai mainītu papildu iestatījumus, atlasiet Opcijas.

4. posms: tabulu un skatu atlasīšana, lai saistītu vai importētu

 1. Dialoglodziņa Saistīt tabulas vai Objektu importēšana sadaļā Tabulas atzīmējiet katru tabulu vai skatu, kuru vēlaties saistīt vai importēt, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Saistāmo vai importējamo tabulu saraksts
 2. Saistīšanas darbībā izlemiet, vai atlasīt Saglabāt paroli.

  Drošība    Atlasot šo opciju, tiek novērsta nepieciešamība ievadīt akreditācijas datus ikreiz, kad atverat Access un piekļūstat datiem. Tomēr tādējādi tiek glabāta nešifrēta parole Access datu bāzē un tas nozīmē, ka lietotāji, kuri var piekļūt avota saturam, var redzēt lietotājvārdu un paroli. Ja atlasīsit šo opciju, ieteicams glabāt Access datu bāzi uzticamā atrašanās vietā un izveidot Access datu bāzes paroli. Papildinformāciju skatiet rakstā Izlemšana par datu bāzes uzticamību un Datu bāzes šifrēšana, izmantojot datu bāzes paroli.

  Piezīme    Ja izlemjat Nesaglabāt paroli, bet pēc tam pārdomājat, ir nepieciešams dzēst un atkārtoti izveidot saistīto tabulu un pēc tam atlasiet Saglabāt paroli.

5. posms. Specifikāciju un uzdevumu izveidošana (tikai importēšana)

Rezultāti

Kad saistīšanas vai importēšanas darbība tiek pabeigta, tabulas tiek rādītas navigācijas rūtī ar tādu pašu nosaukumu kā SQL Server tabulai vai skatam kombinācijā ar īpašnieka vārdu. Piemēram, ja SQL nosaukums ir dbo.Produkts, Access nosaukums ir dbo_Produkts. Ja šis nosaukums jau tiek izmantots, Access pievieno "1" jaunajam tabulas nosaukumam, piemēram, dbo_Produkts1. Ja nosaukums dbo_Produkts1 jau tiek izmantots, Access izveido nosaukumu dbo_Produkts2 utt. Tomēr tabulas var pārdēvēt ar jēgpilnākiem nosaukumiem.

Importēšanas darbībā Access nekad nepārraksta tabulu datu bāzē. Lai gan SQL Server datus nevar tieši pievienot esošai tabulai, var izveidot pievienošanas vaicājumu, lai pievienotu datus pēc datu importēšanas no līdzīgām tabulām.

Saistīšanas darbībā, ja kolonnas ir tikai lasāmas SQL Server tabulā, tās arī ir tikai lasāmas programmā Access.

Padoms   . Lai skatītu savienojuma virkni, novietojiet kursoru virs tabulas Access navigācijas rūtī.

Saistīto tabulu noformējuma atjaunināšana

Saistītā tabulā nevar pievienot, dzēst vai mainīt kolonnas vai mainīt datu tipu. Ja vēlaties veikt noformējuma izmaiņas, veiciet tās SQL Server datu bāzē. Lai skatītu noformējuma izmaiņas programmā Access, atjauniniet saistītās tabulas.

 1. Atlasiet Ārējie dati > Saistīto tabulu pārvaldnieks.

 2. Atlasiet katru saistīto tabulu, kuru vēlaties atjaunināt, atlasiet Labi un pēc tam atlasiet Aizvērt.

Datu tipu salīdzināšana

Access datu tipu nosaukumi atšķiras no SQL Server datu tipu nosaukumiem. Piemēram, SQL Server kolonna ar datu tipu bits tiek importēta vai saistīta programmā Access ar datu tipu Jā/Nē. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Access un SQL Server datu tipu salīdzināšana.

Ar SQL Server glabātajiem datiem varat strādāt, saistoties ar serveri vai importējot datus Access datu bāzē. Saistīšana ir piemērotāka, ja dati tiek koplietoti ar citām personām, jo tie tiek glabāti centralizēti un ir iespēja vienmēr apskatīt jaunākos datus, rediģēt tos, pievienot jaunus datus un izpildīt vaicājumus vai atskaites programmā Access.

1. darbība. Sagatavošanās saites izveidei

 1. Atrodiet SQL Server datu bāzi, ar kuru vēlaties izveidot saiti. Ja nepieciešama informācija par savienojumu, sazinieties ar datu bāzes administratoru.

 2. Atrodiet tabulas un skatus, ar kuriem vēlaties izveidot saiti SQL datu bāzē. Vienlaicīgi var piesaistīt vairākus objektus.

Pārskatiet avota datus, ņemot vērā tālāk izklāstītos apsvērumus.

 • Programmā Access tiek atbalstīts līdz 255 laukiem (kolonnām) vienā tabulā, tāpēc saistītajā tabulā tiks iekļauti tikai pirmie 255 tā objekta lauki, ar kuru veidojat saiti.

 • SQL Server tabulas tikai lasāmie lauki būs tikai lasāmi arī programmā Access.

 1. Lai izveidotu saistīto tabulu jaunā datu bāzē, noklikšķiniet uz Fails > Jauns >Tukša datora datu bāze. Lai izveidotu saistītās tabulas esošā Access datu bāzē, pārliecinieties, vai jums ir datu pievienošanai nepieciešamās atļaujas.

  Piezīme.: Importēšanas laikā izveidotās tabulas nosaukums būs vienāds ar avota objekta nosaukumu. Ja tabula ar šādu nosaukumu jau pastāv, jaunās tabulas nosaukumam tiek pievienots skaitlis “1” — piemēram, Kontaktpersonas1. (Ja arī nosaukums Kontaktpersonas1 tiek lietots, programma Access izveidos nosaukumu Kontaktpersonas2 utt.)

2. darbība. Saites izveide ar datiem

Izveidojot saiti ar SQL Server datu bāzes tabulu vai skatu, programma Access izveido jaunu tabulu (saistīto tabulu), kurā tiek attēlota avota tabulas struktūra un saturs. Datus var mainīt SQL Server vai Access datu lapas vai formas skatā, un veiktās izmaiņas būs redzamas gan SQL, gan Access. Strukturālas izmaiņas saistītajās tabulās, piemēram, kolonnu noņemšana vai mainīšana, jāveic SQL Server datu bāzē, nevis programmā Access.

 1. Atveriet mērķa Access datu bāzi.

 2. Cilnē Ārējie dati noklikšķiniet uz ODBC datu bāze.

 3. Noklikšķiniet uz Izveidot saistītu tabulu saitei ar datu avotu > Labi un veiciet vednī norādītās darbības. Ja lodziņā Datu avota atlasīšana jau ir lietojamais .dsn fails, sarakstā noklikšķiniet uz šī faila.

  Lai izveidotu jaunu .dsn failu:

  Logā Datu avota atlasīšana noklikšķiniet uz Jauns> SQL Server > Tālāk.

  1. Ierakstiet .dsn faila nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Pārlūkot.

   Piezīme.: Lai saglabātu .dsn failu, jums jābūt atļaujai rakstīt šajā mapē.

  2. Noklikšķiniet uz Tālāk, lai pārskatītu kopsavilkuma informāciju, un noklikšķiniet uz Pabeigt.

   Veiciet vednī Jauna uz SQL Server attiecināma datu avota izveide norādītās darbības.

 4. Noklikšķiniet uz Labi un sadaļā Tabulas noklikšķiniet uz katras tabulas vai skata, ar kuru vēlaties izveidot saiti, pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Ja redzat logu Unikālu ieraksta identifikatoru atlase, programmai Access neizdevās noteikt, kurš lauks vai lauki unikāli identificē katru konkrētā objekta rindu. Vienkārši atlasiet katrai rindai unikālu lauku vai lauku kombināciju vai, ja to nezināt, sazinieties ar SQL Server datu bāzes administratoru.

Kad saistīšana ir pabeigta, jauno tabulu vai tabulas varat redzēt navigācijas rūtī.

Jaunāko SQL Server objekta struktūru izmantošana

Atverot saistīto tabulu vai avota objektu, tiek parādīti visjaunākie dati. Tomēr, ja SQL Server objektā tiek veiktas strukturālās izmaiņas, saistītās tabulas ir jāatjaunina, lai redzētu šīs izmaiņas.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet navigācijas rūtī un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Saistīto tabulu pārvaldnieks.

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katrai saistītajai tabulai, kuru vēlaties atjaunināt, vai noklikšķiniet uz Atlasīt visas, lai atlasītu visas saistītās tabulas.

 3. Noklikšķiniet uz Labi > Aizvērt.

Piezīme.: Tā kā programmas Access datu tipi atšķiras no SQL Server datu tipiem, Access veido saites uz katrai kolonnai piemērotāko datu tipu. Piešķirtos datu tipus programmā Access varat tikai pārskatīt, nevis mainīt.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Access datora datu bāzes koplietošanas iespējas.

Uz lapas sākumu

Ja jūsu nodaļa vai darbgrupa datu glabāšanai izmanto Microsoft SQL Server, iespējams, ar dažiem SQL Server datiem būs jāstrādā programmā Access.

SQL Server objektu (tabulu vai skatu) datus programmā Access var lietot, izmantojot kādu no šiem diviem veidiem — importējot tos vai izveidojot saiti ar tiem. Atšķirība starp abiem procesiem ir šāda.

 • Importējot datus, programma Access izveido SQL Server datu kopiju; vēlāk veiktas izmaiņas jūsu Access datu bāzes datos neatspoguļojas SQL Server datu bāzē. Līdzīgi arī vēlāk veiktas izmaiņas SQL Server tabulā vai skatā neatspoguļojas programmā Access.

 • Izveidojot saiti ar SQL Server datiem, tiek izveidots tiešs savienojums ar avota datiem, tāpēc vēlāk veiktas izmaiņas Access datos atspoguļojas platformā SQL Server un otrādi.

Šajā rakstā aprakstīts, kā importēt vai izveidot saiti uz SQL Server datiem.

Importēt vai saistīt?

Situācijas, kad piemērotāka ir importēšana

Parasti SQL Server dati tiek importēti Access datu bāzē šādu iemeslu dēļ:

 • Lai neatgriezeniski pārvietotu SQL Server datus uz Access datu bāzi, jo SQL Server datu bāzē dati vairs nav vajadzīgi. Pēc datu importēšanas programmā Access varat izdzēst datus no SQL Server datu bāzes.

 • Jūsu nodaļa vai darbgrupa izmanto programmu Access, tomēr jūs laiku pa laikam izveidojat savienojumu ar SQL Server datu bāzi, lai iegūtu papildu datus, kas jāsapludina ar vienu no jūsu Access datu bāzēm.

Tā kā importējot SQL Server datus, jūsu Access datu bāzē tiek izveidota datu kopija, importēšanas procesa laikā jānorāda tabulas vai skati, kurus vēlaties kopēt.

Situācijas, kad piemērotāka ir saistīšana

Parasti saite uz SQL Server datiem tiek veidota šādu iemeslu dēļ:

 • Lai izveidotu tiešu savienojumu ar avota datiem, kas sniegtu iespēju skatīt un rediģēt jaunāko informāciju SQL Server datu bāzē un Access datu bāzē.

 • Ja SQL Server datu bāzē ir daudz lielu tabulu un tās nevar importēt vienā .accdb failā. Access datu bāzes maksimālais lielums ir divi gigabaiti mīnus vieta, kas nepieciešama sistēmas objektiem.

 • Ja vēlaties izpildīt vaicājumus un ģenerēt atskaites, pamatojoties uz datiem no SQL Server, nedublējot datus, apsveriet iespēju izveidot saiti uz SQL Server.

 • Jūsu nodaļa vai darbgrupa izmanto Access atskaišu un vaicājumu iespējas un SQL Server datu glabāšanai. Atsevišķas grupas var izveidot SQL Server tabulas un skatus centralizētai datu glabāšanai, taču bieži šie dati ir jāievieto datora programmās, lai tos apkopotu un izveidotu par tiem atskaites. Šādos gadījumos vislabāk izveidot saiti, jo šādi gan SQL Server datu bāzes, gan Access datu bāzes lietotāji var pievienot un atjaunināt datus, kā arī vienmēr var skatīt jaunākos datus un veikt darbības ar tiem.

 • Jūs esat Access lietotājs, kurš tikai nesen sācis izmantot SQL Server. Esat migrējis vairākas datu bāzes uz SQL Server, un vairākums šo datu bāzu tabulu ir saistītās tabulas. No šī brīža jums nav jāveido Access tabulas, bet varat izveidot SQL Server tabulas un skatus un pēc tam izveidot saiti uz tiem no Access datu bāzēm.

 • Vēlaties turpināt glabāt datus SQL Server serverī, taču vēlaties arī strādāt ar jaunākajiem datiem programmā Access, lai izpildītu vaicājumus un drukātu programmā Access veidotas atskaites.

Uz lapas sākumu

Datu importēšana no SQL Server

Sagatavošanās importēšanai

Importēšanas darbības laikā Access izveido tabulu un pēc tam tajā iekopē datus no SQL Server datu bāzes. Importēšanas darbības beigās varat izvēlēties saglabāt importēšanas informāciju kā specifikāciju.

Piezīme.: Importēšanas specifikācija palīdz vēlāk atkārtot importēšanas darbību bez nepieciešamības ikreiz izpildīt importēšanas vedņa norādījumus.

 1. Atrodiet SQL Server datu bāzi, kurā iekļauti dati, kurus vēlaties importēt. Sazinieties ar datu bāzes administratoru, lai iegūtu savienojumu informāciju.

 2. Atrodiet tabulas vai skatus, kurus vēlaties importēt. Vienā importēšanas darbībā varat importēt vairākus objektus.

 3. Pārskatiet avota datus un ņemiet vērā tālāk izklāstītos apsvērumus.

  • Access neatbalsta vairāk par 255 laukiem vienā tabulā, tāpēc Access importē tikai pirmās 255 kolonnas.

  • Access datu bāzes maksimālais lielums ir divi gigabaiti mīnus vieta, kas nepieciešama sistēmas objektiem. Ja SQL Server datu bāzē ir lielas tabulas, iespējams, nevarēsit importēt tās visas vienā .accdb failā. Šādā gadījumā apsveriet iespēju izveidot saiti uz Access datu bāzi.

  • Importēšanas beigās Access automātiski neizveido relācijas starp saistītām tabulām. Relācijas starp dažādajām jaunajām un esošajām tabulām jāizveido manuāli, izmantojot lodziņa Relācijas opcijas. Lai parādītu lodziņu Relācijas:

   • Noklikšķiniet uz Datu bāzes rīki > Relācijas.

 4. Atrodiet Access datu bāzi, kurā vēlaties importēt SQL Server datus.

  Pārliecinieties, vai jums ir datu pievienošanai Access datu bāzē nepieciešamās atļaujas. Ja nevēlaties glabāt datus nevienā no esošajām datu bāzēm, izveidojiet jaunu tukšu datu bāzi.

 5. Pārskatiet tabulas (ja tādas ir) Access datu bāzē.

  Importēšanas darbībā tiek izveidota tabula ar tādu pašu nosaukumu kā SQL Server objekts. Ja šis nosaukums jau tiek lietots, Access pievieno jaunās tabulas nosaukumam “1”, piemēram, Kontaktpersonas1. (Ja nosaukums Kontaktpersonas1 jau tiek lietots, Access izveidos Kontaktpersonas2 utt.)

  Piezīme.: Importēšanas darbības laikā Access nepārraksta datu bāzes tabulu, un jūs nevarat pievienot SQL Server datus esošai tabulai.

Datu importēšana

 1. Atveriet mērķa datu bāzi.

  Cilnes Ārējie dati grupā Importēt un saistīt noklikšķiniet uz ODBC datu bāze.

 2. Noklikšķiniet uz Importēt avota datus pašreizējās datu bāzes jaunā tabulā un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 3. Dialoglodziņā Datu avota atlasīšana, ja izmantojamais .dsn fails jau pastāv, noklikšķiniet uz faila sarakstā.

  Man jāizveido jauns .dsn fails

  Piezīme.: Šīs procedūras darbības var nedaudz atšķirties, atkarībā no jūsu datorā instalētās programmatūras.

  1. Noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu jaunu datu avota nosaukumu (DSN).

   Tiek palaists vednis Jauna datu avota izveide.

  2. Vedņa draiveru sarakstā atlasiet SQL Server un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  3. Ierakstiet .dsn faila nosaukumu vai noklikšķiniet uz Pārlūkot, lai saglabātu failu citā atrašanās vietā.

   Piezīme.: Lai saglabātu .dsn failu, jums jābūt atļaujai rakstīt šajā mapē.

  4. Noklikšķiniet uz Tālāk, lai pārskatītu kopsavilkuma informāciju, un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt, lai pabeigtu vedņa izpildi.

   Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna uz SQL Server attiecināma datu avota izveide.

  5. Lodziņā Apraksts ievadiet datu avota aprakstu. Šī darbība nav obligāta.

  6. Sadaļā Ar kuru SQL Server vēlaties izveidot savienojumu lodziņā Serveris ierakstiet vai atlasiet tā SQL Server nosaukumu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk, lai turpinātu.

  7. Iespējams, būs vajadzīga informācija no SQL Server datu bāzes administratora, piemēram, par to, vai izmantot Microsoft Windows NT autentifikāciju vai SQL Server autentifikāciju. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.

  8. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar konkrētu datu bāzi, pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Mainīt noklusējuma datu bāzi uz. Pēc tam izvēlieties datu bāzi, ar kuru vēlaties strādāt, un noklikšķiniet uz Tālāk.

  9. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

  10. Pārskatiet kopsavilkuma informāciju un noklikšķiniet uz Pārbaudīt datu avotu.

  11. Pārskatiet pārbaudes rezultātus un pēc tam noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu.

   Ja pārbaude bijusi veiksmīga, vēlreiz noklikšķiniet uz Labi vai noklikšķiniet uz Atcelt, lai mainītu iestatījumus.

 4. Noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu Datu avota atlasīšana.

  Programma Access parāda dialoglodziņu Objektu importēšana.

 5. Sadaļā Tabulas noklikšķiniet uz katras tabulas vai skata, kuru vēlaties importēt, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 6. Ja parādās dialoglodziņš Unikālu ieraksta identifikatoru atlase, programmai Access neizdevās noteikt, kurš lauks vai lauki unikāli identificē katru konkrētā objekta rindu. Šādā gadījumā atlasiet katrai rindai unikālu lauku vai lauku kombināciju un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Ja to nezināt, sazinieties ar SQL Server datu bāzes administratoru.

  Access importē datus. Ja vēlāk plānojat atkārtot importēšanas darbību, varat saglabāt importēšanas darbības kā importēšanas specifikāciju un vēlāk tās atkārtoti palaist. Lai izveidotu uzdevumu, jūsu datorā jābūt instalētai programmai Microsoft Office Outlook.

 7. Dialoglodziņa Iegūt ārējos datus - ODBC datu bāze sadaļā Saglabāt importēšanas soļus noklikšķiniet uz Aizvērt. Programma Access pabeidz importēšanas darbību un parāda jauno tabulu vai tabulas navigācijas rūtī.

Ja vēlaties saglabāt importēšanas operāciju kā atkārtoti izpildāmu uzdevumu, pārejiet pie nākamās sadaļas.

Uz lapas sākumu

Saistīšana ar SQL Server datiem

Tā kā dati tiek glabāti tabulās, veidojot saiti uz tabulu vai skatu SQL Server datu bāzē, Access izveido jaunu tabulu (bieži dēvētu par saistīto tabulu), kas atspoguļo avota objekta struktūru un saturu. Datus var mainīt vai nu SQL Server serverī, vai programmas Access datu lapas vai formas skatā. Datos veiktās izmaiņas vienā vietā parādās arī otrā. Taču, ja vēlaties veikt strukturālas izmaiņas, piemēram, noņemt vai mainīt kolonnu, tas ir jādara no SQL Server datu bāzes vai Access projekta, kas ir savienots ar šo datu bāzi. Jūs nevarat pievienot, dzēst vai modificēt saistītās tabulas laukus, kamēr strādājat programmā Access.

Sagatavošanās saites izveidei

 1. Atrodiet SQL Server datu bāzi ar datiem, uz kuriem vēlaties izveidot saiti. Ja nepieciešama informācija par savienojumu, sazinieties ar datu bāzes administratoru.

 2. Atrodiet tabulas un skatus, kurus vēlaties saistīt. Vienā saistīšanas darbībā var izveidot saiti ar vairākiem objektiem.

 3. Pārskatiet avota datus un ņemiet vērā tālāk izklāstītos apsvērumus.

  • Programmā Access tiek atbalstīts līdz 255 laukiem vienā tabulā, tāpēc saistītajā tabulā tiks iekļauti tikai pirmie 255 tā objekta lauki, ar kuru veidojat saiti.

  • SQL Server objektā tikai lasāmās kolonnas būs tikai lasāmas arī programmā Access.

  • Jūs nevarēsit pievienot, dzēst vai modificēt kolonnas saistītā tabulā programmā Access.

 4. Atrodiet Access datu bāzi, kurā jāizveido saistītās tabulas. Pārliecinieties, vai jums ir datu pievienošanai nepieciešamās atļaujas. Ja datus nevēlaties glabāt nevienā no esošajām datu bāzēm, izveidojiet jaunu tukšu datu bāzi, noklikšķinot uz cilnes Fails un pēc tam cilnē Jauns noklikšķinot uz Tukša datu bāze.

 5. Pārskatiet Access datu bāzes tabulas. Izveidojot saiti uz SQL Server tabulu vai skatu, Access izveido saistītu tabulu ar tādu pašu nosaukumu kā avota objektam. Ja šis nosaukums jau tiek lietots, Access jaunajam saistītās tabulas nosaukumam pievieno “1”, piemēram, Kontaktpersonas1. (Ja arī nosaukums Kontaktpersonas1 tiek lietots, Access izveido nosaukumu Kontaktpersonas2 utt.)

 6. Lai izveidotu saiti uz datiem, atveriet mērķa datu bāzi.

 7. Cilnes Ārējie dati grupā Importēt un saistīt noklikšķiniet uz ODBC datu bāze.

 8. Noklikšķiniet uz Izveidot saistītu tabulu saitei ar datu avotu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 9. Dialoglodziņā Datu avota atlasīšana noklikšķiniet uz .dsn faila, kuru vēlaties izmantot, vai noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu jaunu datu avota nosaukumu (DSN).

 10. Dialoglodziņā Datu avota atlasīšana, ja izmantojamais .dsn fails jau pastāv, noklikšķiniet uz faila sarakstā.

  Man jāizveido jauns .dsn fails

  Piezīme.: Šīs procedūras darbības var nedaudz atšķirties, atkarībā no jūsu datorā instalētās programmatūras.

  1. Noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu jaunu datu avota nosaukumu (DSN).

   Tiek palaists vednis Jauna datu avota izveide.

  2. Vedņa draiveru sarakstā atlasiet SQL Server un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  3. Ierakstiet .dsn faila nosaukumu vai noklikšķiniet uz Pārlūkot, lai saglabātu failu citā atrašanās vietā.

   Piezīme.: Lai saglabātu .dsn failu, jums jābūt atļaujai rakstīt šajā mapē.

  4. Noklikšķiniet uz Tālāk, lai pārskatītu kopsavilkuma informāciju, un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt, lai pabeigtu vedni Jauna datu avota izveide.

   Tiek palaists vednis Jauna uz SQL Server attiecināma datu avota izveide.

  5. Vedņa lodziņā Apraksts ierakstiet datu avota aprakstu. Šī darbība nav obligāta.

  6. Sadaļā Ar kuru SQL Server vēlaties izveidot savienojumu lodziņā Serveris ierakstiet vai atlasiet tā SQL Server datora nosaukumu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk, lai turpinātu.

  7. Šajā vedņa lapā, iespējams, būs vajadzīga informācija no SQL Server datu bāzes administratora, piemēram, par to, vai izmantot Microsoft Windows NT autentifikāciju vai SQL Server autentifikāciju. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.

  8. Nākamajā vedņa lapā, iespējams, būs vajadzīga papildu informācija no SQL Server datu bāzes administratora. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar konkrētu datu bāzi, pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Mainīt noklusējuma datu bāzi uz, atlasiet SQL Server datu bāzi, ar kuru vēlaties strādāt, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  9. Noklikšķiniet uz Pabeigt. Pārskatiet kopsavilkuma informāciju un noklikšķiniet uz Pārbaudīt datu avotu.

  10. Pārskatiet pārbaudes rezultātus un pēc tam noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu SQL Server ODBC datu avota pārbaude.

   Ja pārbaude bijusi veiksmīga, vēlreiz noklikšķiniet uz Labi, lai pabeigtu vedņa izpildi, vai noklikšķiniet uz Atcelt, lai atgrieztos vednī un mainītu iestatījumus.

 11. Noklikšķiniet uz Labi.

  Access parāda dialoglodziņu Saistīt tabulas.

 12. Sadaļā Tabulas noklikšķiniet uz katras tabulas vai skata, ar kuru vēlaties izveidot saiti, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  1. Ja parādās dialoglodziņš Unikālu ieraksta identifikatoru atlase, programmai Access neizdevās noteikt, kurš lauks vai lauki unikāli identificē katru avota datu rindu. Vienkārši atlasiet katrai rindai unikālu lauku vai lauku kombināciju un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Ja to nezināt, sazinieties ar SQL Server datu bāzes administratoru.

Access pabeidz saistīšanas darbību un parāda jauno saistīto tabulu vai tabulas navigācijas rūtī.

Svarīgi!: Katru reizi, kad atverat saistītu tabulu vai avota objektu, tajā tiek parādīti jaunākie dati. Tomēr SQL Server objektā veiktas strukturālas izmaiņas netiek automātiski atspoguļotas saistītā tabulā.

Saistītas tabulas atjaunināšana, lietojot jaunāko SQL Server objekta struktūru

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet navigācijas rūtī un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Saistīto tabulu pārvaldnieks.

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katrai saistītajai tabulai, kuru vēlaties atjaunināt, vai noklikšķiniet uz Atlasīt visas, lai atlasītu visas saistītās tabulas.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

  Ja atjauninājums ir veiksmīgs, Access parāda ziņojumu, kas to apliecina. Pretējā gadījumā Access parāda kļūdas ziņojumu.

 4. Noklikšķiniet uz Aizvērt, lai aizvērtu saistīto tabulu pārvaldnieku.

Uz lapas sākumu

Kas vēl būtu jāzina?

Uz lapas sākumu

Kā Access redz SQL Server datu tipus

Tā kā Access datu tipi atšķiras no SQL Server datu tipiem, programmai Access jānosaka vispiemērotākais Access datu tips katrai kolonnai katrā SQL Server tabulā vai skatā, kas tiek importēts vai saistīts. Piemēram, SQL Server kolonna ar datu tipu bit tiek importēta vai saistīta programmā Access ar datu tipu Jā/Nē. Cits piemērs: SQL Server datu tipa nvarchar(255) (vai mazāka) kolonna tiek importēta vai saistīta ar datu tipu Teksts, bet datu tipa nvarchar(256) (vai lielāka) kolonna tiek importēta kā Access Memo lauks. Pēc importēšanas vai saistīšanas darbības izpildes varat atvērt tabulu noformējuma skatā un apstiprināt, kurus datu tipus Access ir piešķīris tās laukiem. Importēto tabulu lauku datu tipus var mainīt. Taču saistīto tabulu lauku datu tipus var mainīt tikai SQL Server datu bāzē vai ar to savienotā Access projektā.

Šajā tabulā ir uzskaitīti galvenie SQL Server datu tipi. Otrajā un trešajā kolonnā ir aprakstīts, kā Access interpretē katru tipu.

SQL Server datu tips

Access datu tips

Access lauka lielums

bigint

Teksts

255

binary ( lauka lielums )

Binārs

Vienāds ar SQL Server lauka lielumu

bit

Jā/Nē

char ( lauka lielums ), kur lauka lielums ir mazāks vai vienāds ar 255

Teksts

Vienāds ar SQL Server lauka lielumu

char ( lauka lielums ), kur lauka lielums ir lielāks par 255

Memo

datetime

Datums/laiks

decimal ( precizitāte , mērogs )

Skaitlis

Decimal (Access precizitātes un mēroga rekvizīti atbilst SQL Server precizitātei un mērogam.)

float

Skaitlis

Double

image

OLE objekts

int

Skaitlis

Garš vesels skaitlis

money

Valūta

nchar ( lauka lielums ), kur lauka lielums ir mazāks vai vienāds ar 255

Teksts

Vienāds ar SQL Server lauka lielumu

nchar ( lauka lielums ), kur lauka lielums ir lielāks par 255

Memo

ntext

Memo

numeric ( precizitāte , mērogs )

Skaitlis

Decimal (Access precizitātes un mēroga rekvizīti atbilst SQL Server precizitātei un mērogam.)

nvarchar ( lauka lielums ), kur lauka lielums ir mazāks vai vienāds ar 255

Teksts

Vienāds ar SQL Server lauka lielumu

nvarchar ( lauka lielums ), kur lauka lielums ir lielāks par 255

Memo

nvarchar(MAX)

Memo

real

Skaitlis

Single

smalldatetime

Datums/laiks

smallint

Skaitlis

Vesels skaitlis

smallmoney

Valūta

sql_variant

Teksts

255

text

Memo

timestamp

Binārs

8

tinyint

Skaitlis

Baits

uniqueidentifier

Skaitlis

Replicēšanas ID

varbinary

Binārs

Vienāds ar SQL Server lauka lielumu

varbinary(MAX)

OLE objekts

varchar ( lauka lielums ), kur lauka lielums ir mazāks vai vienāds ar 255

Teksts

Vienāds ar SQL Server lauka lielumu

varchar ( lauka lielums), kur lauka lielums ir lielāks par 255

Memo

varchar(MAX)

Memo

xml

Memo

Uz lapas sākumu

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×