Datu tipa Liels skaitlis izmantošana

Datu tipa Liels skaitlis izmantošana

Datu tips Liels skaitlis glabā nemonetāru, skaitlisku vērtību un ir saderīgs ar ODBC interfeisa datu tipu SQL_BIGINT. Izmantojiet datu tipu Liels skaitlis, lai efektīvi aprēķinātu lielus skaitļus.

Datu tipa Liels skaitlis diapazons

To varat pievienot kā lauku Access tabulā. Varat arī izveidot saiti uz datu bāzēm ar atbilstošu datu tipu, piemēram, SQL Server bigint, vai importēt no tām. Lai pievienotu datu tipu Liels skaitlis, ir nepieciešama programma Access 2016 (16.0.7812 vai jaunāka).

Tēmas šajā rakstā

Liela skaitļa lauka pievienošana tabulai

Saites izveidošana ar ārēju datu bāzi, kas atbalsta datu tipu SQL_BIGIN, vai importēšana no tādas datu bāzes

Izpratne par to, ko nozīmē atbalsts datu tipam Liels skaitlis

Atpakaļsaderības apsvērumi

Liela skaitļa lauka pievienošana tabulai

Datu tips Liels skaitlis (astoņi baiti) piedāvā daudz lielāku aprēķināšanas diapazonu nekā datu tips Skaitlis (četri baiti). Piemēram, datu tipa Skaitlis diapazons ir no -2^31 līdz 2^31-1, bet datu tipa Liels skaitlis diapazons ir no -2^63 līdz 2^63-1. Papildinformāciju skatiet rakstā Iepazīšanās ar datu tipiem un lauku rekvizītiem.

Kad liela skaitļa lauku pievienojat tabulai un saglabājat tabulas noformējumu, praktiski esat iespējojis datu tipu Liels skaitlis, un datu bāze vairs nav saderīga ar iepriekšējām programmas Access versijām. Pirms tabulas noformējuma saglabāšanas tiek parādīts paziņojums ar brīdinājumu. Tas jāņem vērā, ja datu bāzes saderība ir jāsaglabā. Papildinformāciju skatiet rakstā Atpakaļsaderības apsvērumi.

Uz lapas sākumu

Saites izveidošana ar ārēju datu bāzi, kas atbalsta datu tipu SQL_BIGIN, vai importēšana no tādas datu bāzes

Datu tipu Liels skaitlis var izmantot arī, lai efektīvi strādātu ar saistītiem vai importētiem datiem, piemēram, ar SQL Server datu bāzi, kurā tiek izmantots datu tips bigint. Pirms bija pieejams atbalsts datu tipam Liels skaitlis, programma Access ekvivalento datu tipu pārvērta pat datu tipu Īss teksts.

Ja datu tips Liels skaitlis ir iespējots saistīšanas un importēšanas operācijām, varat veidot saites ar ārējiem datu avotiem vai importēt no tiem, izmantojot ODBC draiveri, kas atbalsta datu tipu SQL_BIGINT, tostarp primāro atslēgu, kam pamatā ir šis datu tips. Piemēram, lai izveidotu savienojumu ar šiem ārējiem datu avotiem, varat izmantot ODBC draiveri, kas instalēts kopā ar operētājsistēmu Windows, vai varat izveidot savienojumu ar citām datu bāzēm programmas Access 2016 failu formātā (.accdb) ar laukiem Liels skaitlis.

Datu tipa Liels skaitlis iespējošana

Datu tips Liels skaitlis pēc noklusējuma nav iespējots saišu veidošanas un importēšanas operācijām. Taču jūs varat šo atbalstu iespējot, iestatot programmas Access opciju Atbalstīt lielo skaitļu (BigInt) datu tipu saistītajām/importētajām tabulām. Iestatot šo opciju, tiek parādīts paziņojums ar brīdinājumu. Tas jāņem vērā, ja datu bāzes saderība ir jāsaglabā. Kad opcija ir iestatīta, datu bāze vairs nav atpakaļsaderīga ar iepriekšējām programmas Access versijām.

Papildinformāciju skatiet rakstā Lietotāja opciju iestatīšana pašreizējai datu bāzei un Atpakaļsaderības apsvērumi.

Esošās tabulas netiek pārvērstas automātiski

Iespējojot atbalstu datu tipam Liels skaitlis, esošo tabulu datu tips netiek automātiski mainīts. Iespējams, ka esat iepriekš izveidojis saiti ar datu avotu vai importējis no datu avota, izmantojot ODBC draiveri, kas atbalsta datu tipu SQL_BIGINT (piemēram, SQL Server datu tipu bigint). Abos gadījumos programma Access lauku pārvērta uz datu tipu Īss teksts. Lai datu tipu mainītu uz Liels skaitlis, rīkojieties šādi:

Saistīta tabula.    Iespējojiet BigInt atbalsta opciju un pēc tam atsvaidziniet saistītās tabulas, izmantojot Saistīto tabulu pārvaldnieku (atlasiet Ārējie dati > Saistīto tabulu pārvaldnieks, atlasiet atbilstošās tabulas un pēc tam Labi). Tas kolonnas datu tipu Īss teksts pārvērš par Liels skaitlis.

Importēta tabula.    Lauku, kurā ir datu tips Īss teksts, nomainiet uz datu tipu Liels skaitlis (tabulu atveriet noformējuma skatā, atlasiet lauku kolonnā Datu tips, datu tipu sarakstā izvēlieties Liels skaitlis un pēc tam saglabājiet veiktās izmaiņas).

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē atbalsts datu tipam Liels skaitlis

Pirms sākat izmantot datu tipu Liels skaitlis, ir ļoti svarīgi izprast, kā tas varētu ietekmēt jūsu Access datu bāzes.

Access 2007-2016 failu formāta (.accdb) apzīmogošana programmā Access 2016

Īsi raksturojot — ir divi veidi, kā varat iespējot atbalstu datu tipam Liels skaitlis: kad lokālā tabulā pievienojat lauku ar datu tipu Liels skaitlis un kad iestatāt programmas Access opciju Atbalstīt lielo skaitļu (BigInt) datu tipu saistītajām/importētajām tabulām. Taču, iespējojot datu tipu Liels skaitlis, jūs datu bāzē veicat pastāvīgas izmaiņas, kas ir neatgriezeniskas. Jebkurā gadījumā pirms izmaiņu veikšanas programma Access parāda brīdinājuma ziņojumu.

Datu tipa Liels skaitlis iespējošana aizkadrā apzīmogo programmas Access 2007–2016 failu formātu (.accdb) ar Access 2016. Datu bāzes failu formāta apzīmogošana nozīmē, ka jūs veicat konkrētas izmaiņas faila formātā, tiek palielināta datu bāzes versija, bet citādi faila formāts netiek mainīts. Mēģinot atvērt datu bāzi programmā Access 2013 vai Access 2016, programma Access nolasa zīmogu šādi:

 • Ja datu bāzes versija ir vecāka nekā 16.7, datu tips Liels skaitlis nav iespējots, un jūs varat atvērt datu bāzi.

 • Ja datu bāzes versija ir 16.7 vai jaunāka, datu tips Liels skaitlis ir iespējots, un datu bāzi varat atvērt tikai programmā Access 2016.

Produkta versiju piedāvātais atbalsts datu tipam Liels skaitlis: kopsavilkums

Tabulā ir apkopotas iespējamās situācijas, kas var rasties, izmantojot datu tipu Liels skaitlis dažādās produkta versijās. Ņemiet vērā, ka iespējošana notiek, kad tabulai pievienojat datu tipu Liels skaitlis un saglabājat noformējumu vai iestatāt opciju, ar ko tiek iespējota saites izveide un importēšana.

Padoms.: Papildinformāciju par produktu versijas numura skatīšanu skatiet rakstā Kādu Office versiju es izmantoju?

Datu tipa Liels skaitlis statuss

Produkta versija: Access 2013 un Access 2016 versija, kas vecāka par 16.0.7812

Produkta versija: Access 2016 versijas numurs 16.0.7812 vai jaunāka

Iespējots

Nevarat atvērt datu bāzi un saņemat kļūdas ziņojumu ar saiti uz palīdzību.

Kā atrisināt šādu problēmu, skatiet sadaļā “Lielu skaitļu datu tipa atbalsta noņemšana datu bāzei, kas ir Access 2007–2016 faila formātā”

Varat atvērt datu bāzi.

Lokālās tabulas lauki, kas definēti ar datu tipu Liels skaitlis, tiek uzskatīti par lieliem skaitļiem.

Varat atsvaidzināt saistītās tabulas. Ja kolonnas iepriekš tika uzskatītas par īsā teksta datu tipa kolonnām, tās tiek automātiski pārvērstas par liela skaitļa datu tipu.

Nav iespējots

Varat atvērt datu bāzi.

Varat atsvaidzināt saistītās tabulas. Ja saistītās tabulas kolonnu pamatā ir datu tips BigInt, un tās ir pārvērstas par īsā teksta datu tipu, tas nemainās.

Datu bāzes faila versija paliek tāda pati.

Varat atvērt datu bāzi.

Varat atsvaidzināt saistītās tabulas. Ja saistītās tabulas kolonnu pamatā ir datu tips BigInt, un tās ir pārvērstas par īsā teksta datu tipu, tas nemainās.

Datu bāzes faila versija paliek tāda pati.

Piezīme.: Datu tips Liels skaitlis nekādā gadījumā netiek atbalstīts Access failu formātos (.mdb), kas vecāki par Access 2007–2016 faila formātu.

Kā noteikt, vai Access datu bāzē ir iespējots datu tips Liels skaitlis

Pārmantojot Access datu bāzi var būt jānosaka, vai ir iespējots datu tips Liels skaitlis. Varat rīkoties šādi:

Izskatiet virsrakstjoslu   Ja datu bāze ir apzīmogota, virsrakstjoslā ir norāde <datu bāzes nosaukums> (Access 2016). Pretējā gadījumā virsrakstjoslā ir norādīts <datu bāzes nosaukums> (Access 2007-2016).

Pārbaudīt programmiski Skatiet pašreizējās datu bāzes versijas numuru. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G, lai atvērtu Visual Basic logu Immediate, ievadiet ?CurrentDb().Version un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Ja atgrieztā vērtība ir mazāka par 16.7, atbalsts nav iespējots. Ja atgrieztā vērtība ir 16.7 vai lielāka, atbalsts ir iespējots.

Uz lapas sākumu

Atpakaļsaderības apsvērumi

Ja vēlaties saglabāt atpakaļsaderību ar dažādiem failu formātiem, ir svarīgi izprast savas datu bāzes vidi. Papildinformāciju par visiem Access failu formātiem skatiet rakstā Kāds Access faila formāts jāizmanto

Piedāvājam izvērtēšanai trīs variantus.

Pašreizējās koplietojamās datu bāzes failu formātu vides saglabāšana

Lai saglabātu koplietojamo datu bāzu failu formātu vidi datu bāzēm, kas ir programmas Access 2007–2016 failu formātā (.accdb) un vecākos failu formātos (.mdb), rīkojieties šādi:

Datu tipa Liels skaitlis atbalsta pievienošana datu bāzei programmas Access 2007–2016 failu formātā

Lai datu bāzei programmas Access 2007–2016 failu formātā (.accdb) pievienotu datu tipa Liels skaitlis atbalstu, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet datu bāzi programmā Access 2016 (16.0.7812 vai jaunākā versijā).

 2. Iespējojiet datu tipu Liels skaitlis saišu veidošanas un importēšanas operācijām. Papildinformāciju skatiet rakstā Ar datu parādīšanu un glabāšanu datu bāzē saistīto iestatījumu atlase.

 3. Atsvaidziniet saistītās tabulas, izmantojot Saistīto tabulu pārvaldnieku (atlasiet Ārējie dati > Saistīto tabulu pārvaldnieks, atlasiet atbilstošās tabulas un pēc tam Labi).

  VAI

  Tabulai pievienojiet lauku ar datu tipu Liels skaitlis un saglabājiet tabulas noformējumu.

Tādējādi lauki, kam bijis datu tips Īss teksts, tiek pārvērsti par datu tipu Liels skaitlis.

Datu tipa Liels skaitlis atbalsta noņemšana datu bāzei programmas Access 2016 failu formātā

Programmas Access versijās, kas vecākas par Access 2016, nevar atvērt datu bāzes Access 2016 failu formātā. Lai atrisinātu šo problēmu, rīkojieties šādi:

 1. Izveidojiet jaunu datu bāzi Access 2007-2016 failu formātā un nodrošiniet, ka nav iespējots datu tipa Liels skaitlis atbalsts saišu veidošanas un importēšanas operācijām. Papildinformāciju skatiet rakstā Lietotāja opciju iestatīšana pašreizējai datu bāzei.

 2. Jaunajā datu bāzē importējiet vajadzīgos objektus no sākotnējās datu bāzes.

 3. Jaunajā datu bāzē izveidojiet saiti uz sākotnējās datu bāzes tabulām.

Tādējādi lauki, kuru datu tips bija Liels skaitlis, tiek pārvērsti par īsā teksta datu tipu, un jaunā datu bāze ir atpakaļsaderīga ar visiem Access 2007-2016 failu formātiem (.accdb).

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

Office 64 bitu vai 32 bitu versijas izvēle

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×