Ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar failiem pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar failiem pakalpojumā Microsoft Teams

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Microsoft Teams ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai atvērtu savas grupas kopīgotos failus un augšupielādētu failus, kurus var skatīt grupas dalībniekiem. Esam to pārbaudījuši ar JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Faila atvēršana

 1. Kanālā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "ziņas", un pēc tam nospiediet labo bultiņu, lai pārietu uz failiem. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Fokuss tiek pārvietots uz pirmo failu vai mapi sarakstā. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO un augšupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu failu, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Fails tiek atvērts failu skatītājā.

 3. Lai atvērtu failu Microsoft 365 lietojumprogrammā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "More Edit Options" (citas rediģēšanas opcijas), un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots lietojumprogrammas, kuru vēlaties izmantot, un nospiediet taustiņu ENTER.

  Tagad varat veikt navigāciju failā, dzirdēt, kā ekrāna lasītājs nolasa saturu un rediģēt, ja vēlaties. Papildinformāciju par to, kā izmantot Microsoft 365 lietojumprogrammas, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet sadaļā ekrāna lasītāja un īsinājumtaustiņu izmantošana ar Office lietojumprogrammām.

 4. Kad esat pabeidzis darbu ar failu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + TAB, lai fokusu pārslēgtu atpakaļ uz Microsoft Teams.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + TAB, līdz tiek atskaņots "Close Document Stage" (poga slēgt dokumentu), un nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Kanālā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Teams un kanālu saraksts", pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "files" (faili).

 2. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Fokuss tiek pārvietots uz pirmo failu vai mapi sarakstā. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO un augšupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu failu, kuru vēlaties atvērt. Izmantojot NVDA, nospiediet taustiņu ENTER. Izmantojot JAWS, divreiz nospiediet taustiņu ENTER. Fails tiek atvērts failu skatītājā.

 4. Lai atvērtu failu Microsoft 365 lietojumprogrammā ar NVDA, nospiediet D vai SHIFT + D, līdz tiek atskaņots: "fails ir atvērts pilnekrāna režīmā." Izmantojot JAWS, nospiediet taustiņu R vai taustiņu kombināciju Shift + R, līdz tiek atskaņots faila nosaukums. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "More Edit Options" (citas rediģēšanas opcijas), un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots lietojumprogrammas, kuru vēlaties izmantot, un nospiediet taustiņu ENTER.

  Tagad varat veikt navigāciju failā, dzirdēt, kā ekrāna lasītājs nolasa saturu un rediģēt, ja vēlaties. Papildinformāciju par to, kā izmantot Microsoft 365 lietojumprogrammas, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet sadaļā ekrāna lasītāja un īsinājumtaustiņu izmantošana ar Office lietojumprogrammām.

 5. Kad esat pabeidzis darbu ar failu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + TAB, lai fokusu pārslēgtu atpakaļ uz Microsoft Teams.

 6. Lai aizvērtu failu ar NVDA, nospiediet taustiņu D vai taustiņu kombināciju SHIFT + D, līdz tiek atskaņots "File ir atvērta pilnekrāna režīmā". Izmantojot JAWS, nospiediet taustiņu R vai taustiņu kombināciju Shift + R, līdz tiek atskaņots faila nosaukums. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Close Document Stage" (poga slēgt dokumentu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Padoms.: Lai ātri atrastu failu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E, lai pārietu uz meklēšanas lauku, ierakstiet ierakstītājs, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam ierakstiet faila nosaukumu. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, izmantojiet lejupvērsto bultiņu. Kad tiek atskaņots fails, kuru vēlaties atvērt, nospiediet taustiņu ENTER, lai to atvērtu failu skatītājā.

Augšupielādēt failu

 1. Kanālā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "ziņas", un pēc tam nospiediet labo bultiņu, lai pārietu uz failiem. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New" (jauns).

 3. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Upload" (augšupielādēt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš Windows faila atvēršana .

 4. Atveriet failu, kuru vēlaties augšupielādēt no datora. Lai pārvietotos starp dialoga apgabaliem, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai pārvietotos apgabalā, izmantojiet bulttaustiņus. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu ENTER vai atstarpes taustiņu.

 5. Kad esat atradis un atlasījis failu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + O, lai to augšupielādētu. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Kanālā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Teams un kanālu saraksts", pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "files" (faili).

 2. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "List" (saraksts), un pēc tam nospiediet kreiso vai labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Upload" (augšupielādēt)

 4. Lai atvērtu Windows dialoglodziņu Atvērt , nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Atveriet failu, kuru vēlaties augšupielādēt no datora. Lai pārietu uz citu vietu dialogā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai veiktu navigāciju kādā apgabalā, izmantojiet bulttaustiņus. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu ENTER vai atstarpes taustiņu.

 6. Kad esat atradis un atlasījis failu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + O, lai to augšupielādētu. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams veidotu jaunas komandas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tērzētu pakalpojumā Microsoft Teams

Microsoft Teams īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Izmantojiet Microsoft Teams darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai skatītu savā komandā kopīgotos failus. Varat atvērt un rediģēt failus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Faila atvēršana un rediģēšana

 1. Pēc tam, kad esat aktivizējis kanālu cilnē komandas , pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "files Tab" (cilne faili), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Ja kanālā ir kādi faili, fokuss ir uz saraksta pirmo vienumu. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots fails, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fails tiek atvērts failu skatītājā vai saistītajā Microsoft 365 lietojumprogrammā. Papildinformāciju par to, kā izmantot Microsoft 365 lietojumprogrammas, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet sadaļā ekrāna lasītāja un īsinājumtaustiņu izmantošana ar Office lietojumprogrammām.

  Kad esat pabeidzis skatīt failu, velciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "back button" (poga atpakaļ), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Failu varat rediģēt tieši, ja tas tiek atvērts failā noteiktā lietojumprogrammā. Ja fails tiek atvērts failu skatītājā, vispirms pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Open Button" (poga Atvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Rediģējot failu, tie tiek automātiski saglabāti.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tērzētu pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Uzziniet, kā veikt navigāciju pakalpojumā Microsoft Teams, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Microsoft Teams tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai atvērtu savas grupas kopīgotos failus un augšupielādētu failus, kurus var skatīt grupas dalībniekiem. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Faila atvēršana

 1. Kanālu skata kanālā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "ziņas", un pēc tam nospiediet labo bultiņu, lai pārietu uz failiem. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Fokuss tiek pārvietots uz saraksta pirmo vienumu. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO un augšupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu failu, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Fails tiek atvērts failu skatītājā.

 3. Lai atvērtu failu jaunā pārlūkprogrammas cilnē saistītā Microsoft 365 lietojumprogrammā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "More Edit Options" (citas rediģēšanas opcijas), un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Tagad varat veikt navigāciju failā, dzirdēt, kā ekrāna lasītājs nolasa saturu un rediģēt, ja vēlaties. Papildinformāciju par to, kā izmantot Microsoft 365 lietojumprogrammas, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet sadaļā ekrāna lasītāja un īsinājumtaustiņu izmantošana ar Office lietojumprogrammām.

 4. Kad esat beidzis darbu ar failu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai fokusu pārslēgtu atpakaļ uz failu skatītāju Microsoft Teams.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + TAB, līdz tiek atskaņots "Close Document Stage" (poga slēgt dokumentu), un nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to sauc par pārlūkošanas režīmu, lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu, un diktorā to dēvē par skenēšanas režīmu.

 1. Kanālā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Teams un kanālu saraksts", pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "files" (faili). Izmantojot diktoru, nospiediet taustiņu D vai taustiņu kombināciju SHIFT + D, līdz atskan sarunas nosaukums, pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + I, līdz tiek atskaņots "files" (faili).

 2. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Fokuss tiek pārvietots uz pirmo failu vai mapi sarakstā. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO un augšupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu failu, kuru vēlaties atvērt. Izmantojot līdzekli Diktors, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + ENTER. Izmantojot NVDA, nospiediet taustiņu ENTER un ar JAWS, divreiz nospiediet taustiņu ENTER. Fails tiek atvērts failu skatītājā.

 4. Lai atvērtu failu jaunā pārlūkprogrammas cilnē ar saistīto Microsoft 365 programmu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "More Edit Options" (citas rediģēšanas opcijas), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Tagad varat veikt navigāciju failā, dzirdēt, kā ekrāna lasītājs nolasa saturu un rediģēt, ja vēlaties. Papildinformāciju par to, kā izmantot Microsoft 365 lietojumprogrammas, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet sadaļā ekrāna lasītāja un īsinājumtaustiņu izmantošana ar Office lietojumprogrammām.

  Piezīme.: Ja fails netiek atvērts jaunā cilnē, izmantojot rīku diktors, nospiediet SR taustiņu + atstarpes taustiņu, lai pārslēgtu ekrāna lasītāja režīmu.

 5. Kad esat pabeidzis darbu ar failu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai fokusu pārslēgtos atpakaļ uz Microsoft Teams.

 6. Lai aizvērtu failu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Close Document Stage" (poga slēgt dokumentu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Padoms.: Lai ātri atrastu failu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E, lai pārietu uz meklēšanas lauku ekrāna augšdaļā. Ierakstiet /files, nospiediet taustiņu ENTER un sāciet rakstīt faila nosaukumu. Rakstīšanas gaitā tiek atjaunināti meklēšanas rezultātu saraksts. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu sarakstu, līdz tiek atskaņots vēlamais rezultāts, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Atlasītais fails tiek atvērts failu skatītājā.

Augšupielādēt failu

 1. Kanālā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "ziņas", un pēc tam nospiediet labo bultiņu, lai pārietu uz failiem. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New" (jauns).

 3. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Upload" (augšupielādēt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts Windows atvēršanas dialogs.

 4. Atveriet failu, kuru vēlaties augšupielādēt no datora. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp dialoga apgabaliem. Lai pārvietotos apgabalā, spiediet bulttaustiņus. Nospiediet taustiņu ENTER vai atstarpes taustiņu, lai atlasītu.

 5. Kad esat atradis un atlasījis failu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + O, lai to augšupielādētu. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to sauc par pārlūkošanas režīmu, lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu, un diktorā to dēvē par skenēšanas režīmu.

 1. Kanālā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Teams un kanālu saraksts", pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "files" (faili). Izmantojot diktoru, nospiediet taustiņu D vai taustiņu kombināciju SHIFT + D, līdz atskan sarunas nosaukums, pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + I, līdz tiek atskaņots "files" (faili).

 2. Lai atvērtu cilni faili , nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "List" (saraksts), un pēc tam nospiediet kreiso vai labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Upload" (augšupielādēt)

 4. Lai atvērtu Windows dialoglodziņu Atvērt , nospiediet taustiņu ENTER. Izmantojot līdzekli Diktors, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + ENTER.

 5. Atveriet failu, kuru vēlaties augšupielādēt no datora. Lai pārvietotos starp dialoga apgabaliem, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai pārvietotos apgabalā, izmantojiet bulttaustiņus. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu ENTER vai atstarpes taustiņu.

 6. Kad esat atradis un atlasījis failu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + O, lai to augšupielādētu. Fokuss atgriežas failu sarakstā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams veidotu jaunas komandas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tērzētu pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×