Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā ievietotu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā ievietotu tabulu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Excel ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai tabulā kārtotu datus ātrākai analīzei. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Uzzināsit, kā izveidot, pievienot rindas un kolonnas, kā arī izdzēst tabulas rindas un kolonnas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Tabulas izveidošana

 1. Darblapā atlasiet šūnas, kas jāiekļauj tabulā. Šūnas var būt tukšas vai aizpildītas ar datiem.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+T (vai Ctrl+L). Tiek atvērts dialoglodziņš tabulas izveide un tiek atskaņots: "Create table" (izveidot tabulu).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "manā tabulā ir galvenes".

  Piezīme.: Tabulu galvenēm ir ļoti liela nozīme pieejamības nodrošināšanā. Galvenēs iekļauto informāciju ekrāna lasītāji izmanto navigācijai, tāpēc jēgpilni kolonnu virsraksti lasītājiem var palīdzēt izprast datus.

  • Ja atlasītajā šūnu diapazonā ir dati, kas jāizmanto kā tabulas galvenes, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

  • Ja vēlaties izmantot noklusējuma nosaukumus, ko piedāvā Excel (piemēram, Kolonna 1, Kolonna 2 utt.), izvēles rūtiņu neatzīmējiet.

  • Lai mainītu noklusējuma nosaukumus, atlasiet tekstu kolonnas galvenē un ierakstiet sevis izvēlētu nosaukumu.

 4. Lai aizvērtu dialoglodziņu tabulas izveide un atgrieztos darblapā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "OK" (labi), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Īsinājumtaustiņi tabulām

Tālāk ir sniegtas noderīgas atsauces par īsinājumtaustiņiem, kas attiecas uz tabulām Excel.

Darbība

Jānospiež

Tabulas izveide ar noklusējuma stilu

Ctrl+T vai Ctrl+L

Datu formatēšana tabulas ievietošanas rindā

Alt+H, T

Rindas ievietošana augstāk

ALT + H, I, R

Kolonnas ievietošana pa kreisi

ALT + H, I, C

Rindas vai rindu dzēšana

ALT + H, D, R

Kolonnas vai kolonnu dzēšana

Alt+H, D, C

Cilnes Noformējums atvēršana

ALT + J + T

Tabulas galveņu izveide vai noņemšana

ALT + J + T, O

Kontekstizvēlnes atvēršana

Shift+F10 vai Windows Konteksta taustiņš

Rindas vai kolonnas pievienošana tabulā

 1. Atlasiet rindu, zem kuras vēlaties ievietot vienu vai vairākas tukšas rindas, vai atlasiet kolonnu, pa labi no kuras vēlaties ievietot vienu vai vairākas tukšas kolonnas.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H+I. Tiek atvērta izvēlne ievietošana , un tiek atskaņots "Insert Cells" (ievietot šūnas).

  • Lai ievietotu rindu virs atlases, nospiediet taustiņu A.

  • Lai ievietotu kolonnu pa kreisi no atlases, nospiediet taustiņu L.

Rindas vai kolonnas dzēšana no tabulas

 1. Atlasiet vienu vai vairākas rindas vai kolonnas, kuras vēlaties dzēst.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H+D. Tiek atvērta izvēlne Dzēst , un tiek atskaņots "Delete Cells" (dzēst šūnas).

  • Lai izdzēstu atlasītās rindas, nospiediet taustiņu L.

  • Lai izdzēstu atlasītās kolonnas, nospiediet taustiņu M.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel kārtotu vai filtrētu tabulu

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Lai darbgrāmatā ievietotu un modificētu tabulu, izmantojiet programmu Excel darbam ar Android kopā ar TalkBack — iebūvēto Android ekrāna lasītāju. Pievienojot virsrakstus vai iezīmējot tabulas daļas dažādās krāsās, tabulas kļūst pieejamākas. Tabulas varat paplašināt ar jaunām rindām un kolonnām vai datus attēlot diagrammu veidā.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Navigācija uz ciļņu izvēlni

Lai piekļūtu darblapas rediģēšanas opcijām, jums ir jādodas uz ciļņu izvēlni.

 1. Lai darblapā pārvietotos prom no atlases uz pirmo vienumu ekrānā, vispirms pavelciet uz augšu un tad uz leju. Tiek atskaņots darbgrāmatas nosaukums.

  Padoms.: Ja darblapas augšā ir atvērta īsinājumizvēlne, tad, lai pārvietotos prom no izvēlnes, ar diviem pirkstiem pieskarieties jebkur ekrānā.

 2. Ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "More Options" (citas opcijas). Pēc tam ar vienu pirkstu veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, Home selected” (Ciļņu izvēlne, atlasīts Sākums). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Home tab selected” (Atlasīta cilne Sākums).

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņota atlasāmā cilne, piemēram: “Insert tab” (Cilne Ievietošana). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta lente Ievietošana.

  Piezīme.: Cilne Tabula, Attēls, Forma un Diagramma kļūst pieejama tikai tad, ja objekts ir atlasīts darblapā.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Navigācija uz tabulu darblapā

 1. Ar vienu pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Entering table <table details and location of focus>” (Sākas tabula <tabulas dati un fokusa atrašanās vieta>).

 2. Ar vienu pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņota vajadzīgā atrašanās vieta tabulā. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilne Tabula.

  Padoms.: Varat arī naviģēt uz cilni Tabula tā, kā norādīts sadaļā Navigācija uz ciļņu izvēlni.

Tabulas ievietošana

Pievienojiet tabulu, lai datus varētu parādīt efektīvā un sistemātiskā veidā. Tabulu varat ievietot tukšā darblapā un to aizpildīt ar datiem. Varat arī ātri izveidot tabulu, izmantojot datus, kas jau ir ievadīti šūnās.

 1. Excel darbam ar Android darblapā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Sheet <sheet name>” (Lapa <lapas nosaukums>). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots pašreizējais fokuss lapā, raksturojot to pēc kolonnām un rindām.

 2. Lai pārvietotos uz šūnu, kurā vēlaties ievietot tabulu, velciet vienu pirkstu pāri visam ekrānam. Tiek atskaņota pašreizējā atrašanās vieta. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms.: Lai paplašinātu atlasi no vienas šūnas uz vairākām šūnām un ievietotu lielāku tabulu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un bīdot pletiet tos virzienā, kur jāpaplašina atlase. Tiek atskaņots atlasītais apgabals no pirmās šūnas kreisajā augšējā stūrī līdz pēdējai šūnai labajā apakšējā stūrī.

 3. Naviģējiet uz cilni Ievietošana tā, kā norādīts sadaļā Navigācija uz ciļņu izvēlni.

 4. Cilnē ievietošana pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: "Table" (tabula). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Not checked, Table has headers, checkbox” (Nav atzīmēta, Tabulai ir galvenes, izvēles rūtiņa). Ja tabulai ir galvenes, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, Table has headers, checkbox” (Nav atzīmēta, Tabulai ir galvenes, izvēles rūtiņa). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

 5. Lai pārvietotos prom no izvēles rūtiņas, ar diviem pirkstiem pieskarieties jebkur ekrānā.

Alternatīvā teksta virsraksta pievienošana tabulai

Lai programmā Excel darbam ar Android tabulas padarītu pieejamas visiem lasītājiem, varat pievienot īsu un aprakstošu tabulas nosaukumu un uzrakstīt plašāku tabulas aprakstu.

 1. Naviģējiet uz tabulu darblapā, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija uz tabulu darblapā. Fokuss tabulā var būt jebkurā vietā.

 2. Cilnē Tabula pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Alt text menu” (Izvēlne Alternatīvais teksts). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Alt text” (Alternatīvais teksts).

 3. Izvēlnē Alternatīvais teksts pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit-box for title” (Virsraksta rediģēšanas lodziņš). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Showing <keyboard language> keyboard” (Rāda tastatūru <tastatūras valoda>). Ierakstiet īsu savas tabulas virsrakstu.

 4. Lai uzrakstītu savas tabulas aprakstu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit-box for description” (Apraksta rediģēšanas lodziņš). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Showing <keyboard language> keyboard” (Rāda tastatūru <tastatūras valoda>).

 5. Lai atgrieztos aktīvajā lapā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Sheet <sheet number, sheet details>, selected” (Lapa <lapas numurs, informācija par lapu>, atlasīts). Lai aktivizētu lapu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindas vai kolonnas pievienošana tabulā

Varat viegli paplašināt tabulu, pievienojot rindas virs vai zem pašreizējās atlases tabulā vai kolonnas pa kreisi vai pa labi no atlases.

 1. Naviģējiet uz tabulu darblapā, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija uz tabulu darblapā.

 2. Cilnē Tabula pievienojiet rindas vai kolonnas:

  • Lai ievietotu rindu virs pašreizējās atlases, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan: "Insert above" (ievietot virs). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai ievietotu rindu zem pašreizējās atlases, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "insert here" (ievietot tālāk). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai ievietotu kolonnu pa kreisi no pašreizējās atlases, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan: "Insert left" (ievietot pa kreisi). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai ievietotu kolonnu pa labi no pašreizējās atlases, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Insert Right" (ievietot pa labi). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindas vai kolonnas dzēšana no tabulas

No tabulas varat ātri izdzēst visas nevajadzīgas rindas vai kolonnas.

 1. Naviģējiet uz tabulu darblapā, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija uz tabulu darblapā.

 2. Cilnē Tabula veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu rindas, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete rows” (Dzēst rindas). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai izdzēstu kolonnas, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete columns” (Dzēst kolonnas). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Tabulā iekļauto datu iezīmēšana

Lai tabulā iezīmētu datus, varat pievienot krāsu katrā otrajā rindās vai kolonnā vai iezīmēt tikai pirmo vai pēdējo kolonnu. Tabulas varat arī ātri uzlabot, pievienojot iepriekš definētus stilus.

 1. Naviģējiet uz tabulu darblapā, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija uz tabulu darblapā.

 2. Cilnē Tabula veiciet vienu no šīm darbībām, lai iegūtu citas rindas vai kolonnas:

  • Lai pievienotu krāsu katrā otrajā rindā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Banded rows switch, unchecked” (Rindas joslās, pārslēgšana, neatzīmēts). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu krāsu katrā otrajā kolonnā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Banded columns switch, unchecked” (Kolonnas joslās, pārslēgšana, neatzīmēts). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai lietotu iepriekš definētu stilu joslu rindā vai kolonnā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Table Styles menu" (tabulu stili), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Table styles” (Tabulu stili). Sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi. Tiek atskaņots stila apraksts. Lai atlasītu stilu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Cilnē Tabula veiciet kādu no šīm darbībām pirmajai vai pēdējai rindai:

  • Lai pievienotu krāsu pirmajā kolonnā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “First column, unchecked” (Pirmā kolonna, neatzīmēta). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu krāsu pēdējā kolonnā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Last column, unchecked” (Pēdējā kolonna, neatzīmēta). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai iepriekš definētu stilu lietotu tabulas pirmajai vai pēdējai kolonnai, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Table Styles menu" (tabulu stili). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Table styles” (Tabulu stili). Sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Medium” (Vidējs) vai “Dark” (Tumšs). Sarakstā Vidējs stils pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Light Gray, tabulas stila vide". Šo un tālāk norādītos stilus var lietot pirmajai rindai vai pēdējai kolonnai. Sarakstā tumši stili pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots: "tumši pelēks, tabulas stils tumšs". Šo un tālāk norādītos stilus var lietot pirmajai vai pēdējai kolonnai. Lai atlasītu stilu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Datu parādīšana diagrammā

Tabulas datus varat parādīt diagrammas formā.

 1. Naviģējiet uz tabulu darblapā, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija uz tabulu darblapā.

 2. Atlasiet tabulas šūnas, ko vēlaties izmantot diagrammā, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un pletiet tos sānis, līdz tiek atskaņota vajadzīgā atlase.

 3. Naviģējiet uz cilni Ievietošana tā, kā norādīts sadaļā Navigācija uz ciļņu izvēlni.

 4. Lentē Ievietošana pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Chart menu” (Izvēlne Diagramma). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Tiek atskaņots “Chart” (Diagramma).

 5. Izvēlnē Diagramma pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots diagrammas tips, kuru vēlaties atlasīt, piemēram: “Pie menu” (Sektoru izvēlne). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots atlasītā diagrammas tipa nosaukums, piemēram: “Pie” (Sektoru). Tiek atvērts diagrammas tipu saraksts.

 6. Diagrammas tipu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu sarakstu. Tiek atskaņots vienumu nosaukumu saraksts, piemēram: “3D pie, list item” (Telpiski sektori, saraksta elements). Lai atlasītu diagrammas tipu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Darblapā tiek ģenerēta diagramma.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel kārtotu vai filtrētu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Izmantojiet Excel tīmeklim ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai tabulā kārtotu datus ātrākai analīzei. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Tabulas ļauj ērti filtrēt datus un aprēķināt kopsummas.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat Excel tīmeklim, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Excel tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Excel tīmeklim.

 1. Sadaļā Excel tīmeklim atlasiet šūnas, kuras vēlaties iekļaut tabulā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + L, lai atvērtu dialogu tabulas izveide .

 3. Dialoglodziņā tabulas izveide spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan: "neatzīmēts, manā tabulā ir galvenes". Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu vai atzīmētu izvēles rūtiņu Manā tabulā ir galvenes atkarībā no tā, vai vēlaties, lai augšējā rinda tiktu izmantota kā tabulas galvene.

  Piezīme.: Tabulas galvenes ir nepieciešamas, lai padarītu tabulu pieejamu ekrāna lasītājiem. Ekrāna lasītāji izmanto galveņu informāciju, lai saprastu, kā atrast tabulas šūnas.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK" (labi), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Tagad varat ievadīt savus datus. Lai ievadītu vai aizstātu datus šūnā, pārejiet uz vajadzīgo šūnu un ierakstiet tekstu, skaitli vai formulu.

  Padoms.: Lai iegūtu papildinformāciju par datu pievienošanu vai rediģēšanu, skatiet sadaļu pamatuzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju programmā Excel.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel kārtotu vai filtrētu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai atrastu un aizstātu datus programmā Excel

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×