Ekrāna lasītāja izmantošana, lai formatētu e-pasta tekstu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai formatētu e-pasta tekstu programmā Outlook

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Lietotājiem, kuri nelieto ekrāna lasītāju: skatiet rakstu Teksta lieluma un formatējuma maiņa vai Padarīt tekstu un programmas lielākus (programmā Windows) vai E-pasta ziņojumu formatēšana programmā Outlook darbam ar Mac.

Izmantojiet Outlook ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu vai rediģētu tekstu e-pasta ziņojumiem. Mēs to testējam ar Diktors un JAWS, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Varat mainīt fontu, lietot dažādas formatējuma opcijas, kā arī izmantot virsrakstus, lai uzlabotu jūsu ziņojuma lasāmību.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana vai rediģēšana

  1. Lai sāktu veidot e-pasta ziņojumu, iesūtnes skatā nospiediet Ctrl+N. Tiek atskaņots: “Untitled, message, <message format>, window, To, editing” (Nenosaukts, ziņojums, <ziņojuma formāts>, logs, Kam, rediģēšana).

    Piezīme.: Papildinformāciju par e-pasta ziņojuma veidojiet programmā Outlook skatiet sadaļā E-pasta ziņojumu izveide un nosūtīšana.

  2. Veidojot e-pasta ziņojumu, ja nepieciešams, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz ziņojuma pamattekstu. Kad fokuss tiek pārvietots uz ziņojuma pamattekstu, diktors atskaņo “<Message title> message, editing” (<Ziņojuma virsraksts> ziņojums, rediģēšana). Programmā JAWS tiek atskaņots "Message edit" (Ziņojums, rediģēt).

  3. Ja veidojat jaunu ziņojumu, sāciet rakstīt.

    Ja kādu tekstu vēlaties modificēt vai turpināt veidošanu, izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz ziņojuma tekstu, un taustiņu kombināciju Shift+bulttaustiņi, lai tekstu atlasītu. Rakstiet, lai pievienotu vai aizstātu tekstu.

Fonta maiņa

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, atlasiet teksta fragmentu, ko vēlaties mainīt, vai novietojiet fokusu ziņojuma pamatteksta daļā, ja teksta vēl nav. Teksta atlase: izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu ziņojuma tekstā, un Shift+bulttaustiņus, lai atlasītu.

  2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, F, F. Fokuss tiek pārvietots uz fonta lauku. Tiek atskaņots: “Font” (Fonts). JAWS tiek nosaukts pašlaik atlasītais fonts.

  3. Lai pārvietotos pa fontu opcijām, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Ekrāna lasītājs atskaņo fontus, kad pārvietojaties. Kad pārejat pie fonta, kuru vēlaties izmantot, nospiediet taustiņu Enter. Atlasītais fonts tiek lietots.

E-pasta ziņojumu noklusējuma fonta maiņa

Ja esat nomainījis noklusējuma fontu, atlasītais fonts tiek lietots katru reizi, kad izmantojat Outlook. Varat nomainīt noklusējuma fontu — atšķirīgu jauniem ziņojumiem, atbildēm un pārsūtītajiem ziņojumiem.

  1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, T, lai cilnē Fails atvērtu logu Outlook opcijas. Tiek atskaņots: “Outlook options” (Outlook opcijas).

  2. Nospiediet taustiņu M, lai pārietu uz pasta opcijām. Tiek atskaņots: “Mail” (Pasts).

  3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, lai pārietu uz pogu Vēstuļpapīrs un fonti, un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Paraksti un vēstuļpapīrs ar atlasītu cilni Personiskais vēstuļpapīrs un tiek atskaņots: “Signatures and Stationery” (Paraksti un vēstuļpapīrs).

  4. Lai pārietu uz opciju, kuru vēlaties mainīt, veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

    • Lai mainītu noklusējuma fontu jauniem ziņojumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F.

    • Lai mainītu noklusējuma fontu atbildēm un pārsūtītajiem ziņojumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O.

    • Lai mainītu noklusējuma fontu vienkārša teksta ziņojumu rakstīšanai un lasīšanai, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

  5. Tiek atvērts dialoglodziņš Fonts ar fokusu laukā Fonts. Lai ritinātu fonta opciju sarakstu, nospiediet lejupvērsto bultiņu. Ekrāna lasītājs nosauc katru fontu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter. Dialoglodziņš Fonts tiek aizvērts, un jūs atgriežaties dialoglodziņā Paraksti un vēstuļpapīrs.

  6. Lai akceptētu izmaiņas un lietotu jauno fontu, vairākas reizes nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK, button” (Poga Labi), un nospiediet taustiņu Enter.

  7. Lai aizvērtu logu Outlook opcijas un atgrieztos galvenajā Outlook skatā, nospiediet taustiņu Esc.

Fonta lieluma mainīšana

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, atlasiet tekstu, kura lielums jāmaina, vai fokusējieties uz ziņojuma pamattekstu, ja teksta vēl nav.

  2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, pēc tam F, S. Fokuss tiek pārvietots uz fonta lieluma lauku. Tiek atskaņots: “Font size” (Fonta lielums) un pašlaik atlasītais fonta lielums.

  3. Ierakstiet jauno fonta lielumu, kuru vēlaties lietot, un nospiediet Enter. Jaunais lielums tiek lietots.

E-pasta ziņojumu noklusējuma fonta lieluma maiņa

Ja esat nomainījis noklusējuma fonta lielumu, atlasītais lielums tiek lietots katru reizi, kad izmantojat Outlook. Varat nomainīt noklusējuma fonta lielumu — atšķirīgu jauniem ziņojumiem, atbildēm un pārsūtītajiem ziņojumiem.

  1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, T, lai cilnē Fails atvērtu logu Outlook opcijas. Tiek atskaņots: “Outlook options” (Outlook opcijas).

  2. Nospiediet taustiņu M, lai pārietu uz pasta opcijām. Tiek atskaņots: “Mail” (Pasts).

  3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, lai pārietu uz pogu Vēstuļpapīrs un fonti, un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Paraksti un vēstuļpapīrs ar atlasītu cilni Personiskais vēstuļpapīrs un tiek atskaņots: “Signatures and Stationery” (Paraksti un vēstuļpapīrs).

  4. Lai pārietu uz opciju, kuru vēlaties mainīt, veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

    • Lai mainītu noklusējuma fonta lielumu jauniem ziņojumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F.

    • Lai mainītu noklusējuma fonta lielumu atbildēm un pārsūtītajiem ziņojumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O.

    • Lai mainītu noklusējuma fonta lielumu vienkārša teksta ziņojumu rakstīšanai un lasīšanai, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

  5. Tiek atvērts dialoglodziņš Fonts ar fokusu laukā Fonts. Lai pārietu uz lauku Lielums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Tiek atskaņots “Size” (Lielums) un pašreizējais fonta lielums. Lai to mainītu, ierakstiet vēlamo lielumu, piemēram, 16, un nospiediet taustiņu Enter. Dialoglodziņš Fonts tiek aizvērts, un jūs atgriežaties dialoglodziņā Paraksti un vēstuļpapīrs.

  6. Lai akceptētu izmaiņas un lietotu jauno fonta lielumu, vairākas reizes nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK, button” (Poga Labi), un nospiediet taustiņu Enter.

  7. Lai aizvērtu logu Outlook opcijas un atgrieztos galvenajā Outlook skatā, nospiediet taustiņu Esc.

Iesūtnes vienumu fonta lieluma maiņa

Iesūtnes izkārtojums tiek dēvēts par skatu, un to var pielāgot vai pat izveidot jaunus skatus, programmā Outlook izmantojot cilni Skats.

  1. Programmā Outlook atveriet iesūtni un nospiediet taustiņu kombināciju Alt+V, V. Tiek atvērts dialoglodziņš Skata papildu iestatījumi: Compact. Tiek atskaņots: “Advanced View Settings” (Skata papildu iestatījumi).

    Padoms.: Lai ātri pārietu uz iesūtni, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+I.

  2. Lai pārietu uz fonta iestatījumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O. Tiek atvērts dialoglodziņš Citi iestatījumi. Diktors atskaņo: “Other settings, Column font” (Citi iestatījumi, kolonnas fonts). JAWS tiek atskaņots: “Other settings, dialog” (Citi iestatījumi, dialoglodziņš).

  3. Lai pārietu uz opciju, kuru vēlaties mainīt, veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

    • Lai mainītu iesūtnes kolonnu virsrakstu fonta lielumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C.

    • Lai mainītu iesūtnē redzamo ziņojumu virsrakstu fonta lielumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W.

    • Lai mainītu iesūtnē redzamo ziņojumu priekšskatījumu fonta lielumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T.

  4. Tiek atvērts dialoglodziņš Fonts ar fokusu laukā Fonts un atskaņots: “Font” (Fonts). Lai pārietu uz lauku Lielums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Tiek atskaņots “Size” (Lielums) un pašreizējais fonta lielums. Lai to mainītu, ierakstiet vēlamo lielumu, piemēram, 16, un nospiediet taustiņu Enter. Dialoglodziņš Fonts tiek aizvērts, un jūs atgriežaties dialoglodziņā Citi iestatījumi.

  5. Vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots: “OK, button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek aizvērts dialoglodziņš Citi iestatījumi.

  6. Lai aizvērtu dialoglodziņu Skata papildu iestatījumi: Compact un lietotu jauno fonta lielumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: “OK, button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Jūs atgriežaties Outlook galvenajā skatā.

Dizaina fontu lietošana

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, T, F. Tiek atvērts dizaina fontu saraksts un atskaņots: “Office”. JAWS atskaņo: “Office button selected” (Atlasīta poga Office).

  2. Lai pārvietotos pa fontu opcijām, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu. Ekrāna lasītājs atskaņo tās, kad pārvietojaties.

  3. Pārejot uz vajadzīgo opciju, nospiediet taustiņu Enter.

Treknraksta, slīpraksta vai pasvītrojuma lietošana

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, atlasiet teksta fragmentu, ko vēlaties formatēt.

  2. Atlasiet formatēšanas opciju:

    Darbība

    Īsinājumtaustiņi

    Treknraksta lietošana.

    Ctrl+B

    Slīpraksta lietošana.

    Ctrl+I

    Pasvītrojuma lietošana.

    Ctrl+U

Virsrakstu pievienošana

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, atlasiet teksta fragmentu, ko vēlaties pārvērst par virsrakstu, vai fokusējieties uz vietu, kur vēlaties ievietot virsrakstu.

  2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O, L. Tiek atvērta stilu atlase un atskaņots: “Styles” (Stili). JAWS atskaņo: “Styles group box” (Stilu grupas lodziņš).

  3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa stila opcijām. Ekrāna lasītājs atskaņo tās, kad pārvietojaties.

  4. Kad pārejat pie virsraksta stila, kuru vēlaties izmantot, nospiediet taustiņu Enter. Ja ir atlasīts teksta fragments, virsraksta stils tiek lietots tam. Ja ievietojat jaunu virsrakstu, varat ierakstīt virsrakstu tūlīt.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook izveidotu sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tuvinātu vai tālinātu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos Outlook programmā Pasts

Izmantojiet Outlook operētājsistēmai Android ar TalkBack, iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai pievienotu vai rediģētu tekstu e-pasta ziņojumos.

Piezīmes.: 

  • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

  • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana jaunam e-pasta ziņojumam

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Message body” (Ziņojuma pamatteksts).

    Piezīme.: Lai uzzinātu, kā izveidot e-pasta ziņojumu programmā Outlook operētājsistēmai Android skatiet rakstā E-pasta ziņojumu izveide un nosūtīšana.

  2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai fokusu novietotu ziņojuma pamattekstā.

  3. Sāciet rakstīt, izmantojot ekrāntastatūru.

    Padoms.: Tastatūru varat atrast, izpētot vienumus ekrānā. Lai pārlūkotu, novietojiet vienu pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. TalkBack nosauc vienumus, kad pieskaraties tiem. Lai atlasītu vienumu, kad nonākat pie tā, noņemiet pirkstu. Atkarībā no ierīces iestatījumiem, iespējams, būs jāveic dubultskāriens ekrānam, lai ievietotu rakstzīmi.

Teksta rediģēšana jaunā e-pasta ziņojumā

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, vispirms atrodiet teksta fragmentu, ko vēlaties rediģēt. Varat, piemēram, pavilkt uz augšu, līdz tiek atskaņots jūsu mērķim vispiemērotākais navigācijas režīms, piemēram, “Words” (Vārdi) vai “Lines” (Rindiņas).

  2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots teksta fragments, kuru vēlaties rediģēt, vai turpiniet rakstīt. Fokuss ir tieši pirms atskaņotā vārda vai teksta rindiņas.

  3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai rediģētu tekstu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai ievietotu fotoattēlu vai attēlu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tuvinātu vai tālinātu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos Outlook programmā Pasts

Izmantojiet Outlook tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu vai rediģētu tekstu e-pasta ziņojumiem. Mēs to testējam ar Diktors, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, kamēr vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit, kā mainīt fontu, fonta lielumu un lietot dažādas formatējuma opcijas, piemēram, treknrakstu, slīprakstu un pasvītrojumu.

Piezīmes.: 

  • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

  • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

  • Šajā tēmā ir pieņemts, ka lasīšanas rūts ir izslēgta.

  • Ja izmantojat Outlook tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Outlook tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Outlook tīmeklī.

  • Mēs pašlaik atjauninām Outlook.office.com (Outlook tīmeklī). Daži lietotāji jau izmanto jauno Outlook versiju, un pārējiem klasiskā versija būs noklusējuma pieredze, līdz tiks pabeigta atjaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu: Saņemiet palīdzību par jauno Outlook tīmeklī. Tā kā norādījumi šajā tēmā attiecas uz jauno pieredzi, ieteicams pāriet no klasiskās pieredzes uz jauno Outlook versiju. Lai pārietu uz jauno Outlook versiju, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook) un nospiediet taustiņu Enter. Ja atskan "Command toolbar" (Komandu rīkjosla), nevis "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook), jūs jau izmantojat jauno Outlook versiju.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana jaunam e-pasta ziņojumam

  1. Kad sākat veidot jaunu e-pasta ziņojumu, fokuss tiek novietots laukā Kam. Lai pārietu uz ziņojuma pamattekstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Message body, editing” (Ziņojuma pamatteksts, rediģēšana).

    Piezīme.: Lai uzzinātu, kā izveidot e-pasta ziņojumu programmā Outlook tīmeklī skatiet sadaļā E-pasta ziņojuma izveide un nosūtīšana.

  2. Ierakstiet ziņojumu.

Esošā teksta rediģēšana jaunā e-pasta ziņojumā

  1. Lai rediģētu vai turpinātu veidot esošu e-pasta ziņojumu, naviģējiet uz ziņojuma pamattekstu, izmantojot tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+Tab.

  2. Naviģējiet ziņojuma tekstā, izmantojot, piemēram, bulttaustiņus, līdz tiek atskaņots vajadzīgais teksta fragments.

  3. Lai atlasītu teksta fragmentu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+bulttaustiņi.

  4. Lai pievienotu vai aizstātu tekstu, rakstiet.

Fonta maiņa

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, atlasiet tekstu, kas jāmaina, vai fokusējieties uz ziņojuma pamattekstu, ja teksta vēl nav.

  2. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots "Formatting options" (Formatēšanas opcijas) un pēc tam pašreiz atlasītā opcija.

  3. Nospiediet kreiso vai labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Font, button collapsed" (Fonts, poga sakļauta).

  4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta fonta izvēlne.

  5. Lai pārvietotos pa fontu opcijām, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

Fonta lieluma mainīšana

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, atlasiet tekstu, kas jāmaina, vai fokusējieties uz ziņojuma pamattekstu, ja teksta vēl nav.

  2. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots "Formatting options" (Formatēšanas opcijas) un pēc tam pašreiz atlasītā opcija.

  3. Nospiediet kreiso vai labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Font size, button collapsed" (Fonta lielums, poga sakļauta).

  4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta fonta lieluma izvēlne.

  5. Lai pārvietotos pa fonta lieluma opcijām, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

Treknraksta, slīpraksta vai pasvītrojuma lietošana

  1. Veidojot e-pasta ziņojumu, atlasiet tekstu, kas jāmaina, vai fokusējieties uz ziņojuma pamattekstu, ja teksta vēl nav.

  2. Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

    • Lai lietotu treknrakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+B.

    • Lai lietotu slīprakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+I.

    • Lai pasvītrotu tekstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+U.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tuvinātu vai tālinātu programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos Outlook programmā Pasts

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×