Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Microsoft Forms izveidotu jaunu viktorīnu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Microsoft Forms izveidotu jaunu viktorīnu

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Microsoft Forms ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izveidotu jaunu viktorīnu. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS Microsoft Edge, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un pārlūkprogrammām, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Uzzināsit, kā nosaukt un pārbaudīt viktorīnu, pievienot jautājumus un kopīgot viktorīnu, lai saņemtu atbildes. Jūs arī uzzināsit, kā jautājumiem pievienot vienādojumus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Jauna kontroldarba izveide

Izveidojiet Microsoft Forms viktorīnu, piemēram, lai ātri novērtētu skolēnu progresu un sniegtu tūlītējus atsauksmes. Varat izveidot viktorīnu ar nepieciešamajiem jautājumiem, parādīt jautājuma ieteikumus un atzīmēt noteiktas atbildes opcijas kā pareizas.

 1. Microsoft Forms galvenajā lapā spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "New Quiz", un nospiediet taustiņu ENTER. Jūs dzirdat: "nenosaukts viktorīna".

 2. Lai pievienotu nosaukumu viktorīnai, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "nenosaukts viktorīna, veidlapas virsraksta noformētājs", un nospiediet taustiņu ENTER. Ierakstiet viktorīnas nosaukumu.

 3. Lai pievienotu viktorīnas aprakstu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdat "Form subtitle title" (formas apakšvirsraksts), un ierakstiet viktorīnas aprakstu.

 4. Lai pievienotu jautājumu viktorīnai, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add New" (pievienot jaunu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jūs dzirdat: "izvēle".

 5. Lai atlasītu jautājuma tipu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai atlasītu izvēles jautājumu, nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai atlasītu tekstu, vērtējumuvai datuma jautājumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamā tipa tips, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai piekļūtu papildu opcijām izvēlnē Pievienot jaunu , spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "More, Button, sakļauts", un nospiediet taustiņu ENTER. Lai pārlūkotu opcijas, izmantojiet lejupvērsto un augšupvērsto bulttaustiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu opciju.

 6. Jūs dzirdat: "jautājuma virsraksts". Ierakstiet jautājumu.

 7. Ja atlasījāt izvēles jautājumu, pievienojiet jautājuma pirmās divas opcijas. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Choice Option Text" (izvēles opcijas teksts), un ierakstiet opcijas tekstu. Atkārtojiet šo otro opciju.

  Lai pievienotu papildu opcijas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add Option" (poga Pievienot), nospiediet taustiņu ENTER un pievienojiet opcijas tekstu, kā norādīts iepriekš.

 8. Lai pielāgotu jautājumus, varat veikt vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai atzīmētu noteiktas atbildes kā pareizas vai pievienotu pareizu atbildi, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

   • Ja atlasījāt izvēles jautājumu, pārejiet uz opcijas tekstu, ko vēlaties atzīmēt kā pareizo atbildi, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "pareizā atbilde", pēc tam nospiediet taustiņu SPACE.

    Lai atzīmētu vairākas atbildes kā pareizas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat pogu vairākas atbildes , un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Pēc tam atzīmējiet visus jautājumus, kurus vēlaties skatīt iepriekš.

   • Teksta jautājumam varat pievienot vienu vai vairākas pareizas atbildes. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add answer" (pievienot atbildi), nospiediet taustiņu ENTER un ierakstiet atbildi. Lai pievienotu papildu pareizas atbildes, nospiediet taustiņu ENTER, ierakstiet atbildi un pēc katras no tām nospiediet taustiņu ENTER.

  • Izvēles jautājumam varat arī pievienot ziņojumu par respondentiem, kas izvēlas noteiktu opciju kā jautājuma atgādinājumu. Pārejiet pie opcijas teksta, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Display a message to respondentiem, kuri atlasiet šo atbildi", nospiediet taustiņu ENTER un ierakstiet savu ziņojumu.

  • Lai noteiktu, cik punkti ir vērts, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Points" (punkti), un ierakstiet vajadzīgo skaitli.

  • Lai atbildētu uz jautājumu kā obligātu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "obligāts", un nospiediet atstarpes taustiņu.

 9. Lai pabeigtu jautājuma rediģēšanu, nospiediet taustiņu ESC.

 10. Lai pievienotu papildu jautājumus, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add New" (pievienot jaunu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Pēc tam atkārtojiet darbības, sākot no 5. darbības, pēc nepieciešamības.

Vienādojuma pievienošana viktorīnas jautājumam

Pievienojiet jautājumu ar vienādojumu, lai izveidotu matemātiskas viktorīnas.

 1. Viktorīnā, kurā vēlaties pievienot vienādojumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add New" (pievienot jaunu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jūs dzirdat: "izvēle".

 2. Lai atlasītu jautājuma tipu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai atlasītu izvēles jautājumu, nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai atlasītu teksta jautājumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Text" (teksts), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Jūs dzirdat: "jautājuma virsraksts". Ierakstiet virsrakstu.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "More, Button, sakļauts", un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "math, menu item" (matemātikas, izvēlnes elements), un nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai jautājumam pievienotu vienādojumu, spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Enter vienādojums", un nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta matemātiskā tastatūra.

  Lai pārietu uz matemātisko tastatūru, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, pēc tam izmantojiet bulttaustiņus. Lai atlasītu un ievadītu numuru, operatoru vai taustiņu, nospiediet atstarpes taustiņu. Kad vienādojums ir gatavs, nospiediet taustiņu ESC, lai aizvērtu tastatūru.

 6. Lai pievienotu atbilžu opcijas vienādojumam izvēles jautājumā, izmantojiet opciju tekstus, ko Microsoft Forms izveido automātiski. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add all" (pievienot visu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Pareiza atbilde ir atzīmēta arī automātiski.

  Vai arī varat ierakstīt opciju tekstus, kā tas ir norādīts rakstā jaunas viktorīnas izveide, 7. darbība.

 7. Lai tekstam pievienotu pareizo atbildi, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add answer" (pievienot atbildi), nospiediet atstarpes taustiņu, izmantojiet matemātisko tastatūru, lai ievadītu pareizo atbildi, un nospiediet taustiņu ESC, lai aizvērtu matemātisko tastatūru.

 8. Lai pabeigtu šī jautājuma rediģēšanu, nospiediet taustiņu ESC.

 9. Lai izslēgtu vienādojumu līdzekli, veidojot jaunu jautājumu, neizmantojot vienādojumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "More, Button, sakļauts", un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "math, menu item" (matemātikas, izvēlnes elements), un nospiediet taustiņu ENTER.

Viktorīnas priekšskatījums

Pirms kopīgojat viktorīnu ar respondentiem, pārbaudiet viktorīnu priekšskatījumā. Jūs varat pat pats veikt viktorīnu un pārliecināties, vai viss darbojas atbilstoši savām vēlmēm.

 1. Viktorīnā, kuru vēlaties pārbaudīt, spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz sasniedzat priekšskatījuma pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz laukiem formas priekšskatījumā.

 3. Lai testētu un iegūtu viktorīnu patstāvīgi, atbildiet uz jautājumiem un iesniedziet viktorīnu, kā norādīts sadaļā ekrāna lasītāja izmantošana, lai atbildētu uz veidlapas vai viktorīnas jautājumiem Microsoft Forms.

 4. Lai izietu no priekšskatījuma, spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "back, Button" (poga atpakaļ), un nospiediet taustiņu ENTER.

Viktorīnas kopīgošana, lai saņemtu atbildes

Kad viktorīna ir gatava, kopīgojiet saiti uz viktorīnu ar respondentiem.

 1. Viktorīnā, kuru vēlaties koplietot, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + TAB, līdz sasniedzat pogu kopīgot , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Jūs dzirdat pašreizējo koplietošanas atļaujas opciju. Lai mainītu šo opciju, nospiediet atstarpes taustiņu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā opcija, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Copy" (kopēt), un nospiediet taustiņu ENTER. Saite uz formu tiek kopēta starpliktuvē.

 4. Ielīmējiet saiti, piemēram, Microsoft Teams kanālu vai e-pasta ziņojumu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu jaunu veidlapu programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai lietotu dizainu vai pievienotu attēlus veidlapām un viktorīnām programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai atbildētu uz veidlapas vai viktorīnas jautājumiem programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Microsoft Forms pārbaudītu un koplietotu veidlapas vai viktorīnas rezultātus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārlūkotu Microsoft veidlapas

Izmantojiet Microsoft Forms ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju programmā Chrome, lai izveidotu jaunu viktorīnu. Uzzināsit, kā nosaukt un pārbaudīt viktorīnu, pievienot jautājumus un kopīgot viktorīnu, lai saņemtu atbildes. Jūs arī uzzināsit, kā pievienot jautājumus ar vienādojumiem.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Jauna kontroldarba izveide

Izveidojiet Microsoft Forms viktorīnu, piemēram, lai ātri novērtētu skolēnu progresu un sniegtu tūlītējus atsauksmes. Varat izveidot viktorīnu ar nepieciešamajiem jautājumiem, parādīt jautājuma ieteikumus un atzīmēt noteiktas atbildes opcijas kā pareizas.

 1. Microsoft Forms galvenajā lapā spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "New Quiz", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "nenosaukts viktorīna".

 2. Lai pievienotu viktorīnas nosaukumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "bez nosaukuma viktorīna, formas nosaukuma noformētājs", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai ierakstītu virsrakstu, izmantojiet ekrāntastatūru. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu tastatūru.

 3. Lai pievienotu viktorīnas aprakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Edit Box, Form subtitle" (poga Rediģēt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu aprakstu. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu tastatūru.

 4. Lai pievienotu jautājumu viktorīnai, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Add New" (pievienot jaunu), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "izvēle".

 5. Lai atlasītu jautājuma tipu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai atlasītu izvēles jautājumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai atlasītu tekstu vai vērtējuma jautājumu, pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts nepieciešamais jautājuma tips, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai atlasītu datuma jautājumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "sakļauts, vairāk", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "datums". Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai veiktu atlasi.

  • Lai piekļūtu papildu opcijām izvēlnē Pievienot jaunu , pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "sakļauts, vairāk", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pārlūkotu opcijas, pavelciet pa labi un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 6. Jūs dzirdat: "jautājuma virsraksts". Lai ierakstītu jautājuma virsrakstu, izmantojiet ekrāntastatūru. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu tastatūru.

 7. Ja atlasījāt izvēles jautājumu, pievienojiet jautājuma pirmās divas opcijas. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Edit Box, Choice Option Text" (poga Rediģēt), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu opcijas tekstu. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi. Atkārtojiet šo otro opciju.

  Lai jautājumam pievienotu papildu opcijas, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Add Option" (poga Pievienot), veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pievienojiet opcijas tekstu, kā norādīts iepriekš.

 8. Lai pielāgotu jautājumus, varat veikt vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai atzīmētu noteiktas atbildes kā pareizas vai pievienotu pareizu atbildi, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

   • Ja atlasījāt izvēles jautājumu, pārejiet uz opcijas tekstu, ko vēlaties atzīmēt kā pareizo atbildi, pavelciet, līdz tiek atskaņots "pareizā atbilde", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

    Lai atzīmētu vairākas atbildes kā pareizas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams "vairākas atbildes", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc tam atzīmējiet visus jautājumus, kurus vēlaties skatīt iepriekš.

   • Teksta jautājumam varat pievienot vienu vai vairākas pareizas atbildes. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Add answer" (pievienot atbildi), veiciet dubultskārienu pie ekrāna un izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu atbildi. Ar vienu pirkstu velciet pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots "Go" (aiziet!), un pēc tam noņemiet pirkstu no ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz Ievadiet citu pareizo atbildes teksta lauku. Ierakstiet atbildi, kā norādīts iepriekš.

  • Izvēles jautājumam varat arī pievienot ziņojumu par respondentiem, kas izvēlas noteiktu opciju kā jautājuma atgādinājumu. Pārejiet uz opcijas tekstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Rādīt ziņojumu respondentiem, kas izvēlas šo atbildi", veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu savu ziņojumu.

  • Lai definētu, cik punkti ir vērts, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Edit Box, Points" (poga Rediģēt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu vajadzīgo skaitli.

  • Lai atbildētu uz jautājumu obligāts, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Required, Toggle Button" (poga obligāts), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Lai pabeigtu rediģēt jautājumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Questions" (jautājumi), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 10. Lai pievienotu papildu jautājumus, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Add New" (pievienot jaunu), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc tam atkārtojiet darbības, sākot no 5. darbības, pēc nepieciešamības.

Vienādojuma pievienošana viktorīnas jautājumam

Pievienojiet jautājumu ar vienādojumu, lai izveidotu matemātiskas viktorīnas.

 1. Viktorīnā, kurā vēlaties pievienot vienādojumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Add New" (pievienot jaunu), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pievienotu jautājumu. Jūs dzirdat: "izvēle".

 2. Lai atlasītu jautājuma tipu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai atlasītu izvēles jautājumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai atlasītu tekstu , pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Text" (teksts), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Jūs dzirdat: "jautājuma virsraksts". Lai ierakstītu jautājuma virsrakstu, izmantojiet ekrāntastatūru. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu tastatūru.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "sakļauts, vairāk opciju", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Not ticked, math", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai jautājumam pievienotu vienādojumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Enter vienādojums", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta matemātiskā tastatūra.

  Lai pārietu uz matemātisko tastatūru, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Lai atlasītu un ievadītu numuru, operatoru vai taustiņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Kad vienādojums ir gatavs, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "OK" (labi), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu matemātisko tastatūru.

 6. Lai pievienotu atbilžu opcijas vienādojumam izvēles jautājumā, izmantojiet opciju tekstus, ko Microsoft Forms izveido automātiski. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Add all" (pievienot visu), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pareiza atbilde ir atzīmēta arī automātiski.

  Vai arī varat ierakstīt opciju tekstus, kā tas ir norādīts rakstā jaunas viktorīnas izveide, 7. darbība.

 7. Lai tekstam pievienotu pareizo atbildi, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Add answer" (pievienot atbildi), veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ierakstītu pareizo atbildi, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "OK" (labi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Lai pabeigtu šī jautājuma rediģēšanu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Questions" (jautājumi), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Lai izslēgtu vienādojumu līdzekli, veidojot jaunu jautājumu, neizmantojot vienādojumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "sakļauts, papildu opcijas", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "atzīmētais, matemātiskais", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Viktorīnas priekšskatījums

Pirms kopīgojat viktorīnu ar respondentiem, pārbaudiet viktorīnu priekšskatījumā. Jūs varat pat pats veikt viktorīnu un pārliecināties, vai viss darbojas atbilstoši savām vēlmēm.

 1. Viktorīnā, kuru vēlaties pārbaudīt, pavelciet uz augšu un pēc tam uz leju, pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Preview" (priekšskatījums), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, lai pārietu uz laukiem formas priekšskatījumā.

 3. Lai testētu un iegūtu viktorīnu patstāvīgi, atbildiet uz jautājumiem un iesniedziet viktorīnu, kā norādīts sadaļā ekrāna lasītāja izmantošana, lai atbildētu uz veidlapas vai viktorīnas jautājumiem Microsoft Forms.

 4. Lai izietu no priekšskatījuma, pavelciet uz augšu, pēc tam uz leju, pēc tam pavelciet pa labi, līdz dzirdams "back button" (poga atpakaļ), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

Viktorīnas kopīgošana, lai saņemtu atbildes

Kad viktorīna ir gatava, kopīgojiet saiti uz viktorīnu ar respondentiem.

 1. Viktorīnā, ko vēlaties kopīgot, pavelciet uz augšu, pēc tam uz leju, pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Share" (kopīgot), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Jūs dzirdat pašreizējo koplietošanas atļaujas opciju. Lai mainītu šo opciju, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Copy" (kopēt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Saite uz formu tiek kopēta starpliktuvē.

 4. Ielīmējiet saiti, piemēram, Microsoft Teams kanālu vai e-pasta ziņojumu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu jaunu veidlapu programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai lietotu dizainu vai pievienotu attēlus veidlapām un viktorīnām programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai atbildētu uz veidlapas vai viktorīnas jautājumiem programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Microsoft Forms pārbaudītu un koplietotu veidlapas vai viktorīnas rezultātus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju programmā Microsoft Forms

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārlūkotu Microsoft veidlapas

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×