Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet OneNote ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai piezīmēs pievienotu dažādu veidu saturu, piemēram, Excel darbgrāmatas un citus failus, tabulas, attēlus un ierakstus. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Faila ievietošana

Kad ievietojat failu (piemēram, Microsoft Word dokumentu) lapā programmā OneNote, piezīmēs tiek ievietota šī faila kopija. Fails parādās kā ikona, ko varat atlasīt un atvērt, lai rediģētu faila saturu.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties ievietot failu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Nospiediet taustiņu F, lai atvērtu opciju Faila pielikums.

 3. Tiek atvērts dialoglodziņš Izvēlieties ievietojamo failu vai failu kopu:

  • Fokuss ir uz lauku Faila nosaukums. Varat ierakstīt faila nosaukumu vai izmantot tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz sadaļu dialoglodziņos. Lai pārvietotos sadaļā, izmantojiet bulttaustiņus. Lai atvērtu mapi, nospiediet taustiņu Enter.

  • Kad esat nonācis līdz failam, ko vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Faila ievietošana. Lai pārvietotos dialoglodziņā, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu. Dialogā pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no pievienojamā faila tipa. Kad pārvietojat, tiek atskaņotas opcijas.

 5. Lai ievietotu failu, nospiediet taustiņu Enter.

Pievienotie faili tiek saglabāti kā daļa no attiecīgās piezīmju grāmatiņas. Ja pārvietojat piezīmju grāmatiņu uz citu atrašanās vietu, visi ievietotie faili tiek pārvietoti kopā ar piezīmju grāmatiņu.

Tabulas ievietošana

Tabulas var atvieglot informācijas atrašanu un lasīšanu. Vienkāršu tabulu programmā OneNote var pievienot ātri un viegli.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet jebkur lapā, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Nospiediet taustiņu T, lai atvērtu opciju Tabulas.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu tabulas lielumu. Kad pārvietojat, tiek atskaņots pašlaik atlasīto tabulas lielums. Kad atskan vajadzīgais lielums, nospiediet taustiņu Enter.

  Tabulas tiek ievietota, un fokuss ir uz tabulas pirmo šūnu. Jūs dzirdat: "satura bloks, rediģēšana".

Atzīmju ievietošana

Atzīmes ir veids, kā programmā OneNote piezīmēm piešķirt kategorijas un prioritāti. Atzīmes varat pievienot jebkam, sākot no atsevišķas teksta rindiņas līdz pat veselai rindkopai.

 1. Novietojiet kursoru tās rindas sākumā, kuru vēlaties atzīmēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, lai atvērtu cilni Sākums. Nospiediet taustiņu T, lai atvērtu opciju Atzīmes.

 3. Lai naviģētu pa opcijām, izmantojiet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Kad pārvietojat, tiek atskaņotas opcijas.

 4. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

Padoms.: Piezīmes, kam ir atzīmes, varat meklēt pēc atslēgvārda vai kategorijas. Lai meklētu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņu G. Tiek atvērta rūts Atzīmju kopsavilkums, un fokuss ir uz lauku Grupēt atzīmes pēc. Lai atvērtu opciju sarakstu, nospiediet lejupvērsto bultiņu, un, lai naviģētu pa opcijām, atkārtoti nospiediet lejupvērsto bultiņu. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Lai pārietu uz atzīmju sarakstu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams diktors. Lai piezīmju grāmatiņā atgrieztos atzīmētajā piezīmes tekstā, nospiediet taustiņu Esc.

Sarakstu ievietošana

Ievietojiet sarakstu ar aizzīmēm vai numerāciju, lai organizētu tekstu un atvieglotu lasīšanu.

Saraksta ar aizzīmēm ievietošana

Ja saraksta vienumiem nav jābūt noteiktā secībā, sarakstu veidojiet, izmantojot formatējumu ar aizzīmēm.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Ierakstiet * (zvaigznīte) un nospiediet atstarpes taustiņu. OneNote automātiski sāk sarakstu ar aizzīmēm.

 3. Ievadiet saraksta vienuma tekstu. Lai sāktu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

Numurēta saraksta ievietošana

Ja saraksta vienumiem ir jābūt sakārtotiem noteiktā secībā, sarakstu veidojiet, izmantojot numerācijas formatējumu.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Ierakstiet 1. (cipars viens un punkts) un nospiediet atstarpes taustiņu. Programma OneNote automātiski sāk veidot numurētu sarakstu.

 3. Ievadiet saraksta vienuma tekstu. Lai sāktu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

Attēla ievietošana no faila

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Nospiediet taustiņu P, lai atvērtu opciju Attēli. Tiek atvērts dialoglodziņš Attēla ievietošana.

 3. Dialoglodziņā attēla ievietošana izmantojiet bulttaustiņus un tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz attēlu, ko vēlaties ievietot. Lai atvērtu mapi, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai ievietotu šo attēlu, nospiediet taustiņu Enter.

Excel darbgrāmatas iegulšana

Izmantojot šo opciju, tiek izveidota darbgrāmatas kopija un statisks darbgrāmatas attēls pievienots piezīmēs. Virs attēla ir ikona, kas savieno ar pilnas funkcionalitātes darbgrāmatas versiju programmā Excel.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties iegult Excel darbgrāmatu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Nospiediet taustiņu X, lai atvērtu opciju Izklājlapa. Ir atlasīta opcija Esoša Excel izklājlapa. Nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Varat arī izveidot jaunu izklājlapu. Lai izveidotu un iegultu jaunu izklājlapu, nospiediet lejupvērsto bultiņu un pēc tam taustiņu Enter.

 3. Tiek atvērts dialoglodziņš Ievietojamā dokumenta izvēle. Fokuss ir uz lauku Faila nosaukums. Lai pārvietotos starp dialoglodziņiem, izmantojiet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Lai pārvietotos sadaļā, izmantojiet bulttaustiņus. Lai atvērtu mapes, nospiediet taustiņu Enter. Atrodoties uz faila, nospiediet taustiņu Enter, lai to atlasītu.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Faila ievietošana. Lai pārvietotos uz opciju Ievietot izklājlapu, vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Lai iegultu Excel darbgrāmatu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots iegultās darbgrāmatas nosaukums, un kursors tiek novietots lapā zem iegultās darbgrāmatas.

Tiešsaistes video iegulšana

 1. Nokopējiet video avota adresi.

  Piezīme.: Ne visas video vietnes tiek atbalstītas. Lai uzzinātu, kādas vietnes pašlaik tiek atbalstītas, skatiet rakstu Tiešsaistes video ievietošana programmā OneNote 2016 darbam ar Windows.

 2. Piezīmju grāmatiņā novietojiet kursoru tur, kur jāievieto video.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Lai atvērtu opciju Tiešsaistes video, nospiediet taustiņu J. Tiek atvērts dialoglodziņš. Tiešsaistes video ievietošana. Fokuss ir laukā video adrese , un jūs dzirdat lauka saturu.

 4. Lai ielīmētu video saiti, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V. Adresi varat arī ierakstīt.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat pogu Labi , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Piezīmju grāmatiņas lapā tiek pievienota saite uz video un iegulto video atskaņotāju.

Audio un video ierakstu ievietošana

Dažos gadījumos ierakstīt audio vai video var būt ātrāk un vieglāk nekā rakstīt piezīmes. Ja ierakstīšanas laikā vēlaties veikt piezīmes, tās tiek saistītas ar ierakstu. Pirms audio vai video ierakstīšanas pārliecinieties, vai datoram ir mikrofons un tīmekļa kamera un vai abas ierīces ir sagatavotas un darba kārtībā. Turklāt pārbaudiet, vai visas iesaistītās puses zina par ierakstīšanu un jums ir atļauts ierakstīt.

 1. Piezīmju grāmatiņā novietojiet kursoru tur, kur jāievieto ieraksts.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana.

 3. Lai ierakstītu audio

  • Nospiediet taustiņu A. Tiek sākta ierakstīšana.

  • Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu U.

  • Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu S.

  Lai ierakstītu video

  • Nospiediet taustiņu V. Tiek sākta ierakstīšana.

  • Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F4.

 4. Lai atskaņotu ierakstu, piezīmju grāmatiņas lapā naviģējiet uz ierakstu. Kad sasniedzat failu, ekrāna lasītāji nosauc to. Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+P.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Kā pārvietoties programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet programmu OneNote darbam ar Android kopā ar TalkBack — iebūvēto Android ekrāna lasītāju —, lai piezīmēm pievienotu dažādu veidu saturu, piemēram, attēlus, video vai sarakstus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Pirms OneNote darbam ar Android palaišanas ieslēdziet TalkBack.

Šajā tēmā

Uzdevumu atzīmju ievietošana

Varat izveidot veicamo darbu un uzdevumu sarakstu ar atzīmējamu rūtiņu pie katras rindiņas.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties izveidot uzdevumu vienumu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “To do button” (Poga Uzdevums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindiņas sākumā tiek ievietota atzīmes rūtiņa.

Sarakstu ievietošana

Programmā OneNote darbam ar Android varat ātri izveidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus.

Saraksta ar aizzīmēm izveide

Ja vienumiem sarakstā nav jābūt noteiktā secībā, izveidojiet sarakstu ar aizzīmēm.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Bullets button” (poga Aizzīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. OneNote automātiski sāk sarakstu ar aizzīmēm.

 3. Ierakstiet saraksta vienumu. Lai sāktu jaunu saraksta vienumu, ekrāntastatūrā atlasiet Enter. Lai atlasītu Enter, velciet ar pirkstu pa tastatūru, līdz tiek atskaņots “Enter”, un pēc tam to atlaidiet (un veiciet dubultskārienu, ja nepieciešams).

  Padoms.: Tastatūru varat atrast, izpētot vienumus ekrānā. Lai pārlūkotu, novietojiet vienu pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. TalkBack nosauc vienumus, kad pieskaraties tiem. Lai atlasītu vienumu, kad nonākat pie tā, noņemiet pirkstu. Atkarībā no ierīces iestatījumiem, iespējams, būs jāveic dubultskāriens ekrānam, lai ievietotu rakstzīmi.

  Padoms.: Lai pārtrauktu saraksta vienumu veidošanu, divreiz atlasiet Enter.

Numurēta saraksta izveide

Ja saraksta vienumiem ir jābūt sakārtotiem noteiktā secībā, sarakstu veidojiet, izmantojot numerācijas formatējumu.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Numbering button” (Poga Numerācija), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. OneNote automātiski sāk numurētu sarakstu.

 3. Ierakstiet saraksta vienumu. Lai sāktu jaunu saraksta vienumu, ekrāntastatūrā atlasiet Enter. Lai atlasītu Enter, velciet ar pirkstu pa tastatūru, līdz tiek atskaņots “Enter”, un pēc tam to atlaidiet (un veiciet dubultskārienu, ja nepieciešams).

  Padoms.: Lai pārtrauktu saraksta vienumu veidošanu, divreiz atlasiet Enter.

Attēla ievietošana no kameras

Kad veicat piezīmes, uzņemiet foto ar ierīces kameru un fotoattēlu pievienojiet piezīmēm.

 1. Programmā OneNoteatveriet piezīmi, kurā vēlaties pievienot fotoattēlu, un novietojiet kursoru tajā vietā, kur vēlaties to pievienot.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Picture button” (Attēla poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Ievietot..., kā arī tiek atskaņots “Insert” (Ievietot).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Capture a photo” (Tvert fotoattēlu), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Iespējams, ka tiek atskaņots “Allow OneNote to take pictures and record video?” (Vai programmai OneNote atļaut uzņemt attēlus un ierakstīt video?). Lai atļautu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Allow, button” (Poga Atļaut), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts Kamera un tiek atskaņots “Camera in photo mode” (Kamera fotoattēlu režīmā).

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Capture, button” (Tvert, poga). Pavērsiet kameru vajadzīgajā virzienā un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Atskan skaņa, kas norāda, ka tika uzņemts fotoattēls, un fokuss tiek pārvietots uz priekšskatījuma ekrānu.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image” (Saglabāt attēlu). Lai fotoattēlu ievietotu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Inserting picture” (Notiek attēla ievietošana).

 7. Fotoattēls tiek ievietots, un fokuss tiek pārvietots uz OneNote lapu.

Attēla ievietošana no faila

 1. Programmā OneNoteatveriet piezīmi, kurā vēlaties pievienot fotoattēlu, un novietojiet kursoru tajā vietā, kur vēlaties to pievienot.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Picture button” (Attēla poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Ievietot..., kā arī tiek atskaņots “Insert” (Ievietot).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Image from gallery” (Attēls no galerijas), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts jauns logs, kurā varat pārlūkot savus pēdējos fotoattēlus. Tiek atskaņots: “Recent” (Pēdējie).

 4. Lai dotos uz citu atrašanās vietu, piemēram, Attēli, savu Google disku, Fotoattēli vai OneDrive, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Show roots button” (Poga Rādīt saknes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Atvērt no. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vēlamā atrašanās vieta, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu atbilstošo vietu. Pārvietošanās laikā TalkBack atskaņo atrašanās vietas.

 5. Lai atrašanās vietā pārlūkotu failus vai mapes, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots tā vienuma nosaukums, kuru vēlaties atlasīt. Lai atlasītu vienumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Kad esat atlasījis attēlu, tiek atvērts ekrāns Priekšskatījums. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image” (Saglabāt attēlu). Lai attēlu ievietotu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Attēls tiek ievietots un fokuss tiek pārvietots uz OneNote lapu. Tiek atskaņots: “Inserting picture” (Notiek attēla ievietošana).

Tiešsaistes video ievietošana

Ja piezīmju grāmatiņā vēlaties iekļaut tiešsaistes video, varat vienkārši ielīmēt saiti piezīmē.

 1. Pārlūkojot atrodiet video, kuru vēlaties ievietot, un iekopējiet saiti starpliktuvē.

 2. Programmā OneNote atveriet piezīmi, kurā vēlaties ievietot video.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Link menu button” (Izvēlnes Saistīt poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Saistīt, un tiek atskaņots “Address edit box” (Adreses rediģēšanas lodziņš).

 4. Pieskarieties pie ekrāna un turiet, pavelciet uz leju, līdz tiek atskaņots “Paste” (Ielīmēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai saiti ielīmētu teksta laukā.

 5. Lai hipersaites adreses vietā pievienotu lapā redzamo tekstu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Text to display edit box” (Parādāmā teksta rediģēšanas lodziņš), un ierakstiet tekstu, izmantojot ekrāntastatūru.

 6. Lai ievietotu saiti, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Done, button” (Gatavs, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Audio ieraksta ievietošana

Varat ierakstīt un piezīmju grāmatiņā ievietot audio ierakstu. Piemēram, varat ierunāt piezīmi, kas paredzēta lasītājiem.

 1. Programmā OneNote atveriet piezīmi, kurā vēlaties ievietot ierakstu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Audio button” (Poga Audio), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. OneNote var jautāt “Allow OneNote to record audio?” (Vai atļaut programmai OneNote ierakstīt audio?). Šādā gadījumā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Allow button” (Poga Atļaut), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Tiek sākta ierakstīšana. Kad visu vajadzīgo esat ierakstījis, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Stop button” (Poga Apturēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Ieraksts tiek ievietots, un fokuss tiek pārvietots uz OneNote lapu. Tiek atskaņots: “Audio note created” (Audio piezīme izveidota).

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote lasītu lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Navigācija programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet OneNote darbam ar Windows 10 ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai piezīmēs pievienotu dažādu veidu saturu, piemēram, Excel darbgrāmatas un citus failus, tabulas, attēlus un saites. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Tabulas ievietošana

Tabulas var atvieglot informācijas atrašanu un lasīšanu. Vienkāršu tabulu programmā OneNote var pievienot ātri un viegli.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Vienreiz nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Table Button" (poga tabula).

 3. Lai pievienotu tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

  Tiek ievietota tabula ar vienu rindu un divām kolonnām. Fokuss ir uz pirmo šūnu. Jūs dzirdat: "ievietot tabulu". JAWS atskaņo “Entering table with two columns and one row” (Sākas tabula ar divām kolonnām un vienu rindu).

 4. Aizpildiet tabulu. Lai tabulai pievienotu vēl vienu kolonnu, otrajā kolonnā nospiediet tabulēšanas taustiņu.

  Lai pievienotu vēl vienu rindu, rindas beigās nospiediet taustiņu Enter.

  Lai izietu no tabulas, nospiediet lejupvērsto bultiņu.

Faila ievietošana

Kad ievietojat failu (piemēram, Microsoft Excel darbgrāmatu) lapā programmā OneNote, piezīmēs tiek ievietota šī faila kopija. Fails parādās kā ikona, ko varat atlasīt un atvērt, lai rediģētu faila saturu.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties ievietot failu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Vienreiz nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "File Button" (poga fails). Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu izvēlni.

 3. Izvēlnē ir atlasīts vienums Ievietot kā pielikumu. Nospiediet taustiņu Enter. Taču, ja vēlaties ievietot faila PDF izdruku, nospiediet lejupvērsto bultiņu un pēc tam taustiņu Enter.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Atvēršana. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + TAB vai tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp dialoglodziņiem, un augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos dialoga sadaļā.

 5. Lai ievietotu failu, nospiediet taustiņu Enter.

Pievienotie faili tiek saglabāti kā daļa no attiecīgās piezīmju grāmatiņas. Ja pārvietojat piezīmju grāmatiņu uz citu atrašanās vietu, visi ievietotie faili tiek pārvietoti kopā ar piezīmju grāmatiņu.

Sarakstu ievietošana

Ievietojiet sarakstu ar aizzīmēm vai numerāciju, lai organizētu tekstu un atvieglotu lasīšanu.

Saraksta ar aizzīmēm ievietošana

Ja vienumiem sarakstā nav jābūt noteiktā secībā, izveidojiet sarakstu ar aizzīmēm.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Ierakstiet * (zvaigznīte) un nospiediet atstarpes taustiņu. OneNote automātiski sāk sarakstu ar aizzīmēm.

 3. Ierakstiet saraksta vienumu. Lai sāktu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai pārtrauktu veidot saraksta vienumus, divreiz nospiediet taustiņu Enter.

Numurēta saraksta ievietošana

Ja saraksta vienumiem ir jābūt sakārtotiem noteiktā secībā, sarakstu veidojiet, izmantojot numerācijas formatējumu.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Ierakstiet 1. (cipars viens un punkts) un nospiediet atstarpes taustiņu. Programma OneNote automātiski sāk veidot numurētu sarakstu.

 3. Ierakstiet saraksta vienumu. Lai sāktu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai pārtrauktu veidot saraksta vienumus, divreiz nospiediet taustiņu Enter.

Attēla ievietošana no kameras

Kad veicat piezīmes, uzņemiet foto ar ierīces kameru un fotoattēlu pievienojiet piezīmēm.

 1. Programmā OneNote atveriet piezīmi, kurai vēlaties pievienot fotoattēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Vienreiz nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Picture Button" (poga attēli).

 3. Nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu izvēlni attēli , pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "no kameras", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Kamera tiek atvērta, un fokuss ir skatu meklētājā.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Take a Picture Button" (poga paņemt attēlu).

 5. Lai nofotografētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz ekrāna lasītājs atskaņo "All Button" (poga Ievietot visu). Lai ievietotu fotoattēlu, nospiediet atstarpes taustiņu.

Attēla ievietošana no faila

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties pievienot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Vienreiz nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Picture Button" (poga attēli).

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Atvēršana. Fokuss ir uz lauku Faila nosaukums. Varat ierakstīt faila nosaukumu vai nospiest tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz sadaļu dialoglodziņos. Lai pārvietotos sadaļā, izmantojiet bulttaustiņus.

 4. Lai atlasītu failu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai ievietotu attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O.

Saites ievietošana

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties pievienot saiti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, lai atvērtu cilni Ievietošana. Vienreiz nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "poga saistīt".

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts logs, kur ievadīt saites datus.

 4. Fokuss ir uz lauku Adrese. Ierakstiet vai ielīmējiet adresi.

 5. Ja saitei vēlaties izmantot citu tekstu, vienu reizi nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, lai pārietu uz lauku Parādāmais teksts. Ierakstiet saites tekstu un nospiediet taustiņu Enter. Saite tiek ievietota lapā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet OneNote tīmeklim ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai piezīmēs pievienotu dažādu veidu saturu, piemēram, Excel darbgrāmatas un citus failus, tabulas, attēlus, video un ierakstus. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat OneNote tīmeklim, iesakām izmantot XXMicrosoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu. Tā kā OneNote tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Arī bieži lietotās saīsnes, piemēram, F1 (palīdzība) un CTRL + O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu — nav OneNote tīmeklim. 

Šajā tēmā

Tabulas ievietošana

Tabulas var atvieglot informācijas atrašanu un lasīšanu. Vienkāršu tabulu programmā OneNote var pievienot ātri un viegli.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet jebkur lapā, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, T, lai atvērtu tabulas opciju.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu tabulas izmērus. Jūs dzirdat pašlaik atlasīto lielumu, kad pārvietojat. Kad atskan vajadzīgais lielums, nospiediet taustiņu Enter.

  Tabulas tiek ievietota, un fokuss ir uz tabulas pirmo šūnu. Jūs dzirdat: "tabula, rediģēšanas apgabals, rediģēšana".

 4. Ierakstiet šūnas saturu. Lai pārvietotos uz nākamo šūnu, nospiediet labo bultiņu vai taustiņu TAB. Lai sāktu jaunu rindu, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai ENTER rindas beigās.

Faila ievietošana

Kad ievietojat failu (piemēram, Microsoft Word dokumentu) kā pielikumu programmā OneNote, piezīmēs tiek ievietota šī faila kopija. Fails parādās kā ikona, ko varat atlasīt, lejupielādēt un atvērt, lai rediģētu faila saturu.

 1. Programmā OneNote kursoru novietojiet lapā, kur vēlaties ievietot failu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, F, lai atlasītu opciju faila pielikums .

 3. Tiek atvērts dialoglodziņš Atvēršana. Fokuss ir uz lauku Faila nosaukums. Varat ierakstīt faila nosaukumu vai izmantot tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz sadaļu dialoglodziņos. Lai pārvietotos sadaļā, izmantojiet bulttaustiņus. Lai atvērtu mapi, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Kad esat nonācis līdz failam, ko vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter.

Atzīmes ievietošana

Atzīmes ir veids, kā programmā OneNote piezīmēm piešķirt kategorijas un prioritāti. Atzīmes varat pievienot jebkam, sākot no atsevišķas teksta rindiņas līdz pat veselai rindkopai.

 1. Novietojiet kursoru tās rindas sākumā, kuru vēlaties atzīmēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + H, T, lai atvērtu atzīmju opciju.

 3. Lai naviģētu pa opcijām, izmantojiet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Kad pārvietojat, tiek atskaņotas opcijas.

 4. Kad atskan atzīme, ko vēlaties izmantot, nospiediet taustiņu ENTER. Atzīme tiek pievienota.

Sarakstu ievietošana

Ievietojiet sarakstu ar aizzīmēm vai numerāciju, lai organizētu tekstu un atvieglotu lasīšanu.

Saraksta ar aizzīmēm ievietošana

Izmantojiet sarakstu ar aizzīmēm, ja ir jāuzskaita vienumi, kuriem nav nepieciešama noteikta secība.

 1. Programmā OneNote novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Ierakstiet * (zvaigznīte) un nospiediet atstarpes taustiņu. Saraksts ar aizzīmēm tiek izveidots automātiski.

 3. Ievadiet saraksta vienuma tekstu. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai pārtrauktu veidot saraksta vienumus, divreiz nospiediet taustiņu Enter.

Numurēta saraksta ievietošana

Izmantojiet numurētu sarakstu, lai uzskaitītu vienumus, kam jāseko cits citam noteiktā secībā.

 1. Programmā OneNote novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt sarakstu.

 2. Ierakstiet 1. (cipars viens un punkts) un nospiediet atstarpes taustiņu. Numurētais saraksts tiek izveidots automātiski.

 3. Ievadiet saraksta vienuma tekstu. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai pārtrauktu veidot saraksta vienumus, divreiz nospiediet taustiņu Enter.

Fotoattēla ievietošana no kameras

Ar ierīci uzņemiet foto un pievienojiet to piezīmēm. Pirms sākat, pārliecinieties, vai kamera ir savienota ar datoru.

 1. Piezīmju grāmatiņā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties pievienot fotoattēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, P, lai atlasītu attēla opciju.

 3. Tiek atvērts dialoglodziņš Atvēršana, un fokuss ir uz lauku Faila nosaukums. Ja šī ir pirmā reize, kad atverat kameru no programmas OneNote, jums ir jāatrod kameras programma. Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz sadaļu pa kreisi. Pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Camera" (kamera). Lai atvērtu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Kamera tiek atvērta, un fokuss ir skatu meklētājā. Lai pārietu uz pogu fotoattēls, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Take Photo Button" (poga paņemt fotoattēlu). Lai fotografētu, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Open Button" (poga Atvērt). Lai fotoattēlu ievietotu piezīmē, nospiediet taustiņu Enter.

Attēla ievietošana no faila

 1. Programmā OneNote novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, P, lai atlasītu attēla opciju.

 3. Tiek atvērts dialoglodziņš Atvēršana. Fokuss ir uz lauku Faila nosaukums. Varat ierakstīt faila nosaukumu vai izmantot tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz sadaļu dialoglodziņos. Lai pārvietotos sadaļā, izmantojiet bulttaustiņus.

 4. Lai ievietotu attēlu, nospiediet taustiņu Enter.

Tiešsaistes video iegulšana

Piezīmju grāmatiņā varat viegli pievienot iegulto video atskaņotāju.

Piezīme.: Ne visas video vietnes tiek atbalstītas. Lai uzzinātu, kādas vietnes pašlaik tiek atbalstītas, skatiet rakstu Tiešsaistes video ievietošana programmā OneNote 2016 darbam ar Windows.

 1. Nokopējiet video avota adresi.

 2. Piezīmju grāmatiņā novietojiet kursoru tur, kur jāievieto video atskaņotājs.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V, adresi ielīmētu piezīmju grāmatiņā, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīmju grāmatiņā tiek pievienota saite uz video un iegulto video atskaņotāju. Fokuss ir uz video atskaņotāju.

Audio ieraksta ievietošana

Pirms audio ierakstīšanas pārbaudiet, vai visas iesaistītās puses zina par ierakstīšanu un jums ir atļauts ierakstīt.

 1. Piezīmju grāmatiņā novietojiet kursoru tur, kur jāievieto ieraksts.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, lai atvērtu audio ierakstīšanas opciju.

 3. Ja pārlūkprogrammā tiek lūgta atļauja izmantot mikrofonu, fokuss ir jāpārvieto uz pārlūkprogrammu, lai to atļautu. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + F6, lai pārvietotu fokusu uz pārlūkprogrammu, un spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Yes Button" (poga Jā). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek sākta ierakstīšana. Ja iepriekšējā darbībā fokusu pārvietojāt uz pārlūkprogrammu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F6, lai fokusu pārvietotu atpakaļ uz OneNote.

 5. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + J, A, S.

  Padoms.: Lai atskaņotu ierakstu, piezīmju grāmatiņas lapā naviģējiet uz ierakstu. Jūs dzirdat failu, sasniedzot to. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows lodo taustiņš + J, A, P, lai sāktu atskaņot.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote tīmeklī

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×