Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam pārvaldītu kontaktpersonas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam pārvaldītu kontaktpersonas

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Varat ātri pievienot personas un grupas Skype darbam kontaktpersonu sarakstam, izmantojot tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Varat pievienot personas vai grupas jūsu organizācijā, kā arī personas, kas nav jūsu organizācijā, ja zināt, ka tām ir Skype konts.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Informāciju par īsinājumtaustiņiem skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Jūsu organizācijā esošas personas vai grupas pievienošana

 1. Lai palaistu Skype darbam, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet Skype darbam un nospiediet taustiņu Enter.

  Skype darbam pēc noklusējuma atveras skatā Kontaktpersonas ar atlasītu meklēšanas lodziņu Atrast kādu personu.

  Padoms.: Lai atvērtu skatu Kontaktpersonas no cita Skype darbam skata (piemēram, cilnes Tērzēšana vai cilnes Sapulces), nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+1.

 2. Meklēšanas lodziņā Atrast kādu personu ievadiet vārdu, IM adresi, tālruņa numuru vai Exchange adresātu saraksta vārdu. Ja jūsu organizācija izmanto Microsoft 365 grupas, varat arī meklēt grupas nosaukumu. Rakstīšanas laikā tiek attēloti meklēšanas rezultāti un parādās cilne Manas kontaktpersonas.

  Piezīme.: Atkarībā no jūsu konta veida var parādīties divas papildu cilnes — Prasmes un Tērzēšanas telpas. Ja ir atlasīta cilne Manas kontaktpersonas, Skype darbam veic meklēšanu jūsu organizācijas adrešu grāmatā.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tās personas vārds, kuru vēlaties pievienot.

 4. Lai atvērtu uznirstošo izvēlni, nospiediet taustiņu Enter. Jūs dzirdēsit: “Send an IM button.” (Nosūtīt IM pogu.)

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz izdzirdat: “More Options button.” (Poga Papildu opcijas.) Pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu izvēlni.

  • Lai personu vai grupu pievienotu kontaktpersonu saraksta grupai Izlase, nospiediet taustiņu A.

  • Lai personu vai grupu pievienotu citai kontaktpersonu saraksta grupai, piemēram, Citas kontaktpersonas, nospiediet taustiņu O, pēc tam izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārskatītu savas grupas. Kad izdzirdat vēlamās grupas nosaukumu, nospiediet taustiņu Enter

Personas vai grupas, kas nav jūsu organizācijā, pievienošana

Piezīme.: Jūsu administrators iespējo vai atspējo Skype direktorija meklēšanas līdzekli saskaņā ar organizācijas meklēšanas politiku. Ja cilne Skype direktorijs nav redzama, jūs nevarēsit meklēt Skype lietotājus.

Ja pievienojamā persona vai grupa nav jūsu organizācijā, bet jūs zināt, ka personai ir Skype konts, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet Skype darbam. Skype darbam logs atveras skatā Kontaktpersonas ar atlasītu meklēšanas lodziņu Atrast kādu personu.

 2. Lodziņā Atrast kādu personu ievadiet vārdu, IM adresi vai tālruņa numuru. Kamēr rakstāt, cilnē Manas kontaktpersonas tiek attēloti meklēšanas rezultāti.

  Piezīme.: Ja jūsu organizācijai ir aktivizēts Skype direktorijs, Skype darbam meklē miljoniem Skype lietotāju vidū. Ja zināt pievienojamās personas vai grupas Skype ID un atrašanās vietu, var sašaurināt meklēšanu. Varat arī meklēt, izmantojot personas e-pasta adresi vai Microsoft kontu, piemēram, Pauls@outlook.com.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz izdzirdat “My Contacts Search, 1 of 3” (Manu kontaktpersonu meklēšana, 1 no 3).

 4. Spiediet labo bulttaustiņu, līdz izdzirdat “Skype Directory Search, 2 of 3” (Skype direktoriju meklēšana, 2 no 3), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Jūs dzirdēsit: “Selected.” (Atlasīts.)

 5. Divreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai mainītu fokusu uz meklēšanas rezultātiem, pēc tam spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz izdzirdat tās personas vārdu, kuru vēlaties pievienot.

 6. Nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu uznirstošo izvēlni. Tiek atskaņots "Add to Group Button" (poga Pievienot grupai). Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu izvēlni.

  • Nospiediet taustiņu A, lai personu pievienotu sarakstam Izlase.

  • Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz izdzirdat vēlamās grupas nosaukumu, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Ja Skype kontaktpersonu pievienojat programmā Skype darbam, tad pievienotajai personai tiek nosūtīts paziņojums. Ziņojumus šai personai varēsit nosūtīt tikai pēc tam, kad tā būs apstiprinājusi jūsu pieprasījumu.

Kontaktpersonas dzēšana no saraksta

 1. Skatā Kontaktpersonas spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams kontaktpersonas vārds. Ja nepieciešams, spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams tās kontaktpersonas vārds, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu uznirstošo izvēlni. Dzirdams šāds teksts: “Send an IM button” (poga Nosūtīt IM).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “More Options button” (poga Papildu opcijas), un nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu izvēlni.

 4. Lai noņemtu personu vai grupu izņemtu no saraksta Kontaktpersonas, nospiediet taustiņu R.

 5. Tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Dzirdams šāds teksts: “Skype for Business <version>, Skype for Business window” (Skype darbam <versija>, logs Skype darbam). Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet taustiņu Y. Kontaktpersona tiek noņemta un tiek atvērts skats Kontaktpersonas.

Skatiet arī

Izmantot ekrāna lasītāju, lai veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu programmā Skype darbam

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai pievienotos tiešsaistes sapulcei programmā Skype darbam

Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack Skype darbam Android ierīcēm, lai pievienotu personas sarakstā Kontaktpersonas vai Izlase programmā Skype darbam.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Kontaktpersonas meklēšana un vizītkartes atvēršana

Varat meklēt personu vai grupu uzņēmuma direktorijā. Ja organizācijas meklēšanas politikā ir atļauts, organizācijas administrators var arī iespējot Skype direktorija meklēšanas līdzekli. Tas nozīmē, ka varat meklēt citas organizācijas personas Skype kontu, ja tas nav pretrunā ar attiecīgās organizācijas politiku.

 1. Atveriet programmu Skype darbam Android ierīcēm un pierakstieties, ja nepieciešams. Tiek parādīts galvenais skats, kurā ir pieejams jūsu uzņēmuma direktorijā iekļauto kontaktpersonu meklēšanas lodziņš, gaidāmās tikšanās un nesen notikušās sarunas.

  Padoms.: Ja pēdējā programmas Skype darbam Android ierīcēm lietošanas reizē no tās neizrakstījāties, programma tiek atvērta bez aicinājuma pierakstīties. Plašāku informāciju par pierakstīšanos skatiet tēmā Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams šāds teksts: “Search in the company directory” (Meklēt uzņēmuma direktorijā). Lai meklētu kontaktpersonu, ekrānā veiciet dubultskārienu. Dzirdams šāds teksts: “Editing, Search people, Edit box” (Rediģēšana, Meklēt personas, rediģēšanas lodziņš). Izmantojot ekrāna tastatūru, rakstiet personas vai grupas, ko vēlaties atrast, vārdu/nosaukumu vai e-pasta aizstājvārdu.

  Piezīme.: Lai atvērtu tastatūru, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu, līdz ir dzirdams tastatūras elements.

 3. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, velciet pa labi, līdz dzirdams vēlamās kontaktpersonas vārds. Šajā procesā TalkBack paziņo kontaktpersonas vārdu (persona vai grupa) un statusu. Kad ir atrasta kontaktpersona, kuras vizītkarti vēlaties atvērt, ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek atvērta kontaktpersonas vizītkarte, un ir dzirdams šāds teksts: “Contact card” (Kontaktpersonas vizītkarte).

 4. Lai pārlūkotu vizītkartes opcijas vai informāciju, velciet pa labi vai pa kreisi. Šajā procesā TalkBack balsī lasa kontaktpersonas vizītkartes vienumus. Kontaktpersonas vizītkartē var būt norādīta šāda informācija:

  • poga Doties atpakaļ, kontaktpersonas vārds, poga Pievienot izlasei un poga Papildu opcijas;

  • kontaktpersonas amats;

  • poga Videozvans, poga Audiozvans, poga Tērzēšana;

  • kontaktpersonas e-pasta adrese;

  • biroja numurs;

  • tālruņa numurs darbā.

  • uzņēmuma nosaukums, kurā kontaktpersona strādā.

  Lai atlasītu kontaktpersonas vizītkartes vienumu, ekrānā veiciet dubultskārienu.

Personas vai grupas atrašana sarakstā Kontaktpersonas vai Izlase

Sarakstā Kontaktpersonas varat arī meklēt personas vai grupas.

 1. Atveriet programmu Skype darbam Android ierīcēm un pierakstieties, ja nepieciešams. Tiek parādīts sākuma ekrāns.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams “View contacts and contact management screen” (Skatīt kontaktpersonas un kontaktpersonu pārvaldības ekrānu), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts skats Kontaktpersonas.

 3. Lai pārlūkotu opcijas, velciet pa labi. Lai atlasītu vienumu vai atvērtu kontaktpersonas vizītkarti, ekrānā veiciet dubultskārienu.

Personu pievienošana sarakstam Kontaktpersonas

 1. Atveriet tās personas vai grupas vizītkarti, kuru vēlaties pievienot sarakstam Kontaktpersonas. Informāciju, kā meklēt kontaktpersonas vizītkarti, skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas meklēšana un vizītkartes atvēršana.

 2. Kontaktpersonas vizītkartē velciet pa labi, līdz dzirdams “Add contact, button” (poga Pievienot kontaktpersonu), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu. Fokuss pārvietojas uz kontaktpersonu grupu sarakstu.

 3. Lai pārlūkotu kontaktpersonu grupas, velciet pa labi vai pa kreisi, līdz dzirdams tās grupas nosaukums, kurai vēlaties pievienot kontaktpersonu. Šajā procesā TalkBack paziņo grupu nosaukumus. Kad ir atrasta vēlamā grupa, ekrānā veiciet dubultskārienu.

 4. Kontaktpersona tiek pievienota atlasītajai grupai. Lai atgrieztos kontaktpersonas vizītkartē, velciet pa kreisi, līdz dzirdams “Navigate up, button” (poga Naviģēt augšup), un ekrānā veiciet dubultskārienu.

Personu pievienošana sarakstam Izlase

 1. Atveriet tās personas vai grupas vizītkarti, kuru vēlaties pievienot sarakstam Izlase. Informāciju, kā meklēt kontaktpersonas vizītkarti, skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas meklēšana un vizītkartes atvēršana.

 2. Lai pievienotu kontaktpersonu sarakstam Izlase, velciet pa labi, līdz dzirdams “Add to Favorites, button” (poga Pievienot izlasei), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

 3. Kontaktpersona tiek pievienota sarakstam Izlase, un ir dzirdams šāds teksts: “Contact will be added to Favorites” (Kontaktpersona tiks pievienota izlasei).

Personu noņemšana no saraksta Kontaktpersonas vai Izlase

Personas noņemšana no saraksta Kontaktpersonas

 1. Atveriet tās personas vizītkarti, kuru vēlaties noņemt no saraksta Kontaktpersonas. Informāciju, kā meklēt kontaktpersonas vizītkarti, skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas meklēšana un vizītkartes atvēršana.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams “More options, button” (poga Papildu opcijas), un ekrānā veiciet dubultskārienu.

 3. Velciet pa labi, līdz dzirdams “Remove from contact list” (Noņemt no kontaktpersonu saraksta), un ekrānā veiciet dubultskārienu.

 4. Tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš, un ir dzirdams šāds teksts: “Alert, remove from contact list” (Uzmanību, noņemt no kontaktpersonu saraksta). Velciet pa labi, līdz dzirdams “Remove, button” (poga Noņemt), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Persona tiek noņemta no saraksta Kontaktpersonas, un tiek atvērta kontaktpersonas vizītkarte.

Personas noņemšana no saraksta Izlase

 1. Atveriet tās personas vizītkarti, kuru vēlaties noņemt no saraksta Izlase. Informāciju, kā meklēt kontaktpersonas vizītkarti, skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas meklēšana un vizītkartes atvēršana.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Remove from favorites, Button" (noņemt no izlases), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Jūs dzirdat: "Add to favorites" (pievienot izlasei). Kontaktpersona tiks noņemta no izlases. " Kontaktpersona tiek noņemta no jūsu Izlases , un fokuss ir uz kontaktpersonas vizītkartes pogas Pievienot izlasei .

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai pievienotos tiešsaistes sapulcei programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Skype darbam programmā Outlook tīmeklī ar iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai atrastu personu Skype darbam, atvērtu attiecīgās personas vizītkarti un pievienotu personu sarakstam Kontaktpersonas. Varat arī noņemt personu no jūsu kontaktpersonu saraksta.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz tēmu Īsinājumtaustiņi programmā Outlook tīmeklī.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat Skype darbamOutlook tīmeklī, iesakām izmantot Microsoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu. Tā kā Skype darbamOutlook tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Arī bieži lietotās saīsnes, piemēram, F1 (palīdzība) un CTRL + O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu — nav Outlook tīmeklī.

Šajā tēmā

Kontaktpersonas meklēšana un vizītkartes atvēršana

 1. Pārlūkprogrammā atveriet Outlook tīmeklī, un, ja nepieciešams, pierakstieties.

  Padoms.: Palīdzības informāciju par pierakstīšanos skatiet tēmā Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Search, search conversation, type contact name” (Meklēt, meklēt sarunu, rakstīt kontaktpersonas vārdu), un rakstiet meklējamās personas vai grupas vārdu/nosaukumu vai e-pasta aizstājvārdu. Dzirdams šāds teksts: “Search updated and <the number of> result(s) found in your contacts” (Meklēšana ir atjaunināta, un sarakstā Kontaktpersonas ir atrasti <skaits> rezultāti).

 3. Lai atvērtu sarakstu, divreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Ir dzirdams teksts “People” (Personas) un pirmās kontaktpersonas vārds un statuss.

 4. Lai pārlūkotu rezultātus, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Šajā procesā līdzeklis Diktors balsī lasa kontaktpersonu vārdus.

 5. Kad dzirdams meklējamās kontaktpersonas vārds, nospiediet taustiņu Enter. Jaunā rūtī tiek atvērts sarunas logs.

 6. Spiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz dzirdams šāds teksts: “Open <contact name> profile” (Atvērt <kontaktpersonas vārds> profilu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērtas kontaktpersonas vizītkarte.

Personu pievienošana sarakstam Kontaktpersonas

 1. Atveriet tās personas vai grupas vizītkarti, kuru vēlaties pievienot sarakstam Kontaktpersonas. Informāciju, kā meklēt kontaktpersonas vizītkarti, skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas meklēšana un vizītkartes atvēršana.

 2. Kontaktpersonas vizītkartē spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Add to contacts, button” (poga Pievienot kontaktpersonām), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Kontaktpersona tiek pievienota sarakstam Kontaktpersonas, un ir dzirdams šāds teksts: “<Contact name> is now a contact” (<Kontaktpersonas vārds> tagad ir kontaktpersona).

 3. Lai atgrieztos sarakstā Kontaktpersonas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Contacts menu item” (Izvēlnes elements Kontaktpersonas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Personas noņemšana no saraksta Kontaktpersonas

 1. Sarakstā Kontaktpersonas spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams pirmās kontaktpersonas vārds, un pēc tam pārlūkojiet kontaktpersonas, izmantojot lejupvērsto bulttaustiņu. Šajā procesā līdzeklis Diktors balsī lasa kontaktpersonu vārdus.

 2. Kad atrasta kontaktpersona, kuru vēlaties noņemt, nospiediet taustiņu Enter. Jaunā rūtī tiek atvērts sarunas logs.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz dzirdams šāds teksts: “Open <contact name> profile” (Atvērt <kontaktpersonas vārds> profilu), un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērtas kontaktpersonas vizītkarte.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Delete contact, button” (poga Dzēst kontaktpersonu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts paziņojuma logs, un ir dzirdams šāds teksts: “Dialog delete contact, focus on delete button” (Dialoglodziņš Dzēst kontaktpersonu, fokuss uz pogas Dzēst). Lai apstiprinātu noņemšanu un aizvērtu paziņojuma logu, nospiediet taustiņu Enter. Dzirdams šāds teksts: “Contact deleted” (Kontaktpersona ir izdzēsta).

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai sūtītu tūlītējo ziņojumu programmā Skype darbam

Īsinājumtaustiņi programmā Outlook tīmeklī

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

×