Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tērzētu pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai tērzētu pakalpojumā Microsoft Teams

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Microsoft Teams ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai tērzētu ar savām kontaktpersonām. Esam to pārbaudījuši ar JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs nekavējoties dzirdēsit signālu, kad kāds jums nosūtīs ziņu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Uzsākt grupas čatu

 1. Komandas skata cilnē ziņas nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "sākt jaunu sarunu". Fokuss tiek pārvietots uz ziņojumu rakstīšanas lodziņu.

 2. Lai izvērstu sastādīšanas lodziņu un piekļūtu vairāk rediģēšanas iespējām, nospiediet Ctrl+Shift+X. Lai sakļautu lodziņu, vēlreiz nospiediet Ctrl+Shift+X.

 3. Rakstiet savu ziņojumu. Jūs varat arī bagātināt savu ziņojumu, tam pievienojot pielikumus vai pat emocijzīmes, uzlīmes vai mēmus. Papildinformāciju skatiet rakstā pielikuma pievienošana, emocijzīmespievienošana un uzlīmes vai même pievienošana.

 4. Lai nosūtītu ziņojumu, nospiediet Ctrl+Enter.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Izmantojot JAWS, komandu skata cilnē ziņas nospiediet taustiņu E, līdz tiek atskaņots: "sākt jaunu sarunu". Izmantojot NVDA, nospiediet F, līdz tiek atskaņots: "sāciet jaunu sarunu". Fokuss tiek pārvietots uz ziņojumu rakstīšanas lodziņu. Lai to atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Rakstiet savu ziņojumu. Jūs varat arī bagātināt savu ziņojumu, tam pievienojot pielikumus vai pat emocijzīmes, uzlīmes vai mēmus. Papildinformāciju skatiet rakstā pielikuma pievienošana, emocijzīmespievienošana un uzlīmes vai même pievienošana.

 3. Lai nosūtītu ziņojumu, nospiediet Ctrl+Enter.

Uzsākt privātu čatu

 1. Nospiediet Ctrl+2, lai atvērtu Čata skatu. Saraksta panelis tagad uzrāda jūsu favorītus, ja tādi ir, jaunākos kontaktus un ieteiktos kontaktus.

 2. Izmantojot JAWS, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "chat List" (čata saraksts). Lietojot NVDA, dzirdams teksts „Tab control” (Tabulēšanas vadība).

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, tad nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdat tā kontakta vārdu, ar kuru vēlaties čatot, kam seko informācija par šī kontakta pieejamību.

  Padoms.: Ja jūsu meklētais kontakts neatrodas starp jūsu favorītiem, jaunākajiem vai ieteiktajiem sarakstiem, nospiediet Ctrl+E, lai, izmantojot meklēšanas lauku, tos atrastu. Plašāku informāciju skatiet tēmā Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai meklētu sarunu, personu vai failu pakalpojumā Microsoft Teams.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu kontaktpersonu. Vienreiz nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, ierakstiet savu ziņojumu un vēlreiz nospiediet taustiņu ENTER. Šis ziņojums ir nosūtīts.

Čata ziņojumi tiek uzrādīti satura panelī. Lai pārlūkotu ziņojumus, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atrodat pēdējo ziņojumu, un pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Nospiediet Ctrl+2, lai atvērtu Čata skatu. Saraksta panelis tagad uzrāda jūsu favorītus, ja tādi ir, jaunākos kontaktus un ieteiktos kontaktus.

 2. Izmantojot JAWS, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "chat List" (čata saraksts). Lietojot NVDA, dzirdams teksts „Tab control” (Tabulēšanas vadība).

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, tad nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdat tā kontakta vārdu, ar kuru vēlaties čatot, kam seko informācija par šī kontakta pieejamību.

  Padoms.: Ja jūsu meklētais kontakts neatrodas starp jūsu favorītiem, jaunākajiem vai ieteiktajiem sarakstiem, nospiediet Ctrl+E, lai, izmantojot meklēšanas lauku, tos atrastu. Plašāku informāciju skatiet tēmā Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai meklētu sarunu, personu vai failu pakalpojumā Microsoft Teams.

 4. Nospiediet taustiņu Enter, ievadiet savu ziņojumu un vēlreiz nospiediet taustiņu Enter. Šis ziņojums ir nosūtīts.

Čata ziņojumi tiek uzrādīti satura panelī. Lai pārlūkotu ziņojumus, nospiediet taustiņu H vai SHIFT + H, lai pārvietotos starp dažādiem virsrakstiem sarakstā. Virsraksta līmeņi:

 • 2. virsraksts: Galvenā satura zonas nosaukums

 • 3. virsraksts: Sarunas datumu nodalītāji.

 • 4. virsraksts: Individuāli ziņojumi zem datuma.

 • 5. virsraksts: Atbildes uz ziņojumiem.

Padoms.: Lai ātri uzsāktu čatu un nosūtītu ziņojumu, nospiediet Ctrl+E, lai pārvietotos pa ekrāna augšpusē esošo meklēšanas lauku. Ierakstiet /chat, nospiediet taustiņu Enter, ievadiet tās personas vārdu, ar kuru vēlaties čatot, nospiediet taustiņu Enter, ievadiet savu ziņojumu un tad nospiediet taustiņu Enter.

Pielikuma pievienošana

 1. Ziņojuma sastādīšanas logā nospiediet Ctrl+O. Tiks atvērts pielikuma atlasītājs.

 2. Spiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, līdz atrodat vietu, no kuras vēlaties pievienot failu; tad nospiediet atstarpes taustiņu.

  Jūs varat pievienot failus no mākoņa vai lokāli no jūsu datora.

 3. Lai pievienotu failus no mākoņa:

  1. Dialoglodziņā dokumenti nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos pa mapju vai failu sarakstu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu mapi.

  2. Kad atrodat failu, kuru vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat pogu Kopīgot; tad nospiediet taustiņu Enter. Fails ir pievienots jūsu ziņojumam.

  Lai pievienotu lokālos failus:

  1. Windows dialoglodziņā Atvērt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa dialoglodziņa galvenajām zonām, un izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa galveno zonu.

  2. Kad esat novietojuši fokusu uz atbilstošā faila, nospiediet Alt+O. Fails ir pievienots jūsu ziņojumam.

Emocijzīmes pievienošana

 1. Ziņojuma sastādīšanas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu. Nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atrodat emocijzīmes pogu; tad nospiediet taustiņu Enter. Atveras emocijzīmju saraksts.

 2. Lai pārvietotos uz emocijzīmju sarakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai pārvietotos pa sarakstu, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu.

 3. Kad dzirdama emocijzīme, kuru vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter. Emocijzīme ir pievienota jūsu ziņojumam.

Uzlīmes vai mēma pievienošana

 1. Ziņojuma sastādīšanas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu. Nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atrodat uzlīmes pogu; tad nospiediet taustiņu Enter. Atveras uzlīmju un mēmu saraksts.

 2. Lai pārvietotos uz uzlīmju un mēmu kategoriju paneli, nospiediet Shift+tabulēšanas taustiņu. Lai pārvietotos pa paneli, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu mapi, nospiediet taustiņu Enter. Fokuss pārvietojas uz šīs kategorijas uzlīmju un mēmu sarakstu.

 3. Lai pārvietotos pa sarakstu, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu. Lai atzīmētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Pēc savas patikas rediģējiet uzlīmes vai mēma tekstu un, kad esat kārtībā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat pogu Gatavs, tad nospiediet atstarpes taustiņu.

Tērzēšanas piespraušana vai atspraušana

Jūs varat piespraust čatu, kas to uzliek cilnes Jaunākie augšgalā.

 1. Cilnē Jaunākie nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos uz čatu, kuru vēlaties piespraust vai atspraust.

 2. Lai atvērtu izvēlni Vairāk iespēju, nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Ja čats tobrīd būs atsprausts, būs dzirdams teksts „Pin” (Piespraust). Nospiediet taustiņu Enter, lai piespraustu čatu. Ja čats tobrīd būs piesprausts, būs dzirdams teksts „Unpin” (Atspraust). Nospiediet taustiņu Enter, lai atspraustu čatu.

Čata skaņas ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat atslēgt čata skaņu, lai pārtrauktu saņemt paziņojumus. Lai atkal saņemtu paziņojumus, ieslēdziet skaņu.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 2, lai pārietu uz tērzēšanas skatu

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Pēdējie", un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Cilnē Jaunākie nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos uz čatu, kura skaņu vēlaties ieslēgt vai izslēgt.

 4. Lai atvērtu izvēlni Vairāk iespēju, nospiediet atstarpes taustiņu.

 5. Lai izslēgtu čata skaņu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams teksts „Mute” (Izslēgta skaņa); tad nospiediet taustiņu Enter. Lai ieslēgtu čata skaņu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams teksts „Unmute” (Ieslēgta skaņa); tad nospiediet taustiņu Enter.

Tērzēšanas filtrēšana

Varat filtrēt ziņojumus tērzētavāMicrosoft Teams ar personas vārdu vai atslēgvārdu, lai rādītu tikai grupas tērzēšanu, sapulces vai privātu tērzēšanu, kurā tiek rādīts šis vārds. Varat arī filtrēt sarakstu, lai rādītu tikai nelasītās tērzēšanas ziņas, sapulces vai klusinātas tērzēšanas sarunas.

 1. Tērzēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + F. Jūs dzirdat: "filtrēšana pēc atslēgvārda".

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai filtrētu tērzēšanu pēc atslēgvārda, ierakstiet atslēgvārdu.

  • Lai rādītu tikai nelasītas tērzēšanas sarunas, sapulces vai klusinātas tērzēšanas ziņas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "More Options" (citas opcijas), nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots filtrētais tērzēšanu saraksts.

Steidzami atzīmējiet tērzēšanu

Īpaši svarīgi privātie tērzēšanas ziņojumi var tikt atzīmēti kā steidzami. Steidzami ziņojumi adresātam nosūtīs brīdinājumu ik pēc divām minūtēm divdesmit minūtes.

 1. Ziņojuma izveides lodziņā Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz izvēlni darbības. Spiediet labo bulttaustiņu, līdz atrodat pogu Iestatīt piegādes opcijas , un nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Urgent", un nospiediet taustiņu ENTER, lai atzīmētu ziņojumu kā steidzamu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams meklētu sarunas, lietotājus vai failus

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai aplūkotu jaunākās darbības pakalpojumā Microsoft Teams

Microsoft Teams īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Video: Čatu uzsākšana un zvanu veikšana

Izmantojiet Microsoft Teams darbam ar Android ar TalkBack — iebūvēto Android ekrāna lasītāju — lai čatotu ar saviem kontaktiem. Jūs nekavējoties dzirdēsit signālu, kad kāds jums nosūtīs ziņu.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Uzsākt grupas čatu

 1. Kanālā, kurā vēlaties sastādīt savu ziņojumu, velciet pa labi, līdz būs dzirdams teksts „Type a new message button” (Jauna ziņojuma rakstīšanas poga). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 2. Rakstiet ziņojumu, izmantojot savu ekrāna tastatūru. Lai pārvietotos pa tastatūru, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to, līdz dzirdat tastatūras elementu.

 3. Lai pēc uzrakstīšanas nosūtītu ziņojumu, velciet pa labi vai kreisi, līdz dzirdams teksts „Send message button” (Ziņojuma nosūtīšanas poga) un divreiz pieskarieties ekrānam.

  Padoms.: Savā ziņojumā jūs varat arī nosūtīt emocijzīmi, kustīgu attēlu vai jūsu tālrunī saglabātu foto. Sava ziņojuma rakstīšanas laikā velciet pa labi vai kreisi, līdz dzirdama jūsu vēlamā opcija. Tad divreiz pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos opciju.

Uzsākt privātu čatu

 1. Velciet pa labi, līdz dzirdams teksts „Chat tab” (Čata cilne); tad divreiz pieskarieties ekrānam. Jūs dzirdēsit pirmo vienumu jaunāko sarunu sarakstā, kas uzrādīts sarakstu panelī.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams teksts: „New chat button” (Jauna čata poga); tad divreiz pieskarieties ekrānam. Būs dzirdams teksts: „Edit box, To, Search for Contacts here” (Rediģēšanas logs, Kam, Meklēt kontaktus šeit). Ekrāna apakšējā pusē tiek parādīta ekrāna tastatūra.

 3. Lai ievadītu savus meklēšanas vārdus, velciet vienu pirkstu uz ekrāna apakšējo pusi, līdz dzirdat jums nepieciešamo rakstzīmi, tad paceliet pirkstu un divreiz pieskarieties ekrānam. Rakstzīme ir pievienota laukā Kam.

 4. Rakstīšanas gaitā tiek uzskaitīti un paziņoti meklēšanas rezultāti. Fokuss pārvietojas uz pirmo meklēšanas rezultātu. Lai pārvietotos pa sarakstu, velciet pa kreisi vai labi, līdz dzirdat kontakta vārdu. Lai atlasītu kontaktu, divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Velciet pa labi, līdz dzirdams teksts: „Type message here, edit box” (Rakstiet ziņojumu šeit, rediģēšanas lauks); tad divreiz pieskarieties ekrānam.

 6. Rakstiet savu ziņojumu, izmantojot ekrāna tastatūru kā norādīts augstāk.

 7. Lai sūtītu ziņojumu, velciet pa kreisi vai labi, līdz dzirdams teksts “Send message, button” (poga Nosūtīt tērzēšanas ziņojumu), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Dzirdams šāds teksts: “Message sent succesfully” (Ziņojums veiksmīgi nosūtīts).

 8. Kad persona atbild uz jūsu ziņojumu, būs dzirdams teksts: „Message received, showing items” (Ziņojums saņemts, uzrāda vienumus) <šībrīža vienuma numurs un tā pozīcija vienumu sarakstā>.”

Steidzami atzīmējiet tērzēšanu

Īpaši svarīgi privātie tērzēšanas ziņojumi var tikt atzīmēti kā steidzami. Steidzami ziņojumi adresātam nosūtīs brīdinājumu ik pēc divām minūtēm divdesmit minūtes.

 1. Veidojot jaunu tērzēšanas ziņojumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Choose from More Options" (izvēlēties no papildu opcijām), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "priority" (prioritāte), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "message, kas atzīmēts kā steidzams", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams meklētu sarunas, lietotājus vai failus

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Izmantojiet Microsoft Teams tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai tērzētu ar savām kontaktpersonām. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs nekavējoties dzirdēsit signālu, kad kāds jums nosūtīs ziņu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Uzsākt grupas čatu

 1. Komandu skata cilnē ziņas nospiediet taustiņu C. Fokuss tiek pārvietots uz ziņojumu rakstīšanas lodziņu.

 2. Rakstiet savu ziņojumu. Jūs varat arī bagātināt savu ziņojumu, tam pievienojot pielikumus vai pat emocijzīmes, uzlīmes vai mēmus. Papildinformāciju skatiet rakstā pielikuma pievienošana, emocijzīmespievienošana un uzlīmes vai même pievienošana.

 3. Lai nosūtītu ziņojumu, nospiediet Enter.

Uzsākt privātu čatu

 1. Nospiediet Ctrl+Shift+2, lai atvērtu Čata skatu. Saraksta panelis tagad uzrāda jūsu favorītus, ja tādi ir, jaunākos kontaktus un ieteiktos kontaktus.

 2. Nospiediet Ctrl+F6, līdz dzirdams teksts: „Chat list” (Čata saraksts).

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, tad izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu kontaktu, ar kuru vēlaties tērzēt, kam seko informācija par šī kontakta pieejamību.

  Padoms.: Ja jūsu meklētais kontakts neatrodas starp jūsu favorītiem, jaunākajiem vai ieteiktajiem sarakstiem, nospiediet Ctrl+E, lai, izmantojot meklēšanas lauku, tos atrastu. Plašāku informāciju skatiet tēmā Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai meklētu sarunu, personu vai failu pakalpojumā Microsoft Teams.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Būs dzirdams teksts: „Type a new message” (Rakstiet jaunu ziņojumu). Fokuss tagad atrodas uz ziņojuma sastādīšanas loga.

 5. Rakstiet ziņojumu un nospiediet taustiņu Enter, lai to nosūtītu.

 6. Kad persona atbild uz jūsu ziņojumu, būs dzirdams teksts „Message from” (Ziņojums no), kam seko personas vārds un ziņojuma teksts.

  Piezīme.: Ja, lietojot jūs saņemat ziņojumu no kāda, kas nav persona, ar kuru šobrīd tērzējat, vai, ja saņemat ziņojumu citā skatā, būs dzirdams sūtītāja vārds, kam sekos ziņojuma teksts.

Čata ziņojumi tiek uzrādīti satura panelī. Lai pārlūkotu ziņojumus, nospiediet taustiņus Ctrl+F6, līdz fokuss atrodas uz ziņojuma sastādīšanas loga; tad vienreiz nospiediet Shift+Tab. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai dzirdētu agrākus ziņojumus. Lai pārvietotu fokusu atpakaļ uz ziņojuma sastādīšanas logu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

Padoms.: Lai ātri uzsāktu čatu un nosūtītu ziņojumu, nospiediet Ctrl+E, lai pārvietotos pa ekrāna augšpusē esošo meklēšanas lauku. Ierakstiet /chat, nospiediet taustiņu Enter, ievadiet tās personas vārdu, ar kuru vēlaties čatot, nospiediet taustiņu Enter, ievadiet savu ziņojumu un tad nospiediet taustiņu Enter. Lai satura panelī uzrādītu jaunu čatu, vēlreiz nospiediet taustiņu Enter.

Pielikuma pievienošana

 1. Ziņojuma sastādīšanas logā nospiediet Ctrl+Shift+O. Tiks atvērts pielikuma atlasītājs.

 2. Spiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, līdz atrodat vietu, no kuras vēlaties pievienot failu; tad nospiediet atstarpes taustiņu.

  Jūs varat pievienot failus no mākoņa vai lokāli no jūsu datora.

 3. Lai pievienotu failus no mākoņa:

  1. Dialoglodziņā dokumenti nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos pa mapju vai failu sarakstu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu mapi.

  2. Kad dzirdat failu, kuru vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter. Lietojot Narrator, būs dzirdams teksts „Selected” (Atlasīts). Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat pogu Kopīgot; tad nospiediet taustiņu Enter. Fails ir pievienots jūsu ziņojumam.

  Lai pievienotu lokālos failus:

  1. Windows dialoglodziņā Atvērt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa dialoglodziņa galvenajām zonām, un izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa galveno zonu.

  2. Kad esat novietojuši fokusu uz atbilstošā faila, nospiediet Alt+O. Fails ir pievienots jūsu ziņojumam.

Emocijzīmes pievienošana

 1. Ziņojuma sastādīšanas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu. Nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atrodat emocijzīmes pogu; tad nospiediet taustiņu Enter. Atveras emocijzīmju saraksts.

 2. Lai pārvietotos uz emocijzīmju sarakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai pārvietotos pa sarakstu, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu.

 3. Kad dzirdama emocijzīme, kuru vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter. Emocijzīme ir pievienota jūsu ziņojumam.

Uzlīmes vai mēma pievienošana

 1. Ziņojuma sastādīšanas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu. Nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atrodat uzlīmes pogu; tad nospiediet taustiņu Enter. Atveras uzlīmju un mēmu saraksts.

 2. Lai pārvietotos uz uzlīmju un mēmu kategoriju paneli, nospiediet Shift+tabulēšanas taustiņu. Lai pārvietotos pa paneli, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu mapi, nospiediet taustiņu Enter. Fokuss pārvietojas uz šīs kategorijas uzlīmju un mēmu sarakstu.

 3. Lai pārvietotos pa sarakstu, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu. Lai atzīmētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Ja tajā ir teksta lauks, jūs varat rediģēt uzlīmes vai mēma tekstu. Kad esat kārtībā, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat pogu Gatavs; tad nospiediet atstarpes taustiņu.

Čata piespraušana vai atspraušana

Jūs varat piespraust čatu, kas to uzliek cilnes Jaunākie augšgalā.

 1. Cilnē Jaunākie nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos uz čatu, kuru vēlaties piespraust vai atspraust.

 2. Lai atvērtu izvēlni Vairāk iespēju, nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Ja čats tobrīd būs atsprausts, būs dzirdams teksts „Pin” (Piespraust). Nospiediet taustiņu Enter, lai piespraustu čatu. Ja čats tobrīd būs piesprausts, būs dzirdams teksts „Unpin” (Atspraust). Nospiediet taustiņu Enter, lai atspraustu čatu.

Čata skaņas ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat atslēgt čata skaņu, lai pārtrauktu saņemt paziņojumus. Lai atkal saņemtu paziņojumus, ieslēdziet skaņu.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 2, lai pārietu uz tērzētavas skatu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Pēdējie", un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Cilnē Jaunākie nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos uz čatu, kura skaņu vēlaties ieslēgt vai izslēgt.

 4. Lai atvērtu izvēlni Vairāk iespēju, nospiediet atstarpes taustiņu.

 5. Lai izslēgtu čata skaņu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams teksts „Mute” (Izslēgta skaņa); tad nospiediet taustiņu Enter. Lai ieslēgtu čata skaņu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams teksts „Unmute” (Ieslēgta skaņa); tad nospiediet taustiņu Enter.

Tērzēšanas filtrēšana

Varat filtrēt ziņojumus tērzētavāMicrosoft Teams ar personas vārdu vai atslēgvārdu, lai rādītu tikai grupas tērzēšanu, sapulces vai privātu tērzēšanu, kurā tiek rādīts šis vārds. Varat arī filtrēt sarakstu, lai rādītu tikai nelasītās tērzēšanas ziņas, sapulces vai klusinātas tērzēšanas sarunas.

 1. Tērzēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + F. Jūs dzirdat: "filtrēšana pēc atslēgvārda".

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai filtrētu tērzēšanu pēc atslēgvārda, ierakstiet atslēgvārdu.

  • Lai rādītu tikai nelasītas tērzēšanas sarunas, sapulces vai klusinātas tērzēšanas ziņas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "More Options" (citas opcijas), nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots filtrētais tērzēšanu saraksts.

Steidzami atzīmējiet tērzēšanu

Īpaši svarīgi privātie tērzēšanas ziņojumi var tikt atzīmēti kā steidzami. Steidzami ziņojumi adresātam nosūtīs brīdinājumu ik pēc divām minūtēm divdesmit minūtes.

 1. Ziņojuma izveides lodziņā Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz izvēlni darbības. Spiediet labo bulttaustiņu, līdz atrodat pogu Iestatīt piegādes opcijas , un nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Urgent", un nospiediet taustiņu ENTER, lai atzīmētu ziņojumu kā steidzamu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams meklētu sarunas, lietotājus vai failus

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai aplūkotu jaunākās darbības pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Video: Čatu uzsākšana un zvanu veikšana

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×