Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Skype darbam ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai palaistu programmu Skype darbam un pierakstītos tajā. Pēc tam varat veikt audiozvanus un videozvanus vai izmantot tūlītējo ziņojumapmaiņu (IM) tērzēšanai. Varat arī iestatīt klātbūtnes statusu, lai citi zinātu, vai esat pieejams.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Informāciju par īsinājumtaustiņiem skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Programmas Skype darbam atvēršana un pierakstīšanās tajā

 1. Nospiediet Windows logotipa taustiņu, rakstiet Skype darbam un nospiediet taustiņu Enter. Dzirdams šāds teksts: “Skype for Business” (Skype darbam).

 2. Ja nepieciešams, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Sign-in address” (Pierakstīšanās adrese). Rakstiet savu e-pasta adresi un nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Pierakstieties ar jūsu organizācijas akreditācijas datiem, nevis ar savu Skype vārdu vai Microsoft kontu.

 3. Dzirdams šāds teksts: “Password, editing text” (Parole, rediģējams teksts). Programmā JAWS dzirdams šāds teksts: “Password, edit, type in text” (Parole, rediģēt, rakstāms teksts). Rakstiet savu paroli.

  Padoms.: Lai saglabātu paroli, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Unchecked, Save my password, check box” (izvēles rūtiņa Saglabāt manu paroli, nav atzīmēta) (programmā JAWS dzirdams šāds teksts: “Save my password, check box, not checked” (izvēles rūtiņa Saglabāt manu paroli, nav atzīmēta); pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Saglabāt manu paroli. Dzirdams šāds teksts: “Checked” (Atzīmēts). Nākamreiz, kad atvērsit programmu Skype, varat vienkārši nospiest taustiņu Enter, lai pierakstītos savā kontā.

  Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu Enter.

Padomi.: 

 • Varat iestatīt programmas Skype darbam automātisku palaišanu, kad tiek startēta sistēma Windows. Norādījumus skatiet sadaļā Skype automātiska palaišana, startējot sistēmu Windows.

 • Varat arī palaist programmu Skype darbam un pievienoties tiešsaistes sapulcei, izmantojot Skype sapulces uzaicinājumā iekļauto saiti. Sapulces uzaicinājumā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Join Skype meeting, link” (saite Pievienoties Skype sapulcei), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai pievienotos sapulcei.

Skype automātiska palaišana, startējot sistēmu Windows

 1. Programmā Skype darbam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T, O, lai atvērtu dialoglodziņu Opcijas. Dzirdams šāds teksts: “Skype for Business, Options, General” (Skype darbam, Opcijas, Vispārēji). Programmā JAWS dzirdams šāds teksts: “Leaving menus, tree view, General, 1 of 15” (Iziešana no izvēlnēm, koka skats, Vispārēji, no 1 līdz 15).

 2. Lai atvērtu cilni Personiski, nospiediet taustiņu P. Dzirdams šāds teksts: “Personal tab item” (cilnes vienums Personiski). Programmā JAWS dzirdams šāds teksts: “Personal” (Personiski).

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+U. Tiek atskaņots teksts, kas norāda, vai izvēles rūtiņa Automātiski palaist programmu, kad piesakos sistēmā Windows ir vai nav atzīmēta.

 4. Spiediet atstarpes taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Checked” (Atzīmēts).

 5. Nospiediet taustiņu Enter. Dialoglodziņš Opcijas tiek aizvērts, un fokuss tiek pārvietots uz meklēšanas lodziņu, kas atrodas galvenajā logā.

Pieejamības statusa maiņa

Kad programma Skype darbam sāk darbu, dažos ekrāna lasītājos tiek balsī nolasīts jūsu vārds, pieejamība, atrašanās vieta un personiskā piezīme, kas tiek parādīta galvenā loga augšdaļā un var būt redzama citiem lietotājiem. Varat mainīt savu klātbūtnes informāciju, lai citi lietotāji varētu skatīt jūsu pieejamības statusu.

 1. Programmā Skype darbam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “<Current status>, Change my status, button” (Pašreizējais statuss, poga Mainīt manu statusu”.

 2. Lai atvērtu statusa izvēlni, nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Lai mainītu statusu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams tās opcijas nosaukums, kuru vēlaties rādīt savā profilā. Lai atlasītu opciju, nospiediet atstarpes taustiņu.

Zvanīšana kontaktpersonai

 1. Skype darbam galvenajā logā vairākkārt nospiediet taustiņu TAB, līdz tiek atskaņots: "Search Input, editing. Atrodiet kādu personu vai telpu vai zvaniet uz numuru. "

  Padoms.: Ja jūs zināt attiecīgās personas tālruņa numuru, varat meklēšanas laukā rakstīt numuru un nospiest taustiņu Enter, lai veiktu zvanu.

 2. Rakstiet personas vārdu, adresi vai tālruņa numuru. Meklēšana tiek veikta, kamēr rakstāt tekstu.

 3. Lai noņemtu meklēšanas rezultātus, atkārtoti spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Search results” (Meklēšanas rezultāti) un sarakstā pirmās personas vārds. Ja ir vairāki meklēšanas rezultāti, pārlūkojiet sarakstu, izmantojot lejupvērsto un augšupvērsto bulttaustiņu. Šajā procesā ekrāna lasītājs paziņo kontaktpersonas. Lai atlasītu personu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek parādīta izvēlne. Spiediet labo bulttaustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Call <name of contact>, call, button” (Zvanīt <kontaktpersonas vārds>, zvanīt, poga) vai “Start a video call, button” (poga Sākt videozvanu). Lai veiktu zvanu, nospiediet taustiņu Enter.

  Lai beigtu zvanu, atkārtoti spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Hang up button” (poga Beigt zvanu), un nospiediet taustiņu Enter.

Plašāku informāciju par audiozvanu veikšanu un saņemšanu, skatiet šeit: Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu.

Tērzēšana, izmantojot tūlītējo ziņojumapmaiņu

 1. Skype darbam galvenajā logā vairākkārt nospiediet taustiņu TAB, līdz tiek atskaņots: "Search Input, editing. Atrodiet kādu personu vai telpu vai zvaniet uz numuru. " Rakstiet personas vārdu, adresi vai tālruņa numuru. Meklēšana tiek veikta, kamēr rakstāt tekstu.

 2. Lai noņemtu meklēšanas rezultātus, atkārtoti spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Search results” (Meklēšanas rezultāti) un sarakstā pirmās personas vārds. Ja ir vairāki meklēšanas rezultāti, pārlūkojiet sarakstu, izmantojot lejupvērsto un augšupvērsto bulttaustiņu. Šajā procesā ekrāna lasītājs paziņo kontaktpersonas. Lai atlasītu personu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Tiek parādīta izvēlne. Dzirdams šāds teksts: “Send an IM, button” (poga Sūtīt tūlītējo ziņojumu). Lai sāktu tērzēšanu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Fokuss atrodas teksta ievades laikā. Rakstiet ziņojumu un nospiediet taustiņu Enter, lai to nosūtītu. Ekrāna lasītājs balsī nolasa saņemtās atbildes. Fokuss joprojām ir teksta ievades laukā, tāpēc varat turpināt rakstīt un saņemt ziņojumus.

  Lai aizvērtu logu, nospiediet taustiņu Esc.

Izrakstīšanās programmā Skype darbam

Skype darbam galvenajā logā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, N.

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai pievienotos tiešsaistes sapulcei programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu

Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet programmu Skype darbam Android ierīcēm ar iebūvēto iOS ekrāna lasītāju TalkBack, lai atvērtu programmu un pierakstītos tajā. Pēc tam varat meklēt kontaktpersonas, veikt audiozvanus un videozvanus vai izmantot tūlītējo ziņojumapmaiņu (IM) tērzēšanai. Varat arī iestatīt klātbūtnes statusu, lai citi zinātu, vai esat pieejams.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Programmas Skype darbam Android ierīcēm atvēršana pirmoreiz

Pirmajā programmas Skype darbam Android ierīcēm atvēršanas reizē jūs tiekat aicināts norādīt profila informāciju un personiskās preferences.

 1. Mobilās ierīces ekrānā ar diviem pirkstiem velciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu sākuma ekrānu, kurā atrodas programma Skype darbam Android ierīcēm. Pēc tam ar vienu pirkstu velciet pa labi, līdz TalkBack paziņo programmas nosaukumu. Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 2. Ja tiek parādīts dialoglodziņš Lietošanas noteikumi, velciet pa labi, lai tos noklausītos, un pēc tam vēlreiz velciet pa labi līdz pogai Piekrist; pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

 3. Tiek parādīts Skype darbam ekrāns Esiet sveicināti! Lai pārvietotos ekrānā, velciet pa labi. Kad dzirdams “Continue, button” (poga Turpināt), ekrānā veiciet dubultskārienu.

 4. Ja esat iepriekš iestatījis organizācijas kontus savā tālrunī, Skype darbam var ieteikt izmantot šos datus. Pavelciet pa labi, lai noklausītos ieteiktos kontus. Ja atlasāt kādu no ieteiktajiem kontiem, vēlreiz nav jāievada pierakstīšanās adrese un var pāriet uz 7. darbību. Ja vēlaties izmantot citu kontu, turpiniet vilkt pa labi, līdz atskan: "pierakstīties ar citu kontu". Lai atlasītu kādu opciju, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pierakstīšanās ekrānā fokuss pārvietojas uz lauku Organizācijas pierakstīšanās adrese. Dzirdams šāds teksts: “Organization sign-in address, edit box” (rediģēšanas lodziņš Organizācijas pierakstīšanās adrese). Ekrānā veiciet dubultskārienu un, izmantojot ekrāna tastatūru, rakstiet savu pierakstīšanās adresi, kas parasti ir jūsu e-pasta adrese.

 6. Kad esat beidzis, velciet pa labi, līdz dzirdams “Continue button” (poga Turpināt), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

 7. Fokuss pārvietojas atpakaļ uz lauku Parole. Dzirdams šāds teksts: “Password, edit box” (rediģēšanas lodziņš Parole). Ekrānā veiciet dubultskārienu un, izmantojot ekrāna tastatūru, rakstiet paroli.

  Piezīme.: Pēc noklusējuma programma Skype darbam atceras jūsu paroli, tāpēc, nākreiz pierakstoties programmā Skype darbam, parole nav jāievada. Ja nevēlaties, lai programma Skype darbam atcerētos jūsu paroli, velciet pa labi, līdz dzirdams šāds teksts: “Remember password, checkbox, is checked” (izvēles rūtiņa Atcerēties paroli, atzīmēta), un ekrānā veiciet dubultskārienu, lai noņemtu atzīmi no izvēles rūtiņas.

  Kad esat beidzis, velciet pa labi, līdz dzirdams “Continue button” (poga Turpināt), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

 8. Nākamajā ekrānā fokuss pārvietojas uz lauku Kāds ir jūsu tālruņa numurs?. Dzirdams šāds teksts: “Android phone number, edit box” (rediģēšanas lodziņā Android tālruņa numurs). Ekrānā veiciet dubultskārienu un, izmantojot cipartastatūru, rakstiet tālruņa numuru.

 9. Kad esat beidzis, velciet pa labi, līdz dzirdams “Continue button” (poga Turpināt), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

 10. Tiek parādīts ievadinformācijas ekrāns. Pavisam kopā ir trīs ievadinformācijas ekrāni. Lai pārietu uz nākamo ekrānu, ar diviem pirkstiem velciet pa kreisi.

 11. Lai noraidītu pēdējo ievadinformācijas ekrānu un sāktu lietot programmu, velciet pa labi, līdz dzirdams teksts “Next” (Tālāk), un ekrānā veiciet dubultskārienu.

  Tiek atvērts programmas Skype darbam Android ierīcēm galvenais skats. Lai pārvietotos starp skata vienumiem, velciet pa labi vai pa kreisi. Šajā procesā TalkBack paziņo vienumus.

Programmas Skype darbam Android ierīcēm atvēršana un pierakstīšanās tajā

Pēc noklusējuma programma Skype darbam Android ierīcēm atceras pierakstīšanās informāciju, ja iepriekš esat pieteicies tajā pašā ierīcē, tāpēc jums ir tikai jāatver programma un jāatlasa konts. Ja pirmajā pierakstīšanās reizē izvēlaties nesaglabāt paroli un pēc pirmās lietošanas reizes izrakstāties no programmas, veiciet tālāk norādītās darbības, lai pierakstītos.

 1. Mobilās ierīces sākuma ekrānā naviģējiet uz sākuma ekrānu, kurā atrodas programma Skype darbam Android ierīcēm. Ar vienu pirkstu velciet pa labi, līdz TalkBack paziņo programmas nosaukumu, un ekrānā veiciet dubultskārienu.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams jūsu vārds un pierakstīšanās adrese. Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 3. Fokuss atrodas laukā Parole. Ekrānā veiciet dubultskārienu un, izmantojot ekrāna tastatūru, rakstiet paroli.

 4. Kad esat beidzis, velciet pa labi, līdz dzirdams “Continue button” (poga Turpināt), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Skype darbam Android ierīcēm tiek atvērts; jūs esat pierakstījies.

Pieejamības statusa maiņa

 1. Programmas Skype darbam galvenajā skatā velciet pa kreisi vai pa labi, līdz dzirdams šāds teksts: “View profile settings menu, button (poga Skatīt profila iestatījumu izvēlni), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek parādīta izvēlne.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams teksts “<current status>, button” (poga <pašreizējais statuss>), un ekrānā veiciet dubultskārienu.

 3. Velciet pa labi, līdz dzirdams vēlamais statuss, un ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek iestatīts atlasītais statuss. Lai aizvērtu izvēlni, ar diviem pirkstiem velciet pa kreisi.

Kontaktpersonas atrašana

 1. Programmas Skype darbam galvenajā skatā velciet pa kreisi vai pa labi, līdz dzirdams šāds teksts: “Search in the company directory” (Meklēt uzņēmuma direktorijā), un ekrānā veiciet dubultskārienu.

 2. Dzirdams šāds teksts: “Editing, search people edit box” (Rediģēšana, rediģēšanas lodziņš Meklēt personas), un tiek parādīta ekrāna tastatūra. Rakstiet kontaktpersonas vārdu, adresi vai tālruņa numuru. Šajā procesā ekrāna lasītājs paziņo meklēšanas rezultātu skaitu.

 3. Lai atvērtu rezultātu sarakstu, velciet pa labi. Ja ir vairāki rezultāti, velciet pa labi, līdz dzirdams nepieciešamās kontaktpersonas vārds un statuss.

 4. Lai atvērtu personas vizītkarti, ekrānā veiciet dubultskārienu. Izmantojot vizītkarti, varat, piemēram, noteikt personas pieejamību, sākt videozvanu, audiozvanu vai tērzēšanu. Lai pārlūkotu vizītkarti, velciet pa labi vai pa kreisi.

Zvanīšana kontaktpersonai

 1. Programmā Skype darbam Android ierīcēm atveriet tās personas vizītkarti, kurai vēlaties zvanīt. Norādījumus skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas atrašana.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams šāds teksts: “Video call, button” (poga videozvans) vai “Audio call, button” (poga Audiozvans), un ekrānā veiciet dubultskārienu, lai sāktu videozvanu vai audiozvanu vai audiozvanu.

  Lai beigtu zvanu, velciet pa labi, līdz dzirdams “End call, button” (poga Beigt zvanu), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

Plašāku informāciju par audiozvanu veikšanu un saņemšanu, skatiet šeit: Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu.

Tērzēšana, izmantojot tūlītējo ziņojumapmaiņu

 1. Programmā Skype darbam Android ierīcēm atveriet tās personas vizītkarti, ar kuru vēlaties tērzēt. Norādījumus skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas atrašana.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams “Chat, button” (poga Tērzēšana), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Dzirdams šāds teksts: “Type a message, three periods, edit box” (Rakstīt ziņojumu, trīs punkti, rediģēšanas lodziņš). Ekrānā veiciet dubultskārienu un, izmantojot ekrāna tastatūru, rakstiet ziņojumu.

 3. Kad esat beidzis, velciet pa labi, līdz dzirdams “Send chat message, button” (poga Nosūtīt tērzēšanas ziņojumu), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu, lai sūtītu ziņojumu. Ekrāna lasītājs balsī nolasa saņemtos ziņojumus. Varat turpināt rakstīt citu ziņojumu, izmantojot ekrāna tastatūru.

  Lai pēc tērzēšanas atgrieztos iepriekšējā skatā, velciet pa kreisi, līdz dzirdams “Go back” (Doties atpakaļ), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

Izrakstīšanās no programmas Skype darbam Android ierīcēm

 1. Programmā Skype darbam Android ierīcēm velciet pa kreisi, līdz dzirdams šāds teksts: “View profile settings menu, button” (poga Skatīt profila iestatījumu izvēlni). Ekrānā veiciet dubultskārienu, lai atvērtu izvēlni.

 2. Velciet pa labi, līdz dzirdams šāds teksts: “Sign out” (Izrakstīties). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai pievienotos tiešsaistes sapulcei programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Skype darbam, izmantojot rīku diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai atvērtu lietojumprogrammu un pierakstītos. Pēc tam varat meklēt kontaktpersonas, veikt audiozvanus un videozvanus vai izmantot tūlītējo ziņojumapmaiņu (IM) tērzēšanai. Varat arī iestatīt klātbūtnes statusu, lai citi zinātu, vai esat pieejams.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Skype darbam atvēršana pirmoreiz

Ja tālrunī jau nav instalēts, varat lejupielādēt un instalēt Skype darbam programmu no veikala Microsoft Store.

 1. Tālruņa sākuma ekrānā ar diviem pirkstiem pavelciet pa kreisi, lai pārietu uz lietojumprogrammu sarakstu. Pavelciet pa kreisi, lai izmantotu meklēšanu, vai pavelciet pa labi, līdz dzirdams "Skype for Business", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Tiek atvērta programma, kurā tiek rādīts sveiciena ekrāns. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Next, app bar, Button" (poga Tālāk), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts cits sveiciena ekrāns. Pavelciet pa labi, līdz atskan poga Tālāk , un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai turpinātu.

 3. Tiek atvērta Skype darbam pierakstīšanās lapa. Pavelciet pa labi, līdz dzirdams "pierakstīšanās rūts. Pierakstīšanās adrese, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu organizācijas adresi. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi, līdz dzirdams teksts "Enter", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Fokuss pārvietojas atpakaļ uz lauku Parole. Paroles rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi, līdz dzirdams teksts "Enter", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Tiek atvērta jūsu organizācijas pierakstīšanās lapa. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Enter password, teksta rediģēšana", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Paroles rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi, līdz dzirdams teksts "Enter", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Skype darbam lūdz norādīt jūsu tālruņa numuru. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "plus viens, tikai lasāms", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek parādīta Ekrāntastatūra. Lai fokusu pārvietotu uz tastatūru, pavelciet pa labi, līdz dzirdams "tastatūras rūts".

 7. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu mobilā tālruņa numuru, tostarp valstu un reģionu kodus.

  Piezīme.: Tālruņa numura lauks jau ir "+ 1". Ja jūsu valsts kods nesākas ar ciparu 1, pavelciet pa labi uz tastatūras, līdz tiek atskaņots "BACKSPACE" (atpakaļatkāpes taustiņš), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to noņemtu.

  Kad esat pabeidzis, vairākkārt pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Next, app bar, Button" (poga Tālāk), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

 8. Ekrānā, kas tiek parādīts, varat izvēlēties izslēgt pašpiegādes paziņojumus un tālruņu kataloga piekļuvi. Lai pārvietotos ekrānā, velciet pa labi. Lai izslēgtu iestatījumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, tiklīdz tiek atskaņots iestatījums. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Next, app bar, Button" (poga Tālāk), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu. Skype darbam lietojumprogramma tiek atvērta skatā kontaktpersonas .

Programmas Skype darbam atvēršana un pierakstīšanās tajā

Pēc noklusējuma Skype darbam atceras savu pierakstīšanās informāciju, ja iepriekš esat pierakstījies vienā ierīcē.

 1. Atveriet programmu Skype darbam no sākuma ekrāna vai lietojumprogrammu saraksta.

 2. Vairākkārt velciet pa labi, līdz tiek atskaņots "pierakstīšanās, programmas josla, poga", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Skype darbam lietojumprogramma tiek atvērta skatā kontaktpersonas .

Pieejamības statusa maiņa

 1. Programmā Skype darbam pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "My info" (mana informācija), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "status ir <pašreizējais statuss>", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērta rūts Atlasīt statusu . Velciet pa labi, līdz dzirdams vēlamais statuss, un ekrānā veiciet dubultskārienu.

  Tiek iestatīts atlasītais statuss. Lai aizvērtu skatu mana informācija , pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "navigation bar, back, Button, sakļauts", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Kontaktpersonas atrašana

 1. Skype darbamkontaktpersonu skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots tās grupas dalībnieks, ar kuru kontaktpersona ir (piemēram, izlase vai citas kontaktpersonas), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Grupa ir izvērsta un ekrānā ir uzskaitītas kontaktpersonas. Lai pārvietotos sarakstā, pavelciet pa labi.

 3. Lai atvērtu ātro darbību izvēlni, kad fokuss ir uz kontaktpersonas, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izmantojiet ātro darbību izvēlni, lai atvērtu kontaktpersonas vizītkarti vai sāktu audio sarunu, videozvanu vai tērzēšanu. Lai pārvietotos starp izvēlnē pieejamajām opcijām, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Lai atlasītu kādu opciju, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Zvanīšana kontaktpersonai

 1. Programmā Skype darbam Atrodiet kontaktpersonu, kurai vēlaties piešķirt uzaicinājumu. Norādījumus skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas atrašana.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu ātro darbību izvēlni. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "zvani, pogas" vai "videozvans, poga" atkarībā no tā, kāda veida zvani ir jāveic, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai veiktu zvanus.

  Lai beigtu zvanu, velciet pa labi, līdz dzirdams “End call, button” (poga Beigt zvanu), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu.

Tērzēšana ar IM

 1. Programmā Skype darbam Atrodiet kontaktpersonu, ar kuru vēlaties tērzēt. Norādījumus skatiet iepriekš, sadaļā Kontaktpersonas atrašana.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu ātro darbību izvēlni. Pavelciet pa labi. Jūs dzirdat: "IM, Button". Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai sāktu tērzēšanu.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Tap to Type, Read only" (pieskarieties pie rakstīt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai rakstītu ziņojumu, izmantojiet ekrāntastatūru. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Send, app bar, Button" (poga Sūtīt), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu. Šis ziņojums ir nosūtīts.

  Lai noklausītos visus tērzēšanā saņemtos ziņojumus, pavelciet pa kreisi.

Izrakstīšanās programmā Skype darbam

 1. Skype darbamkontaktpersonu skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "My info" (mana informācija), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "status ir <pašreizējais statuss>", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērta rūts Atlasīt statusu . Pavelciet pa labi, līdz dzirdams teksts "Izrakstīties", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai atvērtu Skype darbam programmā Outlook tīmeklī. Iestatiet klātbūtnes statusu, lai citi zinātu, vai esat pieejams, atrodiet kontaktpersonas un izmantojiet tūlītējo ziņojumapmaiņu (IM) tērzēšanai.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat Skype darbamOutlook tīmeklī, iesakām izmantot Microsoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu. Tā kā Skype darbamOutlook tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Arī bieži lietotās saīsnes, piemēram, F1 (palīdzība) un CTRL + O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu — nav Outlook tīmeklī.

Šajā tēmā

Atveriet Skype darbam programmā Outlook tīmeklī

Skype darbam – tiešsaistes izdevums nav savrupa programma; tā darbojas Outlook tīmeklī ietvaros.

 1. Lai atvērtu Outlook tīmeklī, atveriet pārlūkprogrammu un atveriet tīmekļa vietni http://outlook.office.com. Pierakstieties savā Office kontā.

 2. Lai pārietu uz Office Online rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Open The app Launcher" (atvērt lietojumprogrammu palaidēju).

 3. Lai atvērtu rūti Skype darbam, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: „Use the Down Arrow key to use the Skype for Business conversations pane” (Izmantot lejupvērsto bulttaustiņu, lai lietotu programmas Skype darbam sarunas rūti). Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai atvērtu rūti.

  Tiek atvērta rūts Skype darbam ar aktīvu saraksta cilni Visas kontaktpersonas.

Pieejamības statusa maiņa

 1. Lai programmā Outlook tīmeklī dotos uz Office Online rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz dzirdams šāds teksts: “Open the App Launcher” (Atvērt lietojumprogrammu palaidēju).

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "User Settings" (lietotāja iestatījumi). Lai skatītu un rediģētu savu kontu, izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai izmantotu rūti Mans konts .

 3. Lai atvērtu rūti Mans konts, nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Atkārtoti spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “<Your current status>, click to change your status” (<Jūsu pašreizējais statuss, noklikšķiniet, lai mainītu statusu). Lai atvērtu opciju sarakstu, nospiediet atstarpes taustiņu; pēc tam nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu saraksta elementus.

 5. Kad dzirdama opcija, kuru vēlaties rādīt savā profilā, nospiediet taustiņu Enter. Saraksts tiek aizvērts. Lai atvērtu rūti Mans konts, nospiediet taustiņu Esc.

Atrodiet kontaktpersonu un sāciet sarunu

 1. Lai programmā Outlook tīmeklī dotos uz Office Online rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz dzirdams šāds teksts: “Open the App Launcher” (Atvērt lietojumprogrammu palaidēju).

 2. Lai atvērtu rūti Skype darbam, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: „Use the Down Arrow key to use the Skype for Business conversations pane” (Izmantot lejupvērsto bulttaustiņu, lai lietotu programmas Skype darbam sarunas rūti). Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai atvērtu rūti.

  Tiek atvērta rūts Skype darbam ar aktīvu saraksta cilni Visas kontaktpersonas.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Search” (Meklēt), un rakstiet kontaktpersonas vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Kamēr rakstāt, ekrāna lasītājs paziņo atrasto meklēšanas rezultātu skaitu.

 4. Lai pārietu pie meklēšanas rezultātiem, atkārtoti spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “People” (Personas) un sarakstā pirmās personas vārds. Lai pārlūkotu sarakstu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

 5. Lai sāktu tērzēšanu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta tērzēšanas rūts, un fokuss atrodas tērzēšanas ievades laukā. Dzirdams šāds teksts: “Chat input” (Tērzēšanas ievade). Tagad varat rakstīt ziņojumu. Lai no nosūtītu, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Kad tērzēšanas ziņojums tiek saņemts sarunā, ir dzirdams paziņojuma signāls. Lai noklausītos, kā līdzeklis Diktors balsī lasa saņemto ziņojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Lai dotos atpakaļ uz tērzēšanas ievades lauku, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai beigtu sarunu un aizvērtu tērzēšanas rūti, nospiediet taustiņu Esc.

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai pievienotu personas kontaktpersonu sarakstam programmā Skype darbam

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai sūtītu tūlītējo ziņojumu programmā Skype darbam

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×