Formas izveidošana, kurai ir apakšforma (forma viens pret daudziem)

Strādājot ar relāciju datiem (saistītiem datiem, kas tiek glabāti atsevišķās tabulās), dati no vairākām tabulām vai vaicājumiem bieži jāskata vienā formā. Piemēram, jūs vēlaties skatīt klienta ierakstu no vienas tabulas un informāciju par šī klienta pasūtījumiem no citas tabulas. Šim uzdevumam apakšformas ir noderīgs rīks, un Access nodrošina vairākus veidus, kā apakšformas ātri izveidot.

Iespējamās darbības

Informācija par apakšformām

Apakšforma ir citā formā ieveidota forma. Primārā forma tiek saukta par galveno formu, bet forma, kas tiek ievietota citā formā, ir apakšforma. Formas/apakšformas kombinācija dažreiz tiek dēvēta par hierarhisko formu, pamatelementa/detaļas formu vai vecākobjekta/bērnobjekta formu.

Apakšformas ir īpaši efektīvas, ja vēlaties rādīt datus no tabulām vai vaicājumiem, kurām ir relācija viens pret daudziem. Relācija viens pret daudziem ir saistība starp divām tabulām, kur primārās tabulas katra ieraksta primārā atslēgas vērtība atbilst vērtībai saistītās tabulas daudzu ierakstu atbilstošajā laukā vai laukos. Piemēram, jūs varat izveidot formu, kurā tiek parādīti dati par darbiniekiem un kura ietver apakšformu, kurā redzami katra darbinieka pasūtījumi. Dati darbinieku tabulā ir “viena” relāciju puse. Dati pasūtījumu tabulā ir relāciju puse “daudzi” (katram darbiniekam var būt vairāk par vienu pasūtījumu).

Organizācijas diagramma ar pārkares izkārtojumu Standarta

1. Galvenajā formā dati tiek parādīti no relācijas puses “viens”.

2. Apakšforma rāda datus no relācijas puses “daudzi”.

Galvenā forma un apakšforma ir saistītas tā, ka apakšforma parāda tikai tos ierakstus, kuri attiecas uz pašreizējo ierakstu galvenajā formā. Piemēram, ja galvenajā formā ir redzama informācija par Dainu Dūmiņu, apakšformā tiek parādīti tikai viņas pasūtījumi. Ja forma un apakšforma nebūtu saistītas, apakšformā būtu redzami visi, nevis tikai Dainas pasūtījumi.

Šajā tabulā ir definēta daļa terminoloģijas, kas saistīta ar apakšformām. Programma Access apstrādās lielāko detaļu daļu, ja pielietosit procedūras šajā rakstā, bet ir noderīgi zināt, kas notiek aiz kulisēm, ja vēlāk jāveic modifikācijas.

Termins

Definīcija

Apakšformas vadīkla

Vadīkla, kas ieguļ formu formā. Apakšformas vadīklu var uzskatīt par cita objekta "skatu" datu bāzē, vai tā ir cita forma, tabula vai vaicājums. Apakšformas vadīkla nodrošina rekvizītus, kuri atļauj saistīt vadīklā parādītos datus ar datiem galvenajā formā.

Rekvizīts Avota objekts

Apakšformas vadīklas rekvizīts, kas nosaka, kurš objekts tiek parādīts vadīklā.

Datu lapa

Vienkārša datu parādīšana rindās un kolonnās, līdzīgi kā izklājlapa. Apakšformas vadīkla parāda datu lapu, kad tās avota objekts ir tabula vai vaicājums, vai arī tās avota objekts ir forma, kuras rekvizīts Noklusējuma skats ir iestatīts uz Datu lapa. Šādos gadījumos apakšforma dažreiz tiek attiecināta uz datu lapu vai datu apakšlapu, nevis apakšformu.

Rekvizīts Saistīt atvasinātos laukus

Apakšformas vadīklas rekvizīts, kas norāda, kurš lauks vai lauki apakšformā saista apakšformu ar galveno formu.

Rekvizīts Saistīt galvenos laukus

Apakšformas vadīklas rekvizīts, kas norāda, kurš lauks vai lauki galvenajā formā saista galveno formu ar apakšformu.

Piezīmes.: 

 • Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms šajā rakstā aprakstīto darbību veikšanas izveidojiet tabulu relācijas. Šādi programma Access var automātiski izveidot saites starp apakšformām un galvenajām formām. Lai apskatītu, pievienotu vai modificētu relācijas starp datu bāzes tabulām, cilnes Datu bāzes rīki grupā Parādīt/slēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

 • Kad apakšformas vadīklai ir forma kā tās avota objekts, tai ir lauki, kurus novietot formā, un to var skatīt kā atsevišķu formu, vienlaidu formu vai datu lapu. Formas objekta pamatā liekot apakšformu, priekšrocība ir tā, ka apakšformai var pievienot aprēķinātos laukus, piemēram, [Daudzums] * [Cenas vienība].

 • Jūs varat formā arī ievietot arī datu lapas vai griezuma skatu, izveidojot apakšformas vadīklu, kuras avota objekts ir tabula vai vaicājums. Papildinformācija ir atrodama sadaļā Saistītu datu pievienošana formai, neveidojot apakšformu.

Uz lapas sākumu

Apakšformas izveidošana vai pievienošana

Izmantojiet šo tabulu, lai noteiktu, kura procedūra ir vispiemērotākā jūsu situācijai.

Scenārijs

Ieteicamā procedūra

Jūs vēlaties, lai programma Access izveidotu gan galveno formu, gan apakšformu un saistītu apakšformu ar galveno formu.

Formas izveidošana, kurā ir apakšforma, izmantojot Formu vedni

Jūs vēlaties izmantot esošu formu kā galveno formu, taču gribat, lai programma Access izveidotu jaunu apakšformu un to pievienotu galvenajai formai.

Vienas vai vairāku apakšformu pievienošana esošai formai, izmantojot Apakšformas vedni

Jūs vēlaties izmantot esošu formu kā galveno formu un gribat pievienot vienu vai vairākas esošas formas kā šīs formas apakšformas.

Apakšformas izveidošana, velkot vienu formu otrā

Formas izveidošana, kurā ir apakšforma, izmantojot Formu vedni

Šī procedūra izveido jaunu formas un apakšformas kombināciju, izmantojot Formu vedni. Tas ir arī visātrākais veids, kā sākt darbu, ja jau neesat izveidojis formas, ko vēlaties izmantot kā galveno formu vai apakšformu.

 1. Cilnes Izveide grupā Formas noklikšķiniet uz Formu vednis

 2. Pirmās vedņa lapas nolaižamajā sarakstā Tabulas/vaicājumi atlasiet tabulu vai vaicājumu. Lai izveidotu darbinieku formu, kas parāda pasūtījumus katram darbiniekam apakšformā, šajā piemērā atlasīsim Tabula: darbinieki ("viena" puse relācijai viens pret daudziem).

  Piezīme.: Nav svarīgi, kuru tabulu vai vaicājumu izvēlaties pirmo.

 3. Veiciet dubultklikšķi uz laukiem, kurus vēlaties iekļaut no šīs tabulas vai vaicājuma.

 4. Tās pašas vedņa lapas nolaižamajā sarakstā Tabulas/vaicājumi atlasiet citu tabulu vai vaicājumu no saraksta. Šajā piemērā mēs atlasīsim tabulu Pasūtījumi (“daudzi” puse relācijai viens pret daudziem).

 5. Veiciet dubultklikšķi uz laukiem, kurus vēlaties iekļaut no šīs tabulas vai vaicājuma.

 6. Ja noklikšķināt uz Tālāk, pieņemot, ka pirms vedņa startēšanas iestatāt relācijas pareizi, vednī tiek parādīts jautājums Kā vēlaties skatīt datus? (tas ir, līdz kurai tabulai vai vaicājumam). Atlasiet tabulu relācijas viens pret daudziem “viens” pusē. Lai izveidotu darbinieku formu, šajā piemērā mēs noklikšķināsim uz pēc darbinieka. Vednis parāda nelielu formas shēmu. Lapai vajadzētu līdzināties šim attēlam:

  Formas vedņa apakšformas lapa

  Lodziņš zemākajā formas shēmas daļā attēlo apakšformu.

  Piezīme.: Ja vednis nejautā Kā vēlaties skatīt datus?, tas nozīmē, ka programma Access starp atlasītajām tabulām vai vaicājumiem nav noteikusi relāciju viens pret daudziem. Vednis tiks turpināts, taču programma Access formai nepievienos apakšformu. Pirms turpināt, ieteicams noklikšķināt uz Atcelt un pārbaudīt savu tabulu relācijas.

 7. Vedņa lappuses lejasdaļā atlasiet Formas ar apakšformām un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 8. Lapā Kādu apakšformas izkārtojumu vēlaties izmantot? noklikšķiniet uz vajadzīgās izkārtojuma opcijas un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk. Abi izkārtojuma stili sakārto apakšformas datus rindās un kolonnās, bet tabulārais izkārtojums ir pielāgojamāks. Tabulārajai apakšformai var pievienot krāsas, grafikas un citus formatēšanas elementus, turpretim datu lapa ir kompaktāka, tāpat kā tabulas datu lapas skats.

 9. Nākamajā vedņa lapā formai atlasiet formatēšanas stilu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk. Ja iepriekšējā lapā izvēlaties tabulas formātu, izvēlētais formatēšanas stils tiks lietots arī apakšformai.

 10. Pēdējā vedņa lappusē ierakstiet formu virsrakstus. Programma Access nosauc formas, pamatojoties uz ierakstītajiem virsrakstiem, un apzīmē apakšformu, pamatojoties uz virsrakstu, kas ierakstīts apakšformai.

 11. Norādiet, vai forma jāatver formas skatā, lai varētu skatīt vai ievadīt informāciju, vai arī noformējuma skatā, lai varētu modificēt formas noformējumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.

  Access izveido divas formas: vienu galvenajai formai, kurā ir apakšformas vadīkla, un otru — pašai apakšformai.

Uz lapas sākumu

Vienas vai vairāku apakšformu pievienošanu esošai formai, izmantojot apakšformas vedni

Izmantojiet šo procedūru, lai pievienotu vienu vai vairākas apakšformas esošai formai. Attiecībā uz katru apakšformu jūs varat izvēlēties, vai programma Access izveido jaunu formu vai kā apakšformu izmanto esošu formu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet esošas formas navigācijas rūtī un pēc tam noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Cilnes Noformējums grupā Vadīklas noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, lai parādītu galeriju Vadīklas, un pārliecinieties, vai ir atlasīts Vadīklu vedņu izmantošana.

 3. Cilnes Noformējums grupā Vadīklas noklikšķiniet uz pogas Apakšforma/apakšatskaite.

 4. Formā noklikšķiniet vietā, kur vēlaties novietot apakšformu.

 5. Izpildiet vedņa norādījumus.

  Ja noklikšķināt uz Pabeigt, programma Access jūsu formai pievieno apakšformas vadīklu. Ja izvēlaties, lai Access apakšformai izveido jaunu formu, nevis izmanto esošu formu, programma Access izveido jaunu formas objektu un pievieno to navigācijas rūtij.

Apakšformas izveidošana, velkot vienu formu otrā

Izmantojiet šo procedūru, ja vēlaties izmantot esošu formu kā galveno formu un gribat pievienot vienu vai vairākas esošas formas kā šīs formas apakšformas.

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas, ko vēlaties izmantot kā galveno formu, un pēc tam noklikšķiniet uz Izkārtojuma skats.

 2. Velciet formu, kuru vēlaties izmantot kā apakšformu, no navigācijas rūts uz galveno formu.

  Access galvenajai formai pievieno apakšformas vadīklu un saista vadīklu ar formu, ko ievilkāt no navigācijas rūts. Access arī mēģina saistīt apakšformu ar galveno formu, pamatojoties uz relācijām, kuras ir definētas datu bāzē.

 3. Lai galvenajai formai pievienotu citas apakšformas, atkārtojiet šo darbību.

 4. Lai pārbaudītu, vai saistīšana bijusi veiksmīga, cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skats un uz Formas skats, un pēc tam izmantojiet galvenās formas ieraksta atlasītāju, lai pārietu vairākiem ierakstiem. Ja attiecībā uz katru darbinieku apakšforma sevi filtrē pareizi, tad procedūra ir pabeigta.

Ja iepriekš aprakstītais tests nedarbojas, Access nevarēja noteikt, kā apakšformu saistīt ar galveno formu, un apakšformas vadīklas rekvizīti Saistīt bērnelementu laukus un Saistīt galvenos laukus ir tukši. Jums šie rekvizīti ir jāiestata manuāli, rīkojoties šādi:

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz galvenās formas un pēc tam noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Vienreiz noklikšķiniet uz apakšformas, lai to atlasītu.

 3. Ja uzdevumu rūts rekvizītu lapa netiek rādīta, nospiediet taustiņu F4, lai to parādītu.

 4. Rekvizītu lapā noklikšķiniet uz cilnes Dati.

 5. Noklikšķiniet uz pogas kompilēt Poga Veidotājs blakus rekvizītu lodziņam Saistīt bērnelementu laukus .

  Tiek atvērts dialoglodziņš Apakšformu lauku savienotājs.

 6. Nolaižamajos sarakstos Galvenie lauki un Pakārtotie lauki atlasiet laukus, ar kuriem vēlaties saistīt formas, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Ja nezināt, kurus laukus izmantot, noklikšķiniet uz Ieteikt, lai programma Access mēģinātu noteikt saistītos laukus.

  Padoms.: Ja neredzat lauku, kuru vēlaties izmantot, lai saistītu formas, iespējams, vajadzēs rediģēt galvenās formas vai atvasinātās formas ieraksta avotu, lai nodrošinātu, ka tajā atrodas saistītais lauks. Piemēram, ja formas pamatā ir vaicājums, jānodrošina, lai saistītais lauks būtu vaicājuma rezultātos.

 7. Saglabājiet galveno formu un pārslēdzieties uz formas skatu, un pēc tam pārbaudiet, vai forma strādā kā paredzēts.

Apakšformas atvēršana jaunā logā noformējuma skatā

Ja vēlaties mainīt apakšformas noformējumu, kad strādājat ar galveno formu noformējuma skatā, apakšformu var atvērt atsevišķā logā:

 1. Noklikšķiniet uz apakšformas, lai to atlasītu.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Apakšforma jaunā logā.

Uz lapas sākumu

Apakšformas noklusējuma skata mainīšana

Pievienojot formai apakšformu, apakšformas/apakšatskaites vadīklā tiek parādīta apakšforma saskaņā ar apakšformas rekvizītu Noklusējuma skats. Šim rekvizītam var iestatīt šādas vērtības:

 • Vienkārša forma

 • Vienlaidu formas

 • Datu lapa

 • Sadalīta forma

Pirmoreiz izveidojot apakšformu, iespējams, ka šis rekvizīts būs iestatīts kā Vienlaidu formas vai varbūt Vienkārša forma. Tomēr, iestatot apakšformas rekvizītu Noklusējuma skats uz Datu lapa, apakšforma galvenajā formā tiks parādīta kā datu lapa.

Apakšformas rekvizīta Noklusējuma skats iestatīšana:

 1. Aizveriet visus atvērtos objektus.

 2. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz apakšformas un pēc tam noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 3. Ja rekvizītu lapa vēl nav parādīta, nospiediet taustiņu F4, lai to parādītu.

 4. Pārliecinieties, vai nolaižamajā sarakstā rekvizītu lapas augšdaļā ir atlasīts Forma.

 5. Rekvizītu lapas cilnē Formatēšana iestatiet rekvizītu Noklusējuma skats tam skatam, ko vēlaties lietot.

  Piezīme.: Ja skats, ko vēlaties izmantot, nav iekļauts sarakstā, pārliecinieties, vai skata rekvizīts “Atļaut…skatu” ir iestatīts uz . Piemēram, ja vēlaties kā formas noklusējuma skatu norādīt Datu lapa, nodrošiniet, lai rekvizīts Atļaut datu lapas skatu būtu iestatīts uz .

 6. Saglabājiet un aizveriet apakšformu un pēc tam atveriet galveno formu, lai pārbaudītu rezultātus.

Uz lapas sākumu

Saistītu datu pievienošana formai, neveidojot apakšformu

Lai parādītu saistītos datus, atsevišķs formas objekts vienmēr nav jāizveido. Piemēram, ja strādājat pie formas izkārtojuma skatā vai noformējuma skatā un ja velkat tabulu vai vaicājumu no navigācijas rūts uz formu, programma Access izveido apakšformas/apakšatskaites vadīklu, kas parāda datus, kas ir šajā objektā. Objekta rekvizīts Noklusējuma skats nosaka datu parādīšanas veidu. Parasti tas ir iestatīts kā datu lapas skats, taču jūs arī varat iestatīt tabulas vai vaicājuma rekvizītu Noklusējuma skats uz Vienkārša forma, Sadalīta forma vai Vienlaidu formas, paplašinot saistīto datu parādīšanas iespējas formās.

Piezīme.: Mainot tabulas vai vaicājuma rekvizītu Noklusējuma skats, tiek noteikts tā parādīšanas veids jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai to atverat no navigācijas rūts, vai skatāt apakšformas/apakšatskaites vadīklā. Tā kā tabulas skata iestatījumu maiņa dažkārt var radīt neskaidrību, atverot tabulu no navigācijas rūts, šai procedūrai labāk ieteicams izmantot vaicājumu, nevis tabulu.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Office Insider programmas dalībniekiem

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×