Histogrammas izveidošana

Histogramma ir stabiņu diagramma, kurā ir redzami biežuma dati.

Piezīme.: Šajā tēmā tiek runāts tikai par histogrammas izveidi. Informāciju par Pareto (kārtotās histogrammas) diagrammām skatiet rakstā Pareto diagrammas izveide.

 • Kuru versiju/produktu jūs lietojat?
 • Excel 2016 un jaunākas versijas
 • Excel 2007–2013
 • Outlook, PowerPoint, Word 2016

 1. Atlasiet datus.

  (Šis ir tipisks datu piemērs histogrammai.)

  Dati, kas izmantoti, lai izveidotu augstāk rādīto parauga histogrammu
 2. Noklikšķiniet uz Ievietošana > Ievietot statisku diagrammu > Histogramma.

  Histogrammas komanda, kas sasniegta, izmantojot pogu Ievietot statisku diagrammu

  Varat arī izveidot histogrammu no cilnes Visas diagrammas sadaļā Ieteicamās diagrammas.

Padomi.: 

 • Izmantojiet cilnes Noformējums un Formāts, lai pielāgotu diagrammas izskatu.

 • Ja šīs cilnes nav redzamas, noklikšķiniet jebkur histogrammā un pievienojiet lentei diagrammu rīkus.

Diagrammas rīku cilnes Noformējums un Formatēšana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diagrammas horizontālās ass, noklikšķiniet uz Formatēt asiun pēc tam noklikšķiniet uz Asu opcijas.

  Īsinājumizvēlnes komanda Formatēt asi
 2. Izmantojiet tālāk esošajā tabulā norādīto informāciju, lai izlemtu, kuras opcijas vēlaties iestatīt uzdevumrūtī Ass formatēšana.

  Opcija

  Apraksts

  Pēc kategorijas.

  Izvēlieties šo opciju, ja kategorijas (horizontālā ass) pamatā ir teksts, nevis skaitliskas vērtības. Histogramma grupēs tās pašas kategorijas un saskaitīs vērtības vērtību asī.

  Padoms.: Lai saskaitītu gadījumu skaitu teksta virknēs, pievienojiet stabiņu un aizpildiet ar vērtību "1", pēc tam izveidojiet histogrammu un iestatiet nodalījumus uz Pēc kategorijas.

  Automātiski.

  Šis ir noklusējuma iestatījums histogrammām. Nodalījuma platums tiek aprēķināts, izmantojot Skota standarta atsauces kārtulu.

  Nodalījuma platums.

  Ievadiet pozitīvu decimālskaitli kā datu punktu skaitu katrā diapazonā.

  Nodalījumu skaits

  Ievadiet histogrammas nodalījumu skaitu (tostarp pārpildes un izzudes nodalījumus).

  Pārpildes nodalījums

  Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izveidotu nodalījumu visām vērtībām, kas ir virs vērtības lodziņā pa labi. Lai mainītu vērtību, ievadiet lodziņā citu decimālskaitli.

  Izzudes nodalījums.

  Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izveidotu nodalījumu visām vērtībām, kas ir mazākas vai vienādas ar vērtību lodziņā pa labi. Lai mainītu vērtību, ievadiet lodziņā citu decimālskaitli.

  Uzdevumrūts Formatēt asi

Padoms.: Lai iegūtu vairāk informācijas par histogrammas diagrammu un tās lietošanas veidu statistikas datu vizualizē, skatiet šo Excel grupas emuāra ierakstu par histogrammas, Pareto un kastļu un nogaļu diagrammu. Jūs varētu interesēt arī papildinformācija par citiem diagrammu tipiem, kas aprakstīti šajā emuāra ziņā.

Automātiska opcija (Skota standarta atsauces kārtula)   

Automātiskās opcijas formula

Skota standarta atsauces kārtula mēģina minimizēt nobīdi histogrammā salīdzinājumā ar datu kopu, pamatā izmantojot parasti sadalītus datus.

Pārpildes nodalījuma opcija   

Formula opcijai Pārpildes nodalījums

Izpildes nodalījuma opcija   

Formula opcijai Izzudes nodalījums
 1. Pārliecinieties, vai esat ielādējis Analīzes rīku komplektu. Papildinformāciju skatiet rakstā Analīzes rīku komplekta ielāde programmā Excel.

 2. Vienā darblapas slejā ierakstiet ievades datus, pēc vēlēšanās pirmajā šūnā pievienojot etiķeti.

  Noteikti izmantojiet kvantitatīvus skaitliskos datus, piemēram, vienību skaitu vai testa rādītājus. Histogrammas rīks nedarbojas ar kvalitatīviem skaitliskiem datiem, piemēram, identifikācijas numuriem, kas ievadīti kā teksts.

 3. Nākamajā kolonnā ievadiet tvertnes numurus augšupejošā secībā, pēc vēlēšanās pievienojot marķējumu pirmajā šūnā.

  Būtu labi izmantot savas tvertnes numurus, jo tie labāk noder analīzei. Ja tiek ievadīti tvertnes numuri, rīks Histogramma izveido vienmērīgi sadalītus tvertnes intervālus, kā sākuma un beigu punktus izmantojot ievades diapazona minimālās un maksimālās vērtības.

 4. Noklikšķiniet uz Dati > Datu analīze.

  Grupas Datu analīze poga Datu analīze

 5. Noklikšķiniet uz Histogramma > Labi.

  Dialoglodziņš Datu analīze

 6. Sadaļā Ievade rīkojieties šādi.

  1. Lodziņā Ievades diapazons ievadiet šūnas atsauci datu diapazonam, kurā ir ievades skaitļi.

  2. Lodziņā Tvertnes diapazons ievadiet šūnas atsauci diapazonam, kurā ir tvertnes skaitļi.

   Ja darblapā izmantojāt kolonnu etiķetes, varat tās iekļaut šūnu atsaucēs.

   Padoms.: Atsauču manuālas ievadīšanas vietā varat noklikšķināt uz Pogas attēls lai īslaicīgi sakļautu dialoglodziņu un atlasītu diapazonus darblapā. Vēlreiz noklikšķinot uz pogas, dialoglodziņš tiek izvērsts.

 7. Ja šūnu atsaucēs iekļāvāt kolonnu etiķetes, atzīmējiet lodziņu Etiķetes.

 8. Sadaļā Izvades opcijas izvēlieties izvades vietu.

  Histogrammu var ievietot tajā pašā darblapā, jaunā darblapā, kas atrodas pašreizējā darbgrāmatā vai jaunā darbgrāmatā.

 9. Atzīmējiet vienu vai vairākus no šiem lodziņiem.

  Pareto (kārtotā histogramma) Rāda datus lejupejošā biežuma secībā.

  Kopējie procenti     Rāda kopējos procentus un histogrammas diagrammai pievieno kopējo procentu līniju.

  Diagrammas izvade     Rāda iegultu histogrammas diagrammu.

 10. Noklikšķiniet uz Labi.

  Ja vēlaties pielāgot histogrammu, varat mainīt teksta etiķetes un noklikšķināt jebkurā histogrammas diagrammas vietā, lai izmantotu pogas Diagrammas elementi,Diagrammas stili un Diagrammas filtrs diagrammas labajā pusē.

 1. Atlasiet datus.

  (Šis ir tipisks datu piemērs histogrammai.)

  Dati, kas izmantoti, lai izveidotu augstāk rādīto parauga histogrammu
 2. Noklikšķiniet uz Ievietošana > Diagramma.

  Cilnes Ievietošana grupas Ilustrācijas poga Diagramma programmā Word
 3. Dialoglodziņa Diagrammas ievietošana sadaļā Visas diagrammas noklikšķiniet uzHistogramma un noklikšķiniet uz Labi.

Padomi.: 

 • Izmantojiet lentescilnes Noformējums un Formāts, lai pielāgotu diagrammas izskatu.

 • Ja šīs cilnes nav redzamas, noklikšķiniet jebkur histogrammā un pievienojiet lentei diagrammu rīkus.

Diagrammas rīku cilnes Noformējums un Formatēšana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diagrammas horizontālās ass, noklikšķiniet uz Formatēt asiun pēc tam noklikšķiniet uz Asu opcijas.

  Īsinājumizvēlnes komanda Formatēt asi
 2. Izmantojiet tālāk esošajā tabulā norādīto informāciju, lai izlemtu, kuras opcijas vēlaties iestatīt uzdevumrūtī Ass formatēšana.

  Opcija

  Apraksts

  Pēc kategorijas.

  Izvēlieties šo opciju, ja kategorijas (horizontālā ass) pamatā ir teksts, nevis skaitliskas vērtības. Histogramma grupēs tās pašas kategorijas un saskaitīs vērtības vērtību asī.

  Padoms.: Lai saskaitītu gadījumu skaitu teksta virknēs, pievienojiet stabiņu un aizpildiet ar vērtību "1", pēc tam izveidojiet histogrammu un iestatiet nodalījumus uz Pēc kategorijas.

  Automātiski.

  Šis ir noklusējuma iestatījums histogrammām.

  Nodalījuma platums.

  Ievadiet pozitīvu decimālskaitli kā datu punktu skaitu katrā diapazonā.

  Nodalījumu skaits

  Ievadiet histogrammas nodalījumu skaitu (tostarp pārpildes un izzudes nodalījumus).

  Pārpildes nodalījums

  Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izveidotu nodalījumu visām vērtībām, kas ir virs vērtības lodziņā pa labi. Lai mainītu vērtību, ievadiet lodziņā citu decimālskaitli.

  Izzudes nodalījums.

  Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izveidotu nodalījumu visām vērtībām, kas ir mazākas vai vienādas ar vērtību lodziņā pa labi. Lai mainītu vērtību, ievadiet lodziņā citu decimālskaitli.

  Uzdevumrūts Formatēt asi

Lai histogrammu izveidotu programmā Excel darbam ar Mac:

 1. Atlasiet datus.

  (Šis ir tipisks datu piemērs histogrammai.)

  Dati, kas izmantoti, lai izveidotu augstāk rādīto parauga histogrammu
 2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Ievietošana, pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt ( Statistikas diagrammas ikona ikona) un sadaļā Histogrammaatlasiet Histogramma.

Padomi.: 

 • Izmantojiet cilnes Diagrammasnoformējums un Formāts, lai pielāgotu diagrammas izskatu.

 • Ja cilnes Diagrammas noformējums un Formāts nav redzamas, noklikšķiniet jebkur histogrammā un pievienojiet tās lentei.

Lai histogrammu izveidotu programmā Excel 2011 for Mac, lejupielādējiet trešās puses pievienojumprogrammu. Papildinformāciju skatiet rakstā Analīzes rīku komplekts programmā Excel 2011 for Mac.

Programmā Excel Online var skatīt histogrammu (stabiņu diagrammu, kas rāda biežuma datus), bet to nevar izveidot, jo ir nepieciešama analīzes rīku pakotne, Excel pievienojumprogramma, kas netiek atbalstīta programmā Excel tīmeklim.

Ja jums ir Excel lietojumprogramma, varat izmantot pogu Rediģēt programmā Excel, lai atvērtu Excel darbvirsmā un izveidotu histogrammu.

Poga Rediģēt programmā Excel

 1. Pieskarieties, lai atlasītu datus.

  Dati, kas izmantoti, lai izveidotu augstāk rādīto parauga histogrammu
 2. Ja izmantojat tālruni, pieskarieties pie rediģēšanas ikonas un Ikona Rediģēt lai parādītu lenti. un pēc tam pieskarieties pie Sākums.

 3. Pieskarieties pie > diagrammas >histogramma.

  Ja nepieciešams, varat pielāgot diagrammas elementus.

  Piezīme.: Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, ja jums ir Microsoft 365 abonements. Ja esat Microsoft 365 abonents, pārliecinieties, vai jums ir jaunākā Office versija.

 1. Pieskarieties, lai atlasītu datus.

  Dati, kas izmantoti, lai izveidotu augstāk rādīto parauga histogrammu
 2. Ja izmantojat tālruni, pieskarieties pie rediģēšanas ikonas un Ikona Rediģēt lenti, un pēc tam pieskarieties pie Sākums.

 3. Pieskarieties pie > diagrammas >histogramma.

Lai histogrammu izveidotu programmā Excel, ir jānorāda divu tipu dati — analizējamie dati un tvertnes numuri, kas parāda intervālus, pēc kuriem mērīt biežumu. Dati ir jāsakārto divās darblapas kolonnās. Šajās kolonnās ir jābūt šādiem datiem:

 • Ievades dati    Tie ir dati, kurus vēlaties analizēt, izmantojot rīku Histogramma.

 • Tvertnes numuri    Šie skaitļi parāda intervālus, kas histogrammas rīkam jāizmanto, lai novērtētu ievades datus datu analīzē.

Kad izmantojat histogrammas rīku, Excel skaita datu punktu skaitu katrā datu nodalījumā. Datu punkts tiek iekļauts konkrētā nodalījumā, ja skaitlis ir lielāks par zemāko robežu un ir vienāds ar vai mazāks par datu nodalījuma lielāko robežu. Izlaižot tvertnes diapazonu, Excel tiek izveidota vienmērīgi sadalītu nodalījumu kopa starp ievades datu minimālajām un maksimālajām vērtībām.

Histogrammas analīzes izvade tiek parādīta jaunā darblapā (vai jaunā darbgrāmatā) un rāda histogrammas tabulu un stabiņu diagrammu, kas atspoguļo datus histogrammas tabulā.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat vērsties pie speciālista Excel Tech kopienā vai saņemt atbalstu Answers kopienā.

Skatiet arī

Ūdenskrituma diagrammas izveide

Pareto diagrammas izveide

Atkļūdotas diagrammas Office

Kastveida un nogriežņa procentiļu diagrammas izveide

Koka kartes diagrammas izveide Office

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×