Iestatījumi

Strādājiet jebkur no jebkuras ierīces, izmantojot Microsoft 365

Jauniniet uz Microsoft 365, lai strādātu jebkur, izmantojot jaunākos līdzekļus un atjauninājumus.

Jaunināt tūlīt

Izmantojiet iestatījumus, lai norādītu programmas Lync 2013 for Windows Phone balss, paziņojumu, pieejamības opcijas, kā arī kontaktpersonu un citus iestatījumus.

Lai atvērtu iestatījumu ekrānu, jebkura Lync ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie Vēl () un pēc tam pieskarieties pie iestatījumi.

Kādus iestatījumus vēlaties skatīt?

Zvanu pāradresēšana

Balss iestatījumi

Video vai sapulču saturam pieprasīt Wi-Fi

Mobilā tālruņa numurs

Pašpiegādes paziņojumi

Fotoattēli

Piekļuve tālruņu grāmatai

Exchange

HTTP starpniekserveris

TTY

Augsta kontrasta dizains

Ekrāna palielinātājs

Reģistrēšana

Palīdzība Lync uzlabošanā

Pierakstīšanās žurnālu augšupielāde

Tiešsaistes palīdzība

Zvanu pāradresācija

Detalizētu informāciju par visām savām zvanu pāradresēšanas opcijām skatiet rakstā Zvanu pāradresēšana un vienlaicīga zvanīšana. Tomēr atcerieties:

Svarīgi!: Ir divas svarīgas lietas, kas jāzina, ja maināt kādu no zvanu pāradresēšanas noklusējuma iestatījumiem.

 • Zvana pāradresēšanas iestatījumi ir globāli un tiks automātiski lietoti visās Lync ierīcēs (datorā, Outlook OWA, mobilajā ierīcē). Ja mainīsit šos iestatījumus kādā no jūsu Lync datoriem vai ierīcēm, šis iestatījums tiks atspoguļots visās ierīcēs – līdzīgi kā darbojas Lync klātbūtne. Pārējie balss iestatījumi attiecas tikai uz pašreizējo ierīci.

 • Kad esat pārliecināts, ka esat izvēlējies pareizo zvanu pāradresācijas iestatījumu kombināciju, pieskarieties atzīmei uz ekrāna apakšdaļā. Šie iestatījumi tiek lietoti visi uzreiz, tāpēc tie tiek aktivizēti tikai tad, kad pieskaraties atzīmei. Ņemiet to vērā!

Brīdinājums.: Līdzekli Vienlaicīga zvanīšana izmanto arī balss iestatījumi kā kļūmjpārlēci, lai jūs joprojām varētu veikt vai saņemt zvanus, ja Wi-Fi nav pieejams vai arī ir atlasīta opcija Balss iestatījumi > Mobilais. Ja izvēlaties opcijas Zvanu pāradresācija iestatījumu Izslēgta un/vai atspējojat opciju Vienlaicīga zvanīšana, ja opcijas Balss iestatījumi > Mobilais iestatījums ir Ieslēgts, jūs nesaņemsiet Lync zvanus, pat ja ir izveidots Wi-Fi vai mobilo datu savienojums.

Balss iestatījumi

Piezīme.:  Balss iestatījumi ir pieejami tikai sistēmai Windows Phone 8.1 un tikai tad tikai tad, ja organizācijas produktā Lync Server ir konfigurēts pakalpojums Enterprise Voice. Ja sistēma Windows Phone 8.1 ir instalēta, bet neredzat šo opciju, iespējams, ka organizācijā nav konfigurēts pakalpojums Enterprise Voice.

Noklusējuma balss iestatījums ir Vienmēr VoIP, kur Lync vispirms mēģinās izmantot Wi-Fi, lai veiktu balss pārraidi ar IP vai Lync zvanus, bet ja nav izveidots savienojums ar Wi-Fi, tad Lync izmantos jūsu mobilo datu savienojumu.

Kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu un jūs izvēlaties opciju VoIP tikai Wi-Fi tīklā, Lync vispirms mēģinās ienākošajiem un izejošajiem Lync zvaniem izmantot Wi-Fi. Ja atlasāt šo opciju, zvanu pāradresēšanas iestatījumiem tiks iestatīta arī vienlaicīga zvanīšana uz jūsu mobilo numuru, lai, veicot vai saņemot Lync zvanu, kad nav izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu, zvanītu jūsu mobilais tālrunis un savienotu šo zvanu. Šajā gadījumā zvans tiek veikts mobilajā balss tīklā, un video saturs nav pieejams. Un tas izmantos jūsu mobilā balss plāna sarunu minūtes.

Piezīme.: Ja atspējojat opciju Vienlaicīga zvanīšana pēc šīs opcijas (VoIP tikai Wi-Fi tīklā) atlasīšanas jūs nesaņemsiet Lync zvanus uz savu mobilā tālruņa numuru, ja nebūs izveidots savienojums ar Wi-Fi.

Ja izvēlaties Mobilais, veicot vai saņemot Lync zvanu, Lync atzvanīs uz jūsu norādīto mobilā tālruņa numuru. Šajā gadījumā video saturs nebūs pieejams. Veicot Lync zvanu, šī metode izmanto Wi-Fi datus (vai mobilā tīkla datus, ja Wi-Fi nav pieejams), lai izveidotu savienojumu ar Lync serveriem, pēc tam zvanam izmanto mobilā balss plāna sarunu minūtes. Atlasot šo opciju, jūsu zvanu pāradresācijas iestatījumiem arī tiks iestatīta opcija Vienlaicīga zvanīšana uz jūsu mobilā tālruņa numuru. Vienlaicīga zvanīšana ļauj Lync atzvanīt uz jūsu mobilā tālruņa numuru.

Brīdinājums.: 

 • Ja atspējojat opciju Vienlaicīga zvanīšana pēc šīs opcijas (mobilais tīkls) atlasīšanas, jūs nesaņemsiet Lync zvanus uz savu mobilā tālruņa numuru neatkarīgi no tā, vai ir izveidots Wi-Fi vai mobilo datu savienojums.

 • Turklāt, ja programmu Lync izmantojat Windows tālrunī, bet nepiesakāties, sapulcēm joprojām varat pievienoties anonīmi, tikai bez mobilo sakaru opcijas izmantošanas.

Video vai sapulču saturam pieprasīt Wi-Fi

Papildinformāciju par šiem iestatījumiem skatiet rakstā Datu lietojuma iestatījumu pielāgošana.

Mobilā tālruņa numurs

Pieskarieties pie Mobilā tālruņa numurs un ievadiet savu mobilā tālruņa numuru ar valsts/reģiona kodu. Ja Lync nevar izmantot Wi-Fi vai mobilo datu tīklu, lai veiktu audio vai video zvanu, Lync atzvanīs jums uz šo numuru, lai izveidotu savienojumu ar Lync zvana audio daļu.

Pašpiegādes paziņojumi

Pašpiegādes paziņojumos tiek sniegta informācija par jaunu vai neatbildētu audio vai video zvanu, tūlītējo ziņojumu vai brīdinājumu, ja esat pierakstījies programmā Lync, bet aktīvi neizmantojat mobilo ierīci. Lai ieslēgtu pašpiegādes paziņojumus, norādiet opcijas Pašpiegādes paziņojumi iestatījumu Ieslēgt.

Fotoattēli

Lai rādītu savu fotoattēlu un mobilajā ierīcē skatītu citu kontaktpersonu fotoattēlus, norādiet opcijas Rādīt fotoattēlus iestatījumu Ieslēgt.

Piekļuve tālruņu grāmatai

Lai atļautu programmai Lync meklēšanas laikā piekļūt mobilā tālruņa kontaktpersonām, norādiet opcijas Tālruņu grāmata iestatījumu Ieslēgt.

Exchange

Ekrāns Exchange ir vieta, uz kuru doties, ja ir nepieciešama to iestatījumu modificēšana, kas programmai Lync norāda, kā veidot savienojumu ar serveriem, kas atbalsta sapulces un balss pastu.

Svarīgi!:  Parasti šie iestatījumi nav jāmaina. Neizslēdziet opciju Izmantot Lync akreditācijas datus un Automātiski noteikt serveri, ja vien to neliek darīt jūsu atbalsta komanda, kas norādīs pareizās ievadāmās vērtības.

Ja tiek norādīts mainīt Exchange Server akreditācijas datus:

 1. Pārvietojiet Izmantot Lync akreditācijas datus stāvoklī Izslēgts.

 2. Pieskarieties atbilstošajiem laukiem un ievadiet savu lietotājvārdu, e-pasta adresi un paroli, pēc tam aizveriet ekrānu.

Ja tiek norādīts izslēgt servera automātiskās noteikšanas funkciju:

 1. Pārvietojiet Automātiski noteikt serveri stāvoklī Izslēgts.

 2. Pieskarieties tukšajam laukam un ievadiet sava Exchange tīmekļa servera pilno domēna nosaukumu (FQDN) vai vietrādi URL tieši tā, kā to norādīja jūsu atbalsta komanda. Pēc tam aizveriet ekrānu.

HTTP starpniekserveris

HTTP starpniekservera informācija var būt nepieciešama, ja ir izveidots savienojums ar tādu Wi-Fi tīklu, kuram nepieciešama starpniekservera informācija. Ja nekonfigurēsit starpniekservera informāciju, varēsit pierakstīties, nosūtīt tūlītējo ziņojumu vai zvanīt lietotājiem, kas ir pievienoti tam pašam Wi-Fi tīklam. Taču, lai veiktu citas darbības, sadaļā Iestatījumi būs jānorāda starpniekservera informācija. Programma nevar noteikt starpniekserveri, izmantojot tālruņa iestatījumus, tāpēc starpniekservera informācija ir jāpievieno programmas Lync iestatījumos. Lai pievienotu starpniekservera informāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Apakšdaļā pieskarieties ikonai Vairāk (…) un pēc tam pieskarieties opcijai iestatījumi.

 2. Ekrānā HTTP starpniekserveris pieskarieties opcijai Starpniekserveris, ierakstiet savu Wi-Fi starpniekservera informāciju un pēc tam pieskarieties opcijai Iestatīt starpniekserveri.

Ja nezināt starpniekservera informāciju, sazinieties ar tehniskā atbalsta grupu.

TTY

Teksta tālruņa (TTY) režīms tiek izmantots, lai ar tālruņa līnijas starpniecību nosūtītu tekstu. TTY ierīcei jābūt savienotai ar Windows Phone, lai varētu interpretēt modificēto audio. Citādi iespējama slikta audio kvalitāte. TTY režīma izmantošana konferences zvanam arī var izraisīt problēmas ar audio kvalitāti.

 • Pēc noklusējuma TTY ir izslēgts. Lai to ieslēgtu, pieskarieties pie Ieslēgt.

Augsta kontrasta dizains

Ja izmantojat tālruņa vispārīgos iestatījumus, lai izvēlētos augsta kontrasta dizainu, Lync arī rādīs augsta kontrasta attēlu. Augsts kontrasts palielina kontrasti starp tekstu un fonu, kas var atvieglot lasīšanu un naviģēšanu ekrānā. Lai to ieslēgtu:

 1. Lietojumprogrammu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi > Vieglpiekļuve.

 2. Ieslēdziet opciju Augsts kontrasts.

Ekrāna palielinātājs

Ieslēdzot sava tālruņa ekrāna palielinātāju, varat lietot žestus, lai palielinātu jebkuru lapu, kuru skatāt, arī Lync lapas. Lai to ieslēgtu:

 1. Lietojumprogrammu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi > Vieglpiekļuve.

 2. Ieslēdziet opciju Ekrāna palielinātājs.

 3. Jebkurā lapā, kuru vēlaties palielināt, veiciet kādu no šīm darbībām:

 4. Lai maksimāli tuvinātu, veiciet dubultskārienu ekrānam ar diviem pirkstiem.

 5. Lai mainītu palielinājumu, izmantojiet divus pirkstus, lai veiktu dubultskārienu un turētu, pēc tam bīdiet augšup vai lejup, lai palielinātu vai samazinātu palielinājumu.

Reģistrēšana

Žurnālus izmanto sistēmas administratori, lai apkopotu, analizētu un saglabātu datus. Sistēmas administrators var jums lūgt ieslēgt reģistrēšanas opcijas, lai novērstu problēmas. Ja nesaņemat nekādus lūgumus, par šo opciju jums nav jādomā.

 • Lai ieslēgtu Diagnostikas reģistrēšana, iestatiet opcijas Diagnostikas reģistrēšana vērtību Ieslēgt.

Palīdzība Lync uzlabošanā

Ja jūsu organizācijā ir iespējots šis līdzeklis, varat piedalīties Microsoft klientu ērtību uzlabošanas programmā (CEIP). Ja piedalāties šajā programmā, jūsu Windows Phone ierīce automātiski sūtīs korporācijai Microsoft anonīmu pamatinformāciju par to, kā lietojat programmas un ierīces, par kļūdu, ar kādām sastopaties, veidu un skaitu, kā arī par pakalpojumu ātrumu. Šī informācija kopā ar citiem CEIP datiem palīdz korporācijai Microsoft novērst problēmas un uzlabot tos produktus un līdzekļus, kurus klienti izmanto visbiežāk. Microsoft apkopo informāciju par jūsu vārdu un adresi vai jebkādu citu kontaktinformāciju.

Jūsu piedalīšanās CEIP ir izslēgta pēc noklusējuma. Ja vēlaties piedalīties, pieskarieties pie Iestatījumi > Palīdzība Lync uzlabošanā un pārvietojiet Klientu ērtību uzlabošanas programma uz iestatījumu Ieslēgta.

Pierakstīšanās žurnālu augšupielāde

Pierakstīšanās kļūdu uzrādīšanas līdzeklis automātiski izveido kļūdas ziņojumu gadījumos, kad nevarat pierakstīties programmā Lync.

Ekrānā Iestatījumi varat atlasīt, kādos gadījumos augšupielādēt pierakstīšanās kļūdu ziņojumu korporācijas Microsoft vajadzībām.

 1. Apakšdaļā pieskarieties ikonai Vairāk (…) un pēc tam pieskarieties opcijai iestatījumi.

 2. Pieskarieties opcijai Pierakstīšanās žurnālu augšupielāde un nākamajā ekrānā atlasiet, kādos gadījumos vēlaties augšupielādēt pierakstīšanās kļūdu žurnālus.

Tiešsaistes palīdzība

Lai skatītu tiešsaistes palīdzības tēmas un videoklipus par Lync lietošanu Windows Phone tālrunī, veiciet šādas darbības:

 • Jebkura ekrāna lejasdaļā pieskarieties ikonai Vēl (…), pieskarieties pie Par un pēc tam pie Palīdzība.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×