Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Šajā rakstā paskaidrota dažādu veidu vadīklu pieejamība programmā Access. Vadīklas ir formas vai atskaites daļas, ko izmanto, lai ievadītu, rediģētu vai rādītu datus.

Vadīklu tipi

Tālāk ir sniegts to vadīklu tipu saraksts, kurus var izmantot Access datora datu bāzēs.

Vadīklas tips

Piezīmes

Tekstlodziņš

Izmantojiet tekstlodziņa vadīklas teksta, skaitļu, datumu, laiku un Memo lauku attēlošanai. Tekstlodziņu varat piesaistīt vienam no laukiem, kas atrodas pamatā esošajā tabulā vai vaicājumā. Ja ļauj atjaunināt tekstlodziņu, kas ir saistīts ar lauku, varat mainīt lauka vērtību atbilstošajā tabulā vai vaicājumā, ievadot jaunu vērtību tekstlodziņā. Varat arī izmantot tekstlodziņu, lai attēlotu aprēķinātās vērtības.

Etiķete

Izmantojiet etiķešu vadīklas, kurās ir fiksēts teksts. Pēc noklusējuma vadīklām, kas var parādīt datus, ir automātiski pievienota etiķetes vadīkla. Varat izmantot šo komandu, lai izveidotu savrupas etiķetes virsrakstiem un instrukcijas savā formā.

Komandpoga

Izmantojiet komandpogas vadīklas, lai aktivizētu makro vai Visual Basic procedūru. Varat arī norādīt hipersaites adresi, ko Access atver, kad lietotājs noklikšķina uz pogas.

Cilnes vadīkla

Izmantojiet cilnes vadīklas, lai veidlapā izveidotu cilnes lapu sēriju. Katrā lapā var būt vairākas citas vadīklas, kas parāda informāciju. Ciļņu vadīkla darbojas līdzīgi kā daudzi opciju dialoglodziņi vai rekvizītu lapas logi programmā Access, kad lietotājs noklikšķina uz citas cilnes, programma Access parāda cilnē esošās vadīklas.

.

Izmantojiet opciju saites/hipersaites vadīkla, lai uzlīmju vadīklā pievienotu hipersaiti uz veidlapas noformējuma režģi. Šajā hipersaitē var būt iekļauts vienots resursu vietrādis (URL), kas norāda uz atrašanās vietu internetā, lokālajā iekštīklā vai lokālajā diskā. Tā var izmantot arī universālo nosaukumdošanas konvencijas (UNC) faila nosaukumu, lai norādītu uz failu lokālajā tīklā (LAN) vai lokālajā datora diskos. Saite var norādīt uz failu, kas ir tīmekļa lapa vai pat cits objekts pašreizējā datu bāzē. Noklikšķinot uz šīs pogas lentes grupā vadīklas, tiek atvērts dialoglodziņš Hipersaites ievietošana.

Tīmekļa pārlūkprogramma

Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammas vadīklu, lai rādītu tīmekļa lapu saturu tieši formā. Varat izmantot tīmekļa pārlūkprogrammas vadīklu, lai attēlotu, piemēram, tabulā saglabātas adreses karti. Tīmekļa pārlūkprogrammas vadīklu varat saistīt ar veidlapas ieraksta avota lauku, izmantojot vadīklas rekvizītu vadīklas avots. Ņemiet vērā, ka nepārtrauktas formas detalizētas informācijas sadaļā nevar būt saistīta tīmekļa pārlūkprogrammas vadīkla.

Tīmekļa pārlūkprogrammas vadīklas ir pieejamas programmā Access 2010 un jaunākās versijās.

Navigācija

Izmantojiet navigācijas vadīklu, lai nodrošināt ērtu veidu, kā naviģēt uz dažādām formām un atskaitēm datu bāzē. Navigācijas vadīkla nodrošina līdzīgu interfeisu, kas redzams tīmekļa vietnēs ar pogām un cilnēm, lai naviģētu tīmekļa vietnē. Ņemiet vērā, ka nav iespējams izmantot navigācijas vadīklu nepārtrauktas formas detalizētās informācijas sadaļā.

Navigācijas vadīklas ir pieejamas programmā Access 2010 un jaunākās versijās.

Opciju grupa

Izmantojiet opciju grupas vadīklas, lai ietvertu vienu vai vairākas pārslēgšanas pogas, opciju pogas vai izvēles rūtiņas. (Skatiet šo vadīklu aprakstus tālāk šajā tabulā.) Katrai pogai vai izvēles rūtiņai, ko iekļaujat grupā, varat piešķirt atsevišķu skaitlisko vērtību. Ja grupā ir vairāk nekā viena poga vai izvēles rūtiņa, vienlaikus varat atlasīt tikai vienu pogu vai izvēles rūtiņu, bet šai pogai piešķirtā vērtība vai izvēles rūtiņa kļūst par vērtību opciju grupai. Ja esat nepareizi piešķīris vienu un to pašu vērtību vairāk nekā vienai pogai vai izvēles rūtiņām, visas pogas vai izvēles rūtiņas, kurām ir tāda pati vērtība, tiek rādītas izceltas, noklikšķinot uz kādas no tām. Varat atlasīt vienu no pogām vai izvēles rūtiņām grupā kā noklusējuma vērtību grupai. Ja opciju grupu saistāt ar tās pamatā esošo vaicājumu vai tabulu, varat laukā iestatīt jaunu vērtību, atlasot pogu vai izvēles rūtiņu grupā.

Lappuses pārtraukums

Izmantojiet lappuses pārtraukumu, lai atdalītu starp vairāku lapu veidlapas lappusēm.

Kombinētais lodziņš

Izmantojiet kombinētā lodziņa vadīklu, lai iekļautu vadīklu potenciālo vērtību sarakstu un rediģējamu tekstlodziņu. Lai izveidotu sarakstu, kombinētā lodziņa rekvizītā Rindas avots varat ievadīt vērtības. Varat arī norādīt tabulu vai vaicājumu kā saraksta vērtību avotu. Access parāda pašlaik atlasīto vērtību tekstlodziņā. Noklikšķinot uz bultiņas pa labi no kombinētā lodziņa, programma Access parāda vērtības sarakstā. Sarakstā atlasiet jaunu vērtību, lai atiestatītu vadīklas vērtību. Ja kombinēto lodziņu saistāt ar lauku, kas ir pamatā esošajā tabulā vai vaicājumā, varat mainīt lauka vērtību, atlasot jaunu vērtību sarakstā. Ja kombinēto lodziņu saistāt ar vairāku vērtību lauku, programma Access parāda sarakstu ar izvēles rūtiņām, lai lietotājam atļautu atlasīt vairākas vērtības. Sarakstam varat piesaistīt vairākas kolonnas un vienu vai vairākas saraksta kolonnas varat paslēpt, iestatot kolonnas platumu uz 0. Vadīklu faktiskā vērtība var saistīt ar šo slēpto kolonnu. Ja vairāku kolonnu saraksts ir aizvērts, programma Access parāda vērtību pirmajā kolonnā, kuras platums ir lielāks par 0. Atverot sarakstu, programma Access parāda visas nenulles platuma kolonnas.

Līnija

Izmantojiet līnijas vadīklu, lai formai vai atskaitei pievienotu rindiņas, lai uzlabotu tās izskatu.

Pārslēgšanas poga

Izmantojiet pārslēgšanas pogas vadīklas, lai aizturētu ieslēgšanas/izslēgšanas, patiess/aplams vai vērtība Jā/Nē. Noklikšķinot uz pārslēgšanas pogas, tās vērtība kļūst par-1 (pārstāvēt, TRUE vai Yes), un tiek rādīta poga nospiesta. Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas, un tās vērtība kļūst par 0 (lai atveidotu, aplams vai nē), un poga atgriežas normālā stāvoklī. Pārslēgšanas pogu varat iekļaut opciju grupā un piešķirt pogai unikālu skaitlisko vērtību. Ja izveidojat grupu ar vairākām vadīklām, atlasot jaunu pārslēgšanas pogu, tiek nodzēstas visas iepriekš atlasītās pārslēgšanas pogas, opcijas pogas vai izvēles rūtiņas šajā grupā (ja vien citām pogām vai izvēles rūtiņām grupā nav vienāda vērtība). Ja pārslēgšanas poga jāsaista ar pamatā esošās tabulas vai vaicājuma lauku, varat mainīt lauka vērtību, noklikšķinot uz pārslēgšanas pogas.

Sarakstlodziņš

Izmantojiet sarakstlodziņa vadīklu, lai tajā būtu saraksts ar potenciālām vadīklas vērtībām. Lai izveidotu sarakstu, varat ievadīt vērtības lodziņa sarakstlodziņa rindas avots rekvizītos. Varat arī norādīt tabulu vai vaicājumu kā saraksta vērtību avotu. Sarakstlodziņi vienmēr ir atvērti, un programma Access atzīmē pašlaik atlasīto vērtību sarakstlodziņā. Sarakstā atlasiet jaunu vērtību, lai atiestatītu vadīklas vērtību. Ja sarakstlodziņu saistāt ar lauku pamatā esošajā tabulā vai vaicājumā, varat mainīt lauka vērtību, sarakstā atlasot jaunu vērtību. Ja sarakstlodziņu saistāt ar vairāku vērtību lauku, programma Access parāda sarakstu ar izvēles rūtiņām, lai lietotājam atļautu atlasīt vairākas vērtības. Sarakstam varat piesaistīt vairākas kolonnas un vienu vai vairākas saraksta kolonnas varat paslēpt, iestatot kolonnas platumu uz 0. Vadīklu faktiskā vērtība var saistīt ar šo slēpto kolonnu. Programmā Access tiek rādītas visas kolonnas, kas nav nulles platums un ietilpst noteiktajā vadīklas platumā. Ja sarakstlodziņa vadīkla ir nesaistīta, varat atļaut lietotājam atlasīt vairākas saraksta vērtības (tiek dēvētas arī par vairākatlašu sarakstlodziņu).

Taisnstūris

Izmantojiet taisnstūra vadīklu, lai veidlapai pievienotu aizpildītos vai tukšos taisnstūrus un uzlabotu tā izskatu. Varat izmantot šo vadīklu, piemēram, lai vienlaikus vizuāli grupētu dažādas vadīklas.

Izvēles rūtiņa

Izmantojiet izvēles rūtiņas vadīklu, lai aizturētu ieslēgšanas/izslēgšanas, patiess/aplams vai vērtība Jā/Nē. Atzīmējot izvēles rūtiņu, tās vērtība kļūst par-1 (pārstāvēt, ir patiess vai Jā) un lodziņā tiek parādīta atzīme. Vēlreiz atzīmējiet izvēles rūtiņu, un tās vērtība kļūst par 0 (lai atveidotu, aplams vai nē) un atzīme no lodziņa pazūd. Izvēles rūtiņu varat iekļaut opciju grupā un piešķirt izvēles rūtiņu unikālu skaitlisko vērtību. Ja izveidojat grupu ar vairākām vadīklām, atlasot jaunu izvēles rūtiņu, tiek notīrīta iepriekš atlasītā pārslēgšanas poga, opcijas poga vai izvēles rūtiņa šajā grupā (ja vien citām pogām vai izvēles rūtiņām grupā nav vienāda vērtība). Ja šo izvēles rūtiņu saistāt ar pamatā esošās tabulas vai vaicājuma lauku, varat mainīt lauka vērtību, noklikšķinot uz izvēles rūtiņas.

Nesaistīta objekta rāmis

Izmantojiet nesaistītu objekta rāmi, lai pievienotu objektu no citas lietojumprogrammas, kas atbalsta objektu saistīšanu un iegulšanu (OLE). Objekts kļūst par daļu no formas, kas nav daļa no Pamattabulas vai vaicājuma datiem. Lai uzlabotu veidlapu, varat pievienot attēlus, skaņas, diagrammas vai slaidus. Ja objekts ir diagramma, varat norādīt vaicājumu kā diagrammas datu avotu un varat saistīt diagrammas attēlojumu ar pašreizējā ieraksta formu pēc vienas vai vairākām lauku vērtībām.

Pielikums

Izmantojiet pielikuma vadīklu, lai to saistītu ar Attachment lauku pamatā esošajos datos. Varat izmantot šo vadīklu, piemēram, lai attēlotu attēlu vai pievienotu citus failus. Formas skatā šī vadīkla attēlo dialoglodziņu pielikumu pārvaldība, kur varat pievienot, dzēst un skatīt vairākus pielikuma failus, kas saglabāti pamatā esošajā laukā.

Opciju poga

Izmantojiet opcijas pogas vadīklu (dažreiz to dēvē par radiopogas vadīklu), lai noturētu ieslēgšanas/izslēgšanas, patiess/aplams vai vērtība Jā/Nē. Atlasot opciju pogu, tās vērtība kļūst par-1 (pārstāvēt, TRUE vai Yes) un pogas centrā parādās aizpildīts aplis. Vēlreiz atlasiet pogu, un tās vērtība kļūst par 0 (lai atveidotu, aplams vai nē) un aizpildītais aplis pazūd. Varat iekļaut opciju pogu grupā Opcijas un piešķirt pogai unikālu skaitlisko vērtību. Ja izveidojat grupu ar vairākām vadīklām, atlasot jaunu opciju pogu, tiek notīrīta visa iepriekš atlasītā pārslēgšanas poga, opcijas poga vai izvēles rūtiņa šajā grupā (ja vien citām pogām vai izvēles rūtiņām grupā nav vienāda vērtība). Ja opciju pogu saistāt ar lauku pamatā esošajā tabulā vai vaicājumā, varat mainīt lauka vērtību, noklikšķinot uz pogas opcijas.

Apakšforma/apakšatskaite

Izmantojiet apakšformas/apakšatskaites vadīklu, lai iegultu citu formu vai atskaiti pašreizējā formā. Varat izmantot apakšformu vai apakšatskaiti, lai rādītu datus no tabulas vai vaicājuma, kas ir saistīts ar datiem galvenajā formā. Access uztur saiti starp galveno formu un apakšformu vai apakšatskaiti.

Saistītā objekta rāmis

Izmantojiet saistīto objekta rāmi, lai rādītu un rediģētu OLE objekta lauku no pamatā esošajiem datiem. Programma Access var attēlot lielāko daļu attēlu un grafiku tieši formā. Citiem objektiem programma Access parāda tās lietojumprogrammas ikonu, kurā objekts tika izveidots. Piemēram, ja objekts ir ar Windows skaņas ierakstītāju izveidots skaņas objekts, veidlapā tiks parādīta runātāja ikona.

Attēls

Izmantojiet attēla vadīklu, lai formā ievietotu statisku attēlu. Attēlu veidlapā nevar rediģēt, taču programma Access to saglabā formātā, kas ir ļoti efektīvs attiecībā uz lietojumprogrammas ātrumu un lielumu. Ja vēlaties izmantot attēlu kā visu veidlapas fonu, varat iestatīt formas attēla rekvizītu.

Diagramma

Izmantojiet diagrammas vadīklu, lai pievienotu diagrammu veidlapas režģī. Noklikšķinot uz šīs pogas un pēc tam novietojot vadīklu formā, tiek atvērts diagrammas vednis, kurā ir aprakstītas darbības, kas jāveic, lai izveidotu jaunu diagrammu.

ActiveX

Izmantojiet ActiveX vadīklas pogu, lai atvērtu dialoglodziņu, kurā redzamas visas sistēmā instalētās ActiveX vadīklas. Varat atlasīt vienu no vadīklām un pēc tam noklikšķināt uz Labi, lai vadīklu pievienotu formas noformējuma režģim. Ne visas ActiveX vadīklas darbojas programmā Access.

Izpratne par saistījumu ar vadīklām

Vadīklas var būt saistītas, nesaistītas vai aprēķinātas:

  • Saistītā vadīkla    Vadīkla, kuras datu avots ir tabulas vai vaicājuma lauks, tiek dēvēta par saistītu vadīklu. Saistītās vadīklas tiek izmantotas, lai attēlotu vērtības, kas ir no datu bāzes laukiem. Vērtības var būt teksts, datumi, skaitļi, Jā/Nē vērtības, attēli vai grafiki. Piemēram, tekstlodziņš, kurā redzams darbinieka uzvārds, var iegūt šo informāciju no tabulas Employees lauka uzvārds.

  • Nesaistīta vadīkla    Vadīkla ar datu avotu (piemēram, lauku vai izteiksmi) tiek dēvēta par nesaistītu vadīklu. Jūs izmantojat nesaistītas vadīklas, lai rādītu informāciju, attēlus, līnijas vai taisnstūrus. Piemēram, etiķete, kas parāda formas virsrakstu, ir nesaistīta vadīkla.

  • Aprēķinātā vadīkla    Vadīkla, kuras datu avots ir izteiksme, nevis lauks, tiek dēvēta par aprēķināto vadīklu. Norādiet vērtību, kuru vēlaties izmantot kā datu avotu vadīklā, definējot izteiksmi. Izteiksme var būt operatoru kombinācija (piemēram, = and + ), vadīklu nosaukumi, lauku nosaukumi, funkcijas, kas atgriezīs vienu vērtību, un konstantas vērtības. Piemēram, tālāk redzamajā izteiksmē tiek aprēķināta vienuma cena ar 25 procentu atlaidi, reizinot vērtību laukā Vienības cena ar konstantu vērtību (0,75).

= [Vienības cena] * 0,75

Izteiksme var izmantot datus no lauka formas vai atskaites pamatā esošajā tabulā vai vaicājumā vai datus no citas formas vai atskaites vadīklas.

Piezīme.: Aprēķinus var veikt arī tabulās, pievienojot aprēķināto lauku vai vaicājumos, ievadot izteiksmi vaicājuma režģa rindā lauks. Pēc tam šīm tabulām un vaicājumiem varat piesaistīt formas un atskaites, un aprēķini tiek parādīti formās vai atskaitēs bez nepieciešamības izveidot aprēķināto vadīklu.

Kad izveidojat formu vai atskaiti, iespējams, visefektīvāk ir pievienot un sakārtot visas saistītās vadīklas, it īpaši tad, ja tās veido lielāko daļu objekta vadīklu. Pēc tam varat pievienot nesaistītās un aprēķinātās vadīklas, kas pabeidz noformējumu, izmantojot rīkus cilnes noformējums grupā vadīklas izkārtojuma vai noformējuma skatā.

Piesaistiet vadīklu laukam, identificējot lauku, no kura vadīkla iegūst datus. Varat izveidot vadīklu, kas ir saistīta ar atlasīto lauku, velkot lauku no lauku saraksta rūts uz formu vai atskaiti. Rūtī lauku saraksts tiek parādīti formas pamatā esošās tabulas vai vaicājuma lauki. Lai tiktu parādīta rūts lauku saraksts , atveriet objektu izkārtojuma vai noformējuma skatā un pēc tam cilnes noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Pievienot esošus laukus. Kad veicat dubultklikšķi uz lauka lauku saraksta rūtī, programma Access pievieno attiecīgajai objektam attiecīgā tipa vadīklu.

Varat arī saistīt lauku ar vadīklu, ievadot lauka nosaukumu pašā vadīklā (ja objekts ir atvērts noformējuma skatā) vai rekvizītā Vadīklas avots vadīklas rekvizītu lapā. Rekvizītu lapas definē vadīklas raksturlielumus, piemēram, nosaukumu, datu avotu un formātu. Lai parādītu vai paslēptu rekvizītu lapu, nospiediet taustiņu F4.

Rūts lauku saraksts izmantošana ir labākais veids, kā izveidot saistītu vadīklu divu iemeslu dēļ:

  • Programma Access automātiski aizpilda vadīklai pievienoto etiķeti ar lauka nosaukumu (vai virsrakstu, kas definēts šim laukam atbilstošajā tabulā vai vaicājumā), līdz ar to jums nav jāraksta vadīkla.

  • Access automātiski iestata daudzus vadīklas rekvizītus atbilstoši vērtībām, kas atbilst lauka rekvizītiem pamatā esošajā tabulā vai vaicājumā (piemēram, formāts, Decimāldaļas vietasun ievades maskas rekvizīti).

Ja esat jau izveidojis nesaistītu vadīklu un vēlaties to saistīt ar lauku, iestatiet vērtību vadīklas rekvizītā Vadīklas avots uz lauka nosaukumu. Detalizētu informāciju par rekvizītu Vadīklas avots nospiediet taustiņu F1, kamēr kursors atrodas rekvizīta nolaižamajā sarakstā.

Uz lapas sākumu

Automātiska vadīklu līdzināšana formā

izveidot aprēķināto vadīklu

Iestatīt tabulēšanas secību vadīklām

iestatīt noklusējuma vērtības laukiem vai vadīklām

Nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes

Iepazīties ar apmācību >

Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas

PIEVIENOTIES MICROSOFT 365 INSIDERS >

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×