Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Indeksa izveide un lietošana veiktspējas uzlabošanas vajadzībām

Ja bieži veicat meklēšanu kādā tabulā vai tās ierakstus kārtojat pēc kāda konkrēta lauka, operāciju izpildes ātrumu var palielināt, izveidojot šī lauka indeksu. Access izmanto tabulas indeksus līdzīgi kā lasītāji izmanto grāmatu alfabētiskos rādītājus: lai atrastu datus, Access indeksā uzmeklē datu atrašanās vietu. Dažos gadījumos, piemēram, saistībā ar primāro atslēgu, programma Access indeksu izveido automātiski. Citos gadījumos indekss lietotājam jāizveido pašam.

Šajā rakstā sniegta pamatinformācija par indeksiem un paskaidrots, kā izlemt, kuri lauki jāindeksē, un kā izveidot, izdzēst vai mainīt indeksu. Tajā arī izskaidroti nosacījumi, kādos programma Access indeksus izveido automātiski.

Tēmas šajā rakstā

Piezīme.: Šajā rakstā minētās metodes nevar izmantot, lai tabulas indeksu izveidotu tīmekļa datu bāzē. Datu bāzu veiktspēja ir atkarīga no tā SharePoint servera veiktspējas, kurā tīmekļa datu bāze tiek viesota.

Kas ir indekss?

Indeksu var izmantot, lai Access ātrāk atrastu un kārtotu ierakstus. Indeksā tiek glabāta informācija par ierakstu atrašanās vietu, pamatojoties uz indeksēto lauku vai laukiem. Kad programma Access saņem no indeksa atrašanās vietu, dati tiek izgūti, pārvietojoties tieši uz vajadzīgo vietu. Šādi indeksa izmantošana var būt ievērojami ātrāka nekā datu meklēšana, pārbaudot visus ierakstus.

Izlemšana, kuri lauki jāindeksē

Varat izveidot indeksu, kuru pamatā ir viens vai vairāki lauki. Iespējams, vēlēsities indeksēt laukus, kuros bieži veicat meklēšanu, kurus kārtojat un laukus, ko savienojat ar citiem tabulas laukiem vairākos tabulas vaicājumos. Indeksi var paātrināt meklēšanu un vaicājumus, bet tie var palēnināt veiktspēju, kad pievienojat vai atjaunināt datus. Ievadot datus tabulā, kurā ir viens vai vairāki indeksēti lauki, programmai Access jāatjaunina indeksi ikreiz, kad tiek pievienots vai mainīts ieraksts. Ierakstu pievienošana, izmantojot pievienošanas vaicājumu vai importējot ierakstus, iespējams, būs lēnāka, ja mērķa tabulā ir iekļauti indeksi.

Piezīme.: Tabulas primārā atslēga tiek indeksēta automātiski.

Nevar indeksēt lauku, kura datu tips ir OLE objekts, Aprēķināts vai Pielikums. Citus laukus var indeksēt, ja spēkā ir visi šie nosacījumi:

 • Lauka datu tips ir īss teksts (teksts programmā Access 2010), garais teksts (MEMO Access 2010), skaitlis, datums/laiks, AutoNumber, valūta, Jā/Nē vai hipersaite.

 • paredzat meklēt laukā saglabātas vērtības;

 • paredzat kārtot laukā saglabātās vērtības;

 • paredzat laukā glabāt daudz dažādu vērtību. Ja daudzas lauka vērtības ir vienādas, indekss, iespējams, būtiski nepaātrinās vaicājumu izpildi.

Vairāklauku indeksi

Ja paredzat, ka bieži veiksit meklēšanu vai kārtošanu divos vai vairākos laukos, var izveidot šīs lauku kombinācijas indeksu. Piemēram, ja vienā vaicājumā bieži norādāt lauku Piegādātājs un Izstrādājuma nosaukums kritērijus, lietderīgi izveidot abu lauku vairāklauku indeksu.

Kad kārtojat kādu tabulu, izmantojot vairāklauku indeksu, programma Access vispirms veic kārtošanu pēc pirmā indeksam definētā lauka. Izveidojot vairāklauku indeksu, tiek norādīta lauku secība. Ja pirmajā laukā ir ieraksti ar dublētām vērtībām, programma Access turpina kārtošanu pēc otrā indeksam definētā lauka utt.

Vairāklauku indeksā var iekļaut 10 laukus.

Indeksa izveide

Lai izveidotu indeksu, vispirms jāizlemj, vai izveidot vienlauka indeksu vai vairāklauku indeksu. Vienlauka indeksu izveido, iestatot rekvizītu Indeksēts. Šajā tabulā ir uzskaitīti iespējamie rekvizīta Indeksēts iestatījumi.

Rekvizīta Indeksēts iestatījums

Nozīme

Šī lauka indekss netiek veidots (vai tiek izdzēsts esošais indekss)

Jā (ar dublikātiem)

Tiek veidots šī lauka indekss

Jā (bez dublikātiem)

Tiek veidots unikāls šī lauka indekss

Ja veidojat unikālu indeksu, programma Access neļauj ierakstīt laukā jaunu vērtību, ja šāda vērtība jau ir citā šī lauka ierakstā. Programma Access automātiski izveido unikālo primāro atslēgu indeksu, tomēr, iespējams, būs jāaizliedz dublētas vērtības arī citos laukos. Piemēram, var izveidot unikālu lauka indeksu, kurā tiek glabāti sērijas numuri, nepieļaujot vienādus sērijas numurus diviem produktiem.

Vienlauka indeksa izveide    

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās tabulas nosaukuma, kurā vēlaties izveidot indeksu, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Noklikšķiniet uz Lauka nosaukums, lai norādītu lauku, kuru vēlaties indeksēt.

 3. Sadaļā Lauka rekvizīti noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi.

 4. Ja vēlaties iespējot dublikātus, rekvizītā Indeksēts noklikšķiniet uz Jā (ar dublikātiem), bet, ja vēlaties izveidot unikālu indeksu, noklikšķiniet uz Jā (bez dublikātiem).

 5. Lai saglabātu izmaiņas, ātrās piekļuves rīkjoslā noklikšķiniet uz Saglabāt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

Vairāklauku indeksa izveide    

Lai izveidotu tabulas vairāklauku indeksu, iekļaujiet rindu katram laukam indeksā un iekļaujiet indeksa nosaukumu tikai pirmajā rindā. Access apstrādā visas rindas kā viena indeksa daļas, līdz nonāk līdz rindai, kurā norādīts cits indeksa nosaukums. Lai ievietotu rindu, ar peles labo pogu noklikšķiniet vietā, kur vēlaties ievietot rindu, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Ievietot rindas.

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās tabulas nosaukuma, kurā vēlaties izveidot indeksu, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Indeksi.

  Tiek parādīts logs Indeksi. Mainiet loga lielumu tā, lai būtu redzamas dažas tukšas rindas un indeksa rekvizīti.

 3. Kolonnas Indeksa nosaukums pirmajā tukšajā rindā ierakstiet indeksa nosaukumu. Indeksa nosaukumam var izmantot vienu no indeksa laukiem vai citu nosaukumu.

 4. Kolonnā Lauka nosaukums noklikšķiniet uz bultiņas un pēc tam noklikšķiniet uz pirmā lauka, kuru vēlaties iekļaut indeksā.

 5. Nākamajā rindā kolonnu Indeksa nosaukums atstājiet tukšu un pēc tam kolonnā Lauka nosaukums noklikšķiniet uz otrā indeksam paredzētā lauka. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir atlasīti visi lauki, kurus vēlaties iekļaut indeksā.

 6. Lai mainītu lauka vērtību kārtošanas secību, loga Indeksi kolonnā Kārtošanas secība noklikšķiniet uz Augošā secībā vai Dilstošā secībā. Noklusējuma kārtošanas secība ir Augošā secībā.

 7. Loga Indeksi sadaļā Indeksa rekvizīti iestatiet kolonnas Indeksa nosaukums tās rindas indeksa rekvizītus, kurā iekļauts indeksa nosaukums. Iestatiet rekvizītus saskaņā ar šo tabulu.

  Etiķete

  Vērtība

  Primārā

  Ja izvēlaties , indekss ir primārā atslēga.

  Unikāla

  Ja izvēlaties , katrai indeksa vērtībai jābūt unikālai.

  Ignorēt vērtības Null

  Ja izvēlaties , ieraksti, kuru indeksēto lauku vērtība ir Null, tiek izslēgti no indeksa.

 8. Lai saglabātu izmaiņas, ātrās piekļuves rīkjoslā noklikšķiniet uz Saglabāt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

 9. Aizveriet logu Indeksi.

Indeksa dzēšana

Ja uzskatāt, ka indekss vairs nav nepieciešams vai tam ir pārāk liela ietekme uz veiktspēju, to var izdzēst. Izdzēšot indeksu, tiek noņemts tikai indekss, nevis lauks vai lauki, saistībā ar kuriem tas tika izveidots.

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās tabulas nosaukuma, kurā vēlaties izdzēst indeksu, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Indeksi.

  Tiek parādīts logs Indeksi. Mainiet loga lielumu tā, lai būtu redzamas dažas tukšas rindas un indeksa rekvizīti.

 3. Logā Indeksi atlasiet rindu vai rindas, kurās iekļauts izdzēšanai paredzētais indekss, un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE.

 4. Lai saglabātu izmaiņas, ātrās piekļuves rīkjoslā noklikšķiniet uz Saglabāt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

 5. Aizveriet logu Indeksi.

Indeksu skatīšana un rediģēšana

Iespējams, būs jāapskata tabulas indeksi, lai novērtētu to ietekmi uz veiktspēju vai pārliecinātos, vai ir indeksēti konkrēti lauki.

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās tabulas nosaukuma, kurā vēlaties rediģēt indeksu, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Indeksi.

  Tiek parādīts logs Indeksi. Mainiet loga lielumu tā, lai būtu redzamas dažas tukšas rindas un indeksa rekvizīti.

 3. Skatiet indeksus un indeksu rekvizītus vai rediģējiet tos, lai pielāgotu savām vajadzībām.

 4. Lai saglabātu izmaiņas, ātrās piekļuves rīkjoslā noklikšķiniet uz Saglabāt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

 5. Aizveriet logu Indeksi.

Automātiska indeksa izveide

Dažos gadījumos programma Access automātiski izveido indeksus. Piemēram, indekss automātiski tiek izveidots jekuram laukam vai laukiem, kurus esat norādījis kā tabulas primāro atslēgu.

Cits automātiskās indeksa izveides avots ir dialoglodziņā Access opcijas pieejamā opcija Automātiska indeksēšana importēšanas/izveides laikā. Programma Access automātiski indeksē jebkuru lauku, kura nosaukums sākas vai beidzas ar lodziņā Automātiska indeksēšana importēšanas/izveides laikā ierakstītajām rakstzīmēm, piemēram, ID, atslēga, kods vai num. Lai skatītu vai mainītu pašreizējo iestatījumu, veiciet šādas darbības:

 1. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas

 2. Noklikšķiniet uz Objektu noformētāji un pēc tam sadaļā Tabulas noformējums pievienojiet, rediģējiet vai noņemiet lodziņā Automātiska indeksēšana importēšanas/izveides laikā esošās vērtības. Lai atdalītu vērtības, izmantojiet semikolu (;).

  Piezīme.: Ja lauka nosaukums sākas vai beidzas ar lodziņā norādītu vērtību, šis lauks automātiski tiek indeksēts.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Tā kā saistībā ar katru papildu indeksu programmai Access jāveic papildu darbs, datu pievienošanas vai atjaunināšanas laikā samazinās veiktspēja. Tādēļ, iespējams, būs jāmaina lodziņā Automātiska indeksēšana importēšanas/izveides laikā redzamās vērtības vai jāsamazina vērtību skaits, lai samazinātu izveidoto indeksu skaitu.

Uz lapas sākumu

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×