Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai sūtītu tūlītējo ziņojumu programmā Skype darbam

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai sūtītu tūlītējo ziņojumu programmā Skype darbam

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

LietojietSkype darbam, izmantojot tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai nosūtītu tūlītējo ziņojumu ikvienam, kam ir Skype darbam konts.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Informāciju par īsinājumtaustiņiem skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Ziņojuma sūtīšana vienai personai

 1. Lai palaistu Skype darbam, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet Skype darbam un nospiediet taustiņu Enter.

  Fokuss sākotnēji ir meklēšanas lodziņā Atrast kādu personu.

 2. Ievadiet personas vārdu vai e-pasta adresi. Ja kāds vārds atbilst meklēšanas virknei, tiek atskaņots teksts: “Search results, pane updated” (Meklēšanas rezultāti, rūts atjaunināta).

 3. Lai pārvietotos pa meklēšanas rezultātiem, izmantojiet lejupvērstās bultiņas taustiņu. Dzirdēsiet kontaktpersonu vārdus.

 4. Lai nosūtītu tūlītējo ziņojumu atlasītajai kontaktpersonai, nospiediet taustiņu Enter. Tādējādi tiek atvērts opciju saraksts šai kontaktpersonai.

 5. Dzirdat tekstu: “Search results, pane updated” (Meklēšanas rezultāti, rūts atjaunināta). Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu tūlītējās ziņojumapmaiņas tērzēšanas logu ar šo kontaktpersonu.

 6. Tiek nosaukts personas vārds vai e pasta adrese un pašreizējais statuss. Fokuss ir laukā Tērzēšanas ievade. Lai nosūtītu ziņojumu, ievadiet tekstu un nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Ja tūlītējā ziņojuma adresātam ir Skype darbam konts, bet lietotāja statuss nav “Pieejams”, lietotājs, iespējams, neatbildēs uzreiz vai ziņojums var tikt ievietots sarunu vēsturē, ja lietotājs pašlaik nav tiešsaistē.

Ziņojuma sūtīšana vairākām personām

Jūs vienlaikus varat sarunāties ar diviem vai vairāk cilvēkiem.

 1. Atkārtoti veiciet 1.–5. darbību, kā norādīts sadaļā Ziņojuma sūtīšana vienai personai.

 2. Lai uzaicinātu citas kontaktpersonas pievienoties sarunai, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+V vai spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdat tekstu “Invite More People button” (Poga Uzaicināt vairāk personu) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiks atvērts jauns logs ar fokusu uz rediģēšanas lauku.

 3. Ierakstiet vārdu vai izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu vārdu sarakstā.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdat tekstu “OK button” (Poga Labi) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai sarunai pievienotu šo personu.

 5. Atkārtoti veiciet 2.–4. darbību, līdz esat uzaicinājis visas vajadzīgās personas.

Tagad, sūtot ziņojumu, tā tiek nosūtīta visām atlasītajām personām.

Failu sūtīšana tūlītējā ziņojumā

Kad ir atvērts tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas logs, varat sūtīt jebkāda veida failu citai personai.

Padoms.: Kad piedalāties sapulcē vai tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunā ar vairākām personām, faili tiek sūtīti visiem sapulces vai sarunas dalībniekiem.

 1. Lai pārietu uz pogu Izvēlieties sūtāmo failu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdat tekstu “Choose file to sent” (Izvēlēties sūtāmo failu).

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu Faila atlase, nospiediet atstarpēšanas taustiņu. Dzirdēsiet tekstu “Send a file to all participants” (Sūtīt failu visiem dalībniekiem).

 3. Naviģējiet dialoglodziņā Faila atlase un atlasiet failu(-s), ko vēlaties sūtīt.

  Padoms.: Varat sūtīt atbildi teksta veidā vai arī varat nosūtīt failu, bet nevarat nosūtīt abus vienlaikus. Ja laukā Ziņojums ir nenosūtīts teksts, nosūtot failu, šis teksts tiks zaudēts.

 4. Kad esat atlasījis nosūtāmo(-os) failu(-us), atlasiet pogu Atvērt un nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai pievienotu personas kontaktpersonu sarakstam programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu

Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Svarīgi!: Šī sadaļa vēl nav pabeigta. Šobrīd daļa satura var būt nepilnīga vai neprecīza. Atgriezieties vēlreiz, lai noskaidrotu, vai raksts ir pabeigts. Paldies!

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju VoiceOver, lai sūtītu tūlītējos ziņojumus (IM) programmā Skype darbam Android ierīcēm. Varat tērzēt ar vienu personu vai veikt tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu ar vairākām personām.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Ziņojuma sūtīšana vienai personai

 1. Tālrunī atveriet Skype darbam un pierakstieties, ja nepieciešams. Plašāku informāciju par pierakstīšanos skatiet tēmā Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei.

 2. Skype darbam galvenajā skatā velciet pa labi, līdz dzirdama opcija, ko vēlaties izmantot personas atrašanai, kā norādīts tālāk.

  • Poga Kontaktpersonas ir noderīga gadījumos, kad persona, ar kuru vēlaties tērzēt, ir jau pievienota kādai no jūsu kontaktpersonu grupām. Lai atvērtu sarakstu Kontaktpersonas, ekrānā veiciet dubultskārienu, kad dzirdams šāds teksts: “View contacts and contact management screen” (Skatīt kontaktpersonas un kontaktpersonu pārvaldības ekrānu). Lai pārlūkotu opcijas, velciet pa labi. Lai atvērtu kontaktpersonu grupu, ekrānā veiciet dubultskārienu.

  • Laukā Meklēt varat meklēt jebkuru personu, kas ir pieejama jūsu organizācijas Skype darbam direktorijā. Lai veiktu meklēšanu, ekrānā veiciet dubultskārienu, kad dzirdams šāds teksts: “Search in the company directory” (Meklēt uzņēmuma direktorijā). Pēc tam, izmantojot ekrāna tastatūru, rakstiet personas vārdu. Kamēr rakstāt, tiek veikta meklēšana, un līdzeklis TalkBack paziņo rezultātu skaitu. Lai pārlūkotu personu sarakstu, velciet pa labi.

  Padoms.: Ja esat sazinājies ar personu, izmantojot programmu Skype darbam Android ierīcēm, šīs kontaktpersonas tiek rādītas programmas Skype darbam galvenajā skatā pieejamajā sarakstā Nesenās sarunas. Lai pārlūkotu sarakstu, velciet pa labi. Lai ātri nosūtītu ziņojumu sarakstā iekļautai personai, ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek atvērta tērzēšanas saruna, un fokuss atrodas teksta ievades laukā. Ekrānā veiciet dubultskārienu, lai tiktu parādīta ekrāna tastatūra, un rakstiet ziņojumu.

 3. Kad fokuss ir uz personas, ar kuru vēlaties tērzēt, ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek atvērtas kontaktpersonas vizītkarte.

 4. Atkārtoti velciet pa labi, līdz dzirdams “Chat button” (poga Tērzēšana), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek parādīta ekrāna tastatūra, un varat rakstīt ziņojumu.

 5. Lai sūtītu ziņojumu, velciet pa kreisi, līdz dzirdams teksts “Send chat message, button” (poga Nosūtīt tērzēšanas ziņojumu), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Dzirdams šāds teksts: “Message sent” (Ziņojums nosūtīts). Fokuss joprojām atrodas teksta ievietošanas laukā, un varat turpināt rakstīt citus ziņojumus.

  Līdzeklis TalkBack balsī nolasa atbildes, kas tiek saņemtas tērzēšanas sarunā.

Ziņojuma sūtīšana vairākām personām

Lai sāktu sarunu ar vairākām personām, vispirms atveriet tērzēšanas sarunu ar vienu personu un pēc tam sarunai pievienojiet citus dalībniekus.

 1. Tērzēšanas sarunā ar personu velciet pa kreisi, līdz dzirdams teksts “More options” (Papildu opcijas), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Tiek atvērts opciju saraksts.

 2. Jūs dzirdat: "item 1 no 3, pievienot dalībniekus." Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 3. Jūs dzirdat: "rediģēšana, meklēšana cilvēkos, rediģēšanas lodziņš. Meklējiet uzņēmumu direktorijā. Fokuss atrodas meklēšanas laukā. Varat izmantot meklēšanu, lai atrastu personu, vai pārlūkot kontaktpersonas esošajā skatā, kā norādīts tālāk.

  • Lai atrastu personu, ko vēlaties pievienot, izmantojot meklēšanu, rakstiet attiecīgās personas vārdu, izmantojot ekrāna tastatūru. Kad tas izdarīts, velciet pa labi, līdz rezultātu sarakstā dzirdams attiecīgās personas vārds.

  • Lai pārlūkotu kontaktpersonu sarakstu esošajā skatā, atkārtoti velciet pa labi, līdz dzirdams personas, ko vēlaties pievienot, vārds.

 4. Kad fokuss ir uz personas, kuru vēlaties pievienot sarunai, ekrānā veiciet dubultskārienu. Persona tiek pievienota sarunai, un fokuss atrodas tērzēšanas skata teksta ievades laukā.

 5. Rakstiet ziņojumu, izmantojot ekrāna tastatūru.

 6. Lai sūtītu ziņojumu, velciet pa kreisi, līdz dzirdams teksts “Send chat message, button” (poga Nosūtīt tērzēšanas ziņojumu), un ekrānā veiciet dubultskārienu. Dzirdams šāds teksts: “Message sent” (Ziņojums nosūtīts). Fokuss joprojām atrodas teksta ievietošanas laukā, un varat turpināt rakstīt citus ziņojumus.

  Līdzeklis TalkBack balsī nolasa atbildes, kas tiek saņemtas tērzēšanas sarunā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam pārvaldītu kontaktpersonas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai nosūtītu Skype darbam tūlītējo ziņojumu programmā Outlook tīmeklī. Sūtīt ziņojumus ir vienkārši, jo Skype darbam sarunām var piekļūt tieši programmā Outlook tīmeklī.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat Skype darbamOutlook tīmeklī, iesakām izmantot Microsoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu. Tā kā Skype darbamOutlook tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Arī bieži lietotās saīsnes, piemēram, F1 (palīdzība) un CTRL + O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu — nav Outlook tīmeklī.

 1. Pārlūkprogrammā atveriet Outlook tīmeklī, un, ja nepieciešams, pierakstieties.

  Padoms.: Palīdzības informāciju par pierakstīšanos skatiet tēmā Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai izmantotu rūti Skype darbam sarunas", un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Tiek atvērta rūtsSkype darbam sarunas ar fokusu uz visu kontaktpersonu sarakstu, un tiek atskaņots: "kontaktpersonas, visas kontaktpersonas, <kontaktpersonu vārdi>."

  Rūts augšējā labajā stūrī ir pieejama poga Meklēt programmā Skype, Kontaktpersonas un Jauna tērzēšanas saruna. Rūts apakšējā labajā stūrī ir pieejam poga Izslēgt tērzēšanas paziņojumus.

 3. Lai skatītu, kuras personas ir tiešsaistē, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Online, Link” (saite Tiešsaiste), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai sarakstā pārvietotos līdz pirmajai kontaktpersonas, spiediet tabulēšanas taustiņu.

 5. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams tās personas vārds, kurai vēlaties nosūtīt tūlītējo ziņojumu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Dzirdams šāds teksts: “Chat input, Conversations with <contact’s name> editable combo box” (Tērzēšanas ievade, Sarunas ar <kontaktpersonas vārds>, rediģējams kombinētais lodziņš).

 6. Rakstiet ziņojumu un nospiediet taustiņu Enter. Tūlītējais ziņojums tiek nosūtīts un pievienots rūtij Sarunas ar (kontaktpersonas vārds). Rūtij tiek pievienotas arī atbildes uz jūsu ziņojumu. Lai atbildētu uz kontaktpersonas atbildi, rediģēšanas kombinētajā lodziņā rakstiet jaunu ziņojumu un nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam pārvaldītu kontaktpersonas

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Uzziniet, kā naviģēt programmā Skype darbam, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×