Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video.

Savu failu PowerPoint dažādos veidos atkarībā no pieejamā uzdevuma. Daži skati ir noderīgi prezentācijas izveidē, bet citi – tās rādīšanai.

Dažādās skata PowerPoint ir pieejamas cilnē Skats, kā parādīts tālāk.

Tiek rādīta izvēlne Skats programmā PowerPoint

Visbiežāk izmantotos skatus varat atrast uzdevumjoslā – slaida loga apakšā pa labi, kā parādīts tālāk.

Tiek rādītas skata pogas ekrāna apakšā programmā PowerPoint

Piezīme.: Lai mainītu noklusējuma skatu programmā PowerPoint, skatiet rakstu Noklusējuma skata maiņa.

Prezentācijas izveidē izmantojamie skati

Normālskats

Normālskatam var piekļūt no uzdevumjoslas Normālskata poga programmā PowerPoint slaida loga apakšā vai lentes cilnes Skats.

Normālskats ir rediģēšanas režīms, kurā visbiežāk jūs strādājat, lai izveidotu slaidus. Tālāk parādīts, ka normālskatā loga kreisajā pusē tiek rādīti slaida sīktēli, lielā logā tiek rādīts pašreizējais slaids, un sadaļā zem pašreizējā slaida varat ierakstīt runātāja piezīmes attiecīgajam slaidam.

Tiek rādīts normālskats programmā PowerPoint

Slaidu kārtotāja skats

Slaidu kārtotāja skatam var piekļūt no uzdevumjoslas Tiek rādīta slaida skata poga programmā PowerPoint slaida loga apakšā vai lentes cilnes Skats.

Slaidu kārtotāja skatā (zemāk) visi jūsu prezentācijas slaidi tiek rādīti horizontālā secībā kā sīktēli. Slaidu slaidrādes skats ir noderīgs, ja vēlaties pārkārtot slaidus — vienkārši noklikšķiniet un velciet slaidus uz jauno atrašanās vietu vai pievienojiet sadaļas, lai slaidus organizētu jēgpilnās grupās.

Tiek rādīts slaidu kārtotāja skats programmā PowerPoint

Papildinformāciju par sadaļām skatiet rakstā Slaidu PowerPoint kārtošana sadaļās.

Piezīmju lappuses skats

Runātāja piezīmes varat rādīt vai paslēpt, piezīmju poga programmā PowerPoint pogu Piezīmes loga apakšā vai varat piekļūt piezīmju lapas skatam lentes cilnē Skats.

Rūts Piezīmes atrodas zem slaida loga. Varat izdrukāt piezīmes vai tās iekļaut prezentācijā, ko nosūtāt auditorijai vai izmantot tās kā norādes, kad rādāt prezentāciju.

Tiek rādīta runātāja piezīmju rūts programmā PowerPoint

Papildinformāciju par piezīmēm skatiet rakstā Runātāja piezīmju pievienošana slaidiem.

Struktūrskats

Struktūrskatu var atvērt lentes cilnē Skats. (Struktūrskatā PowerPoint 2013 vairs nevar piekļūt struktūrskatā, izmantojot normālskatu. Jums tas ir piekļūt no cilnes Skats.)

Izmantojiet struktūrskatu, lai izveidotu savas prezentācijas struktūru vai montāžas skalu. Tajā tiek rādīts tikai slaidos redzamais teksts, nevis attēli vai citi grafiskie vienumi.

Struktūrskats programmā PowerPoint.

Šablona skati

Lai atvērtu šablona skatu, cilnes Skats grupā Šablona skati izvēlieties nepieciešamo šablona skatu.

Šablona skatu skaitā ir slaida, izdales materiālu un piezīmju skats. Galvenais ieguvums, strādājot šablona skatā, ir iespēja veikt universālas stila izmaiņas visos slaidos, piezīmju lappusē vai izdales materiālos, kas ir saistīti ar šo prezentāciju.

Papildinformāciju par darbu ar šabloniem skatiet šajos rakstos:

Prezentācijas sniegšanā un skatīšanā izmantojamie skati

Slaidrādes skats

Slaidrādes skatu var nokļūt uzdevumjoslā Tiek rādīta poga Slaidrādes skats programmā PowerPoint loga apakšdaļā.

Slaidrādes skats tiek izmantots, lai prezentāciju sniegtu auditorijai. Slaidrādes skats aizņem visu datora ekrānu un izskatās tāpat kā prezentācija lielajā ekrānā, kuru redz auditorija.

Prezentētāja skats

Lai piekļūtu prezentētāja skatam, slaidrādes skatā ekrāna apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Programmas PowerPoint poga Rādīt prezentētāja skatu.un pēc tam noklikšķiniet uz Rādīt prezentētāja skatu (kā parādīts tālāk).

Prezentētāja skatā varat skatīt savas piezīmes, rādot prezentāciju. Prezentētāja skatā auditorija jūsu piezīmes nevar redzēt.

Tiek rādīta PowerPoint prezentētāja skata izvēlne

Papildinformāciju par to, kā lietot prezentētāja skatu, skatiet rakstā Runātāja piezīmju skatīšana slaidrādes laikā.

Lasīšanas skats

Lasīšanas skatu varat iegūt no lasīšanas skata poga programmā PowerPoint joslā slaida loga apakšdaļā.

Vairākums personu, pārskatot PowerPoint bez prezentētāja, vēlas izmantot lasīšanas skatu. Tajā prezentācija tiek parādīta pilnekrāna (piemēram, slaidrādes) skatā ar dažām vienkāršām vadīklām, lai atvieglotu pārvietošanos no viena slaida pie cita.

Prezentācijas izveidē izmantojamie skati

Programmā ir vairāki skati PowerPoint kas var palīdzēt jums izveidot profesionālu prezentāciju.

Iegulta PowerPoint prezentācija par ziedu izstādi

Normālskats ir galvenais rediģēšanas skats, kurā varat rakstīt un noformēt prezentācijas. Normālskatā ir četri darba apgabali:

Normal View

1. Cilne Strukturējums Šī ir lieliska vieta, kur sākt rakstīt saturu — lai tvertu savas idejas, plānotu, kā tās parādīt, un pārvietotu slaidus un tekstu. Cilnē Struktūra slaida teksts tiek rādīts struktūras veidā.

Piezīme.: Lai izdrukātu prezentācijas struktūras izdruku, izmantojot tikai tekstu (kā tas redzams struktūrskatā) un nevienu grafiku vai animāciju, vispirms noklikšķiniet uz cilnes Fails.

Pēc tam noklikšķiniet uz Drukāt, uz Pilnas lappuses slaidi sadaļā Citi Iestatījumi, uz Struktūra un pēc tam augšdaļā noklikšķiniet uz Drukāt.

2. Cilne Slaidi  Rediģējot slaidus, skatiet prezentācijas slaidus kā sīktēlu formāta attēlus. Sīktēli atvieglo navigāciju prezentācijā un noformējuma izmaiņu efektu skatīšanu. Šeit varat arī viegli pārkārtot, pievienot vai dzēst slaidus.

3. Slaida rūts Slaida loga augšējā labajā PowerPoint slaida rūtī tiek rādīts liels pašreizējā slaida skats. Kad šajā skatā tiek rādīts pašreizējais slaids, varat pievienot tekstu un ievietot attēlus, tabulas, SmartArt grafikas, diagrammas, zīmētus objektus, tekstlodziņus, filmas, skaņas, hipersaites un animācijas.

4. Piezīmju rūts Rūtī Piezīmes zem rūts Slaids varat ierakstīt piezīmes, kas attiecas uz pašreizējo slaidu. Vēlāk varat izdrukāt piezīmes un atsaukties uz tām prezentācijas laikā. Varat arī drukāt piezīmes, lai tās sniegtu auditorijai vai iekļaut tās prezentācijā, ko nosūtāt auditorijai vai izlikt tīmekļa lapā.

Varat pārslēgties starp cilnēm Slaidi un Strukturējums. Lai palielinātu vai paslēptu rūti, kurā ir cilnes Struktūra un Slaidi, skatiet rakstu Cilnes Struktūra vai Slaidi rādīšana vai paslēpšana.

Piezīme.: Lai mērjoslu vai režģlīnijas skatītu normālskatā, cilnes Skats grupā Rādīt atzīmējiet izvēles rūtiņu Mērjosla vai Režģlīnijas.

Slaidu kārtotāja skats

Slaidu kārtotāja skatā tiek rādīti slaidi sīktēlu formā. Šis skats atvieglo slaidu secības kārtošanu un kārtošanu prezentācijas izveides laikā, kā arī prezentācijas sagatavošanai drukāšanai.

Varat arī pievienot sadaļas slaidu kārtotāja skatā un kārtot slaidus dažādās kategorijās vai sadaļās. Slaidu kārtotāja skatam var piekļūt no uzdevumjoslas slaida loga apakšā vai lentes cilnes Skats.

Četru sekunžu aizkave starpniekservera autentifikācijai, kā tas ir parādīts Wireshark.

Piezīmju lappuses skats

Rūts Piezīmes atrodas zem rūts Slaids. Varat ierakstīt piezīmes, kas attiecas uz pašreizējo slaidu. Vēlāk varat izdrukāt piezīmes un atsaukties uz tām prezentācijas laikā. Varat arī drukāt piezīmes, lai tās sniegtu auditorijai vai iekļaut tās prezentācijā, ko nosūtāt auditorijai vai izlikt tīmekļa lapā.

Ja vēlaties skatīt un strādāt ar piezīmēm pilnas lapas formātā, cilnes Skats grupā Prezentācijas skati noklikšķiniet uz Piezīmju lapa.

Šablona skati

Šablona skatos ir iekļauts slaida, izdales materiālu un piezīmju skats. Tie ir galvenie slaidi, kuros tiek glabāta informācija par prezentāciju, tostarp fons, krāsa, fonti, efekti, vietturu lielumi un pozīcijas. Galvenais ieguvums, strādājot šablona skatā, ir tas, ka slaidu šablonā, piezīmju šablonā vai izdales materiālu šablonā varat veikt universālas stila izmaiņas visos slaidos, piezīmju lappusē vai izdales materiālos, kas ir saistīti ar šo prezentāciju.

Papildinformāciju par darbu ar šabloniem skatiet rakstā Kas ir slaidu šablons? un Slaidu šablona izveide un pielāgošana.

Prezentācijas sniegšanas skati

Slaidrādes skats

Slaidrādes skats tiek izmantots, lai prezentāciju sniegtu auditorijai. Slaidrādes skats aizņem visu datora ekrānu un izskatās tāpat kā prezentācija lielajā ekrānā, kuru redz auditorija. Varat redzēt, kā faktiskās prezentācijas laikā izskatīsies grafikas, hronometrāža, filmas, animēti efekti un pārejas efekti.

Lai izietu no skata Slaidrāde, nospiediet taustiņu ESC.

Prezentētāja skats

Prezentētāja skats ir galvenais slaidrādes skats, ko varat izmantot, rādot prezentāciju. Izmantojot divus monitorus, varat palaist citas programmas un skatīt runātāja piezīmes, kuras auditorija nevar redzēt.

Lai izmantotu prezentētāja skatu, pārliecinieties, vai datorā ir vairākas monitoru iespējas, ieslēdziet vairāku monitoru atbalstu un ieslēdziet prezentētāja skatu.

Papildinformāciju par prezentētāja skata izmantošanas laikā skatiet rakstā Savu runātāja piezīmju privāta skatīšana, vienlaikus prezentāciju rādot vairākos monitoros.

Lasīšanas skats

Izmantojiet lasīšanas skatu, lai prezentāciju sniegtu nevis auditorijai (piemēram, lielā ekrānā), bet gan kādam, kas skata jūsu prezentāciju savā datorā. Varat arī izmantot lasīšanas skatu savā datorā, ja vēlaties skatīt prezentāciju nevis pilnekrāna slaidrādes skatā, bet logā ar vienkāršām vadīklām, kas prezentāciju padara pārskatāmu. Ja vēlaties mainīt prezentāciju, vienmēr varat pārslēgties no lasīšanas skata uz kādu no citiem skatiem.

Skati prezentācijas sagatavošanai un drukāšanai

Lai palīdzētu saglabāt papīru un rokrakstu, pirms drukāšanas ir jāsagatavo drukas darbs. PowerPoint nodrošina skatus un iestatījumus, lai būtu iespējams norādīt, ko vēlaties drukāt (slaidi, izdales materiālu vai piezīmju lappuses) un kā vēlaties šos darbus drukāt (krāsainu, pelēktoņu, melnbaltu, ar rāmjiem un daudz ko citu).

Detalizētāku informāciju par drukāšanu un drukas priekšskatījumu skatiet rakstā PowerPoint vai izdales materiālu drukāšana.

Slaidu kārtotāja skats

Slaidu kārtotāja skatā tiek rādīti slaidi sīktēlu formā. Šis skats atvieglo slaidu secības kārtošanu un kārtošanu, kad gatavojaties drukāt slaidus. Slaidu kārtotāja skatam var piekļūt no uzdevumjoslas slaida loga apakšā vai lentes cilnes Skats.

Četru sekunžu aizkave starpniekservera autentifikācijai, kā tas ir parādīts Wireshark.

Print Preview

Drukas priekšskatījums sniedz iespēju norādīt iestatījumus, ko vēlaties drukāt — izdales materiālus, piezīmju lappuses, struktūru vai slaidus. Noklikšķiniet uz > drukāt unpēc tam izvēlieties opcijas sadaļā Iestatījumi.

Slaidu skati PowerPoint kurus var izmantot prezentācijas rediģēšanai, drukāšanai un prezentināšanai, ir šādi:

 • Iegulta PowerPoint prezentācija par ziedu izstādi

 • Slaidu kārtotāja skats

 • Piezīmju lappuses skats

 • Struktūrskats (pieejams PowerPoint 2016 darbam ar Mac versijās un jaunākās versijās)

 • Slaidrādes skats

 • Prezentētāja skats

 • Šablona skati: Slaids, Izdales materiālu un piezīmes

Varat pārslēgties starp PowerPoint skatiem divās vietās:

Izmantojiet izvēlni Skats, lai pārslēgtos starp skatiem

Izvēlne Skats programmā PowerPoint

Loga apakšējā joslā piekļūstiet trīs galvenajiem skatiem (Parasts, Slaidu kārtotājs vai Slaidrāde PowerPoint

Skata pogas loga PowerPoint apakšdaļā

Prezentācijas izveides un rediģēšanas skati

Profesionāli noformētu prezentāciju PowerPoint vairāki skati programmā PowerPoint.

 • Iegulta PowerPoint prezentācija par ziedu izstādi     Normālskats ir galvenais rediģēšanas skats, kurā varat rakstīt un noformēt prezentācijas. Normālskatā ir trīs darba apgabali:

  • Sīktēlu rūts

  • Slaidu rūts

  • Piezīmju rūts

  Sīktēlu rūts, slaidu rūts un piezīmju rūts programmā PowerPoint darbam ar Mac
 • Slaidu kārtotāja skats     Slaidu kārtotāja skatā tiek rādīti slaidi sīktēlu formā. Šis skats atvieglo slaidu secības kārtošanu un kārtošanu prezentācijas izveides laikā, kā arī prezentācijas sagatavošanai drukāšanai. Varat arī pievienot sadaļas slaidu kārtotāja skatā un kārtot slaidus dažādās kategorijās vai sadaļās.

 • Piezīmju lappuses skats     Rūts Piezīmes atrodas zem rūts Slaids. Varat ierakstīt piezīmes, kas attiecas uz pašreizējo slaidu. Vēlāk varat izdrukāt piezīmes un atsaukties uz tām prezentācijas laikā. Varat arī drukāt piezīmes, lai tās sniegtu auditorijai vai iekļaut tās prezentācijā, ko nosūtāt auditorijai vai izlikt tīmekļa lapā.

 • Struktūrskats    (ieviests programmā PowerPoint 2016 darbam ar Mac ) Struktūrskats parāda prezentāciju kā struktūru, ko veido virsraksti un galvenais teksts no katra slaida. Katrs virsraksts parādās rūts kreisajā pusē, kurā ir struktūrskats, kā arī slaida ikona un slaida numurs. Darbs struktūrskatā ir īpaši noderīgs, ja vēlaties veikt globālus rediģējumus, iegūt pārskatu par prezentāciju, mainīt aizzīmju vai slaidu secību vai lietot formatējuma izmaiņas.

 • Šablona skati     Šablona skatos ir slaida, izdales materiālu un piezīmju skats. Tie ir galvenie slaidi, kuros tiek glabāta informācija par prezentāciju, tostarp fons, dizaina krāsas, dizaina fonti, dizaina efekti, vietturu lielumi un pozīcijas. Galvenais ieguvums, strādājot šablona skatā, ir tas, ka slaidu šablonā, piezīmju šablonā vai izdales materiālu šablonā varat veikt universālas stila izmaiņas visos slaidos, piezīmju lappusē vai izdales materiālos, kas ir saistīti ar šo prezentāciju. Papildinformāciju par darbu ar šabloniem skatiet rakstā Slaidu šablona modificēšana.

Prezentācijas sniegšanas skati

 • Slaidrādes skats     Slaidrādes skats tiek izmantots, lai prezentāciju sniegtu auditorijai. Šajā skatā slaidi aizņemts pilnekrāna režīmā.

 • Prezentētāja skats     Prezentētāja skats prezentācijas laikā palīdz pārvaldīt slaidus, izsekojot aizritējušo laiku, nākamo slaidu un parādot piezīmes, kuras ir redzamas tikai jums (vienlaikus ļaujot veikt sapulces piezīmes prezentācijas laikā).

Skati prezentācijas sagatavošanai un drukāšanai

Lai palīdzētu saglabāt papīru un rokrakstu, pirms drukāšanas ir jāsagatavo drukas darbs. PowerPoint nodrošina skatus un iestatījumus, lai būtu iespējams norādīt, ko vēlaties drukāt (slaidi, izdales materiālu vai piezīmju lappuses) un kā vēlaties šos darbus drukāt (krāsainu, pelēktoņu, melnbaltu, ar rāmjiem un daudz ko citu).

 • Slaidu kārtotāja skats     Slaidu kārtotāja skatā tiek rādīti slaidi sīktēlu formā. Šis skats atvieglo slaidu secības kārtošanu un kārtošanu, kad gatavojaties drukāt slaidus.

 • Drukas priekšskatījums     Drukas priekšskatījums sniedz iespēju norādīt iestatījumus drukāšanai — izdales materiālus, piezīmju lappuses, struktūru vai slaidus.

Skatiet arī

Slaidu kārtošana sadaļās

Slaidu un izdales materiālu drukāšana

Prezentācijas sākšana un piezīmju skatīšana prezentētāja skatā

Programmā PowerPoint darbam tīmeklī, kad fails ir saglabāts OneDrive, noklusējuma skats ir Lasīšanas skats. Ja fails tiek glabāts OneDrive darba vai mācību konts vai SharePoint pakalpojumā Microsoft 365, noklusējuma skats ir Rediģēšanas skats.

Prezentācijas izveides skats

Rediģēšanas skats

Rediģēšanas skatu varat piekļūt cilnē Skats vai uzdevumjoslā slaida loga apakšā.

Rediģēšanas skats ir rediģēšanas režīms, kurā visbiežāk strādājat, lai izveidotu slaidus. Tālāk rediģēšanas skatā kreisajā pusē tiek rādīti slaidu sīktēli, lielā logā tiek rādīts pašreizējais slaids, un piezīmju rūts zem pašreizējā slaida, kur varat ierakstīt runātāja piezīmes pašreizējam slaidam.

Rediģēšanas skats programmā PowerPoint Online

Slaidu kārtotāja skats

Slaidu kārtotājs ļauj skatīt slaidus ekrānā režģī, lai tos būtu vieglāk pārkārtot vai sakārtot sadaļās, vienkārši velkot un nometot tos vēlamies.

Slaidu kārtotāja skats programmā PowerPoint tīmeklim.

Lai pievienotu sadaļu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunā sadaļas pirmā slaida un atlasiet Pievienot sadaļu. Skatiet tēmu PowerPoint slaidu kārtošana sadaļās, lai iegūtu papildinformāciju.

Lai piekļūtu slaidu kārtotāja skatam, Poga Slaidu kārtotāja skats uz pogas Slaidu kārtotājs un statusa joslā loga apakšā.

Prezentācijas sniegšanas vai skatīšanas skati

Slaidrādes skats

Slaidrādes skatu var nokļūt uzdevumjoslā Tiek rādīta poga Slaidrādes skats programmā PowerPoint slaida loga apakšdaļā.

Slaidrādes skats tiek izmantots, lai prezentāciju sniegtu auditorijai. Slaidrādes skats aizņem visu datora ekrānu un izskatās tāpat kā prezentācija lielajā ekrānā, kuru redz auditorija.

Lasīšanas skats

Piezīme.:  Lasīšanas skats nav pieejams lietojumprogrammā PowerPoint darbam tīmeklī failiem, kas OneDrive darba vai mācību konts /SharePoint pakalpojumā Microsoft 365.

Lasīšanas skatu varat piekļūt no cilnes Skats vai uzdevumjoslā, lasīšanas skata poga programmā PowerPoint slaida loga apakšdaļā.

Vairākums cilvēku, pārskatot PowerPoint bez prezentētāja, vēlas izmantot lasīšanas skatu. Tajā prezentācija tiek parādīta pilnekrāna (piemēram, slaidrādes) skatā ar dažām vienkāršām vadīklām, lai atvieglotu pārvietošanos no viena slaida pie cita. Varat arī skatīt runātāja piezīmes lasīšanas skatā.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Office Insider programmas dalībniekiem

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×