Pārvaldiet tikšanās, plānus, budžeti — tas ir vienkārši ar Microsoft 365.

Jaunumi: Excel funkciju izmaiņas

Lai nodrošinātu uzlabotu funkciju precizitāti, konsekventu funkcionalitāti, kas atbilst gaidītajai, un funkciju nosaukumus, kuri apraksta funkcionalitāti precīzāk, vairākas Excel funkcijas ir atjauninātas, pārdēvētas vai pievienotas funkciju bibliotēkai Excel 2010.

Lai nodrošinātu atpakaļsaderību, pārdēvētās funkcijas būs pieejamas arī ar iepriekšējo nosaukumu.

Šajā rakstā

Funkcijas, kurām veikti precizitātes uzlabojumi

Pārdēvētas funkcijas

Jaunas funkcijas

Atpakaļsaderība

Funkcijas, kurām veikti precizitātes uzlabojumi

Tālāk norādītajām funkcijām ieviestas algoritmu izmaiņas, lai uzlabotu funkciju precizitāti un veiktspēju. Piemēram, funkcija BETADIST bija neprecīza, tāpēc ieviests jauns algoritms, kas uzlabo šīs funkcijas precizitāti. Funkcija MOD tagad izmanto jaunus algoritmus, kas nodrošina precizitāti un ātrumu, un funkcija RAND izmanto jaunu gadījumskaitļa noteikšanas algoritmu.

Uzlabota funkcija

Funkciju kategorija

Funkcija ASINH

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Funkcija BETA.DIST, funkcija BETADIST

Statistikas funkcijas (atsauce) , Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija BETA.INV, funkcija BETAINV

Statistikas funkcijas (atsauce) , Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija BINOM.DIST, funkcija BINOMDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija BINOM.INV, funkcija CRITBINOM

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija CHISQ.INV.RT, funkcija CHIINV

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija CHISQ.TEST, funkcija CHITEST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija CONVERT

Tehniskās funkcijas (atsauce)

Funkcija CUMIPMT

Finanšu funkcijas (atsauce)

Funkcija CUMPRINC

Finanšu funkcijas (atsauce)

Funkcija ERF

Tehniskās funkcijas (atsauce)

Funkcija ERFC

Tehniskās funkcijas (atsauce)

Funkcija F.DIST.RT, funkcija FDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija F.INV.RT, funkcija FINV

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija FACTDOUBLE

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Funkcija GAMMA.DIST, funkcija GAMMADIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija GAMMA.INV, funkcija GAMMAINV

Statistikas funkcijas (atsauce)

Saderības funkcijas

Funkcija GAMMALN

Statistikas funkcijas (atsauce)

Funkcija GEOMEAN

Statistikas funkcijas (atsauce)

Funkcija HYPGEOM.DIST, funkcija HYPGEOMDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija IMLOG2

Tehniskās funkcijas (atsauce)

Funkcija IMPOWER

Tehniskās funkcijas (atsauce)

Funkcija IPMT

Finanšu funkcijas (atsauce)

Funkcija IRR

Finanšu funkcijas (atsauce)

Funkcija LINEST

Statistikas funkcijas (atsauce)

Funkcija LOGNORM.DIST, funkcija LOGNORMDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija LOGNORM.INV, funkcija LOGINV

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija MOD

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Funkcija NEGBINOM.DIST, funkcija NEGBINOMDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija NORM.DIST, funkcija NORMDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), saderības funkcijas

Funkcija NORM.INV, funkcija NORMINV

Statistikas funkcijas (atsauce), saderības funkcijas

Funkcija NORM.S.DIST, funkcija NORMSDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija NORM.S.INV, funkcija NORMSINV

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija PMT

Finanšu funkcijas (atsauce)

Funkcija PPMT

Finanšu funkcijas (atsauce)

Funkcija POISSON.DIST, funkcija POISSON

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija RAND

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Funkcija STDEV.S, funkcija STDEV

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija T.DIST.RT, funkcija TDIST

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija T.DIST.2T

Statistikas funkcijas (atsauce)

Funkcija T.INV.2T, funkcija TINV

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija VAR.S, funkcija VAR

Statistikas funkcijas (atsauce), Saderības funkcijas (atsauce)

Funkcija XIRR

Finanšu funkcijas (atsauce)

Uz lapas sākumu

Pārdēvētās funkcijas

Tālāk norādītās statistikas funkcijas (atsauce) ir pārdēvētas, lai būtu labāk saskaņotas ar zinātnes kopienā lietotajām funkciju definīcijām un citu funkciju nosaukumiem programmā Excel. Turklāt jaunie funkciju nosaukumi precīzāk apraksta to funkcionalitāti. Piemēram, tā kā CRITBINOM atgriež binomiālā sadalījuma invertēto vērtību, BINOM.INV ir piemērotāks nosaukums.

Dažām pārdēvētajām funkcijām, piemēram, BETA.DIST, pievienots papildu parametrs, lai varētu norādīt sadalījuma tipu (mazāks kumulatīvais parametrs vai varbūtības blīvums).

Lai nodrošinātu atpakaļsaderību ar vecākām programmas Excel versijām, funkcijas joprojām ir pieejamas ar iepriekšējo nosaukumu kategorijā Saderības funkcijas (atsauce) Tomēr, ja atpakaļsaderība nav nepieciešama, ieteicams sākt izmantot pārdēvētās funkcijas.

Pārdēvētās statistikas funkcijas

Pārdēvētā funkcija

Saderības funkcija

Funkcija BETA.DIST

Funkcija BETADIST

Funkcija BETA.INV

Funkcija BETAINV

Funkcija BINOM.DIST

Funkcija BINOMDIST

Funkcija BINOM.INV

Funkcija CRITBINOM

Funkcija CHISQ.DIST.RT

Funkcija CHIDIST

Funkcija CHISQ.INV.RT

Funkcija CHIINV

Funkcija CHISQ.TEST

Funkcija CHITEST

Funkcija CONFIDENCE.NORM

Funkcija CONFIDENCE

Funkcija COVARIANCE.P

Funkcija COVAR

Funkcija EXPON.DIST

Funkcija EXPONDIST

Funkcija F.DIST.RT

Funkcija FDIST

Funkcija F.INV.RT

Funkcija FINV

Funkcija F.TEST

Funkcija FTEST

Funkcija GAMMA.DIST

Funkcija GAMMADIST

Funkcija GAMMA.INV

Funkcija GAMMAINV

Funkcija HYPGEOM.DIST

Funkcija HYPGEOMDIST

Funkcija LOGNORM.DIST

Funkcija LOGNORMDIST

Funkcija LOGNORM.INV

Funkcija LOGINV

Funkcija MODE.SNGL

Funkcija MODE

Funkcija NEGBINOM.DIST

Funkcija NEGBINOMDIST

Funkcija NORM.DIST

Funkcija NORMDIST

Funkcija NORM.INV

Funkcija NORMINV

Funkcija NORM.S.DIST

Funkcija NORMSDIST

Funkcija NORM.S.INV

Funkcija NORMSINV

Funkcija PERCENTILE.INC

Funkcija PERCENTILE

Funkcija PERCENTRANK.INC

Funkcija PERCENTRANK

Funkcija POISSON.DIST

Funkcija POISSON

Funkcija QUARTILE.INC

Funkcija QUARTILE

Funkcija RANK.EQ

Funkcija RANK

Funkcija STDEV.P

Funkcija STDEVP

Funkcija STDEV.S

Funkcija STDEV

Funkcija T.DIST.2T

Funkcija TDIST

Funkcija T.DIST.RT

Funkcija TDIST

Funkcija T.INV.2T

Funkcija TINV

Funkcija T.TEST

Funkcija TTEST

Funkcija VAR.P

Funkcija VARP

Funkcija VAR.S

Funkcija VAR

Funkcija WEIBULL.DIST

Funkcija WEIBULL

Funkcija Z.TEST

Funkcija ZTEST

Uz lapas sākumu

Jaunas funkcijas

Tālāk norādītās funkcijas ir pievienotas programmas Excel funkciju bibliotēkai. Šīs funkcijas var lietot programmas Excel pašreizējā versijā, tomēr tās nav saderīgas ar programmas Excel vecākām versijām. Ja nepieciešama atpakaļsaderība, varat palaist saderības pārbaudītāju un veikt nepieciešamās izmaiņas savā darblapā, lai izvairītos no kļūdām.

Jauna funkcija

Funkciju kategorija

Nolūks

Funkcija NETWORKDAYS.INTL

Datuma un laika funkcijas (atsauce)

Atgriež pilnu darbdienu skaitu starp diviem datumiem, izmantojot parametrus, kas norāda, kuras un cik dienas ir nedēļas nogales dienas

Funkcija WORKDAY.INTL

Datuma un laika funkcijas (atsauce)

Atgriež sērijas numuru datumam, kas ir pirms vai pēc noteikta darbdienu skaita, izmantojot parametrus, kas norāda, kuras un cik dienas ir nedēļas nogales dienas

Funkcija AGGREGATE

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Atgriež apkopojumu sarakstā vai datu bāzē

Funkcija CEILING.PRECISE

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.

Funkcija ISO.CEILING

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija CHISQ.DIST

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CHISQ.INV

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CONFIDENCE.T

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam, izmantojot Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija COVARIANCE.S

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež izlases kovariāciju – noviržu reizinājumu vidējo vērtību katram datu punktu pārim divās datu kopās

Funkcija ERF.PRECISE

Tehniskās funkcijas (atsauce)

Atgriež kļūdas funkciju

Funkcija ERFC.PRECISE

Tehniskās funkcijas (atsauce)

Atgriež papildu funkciju ERF, kas ir integrēta starp x un bezgalību

Funkcija F.DIST

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.INV

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce)

Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.

Funkcija GAMMALN.PRECISE

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

Funkcija MODE.MULT

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež vertikālu visbiežāk datu masīvā vai diapazonā sastopamo vai atkārtoto vērtību masīvu

Funkcija PERCENTILE.EXC

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili, kur k ir diapazonā 0..1, neieskaitot.

Funkcija PERCENTRANK.EXC

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež datu kopā ietilpstošas vērtības rangu kā procentu (0..1 neieskaitot) no datu kopas.

Funkcija QUARTILE.EXC

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež datu kopas kvartili, ņemot vērā procentiļu vērtības no 0..1 neieskaitot.

Funkcija RANK.AVG

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Funkcija T.DIST

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

Funkcija T.INV

Statistikas funkcijas (atsauce)

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma t vērtību kā varbūtības un brīvības pakāpes funkciju

Uz lapas sākumu

Atpakaļsaderība

Ja jums jākopīgo darblapa ar citām personām, kuru datoros nav instalēta programma Excel 2010, pārdēvēto funkciju vietā varat izmantot saderības funkcijas. Programmas Excel vecākas versijas atpazīst iepriekšējos nosaukumus un sniedz gaidītos rezultātus.

Saderības funkciju meklēšana

Lai meklētu visas saderības funkcijas, rīkojieties šādi.

  1. Cilnē Formulas grupā Funkciju bibliotēka noklikšķiniet uz Funkcijas ievietošana.

  2. Lodziņā Vai atlasiet kategoriju noklikšķiniet uz Saderība.

    dialoglodziņš funkcijas ievietošana

Pareizās funkcijas izvēle darblapā

Sākot ievadīt funkcijas nosaukumu darblapā, līdzeklī Formulu automātiskā pabeigšana tiek parādītas gan pārdēvētās, gan saderības funkcijas. Īpašas ikonas atvieglo pareizās funkcijas izvēli.

formulu automātiskās pabeigšanas piemērs

Saderības problēmu pārbaude

Kā minēts iepriekš šajā rakstā, jaunās funkcijas nav saderīgas ar programmas Excel vecākām versijām. Programmas Excel vecākās versijas neatpazīst jaunās funkcijas, un gaidīto rezultātu vietā tiks parādītas #NAME? kļūdas. Pirms darblapas saglabāšanas programmas Excel vecākas versijas formātā varat palaist līdzekli Saderības pārbaudītājs, lai noteiktu, vai ir izmantotas jaunās funkcijas. Pēc tam varēsit veikt nepieciešamās izmaiņas, lai izvairītos no kļūdām.

Lai palaistu līdzekli Saderības pārbaudītājs, rīkojieties šādi.

  1. Noklikšķiniet uz Office pogas un pēc tam noklikšķiniet uz Informācija.

  2. Sadaļā Sagatavošana izplatīšanai noklikšķiniet uz Pārbaudīt, vai nav problēmu un pēc tam noklikšķiniet uz Pārbaudīt saderību.

    saderības pārbaudītāja dialoglodziņš

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×