Kā OneNote piezīmju grāmatiņas padarīt pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā OneNote piezīmju grāmatiņas padarīt pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Šajā tēmā sniegtas detalizētas instrukcijas, lai izveidotu pieejamas OneNote piezīmju grāmatiņas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

OneNote piezīmju grāmatiņa ar Contoso projekta lapu, kurā redzams uzdevumu saraksts un ikmēneša izdevumu pārskata joslu diagramma.

Neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem būs vieglāk saprast jūsu OneNote piezīmes, ja veidosit tās, ņemot vērā pieejamību.

Tālāk redzamajā tabulā norādīta labākā prakse tādu OneNote piezīmju grāmatiņu izveidei, kas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kas ir jālabo

Kāpēc to labot

Kā to labot?

Iekļaujiet alternatīvo tekstu ar visiem attēliem un iegultajiem failiem.

Cilvēkiem, kuri nevar redzēt ekrānu, alternatīvais teksts, kas apraksta attēlus un citus objektus, ir ļoti svarīgi. Ekrāna lasītāji skaļi nolasa alternatīvo tekstu, un tā ir vienīgā informācija, ko atsevišķi cilvēki uzzinās par attēliem un objektiem. Pārliecinieties, vai alternatīvais teksts ir jēgpilns.

Izvairieties lietot attēlus kā vienīgo metodi teksta izteikšanai, jo garā alternatīvajā tekstā ir grūti veikt navigāciju, izmantojot ekrāna lasītāju.

Pievienojiet alternatīvo tekstu, kas neredzīgiem cilvēkiem palīdz saprast attēla vai objekta saturu. Izsakieties īsi, bet iekļaujiet aprakstus par svarīgāko attēlu saturu.

Ja izmantojat attēlu, kurā ir īss teksts, atkārtojiet šo tekstu pamattekstā.

Ievietojot failu izdrukas, pārliecinieties, vai saglabājat oriģinālo failu lapā kā alternatīvu informācijas avotu.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem

Lai atrastu trūkstošo alternatīvo tekstu, izmantojiet rīku Pieejamības pārbaudītājs.

Pievienojiet jēgpilnu hipersaites tekstu.

Cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītājus, dažreiz pārskata saišu sarakstu. Saitēs jābūt skaidrai un precīzai informācijai par mērķi. Piemēram, iekļaujiet pilnu mērķa lapas nosaukumu, nevis izveidojiet saiti uz tekstu “Noklikšķiniet šeit”.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Piešķiriet sadaļu grupām, sadaļām un lapām unikālus nosaukumus un noņemiet tukšos elementus.

Piezīmju grāmatiņas ar aprakstošu satura nosaukumu ļauj vieglāk atrast konkrētu informāciju piezīmēs. Cilvēkiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus, tas ļauj uzzināt, kāds ir sadaļas, sadaļu grupas vai lapas saturs, to neatverot.

Sadaļu pārdēvēšana

Sadaļu dzēšana

Sadaļu grupu pārdēvēšana

Sadaļu grupu dzēšana

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Lapas dzēšana

Krāsa nedrīkst būt vienīgais informācijas nodošanas veids.

Cilvēki ar redzes traucējumiem, aklumu vai daltonismu var neievērot konkrētu krāsu nozīmi.

Noteikti neizmantojiet krāsas kā vienīgo līdzekli nozīmes izcelšanai. Izveidojiet tekstu, kas dublē krāsu vai citu sensoro īpašību nozīmi.

Izmantojiet papildu līdzekļus, lai sniegtu informāciju, piemēram, formu vai etiķeti. Piemēram, izmantojiet zaļu atzīmi, lai norādītu panākumus, un sarkanu krustiņu, lai norādītu neveiksmi, nevis zaļu un sarkanu ēnojumu.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Izmantojiet pietiekamu kontrastu tekstam un fona krāsām.

Jūsu piezīmju grāmatiņās tekstam jābūt lasāmam liela kontrasta režīmā, lai to labi redzētu arī cilvēki ar redzes traucējumiem.

Piemēram, izmantojiet spilgtas krāsas vai liela kontrasta krāsu shēmas pretējos krāsu spektra galos. Melnbaltas shēmas vājredzīgiem cilvēkiem atvieglo teksta un formu atšķiršanu.

Pieejamas teksta krāsas izmantošana

Izmantojiet lielāku fontu (18pt vai lielāku), Sans Serif fontus un pietiekamu atstarpi.

Cilvēki ar disleksiju uztver tekstu veidā, kas var apgrūtināt burtu un vārdu atšķiršanu. Piemēram, vienas rindiņas teksts šķietami iespiežas apakšējā rindiņā vai blakus burti sapludinās.

Vairākas tukšas rindiņas vai secīgas atstarpes var padarīt navigāciju ar tastatūru lēnu un ekrāna lasītāja lietošanu apgrūtinošu.

Lai samazinātu lasīšanas slodzi, varat, piemēram, rīkoties šādi:

 • Izmantojiet pazīstamus Sans Serif fontus, piemēram, Arial vai Calibri.

 • Nerakstiet vārdus ar lielajiem burtiem un pārmērīgi neizmantojiet slīprakstu vai pasvītrojumus.

 • Iekļaujiet pietiekamu atstarpi starp rindiņām un rindkopām, taču neievietojiet vairāk par divām atstarpēm starp vārdiem un divām tukšām rindiņām starp rindkopām.

 • Līdziniet rindkopas pa kreisi, neizmantojiet taisnošanu. Tas palīdz izvairīties no nevienādām atstarpēm starp vārdiem, kas var radīt vizuālu ietekmi uz baltstarpas upes, kas plūst no rindkopas.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Atbilstošas teksta līdzinājuma un atstarpju izmantošana

Izmantojiet iebūvētos virsrakstus un stilus.

Ekrāna lasīšanas programmatūra atpazīst iebūvētos virsrakstu stilus kā virsrakstus un var atskaņot tos lietotājam. Ekrāna lasīšanas programmatūra arī ļauj lietotājiem pārvietoties pēc virsraksta. Lai ekrāna lasītājiem būtu vieglāk lasīt jūsu piezīmes, izmantojiet loģisku virsrakstu secību un programmā OneNote iebūvētos formatēšanas rīkus.

Turklāt personas ar lasīšanas traucējumiem, piemēram, disleksiju, izmanto virsrakstus, lai organizētu informāciju un sadalītu to mazākās vieglāk uztveramās daļās.

Lai atvieglotu navigāciju, organizējiet virsrakstus noteiktajā loģiskajā secībā. Izmantojiet Virsraksts 1, Virsraksts 2 un pēc tam Virsraksts 3, nevis Virsraksts 3, Virsraksts 1 un pēc tam Virsraksts 2.

Izmantojiet virsrakstus, lai organizētu savu piezīmju informāciju nelielās daļās. Ideālā gadījumā katram virsrakstam ir tikai dažas rindkopas.

Iebūvēto virsrakstu stilu lietošana

Sarakstu ar aizzīmēm izmantošana

Sakārtotu sarakstu izmantošana

Lai atrastu virsrakstus, kas nav loģiskā secībā, izmantojiet rīku Pieejamības pārbaudītājs.

Saglabājiet informāciju vienā piezīmju konteinerā.

Programmā OneNote varat pievienot piezīmes jebkurā vietā lapā, noklikšķinot un pievienojot saturu. Šādā veidā tiek izveidots jauns piezīmju konteiners.

Ja visas piezīmes ir lapā vienā konteinerā, tas palīdz ekrāna lasītājiem izlasīt visu vienuviet bez nepieciešamības navigēt uz vairākām vietām lapā.

Mēģiniet visu lapā esošo informāciju pārvietot vienā piezīmju konteinerā. Ja piezīmju konteiners ir pārāk liels, varat to sadalīt starp vairākām lappusēm vai pievienot aprakstošas galvenes. (Ekrāna lasītāji uztver piezīmju konteinerus kā "satura blokus".)

Izmantojiet vienkāršu tabulas struktūru un norādiet kolonnas galveni.

Ekrāna lasītāji seko līdzi savai atrašanās vietai tabulā, skaitot tabulas šūnas. Ja tabula tiek ligzdota citā tabulā vai ja šūna ir sapludināta vai sadalīta, ekrāna lasītājs zaudē skaitu un nevar sniegt noderīgu informāciju par tabulu pēc šī punkta. Tukšas tabulas šūnās var arī maldināt lietotājus, kas izmanto ekrāna lasītāju, liekot tiem domāt, ka tabula šajā vietā beidzas. Ekrāna lasītāji izmanto arī galvenes informāciju, lai noteiktu rindas un kolonnas.

Tabulas galvenes pievienošana

Lai pārliecinātos, vai tabulās nav iekļautas ligzdotas tabulas, izmantojiet pieejamības pārbaudītāju.

Izveidojiet vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem pieejamus audio vai videoklipus.

Subtitri parasti ietver dialogu transkripciju (vai tulkojumu).

Slēptie titri parasti aprakstīti skaņas efekti un mūzika, kas nav redzami ekrānā.

Video apraksts nozīmē, ka sniegti audio apraksti par video galvenajiem vizuālajiem elementiem. Šie apraksti tiek ievietoti pārraides dialogu dabiskajās pauzēs. Video apraksts padara video pieejamu neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem.

Ja iespējams, pārliecinieties, vai audio un video faili ir pieejami, pirms tos ievietojat programmā OneNote.

Vai arī ievietojiet papildu failu piezīmju grāmatiņā, lai nodrošinātu atbalsta subtitrus, parakstus vai video aprakstu.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Pievienojiet alternatīvo tekstu attēliem, piemēram, fotoattēliem, grafikām, klipkopām un ekrānuzņēmumiem, lai ekrāna lasītāja lietotājs varētu dzirdēt attēla aprakstu.

Padoms.: Aizpildiet gan lauku Virsraksts, gan Apraksts, jo dažādi ekrāna lasītāji šo informāciju var nolasīt atšķirīgi. Šiem tekstiem jābūt īsam, sāciet ar svarīgāko informāciju un centieties norādīt attēla saturu un funkcionalitāti.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēla piezīmju grāmatiņā un atlasiet alternatīvais teksts.

 2. Ierakstiet attēla nosaukumu un aprakstu.

  Atkarībā no jūsu OneNote versijas laukā Apraksts, iespējams, jau ir datora ģenerēts alternatīvais teksts. Ja vēlaties izmantot šo tekstu, aizveriet alternatīvā teksta dialoglodziņu.

  Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu Alternatīvais teksts programmā OneNote ar piemēra tekstiem laukos Nosaukums un Apraksts.

 3. Kad esat pabeidzis, atlasiet Labi.

Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem

Pievienojiet alternatīvo tekstu iegultajiem failiem, piemēram, papildmateriāliem, darba aprakstiem vai atskaišu veidnēm, lai ekrāna lasītāja lietotāji varētu dzirdēt faila aprakstu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz iegultā faila un atlasiet alternatīvais teksts.

 2. Ierakstiet iegultā faila nosaukumu un aprakstu.

  Alternatīvā teksta pievienošana failu izdrukas dialoglodziņā

  Atkarībā no jūsu OneNote versijas laukā Apraksts, iespējams, jau ir datora ģenerēts alternatīvais teksts. Ja vēlaties izmantot šo tekstu, aizveriet alternatīvā teksta dialoglodziņu.

 3. Kad esat pabeidzis, atlasiet Labi.

Pieejamu hipersaišu un tekstu izveide

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā izveidot pieejamas hipersaites, tekstu un tabulas OneNote piezīmju grāmatiņās.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Jēgpilna teksta pievienošana hipersaitei, lai lietotāji zinātu, kas ir aiz saites.

 1. Atlasiet tekstu, kuram vēlaties pievienot hipersaiti.

 2. Cilnē Ievietošana atlasiet Saite.

 3. Atlasītais teksts tiek parādītss laukā Parādāmais teksts. Tas ir hipersaites teksts. Ja nepieciešams, to var mainīt.

  Padoms.: Izvairieties lietot “noklikšķiniet šeit” vai līdzīgas izteiksmes. Saites tekstā vajadzētu būt precīzam, bet īsam mērķa lapas aprakstam.

 4. Laukā Adrese pievienojiet hipersaites vietrādi URL.

  Varat kopēt un ielīmēt adresi, izmantot pogas Meklēt tīmeklī vai Meklēt failu vai izvēlēties atrašanās vietu programmā OneNote , lai atrastu mērķa lapu, failu vai OneNote vienumu.

  Ekrānuzņēmums, kurā redzams saites dialoglodziņš programmā OneNote. Ietverti divi lauki aizpildīšanai: Parādāmais teksts un Adrese.
 5. Atlasiet Labi.

Sadaļu pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas sadaļas palīdz lietotājiem atrast vajadzīgo sadaļu.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās sadaļas, kuru vēlaties rediģēt, un atlasiet Pārdēvēt.

 2. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Ekrānuzņēmums ar kontekstizvēlni, kurā atlasīta opcija Pārdēvēt.

Sadaļu dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās sadaļas, kurās nav informācijas.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sadaļas, ko vēlaties noņemt, un atlasiet Dzēst.

  Ekrānuzņēmums ar sadaļas noņemšanas kontekstizvēlni
 2. Apstiprinājuma dialoglodziņā atlasiet .

Sadaļu grupu pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas sadaļu grupas palīdz lietotājiem atrast pareizo sadaļu grupu.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās sadaļas grupas, kuru vēlaties rediģēt, un atlasiet Pārdēvēt.

  Sadaļu grupu pārdēvēšana programmas OneNote darbam ar Windows dialoglodziņā
 2. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Sadaļu grupu dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās sadaļu grupas, kurās nav informācijas.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sadaļas grupas, ko vēlaties noņemt, un atlasiet Dzēst

  Sadaļu grupu dzēšana programmas OneNote darbam ar Windows dialoglodziņā
 2. Apstiprinājuma dialoglodziņā atlasiet .

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas lapas palīdz lietotājiem atrast pareizo lapu.

 1. Piezīmju grāmatiņā atveriet lapu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu vai pārdēvēt.

 2. Ierakstiet lapas nosaukumu virsraksta rindā virs datuma un laika.

  Lapas pārdēvēšana programmā OneNote darbam ar tīmekli

Lapas dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās lapas, kurās nav informācijas.

 1. Lapu sarakstā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lapas, ko vēlaties noņemt un atlasiet Dzēst.

  Lapas dzēšana programmas OneNote darbam ar Windows dialoglodziņā

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Lai uzlabotu teksta formatējumu, atlasiet parastu Sans Serif fontu, izmantojiet lielāku fonta lielumu, līdziniet tekstu pa kreisi un izvairieties no pārmērīga lielo burtu un slīpraksta lietojuma.

 1. Atlasiet tekstu, ko vēlaties formatēt.

 2. Cilnē Sākums varat atlasīt, piemēram, lielāku fonta lielumu un Sans Serif fontu. Varat arī izmantot citas formatēšanas opcijas, piemēram, treknraksta fontu, lai izceltu tekstu.

Pieejamas teksta krāsas izmantošana

Lai nodrošinātu labu teksta attēlojumu liela kontrasta režīmā, fontu krāsām izmantojiet iestatījumu Automātiski.

 1. Atlasiet savu tekstu.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, kas atrodas uz pogas fonta krāsa , un atlasiet automātiski.

  Ekrānuzņēmums ar fonta krāsas opciju izvēlnē Sākums.

Atbilstošas teksta līdzinājuma un atstarpju izmantošana

Izlīdziniet rindkopu pa kreisi, lai izvairītos no nevienādām plaisām starp vārdiem un palielinātu vai samazinātu atstarpi starp rindiņām un uzlabotu lasāmību.

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties modificēt.

 2. Cilnē Sākums atlasiet rindkopu līdzinājums.

 3. Lai līdzinātu rindkopas tekstu pa kreisi, atlasiet Līdzināt pa kreisi.

  Ekrānuzņēmums, kurā redzama rindkopu līdzinājuma opcijas programmā OneNote 2016.
 4. Lai modificētu rindstarpas, atlasiet rindkopu atstarpju opcijasun ievadiet atstarpes, ko vēlaties izmantot.

  Ekrānuzņēmums ar rindkopu atstarpes opciju izvēlnē Sākums.

  Piezīme.: Rindkopu atstarpju vērtības programmā OneNote seko citai loģikai nekā vērtības, piemēram, programmā Word. Programmā OneNote ir jāievada kopējais skaitlis (punktos) gan pašreizējā fonta lielumam, gan tā paredzētajai rindstarpai. Piemēram, lai fontam Calibri ar lielumu 11 izveidotu dubultu atstarpi, laukā Rindstarpas vismaz ievadiet 27.

Iebūvēto virsrakstu stilu lietošana

Izmantojiet iebūvētos virsrakstu stilus, lai veidotu ekrāna lasītāju piezīmju grāmatiņu lapu strukturējumu. Ekrāna lasītāji neinterpretē teksta rindiņu ar lielu un treknraksta fontu kā virsrakstu, izņemot iebūvētos stilus.

 1. Atlasiet virsraksta tekstu.

 2. Cilnē Sākums atlasiet virsraksta stilu, piemēram, Virsraksts 2.

  Ekrānuzņēmums, kurā redzama virsraksta stila atlasīšana izvēlnē Sākums.

Sarakstu ar aizzīmēm izmantošana

Ja iespējams, sadaliet tekstu aizzīmju punktos, lai uzlabotu lasāmību un pieejamību.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Cilnē Sākums atlasiet aizzīmes.

 3. Lai mainītu aizzīmju stilu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, kas atrodas uz pogas aizzīmes .

  Ekrānuzņēmums, kurā sākuma izvēlnē atlasīts saraksts ar aizzīmēm.
 4. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

  Padoms.: Izmantojiet punktu vai komatu katra saraksta vienuma beigās, lai ekrāna lasītāji ieturētu pauzi.

Sakārtotu sarakstu izmantošana

Ja iespējams, izmantojiet numurētus sarakstus, jo tiem ir vieglāk sekot līdzi nekā nepārtrauktam tekstam.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Cilnē Sākums atlasiet numerācija.

 3. Lai mainītu numerācijas stilu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pie numerācijas pogas.

  Ekrānuzņēmums ar numurēta saraksta opciju izvēlnē Sākums.
 4. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

Tabulas galvenes pievienošana

Pievienojiet tabulā galvenes, lai palīdzētu ekrāna lasītājiem sekot līdzi kolonnām un rindām.

Visām programmā OneNote izveidotajām tabulām automātiski tiek piešķirta galvenes rinda. Galvenes rindas rekvizītu var pievienot/noņemt, izmantojot OneNote Windows datora programmu. Ja lietojat piezīmju grāmatiņu, kurā ir atspējots rekvizīts Galvenes rinda, varat to iespējot, izmantojot Windows datora programmu.

 1. Tabulā novietojiet kursoru pirmajā rindā.

 2. Cilnē tabulu rīki atlasiet ievietot virs.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas un atlasiet Tabula. Pārbaudiet, vai galvenes rinda ir atlasīta.

 4. Atgriezieties tabulā un ierakstiet kolonnu virsrakstus.

Skatiet arī

Pieejamības pārbaudītāja kārtulas

Kā Word dokumentus padarīt pieejamus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā padarīt savus Excel dokumentus pieejamus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā padarīt PowerPoint prezentācijas pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Pieejama Outlook e-pasta izveide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Tabulā norādīta labākā prakse tādu OneNote darbam ar Android piezīmju grāmatiņu izveidei, kas ir pieejamas visiem cilvēkiem.

Kas ir jālabo

Kāpēc to labot

Kā to labot?

Iekļaujiet alternatīvo tekstu ar visiem attēliem un iegultajiem failiem.

Cilvēkiem, kuri nevar redzēt ekrānu, alternatīvais teksts, kas apraksta attēlus un citus objektus, ir ļoti svarīgi. Ekrāna lasītāji skaļi nolasa alternatīvo tekstu, un tā ir vienīgā informācija, ko atsevišķi cilvēki uzzinās par attēliem un objektiem. Pārliecinieties, vai alternatīvais teksts ir jēgpilns.

Izvairieties lietot attēlus kā vienīgo metodi teksta izteikšanai, jo garā alternatīvajā tekstā ir grūti veikt navigāciju, izmantojot ekrāna lasītāju.

Pievienojiet alternatīvo tekstu, kas neredzīgiem cilvēkiem palīdz saprast attēla vai objekta saturu. Izsakieties īsi, bet iekļaujiet aprakstus par svarīgāko attēlu saturu.

Ja izmantojat attēlu, kurā ir īss teksts, atkārtojiet šo tekstu pamattekstā.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Varat pievienot iegultos failus programmas OneNote datora, Windows 10 un tiešsaistes versijai. Norādījumus par to, kā pievienot alternatīvo tekstu iegultajiem failiem programmā OneNote darbam ar Windows, Mac un Windows 10 vai tiešsaistes versijā, skatiet šī raksta attiecīgajās sadaļās.

Pievienojiet jēgpilnu hipersaites tekstu.

Cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītājus, dažreiz pārskata saišu sarakstu. Saitēs jābūt skaidrai un precīzai informācijai par mērķi. Piemēram, iekļaujiet pilnu mērķa lapas nosaukumu, nevis izveidojiet saiti ar tekstu “Noklikšķiniet šeit”.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Piešķiriet sadaļu grupām, sadaļām un lapām unikālus nosaukumus un noņemiet tukšos elementus.

Piezīmju grāmatiņas ar aprakstošu satura nosaukumu ļauj vieglāk atrast konkrētu informāciju piezīmēs. Cilvēkiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus, tas ļauj uzzināt, kāds ir sadaļas, sadaļu grupas vai lapas saturs, to neatverot.

Sadaļu pārdēvēšana

Sadaļu dzēšana

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Lapas dzēšana

Varat pārdēvēt un dzēst sadaļu grupas programmas OneNote datora un Windows 10 versijā. Norādījumus par to, kā pārdēvēt vai dzēst sadaļu grupas programmā OneNote darbam ar Windows, Mac vai Windows 10, skatiet šī raksta attiecīgajās sadaļās.

Krāsa nedrīkst būt vienīgais informācijas nodošanas veids.

Cilvēki ar redzes traucējumiem, aklumu vai daltonismu var neievērot konkrētu krāsu nozīmi.

Noteikti neizmantojiet krāsas kā vienīgo līdzekli nozīmes izcelšanai. Izveidojiet tekstu, kas dublē krāsu vai citu sensoro īpašību nozīmi.

Izmantojiet papildu līdzekļus, lai sniegtu informāciju, piemēram, formu vai etiķeti. Piemēram, izmantojiet zaļu atzīmi, lai norādītu panākumus, un sarkanu krustiņu, lai norādītu neveiksmi, nevis zaļu un sarkanu ēnojumu.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Izmantojiet pietiekamu kontrastu tekstam un fona krāsām.

Jūsu piezīmju grāmatiņās tekstam jābūt lasāmam liela kontrasta režīmā, lai to labi redzētu arī cilvēki ar redzes traucējumiem.

Piemēram, izmantojiet spilgtas krāsas vai liela kontrasta krāsu shēmas pretējos krāsu spektra galos. Melnbaltas shēmas vājredzīgiem cilvēkiem atvieglo teksta un formu atšķiršanu.

Varat mainīt teksta krāsas programmas OneNote datora, Windows 10 un tiešsaistes versijās. Modificētās krāsas būs redzamas, atverot piezīmju grāmatiņu programmas Android versijā. Norādījumus par to, kā izmantot pieejamās teksta krāsas programmā OneNote darbam ar Windows, Mac un Windows 10 vai tiešsaistes versijā, skatiet šī raksta attiecīgajās sadaļās.

Izmantojiet lielāku fontu (18pt vai lielāku), Sans Serif fontus un pietiekamu atstarpi.

Cilvēki ar disleksiju uztver tekstu veidā, kas var apgrūtināt burtu un vārdu atšķiršanu. Piemēram, vienas rindiņas teksts šķietami iespiežas apakšējā rindiņā vai blakus burti sapludinās.

Vairākas tukšas rindiņas vai secīgas atstarpes var padarīt navigāciju ar tastatūru lēnu un ekrāna lasītāja lietošanu apgrūtinošu.

Lai samazinātu lasīšanas slodzi, varat, piemēram, rīkoties šādi:

 • Izmantojiet pazīstamus Sans Serif fontus, piemēram, Arial vai Calibri.

 • Nerakstiet vārdus ar lielajiem burtiem un pārmērīgi neizmantojiet slīprakstu vai pasvītrojumus.

 • Iekļaujiet pietiekamu atstarpi starp rindiņām un rindkopām, taču neievietojiet vairāk par divām atstarpēm starp vārdiem un divām tukšām rindiņām starp rindkopām.

 • Līdziniet rindkopas pa kreisi, neizmantojiet taisnošanu. Tādējādi netiek veidotas nelīdzenas atstarpes starp vārdiem, kas var radīt cauri rindkopai plūstošas baltas upes efektu.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Atbilstoša teksta līdzinājuma izmantošana

Varat mainīt fonta tipu un lielumu programmas OneNote datora, Windows 10 un tiešsaistes versijās. Norādījumus par to, kā mainīt fonta tipu un lielumu programmā OneNote darbam ar Windows, Mac un Windows 10 vai tiešsaistes versijā, skatiet šī raksta attiecīgajās sadaļās.

Saglabājiet informāciju vienā piezīmju konteinerā.

Programmā OneNote varat pievienot piezīmes jebkurā vietā lapā, noklikšķinot un pievienojot saturu. Šādā veidā tiek izveidots jauns piezīmju konteiners.

Ja visas piezīmes ir lapā vienā konteinerā, tas palīdz ekrāna lasītājiem izlasīt visu vienuviet bez nepieciešamības navigēt uz vairākām vietām lapā.

Mēģiniet visu lapā esošo informāciju pārvietot vienā piezīmju konteinerā. Ja piezīmju konteiners ir pārāk liels, varat to sadalīt starp vairākām lappusēm vai pievienot aprakstošas galvenes. (Ekrāna lasītāji uztver piezīmju konteinerus kā "satura blokus".)

Izmantojiet vienkāršu tabulas struktūru.

Ekrāna lasītāji seko līdzi savai atrašanās vietai tabulā, skaitot tabulas šūnas. Ja tabula tiek ligzdota citā tabulā vai ja šūna ir sapludināta vai sadalīta, ekrāna lasītājs zaudē skaitu un nevar sniegt noderīgu informāciju par tabulu pēc šī punkta. Tukšas tabulas šūnās var arī maldināt lietotājus, kas izmanto ekrāna lasītāju, liekot tiem domāt, ka tabula šajā vietā beidzas.

Ekrāna lasītāji izmanto arī galvenes informāciju, lai noteiktu rindas un kolonnas.

Visām programmā OneNote darbam ar Android izveidotajām tabulām pēc noklusējuma ir galvenes rinda. Lai pievienotu iepriekš noņemtu tabulas galveni, izmantojiet Windows datora programmu, lai pievienotu tabulas galveni.

Lai pārliecinātos, vai tabulās nav iekļautas ligzdotas tabulas, pārbaudiet tās vizuāli programmā OneNote darbam ar Android vai izmantojiet pieejamības pārbaudītāju programmas OneNote datora, Windows 10 vai tiešsaistes versijā.

Izveidojiet vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem pieejamus audio vai videoklipus.

Subtitri parasti ietver dialogu transkripciju (vai tulkojumu).

Slēptie titri parasti aprakstīti skaņas efekti un mūzika, kas nav redzami ekrānā.

Video apraksts nozīmē, ka sniegti audio apraksti par video galvenajiem vizuālajiem elementiem. Šie apraksti tiek ievietoti pārraides dialogu dabiskajās pauzēs. Video apraksts padara video pieejamu neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem.

Ja iespējams, pārliecinieties, vai audio un video faili ir pieejami, pirms tos ievietojat programmā OneNote.

Vai arī ievietojiet papildu failu piezīmju grāmatiņā, lai nodrošinātu atbalsta subtitrus, parakstus vai video aprakstu.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Pievienojiet alternatīvo tekstu attēliem, piemēram, fotoattēliem, grafikām, klipkopām un ekrānuzņēmumiem, lai ekrāna lasītāja lietotāji varētu dzirdēt attēla aprakstu.

 1. Pieskarieties un turiet attēlu savas piezīmju grāmatiņas lapā.

 2. Kontekstizvēlnē pieskarieties pie citas opcijas Papildopciju poga kontekstizvēlnē programmā OneNote darbam ar Android un pēc tam atlasiet alternatīvais teksts.

 3. Laukos ierakstiet attēla nosaukumu un aprakstu. Šim tekstam jābūt īsam, sāciet ar svarīgāko informāciju un centieties norādīt attēla saturu un funkcionalitāti. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie gatavs.

  Padoms.: Aizpildiet gan lauku Virsraksts, gan Apraksts, jo dažādi ekrāna lasītāji šo informāciju var nolasīt atšķirīgi.

  Alternatīvā teksta pievienošana attēliem programmā OneNote darbam ar Android

Pieejamu hipersaišu un tekstu izveide

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā izveidot pieejamas hipersaites un tekstu OneNote darbam ar Android piezīmju grāmatiņās.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Jēgpilna teksta pievienošana hipersaitei, lai lietotāji zinātu, kas ir aiz saites.

 1. Atlasiet tekstu, kuram vēlaties pievienot hipersaiti.

 2. Izvēļņu joslā pavelciet pa kreisi un pēc tam pieskarieties Ievietot hipersaiti Poga Pievienot hipersaiti programmā OneNote darbam ar Android .

 3. Atlasītais teksts parādās laukā Parādāmais teksts. Tas ir hipersaites teksts. Ja nepieciešams, to var mainīt.

  Padoms.: Izvairieties lietot “noklikšķiniet šeit” vai līdzīgas izteiksmes. Saites tekstā vajadzētu būt precīzam, bet īsam mērķa lapas aprakstam.

 4. Laukā adrese ierakstiet vai ielīmējiet hipersaites vietrādi URL.

 5. Pieskarieties pie GATAVS.

  Dialoglodziņš Hipersaites pievienošana programmā OneNote darbam ar Android

Sadaļu pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas sadaļas palīdz lietotājiem atrast vajadzīgo sadaļu.

 1. Sadaļu sarakstā pieskarieties un turiet to sadaļu, kuru vēlaties pārdēvēt.

 2. Izvēļņu joslā pieskarieties pie Pārdēvēt sadaļu.

  Sadaļu pārdēvēšana programmā OneNote darbam ar Android
 3. Ierakstiet jauno nosaukumu un pieskarieties pie PĀRDĒVĒT.

Sadaļu dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās sadaļas, kurās nav informācijas.

 1. Sadaļu sarakstā pieskarieties un turiet to sadaļu, kuru vēlaties noņemt.

 2. Izvēļņu joslā pieskarieties pie Dzēst sadaļu.

  Sadaļu dzēšana programmā OneNote darbam ar Android
 3. Apstiprinājuma dialoglodziņā pieskarieties pie DZĒST.

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas lapas palīdz lietotājiem atrast pareizo lapu.

 1. Lapu sarakstā pieskarieties pie lapas, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu vai pārdēvēt.

 2. Ierakstiet jauno lapas nosaukumu lapas virsraksta rindā virs datuma un laika.

  Lapas pārdēvēšana programmā OneNote darbam ar Android

Lapas dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās lapas, kurās nav informācijas.

 1. Lapu sarakstā pieskarieties un turiet lapu, kuru vēlaties noņemt.

 2. Izvēļņu joslā atlasiet Dzēst lapu.

  Lappuses dzēšana kontekstizvēlnē programmā OneNote darbam ar Android
 3. Apstiprinājuma dialoglodziņā atlasiet DZĒST.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Lai uzlabotu teksta formatējumu, piemēram, izmantojiet treknraksta fontu, līdziniet tekstu pa kreisi un izvairieties no pārmērīga lielo burtu un slīpraksta lietojuma.

 1. Lai lietotu teksta formatējumu, atlasiet tekstu, kuru vēlaties formatēt.

 2. Izvēļņu joslā var atlasīt, piemēram, treknrakstu vai pasvītrojumu teksta izcelšanai. Pieskarieties pie opcijas, kuru vēlaties lietot.

  Teksta formatēšanas pogas rīkjoslā programmā OneNote darbam ar Android

Atbilstoša teksta līdzinājuma izmantošana

Līdziniet rindkopas pa kreisi, lai izvairītos no nevienādām atstarpēm starp vārdiem.

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties modificēt.

 2. Izvēļņu joslā pieskarieties pie Samazināt atkāpi Poga Līdzināt pa kreisi programmā OneNote darbam ar Android .

Sarakstu ar aizzīmēm izmantošana

Ja iespējams, sadaliet tekstu aizzīmju punktos, lai uzlabotu lasāmību un navigāciju.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Izvēļņu joslā pieskarieties pie aizzīmes Poga Numurēts saraksts programmā OneNote darbam ar Android .

 3. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

  Padoms.: Izmantojiet punktu vai komatu katra saraksta vienuma beigās, lai ekrāna lasītāji ieturētu pauzi.

Sakārtotu sarakstu izmantošana

Ja iespējams, izmantojiet numurētus sarakstus, jo tiem ir vieglāk sekot līdzi nekā nepārtrauktam tekstam.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Izvēļņu joslā pieskarieties pie numerācija Poga Pievienot numurētu sarakstu programmā OneNote darbam ar Android .

 3. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

Skatiet arī

Kā Word dokumentus padarīt pieejamus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā padarīt savus Excel dokumentus pieejamus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā padarīt PowerPoint prezentācijas pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Pieejama Outlook e-pasta izveide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Tabulā norādīta labākā prakse tādu OneNote darbam ar Windows 10 piezīmju grāmatiņu izveidei, kas ir pieejamas visiem cilvēkiem.

Kas ir jālabo

Kāpēc to labot

Kā to labot?

Iekļaujiet alternatīvo tekstu ar visiem attēliem un iegultajiem failiem.

Cilvēkiem, kuri nevar redzēt ekrānu, alternatīvais teksts, kas apraksta attēlus un citus objektus, ir ļoti svarīgi. Ekrāna lasītāji skaļi nolasa alternatīvo tekstu, un tā ir vienīgā informācija, ko atsevišķi cilvēki uzzinās par attēliem un objektiem. Pārliecinieties, vai alternatīvais teksts ir jēgpilns.

Izvairieties lietot attēlus kā vienīgo metodi teksta izteikšanai, jo garā alternatīvajā tekstā ir grūti veikt navigāciju, izmantojot ekrāna lasītāju.

Pievienojiet alternatīvo tekstu, kas neredzīgiem cilvēkiem palīdz saprast attēla vai objekta saturu. Izsakieties īsi, bet iekļaujiet aprakstus par svarīgāko attēlu saturu.

Ja izmantojat attēlu, kurā ir īss teksts, atkārtojiet šo tekstu pamattekstā.

Ievietojot failu izdrukas, pārliecinieties, vai saglabājat oriģinālo failu lapā kā alternatīvu informācijas avotu.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem

Lai atrastu trūkstošo alternatīvo tekstu, izmantojiet rīku Pieejamības pārbaudītājs.

Pievienojiet jēgpilnu hipersaites tekstu.

Cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītājus, dažreiz pārskata saišu sarakstu. Saitēs jābūt skaidrai un precīzai informācijai par mērķi. Piemēram, iekļaujiet pilnu mērķa lapas nosaukumu, nevis izveidojiet saiti ar tekstu “Noklikšķiniet šeit”.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Piešķiriet sadaļu grupām, sadaļām un lapām unikālus nosaukumus un noņemiet tukšos elementus.

Piezīmju grāmatiņas ar aprakstošu satura nosaukumu ļauj vieglāk atrast konkrētu informāciju piezīmēs. Cilvēkiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus, tas ļauj uzzināt, kāds ir sadaļas, sadaļu grupas vai lapas saturs, to neatverot.

Sadaļu pārdēvēšana

Sadaļu dzēšana

Sadaļu grupu pārdēvēšana

Sadaļu grupu dzēšana

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Lapas dzēšana

Krāsa nedrīkst būt vienīgais informācijas nodošanas veids.

Cilvēki ar redzes traucējumiem, aklumu vai daltonismu var neievērot konkrētu krāsu nozīmi.

Noteikti neizmantojiet krāsas kā vienīgo līdzekli nozīmes izcelšanai. Izveidojiet tekstu, kas dublē krāsu vai citu sensoro īpašību nozīmi.

Izmantojiet papildu līdzekļus, lai sniegtu informāciju, piemēram, formu vai etiķeti. Piemēram, izmantojiet zaļu atzīmi, lai norādītu panākumus, un sarkanu krustiņu, lai norādītu neveiksmi, nevis zaļu un sarkanu ēnojumu.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Izmantojiet pietiekamu kontrastu tekstam un fona krāsām.

Jūsu piezīmju grāmatiņās tekstam jābūt lasāmam liela kontrasta režīmā, lai to labi redzētu arī cilvēki ar redzes traucējumiem.

Piemēram, izmantojiet spilgtas krāsas vai liela kontrasta krāsu shēmas pretējos krāsu spektra galos. Melnbaltas shēmas vājredzīgiem cilvēkiem atvieglo teksta un formu atšķiršanu.

Pieejamas teksta krāsas izmantošana

Izmantojiet lielāku fontu (18pt vai lielāku), Sans Serif fontus un pietiekamu atstarpi.

Cilvēki ar disleksiju uztver tekstu veidā, kas var apgrūtināt burtu un vārdu atšķiršanu. Piemēram, vienas rindiņas teksts šķietami iespiežas apakšējā rindiņā vai blakus burti sapludinās.

Vairākas tukšas rindiņas vai secīgas atstarpes var padarīt navigāciju ar tastatūru lēnu un ekrāna lasītāja lietošanu apgrūtinošu.

Lai samazinātu lasīšanas slodzi, varat, piemēram, rīkoties šādi:

 • Izmantojiet pazīstamus Sans Serif fontus, piemēram, Arial vai Calibri.

 • Nerakstiet vārdus ar lielajiem burtiem un pārmērīgi neizmantojiet slīprakstu vai pasvītrojumus.

 • Iekļaujiet pietiekamu atstarpi starp rindiņām un rindkopām, taču neievietojiet vairāk par divām atstarpēm starp vārdiem un divām tukšām rindiņām starp rindkopām.

 • Līdziniet rindkopas pa kreisi, neizmantojiet taisnošanu. Tādējādi netiek veidotas nelīdzenas atstarpes starp vārdiem, kas var radīt cauri rindkopai plūstošas baltas upes efektu.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Atbilstoša teksta līdzinājuma izmantošana

Izmantojiet iebūvētos virsrakstus un stilus.

Ekrāna lasīšanas programmatūra atpazīst iebūvētos virsrakstu stilus kā virsrakstus un var atskaņot tos lietotājam. Ekrāna lasīšanas programmatūra arī ļauj lietotājiem pārvietoties pēc virsraksta. Lai ekrāna lasītājiem būtu vieglāk lasīt jūsu piezīmes, izmantojiet loģisku virsrakstu secību un programmā OneNote iebūvētos formatēšanas rīkus.

Turklāt personas ar lasīšanas traucējumiem, piemēram, disleksiju, izmanto virsrakstus, lai organizētu informāciju un sadalītu to mazākās vieglāk uztveramās daļās.

Lai atvieglotu navigāciju, organizējiet virsrakstus noteiktajā loģiskajā secībā. Izmantojiet Virsraksts 1, Virsraksts 2 un pēc tam Virsraksts 3, nevis Virsraksts 3, Virsraksts 1 un pēc tam Virsraksts 2.

Izmantojiet virsrakstus, lai organizētu savu piezīmju informāciju nelielās daļās. Ideālā gadījumā katram virsrakstam ir tikai dažas rindkopas.

Iebūvēto virsrakstu stilu lietošana

Sarakstu ar aizzīmēm izmantošana

Sakārtotu sarakstu izmantošana

Saglabājiet informāciju vienā piezīmju konteinerā.

Programmā OneNote varat pievienot piezīmes jebkurā vietā lapā, noklikšķinot un pievienojot saturu. Šādā veidā tiek izveidots jauns piezīmju konteiners.

Ja visas piezīmes ir lapā vienā konteinerā, tas palīdz ekrāna lasītājiem izlasīt visu vienuviet bez nepieciešamības navigēt uz vairākām vietām lapā.

Mēģiniet visu lapā esošo informāciju pārvietot vienā piezīmju konteinerā. Ja piezīmju konteiners ir pārāk liels, varat to sadalīt starp vairākām lappusēm vai pievienot aprakstošas galvenes. (Ekrāna lasītāji uztver piezīmju konteinerus kā "satura blokus".)

Izmantojiet vienkāršu tabulas struktūru.

Ekrāna lasītāji seko līdzi savai atrašanās vietai tabulā, skaitot tabulas šūnas. Ja tabula tiek ligzdota citā tabulā vai ja šūna ir sapludināta vai sadalīta, ekrāna lasītājs zaudē skaitu un nevar sniegt noderīgu informāciju par tabulu pēc šī punkta. Tukšas tabulas šūnās var arī maldināt lietotājus, kas izmanto ekrāna lasītāju, liekot tiem domāt, ka tabula šajā vietā beidzas.

Ekrāna lasītāji izmanto arī galvenes informāciju, lai noteiktu rindas un kolonnas.

Visām programmā OneNote darbam ar Windows 10 izveidotajām tabulām pēc noklusējuma ir galvenes rinda. Lai pievienotu iepriekš noņemtu tabulas galveni, izmantojiet Windows datora programmu, lai pievienotu tabulas galveni.

Izveidojiet vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem pieejamus audio vai videoklipus.

Subtitri parasti ietver dialogu transkripciju (vai tulkojumu).

Slēptie titri parasti aprakstīti skaņas efekti un mūzika, kas nav redzami ekrānā.

Video apraksts nozīmē, ka sniegti audio apraksti par video galvenajiem vizuālajiem elementiem. Šie apraksti tiek ievietoti pārraides dialogu dabiskajās pauzēs. Video apraksts padara video pieejamu neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem.

Ja iespējams, pārliecinieties, vai audio un video faili ir pieejami, pirms tos ievietojat programmā OneNote.

Vai arī ievietojiet papildu failu piezīmju grāmatiņā, lai nodrošinātu atbalsta subtitrus, parakstus vai video aprakstu.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Pievienojiet alternatīvo tekstu attēliem, piemēram, fotoattēliem, grafikām, klipkopām un ekrānuzņēmumiem, lai ekrāna lasītāja lietotāji varētu dzirdēt attēla aprakstu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēla piezīmju grāmatiņā un atlasiet Attēls > Alternatīvais teksts.

 2. Laukos ierakstiet nosaukumu un aprakstu. Šim tekstam jābūt īsam, sāciet ar svarīgāko informāciju un centieties norādīt attēla saturu un funkcionalitāti. Kad esat pabeidzis, atlasiet gatavs.

  Padoms.: Aizpildiet gan lauku Virsraksts, gan Apraksts, jo dažādi ekrāna lasītāji šo informāciju var nolasīt atšķirīgi.

  Dialoglodziņš Alternatīvais teksts, lai pievienotu alternatīvo tekstu programmā OneNote darbam ar Windows 10.

Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem

Pievienojiet alternatīvo tekstu iegultajiem failiem, piemēram, papildmateriāliem, darba aprakstiem vai atskaišu veidnēm, lai ekrāna lasītāja lietotāji varētu dzirdēt faila aprakstu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila lapā.

 2. Atlasiet Fails > Alternatīvais teksts.

 3. Ierakstiet faila nosaukumu un aprakstu un atlasiet gatavs.

  Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem programmā OneNote darbam ar Windows 10

Pieejamu hipersaišu un tekstu izveide

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā izveidot pieejamas hipersaites, tekstu un tabulas OneNote piezīmju grāmatiņās.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Jēgpilna teksta pievienošana hipersaitei, lai lietotāji zinātu, kas ir aiz saites.

 1. Atlasiet tekstu, kuram vēlaties pievienot hipersaiti.

 2. Cilnē Ievietošana atlasiet Saite.

 3. Atlasītais teksts tiek parādītss laukā Parādāmais teksts. Tas ir hipersaites teksts. Ja nepieciešams, to var mainīt.

  Padoms.: Izvairieties lietot “noklikšķiniet šeit” vai līdzīgas izteiksmes. Saites tekstā vajadzētu būt precīzam, bet īsam mērķa lapas aprakstam.

 4. Laukā adrese ierakstiet vai ielīmējiet hipersaites vietrādi URL un atlasiet Ievietot.

  Ekrānuzņēmums ar dialoglodziņu hiperteksta saites pievienošanai programmā OneNote darbam ar Windows 10.

Sadaļu pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas sadaļas palīdz lietotājiem atrast vajadzīgo sadaļu.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās sadaļas cilnes, kuru vēlaties rediģēt, un atlasiet Pārdēvēt sadaļu.

  Ekrānuzņēmums ar sadaļas cilnes pārdēvēšanas kontekstizvēlni programmā OneNote darbam ar Windows 10.

 2. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Sadaļu dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās sadaļas, kurās nav informācijas.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sadaļas cilnes, ko vēlaties noņemt, un atlasiet Dzēst sadaļu.

  Ekrānuzņēmums ar sadaļas cilnes dzēšanas kontekstizvēlni programmā OneNote darbam ar Windows 10.

 2. Apstiprinājuma dialoglodziņā atlasiet .

Sadaļu grupu pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas sadaļu grupas palīdz lietotājiem atrast pareizo sadaļu grupu.

 1. Sadaļu sarakstā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās sadaļas grupas, kuru vēlaties pārdēvēt, un atlasiet Pārdēvēt sadaļu grupu.

  Sadaļu grupu pārdēvēšana programmā OneNote darbam ar Windows 10
 2. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Sadaļu grupu dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās sadaļu grupas, kurās nav informācijas.

 1. Sadaļu sarakstā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sadaļas grupas, ko vēlaties noņemt, un atlasiet Dzēst sadaļu grupu.

  Sadaļu grupu dzēšana programmā OneNote darbam ar Windows 10
 2. Apstiprinājuma dialoglodziņā atlasiet .

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas lapas palīdz lietotājiem atrast pareizo lapu.

 1. Piezīmju grāmatiņā atveriet lapu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu vai pārdēvēt.

 2. Ierakstiet lapas nosaukumu virsraksta rindā virs datuma un laika.

  Lapas pārdēvēšana programmā OneNote darbam ar tīmekli

Lapas dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās lapas, kurās nav informācijas.

 1. Lapu sarakstā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lapas cilnes, kuru vēlaties noņemt.

 2. Atlasiet Dzēst lapu.

  Lapas noņemšana programmā OneNote darbam ar Windows 10

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Lai uzlabotu teksta formatējumu, atlasiet parastu Sans Serif fontu, izmantojiet lielāku fonta lielumu, līdziniet tekstu pa kreisi un izvairieties no pārmērīga lielo burtu un slīpraksta lietojuma.

 1. Atlasiet tekstu, ko vēlaties formatēt.

 2. Cilnē Sākums varat atlasīt, piemēram, lielāku fonta lielumu un Sans Serif fontu. Varat arī izmantot citas formatēšanas opcijas, piemēram, treknraksta fontu, lai izceltu tekstu.

  Teksta formatēšanas pogas sākuma izvēlnes lentē programmā OneNote darbam ar Windows 10.

Pieejamas teksta krāsas izmantošana

Lai nodrošinātu labu teksta attēlojumu liela kontrasta režīmā, fontu krāsām izmantojiet iestatījumu automātiski .

 1. Atlasiet savu tekstu.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, kas atrodas uz pogas fonta krāsa , un atlasiet automātiski.

  Izvēlne Teksta krāsa programmā OneNote darbam ar Windows 10

Atbilstoša teksta līdzinājuma izmantošana

Līdziniet rindkopas pa kreisi, lai izvairītos no nevienādām atstarpēm starp vārdiem.

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties modificēt.

 2. Cilnē Sākums atlasiet rindkopas formatējums.

 3. Atlasiet Līdzināt pa kreisi.

  Rindkopu līdzinājums pa kreisi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Iebūvēto virsrakstu stilu lietošana

Izmantojiet iebūvētos virsrakstu stilus, lai veidotu ekrāna lasītāju piezīmju grāmatiņu lapu strukturējumu. Ekrāna lasītāji neinterpretē teksta rindiņu ar lielu un treknraksta fontu kā virsrakstu, izņemot iebūvētos stilus.

 1. Atlasiet virsraksta tekstu.

 2. Cilnē Sākums atlasiet stiliun pēc tam atlasiet virsraksta stilu, piemēram, Virsraksts 2.

  Virsrakstu saraksts programmā OneNote darbam ar Windows 10

Sarakstu ar aizzīmēm izmantošana

Ja iespējams, sadaliet tekstu aizzīmju punktos, lai uzlabotu lasāmību un navigāciju.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Cilnē Sākums atlasiet aizzīmes.

 3. Lai mainītu aizzīmju stilu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas uz pogas aizzīmes un atlasiet vajadzīgo stilu.

  Atlasīta poga Saraksts ar aizzīmēm sākuma izvēlnes lentē programmā OneNote darbam ar Windows 10.

 4. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

  Padoms.: Izmantojiet punktu vai komatu katra saraksta vienuma beigās, lai ekrāna lasītāji ieturētu pauzi.

Sakārtotu sarakstu izmantošana

Ja iespējams, izmantojiet numurētus sarakstus, jo tiem ir vieglāk sekot līdzi nekā nepārtrauktam tekstam.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Cilnē Sākums atlasiet numerācija.

 3. Lai mainītu numerācijas stilu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas uz pogas numerācija un atlasiet vajadzīgo stilu.

  Numurēta saraksta pogas sākuma izvēlnes lentē programmā OneNote darbam ar Windows 10.

 4. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

Skatiet arī

Kā Word dokumentus padarīt pieejamus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā padarīt PowerPoint prezentācijas pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Pieejama Outlook e-pasta izveide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Tabulā norādīta labākā prakse tādu OneNote Online piezīmju grāmatiņu izveidei, kas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kas ir jālabo

Kāpēc to labot

Kā to labot?

Iekļaujiet alternatīvo tekstu ar visiem attēliem un iegultajiem failiem.

Cilvēkiem, kuri nevar redzēt ekrānu, alternatīvais teksts, kas apraksta attēlus un citus objektus, ir ļoti svarīgi. Ekrāna lasītāji skaļi nolasa alternatīvo tekstu, un tā ir vienīgā informācija, ko atsevišķi cilvēki uzzinās par attēliem un objektiem. Pārliecinieties, vai alternatīvais teksts ir jēgpilns.

Izvairieties lietot attēlus kā vienīgo metodi teksta izteikšanai, jo garā alternatīvajā tekstā ir grūti veikt navigāciju, izmantojot ekrāna lasītāju.

Pievienojiet alternatīvo tekstu, kas neredzīgiem cilvēkiem palīdz saprast attēla vai objekta saturu. Izsakieties īsi, bet iekļaujiet aprakstus par svarīgāko attēlu saturu.

Ja izmantojat attēlu, kurā ir īss teksts, atkārtojiet šo tekstu pamattekstā.

Ievietojot failu izdrukas, pārliecinieties, vai saglabājat oriģinālo failu lapā kā alternatīvu informācijas avotu.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem

Pievienojiet jēgpilnu hipersaites tekstu.

Cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītājus, dažreiz pārskata saišu sarakstu. Saitēs jābūt skaidrai un precīzai informācijai par mērķi. Piemēram, iekļaujiet pilnu mērķa lapas nosaukumu, nevis izveidojiet saiti uz tekstu “Noklikšķiniet šeit”.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Piešķiriet sadaļu grupām, sadaļām un lapām unikālus nosaukumus un noņemiet tukšos elementus.

Piezīmju grāmatiņas ar aprakstošu satura nosaukumu ļauj vieglāk atrast konkrētu informāciju piezīmēs. Cilvēkiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus, tas ļauj uzzināt, kāds ir sadaļas, sadaļu grupas vai lapas saturs, to neatverot.

Sadaļu pārdēvēšana

Sadaļu dzēšana

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Lapas dzēšana

Varat pārdēvēt vai dzēst sadaļu grupas programmas OneNote datora un Windows 10 versijā. Norādījumus par to, kā pārdēvēt vai dzēst sadaļu grupas Windows datora vai Windows 10 lietojumprogrammā, skatiet attiecīgajās šīs tēmas sadaļās.

Krāsa nedrīkst būt vienīgais informācijas nodošanas veids.

Cilvēki ar redzes traucējumiem, aklumu vai daltonismu var neievērot konkrētu krāsu nozīmi.

Noteikti neizmantojiet krāsas kā vienīgo līdzekli nozīmes izcelšanai. Izveidojiet tekstu, kas dublē krāsu vai citu sensoro īpašību nozīmi.

Izmantojiet papildu līdzekļus, lai sniegtu informāciju, piemēram, formu vai etiķeti. Piemēram, izmantojiet zaļu atzīmi, lai norādītu panākumus, un sarkanu krustiņu, lai norādītu neveiksmi, nevis zaļu un sarkanu ēnojumu.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Izmantojiet pietiekamu kontrastu tekstam un fona krāsām.

Piezīmju grāmatiņu tekstam jābūt lasāmam liela kontrasta režīmā, lai to labi redzētu visi, arī cilvēki ar redzes traucējumiem.

Piemēram, izmantojiet spilgtas krāsas vai liela kontrasta krāsu shēmas pretējos krāsu spektra galos. Melnbaltas shēmas vājredzīgiem cilvēkiem atvieglo teksta un formu atšķiršanu.

Pieejamas teksta krāsas izmantošana

Izmantojiet lielāku fontu (18pt vai lielāku), Sans Serif fontus un pietiekamu atstarpi.

Cilvēki ar disleksiju uztver tekstu veidā, kas var apgrūtināt burtu un vārdu atšķiršanu. Piemēram, vienas rindiņas teksts šķietami iespiežas apakšējā rindiņā vai blakus burti sapludinās.

Vairākas tukšas rindiņas vai secīgas atstarpes var padarīt navigāciju ar tastatūru lēnu un ekrāna lasītāja lietošanu apgrūtinošu.

Lai samazinātu lasīšanas slodzi, varat, piemēram, rīkoties šādi:

 • Izmantojiet pazīstamus Sans Serif fontus, piemēram, Arial vai Calibri.

 • Nerakstiet vārdus ar lielajiem burtiem un pārmērīgi neizmantojiet slīprakstu vai pasvītrojumus.

 • Iekļaujiet pietiekamu atstarpi starp rindiņām un rindkopām, taču neievietojiet vairāk par divām atstarpēm starp vārdiem un divām tukšām rindiņām starp rindkopām.

 • Līdziniet rindkopas pa kreisi, neizmantojiet taisnošanu. Tādējādi netiek veidotas nelīdzenas atstarpes starp vārdiem, kas var radīt cauri rindkopai plūstošas baltas upes efektu.

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Atbilstoša teksta līdzinājuma izmantošana

Izmantojiet iebūvētos virsrakstus un stilus.

Ekrāna lasīšanas programmatūra atpazīst iebūvētos virsrakstu stilus kā virsrakstus un var atskaņot tos lietotājam. Ekrāna lasīšanas programmatūra arī ļauj lietotājiem pārvietoties pēc virsraksta. Lai ekrāna lasītājiem būtu vieglāk lasīt jūsu piezīmes, izmantojiet loģisku virsrakstu secību un programmā OneNote Online iebūvētos formatēšanas rīkus.

Turklāt personas ar lasīšanas traucējumiem, piemēram, disleksiju, izmanto virsrakstus, lai organizētu informāciju un sadalītu to mazākās vieglāk uztveramās daļās.

Lai atvieglotu navigāciju, organizējiet virsrakstus noteiktajā loģiskajā secībā. Izmantojiet Virsraksts 1, Virsraksts 2 un pēc tam Virsraksts 3, nevis Virsraksts 3, Virsraksts 1 un pēc tam Virsraksts 2.

Izmantojiet virsrakstus, lai organizētu savu piezīmju informāciju nelielās daļās. Ideālā gadījumā katram virsrakstam ir tikai dažas rindkopas.

Iebūvēto virsrakstu stilu lietošana

Sarakstu ar aizzīmēm izmantošana

Sakārtotu sarakstu izmantošana

Saglabājiet informāciju vienā piezīmju konteinerā.

Programmā OneNote varat pievienot piezīmes jebkurā vietā lapā, noklikšķinot un pievienojot saturu. Šādā veidā tiek izveidots jauns piezīmju konteiners.

Ja visas piezīmes ir lapā vienā konteinerā, tas palīdz ekrāna lasītājiem izlasīt visu vienuviet bez nepieciešamības navigēt uz vairākām vietām lapā.

Mēģiniet visu lapā esošo informāciju pārvietot vienā piezīmju konteinerā. Ja piezīmju konteiners ir pārāk liels, varat to sadalīt starp vairākām lappusēm vai pievienot aprakstošas galvenes. (Ekrāna lasītāji uztver piezīmju konteinerus kā "satura blokus".)

Izmantojiet vienkāršu tabulas struktūru.

Ekrāna lasītāji seko līdzi savai atrašanās vietai tabulā, skaitot tabulas šūnas. Ja tabula tiek ligzdota citā tabulā vai ja šūna ir sapludināta vai sadalīta, ekrāna lasītājs zaudē skaitu un nevar sniegt noderīgu informāciju par tabulu pēc šī punkta. Tukšas tabulas šūnās var arī maldināt lietotājus, kas izmanto ekrāna lasītāju, liekot tiem domāt, ka tabula šajā vietā beidzas.

Ekrāna lasītāji izmanto arī galvenes informāciju, lai noteiktu rindas un kolonnas.

Visām programmā OneNote Online izveidotajām tabulām pēc noklusējuma ir galvenes rinda. Lai pievienotu iepriekš noņemtu tabulas galveni, izmantojiet Windows datora programmu, lai pievienotu tabulas galveni.

Izveidojiet vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem pieejamus audio vai videoklipus.

Subtitri parasti ietver dialogu transkripciju (vai tulkojumu).

Slēptie titri parasti aprakstīti skaņas efekti un mūzika, kas nav redzami ekrānā.

Video apraksts nozīmē, ka sniegti audio apraksti par video galvenajiem vizuālajiem elementiem. Šie apraksti tiek ievietoti pārraides dialogu dabiskajās pauzēs. Video apraksts padara video pieejamu neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem.

Ja iespējams, pārliecinieties, vai audio un video faili ir pieejami, pirms tos ievietojat programmā OneNote.

Vai arī ievietojiet papildu failu piezīmju grāmatiņā, lai nodrošinātu atbalsta subtitrus, parakstus vai video aprakstu.

Alternatīvā teksta pievienošana attēliem

Pievienojiet alternatīvo tekstu attēliem, piemēram, fotoattēliem, grafikām, klipkopām un ekrānuzņēmumiem, lai ekrāna lasītāja lietotāji varētu dzirdēt attēla aprakstu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēla piezīmju grāmatiņā un atlasiet alternatīvais teksts.

 2. Laukā ierakstiet aprakstu. Šim tekstam jābūt īsam, sāciet ar svarīgāko informāciju un centieties norādīt attēla saturu un funkcionalitāti. Kad esat pabeidzis, atlasiet Labi.

  Dialoglodziņš alternatīvais teksts programmā OneNote tīmeklī

Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem

Pievienojiet alternatīvo tekstu iegultajiem failiem, piemēram, papildmateriāliem, darba aprakstiem vai atskaišu veidnēm, lai ekrāna lasītāja lietotāji varētu dzirdēt faila aprakstu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila piezīmju grāmatiņā un atlasiet alternatīvais teksts.

 2. Ierakstiet faila aprakstu un pēc tam atlasiet Labi.

  Alternatīvā teksta pievienošana iegultajiem failiem programmā OneNote darbam ar tīmekli

Pieejamu hipersaišu un tekstu izveide

Turpmākajās darbībās ir aprakstīts, kā izveidot pieejamas hipersaites un tekstu OneNote Online piezīmju grāmatiņās.

Jēgpilna hipersaites teksta pievienošana

Jēgpilna teksta pievienošana hipersaitei, lai lietotāji zinātu, kas ir aiz saites.

 1. Atlasiet tekstu, kuram vēlaties pievienot hipersaiti.

 2. Cilnē Ievietošana atlasiet Saite.

 3. Atlasītais teksts tiek parādīts laukā Parādāmais teksts. Tas ir hipersaites teksts. Ja nepieciešams, to var mainīt.

  Padoms.: Izvairieties lietot “noklikšķiniet šeit” vai līdzīgas izteiksmes. Saites tekstā vajadzētu būt precīzam, bet īsam mērķa lapas aprakstam.

 4. Laukā adrese ievadiet hipersaites vietrādi URL un pēc tam atlasiet Ievietot.

  Dialoglodziņš hipersaite programmai OneNote tīmeklī

Sadaļu pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas sadaļas palīdz lietotājiem atrast vajadzīgo sadaļu.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās sadaļas cilnes, kuru vēlaties rediģēt, un atlasiet Pārdēvēt sadaļu.

 2. Ierakstiet jauno nosaukumu.

  Opcija Pārdēvēt sadaļu programmā OneNote darbam ar tīmekli

Sadaļu dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās sadaļas, kurās nav informācijas.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sadaļas cilnes, ko vēlaties noņemt, un atlasiet Dzēst sadaļu.

  Izvēlnes opcija dzēst sadaļu programmā OneNote darbam ar tīmekli

 2. Apstiprinājuma dialoglodziņā atlasiet .

Nosaukuma pievienošana vai lapas pārdēvēšana

Aprakstoši un precīzi nosauktas lapas palīdz lietotājiem atrast pareizo lapu.

 1. Piezīmju grāmatiņā atveriet lapu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu vai pārdēvēt.

 2. Ierakstiet lapas nosaukumu virsraksta rindā virs datuma un laika.

  Lapas pārdēvēšana programmā OneNote darbam ar tīmekli

Lapas dzēšana

Lai palīdzētu ekrāna lasītājiem un lietotājiem ātri atrast vajadzīgo informāciju, noņemiet neizmantotās lapas, kurās nav informācijas.

 1. Piezīmju grāmatiņā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lapas cilnes, kuru vēlaties noņemt.

 2. Atlasiet Dzēst lapu.

  Lapas dzēšana programmā OneNote darbam ar tīmekli

Pieejama teksta formatējuma izmantošana

Lai uzlabotu teksta formatējumu, atlasiet parastu Sans Serif fontu, izmantojiet lielāku fonta lielumu, līdziniet tekstu pa kreisi un izvairieties no pārmērīga lielo burtu un slīpraksta lietojuma.

 1. Atlasiet tekstu, ko vēlaties formatēt.

 2. Cilnē Sākums varat atlasīt, piemēram, lielāku fonta lielumu un Sans Serif fontu. Varat arī izmantot citas formatēšanas opcijas, piemēram, treknraksta fontu, lai izceltu tekstu.

Pieejamas teksta krāsas izmantošana

Lai nodrošinātu labu teksta attēlojumu liela kontrasta režīmā, fontu krāsām izmantojiet iestatījumu automātiski .

 1. Atlasiet savu tekstu.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, kas atrodas uz pogas fonta krāsa , un atlasiet automātiski.

  Fonta krāsas izvēlnes opcijas programmā OneNote tīmeklī

Atbilstoša teksta līdzinājuma izmantošana

Līdziniet rindkopas pa kreisi, lai izvairītos no nevienādām atstarpēm starp vārdiem.

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties modificēt.

 2. Cilnē Sākums atlasiet rindkopu līdzinājums > Līdzināt pa kreisi.

  Rindkopu līdzinājuma izvēlnes opcijas programmā OneNote darbam ar tīmekli.

Iebūvēto virsrakstu stilu lietošana

Izmantojiet iebūvētos virsrakstu stilus, lai veidotu ekrāna lasītāju piezīmju grāmatiņu lapu strukturējumu. Ekrāna lasītāji neinterpretē teksta rindiņu ar lielu un treknraksta fontu kā virsrakstu, izņemot iebūvētos stilus.

 1. Atlasiet virsraksta tekstu.

 2. Cilnē Sākums atlasiet virsraksta stilu, piemēram, Virsraksts 2.

  Virsrakstu stilu opcijas programmā OneNote tīmeklī

Sarakstu ar aizzīmēm izmantošana

Ja iespējams, sadaliet tekstu aizzīmju punktos, lai uzlabotu lasāmību un pieejamību.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Cilnē Sākums atlasiet aizzīmes.

 3. Lai mainītu aizzīmju stilu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas uz pogas aizzīmes un atlasiet vajadzīgo stilu.

  Izvēlne saraksts ar aizzīmēm programmā OneNote darbam ar tīmekli

 4. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

  Padoms.: Izmantojiet punktu vai komatu katra saraksta vienuma beigās, lai ekrāna lasītāji ieturētu pauzi.

Sakārtotu sarakstu izmantošana

Ja iespējams, izmantojiet numurētus sarakstus, jo tiem ir vieglāk sekot līdzi nekā nepārtrauktam tekstam.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties pievienot sarakstu piezīmju grāmatiņā, vai atlasiet tekstu, kas jāiekļauj sarakstā.

 2. Cilnē Sākums atlasiet numerācija.

 3. Lai mainītu numerācijas stilu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas uz pogas numerācija un atlasiet vajadzīgo stilu.

  Numurēta saraksta izvēlnes opcijas programmā OneNote tīmeklī

 4. Ja nepieciešams, ierakstiet saraksta vienumus.

Skatiet arī

Pieejamības pārbaudītāja kārtulas

Uzlabojiet pieejamību ar pieejamības pārbaudītāju

Kā Word dokumentus padarīt pieejamus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā padarīt savus Excel dokumentus pieejamus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kā padarīt PowerPoint prezentācijas pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Pieejama Outlook e-pasta izveide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×