Kolonnas pievienošana vai izdzēšana datu lapā

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Access nodrošina vairākus veidus, kā datu lapā pievienot un noņemt kolonnas. Varat izmantot datu lapas skatu, lai pievienotu un noņemtu kolonnas, kā arī šīm kolonnām varat iestatīt datu tipus. Varat arī pievienot laukus no uzdevumrūts vai atvērt tabulu, kas ir datu lapas pamatā, un pievienot lauku noformējuma skatā. Šajā tēmā ir paskaidrots, kā izmantot katru metodi.

Papildinformāciju par datu lapu izveidi un izmantošanu skatiet rakstā Formas izveide, izmantojot rīku Datu lapa un darbs ar datu lapām.

Iespējamās darbības

Datu lapu kolonnu izprašana

Kolonnas pievienošana, izmantojot datu lapas skatu

Kolonnas noņemšana, izmantojot datu lapas skatu

Kolonnas pievienošana, izmantojot noformējuma skatu

Kolonnas noņemšana, izmantojot noformējuma skatu

Izprašana, kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju

To datu tipu iestatīšana, kurus nenosaka datu lapa

Datu lapu kolonnu izprašana

Datu lapa ir datu bāzes tabulā iekļautas informācijas vai vaicājuma atgriezto rezultātu vizuāls attēlojums. Datu lapas kolonna ir tas pats, kas datu bāzes tabulas lauks. Datu lapā pievienojot un noņemot kolonnas, jūs pievienojat un noņemat tās tabulas lauku, kura ir datu lauka pamatā. Ja laukā ir dati, jūs izdzēšat arī šo informāciju.

Darbs ar kolonnām

Access ļauj ātrāk un ērtāk pievienot un noņemt tabulas lauku, jo šos uzdevumus varat veikt datu lapas skatā. Pēc noklusējuma visās tabulās datu lapas skatā tagad ir tukša kolonna ar nosaukumu Noklikšķiniet, lai pievienotu. Lai pievienotu kolonnu, ievadiet datus pirmajā tukšajā šūnā zem šīs kolonnas galvenes. Varat arī ielīmēt vienu vai vairākus datu fragmentus tukšā kolonnā. Vairs nav jāizmanto noformējuma skats, lai pievienotu un noņemtu kolonnas. Tomēr, ja vēlaties, varat to darīt.

Turklāt jaunajai kolonnai vairs nav jāiestata biežāk lietojamie datu tipi. Pēc noklusējuma datu bāzes tabulas laukos ir jābūt noteikta tipa datiem, piemēram, tekstam, datumiem un laikiem, skaitļiem un tā tālāk. Parasti datu tipus iestatāt, veidojot datu bāzes tabulas. Tomēr tagad Access izsecina vairākumu datu tipu, kad jaunā kolonnā pirmo reizi ievadāt datus. Piemēram, jaunās tabulas pirmajā laukā ievadāt kādu vārdu, Access šim laukam iestata datu tipu Teksts. Ja ielīmējat datumu, Access laukam iestata datu tipu Datums/laiks un tamlīdzīgi. Ielīmējot dažādus datus, piemēram, pasta indeksus no dažādām valstīm/reģioniem, Access atlasa datu tipu, kas vislabāk ir piemērots šīs informācijas saglabāšanai. Parasti tas ir datu tips Teksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet tālāk šajā rakstā iekļauto sadaļu Izprašana, kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju.

Papildinformāciju par datu tipu iestatīšanu skatiet rakstā Datu tipi Access datoru datu bāzēm. Ja nepārzināt relāciju datu bāzu noformēšanas noteikumus, skatiet rakstu Datu bāzes izveides pamati.

Nākamajās sadaļās iekļautās darbības izskaidro, kā datu lapās pievienot un noņemt kolonnas, izmantojot datu lapas un noformējuma skatu.

Kolonnas pievienošana, izmantojot datu lapas skatu

Šajā sadaļā sadaļās iekļautās darbības izskaidro, kā izmantot datu lapas skatu, lai datu lapai pievienotu kolonnu, piešķirtu kolonnas nosaukumu un ievadītu datus. Sākot darbu, atcerieties, ka šīs darbības ļauj pievienot un mainīt lauku tabulā, kurā ir datu lapas pamatā.

 1. Navigācijas rūtī atrodiet tabulu, kurai vēlaties pievienot lauku, un veiciet dubultklikšķi uz tās.

  Programma Access atver tabulu datu lapas skatā.

 2. Datu lapā ritiniet pa labi vai pa kreisi (atkarībā no Windows reģionālajiem un valodas iestatījumiem) un atrodiet tukšo kolonnu.

  Pēc noklusējuma tukšās kolonnas galvenē tiek rādīts teksts Noklikšķiniet, lai pievienotu.

 3. Ievadiet datus pirmajā tukšajā rindā zem galvenes.

  -vai-

  Ielīmējiet vienu vai vairākus datu fragmentus laukā, sākot ar pirmo tukšo šūnu.

  Saglabājiet izmaiņas.

  Atkarībā no ievadīto datu tipa Access šim laukam iestata datu tipu. Piemēram, ja ievadāt kādu vārdu, Access iestata datu tipu Teksts.

  Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā Access iestata datu tipus, skatiet sadaļu Izprašana, kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju. Papildinformāciju par datu tipu iestatīšanu manuāli, skatiet tālāk šajā rakstā iekļautajā sadaļā To datu tipu iestatīšana, kurus nenosaka datu lapa.

 4. Veiciet dubultklikšķi uz kolonnas galvenes un ievadiet jaunā lauka nosaukumu.

  -vai-

  Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kolonnas galvenes un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt lauku. Pēc tam ierakstiet jaunā lauka nosaukumu.

 5. Saglabājiet izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Kolonnas noņemšana, izmantojot datu lapas skatu

Pirms noņemat darblapas kolonnu, atcerieties dažus svarīgus faktus:

Kolonnas noņemšana datu lapas skatā

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz noņemamās kolonnas galvenes rindas.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Dzēst lauku.

 3. Lai apstiprinātu dzēšanu, noklikšķiniet uz .

 4. Saglabājiet izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Kolonnas pievienošana, izmantojot noformējuma skatu

Ja pārzināt iepriekšējas programmas Access versijas, iespējams, jums ir kāda noformējuma skata izmantošanas pieredze. Noformējuma skatā ir plašākas iespējas nekā datu lapas skatā, jo varat iestatīt visus pieejamos datu tipus un varat izveidot uzmeklēšanas lauku. To visu varat paveikt, nepametot noformējuma skatu.

Kolonnas pievienošana noformējuma skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurā vēlaties veikt izmaiņas, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Programmas Access statusa joslā noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Kolonnā Lauka nosaukums atlasiet tukšu rindu un ierakstiet jaunā lauka nosaukumu.

 3. Kolonnā Datu tips blakus jaunā lauka nosaukumam atlasiet jaunās kolonnas datu tipu.

 4. Saglabājiet izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Kolonnas noņemšana, izmantojot noformējuma skatu

Kolonnas dzēšanas datu lapas skatā noteikumi attiecas arī uz darbu noformējuma skatā: Ja izdzēšat kolonnu, zaudējat visus šīs kolonnas datus. Turklāt, lai varētu izdzēst primārās atslēgas vai uzmeklēšanas lauku, vispirms ir jāizdzēš šo lauku relācijas.

Papildinformāciju skatiet rakstā datu bāzu izveides pamati, tabulas primārās atslēgas pievienošana vai mainīšana programmā Access, kā arī vairākvērtību lauka izveide vai dzēšana.

Kolonnas noņemšana noformējuma skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurā vēlaties veikt izmaiņas, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Programmas Access statusa joslā noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Atlasiet dzēšamo lauku (atbilstošo rindu).

 3. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Dzēst rindas.

  - vai -

  Nospiediet taustiņu DELETE.

 4. Saglabājiet izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Izprašana, kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju

Veidojot tukšu datu lapu, Access katram laukam piešķir datu tipu, kad atbilstošajā laukā pirmo reizi ievadāt datus. Nākamajā tabulā ir uzskaitīti dažādi datu tipi, kurus varat ievadīt, un atbilstošie datu tipi, kurus lieto Access.

Piezīme.: Laukā ievadot datus, nevarat iestatīt datu tipu Pielikums vai OLE objekts, kā arī, laukā ievadot datus, nevarat iespējot bagātinātā teksta rediģēšanas atbalstu.

Nākamajā tabulā ir parādīts, kā Access iestata datu tipu laukam, kad datu lapas skatā ievadāt datus.

Ja ievadāt:

Access izveido lauku ar datu tipu:

Laimonis

Īsais teksts (teksts)

Teksta vai teksta un skaitļu bloks, kurā ir vairāk par 256 rakstzīmēm.

Garais teksts (Memo)

Piezīme.: Datu lapas skatu nevarat izmantot, lai iespējotu bagātināta teksta formatējumu. Turklāt, ja Memo laukam iespējojat rekvizītu Tikai pievienot, tad pēc noklusējuma programma Access paslēpj visu tekstu, kad kursoru novietojat šajā laukā.

Papildinformāciju par bagātinātā teksta formatējuma iespējošanu skatiet rakstā Bagātināta teksta lauka izveide un dzēšana.

http://www.contoso.com

Access atpazīst šādus interneta protokolus: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Piezīme.: Lai Access atpazītu protokolu un iestatītu datu tipu Hipersaite, aiz protokola jābūt rakstzīmei, kas nav atstarpes rakstzīme.

Hipersaite

50000

Skaitlis, garš vesels skaitlis

50 000

Skaitlis, garš vesels skaitlis

50 000,99

Skaitlis, dubults

50000,389

Skaitlis, dubults

31.12.2019.

Datuma un laika formāti, kas norādīti Windows reģionālajos un valodas iestatījumos, nosaka, kā Access formatē datuma/laika datus.

Datums/laiks

2019. gada 31. decembris

Piezīme.: Lai Access izsecinātu datu tipu Datums/laiks, ievadiet vai ielīmējiet vairāk nekā tikai dienas nosaukumu. Piemēram, ja ievadāt “Otrdiena”, programma Access atlasa datu tipu Teksts. Lai Access izsecinātu datu tipu Datums/laiks, papildus dienai norādiet arī mēnesi.

Datums/laiks

10:50:23

Datums/laiks

10:50

Datums/laiks

17:50

Datums/laiks

12,50 €

Access atpazīst valūtas simbolu, kas norādīts jūsu Windows reģionālajos un valodas iestatījumos.

Valūta

21,75

Skaitlis, dubults

123,00%

Skaitlis, dubults

3,46E+03

Skaitlis, dubults

Uz lapas sākumu

To datu tipu iestatīšana, kurus nenosaka datu lapa

Pēc noklusējuma jūs nevarat veikt dažus uzdevumus, izmantojot datu lapas skatu:

 • Ielīmējot datus tukšā šūnā, nevarat iestatīt datu tipu Pielikums vai OLE objekts.

 • Ielīmējot datus, nevarat iespējot bagātināta teksta rediģēšanu laukam ar tipu Garais teksts (Memo). Lai iespējotu bagātināta teksta atbalstu, laukam iestatiet opciju noformējuma skatā.

Šajā sadaļā norādītās darbības izskaidro, kā veikt šos uzdevumus.

Datu tipu Pielikums iestatīšana

 1. Ja tā vēl nav atlasīta, datu lapā atlasiet tukšo kolonnu (to, kas atzīmēta ar Noklikšķiniet, lai pievienotu).

 2. Nolaižamajā sarakstā atlasiet Pielikums.

 3. Saglabājiet izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Lauka ar tipu Garais teksts (Memo) pievienošana tabulai, izmantojot bagātinātā teksta rediģēšanu

 1. Ja tā vēl nav atlasīta, datu lapā atlasiet tukšo kolonnu (to, kas atzīmēta ar Noklikšķiniet, lai pievienotu).

 2. Nolaižamajā sarakstā atlasiet Bagātināts teksts.

 3. Saglabājiet izmaiņas.

Kolonnas konvertēšana par uzmeklēšanas lauku

Pēc noklusējuma jūs nevarat datu lapas skatu, lai jaunu kolonnu konvertētu par uzmeklēšanas lauku. Ja esat iesācējs darbā ar Access, uzmeklēšanas lauks sarakstā parāda datus no cita avota — tabulas vai vienumu saraksta. Pēc noklusējuma Access izmanto nolaižamo sarakstu, lai parādītu uzmeklēšanas datus, bet formā var izmantot arī sarakstlodziņu (saraksts, kas netiek atvērts vai aizvērts).

Varat izveidot divu veidu uzmeklēšanas laukus — sarakstus, kuru pamatā ir tabula, un vērtību sarakstus. Saraksts, kura pamatā ir tabula, izmanto vaicājumu, lai izgūtu datus no citas tabulas, bet vērtību saraksts parāda iekodētu vērtību kopu. Tālāk ir paskaidrots, kā izveidot abu veidu sarakstus.

Uzmeklēšanas lauka pievienošana

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kas ir jūsu jaunās datu lapas pamatā, un noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Programmas Access statusa joslā noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  Tabula tiek atvērta noformējuma skatā.

 2. Atlasiet lauku, kas ir jākonvertē.

  -vai-

  Kolonnā Lauka nosaukums atlasiet tukšu rindu un ievadiet jaunā lauka nosaukumu.

 3. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Uzmeklēšanas kolonna.

  - vai -

  Noformējuma skata kolonnā Datu tips noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas un atlasiet Uzmeklēšanas vednis.

  Tiek startēts uzmeklēšanas vednis.

 4. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Saraksta, kura pamatā ir tabula, izveide    

   1. Atlasiet Es vēlos, lai uzmeklēšanas kolonna uzmeklē vērtības tabulā vai vaicājumā un noklikšķiniet uz Tālāk.

   2. Zem Skats atlasiet kādu opciju, sarakstā atlasiet tabulu vai vaicājumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk. Piemēram, ja uzmeklēšanas laukā vēlaties izmantot vērtības no kādas tabulas, noklikšķiniet uz Tabulas. Ja vēlaties izmantot vaicājumu, noklikšķiniet uz Vaicājumi. Lai skatītu sarakstu ar visām datu bāzes tabulā un vaicājumiem, noklikšķiniet uz Abi.

   3. Laukus, kurus vēlaties rādīt savā uzmeklēšanas sarakstā, pārvietojiet no rūts Pieejamie lauki uz rūti Atlasītie lauki un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   4. Varat izvēlieties vienu vai vairākas kārtošanas izvēles laukiem, kurus atlasījāt iepriekšējā darbībā, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   5. Varat arī pielāgot katras uzmeklēšanas saraksta kolonnas platumu un pēc tam noklikšķināt uz Tālāk.

   6. Sadaļas Kādu etiķeti vēlaties izmantot uzmeklēšanas kolonnai tekstlodziņā varat ievadīt kādu nosaukumu.

   7. Varat arī atzīmēt izvēles rūtiņu Atļaut vairākas vērtības. Atlasot šo opciju, sarakstā varat atlasīt un saglabāt vairākus vienumus.

   8. Noklikšķiniet uz Pabeigt. Ja Access piedāvā saglabāt tabulu, noklikšķiniet uz . Jaunajai tabulai Access pievieno uzmeklēšanas vaicājumu. Pēc noklusējuma vaicājums izgūst avota tabulas laukus, kurus norādījāt, kā arī primārās atslēgas vērtības. Pēc tam Access uzmeklēšanas laukam iestata datu tipu, lai atbilstu datu tipam, kas iestatīts avota tabulas primārās atslēgas laukam. Piemēram, ja avota tabulas primārās atslēgas laukam tiek izmantots datu tips AutoNumber, Access jūsu uzmeklēšanas laikam iestata datu tipu Skaitlis.

   9. Atgriezieties datu lapas skatā, dodieties uz savu uzmeklēšanas lauku un sarakstā atlasiet kādu vienumu.

    Vai

 5. Saraksta, kura pamatā ir vērtības, izveide    

  1. Noklikšķiniet uz Vajadzīgās vērtības ierakstīšu pats un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  2. Lodziņā Kolonnu skaits ievadiet sarakstā rādāmo kolonnu skaitu, pēc tam pārejiet uz pirmo tukšo šūnu un ievadiet kādu vērtību.

   Kad ievadāt pirmo vērtību, zem pašreizējās šūnas tiek rādīta cita tukša šūna.

  3. Kad esat pabeidzis pirmās vērtības ievadīšanu, izmantojiet tabulēšanas taustiņu vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu fokusu uz nākamo šūnu, un ievadiet otro vērtību.

  4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību līdz brīdim, kad saraksta izveide ir pabeigta, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  5. Ja vēlaties, ievadiet jaunā lauka nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×