Microsoft Lync 2010 Attendee paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums

Pēdējo reizi atjaunināts: 2010. gada oktobrī

Saturs

Šī lapa ir Microsoft Lync produktu paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums. Lai izprastu datu vākšanas un lietošanas principus, kas ir saistīti ar noteiktu Microsoft Lync produktu vai pakalpojumu, ir jāizlasa gan Microsoft Lync produktu paziņojums par konfidencialitāti, gan šis papildinājums.

Šajā konfidencialitātes papildinājumā ir sniegta informācija par sakaru programmatūras Microsoft Lync 2010 Attendee izvietošanu jūsu vai uzņēmuma tīklā, kā arī par jau izvietotas programmatūras izmantošanu. Ja programmatūru Microsoft Lync Server 2010 izmantojat pakalpojuma režīmā (ja kāda trešā puse, piemēram, korporācija Microsoft, vieso serverus, kuros darbojas programmatūra), šī informācija tiks nodota trešajai pusei. Lai uzzinātu vairāk par trešajai pusei pārsūtīto datu izmantošanu, sazinieties ar uzņēmuma administratoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Arhivēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Arhivēšana, administrators var arhivēt tūlītējo ziņojumapmaiņu, sapulces darbības un saturu, kā arī lietošanas rādītājus, piemēram, sapulces sākumu un pievienošanos tai.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: līdzeklis Arhivēšana glabā tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu saturu, informāciju par tūlītējās ziņojumapmaiņas izmantošanu, sapulces saturu un sapulces informāciju serverī, kuru konfigurē administrators. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: administrators var izmantot šo informāciju, lai administrētu to, kā uzņēmums izmanto programmatūru Lync 2010 Attendee.

Izvēle/vadība: līdzeklis Arhivēšana pēc noklusējuma ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāieslēdz. Lai uzzinātu, vai var iespējot arhivēšanu, ir jāpārskata uzņēmuma datu izmantošanas un pārraudzības politikas.

Reģistrēšana klienta pusē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Reģistrēšana klienta pusē, varat reģistrēt programmas Attendee lietojuma informāciju datora lietotāja profilā. Informāciju var izmantot, lai novērstu programmas Attendee iespējamās problēmas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja jūs vai administrators iespējo līdzekli Reģistrēšana klienta pusē, datorā tiek saglabāta šāda informācija: sapulces temats, atrašanās vieta, sesijas inicializācijas protokola (SIP) ziņojumi, atbildes programmatūras Attendee izmantošanas laikā, informācija par katra Attendee ziņojuma sūtītāju un adresātu un ziņojuma maršruts. Tās sapulces saturs, kurai pievienojāties ar programmas Attendee palīdzību, netiek glabāts. Nekāda informācija netiek automātiski sūtīta korporācijai Microsoft, bet varat to darīt manuāli.

Informācijas lietošana: līdzekli Reģistrēšanās klienta pusē var izmantot, lai novērstu Attendee problēmas.

Izvēle/vadība: līdzeklis Reģistrēšana klienta pusē pēc noklusējuma ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāieslēdz. Ja uzņēmuma administrators nav atspējojis jūsu iespējas vadīt reģistrēšanu, varat mainīt iestatījumus. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Programmatūras Attendee sarunas logā noklikšķiniet uz Izvēlne un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi, pēc tam noklikšķiniet uz Ieslēgt reģistrēšanu programmā Lync Attendee un Ieslēgt Windows notikumu reģistrēšanu programmā Lync Attendee.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Klientu ērtību uzlabošanas programma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja esat izvēlējies piedalīties, līdzeklis Klientu ērtību uzlabošanas programma (CEIP) apkopo pamatinformāciju par jūsu aparatūras konfigurāciju un par to, kā izmantojat Microsoft programmatūru un pakalpojumus. Šī informācija tiek izmantota, lai noteiktu tendences un izmantošanas veidu. Līdzeklis CEIP apkopo informāciju arī par to kļūdu skaitu un veidu, ar kurām esat saskāries, programmatūras un aparatūras veiktspēju, kā arī pakalpojumu darbības ātrumu. Korporācija Microsoft neiegūst informāciju par jūsu vārdu, adresi vai citu kontaktinformāciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja līdzeklis CEIP ir ieslēgts, tā informācija tiek automātiski nosūtīta korporācijai Microsoft. Papildinformāciju par to, kādu informāciju apkopo, apstrādā vai pārsūta, izmantojot CEIP, skatiet Microsoft klientu ērtību uzlabošanas programmas paziņojumā par konfidencialitāti.

Informācijas lietošana: korporācija Microsoft izmanto šo informāciju, lai uzlabotu Microsoft programmatūras un pakalpojumu kvalitāti, uzticamību un veiktspēju.

Izvēle/vadība: pēc noklusējuma līdzeklis CEIP ir izslēgts, ja vien administrators nav izvēlējies to jums ieslēgt. Tiks parādīta uzvedne ar aicinājumu reģistrēties Attendee instalēšanas programmā. Ja vien administrators nav atspējojis vadību, CEIP iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā, veicot tālāk aprakstītās darbības.

 1. Programmatūras Attendee sarunas logā noklikšķiniet uz Izvēlne un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi, pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Atļaut korporācijai Microsoft apkopot informāciju par to, kā lietoju programmu Lync Attendee vai noņemiet tās atzīmi.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.: Ja administrators iespējo vai atspējo CEIP laikā, kad lietotājs jau lieto programmu Attendee, jaunais iestatījums sāks darboties tikai tad, kad lietotājs izies no programmas Attendee un atkārtoti pievienosies sapulcei.

Darbvirsmas/programmu koplietošana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Darbvirsmas/programmu koplietošana, programmas Attendee lietošanas laikā varat kopīgot sava datora ekrānu vai atsevišķas palaistās programmas ar citiem dalībniekiem.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja esat sācis kopīgošanu, atkarībā no kopīgotā satura visiem sarunas dalībniekiem ir redzama jūsu monitoros attēlotā informācija, visa darbvirsma vai izvēlētā programma, kas ir redzama jūsu datora ekrānā. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzekli Darbvirsmas/programmu koplietošana var izmantot, lai sadarbotos ar sarunas dalībniekiem.

Izvēle/vadība:

lai palaistu līdzekli Darbvirsmas/programmu koplietošana notiekošas Attendee sapulces laikā, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Attendee sarunas logā nospiediet pogu Kopīgot.

 2. Izvēlnē noklikšķiniet uz Darbvirsma, monitora nosaukuma (ja izmantojat vairākus monitorus) vai Programma, lai atlasītu vienu vai vairākas programmas.

Lai apturētu darbvirsmas/programmas koplietošanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Ekrāna augšdaļā esošajā koplietošanas joslā atlasiet Apturēt koplietošanu.

Svarīgi!: Ar digitālā satura tiesību pārvaldības programmatūru aizsargātie darbvirsmā atvērtie dokumenti vai attēli var būt redzami tiem, ar kuriem programmā Attendee kopīgojat darbvirsmu.

Darbvirsmas/programmu koplietošanas vadība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Darbvirsmas/programmu koplietošanas vadība, varat piešķirt vadību pār darbvirsmu vai programmu lietotājam, kas izmanto Microsoft Lync 2010 klientu vai Attendee citā datorā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pēc vadības piešķiršanas citam lietotājam viņš var kontrolēt jūsu datoru vai atlasīto programmu un veikt izmaiņas, it kā viņš lietotu jūsu datoru tieši ar sava datora tastatūru vai peli. Jūs un citi Attendee dalībnieki var redzēt šīs izmaiņas to veikšanas brīdī. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzekli Koplietošanas vadība varat izmantot, lai atkarībā no koplietotā satura piešķirtu citiem tiesības vadīt jūsu darbvirsmu vai programmas, kamēr jūs un citi sarunas dalībnieki vērojat veiktās izmaiņas.

Izvēle/vadība:

lai kopīgotu savas darbvirsmas vadību, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

1.Palaidiet līdzekli Darbvirsmas vai programmu koplietošana.

2.Ekrāna augšpusē esošās koplietošanas joslas izvēlnē Piešķirt vadību atlasiet personu, kurai vēlaties piešķirt vadību.

Lai atsauktu savas darbvirsmas attālās puses vadību, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

•Ekrāna augšpusē esošās koplietošanas joslas izvēlnēPiešķirt vadību noklikšķiniet uz Pārņemt atpakaļ vadību.

Sapulces pielikumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: varat kopīgot failus ar sapulces dalībniekiem, augšupielādējot failus kā pielikumus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pielikumi tiek glabāti programmā Attendee atbilstoši uzņēmuma administratora definētajām sapulču satura termiņa beigu politikām. Varat augšupielādēt pielikumus. Pielikumus lejupielādējat jūs vai citi sapulces dalībnieki. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: augšupielādētajos sapulces pielikumos iekļautā informācija tiek kopīgota ar citiem Lync 2010 sapulces dalībniekiem.

Izvēle/vadība:

prezentētāji var ierobežot pieejamību pielikumiem atbilstoši sapulces dalībnieku lomām (rīkotājs, prezentētāji, visi). Ja pielikums nav pieejams, tas nav redzams pielikumu sarakstā.

Sapulces izejošais savienojums, izmantojot tālruņa līniju

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Sapulces izejošais savienojums, izmantojot tālruņa līniju, Attendee sapulces dalībnieki var pievienot publisku komutējamu tālruņu tīkla (PSTN) numuru esošajai audio/video (AV) sapulcei.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: kad PSTN lietotājs, kas uzaicināts pievienoties AV sapulcei, saņem zvanu, viņš/viņa saņem AV sapulces rīkotāja zvanītāja ID (nav obligāti tās puses zvanītāja ID, kas pievieno lietotāju sapulcei). Tiklīdz PSTN lietotājs atbild uz zvanu, viņš/viņa nekavējoties pievienojas sapulcei.

Informācijas lietošana:

rīkotāja zvanītāja ID tiek nosūtīts PSTN lietotājam, kas uzaicināts pievienoties sapulcei.

Izvēle/vadība:

ne lietotājam, ne uzņēmuma administratoram nav vadības pār līdzekli Sapulces izejošais savienojums, izmantojot tālruņa līniju. Ja iespējams, pirms PSTN lietotāja pievienošanas varat nosūtīt PSTN lietotājam tūlītēju ziņojumu vai e-pasta ziņojumu, lai pajautātu, vai viņš/viņa vēlas pievienoties AV sapulcei, tādējādi viņš/viņa būs informēts par uzaicinājumu. PSTN numura lietotājs var arī noraidīt zvanu.

Aptauja

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sapulces laikā programmas Attendee lietotāji var veikt aptauju un apkopot anonīmas dalībnieku atbildes.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: individuālie balsojumi ir anonīmi. Apkopotie aptaujas rezultāti ir redzami visiem prezentētājiem, un jebkurš prezentētājs var tos parādīt visiem dalībniekiem. Aptaujas tiek glabātas pakalpojumā Lync Server 2010 atbilstoši uzņēmuma administratora definētajām sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzeklis Aptauja veicina sadarbību, jo prezentētāji ar to var ātri noteikt dalībnieku vēlmes.

Izvēle/vadība:

 • ja aptauja netiek rādīta visiem dalībniekiem, prezentētāji var ierobežot aptaujas pieejamību atbilstoši dalībnieka lomai (rīkotājs, prezentētāji, visi). Ja aptauja jums nav ieejama un tā netiek kopīgota, šī aptauja nav redzama satura sarakstā, kā arī jūs nevarat to saglabāt lokālajā datorā.

 • Prezentētāji var jebkurā brīdī sākt vai beigt aptauju, kā arī notīrīt aptaujas rezultātus.

PowerPoint sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Microsoft PowerPoint sadarbība, Attendee lietotāji var demonstrēt, skatīties un anotēt PowerPoint prezentācijas tiešsaistes sapulces laikā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija:

jūs, veicot noteiktas darbības, vadāt līdzekli PowerPoint sadarbība — jūs to darāt, augšupielādējot, anotējot PowerPoint prezentāciju vai pārvietojoties tajā. Visi sapulcē prezentētie faili tiks pārsūtīti visiem sapulces dalībniekiem, un viņi varēs to tieši izgūt no mapes savā datorā. Faila īpašnieks vai prezentētājs var ierobežot citu iespējas saglabāt failu, tomēr ar to netiek ierobežota iespēja to izgūt vai skatīt.

PowerPoint faili tiek glabāti pakalpojumā Lync Server saskaņā ar uzņēmuma administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sadarbojoties ar PowerPoint, sapulces dalībnieki var izmantot efektīvas prezentācijas un saņemt atsauksmes.

Izvēle/vadība:

 • prezentētāji var ierobežot anotāciju privilēģijas atbilstoši dalībnieka lomai (tikai prezentētāji, visi, neviens), veicot tālāk aprakstītās darbības.

  1. Sarunas loga dialoglodziņā Pievienošanās informācija un sapulču opcijas noklikšķiniet uz Sapulces opcijas.

  2. Sadaļas Privilēģijas nolaižamajā sarakstā Anotēšanas privilēģijas noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

  3. Noklikšķiniet uz Labi.

 • Prezentētāji var aizliegt dalībniekiem skatīt slaidus, kas netiek prezentēti. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dialoglodziņā Pievienošanās informācija un sapulču opcijas noklikšķiniet uz Sapulces opcijas.

  2. Sadaļas Privilēģijas nolaižamajā sarakstā Skatīt privāti noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

  3. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Šīs privilēģijas var iestatīt atbilstoši dalībnieka lomai (tikai prezentētāji, visi, neviens).

 • Prezentētāji var ierobežot PowerPoint prezentāciju pieejamību atbilstoši dalībnieka lomai (rīkotājs, prezentētāji, visi), ja PowerPoint prezentācija netiek kopīgota. Ja programmas PowerPoint prezentācija nav pieejama un tā netiek kopīgota, šī prezentācija nav redzama satura sarakstā, kā arī jūs nevarat to saglabāt savā datorā.

Ierakstīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Ierakstīšana, prezentētāji ar programmatūru Lync var ierakstīt visu informāciju par Lync sapulci, tostarp to, kurš pievienojās sapulcei, audio saturu, video saturu un tādu saturu kā tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas, programmu koplietošanu, PowerPoint prezentācijas, aptaujas, izdales materiālus un baltās tāfeles. Ja rīkotājs vai kāds cits prezentētājs pauzē vai aptur ierakstīšanu, tas neietekmē citas notiekošās ierakstīšanas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija:

ja prezentētājs veic ierakstu, ieraksts tiek saglabāts viņa datorā. Prezentētāja lokālajā datorā pēc noklusējuma tiek saglabāti papildu video faili, kas ir izveidoti ieraksta laikā, taču šos failus var saglabāt arī citā datorā, ja to ir norādījis prezentētājs, kas veic ierakstīšanu. Ja lietotāji augšupielādē sapulcei paredzētu saturu, tiek piešķirta atļauja pievienot šo saturu ierakstiem, kurus ieraksta šie vai citi lietotāji.

Ja ieraksta publicēšanas laikā rodas kļūmes, ierakstā var tikt netīši ietverti dati, kas tika tverti laikā, kad ierakstīšana bija pauzēta. Ja kādas publicēšanas darbības laikā rodas kļūme (skatiet statusu “Brīdinājums...” ierakstīšanas pārvaldniekā), ierakstus nedrīkst izplatīt citiem, pat ja šos ierakstus noteiktā veidā var atskaņot.

Informācijas lietošana:

ierakstu var atskaņot visi, kam ir piekļuve atrašanās vietai, kurā ieraksts ir saglabāts.

Izvēle/vadība:

pēc noklusējuma līdzeklis Ierakstīšana ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāiespējo. Ja sapulcēm ir iespējots šis līdzeklis, jebkurš no sapulces prezentētājiem var sākt ierakstīšanu. Ja prezentētājs ieslēdz līdzekli Ierakstīšana, paziņojums par ieraksta sākšanu tiks pārsūtīts dalībniekiem, kam ir saderīgi klienti un ierīces. Ierakstītas sesijas dalībnieki, kas izmanto tālāk norādītos nesaderīgos klientus vai ierīces, nesaņem paziņojumu par ieraksta sākšanu, taču šo dalībnieku darbības tiek ierakstītas.

Nesaderīgie klienti:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2;

 • Microsoft Office Communicator 2007;

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 laidiens);

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 laidiens);

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Nesaderīgās ierīces:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition;

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Turklāt, ja dalībnieks sapulces laikā lieto video pilnekrāna režīmā, neatkarīgi no izmantotā klienta vai izmantotās ierīces šis dalībnieks saņems paziņojumu par ierakstīšanas sākšanu tikai pēc atgriešanās sarunas logā.

Balss kvalitātes uzlabojumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Attendee rāda paziņojumus, lai palīdzētu uzlabot zvana kvalitāti, ja zvana laikā programma atklāj problēmas saistībā ar ierīci, tīklu vai datoru.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja ir uzstādīta ierīce, kas zvana laikā rada sliktu audio (piem., atbalsi vai troksni), programma Attendee informē jūs un citus zvana dalībniekus par to, ka zvana kvalitāti pasliktina jūsu uzstādītā ierīce. Citiem tiek rādīts tikai paziņojums par to, ka izmantojat ierīci, kas rada zemu audio kvalitāti. Dalībniekiem netiek sniegta informācija par to, kādu ierīci izmantojat. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: citiem zvana dalībniekiem nosūtītā informācija palīdzēs viņiem uzlabot zvana kvalitāti. Piemēram, prezentētāji var izslēgt skaņu jūsu līnijai, ja tikai klausāties zvana sarunu.

Izvēle/vadība: programma Attendee neļauj izslēgt paziņojumus par zvana kvalitāti.

Baltās tāfeles sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Baltās tāfeles sadarbība, programmā Attendee varat kopīgot virtuālas baltās tāfeles un anotēt tās tiešsaistes sapulču laikā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: baltajām tāfelēm pievienotās anotācijas ir redzamas visiem dalībniekiem. Baltās tāfeles tiek glabātas pakalpojumā Lync Server atbilstoši sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzeklis Baltās tāfeles sadarbība uzlabo sadarbību, nodrošinot sapulces dalībniekiem iespēju apspriest idejas, meklēt idejas, veikt piezīmes un citas darbības.

Izvēle/vadība: prezentētāji var ierobežot piekļuvi baltajai tāfelei atbilstoši dalībnieka lomai (rīkotājs, prezentētāji, visi), ja baltā tāfele nav redzama visiem dalībniekiem. Ja lietotājam nav pieejama baltā tāfele, šī tāfele nav redzama satura sarakstā, kā arī to nevar saglabāt lietotāja datorā.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×