Microsoft Lync Server 2010 paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums

Office 2010 atbalsts beidzās 2020. gada 13. oktobrī

Jauniniet uz Microsoft 365, lai strādātu jebkur no jebkuras ierīces un turpinātu saņemt atbalstu.

Jaunināt tūlīt

Pēdējo reizi atjaunināts: 2010. gada oktobrī

Saturs

Šī lapa ir Microsoft Lync produktu paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums. Lai izprastu datu vākšanas un lietošanas principus, kas ir saistīti ar noteiktu Microsoft Lync produktu vai pakalpojumu, ir jāizlasa gan Microsoft Lync produktu paziņojums par konfidencialitāti, gan šis papildinājums.

Šajā konfidencialitātes papildinājumā ir sniegta informācija par programmatūras Microsoft Lync Server 2010 izvietošanu uzņēmuma tīklā, kā arī par jau izvietotas programmatūras izmantošanu. Ja jūsu uzņēmumā programmatūra Lync Server 2010 tiek izmantota pakalpojuma režīmā (ja kāda trešā puse, piemēram, korporācija Microsoft, vieso serverus, kuros darbojas programmatūra), šī informācija tiks nodota trešajai pusei.

Arhivēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Arhivēšana, uzņēmuma administrators var arhivēt tūlītējās ziņojumapmaiņas (IM) sarunas, sapulces darbības un saturu, kā arī lietošanas rādītājus, piemēram, lietotāju pierakstīšanos un sapulces sākumu un pievienošanos tai.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: līdzeklis Arhivēšana glabā IM sarunu saturu, informāciju par lietotāja tūlītējās ziņojumapmaiņas izmantošanu, sapulces saturu un sapulces informāciju serverī, kuru konfigurē administrators. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators var izmantot šo informāciju, lai administrētu programmatūras Lync Server 2010 lietošanu uzņēmumā.

Izvēle/vadība: pēc noklusējuma līdzeklis Arhivēšana ir izslēgts, un, lai to ieslēgtu, uzņēmuma administratoram ir jāatver programmatūras Microsoft Lync Server 2010 vadības paneļa iestatījumu lapa Pārraudzība un arhivēšana un jāatjaunina iestatījumi Arhivēšanas politika un Arhivēšanas konfigurācija.

Darbību plūsma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Darbību plūsma sniedz lietotājiem iespēju skatīt kontaktpersonu sarakstā ietverto kontaktpersonu sabiedrisko sakaru atjauninājumus. Tas ļauj lietotājiem rādīt citiem savas pēdējās personiskās piezīmes, attēla izmaiņas, kā arī amata vai biroja atrašanās vietas izmaiņas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot klātbūtnes informāciju, lietotāji programmatūrā Microsoft Lync 2010 publicē šādu informāciju:

 • korporatīvā attēla atjaunināšanas laiku (informācija no korporatīvā direktorija, piemēram, domēna pakalpojuma Active Directory);

 • tīmekļa attēlu (kuru lietotājs ir augšupielādējis rādīšanai citiem) un atjaunināšanas laiku;

 • uzņēmumā ieņemamā amata maiņas laiku un amata nosaukumu (informācija no korporatīvajā direktorijā);

 • uzņēmuma biroja atrašanās vietas maiņas laiku un biroja atrašanās vietu (informācija no korporatīvajā direktorijā);

 • dažu pēdējā laikā publicēto personisko piezīmju vēsturi;

 • ārpus biroja piezīmi no programmas Microsoft Exchange Server.

Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šī informācija tiek koplietota ar lietotāja kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām, kuras skata lietotāja darbību plūsmu un kuru privātuma līmenis ir Draugi un ģimene, Darbgrupa, Kolēģi vai Ārējas kontaktpersonas.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var konfigurēt iekšjoslas iestatījumu PersonalNoteHistoryDepth, kura vērtība nosaka saglabājamo lietotāja personisko piezīmju skaitu. Ja vērtība ir 0, piezīmju vēsture netiek saglabāta un tiek saglabāta tikai pašreizējā piezīme (kā tas ir bijis iepriekšējos laidienos). Katrs lietotājs var arī izvēlēties nepublicēt informāciju darbību plūsmā, atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu programmatūras Lync 2010 sadāļā Opcijas.

Adrešu grāmatas pakalpojums

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Adrešu grāmatas pakalpojums nodrošina programmatūras Lync Server klientiem, piemēram Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile utt., kontaktpersonu meklēšanas iespēju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lietotājs ievada meklējamo virkni, kas tiek izmantota atbilstības meklēšanai adrešu grāmatas datu bāzē vai adrešu grāmatas lejupielādētajos failos. Visi atrastie meklētajai virknei atbilstošie ieraksti tiek nosūtīti klientam.

Informācijas lietošana: meklējamajā virkne ietvertā informācija tiek izmantota atbilstošu ierakstu meklēšanai.

Izvēle/vadība: līdzeklis Adrešu grāmatas pakalpojums pēc noklusējuma ir iespējots. Šo pakalpojumu nevar atspējot.

Zvanu pieņemšanas vadība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Zvanu pieņemšanas vadība sniedz uzņēmuma administratoram iespēju kontrolēt programmatūras Lync Server audio/video plūsmas apjomu, kas tiek pārsūtīts, izmantojot WAN saiti.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: līdzekļa Zvanu pieņemšanas vadība darbības laikā tiek vākta, apstrādāta un saņemta informācija par zvanītāja un zvana saņēmēja IP adresēm, abu pušu galapunktu atrāšanās vietām (uzņēmuma tīklā vai ārpus tā), kā arī par to, vai zvans ir ārējs. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators var izmantot šo informāciju, lai administrētu noteiktas WAN saites lietošanu programmatūras Lync Server audio/video zvanu veikšanai uzņēmumā.

Izvēle/vadība: pēc noklusējuma līdzeklis Zvanu pieņemšanas vadība ir izslēgts, un, lai to ieslēgtu, uzņēmuma administratoram ir jāatver programmatūras Lync Server 2010 vadības paneļa iestatījumu lapa Tīkla konfigurācija un jāatjaunina iestatījums Joslas platuma pārvaldības globālā politika.

Piezīme.:  Zvanu pieņemšanas vadības politikas var ietekmēt ārkārtas pakalpojumus (tas nozīmē, ka ārkārtas pakalpojumi var tikt maršrutēti uz nepareizo maģistrāli).

Zvanu datu ierakstu informācijas vākšana un uzrādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Zvanu datu ierakstu informācijas vākšana un uzrādīšana nodrošina informācijas par programmatūras Lync vienādranga sakariem un sapulcēm vākšanu un uzrādīšanu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja šis līdzeklis ir iespējots, visu vienādranga sakaru un sapulču dati tiek saglabāti zvanu datu ierakstu datu bāzē (saturs netiek ierakstīts). Zvanu datu ierakstu informācija tiek glabāta uzņēmumā izvietotajā pārraudzības servera datu bāzē un tiek uzrādīta, izmantojot standarta pārraudzības servera pārskatu kopu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: zvanu datu ierakstu informācija var tikt izmantota, lai pārskatītu vienādranga sakaru un sapulču vēsturi uzņēmuma ietvaros.

Izvēle/vadība: zvanu datu ierakstu informācija pēc noklusējuma ir ieslēgta, taču, lai to vāktu, uzņēmuma administratoram ir jāinstalē pārraudzības serveris, kas ir saistīts ar pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzi. Uzņēmuma administrators var izmantot pārraudzības servera standarta pārskatus vai izveidot pielāgotus pārskatus, veidojot vaicājumus pārraudzības servera datu bāzei.

Zvanu deleģēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Zvanu deleģēšana sniedz lietotājiem iespēju norādīt vienu vai vairākus pārstāvjus, kas lietotāju vārdā var veikt zvanus un atbildēt uz tiem, kā arī izveidot tiešsaistes sapulces un pievienoties tām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja pārstāvis lietotāja vārdā atbild uz zvanu, lietotājs saņem e-pasta paziņojumu ar informāciju par šo notikumu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lietotāji var izmantot šo līdzekli, lai sadarbotos ar pārstāvjiem un piešķirtu tiem tiesības pārvaldīt lietotāju grafikus un sapulces. Lietotāji var arī saņemt no pārstāvjiem plašāku informāciju par savā vārdā atbildētajiem vai veiktajiem zvaniem.

Izvēle/vadība: līdzeklis Zvanu deleģēšana pēc noklusējuma ir izslēgts, un, lai to ieslēgtu, uzņēmuma administratoram ir jāiestata parametra EnableDelegation vērtība Patiess.

Piezīme.:  Uzņēmuma administratori var iestatīt programmas Exchange kalendāra delegātu sinhronizāciju ar programmatūru Lync Server. Ja šis līdzeklis ir iespējots, programmas Exchange kalendāra pārstāvji, kuriem ir piešķirtas pietiekamas atļaujas (vismaz līmeņa Nerediģējošs autors atļaujas), programmatūrā Lync tiek automātiski pievienoti kā lietotāja pārstāvji. Tas neietekmē lietotāja zvanu pāradresēšanas iestatījumus.

Zvanītāja ID vadība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Zvanītāja ID vadība nodrošina zvana saņēmējam parādītā tālruņa numura vadību. Uzņēmuma administrators var izvēlēties noteiktam maršrutam slēpt zvanītāja ID, norādot alternatīvu numuru. Alternatīvais numurs tiks rādīts kā zvanītāja ID visiem šī maršruta izejošajiem zvaniem. Piemēram, ja lietotājs veic zvanu no sava personiskā tālruņa numura darbā, zvana saņēmējam tiek rādīts nevis lietotāja personiskais tālruņa numurs darbā, bet gan vispārīgais uzņēmuma tālruņa numurs.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: tiek rādīts zvanītāja tālruņa numurs.

Informācijas lietošana: šīs līdzeklis tiek izmantots, lai slēptu zvanītāja tālruņa numuru un rādītu alternatīvu numuru.

Izvēle/vadība: lai atzīmētu izvēles rūtiņu Slēpt zvanītāja ID vai noņemtu atzīmi no tās, ir jāatver programmatūras Lync Server 2010 vadības paneļa lapa Maršruts. Ja izvēles rūtiņa Slēpt zvanītāja ID nav atzīmēta, tiks rādīts zvanītāja tālruņa numurs. Ja izvēles rūtiņa Slēpt zvanītāja ID ir atzīmēta, ir jānorāda alternatīvs tālruņa numurs, kas tiks rādīts zvana saņēmējam.

Zvanītāja vārda rādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: parādāmajā vārdā ir ietverts lietotāja vārds, kas ir saglabāts programmatūras Lync Server lokālajā repozitorijā (adrešu grāmatas pakalpojums). Programmatūras Lync Server lietotājiem veicot zvanus uz publiskā komutējamā tālruņu tīkla (PSTN) numuriem, šis līdzeklis nodrošina jebkādas parādāmā vārda informācijas sūtīšanu uz izejas PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja programmatūrā Lync Server nav iestatīti šīs informācijas nodrošināšanas konfidencialitātes ierobežojumi, tad, veicot izejošu zvanu no programmatūras Lync Server tīkla, parādāmais vārds tiek sūtīts uz izejošo PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri. Pēc tam šī informācija var tikt rādīta zvana saņēmējam.

Informācijas lietošana: informācija tiek izmantota, lai zvana saņēmējs redzētu ne tikai zvanītāja tālruņa numuru, bet arī zvanītāja vārdu. Tā nav jāuzskata par vienīgo iespēju.

Izvēle/vadība: pašlaik programmatūrā Lync Server nevar iestatīt parādāmā vārda informācijas nodrošināšanas konfidencialitātes ierobežojumus. Parādāmais vārds vienmēr tiek pārsūtīts no servera. Noteiktas PSTN vārtejas/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri, iespējams, var nodrošināt parādāmā vārda informācijas filtrēšanu vai aizstāšanu atkarībā no zvana virziena (ienākošais vai izejošais zvans).

Reģistrēšana klienta pusē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Reģistrēšana klienta pusē sniedz lietotājiem iespēju datora lietotāja profilā reģistrēt informāciju par programmatūras Lync izmantošanu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja šis līdzeklis ir iespējots, lietotāja datorā tiek saglabāta šāda veida informācija: sapulces tēma, norises vieta, sesijas inicializācijas protokola (SIP) ziņojumi, atbildes uz programmatūras Lync sarunām, informācija par katra programmatūras Lync ziņojuma sūtītāju un saņēmēju, ziņojuma maršruts, kontaktpersonu saraksts un klātbūtnes informācija. Programmatūras Lync sarunu saturs netiek saglabāts. Korporācijai Microsoft netiek automātiski sūtīta nekāda informācija, taču lietotāji var uzņēmuma administrators var izvēlēties manuāli sūtīt žurnālus korporācijai Microsoft.

Informācijas lietošana: klienta puses žurnālus var izmantot, lai novērstu ar programmatūru Lync saistītas problēmas.

Izvēle/vadība: līdzeklis Reģistrēšana klienta pusē pēc noklusējuma ir izslēgts, un, lai to ieslēgtu, uzņēmuma administratoram ir jāiestata parametra ucEnableUserLogging vērtība 1.

Ārkārtas pakalpojumi (911)

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja uzņēmuma administrators ir to iespējojis, līdzeklis Ārkārtas pakalpojumi sniedz programmatūrai Lync iespēju nosūtīt informāciju par atrašanās vietu klienta izvēlētam trešās puses maršrutēšanas pakalpojumu sniedzējam. Kad tiek sastādīts ārkārtas pakalpojumu tālruņa numurs (piemēram, 911 ASV), trešās puses maršrutēšanas pakalpojumu sniedzējs nosūta informāciju par atrašanās vietu ārkārtas pakalpojumu dienestam. Uzņēmuma administrators var ierobežot ārkārtas zvanu veikšanas iespēju tikai no lietotāja darba atrašanās vietas, tāpēc administratoram ir jāinformē katrs lietotājs par to, kādā mērā ir pieejama ārkārtas zvanu veikšanas funkcija. Ja šis līdzeklis ir iespējots, ārkārtas pakalpojumu dienestam tiek nosūtīta informācija par atrašanās vietu, kuru uzņēmuma administrators ir piešķīris konkrētajam lietotājam (piemēram, biroja numurs) un ievadījis atrašanās vietu datu bāzē. Ja šāda informācija nav pieejama, tiek nosūtīta informācija par atrašanās vietu, kuru lietotājs, iespējams, ir manuāli ievadījis atrašanās vietas laukā. Ja lietotājs darba atrašanās vietā sastāda ārkārtas pakalpojumu tālruņa numuru, vienlaicīgi izmantot programmatūru Lync ar bezvadu interneta savienojumu, ārkārtas pakalpojumu dienestam tiek nosūtīta tikai aptuvena informācija par atrašanās vietu, kas norāda tā bezvadu galapunkta atrašanās vietu, ar kuru ir izveidots datora savienojums. Turklāt informāciju par šī bezvadu galapunkta atrašanu manuāli ievada uzņēmuma administrators, tāpēc ārkārtas pakalpojumu dienestam nosūtītā informācija par atrašanās vietu var nenorādīt lietotāja īsto atrašanās vietu. Lai nodrošinātu pareizu šī līdzekļa darbību, uzņēmumam ir jāizmanto sertificēta risinājumu sniedzēja nodrošināts maršrutēšanas pakalpojums. Šis pakalpojums ir pieejams tikai ASV.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūra Lync iegūst informāciju par atrašanās vietu, ko ir automātiski izveidojis uzņēmuma informācijas par atrašanās vietu serveris vai ir manuāli atrašanās vietas laukā ievadījis lietotājs. Šī informācija tiek glabāta lietotāja datora atmiņā, tāpēc, sastādot ārkārtas pakalpojumu tālruņa numuru, kopā ar zvanu tiek sūtīta arī šī informācija par atrašanās vietu, lai maršrutētu zvanu līdz atbilstošajam ārkārtas pakalpojumu sniedzējam, norādot lietotāja aptuveno atrašanās vietu. Informācija par lietotāja atrašanās vietu var tikt arī īsziņas formā nosūtīta vietējam drošības dienestam. Veicot ārkārtas zvanu, zvana datu ierakstā tiek ietverta informācija par zvanītāja atrašanās vietu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: informācija par atrašanās vietu tiek izmatota zvana maršrutēšanai līdz atbilstošajam ārkārtas pakalpojumu sniedzējam un ārkārtas dienesta darbinieku nosūtīšanai. Šī informācija var tikt nosūtīta arī uzņēmuma drošības dienestam kā paziņojums, kas ietver informāciju par zvanītāja atrašanās vietu un atzvanīšanu.

Izvēle/vadība:

Atspējots:

maršrutēšanas pakalpojums E911 pēc noklusējuma ir atspējots. Ja uzņēmuma administrators to ir iespējojis, var modificēt vai noņemt apakštīklu un/vai lietotāju atrašanās vietas politiku, kā arī var pārtraukt pakalpojumu sniedzēja nodrošinātā maršrutēšanas pakalpojuma izmantošanu.

Iespējots :

apakštīklam, no kura reģistrēsies vienoto sakaru klienti, lietotājiem vai abiem ir jādefinē atrašanās vietas politika, kas sniedz iespēju izmantot maršrutēšanas pakalpojumu E911. Ar pakalpojumu sniedzēju ir jāvienojas par maršrutēšanas pakalpojuma E911 nodrošināšanu, kā arī ir jāizveido maršrutēšanas savienojums ar pakalpojumu sniedzēju.

Atrašanās vietas infrastruktūra

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: tiek aprēķināta informācija par atrašanās vietu un laika joslu, un šī informācija tiek koplietota ar citiem, izmantojot klātbūtnes funkciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot kādu no šīm metodēm, tiek vākti dati par lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu: lietotājs manuāli ievada datus vai tos automātiski izveido uzņēmuma informācijas par atrašanās vietu serveris. Turklāt no lietotāja datora operētājsistēmas Windows tiek izgūta informācija par lietotāja laika zonu. Savāktajos datos par atrašanās vietu ir ietverta apraksta virkne, kā arī formatēta adreses informācija. Apraksta virkne ietver jebkādu informāciju, kas varētu citiem palīdzēt noteikt lietotāja atrašanās vietu (piemēram, “Mājās” vai “Darbā”), bet formatētā adreses informācija ir pasta adrese (piemēram, “Bruņinieku iela 38, Rīga, LV-1011”). Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: atrašanās vietas apraksts un dati par laika joslu tiek koplietoti ar citiem, izmantojot programmatūras Lync klātbūtnes informāciju, saskaņā ar klātbūtnes konfidencialitātes konfigurāciju. Šī informācija ir redzama lietotāja kontaktpersonas vizītkartē. Ņemiet vērā, ka formatēta adrese (pasta adrese) netiek koplietota, izmantojot kontaktpersonas vizītkarti, taču tā var tikt nosūtīta ārkārtas pakalpojumu dienestam, ja lietotājs veic ārkārtas zvanu (piemēra, uz numuru 911). (Skatiet līdzekļa Ārkārtas pakalpojumi aprakstu.)

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās vadības iespējas.

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled — ja šī iestatījuma vērtība ir Patiess, izmantojot atrašanās vietas apgabala izvēlnes vienumu Iestatīt atrašanās vietu, atrašanās vietas laukā var ievadīt atrašanās vietas nosaukumu un dialoglodziņā Atrašanās vieta var ievadīt visu informāciju. Ja šī iestatījuma vērtība ir Nepatiess, atrašanās vietas laukā var ievadīt ierobežotu atrašanās vietas nosaukuma informāciju. Turklāt, ja iestatījuma vērtība ir Patiess, veicot ārkārtas pakalpojumu zvanus, tiek koplietoti dati par atrašanās vietu. Ja iestatījuma vērtība ir Nepatiess, veicot ārkārtas pakalpojumu zvanus, dati par atrašanās vietu netiek koplietoti. Lietotāji nevar mainīt šos iestatījumus. Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no šī iestatījuma vērtības, izmantojot klātbūtnes informāciju, tiek koplietots atrašanās vietas apraksts (no informācijas par atrašanās vietu servera izgūtais vai lietotāja ievadītais).

 • UseLocationForE911Only  — ja šī iestatījuma vērtība ir Patiess, informācijas par atrašanās vietu serverī esošie dati par atrašanās vietu netiek automātiski koplietoti, izmantojot klātbūtnes informāciju. Ja šī iestatījuma vērtība ir Nepatiess, informācijas par atrašanās vietu serverī esošie dati par atrašanās vietu tiek automātiski koplietoti, izmantojot klātbūtnes informāciju.

 • PublishLocationDataDefault — izmantojot šo iestatījumu, var konfigurēt noklusējuma uzstādījumus visiem lietotājiem, kuri nav tieši izvēlējušies koplietot vai nekoplietot savas atrašanās vietas aprakstu, izmantojot klātbūtnes informāciju. Ja šī iestatījuma vērtība ir Nepatiess, informācija par atrašanās vietu pēc noklusējuma netiek koplietota.

 • LocationRequired — izmantojot šo iestatījumu, var noteikt, vai lietotājiem tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt atrašanās vietu. Šim iestatījumam ir trīs iespējamās vērtības: Yes (Jā), Disclaimer (Atruna) un No (Nē).

  • Yes (Jā) — ja nav ievadīti dati par atrašanās vietu, teksts “Atrašanās vietas iestatīšana” tiek rādīts sarkanā krāsā.

  • Disclaimer (Atruna) — ja nav ievadīti dati par atrašanās vietu, teksts “Atrašanās vietas iestatīšana” tiek rādīts sarkanā krāsā un tam blakus ir redzams simbols X. Lietotāji var noklikšķināt uz simbola X, lai skatītu atrunu. Piezīme: ja uzņēmuma administrators izvēlas šo vērtību, tam ir jāizveido atrunas teksts.

  • No (Nē) — ja nav ievadīti dati par atrašanās vietu, teksts “Atrašanās vietas iestatīšana” tiek rādīts melnā krāsā.

Lync Web App serveris

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: lai izmantotu Microsoft Silverlight pārlūkprogrammas spraudņu programmu Lync Web App, kas nodrošina sapulču rīkošanas iespējas, ir nepieciešams izvietot Microsoft Lync Web App tīmekļa komponentu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pirms lietotāja pievienošanas sapulcei, tiek veikta lietotāja autentifikācija, izmantojot lietotāja pierakstīšanās adresi, paroli un sapulces informāciju. Ar visiem sapulces dalībniekiem tiek koplietota informācija par programmu koplietošanu un darbvirsmas koplietošanu. Visi sapulces dalībnieki varēs skatīt lietotāja klātbūtnes informāciju un kontaktinformāciju.

Informācijas lietošana: pirms lietotāja pievienošanas sapulcei, tiek veikta lietotāja autentifikācija, izmantojot lietotāja pierakstīšanās adresi, paroli un sapulces informāciju.

Izvēle/vadība: Lync Web App tīmekļa komponents pēc noklusējuma ir iespējots.

Multivides satura apiešanas atrašanās vietas aspekti

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot multivides satura apiešanu, tiek noteiktas Lync Server lietotāja un ar to saistīto PSTN vai PBX zvanu PSTN vārtejas/IP-PBX/sesijas robežas kontrollera noklusējuma lokālo multivides satura pārsūtīšanas pārtraukšanas IP adrešu atrašanās vietas. Ja abi elementu atrašanās vietas nodrošina labu savstarpējo savienojumu bez joslas platuma ierobežojuma un ir iespējota multivides satura apiešana, multivides dati tiek sūtīti tieši starp Lync Server lietotāju un PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri, apejot programmatūras Lync Server starpniekserveri. Zvana signāls joprojām tiek sūtīts no programmatūras Lync Server lietotāj, uz Lync Server starpniekserveri un pēc tam uz PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lietotāja un PSTN vārtejas/IP-PBX/sesijas robežas kontrollera lokālo noklusējuma multivides satura pārsūtīšanas pārtraukšanas IP adrešu atrašanās vietas tiek noteiktas, atrodot katrai lokālajai noklusējuma multivides satura IP adresei atbilstošo apiešanas ID, kas ir saglabāts programmatūras Lync Server konfigurāciju krātuvē. Apiešanas ID ir vispārēji unikāls identifikators, kas netiek filtrēts piekļuves starpniekserverī, tāpēc tas ir pieejams ārējiem lietotājiem, kā arī iekšējiem lietotājiem. Šis līdzeklis nesūta nekādu informāciju korporācijai Microsoft.

Informācijas lietošana: ja programmatūras Lync Server lietotājs un PSTN vārteja/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleris atrodas vienā vietā, ar abu elementu lokālās noklusējuma multivides satura IP adresēm saistītie apiešanas ID ir vienādi. Apiešanas ID saņēmējs konstatēs, ka vienādranga sūtītāja apiešanas ID atbilst saņēmēja apiešanas ID. Šajā gadījumā zvana multivides dati var tikt sūtīti tieši starp programmatūras Lync Server lietotāju un PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri, apejot starpniekserveri.

Izvēle/vadība:

multivides satura apiešana pēc noklusējuma ir atspējota gan globāli, gan katrai maģistrālei līdz noteiktai PSTN vārtejai/IP-PBX/sesijas robežas kontrollerim. Lai to iespējotu globāli vai noteiktai maģistrālei, uzņēmuma administratoram ir jāizmanto viena no tālāk norādītajām metodēm.

Lync Server vadības paneļa izmantošana

 • Lai iespējotu globālo apiešanu, ir jānoklikšķina uz Tīkla konfigurācija, saraksta ir jāveic dubultklikšķis uz konfigurācijas Globāli un pēc tam lapā Globālā iestatījuma rediģēšana ir jānoklikšķina uz Ieslēgt multivides satura apiešanu un jāatlasa granularitāte.

 • Lai iespējotu noteiktas maģistrāles apiešanu, ir jānoklikšķina uz Balss maršrutēšana, jānoklikšķina uz cilnes Maģistrāles konfigurācija, jāveic dubultklikšķis uz esošas maģistrāles un pēc tam jānoklikšķina uz Iespējot multivides satura apiešanu.

Microsoft Lync Server 2010 pārvaldības čaulas izmantošana

 • Lai iespējotu maģistrāles multivides satura apiešanu, var izmantot cmdlet New-CsTrunkConfiguration vai Set-CsTrunkConfiguration.

 • Lai iespējotu globālo multivides satura apiešanu, var izmantot cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration un Set-CsNetworkConfiguration.

Sapulces pielikumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: lietotāji var koplietot failus ar sapulces dalībniekiem, augšupielādējot failus kā pielikumus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: sapulces pielikumi tiek uzglabāti programmatūrā Lync Server saskaņā ar administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Lietotāji var izvēlēties augšupielādēt pielikumus, kurus tie vai citi dalībnieki var lejupielādēt sapulces laikā. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: augšupielādētajos sapulces pielikumos ietvertā informācija tiek koplietota ar visiem programmatūras Lync sapulces dalībniekiem.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli vienam vai visiem lietotājiem, izmantojot politiku AllowFileTransfer. Šī politika pēc noklusējuma ir iespējota.

Vienādranga failu pārsūtīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: programmatūras Lync lietotāji divu personu tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu (nevis sapulču) laikā var viens otram pārsūtīt failus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: fails tiek pārsūtīts tieši starp programmatūras Lync klientiem. Lietotāji izvēlas uzsākt faila pārsūtīšanu, kā arī izvēlas pārsūtāmo failu. Faila saņēmējam ir īpaši jāpiekrīt saņemt failu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: izmantojot līdzekli Vienādranga failu pārsūtīšana lietotāji tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas ietvaros var reāllaikā pārsūtīt viens otram failus.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli vienam vai visiem lietotājiem, izmantojot politiku EnableP2PFileTransfer. Šī politika pēc noklusējuma ir iespējota.

Personiskais attēls

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Personiskais attēls nodrošina lietotāja personiskā attēla rādīšanu citiem lietotājiem. Šo attēlu konfigurē tikai lietotājs, un tas nav tas pats attēls, kas ir pieejams uzņēmuma korporatīvajā direktorijā (piemēram, Active Directory).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot lietotāja ievadīto informāciju, tiek vākta informācija par lietotāja personiskā attēla koplietošanas režīma izvēli un attēla tīmekļa adresi, un šī informācija tiek publicēta, izmantojot programmas Lync klātbūtnes informāciju. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: informācija tiek izmantota, lai pielāgotu lietotāja pieredzi un koplietotu tā attēlu ar citiem.

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administrators nosaka:

 • vai lietotāji sākotnēji pēc noklusējuma kopīgo attēlus (šo iestatījumu var mainīt);

 • maksimālo lejupielādējamā attēla lielumu;

 • atļautos attēlu veidus.

PIN autentifikācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: PIN autentifikācija ir metode, kas tiek izmantota lietotāju autentifikācijai, tiem pievienojoties konferences automātisko operatoru sapulcēm, kā arī pirmo reizi izvietojot programmatūru Microsoft Lync 2010 Phone Edition. Lietotājs ievada tālruņa numuru vai paplašinājumu un PIN, kas programmatūrā Lync Server tiek izmantoti lietotāja akreditācijas datu pārbaudei. PIN var iestatīt lietotājs, vai to var nodrošināt uzņēmuma administrators.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: autentifikācijas laikā tiek vākta tālruņa numura vai paplašinājuma un lietotāja PIN informācija. Programmatūrā Lync Server šī informācija tiek pārbaudīta, salīdzinot ar aizmugursistēmas datu bāzi. Drošības apsvērumu dēļ PIN tiek saglabāts aizmugursistēmas datu bāzē kā vienvirziena jaukšanas vērtība. Pēc PIN iestatīšanas to neviens vairs nevar apskatīt. PIN iestatīšanu vai atiestatīšanu var veikt lietotājs, administrators vai palīdzības dienesta lietotājs.

Ja administrators vai palīdzības dienesta lietotājs iestata vai atiestata PIN, tiek parādīts jaunais PIN un to pēc izvēles var e-pasta ziņojumā nosūtīt lietotājam. Pieejamo e-pasta ziņojuma veidni var pielāgot, un tajā ir sniegta informācija lietotājam par to, ka administrators vai palīdzības dienesta lietotājs, iespējams, ir apskatījis PIN un ka tāpēc ir ieteicams atkārtoti iestatīt PIN.

Informācijas lietošana:

PIN programmatūrā Lync Server tiek izmantots lietotāja autentifikācijai, pievienojoties sapulcei vai izvietojot tālruņa darbības programmatūru Lync 2010 Phone Edition.

Izvēle/vadība: šis līdzeklis pēc noklusējuma ir iespējots. Lai atspējotu līdzekli PIN autentifikācija, uzņēmuma administratoram ir jāatver programmatūras Lync Server vadības paneļa lapa Drošības iestatījumi un jāatzīmē izvēles rūtiņa PIN autentifikācija.

Aptauja

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: tiešsaistes sapulču un sarunu laikā programmatūras Lync lietotāji var veikt aptaujas un saņemt anonīmas atbildes.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: individuālie balsojumi ir anonīmi. Apkopotie aptaujas rezultāti ir redzami visiem prezentētājiem, un jebkurš prezentētājs var tos parādīt visiem dalībniekiem. Aptaujas tiek glabātas pakalpojumā Lync Server atbilstoši uzņēmuma administratora definētajām sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzeklis Aptauja uzlabo sadarbību, sniedzot prezentētājiem iespēju ātri noteikt dalībnieku vēlmes.

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās politikas.

 • EnableDataCollaboration: izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var aizliegt visu datu sadarbības līdzekļu izmantošanu — Microsoft PowerPoint sadarbība, Failu kopīgošana, Aptauja, Baltās tāfeles sadarbība un Pielikumi. Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess, līdzekļu līmeņa politikas šiem līdzekļiem nav jāņem vērā.

 • AllowPolling: izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot līdzekli Aptauja. Šis līdzeklis pēc noklusējuma ir iespējots.

Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot šo līdzekli, lietotājs var piekļūt publicētajai informācijai par citiem lietotājiem (gan uzņēmuma ietvaros, gan ārpus tā), kā arī sniedz citiem lietotājiem iespēju piekļūt publicētajai informācijai par lietotāju, piemēram, informācijai par lietotāja statusu, ieņemamo amatu, tālruņa numuru, atrašanās vietu un piezīmēm. Uzņēmuma administrators var konfigurēt arī sadarbību ar ziņojumapmaiņas un sadarbības klientu Microsoft Outlook un programmu Exchange, lai tiktu rādīti lietotāja ārpus biroja atrašanās ziņojumi un cita statusa informācija.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lai pierakstītos programmatūrā Lync Server, lietotāji izmanto pierakstīšanās adresi un paroli. Lietotāji un administrators var publicēt lietotāju klātbūtnes statusa informāciju un kontaktinformāciju, kas tiek saistīta ar lietotāju pierakstīšanos. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: citi programmatūras Lync lietotāji un programmas var piekļūt lietotāja klātbūtnes informācijai un kontaktinformācijai, lai noteiktu lietotāja publicēto statusu un informāciju un uzlabotu savstarpējo saziņu.

Izvēle/vadība: lietotāji var izvēlēties publicēt vai nepublicēt informāciju. Šos publicētās informācijas iestatījumus lietotāju vārdā var veikt arī uzņēmuma administrators. Uzņēmuma administrators var neļaut lietotājiem kontrolēt publicēto informāciju, izmantojot programmatūras Lync Server vadības paneļa lapas Lietotāji un Tūlītējās ziņojumapmaiņas un klātbūtnes iestatījumi.

PowerPoint sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: tiešsaistes sarunas vai sapulces laikā programmatūras Lync lietotāji var rādīt, skatīt un anotēt PowerPoint prezentācijas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija:

visas šī līdzekļa funkcijas, tostarp PowerPoint prezentācijas augšupielādi, anotēšanu un vadību, kontrolē lietotāji. Jebkurš sarunas vai sapulces laikā prezentētais fails tiek pārsūtīts visiem sapulces dalībniekiem, un katrs dalībnieks var izgūt šo failu no mapes savā datorā. Faila īpašnieks vai prezentētājs var aizliegt citiem lietotajiem saglabāt šo failu programmatūrā Lync, taču tie joprojām varēs šo failu izgūt un skatīt. PowerPoint faili tiek glabāti pakalpojumā Lync Server saskaņā ar uzņēmuma administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sadarbība ar programmu PowerPoint palīdz sarunas dalībniekiem rādīt efektīvas prezentācijas un saņemt atsauksmes.

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās politikas.

 • EnableDataCollaboration: izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var aizliegt vai atļaut visu datu sadarbības līdzekļu izmantošanu — Microsoft PowerPoint sadarbība, Failu kopīgošana, Aptauja, Baltās tāfeles sadarbība un Pielikumi. Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess, līdzekļu līmeņa politikas šiem līdzekļiem nav jāņem vērā.

 • AllowAnnotations: izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var aizliegt sapulces dalībniekiem anotēt programmas PowerPoint saturu.

Turklāt prezentētāji var noteikt PowerPoint prezentācijas anotēšanas ierobežojumus atbilstoši dalībnieka lomai (Nav, Tikai prezentētāji, Visi), izmantojot dialoglodziņu Sapulces opcijas. Šis iestatījums ir pieejams katrai sapulcei.

Konfidencialitātes režīms

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: iestatījums Konfidencialitātes režīms sniedz lietotājiem iespēju koplietot klātbūtnes informāciju (piemēram, Pieejams, Aizņemts, Netraucēt utt.) tikai ar kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja iestatījums Konfidencialitātes režīms tiek iespējots, programmatūra Lync tiek pārslēgta režīmā, kas sniedz lietotājiem iespēju mainīt iestatījumus, lai to klātbūtnes informācija būtu pieejama tikai kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: iestatījums Konfidencialitātes režīms programmatūrā Lync tiek izmantots, lai noteiktu, vai ir jāpārslēdzas konfidencialitātes režīmā.

Izvēle/vadība:

 • uzņēmuma administrators var iespējot konfidencialitātes režīmu kopas līmenī (izmantojot iekšjoslas iestatījumu EnablePrivacyMode). Ja tas ir iespējots, programmatūras Lync lietotājiem pierakstoties, pēc noklusējuma tiek aktivizēts konfidencialitātes režīms.

 • Ja serverī ir iespējots konfidencialitātes režīms (izmantojot administratora iestatījumus), lietotāji var izvēlēties, vai rādīt savu klātbūtnes informāciju visiem (standarta režīms) vai tikai kontaktpersonām (konfidencialitātes režīms). Lai iestatītu statusu, lietotāji izmanto dialoglodziņa Opcijas cilni Statuss.

 • Ja serverī ir iespējots standarta režīms (izmantojot administratora iestatījumus), lietotāji nevar pārslēgt programmatūru konfidencialitātes režīmā. Tie var darboties tikai standarta režīmā. Taču lietotāji var iepriekš atspējot konfidencialitātes režīmu, lai gadījumā, ja administrators vēlāk pārslēdz programmatūru konfidencialitātes režīmā, lietotājiem pierakstoties programmatūrā Lync, netiktu aktivizēts konfidencialitātes režīms.

Privātā līnija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Privātā līnija sniedz lietotājam iespēju izmantot nepublicētu papildu tālruņa numuru. Lietotājs var izvēlēties šo papildu tālruņa numuru padarīt pieejamu citiem.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot līdzekli Privātā līnija, informācija tiek vākta līdzīgi, kā apstrādājot zvanus uz standarta numuru (publisku) — tāpat kā citiem zvaniem tiek saglabāti zvanu datu ieraksti.

Dažos gadījumos privātais tālruņa numurs tiek netīši sūtīts trešajai personai, piemēram, ja, zvanot uz privāto numuru, zvanītājs pārsūta zvanu citai personai.

Informācijas lietošana: šī informācija tiek izmantota, lai izveidotu zvanu veikšanas vēsturi. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu “Zvanu datu ierakstu informācijas vākšana un uzrādīšana”.

Izvēle/vadība: šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vai administratora vadības iespējas.

Pieredzes kvalitātes datu vākšana un uzrādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzekļa Pieredzes kvalitātes datu vākšana un uzrādīšana darbības laikā tiek vākta un uzrādīta informācija par programmatūras Lync vienādranga saziņas un sapulču multivides satura kvalitāti.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja uzņēmuma administrators iespējo šo līdzekli, pieredzes kvalitātes datu bāzē tiek ierakstīti programmatūras Lync vienādranga saziņas un sapulču multivides satura kvalitātes dati. Programmatūras Lync saturs netiek ierakstīts. Pieredzes kvalitātes dati tiek glabāti uzņēmumā izvietotajā pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzē un tiek uzrādīti, izmantojot pārraudzības servera standarta pārskatu kopu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators var piekļūt šai informācijai un var to izmantot, lai vāktu atsauksmes par sistēmas multivides satura kvalitāti. Tas attiecas arī uz lietotāju IP adresēm.

Izvēle/vadība: pieredzes kvalitātes datu vākšana pēc noklusējuma ir iespējota, taču, lai šos datus vāktu, uzņēmuma administratoram ir jāuzstāda pārraudzības serveris, kas ir saistīts ar pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzi. Uzņēmuma administrators var izmantot pārraudzības servera standarta pārskatus vai izveidot pielāgotus pārskatus, veidojot vaicājumus pārraudzības servera datu bāzei.

Uzņēmuma administratori var izslēgt pieredzes kvalitātes pārskatus, izmantojot tālāk norādīto programmatūrai Lync Server paredzēto Windows PowerShell cmdlet.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Piekļuves vadība atbilstoši lomai

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Piekļuves vadība atbilstoši lomai sniedz iespēju piešķirt uzņēmuma administratora scenāriju administratora tiesības. Uzņēmuma administratora darbības pārvaldības interfeisā var ierobežot līdz īpaši atļautām darbībām, kuras veicot var modificēt objektus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izpildes laikā tiek novērtētas uzņēmuma administratora iespējas, pamatojoties uz lietotāja dalību grupās (jo īpaši Active Directory drošības grupās). Lomai pieejamās iespējas sistēmas ietvaros tiek konfigurētas centrālajā pārraudzības serverī.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators konkrētam izvietojumam var konfigurēt papildu administratora lomas, kas ir paredzētas līdzeklim Piekļuves vadība atbilstoši lomai. Uzņēmuma administrators var skatīt visas lomas, kas ir piešķirtas citam administratoram.

Izvēle/vadība: šī ir IT pārvaldības uzdevumu drošības/autorizācijas metode. Šis līdzeklis neietekmē lietotājus un nav tiem redzams.

Ierakstīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: šis līdzeklis sniedz rīkotājiem un/vai prezentētājiem iespēju ierakstīt visus programmatūras Lync sesijas aspektus, tostarp sapulces dalībnieku vārdus, audio, video un saturu, piemēram, tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas, programmu koplietošanu, PowerPoint prezentācijas, aptaujas, izdales materiālus un baltās tāfeles. Ja rīkotājs vai kāds cits prezentētājs pauzē vai aptur ierakstīšanu, tas neietekmē citas notiekošās ierakstīšanas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja prezentētājs veic ierakstu, ieraksts tiek saglabāts viņa datorā. Prezentētāja lokālajā datorā pēc noklusējuma tiek saglabāti papildu video faili, kas ir izveidoti no ieraksta, taču šos failus var saglabāt arī citā datorā, ja to ir norādījis prezentētājs, kas veic ierakstīšanu. Ja lietotāji augšupielādē sapulcei paredzētu saturu, tiek piešķirta atļauja pievienot šo saturu ierakstiem, kurus ieraksta šie vai citi lietotāji.

Ja ieraksta publicēšanas laikā rodas kļūmes, ierakstā var tikt netīši ietverti dati, kas tika tverti laikā, kad ierakstīšana bija pauzēta. Ja kādas publicēšanas darbības laikā rodas kļūme (skatiet statusu “Brīdinājums...” ierakstīšanas pārvaldniekā), ierakstus nedrīkst izplatīt citiem, pat ja šos ierakstus noteiktā veidā var atskaņot.

Informācijas lietošana: ierakstu var atskaņot visi, kam ir piekļuve atrašanās vietai, kurā ieraksts ir saglabāts.

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās vadības iespējas.

 • AllowConferenceRecording: pēc noklusējuma šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess.

  • Ja lietotājs pāriet no vienādranga sarunas uz sapulci un šim lietotajam atbilstošais politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, visi prezentētāji var veikt ierakstīšanu.

  • Ja lietotājs sāk ekspromta sapulci un šim lietotājam atbilstošais politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, visi prezentētāji var veikt ierakstīšanu.

  • Ja lietotājs ir ieplānojis sapulci un laikā, kad tai pievienojas pirmais dalībnieks, lietotājam atbilstošais politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, visi prezentētāji var veikt ierakstīšanu.

  • Ja šajos trīs gadījumos lietotājam (kurš pāriet uz sapulci, uzsāk to vai ieplāno to) atbilstošais politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess, neviens no prezentētājiem vai dalībniekiem nevar veikt ierakstīšanu.

  • Ja sapulces sesijas laikā tiek mainīta politika, jaunā politika, iespējams, stāsies spēka tikai pēc tam, kad visi dalībnieki būs izgājuši no sapulces un atkārtoti tai pievienojušies.

 • EnableP2PRecording: pēc noklusējuma šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess. Šis iestatījums tiek veikts, lietotājam pierakstoties programmatūrā Lync.

  • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, tad lietotājs var ierakstīt sarunu ar personu, kurai atbilstošais politikas iestatījuma vērtība arī ir Patiess.

  • Lietotāji var veikt ierakstīšanu tikai gadījumā, ja ierakstīšana ir atļauta abiem vienādranga saziņas dalībniekiem.

 • AllowExternalToRecord: pēc noklusējuma šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess. Ārējie lietotāji ietver gan ārējos, gan anonīmos lietotājus.

  • Sapulce: politika AllowExternalToRecord tiek lietota brīdī, kad sapulcei pievienojas pirmais dalībnieks, un tikai gadījumā, ja politikas AllowConferenceRecording iestatījuma vērtība ir Patiess.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Patiess un sapulcē ir atļauts veikt ierakstīšanu, ierakstīšanu drīkst veikt arī ārpus uzņēmuma esoši prezentētāji. Ja sapulces sesijas laikā tiek mainīta politika, jaunā politika stājas spēkā tikai pēc tam, kad visi dalībnieki ir izgājuši no sapulces un atkārtoti tai pievienojušies.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess un sapulcē ir atļauts veikt ierakstīšanu, ārpus uzņēmuma esošie prezentētāji nedrīkst veikt ierakstīšanu. Ja sapulces sesijas laikā tiek mainīta politika, jaunā politika, iespējams, stāsies spēkā tikai pēc tam, kad visi dalībnieki būs izgājuši no sapulces un atkārtoti tai pievienojušies.

  • Vienādranga sarunas: politika AllowExternalToRecord tiek lietota vienādranga sarunām tikai gadījumā, ja politikas EnableP2PRecording iestatījuma vērtība ir Patiess.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, ārpus uzņēmuma esošie lietotāji drīkst veikt ierakstīšanu.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess, ārpus uzņēmuma esošie lietotāji nedrīkst veikt ierakstīšanu, taču lietotājs, kas ir aizliedzis ierakstīšanu ārpus uzņēmuma, var veikt ierakstīšanu.

Atbilžu grupas pakalpojums — aģenta personības slēpšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: atbilžu grupas pakalpojums sniedz uzņēmuma administratoram iespēju izveidot un konfigurēt vienu vai vairākas nelielas atbilžu grupas, lai maršrutētu ienākošos tālruņa zvanus līdz vienam vai vairākiem norādītajiem aģentiem vai lietotājiem un veidotu tālruņa zvanu rindu. Šis līdzeklis sniedz atbilžu grupas pakalpojuma aģentam iespēju apstrādāt zvanus, automātiski neatklājot savu identitāti attālajai pusei.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja attālā puse izmanto Microsoft saziņas klientu vai PSTN tālruni, aģenta identitāte netiek vizuāli attēlota, taču, ja anonīmam balss zvanam ir pievienota tūlītējās ziņojumapmaiņas modalitāte, aģenta identitāte tiek pārsūtīta sesijas apraksta protokola (SDP) pakotnēs. Tāpēc identitāti var izgūt, izmantojot klienta trasēšanu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: ja tiek izmantots saziņas klients, ko nenodrošina korporācija Microsoft, lietotāja interfeisā var būt redzama informācija par aģentu, tādējādi atklājot aģenta identitāti. Tas var attālajai pusei sniegt iespēju sazināties tieši ar aģentu, neizmantojot atbilžu grupas pakalpojumu.

Izvēle/vadība: šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vai administratora vadības iespējas.

Reģistrēšana servera pusē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli reģistrēšana servera pusē, uzņēmuma administrators var vākt datus par dažāda tipa datplūsmu uz jebkuru domēnu un no tā vai par vienoto resursu identifikatoru (Uniform Resource Identifier, URI).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja uzņēmuma administrators programmatūrā Lync iespējo reģistrēšanu, žurnālfailos tiek iekļauti dati par datplūsmu uz konkrētu domēnu vai URI un no tā. Atkarībā no konfigurācijas šo ievākto informāciju var izmantot atkļūdošanai. Informācija par lietotājiem, piemēram, tālāk norādītā informācija, tiek reģistrēta administratora norādītajā failā: sapulces tēma, atrašanās vieta, SIP ziņojumi, atbildes uz programmatūras Lync uzaicinājumiem, informācija par katra programmatūras Lync ziņojuma saņēmēju un sūtītāju, ziņojuma maršruts, kontaktpersonu saraksts, klātbūtnes informācija, IM sarunu saturs, kā arī kopīgoto programmu nosaukums, pielikumi, Microsoft PowerPoint faili, baltās tāfeles, aptaujas un aptauju jautājumi, izvēlēto aptaujas atbilžu variantu alfabētiskais rādītājs. Korporācijai Microsoft netiek automātiski sūtīta nekāda informācija, taču administrators var manuāli sūtīt informāciju.

Informācijas lietošana: servera puses žurnālus var izmantot, lai novērstu ar programmatūru Lync saistītās problēmas, t.i., lai noteiktu katra konkrētā servera vai domēna problēmas.

Izvēle/vadība: līdzeklis Reģistrēšana servera pusē pēc noklusējuma ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāieslēdz. Lai šo līdzekli ieslēgtu vai izslēgtu konkrētai vietnei, pakalpojumam vai serverim, administrators var izmantot šādus Windows PowerShell komandrindiņas interfeisa cmdlet: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration un Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Lai reģistrētu IM sarunu saturu, kopīgi ar Microsoft atbalsta dienesta darbiniekiem ir jāiestata noteikti iestatījumi.

Iemaņu meklēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: šis līdzeklis sniedz lietotājiem iespēju uzņēmuma ietvaros meklēt personas, izmantojot jebkuru programmas Microsoft SharePoint profila elementu (piemēram, vārdu, e-pasta adresi, iemaņas, prasmes utt.). Šis līdzeklis ir pieejams tikai gadījumā, ja uzņēmuma administrators ir izvietojis programmu SharePoint un iespējojis programmatūras Lync 2010 un programmas SharePoint sadarbību.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūrā Lync 2010 ievadītais meklēšanas vaicājums tiek sūtīts uz uzņēmuma programmu SharePoint Server. Programmatūrā Lync 2010 tiek apstrādāta no programmas SharePoint saņemtā atbildes informācija un tiek parādīti meklēšanas rezultāti un ar tiem saistīta informācija. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lietotāja ievadītā informācija tiek sūtīta uz programmu SharePoint, lai iegūtu meklēšanas rezultātus, kas tiek parādīti programmatūrā Lync 2010.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli, izmantojot 4 šādus iekšjoslas iestatījumus:

 • SPSearchInternalURL;

 • SPSearchExternalURL;

 • SPSearchCenterInternalURL;

 • SPSearchCenterExternalURL.

Vienotā kontaktpersonu krātuve

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: vienotā kontaktu krātuve ietver trīs tālāk norādītos galvenos līdzekļus.

 1. Meklēšanas sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina pakalpojuma Active Directory kontaktpersonu sapludināšanu ar programmas Outlook kontaktpersonām, lai meklējot kādu kontaktpersonu, meklēšanas rezultātos tiktu parādīts tikai viens ieraksts.

 2. Kontaktpersonu sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina programmas Outlook un pakalpojuma Active Directory ierakstu kontaktinformācijas apkopošanu, nosakot e-pasta adrešu un/vai pierakstīšanās identifikatoru atbilstību. Kad ir noteikta atbilstība, programmatūrā Lync 2010 tiek apkopti dati no trim datu avotiem (programmas Outlook, pakalpojuma Active Directory un klātbūtnes informācijas). Apkopotie dati tiek rādīti dažādos lietotāja interfeisa komponentos, tostarp meklēšanas rezultātos, kontaktpersonu sarakstā un kontaktpersonas vizītkartē.

 3. Programmas Outlook kontaktpersonu izveide atbilstoši programmatūras Lync 2010 kontaktpersonām (kontaktpersonu sinhronizācija) — programmatūra Lync 2010 nodrošina programmas Outlook kontaktpersonu izveidi atbilstoši visām lietotāja kontaktpersonām, kas ir ietvertas noklusējuma kontaktpersonu mapē, ja lietotājs izmanto programmas Exchange 2010 vai jaunākas tās versijas pastkasti. Visu programmatūras Lync 2010 dublēšana ar programmas Outlook kontaktpersonām sniedz lietotājam iespēju piekļūt programmatūras Lync 2010 kontaktinformācijai, izmantojot programmu Outlook, Outlook Web Access, kā arī mobilās ierīces, kas nodrošina kontaktpersonu sinhronizēšanu ar programmu Exchange.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūrā Lync 2010 tiek apkopota kontaktinformācija no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook. Šī informācija tiek izmantota programmatūras Lync 2010 iekšējās darbībās. Veidojot programmas Outlook kontaktpersonas, programmatūra Lync 2010 veic klātbūtnes informācijā, pakalpojumā Active Directory un programmā Outlook ietvertās kontaktinformācijas ierakstīšanu programmā Exchange. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook iegūtā kontaktinformācija tiek rādīta programmatūras Lync 2010 lietotāja interfeisā (kontaktpersonu sarakstā, kontaktpersonas vizītkartē, meklēšanas rezultātos utt.). Ja tiek izmantota kontaktpersonu sinhronizācija, šī informācija var tikt ierakstīta programmā Exchange (kā tas ir aprakstīties iepriekš).

Izvēle/vadība: programmatūras Lync Server 2010 administratori var iespējot vai atspējot šo līdzekli, izmantojot iekšjoslas iestatījumu EnableExchangeContactSync.

Balss kvalitātes uzlabojumi programmatūrā Lync 2010

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja zvana veikšanas laikā tiek noteiktas ar ierīci, tīklu vai datoru saistītas problēmas, programmatūra Lync 2010 sniedz lietotājiem atbilstošus paziņojumus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūrā Lync 2010 tiek vākta informācija par lietotāja audio ierīces iestatījumiem, tīkla iestatījumiem un citiem multivides savienojumiem, lai noteiktu balss sarunas zemās audio kvalitātes iemeslu. Programmatūra Lync 2010 informē lietotāju par to, ka ir radusies ar balss kvalitāti saistīta problēma, taču citiem sarunas dalībniekiem tiek rādīts tikai paziņojums par to, ka lietotājs izmanto ierīci, kas rada vāju audio kvalitāti. Citiem dalībniekiem netiek sniegta informācija par to, kādu ierīci lietotājs izmanto. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: citiem sarunas dalībniekiem sūtītā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu balss kvalitāti.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var izslēgt paziņojumus par balss kvalitāti, palaižot tālāk norādīto PowerShell komandu.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Baltās tāfeles sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: šis līdzeklis sniedz lietotājiem iespēju programmatūrā Lync 2010 kopīgot virtuālās baltās tāfeles un anotēt tās tiešsaistes sapulču un sarunu laikā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: baltajām tāfelēm pievienotās anotācijas ir redzamas visiem dalībniekiem. Baltās tāfeles tiek glabātas programmatūrā Lync Server 2010 saskaņā ar sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzeklis Baltā tāfele uzlabo sadarbību, sniedzot sapulces dalībniekiem iespēju apspriest idejas, radīt jaunas idejas, veikt piezīmes un citas darbības.

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās politikas.

 • Administratora politika EnableDataCollaboration: šī politika sniedz uzņēmuma administratoram iespēju aizliegt visu datu sadarbības līdzekļu izmantošanu — PowerPoint sadarbība, Failu kopīgošana, Aptauja, Baltās tāfeles sadarbība un Pielikumi. Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Nepatiess, līdzekļu līmeņa politikas šiem līdzekļiem nav jāņem vērā.

 • Administratora politika AllowAnnotations: šī politika sniedz uzņēmuma administratoram iespēju aizliegt visiem sapulces dalībniekiem veikt anotēšanu. Ja šis iestatījums ir izslēgts, lietotājiem programmatūras Lync 2010 interfeisā nav redzama ievades vieta baltās tāfeles izveidei.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×