Microsoft pirmsizlaides programmatūras licences nosacījumi produktam Microsoft OneNote

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šie licences nosacījumi ir līgums starp Microsoft Corporation (vai atkarībā no jūsu dzīvesvietas vienu no tās filiālēm) un jums. Lūdzu, izlasiet tos. Tie attiecas uz iepriekš minēto pirmsizlaides programmatūru, kas ietver arī datu nesēju, kurā jūs to saņēmāt, ja tāds tika izmantots. Šie nosacījumi attiecas arī uz jebkādiem Microsoft nodrošinātajiem

 • atjauninājumiem,

 • papildinājumiem,

 • interneta pakalpojumiem un

 • atbalsta pakalpojumiem

šai programmatūrai, ja vien uz šiem vienumiem neattiecas citi nosacījumi. Šādā gadījumā ir spēkā šie citi nosacījumi.

Izmantojot programmatūru, jūs apstiprināt savu piekrišanu šiem nosacījumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, neizmantojiet programmatūru.

Kā aprakstīts tālāk, arī dažu līdzekļu izmantošana ir uzskatāma par jūsu piekrišanu noteiktas tādas datora standartinformācijas pārsūtīšanai, kas attiecas uz internetā pieejamiem pakalpojumiem.

Ja piekrītat šiem licences nosacījumiem, jums ir tālāk minētās tiesības.

 1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

 2. Instalēšana un lietošana. Varat instalēt un lietot vienu lietojumprogrammas kopiju ne vairāk kā piecās (5) ierīcēs, kurās darbojas Windows 8 un kuras ir saistītas ar Microsoft kontam piesaistīto jūsu Windows veikala kontu.

 3. INTERNETA PAKALPOJUMI. Microsoft kopā ar lietojumprogrammu nodrošina internetā pieejamus pakalpojumus. Tie var tikt mainīti vai atcelti jebkurā laikā.

 4. Piekrišana internetā pieejamu pakalpojumu lietošanai. Tālāk aprakstītie un OneNote paziņojumā par konfidencialitāti minētie programmatūras līdzekļi veido savienojumu ar Microsoft vai pakalpojumu sniedzēja datorsistēmām, izmantojot internetu. Dažos gadījumos jūs nesaņemsit īpašu paziņojumu par savienojuma izveidi. Dažos gadījumos jūs varēsit šos līdzekļus izslēgt vai neizmantot. Papildinformāciju par šiem līdzekļiem skatiet OneNote paziņojumā par konfidencialitāti. Izmantojot šos līdzekļus, jūs piekrītat šīs informācijas pārsūtīšanai. Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai ar jums sazinātos.

 5. Datora informācija. Tālāk minētie līdzekļi izmanto interneta protokolus, kas attiecīgām sistēmām nosūta datora informāciju, piemēram, jūsu interneta protokola adresi, datus par operētājsistēmas tipu un pārlūkprogrammu, jūsu izmantotās programmatūras nosaukumu un versiju, kā arī tās ierīces valodas kodu, kurā esat instalējis programmatūru. Microsoft izmanto šo informāciju, lai nodrošinātu jums piekļuvi internetā pieejamiem pakalpojumiem.

  • Klientu ērtību uzlabošanas programma (CEIP). Šī programmatūra izmanto CEIP. CEIP automātiski nosūta korporācijai Microsoft informāciju par jūsu aparatūru un par to, kā jūs lietojat šo programmatūru. Mēs šo informāciju neizmantojam, lai jūs identificētu vai ar jums sazinātos. CEIP arī periodiski lejupielādē jūsu datorā nelielu failu. Šis fails palīdz mums apkopot informāciju par problēmām, kādas jums ir radušās šīs programmatūras izmantošanas laikā. Automātiski var tikt lejupielādēta arī jauna palīdzības informācija par kļūdām (ja ir pieejama). Papildinformācija par CEIP.

  • Tīmekļa satura līdzekļi. Programmatūras līdzekļi var izgūt no Microsoft un jums nodrošināt saistītu saturu. Lai to izdarītu, līdzekļi nosūta korporācijai Microsoft informāciju par jūsu izmantotās operētājsistēmas tipu, jūsu izmantotās programmatūras nosaukumu un versiju, kā arī tās ierīces pārlūkprogrammas tipu un valodas kodu, kurā programmatūra ir instalēta. Šie līdzekļi, piemēram, ir klipkopas, veidnes, tiešsaistes apmācības moduļi, tiešsaistes palīdzība, palīdzība un palīdzība darbā ar lietojumprogrammām. Jūs varat izvēlēties neizmantot šos tīmekļa satura līdzekļus.

 6. Informācijas lietošana. Mēs varam lietot iegūto datora informāciju un CEIP informāciju, lai uzlabotu mūsu programmatūru un pakalpojumus. Tāpat šo informāciju varam koplietot ar citām personām, piemēram, aparatūras un programmatūras piegādātājiem. Viņi var izmantot šo informāciju, lai uzlabotu savu produktu spēju darboties ar Microsoft programmatūru.

 7. Internetā pieejamo pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana. Jūs šos pakalpojumus nedrīkstat izmantot nekādā veidā, kas tiem varētu kaitēt vai pasliktināt jebkura cita lietotāja iespējas izmantot šos pakalpojumus. Jūs nedrīkstat izmantot šos pakalpojumus, lai ar jebkādiem līdzekļiem iegūtu nesankcionētu piekļuvi jebkādiem pakalpojumiem, datiem, kontiem vai tīkliem.

 8. TERMIŅŠ. Šī līguma spēkā esamības termiņš ir līdz šīs programmatūras komerciālajai izlaidei, ja vien Microsoft neizmanto tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ mainīt šo programmatūru vai pārtraukt tās darbību. Programmatūras darbība var tikt pārtraukta, ja jūs atjaunināt vai maināt savu Windows 8 Consumer Preview ierīci vai arī ja mēģināt izmantot programmatūru Windows 8 Consumer Preview ierīcē, kurā ir atšķirīgi līdzekļi vai cita tipa procesors. Jūs esat atbildīgs par programmatūrā glabāto datu dublēšanu, ieskaitot saturu, ko augšupielādējat, izmatojot programmatūru. Ja ir mainīts Windows veikals, programmatūra vai jebkāds saturs vai pārtraukta to darbība, jūsu dati var tikt izdzēsti vai arī jūs, iespējams, nevarēsit izgūt glabātos datus. Korporācijai Microsoft nav pienākuma jums nodrošināt datu atgūšanu.

 9. PIRMSIZLAIDES PROGRAMMATŪRA. Šī ir programmatūras pirmsizlaides versija. Tās darbība var atšķirties no programmatūras galīgās versijas darbības. Tā var tikt mainīta pirms galīgās komercversijas izlaides. Mēs varam arī neizlaist komercversiju.

 10. ATSAUKSMES. Iesniedzot korporācijai Microsoft atsauksmes par programmatūru, jūs bez maksas piešķirat korporācijai Microsoft tiesības šīs atsauksmes izmantot, koplietot un lietot komercnolūkos jebkādā veidā un jebkādā nolūkā. Tāpat jūs bez maksas piešķirat trešajām pusēm jebkādas patenttiesības, kas ir nepieciešamas, lai izmantotu viņu produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus, vai arī savienojumu ar jebkādām specifiskām tādas Microsoft programmatūras vai pakalpojuma daļām, kur ir ietvertas atsauksmes. Jūs nevarat sniegt atsauksmes, uz kurām attiecas licence, kuras gadījumā korporācijai Microsoft būtu jāizsniedz trešajām pusēm tās programmatūras vai dokumentācijas licence, kurā ir ietvertas jūsu atsauksmes. Šīs tiesības paliek spēkā arī pēc līguma darbības beigām.

 11. LICENCES DARBĪBAS APJOMS. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums piešķir jums tikai noteiktas tiesības lietot šo programmatūru. Visas pārējās tiesības patur Microsoft. Ja vien piemērojamie tiesību akti neatkarīgi no šī ierobežojuma nepiešķir jums papildu tiesības, jūs šo programmatūru drīkstat lietot tikai tā, kā nepārprotami noteikts šajā līgumā. To darot, jums jāpiekrīt jebkādiem tehniskajiem ierobežojumiem programmatūrā, kas ļauj jums to lietot vienīgi noteiktā veidā. Jūs nedrīkstat:

  • apiet jebkurus programmatūras tehniskos ierobežojumus;

  • dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt programmatūru, izņemot un vienīgi tādā mērā, kādā neatkarīgi no šī ierobežojuma nepārprotami nosaka piemērojamie tiesību akti;

  • veidot vairāk šīs programmatūras kopiju, nekā norādīts šajā līgumā vai neatkarīgi no šī ierobežojuma ir atļauts piemērojamajos tiesību aktos;

  • publicēt programmatūru, lai to varētu kopēt citas personas;

  • izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru;

  • nodot šo programmatūru vai šo līgumu kādai citai trešajai personai;

  • lietot programmatūru komerciāliem programmatūras viesošanas pakalpojumiem.

 12. EKSPORTĒŠANAS IEROBEŽOJUMI. Uz šo programmatūru attiecas Amerikas Savienoto Valstu eksportēšanas likumi un noteikumi. Jums ir jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksportēšanas tiesību akti un noteikumi, kas ir attiecināmi uz šo programmatūru. Šajos tiesību aktos ir ietverti teritoriālie, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet Microsoft eksportēšanas tīmekļa vietnē.

 13. ATBALSTA PAKALPOJUMI. Tā kā šī programmatūra tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir”, mēs tai nevaram sniegt atbalsta pakalpojumus.

 14. PILNA APJOMA LĪGUMS. Šis līgums un nosacījumi par jūsu lietotajiem papildinājumiem, atjauninājumiem, internetā pieejamiem pakalpojumiem un atbalsta pakalpojumiem ir pilna apjoma līgums par programmatūru un atbalsta pakalpojumiem.

 15. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

 16. Amerikas Savienotās Valstis. Ja esat iegādājies programmatūru Amerikas Savienotajās Valstīs, neatkarīgi no pretrunām tiesiskajās normās šis līgums tiek interpretēts saskaņā ar Vašingtonas štata tiesību aktiem, tas attiecas arī uz prasībām, kas saistītas ar līguma laušanu. Jūsu mītnes štata tiesību aktiem ir pakļautas visas pārējās prasības, ieskaitot prasības, uz kurām attiecas štata patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akti, negodīgas konkurences novēršanas tiesību akti, kā arī tiesību pārkāpumu gadījumā.

 17. Ārpus Amerikas Savienotajām valstīm. Ja esat iegādājies programmatūru jebkurā citā valstī/reģionā, ir spēkā šīs valsts/reģiona tiesību akti.

 18. TIESISKĀS SEKAS. Šajā līgu mā ir aprakstītas noteiktas likumiskās tiesības. Jums var būt arī citas tiesības saskaņā ar jūsu valsts/reģiona tiesību aktiem. Jums var būt arī tiesības attiecībā pret pusi, no kuras ieguvāt šo programmatūru. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas jums ir saskaņā ar jūsu valsts/reģiona tiesību aktiem, ja jūsu valsts/reģiona tiesību akti to nepieļauj.

 19. GARANTIJAS ATRUNA. Šī programmatūra ir licencēta “tāda, kāda tā ir”. Lietotājs uzņemas ar tās lietošanu saistīto risku. Microsoft nesniedz nekādas tiešas garantijas, apliecinājumus vai nosacījumus. Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem uz jums var attiekties papildu patērētāju tiesības vai likumā noteiktas garantijas, kuras šis līgums nevar mainīt. Ciktāl to pieļauj vietējie tiesību akti, Microsoft izslēdz netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu.

AUSTRĀLIJA — uz lietotājiem Austrālijā attiecas Austrālijas patērētāju aizsardzības likumā noteiktās garantijas, un nekādi šī līguma nosacījumi nav izstrādāti, lai pārkāptu šīs tiesības.

 1. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. No korporācijas Microsoft un tās produktu un pakalpojumu piegādātājiem varat atgūt tikai tiešos zaudējumus ne vairāk kā 5,00 ASV dolāru apmērā. Jūs nevarat atgūt atlīdzību par citiem zaudējumiem, ieskaitot izrietošus zaudējumus, zaudētu peļņu, īpašus, netiešus vai nejaušus zaudējumus.

Šis ierobežojums attiecas uz:

 • jebko, kas ir saistīts ar programmatūru, pakalpojumiem, saturu (ieskaitot kodu) trešo personu interneta vietnēs vai trešo personu programmās;

 • prasībām, kas ir saistītas ar līguma vai garantijas laušanu, garantiju vai nodrošinājumu, nepārprotamu atbildību, nolaidību vai citiem pārkāpumiem, ciktāl to paredz piemērojamie tiesību akti.

Minētais ir spēkā pat tad, ja Microsoft zinātu vai varētu būt zinājusi par zaudējumu iespējamību. Iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var arī neattiekties uz jums, ja jūsu valstī netiek atļauta nejaušu, izrietošu vai citādu zaudējumu ierobežošana vai izslēgšana.

Ņemiet vērā! Tā kā šī programmatūra tiek izplatīta Kvebekā (Kanādā), tālāk tekstā licences nosacījumi ir sniegti franču valodā.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation. Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×