OpenDocument prezentāciju (.odp) formāta prezentācijas atvēršana vai saglabāšana programmā PowerPoint

Varat atvērt un saglabāt OpenDocument prezentāciju (.odp) failu formāta failus, ko izmanto dažas prezentācijas lietojumprogrammas, piemēram, Apache OpenOffice Impress un LibreOffice Impress.

OpenDocument prezentācijas faila atvēršana programmā PowerPoint

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Atvērt.

 3. Lai redzētu tikai OpenDocument formāta failus, sarakstā Faili, kuru tips ir noklikšķiniet uz OpenDocument prezentācija.

 4. Noklikšķiniet uz atveramā faila un pēc tam uz Atvērt.

  Padoms.: Lai atvērtu failu, pēc tā atrašanas varat arī veikt uz tā dubultklikšķi.

Piezīme.: OpenDocument prezentācijas failu atverot programmā PowerPoint, tam var nebūt tāds pats formatējums kā lietojumprogrammā, kurā tas izveidots. To izraisa atšķirības lietojumprogrammās, kas izmanto OpenDocument formātu.

PowerPoint prezentācijas saglabāšana OpenDocument prezentāciju formātā

Svarīgi!: Ja vēlaties paturēt sava faila PowerPoint versiju, tas vispirms ir jāsaglabā kā PowerPoint prezentācija, piemēram, .pptx failu formātā, un pēc tam vēlreiz jāsaglabā OpenDocument prezentāciju (.odp) formātā.

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Saglabāt kā.

 3. Sarakstā Saglabāt kā tipu noklikšķiniet uz OpenDocument prezentācija.

 4. Piešķiriet failam nosaukumu un saglabājiet to.

Papildinformācija par OpenDocument formātu

Atverot vai saglabājot prezentāciju OpenDocument prezentāciju (.odp) formātā, daļa formatējuma var zust. Tā var notikt, jo OpenDocument prezentāciju lietojumprogrammas un PowerPoint atbalsta atšķirīgus līdzekļus un opcijas, piemēram, formatējumu.

Nākamajā tabulā redzams, kuri PowerPoint līdzekļi tiek pilnībā atbalstīti, daļēji atbalstīti vai netiek atbalstīti OpenDocument prezentāciju (.odp) formātā. Informāciju par to, kā atvērt un saglabāt failus mapē. odp failu formātu skatiet rakstā PowerPoint izmantošana, lai atvērtu vai saglabātu prezentāciju OpenDocument prezentāciju (.odp) formātā.

 • Tiek atbalstīts     Gan PowerPoint, gan OpenDocument prezentāciju formāts atbalsta šo līdzekli. Netiek zaudēts ne saturs, ne formatējums, ne lietošanas iespējas.

 • Daļēji atbalstīts     Gan PowerPoint, gan OpenDocument prezentāciju formāts atbalsta šo līdzekli, tomēr var tikt mainīts formatējums un lietošanas iespējas. Netiek zaudēts ne teksts, ne dati, tomēr var atšķirties formatējums un teksta vai grafikas apstrāde.

 • Netiek atbalstīts.    Šis līdzeklis netiek atbalstīts OpenDocument formātā. Ja prezentāciju plānojat saglabāt OpenDocument formātā, nelietojiet šos līdzekļus.

Apgabals

Apakšapgabals

PowerPoint atbalsts

Animācijas

Ieejas/izejas

animācijas

Daļēji atbalstīts

Animācijas, ko ODF neatbalsta, tiek mainītas uz parādīšanās un pazušanas animācijām.

Animācijas

Krāsu animācijas

Netiek atbalstīts

Animācijas

Mērogošanas animācijas

Netiek atbalstīts

Sprādziena, zibspuldzes, pieauguma un samazinājuma, vertikālā augstuma animācijas netiek atbalstītas.

Animācijas

Animācijas aizkaves

Tiek atbalstīts

Animācijas

Animāciju hronometrāža

Tiek atbalstīts

Animācijas

Teksta animācijas

Tiek atbalstīts

Animācijas

Animācijas ar trigeri

Tiek atbalstīts

Animācijas

Animācijas

skaņas

Netiek atbalstīts

Animācijas

Multivides animācijas

Tiek atbalstīts

Animācijas

SmartArt

Netiek atbalstīts

Animācijas

Diagrammu daļas

Daļēji atbalstīts

Diagrammu daļu animācijas tiek pārvērstas par visas diagrammas animācijām.

Animācijas

OLE darbību

animācijas

Netiek atbalstīts

Animācijas

Šablonu/izkārtojumu animācijas

Netiek atbalstīts

Pārejas

Pārejas

Daļēji atbalstīts

Šīs pārejas netiek atbalstītas: aptumšojuma, izgriešanas, svītru, vertikālas ķemmes un reportāžas.

Pārejas

Pāreju skaņas

Netiek atbalstīts

Satura multivide (filmas/skaņas)

Apgriešana un grāmatzīmju ievietošana

Daļēji atbalstīts

Saturs

WAV failu iegulšana

Tiek atbalstīts

Saturs

OLE

Tiek atbalstīts

Saturs

ActiveX vadīklas

Netiek atbalstīts

Saturs

Tabulas

Daļēji atbalstīts

Ja prezentācija ar tajā iekļautajām tabulām tiek saglabāta .odp formātā, tabulas tiek pārvērstas par attēliem, ko nevar rediģēt.

Saturs

Galvenes/kājenes

Daļēji atbalstīts

Ja fails ar izveidotām galvenēm un kājenēm tiek saglabāts .odp formātā, tās tiek pārvērstas par tekstlodziņiem.

Saturs

Datumu lauki

Daļēji atbalstīts

Visi datu tipi tiek iekļauti, bet citas ODF lietojumprogrammas tos var pārvērst par noklusējuma tipu.

Saturs

Formas slēpšana

Tiek atbalstīts

Saturs

Slaida slēpšana

Tiek atbalstīts

Makro, programmējamība

Makro, OM, programmējamība

Netiek atbalstīts

Prezentāciju iestatījumi

Lappuses izmēri

Daļēji atbalstīts

Lai gan lappuses izmēri tiek saglabāti kopā ar prezentāciju, lappuses izmēru iestatījumi lappuses iestatīšanas dialoglodziņā ir neprecīzi. Dialoglodziņā tiek mēģināts atjaunot lappuses noklusējuma izmērus.

Prezentāciju iestatījumi

Pielāgotas slaidrādes

Tiek atbalstīts

Prezentāciju iestatījumi

Stāstījumi, hronometrāžas

Tiek atbalstīts

Prezentāciju iestatījumi

Slaidrāžu iestatījumi

Daļēji atbalstīts

Prezentāciju iestatījumi

Print Settings

Netiek atbalstīts

Prezentāciju iestatījumi

Skata iestatījumi       

Netiek atbalstīts

Sadarbība

Komentāri

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Diagrammas

Daļēji atbalstīts

Prezentācijas noformējums

Šabloni

Daļēji atbalstīts

Informācija par dizainu zūd un tiek iekļauta šablonos/izkārtojumos. Vairs nenotiek fontu, krāsu un efektu pārmantošana jaunajās formās.

Ja prezentācija tiek atvērta pēc tās saglabāšanas .odp formātā, tiek izmantots noklusējuma dizains, bet nekādas izmaiņas prezentācijā tam nebūtu jāizraisa. Tomēr visa turpmākā rediģēšana notiek tā, it kā tiktu lietots noklusējuma dizains.

Prezentācijas noformējums

Izkārtojumi

Daļēji atbalstīts

Atverot citās ODF lietojumprogrammās, izkārtojumi tiek apstrādāti līdzīgi kā šabloni.

Prezentācijas noformējums

Vietturi

Daļēji atbalstīts

Vietturos zūd informācija par dizainu.

Prezentācijas noformējums

Piezīmes

Tiek atbalstīts

Prezentācijas noformējums

Piezīmju šabloni

Tiek atbalstīts

Prezentācijas noformējums

Izdales materiālu šabloni

Tiek atbalstīts

Šifrēšana

Šifrēšana

Netiek atbalstīts

Aizsardzība

Aizsardzība

Netiek atbalstīts

Teksts

Starptautisks teksta formatējums

Daļēji atbalstīts

Neatbalstītie līdzekļi ietver:

 • Kinsoku

 • Vertikāla teksta pagriešana (270, grupēts)

 • Austrumāzijas rakstības rindiņu pārtraukumi

 • Kumimoji

 • Dažas starptautiskas numerācijas sistēmas tiek kartētas uz aizzīmēm vai rietumvalstu numerāciju

 • Izkliedētais līdzinājums

Teksts

Līdzinājums

Daļēji atbalstīts

Izkliedētais līdzinājums netiek atbalstīts.

Citās ODF lietojumprogrammās, iespējams, var pamanīt vizuālas teksta līdzinājuma, enkurošanas un aplaušanas atšķirības.

Teksts

Slejas

Netiek atbalstīts

Teksts

Teksta pagriešana

Daļēji atbalstīts

Pagriešana par 270 grādiem un grupētais teksts netiek atbalstīts.

Teksts

Hipersaites

Daļēji atbalstīts

Parastās hipersaites tiek atbalstītas, bet norādāmās hipersaites netiek atbalstītas.

Teksts

Saraksti

Tiek atbalstīts

Citas ODF lietojumprogrammas var mainīt numerāciju/aizzīmes vai neatbalstīt tās nemaz.

Teksts

Pamata formatējums

Tiek atbalstīts

ODF lietojumprogrammās tiek atbalstīts slīpraksts, treknraksts, pasvītrojums un pārsvītrojums.

Tiek atbalstīti dažādi fonti un lielumi.

Teksts

Detalizētā formatēšana/grafiskie efekti

Daļēji atbalstīts

Neatbalstītie līdzekļi ietver:

 • Attēla aizpildījuma, gradienta aizpildījuma, raksta aizpildījuma un tukša aizpildījuma teksts.

 • Daži teksta ārējās ēnas efekti.

 • Teksts ar attēla, gradienta, raksta vai tukša aizpildījuma kontūru.

 • Tekstam nevar būt kontūras, kas atšķiras no aizpildījuma krāsas.

Teksts

Automātiskā ietilpināšana

Netiek atbalstīts

Teksts

Pārpilde

Tiek atbalstīts

Citās ODF lietojumprogrammās pārpilde var izskatīties citādi.

Nākamajā tabulā redzams, kuri PowerPoint grafikas līdzekļi OpenDocument formātā (.odp) tiek atbalstīti, daļēji atbalstīti vai netiek atbalstīti.

Pamata formas

PowerPoint atbalsts

Formas

Tiek atbalstīts

Tekstlodziņi

Tiek atbalstīts

Atverot OpenDocument failu, tekstlodziņos ievietotie objekti tiek atmesti.

WordArt

Daļēji atbalstīts

ODF neatbalsta WordArt opcijas. Teksts un pamata teksta krāsa tiek saglabāta, bet WordArt efekti un formatējums zūd.

Telpisku formu opcijas

Netiek atbalstīts

Attēli

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot ievietošanas un saistīšanas opciju, ko OpenDocument formāts neatbalsta.

SmartArt shēmas

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērstas par formu grupu.

ActiveX vadīklas

Netiek atbalstīts

Objekti diagrammās

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērsti par grupu, kurā iekļauta diagramma un objekti.

Anotācija ar tinti

Tiek atbalstīts

Anotācija ar tinti tiek pārvērsta par paplašinātā metafaila (EMF) attēlu.

Objektu grupa

Tiek atbalstīts

Objektu redzamība

Tiek atbalstīts

Objektu apmales

Tiek atbalstīts

Visi apmaļu stili netiek atbalstīti. Neatbalstītie stili tiek saglabāti kā noklusējuma apmales stils (melna, nepārtraukta līnija).

Objektu aizpildījumi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot slaida fona aizpildījumu.

Gradienta aizpildījumā ar vairāk nekā divām pieturām visas pārējās pieturas zūd pēc pirmajām divām pieturām.

Līniju formatējums

Tiek atbalstīts

ODF neatbalsta visus līniju un līnijas beigu stilus. Stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma melna, nepārtraukta līnija un atvērtas bultiņas tips (atbilstoši).

Attēlu apgriešana

Tiek atbalstīts

Attēla ar formu apgriešana netiek atbalstīta.

Attēlu pārkrāsošana

Daļēji atbalstīts

ODF ir dažu attēlu pārkrāsošanas veidu, piemēram, melnbaltā, ekvivalents. Citai attēlu pārkrāsošanai nav ekvivalenta, un tas tiek saplacināts. Attēls izskatās tāds pats, bet pārkrāsošanu vairs nevar mainīt.

Telpiska attēla opcijas

Netiek atbalstīts

Attēlu stili

Daļēji atbalstīts

Apmales tiek daļēji atbalstītas, bet, iespējams, izskatīsies citādi.

Dizaini

Netiek atbalstīts

Hipersaite formā

Netiek atbalstīts

Padomi

 • Pirms failu nosūtat kādam citam, to var aizvērt un vēlreiz atvērt, lai uzzinātu, kā tas izskatās OpenDocument prezentāciju (.odp) formātā.

 • Lai paturētu detalizēto objekta formatējumu, kas netiek atbalstīts OpenDocument prezentāciju formātā, pārvērtiet objektu par attēlu.

 • Strādājot ar tabulām, pabeidziet tās pirms programmas PowerPoint aizvēršanas. Aizverot programmu PowerPoint, tabulas tiek pārvērstas par attēliem, tāpēc vēlāk tās nevar rediģēt.

 • Izvairieties no tādu izcelšanas animāciju (tas ir, animāciju, kas nav ieiešanas vai iziešanas animācijas) lietošanas, kurās notiek krāsu maiņa vai mērogošana, jo šīs animāciju daļas zūd brīdī, kad prezentācija tiek saglabāta .odp failu formātā.

Papildinformācija

OpenDocument .odp un PowerPoint .pptx failu rediģēšana programmā PowerPoint tīmeklim

Prezentācijas saglabāšana citā faila formātā

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

×