Paziņojums par programmatūras Microsoft Lync produktu konfidencialitāti

Office 2010 atbalsts beidzās 2020. gada 13. oktobrī

Jauniniet uz Microsoft 365, lai strādātu jebkur no jebkuras ierīces un turpinātu saņemt atbalstu.

Jaunināt tūlīt

Pēdējo reizi atjaunināts 2012. gada maijā

Lai saprastu datu apkopošanas un lietošanas principus, ko izmanto noteiktiem programmatūras Microsoft Lync produktiem, jums jāizlasa gan šis paziņojums par konfidencialitāti, gan visi attiecīgie papildinājumi.

Vispārīgi

Korporācija Microsoft ir uzņēmusies saistības aizsargāt jūsu konfidencialitāti, piegādājot jums programmatūru, kas nodrošina vajadzīgo veiktspēju, jaudu un ērtumu jūsu personiskajai skaitļošanai. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti skaidroti daudzi šī dokumenta sadaļā Papildinājumi uzskaitītie Microsoft produktu datu apkopošanas un izmantošanas principi. Dokumentā uzmanība koncentrēta uz līdzekļiem, kas komunicē ar internetu. Tas neattiecas uz citām tiešsaistes vai bezsaistes Microsoft vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem.

Papildinājumi — 2010. gada produktu laidieni

Informācijas apkopošana un izmantošana

No jums apkopoto informāciju korporācija Microsoft un tās kontrolētie meitasuzņēmumi, kā arī saistītie uzņēmumi izmantos, lai iespējotu jūsu izmantotos līdzekļus un nodrošinātu pakalpojumus vai veiktu jūsu pieprasītās vai sankcionētās darbības. To var arī izmantot, lai analizētu un uzlabotu korporācijas Microsoft produktus un pakalpojumus.

Mēs varam nosūtīt noteiktu obligāto pakalpojuma korespondenci, piemēram, iepazīšanās vēstules, atgādinājumus par rēķiniem, informāciju par tehnisko pakalpojumu problēmām un paziņojumus par drošību. Daži Microsoft pakalpojumi var periodiski nosūtīt dalībnieku vēstules, kas tiek uzskatītas par pakalpojuma sastāvdaļu. Reizēm mēs varam lūgt jūs sniegt atsauksmes, aizpildīt aptaujas vai sūtīt jums reklāmu saturošus e-pasta ziņojumus, lai informētu jūs par citiem pieejamajiem korporācijas Microsoft vai tās saistīto uzņēmumu produktiem vai pakalpojumiem.

Lai piedāvātu jums pastāvīgāku un personalizētāku pieredzi mijiedarbībā ar korporāciju Microsoft, viena Microsoft pakalpojuma ietvaros apkopotā informācija var tikt apvienota ar informāciju, kas apkopota citos Microsoft pakalpojumos. Mēs varam arī papildināt mūsu apkopoto informāciju ar informāciju, kas iegūta no citiem uzņēmumiem. Mēs, piemēram, varam izmantot pakalpojumus no citiem uzņēmumiem, kas nodrošina mums iespēju iegūt vispārēju ģeogrāfisko apgabalu, balstoties uz jūsu IP adresi, lai pielāgotu noteiktus pakalpojumus jūsu ģeogrāfiskajam apgabalam.

Ja vien šajā paziņojumā nav norādīts citādi, jūsu sniegtā personas informācija bez jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām pusēm. Reizēm korporācija Microsoft nolīgst citus uzņēmumus, lai tie korporācijas vārdā sniegtu ierobežotus pakalpojumus, piemēram, atbildētu uz klientu jautājumiem par produktiem vai pakalpojumiem vai veiktu mūsu pakalpojumu statistisko analīzi. Šiem uzņēmumiem mēs sniegsim tikai tādu personas informāciju, kāda tiem nepieciešama pakalpojuma sniegšanai, un tiem ir aizliegts izmantot šo informāciju jebkādiem citiem nolūkiem.

Microsoft var piekļūt vai atklāt informāciju par jums, tostarp jūsu komunikāciju saturu, lai: (a) ievērotu likumu vai atbildētu uz likumīgām prasībām vai tiesas procesiem; (b) aizsargātu korporācijas Microsoft vai mūsu klientu tiesības vai īpašumus, tostarp izpildītu mūsu līgumus vai politikas, kas nosaka veidu, kurā izmantojat pakalpojumus; (c) rīkotos, labticīgi uzskatot, ka šāda piekļuve vai izpaušana ir nepieciešama, tā, lai aizsargātu korporācijas Microsoft darbinieku, klientu vai sabiedrības personisko drošību.

Ar šī dokumenta sadaļā Papildinājumi minētajiem korporācijas Microsoft produktiem apkopotā vai tiem nosūtītā informācija var tikt glabāta un apstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā darbojas Microsoft vai tās saistītie uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji. Microsoft ievēro ASV Tirdzniecības departamenta noteiktos drošā patvēruma principus saistībā ar no Eiropas Savienības saņemtu datu apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu.

Informācijas par datoru apkopošana un izmantošana

Kad izmantojat programmatūru ar līdzekļiem, kas iespējoti darbam ar internetu, jūsu apmeklētajām vietnēm un jūsu izmantotajiem tiešsaistes pakalpojumiem tiek nosūtīta informācija par jūsu datoru (“standarta informācija par datoru”). Korporācija Microsoft izmanto standarta informāciju par datoru, lai sniegtu jums pakalpojumus, kas iespējoti darbam ar internetu, lai palīdzētu uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī statistiskas analīzes veikšanai. Standarta informācija par datoru parasti ietver tādu informāciju kā datora IP adrese, operētājsistēmas versija, pārlūkprogrammas versija un reģionālie un valodu iestatījumi. Reizēm standarta informācija par datoru var ietvert arī aparatūras ID, kas norāda ierīces ražotāju, ierīces nosaukumu un versiju. Ja noteikts līdzeklis vai pakalpojums korporācijai Microsoft nosūta informāciju, tiek nosūtīta arī standarta informācija par datoru.

Informācijas drošība

Korporācija Microsoft ir uzņēmusies saistības palīdzēt aizsargāt jūsu informācijas drošību. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, kas palīdz aizsargāt jūsu informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Jūsu sniegto informāciju mēs, piemēram, glabājam datoru sistēmās ar ierobežotām piekļuves tiesībām, kas atrodas apsargātās telpās.

Izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti

Laiku pa laikam šis paziņojums par konfidencialitāti un/vai tā papildinājumi tiks atjaunināti, lai tiktu atspoguļotas izmaiņas mūsu produktos, pakalpojumos un klientu atsauksmēs. Kad izliksim ziņu ar izmaiņām, tiks mainīts datums "pēdējo reizi atjaunināts" šīs lapas sākumā. Mēs mudinām jūs regulāri pārskatīt šo paziņojumu un tā papildinājumus, lai jūs būtu informēts par to, kā korporācija Microsoft aizsargā jūsu informāciju.

Papildinformācijai

Korporācija Microsoft gaida jūsu komentārus par šo paziņojumu par konfidencialitāti un tā papildinājumiem. Ja radās jautājumi vai uzskatāt, ka neesam ievērojuši šos dokumentus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot saiti Saziņas veidlapa UC konfidencialitātes atsauksmēm vai sūtot atsauksmes pa pastu uz šādu adresi:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Īpaši līdzekļi

Microsoft kļūdu uzrādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas. Līdzeklis Microsoft kļūdu uzrādīšana sniedz pakalpojumu, kas ļauj jums ziņot korporācijai Microsoft par problēmām, ar kurām, iespējams, saskaraties, kā arī saņemt informāciju, kas varētu jums palīdzēt, lai izvairītos no šīm problēmām vai atrisinātu tās.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija. Uzzināt, kādu informāciju apkopo, apstrādā vai pārsūta ar līdzekli Microsoft kļūdu uzrādīšana, varat, apskatot Microsoft kļūdu uzrādīšanas paziņojumu par konfidencialitāti vietnē Microsoft kļūdu uzrādīšanas pakalpojuma paziņojums par konfidencialitāti.

Informācijas izmantošana. Jūsu iesniegtos kļūdu uzrādīšanas datus var izmantot, lai atrisinātu klientu problēmas un lai uzlabotu korporācijas Microsoft programmatūru un pakalpojumus.

Izvēle/vadība. Jums tiks piedāvāta iespēja piedalīties līdzekļa Microsoft kļūdu uzrādīšana izmantošanas pirmajā reizē, kad konstatēs kļūdu. Ja izvēlaties to iespējot, Microsoft kļūdu uzrādīšana automātiski ziņo korporācijai Microsoft par jūsu problēmām.

Retos gadījumos, piemēram, ja problēmas ir īpaši grūti atrisināt, Microsoft var pieprasīt papildu datus, tostarp atmiņas sadaļas (tās var ietvert atmiņu, kas kopīga ar kādu vai visām tām lietojumprogrammām, kas darbojās problēmas rašanās laikā), dažus reģistra iestatījumus un vienu vai vairākus failus no jūsu datora. Var būt iekļauti arī jūsu pašreizējie dokumenti. Ja tiks pieprasīti papildu dati, jums būs iespēja apskatīt kļūdas ziņojumā esošo informāciju, pirms izvēlēsities, vai sūtīt to korporācijai Microsoft.

Svarīga informācija. Uzņēmuma klienti var izmantot iestatījumu Grupas politika, lai konfigurētu veidu, kā to datoros darbojas līdzeklis Microsoft kļūdu uzrādīšana. Konfigurācijas opcijās ietilpst iespēja izslēgt līdzekli Microsoft kļūdu uzrādīšana. Ja esat administrators un vēlaties konfigurēt iestatījumus Grupu politika līdzeklim Microsoft kļūdu uzrādīšana, tehniskā informācija ir pieejama šeit: Windows Server grupu politikas TechCenter.

Microsoft Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojums

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek izmantots atjauninājumu paziņojumu (piemēram, tūlītējo ziņojumu paziņojumi un uzaicinājumi, ziņojumu brīdinājuma paziņojumi un neatbildēto zvanu paziņojumi) pašpiegādei mobilajās ierīcēs, kurās ir instalēta programma Microsoft Lync 2010 vai jaunāks klients, kas ir konfigurēts pašpiegādes paziņojumu saņemšanai.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: visi tūlītējo ziņojumu paziņojumi un uzaicinājumi, ziņojumu gaidīšanas paziņojumi, ziņojumu brīdinājuma paziņojumi un neatbildēto ziņojumu paziņojumi, kas tiek sūtīti, izmantojot mobilajās ierīcēs instalēto programmu Microsoft Lync, tiek virzīti, izmantojot Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu, kas nodrošina to piegādi paredzētajam mobilajam adresātam. Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumā var tikt apstrādāta papildinformācija, piemēram, sūtītāja parādāmais vārds, ziņojuma priekšskatījums un sarunas ID. Kad dalībnieki ir izveidojuši tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu, tūlītējie ziņojumi vairs netiek apstrādāti, izmantojot Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu.

Informācijas lietošana: Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumam nosūtītā informācija tiek izmantota, lai apstrādātu un piegādātu paredzētajam adresātam tūlītējos ziņojumus un neatbildēto zvanu paziņojumus. Korporācija Microsoft nesaglabā un neglabā Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumam nosūtītos datus. Paziņojumi tiek piegādāti lietotāju mobilajos tālruņos, izmantojot trešo pušu nodrošinātus pašpiegādes paziņojumu pakalpojumus atkarībā no lietotāja mobilās ierīces. Piemēram, paziņojumi, kas tiek sūtīti vai saņemti Apple ierīcē, tiek apstrādāti, izmantojot Apple pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu. Korporācija Microsoft nav atbildīga par šādu trešo pušu nodrošināto pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu apkopotajiem datiem. Informāciju par attiecīgo pušu politiku datu apkopošanas un lietojuma jomā, lūdzu, skatiet attiecīgās mobilās ierīces paziņojuma par konfidencialitāti papildinājumā (norādīts šīs lapas augšdaļā).

Izvēle/vadība: lai organizācijā izmantotajās mobilajās ierīcēs izvietotajā programmā Microsoft Lync varētu izmantot pašpiegādes paziņojumu nodrošinātās iespējas, ir jāizmanto Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojums. Lai uzzinātu, vai jūsu organizācijā ir nodrošināta šī iespēja, sazinieties ar administratoru. Ja organizācijā ir iespējoti pašpiegādes paziņojumi un jūsu ierīcē var tos saņemt un rādīt, varat tos iespējot vai atspējot ierīcē, tomēr, atspējojot paziņojumus, tiek atspējots tikai to uznirstošais paziņojums vai skaņas brīdinājums un netiek atspējota jaunu ziņojumu vai paziņojumu saņemšana ierīcē.

Atsauksmes tiešsaistē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas. Līdzeklis Atsauksmes tiešsaistē ļauj korporācijai Microsoft tieši sniegt atsauksmes par produktiem un pakalpojumiem.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija. Ja izvēlaties lietot līdzekli Atsauksmes tiešsaistē, jūsu ziņojuma saturs un standarta informācija par datoru tiks sūtīti korporācijai Microsoft.

Informācijas izmantošana. Jūsu iesniegtā informācija var tikt izmantota, lai uzlabotu Microsoft vietnes, produktus vai pakalpojumus. No jums apkopotā informācija var tikt izmantota arī tādēļ, lai pieprasītu papildinformāciju par jūsu sniegtajām atsauksmēm par izmantoto produktu vai pakalpojumu.

Izvēle/vadība. Līdzekļa Atsauksmes tiešsaistē lietošana nav obligāta.

Tiešsaistes palīdzība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas. Noklikšķinot uz sadaļas Tiešsaistes palīdzība vai Palīdzība, tiek izveidots savienojums ar tiešsaistes atbalsta materiāliem, sniedzot jums visjaunāko pieejamo saturu.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija. Kad izmantojat opciju Tiešsaistes palīdzība vai Palīdzība, jūsu pieprasījums tiek nosūtīts korporācijai Microsoft, kā arī tiek nosūtīti jebkuri novērtējumi vai atsauksmes, ko izvēlaties sniegt par jums nodrošinātajām palīdzības tēmām. Ja meklēšanas vai atsauksmju lodziņos ierakstīsit kādu personas informāciju, šī informācija tiks nosūtīta korporācijai Microsoft, bet tā netiks izmantota, lai jūs identificētu vai ar jums sazinātos.

Informācijas izmantošana. Līdzeklī Tiešsaistes palīdzība un Palīdzība tiek izmantota jūsu meklēšanas informācija, lai sniegtu visatbilstošākos rezultātus, izstrādātu jaunu saturu un uzlabotu jau esošo.

Izvēle/vadība. Neklikšķiniet uz sadaļas Tiešsaistes palīdzība vai Palīdzība, ja nevēlaties izveidot savienojumu ar tiešsaistes atbalsta materiāliem.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×