Priekšraksts SELECT norāda Microsoft Access datu bāzes programmai, ka informācija no datu bāzes ir jāatgriež kā ierakstu kopa.

Sintakse

SELECT [predicate] { * | table.* | [table.]field1 [AS alias1] [, [table.]field2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM tableexpression [, ...] [IN externaldatabase]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Priekšrakstam SELECT ir trīs daļas:

Daļa

Apraksts

predicate

Viens no šiem predikātiem: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW vai TOP. Predikāts ierobežo atgriezto ierakstu skaitu. Ja nav norādīts neviens predikāts, tiek izmantots noklusējums ALL.

*

Norāda, ka ir atlasīti visi norādīto tabulu lauki.

table

Tabulas nosaukums, kurā ir tie lauki, kuros ir atlasīti ieraksti.

field1, field2

To lauku nosaukumi, kuros ir izgūstamie dati. Ja iekļaujat vairākus laukus, tie tiek izgūti norādītajā secībā.

alias1, alias2

Nosaukumi, kas jālieto kā kolonnu galvenes, aizstājot sākotnējos table kolonnu nosaukumus.

tableexpression

To tabulu nosaukumi, kurās ir izgūstamie dati.

externaldatabase

Tās datu bāzes nosaukums, kurā ir tableexpression tabulas, ja tās nav pašreizējā datu bāzē.

Piezīmes

Lai veiktu šo darbību, Microsoft Access datu bāzes programma meklē norādītās tabulas, izgūst izvēlētās kolonnas, atlasa kritērijam atbilstošas rindas un kārto vai grupē iegūtās rindas norādītājā secībā.

Priekšraksti SELECT nemaina datu bāzes datus.

SELECT parasti ir pirmais vārds SQL priekšrakstā. Lielākā daļa SQL priekšrakstu parasti ir priekšraksti SELECT vai SELECT...INTO.

Priekšraksta SELECT minimālā sintakse:

SELECT lauki FROM tabula

Zvaigznīti (*) var izmantot, lai atlasītu visus tabulas laukus. Piemērā tālāk ir atlasīti visi tabulas Employees lauki:

SELECT * FROM Employees;

Ja lauka nosaukums ir iekļauts vairākās klauzulas FROM tabulās, pirms tā ievadiet tabulas nosaukumu un . (punktveida) operatoru. Piemērā tālāk lauks Department ir gan tabulā Employees, gan tabulā Supervisors. SQL priekšraksts atlasa nodaļas no tabulas Employees un vadītāju vārdus no tabulas Supervisors:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Ja tiek veidots ierakstkopas objekts, Microsoft Access datu bāzes programma objektā Ierakstkopa izmanto tabulas lauka nosaukumu kā objekta Lauks nosaukumu. Ja vēlaties izmantot citu lauka nosaukumu vai nosaukums netiek ieviests, lietojot lauka ģenerēšanai izmantoto izteiksmi, izmantojiet AS rezervētais vārds. Piemērā tālāk objektā Ierakstkopa atgrieztajam objektam Lauks ir izmantots nosaukums Birth:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Ja izmantojat apkopošanas funkcijas vai vaicājumus, kas atgriež neskaidrus vai dublētus objekta Lauks nosaukumus, izmantojiet klauzulu AS, lai norādītu alternatīvu objekta Lauks nosaukumu. Piemērā tālāk objektā Ierakstkopa atgrieztajam objektam Lauks ir izmantots nosaukums HeadCount:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Varat izmantot citas priekšraksta SELECT klauzulas, lai vēl vairāk ierobežotu un kārtotu atgrieztos datus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet palīdzības tēmu par to klauzulu, kuru lietojat.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×