Saderības ar tīmekli pārbaude: vaicājumu kļūdas

Svarīgi!    Access pakalpojumi 2010 un Access pakalpojumi 2013 tiek noņemti nākamajā SharePoint laidienā. Iesakām neizveidot jaunas tīmekļa lietojumprogrammas un migrēt esošās programmas uz alternatīvu platformu, piemēram, Microsoft Power Apps.

Šajā rakstā ir uzskaitītas vaicājuma kļūdas, kas var rasties, palaižot saderības pārbaudītāju, un sniegta informācija, kas var palīdzēt novērst kļūdas.

Vispārīgu informāciju par saderības pārbaudītāja kļūdām skatiet rakstā tīmekļa saderības pārbaude vispārīgās kļūdas.

ACCWeb102012

Kļūdas teksts    Vaicājums nav saderīgs ar tīmekli.

Ko tas nozīmē    Jums ir jāpārbauda, vai vaicājumā nav problēmu ar tīmekļa saderību.

Risinājums    Atkārtoti izveidojiet vaicājumu, izmantojot vaicājumu noformētāju. Papildinformāciju par to, kā izmantot vaicājumu noformētāju, lai izveidotu tīmekļa vaicājumu, skatiet rakstā iepazīšanās ar vaicājumiem.

Uz lapas sākumu

ACCWeb102014

Kļūdas teksts    SQL nav saderīgs ar tīmekli.

Ko tas nozīmē    Var būt daudz iemeslu, kāpēc saņemat šo kļūdu. Iespējams, veicat kādu no tālāk norādītajām darbībām.

 • Atsauču veidošana Web nesaderīgos objektos.

 • Atsauču izveide tīmekļa nesaderīgajām izteiksmēm.

Papildinformāciju par izteiksmju izveidi skatiet rakstā Izteiksmes izveide.

Risinājums     Apsveriet iespēju tīmekļa vaicājumu noformētāja izmantošana, lai izveidotu vaicājumus, kas ir saderīgi ar tīmekli. Papildinformāciju par vaicājumu noformēšanu tīmeklī skatiet rakstā iepazīšanās ar vaicājumiem.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103013

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo vaicājuma rezultātos ir vairāki lauki ar tādu pašu nosaukumu.

Ko tas nozīmē    Vairākiem laukiem ir vienāds nosaukums.

Risinājums    Pārbaudiet, vai ir dublēti lauku nosaukumi un vai dublikāti ir atšķirīgi lauku nosaukumi.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103079

Kļūdas teksts    Izteiksmes veids ir neatbilstība.

Ko tas nozīmē    Tipi no jebkuras puses ir nesavienojami vai arī lauku tipi salīdzinājumā ir nesaderīgi tipi. Piemēram, nevar salīdzināt vai savienot tekstu ar skaitli.

Risinājums    Pārliecinieties, vai savienojumu mala ir saderīga. Piemēram, savienojiet teksta tipu ar teksta tipu un numura tipu uz skaitļa tipu. Ja neveicat savienojumu, pārbaudiet, vai salīdzināsit nesaderīgas lauku tipus.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103900

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu lietošanai tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Access nevarēja publicēt vaicājumu, jo tas izmanto neatbalstītu vaicājumu tipu, neatbalstītas izteiksmes, neatbalstītus kritērijus vai citus līdzekļus, kas netiek atbalstīti tīmeklī.

Risinājums    Izmantojiet Access vaicājumu noformētāju, lai pārveidotu vaicājumu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103901

Kļūdas teksts    Vaicājuma definīcija nav derīga, tāpēc vaicājuma objektu nevar izveidot.

Ko tas nozīmē    Serveris nevarēja parsēt vaicājumu, jo vaicājuma definīcijā radās neparedzēta kļūda.

Risinājums    Izmantojiet Access izstrādātājus, lai pārveidotu vaicājumu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103902

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tas izmanto neatbalstītu vaicājuma tipu, neatbalstītas izteiksmes, neatbalstītus kritērijus vai citus līdzekļus, kas netiek atbalstīti tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Vaicājumā ir izteiksmes, kas nav saderīgas ar tīmekli. Šī kļūda var rasties servera ierobežojumu dēļ vai, ja izteiksme nevar pāriet uz serveri.

Risinājums    Noņemiet izteiksmes, kas nav saderīgas ar tīmekli. Papildinformāciju par izteiksmēm ir derīgas vaicājumos skatiet rakstā Izteiksmes izveide.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103903

Kļūdas teksts    Vaicājuma definīcija nav derīga, tāpēc vaicājuma objektu nevar izveidot.

Ko tas nozīmē    Viena no atribūtu vērtībām nav saderīga ar tīmekli.

Risinājums    Pārliecinieties, vai ir iestatīti pareizi tālāk norādītie nosacījumi.

 • Atribūtam Name nav neviena no šiem:

Sākuma vienādības zīme

=

Punkts

.

Izsaukuma zīme

!

Kvadrātiekavas

[]

Tukša sākuma atstarpe

Nedrukājamās rakstzīmes

Piemēram: <ievadiet> vai <CILNI>

Jebkurš no šiem simboliem

/ \ : * ? " < > | # {}% ~ &

 • Atribūta name nosaukums ir no vienas līdz 64 rakstzīmēm.

 • Paraksta atribūts: jebkura virkne, līdz 1024 rakstzīmēm.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103904

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tajā ir apakšvaicājums.

Ko tas nozīmē    Vaicājumā ir apakšvaicājums. Apakšvaicājumi serverī netiek atbalstīti.

Risinājums    Modificējiet vaicājumu tā, lai tam nebūtu apakšvaicājuma.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103905

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tā ir atkarīga no cita vaicājuma, kas nav saderīgs ar tīmekli.

Ko tas nozīmē    Vaicājumā iekļauts ligzdots vaicājums kā ievade, ko nevar attēlot serverī, vai tajā ir ievades avots, ko nevar atrast.

Risinājums    

 • Pārliecinieties, vai ligzdotais vaicājums ir derīgs.

 • Izmantojiet Access vaicājumu izstrādātājus, lai izveidotu derīgu ligzdotu vaicājumu.

 • Pārliecinieties, vai datu bāzē ir vaicājuma ievades avota tabula vai vaicājums.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103906

Kļūdas teksts    Vaicājuma definīcija nav derīga, tāpēc vaicājuma objektu nevar izveidot.

Ko tas nozīmē    Nevar atrast avota tabulu vai vaicājumu par atlasīto vai secību pa kolonnām.

Risinājums    Pārliecinieties, vai Access datu bāzē ir tabula vai vaicājums.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103907

Kļūdas teksts     Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tajā nav neviena lauka rezultātos.

Ko tas nozīmē    Vaicājumā nav atlasītas kolonnas.

Risinājums    Atlasiet vai norādiet vismaz vienu izvades kolonnu vaicājumā.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103908

Kļūdas teksts     Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tā rezultātos tiek rādīts pārāk daudz lauku.

Ko tas nozīmē     Vaicājuma avotā ir pārāk daudz kolonnu.

Risinājums     To var būt grūti atrisināt, un, iespējams, būs jāpārbauda avota tabulas. Tabulā var būt ne vairāk kā:

 • JET_ccolFixedMost fiksētās kolonnas.

 • JET_ccolVarMost mainīga garuma kolonnas.

 • JET_ccolTaggedMost kolonnu ar atzīmēm.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103916

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tas balstās uz klauzulu ORDER BY, kas netiek atbalstīta tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Pastāv viens vai vairāki no šiem nosacījumiem:

 • Secības nosaukums pēc elementa nav derīgs.

 • Avota tabulas nosaukums nav derīgs.

 • Kārtošanas secība ir iestatīta kā opcija, kas nav augoša vai Dilstoša.

 • Izteiksme nav derīga.

Risinājums    Pārliecinieties, vai ir iestatīti pareizi tālāk norādītie nosacījumi.

 • Atribūts name nesatur nevienu no šīm opcijām:

Sākuma vienādības zīme

=

Punkts

.

Izsaukuma zīme

!

Kvadrātiekavas

[]

Tukša sākuma atstarpe

Nedrukājamās rakstzīmes

Piemēram: <ievadiet> vai <CILNI>

Jebkurš no šiem simboliem

/ \ : * ? " < > | # {}% ~ &

 • Atribūta name nosaukums ir no vienas līdz 64 rakstzīmēm.

 • Izteiksme ir derīga izteiksme.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103918

Kļūdas teksts     Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tas norāda SAVIENOJUMA tipu, kas netiek atbalstīts tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Serveris neatbalsta vaicājumus ar vairākiem savienojumiem starp divām tabulām (vairāku lauku savienojumi).

Risinājums    Nodrošiniet, lai visi savienojumi izmantotu tikai vienu lauku katrai tabulai.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103926

Kļūdas tests    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tajā nav norādīts, no kuras tabulas atlasīt.

Ko tas nozīmē     Vaicājumā nav ievades tabulu (trūkst klauzulas FROM).

Risinājums    Pārliecinieties, vai vaicājumā ir norādīta ievades kolonna.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103927

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo vaicājuma rezultātos ir vairāki lauki ar tādu pašu nosaukumu.

Ko tas nozīmē    Jūs norādījāt vienu un to pašu nosaukumu vairākiem laukiem.

Risinājums    Pārbaudiet, vai ir dublēti lauku nosaukumi un vai dublikāti ir atšķirīgi lauku nosaukumi.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103928

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo dažus no tā parametriem nevar konvertēt izmantošanai tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Parametra nosaukums vai tips nav derīgs.

Risinājums    Nodrošiniet, lai parametra nosaukums un tips būtu derīgs.

 • Atribūtā name ir neiekļauts:

Sākuma vienādības zīme

=

Punkts

.

Izsaukuma zīme

!

Kvadrātiekavas

[]

Tukša sākuma atstarpe

Nedrukājamās rakstzīmes

Piemēram: <ievadiet> vai <CILNI>

Jebkurš no šiem simboliem

/ \ : * ? " < > | # {}% ~ &

 • Atribūta name nosaukums ir no vienas līdz 64 rakstzīmēm.

Šie tipi ir derīgi:

Teksts (līdz 255 rakstzīmēm)

skaitļi;

Būla izteiksme

DateTime

Valūta

Uz lapas sākumu

ACCWeb103930

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo daži no tā parametriem tiek parādīti kā rezultātu lauki vai tiek izmantoti pēc priekšrakstiem.

Ko tas nozīmē    Vaicājumam ir parametrs, kas tiek projicēts kā skalārs vai lietots kārtībā pēc paziņojuma.

Tas var notikt, ja parametrs tiek izmantots kā projicētā kolonna (piemēram: atlasiet parametrs1 no Table1) vai kā secību pēc (piemērs: atlasīt * no 1. tabulas un Order By Lauks1 = paras).

Risinājums    Izvairieties lietot parametrus, kas tiek projicēti kolonnā vai secībā pēc kolonnas.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103938

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu lietošanai tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Ir divi lauki ar tādu pašu nosaukumu, un programma Access nevar izveidot tiem derīgus aizstājvārdus.

Risinājums    Pārbaudiet, vai ir dublēti lauku nosaukumi un vai dublikāti ir atšķirīgi lauku nosaukumi.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103939

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu lietošanai tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Vaicājumam ir aizstājvārds, kas ir lielāks par 64 rakstzīmēm.

Risinājums    Pārliecinieties, vai vaicājumā izmantotais aizstājvārds ir mazāks vai vienāds ar 64 rakstzīmēm.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103940

Kļūdas teksts    Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tas norāda SAVIENOJUMA tipu, kas netiek atbalstīts tīmeklī.

Ko tas nozīmē    Serveris neatbalsta vaicājumus ar vairākiem savienojumiem vienās un tajās pašās divās tabulās (vairāku lauku savienojumi).

Risinājums    Nodrošiniet, ka savienojumi, ko izmantojat tikai vienu lauku katrai tabulai.

Uz lapas sākumu

ACCWeb103942

Kļūdas teksts     Access nevarēja konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī, jo tajā ir cikliskais savienojums.

Ko tas nozīmē    Saiknes starp vaicājuma tabulām rada riņķveida savienojumu starp tabulām, kas liedz programmai Access konvertēt vaicājumu izmantošanai tīmeklī.

Risinājums     Noņemt savienojumus starp tabulām, lai cikliskie savienojumi būtu noņemti.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×