Saderības pārbaudītājs programmā PowerPoint

PowerPoint pakalpojumam Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Izmantojot saderības pārbaudītāju, var tikt parādīti ziņojumi, kas nosaka potenciālās funkcionalitātes zudumus, saglabājot PowerPoint prezentāciju kā PowerPoint 97-2003 failu (. ppt). Šajā dokumentā iekļauti ziņojumi, kurus izveido saderības pārbaudītājs. Izmantojiet informāciju zem katra ziņojuma, lai redzētu, kas izraisa ziņojuma parādīšanos, un izlasītu ieteikumus par veicamajām darbībām. 

Lai uzzinātu, kā izmantot saderības pārbaudītāju, skatiet rakstu saderības režīma lietošana, lai strādātu ar dažādām PowerPoint versijām.

Pastāv divu veidu saderības pārbaudītāja ziņojumi:

 1. Biežākā gadījumā jūs zaudēsit rediģēt funkcionalitāti tikai tad, kad atvērsit failu vecākā PowerPoint versijā. Piemēram, ja prezentāciju saglabājat ar SmartArt grafika vecākas PowerPoint formāta versijas un pēc tam atverat šo failu dažās iepriekšējās PowerPoint versijās, SmartArt grafika tiek mainīts uz attēlu. Tomēr, ja atkal atvērsit failu jaunākajā PowerPoint versijā, neveicot labojumus SmartArt grafika attēlu, varat turpināt rediģēt savu SmartArt grafika. Šādos ziņojumos minēts “iepriekšējās PowerPoint versijās”.

 2. Otrajā gadījumā funkcionalitāte tiks zaudēta neatgriezeniski. Piemēram, ja esat modificējis viettura tekstu pielāgotā izkārtojumā, viettura teksts tiks neatgriezeniski zaudēts.

Jūs nevarat rediģēt saturu no jaunākajām PowerPoint versijām PowerPoint vecākās versijās. Piemēram, formas un teksts ar jauniem efektiem tiek konvertēti par attēliem (bitkartēm) Dažās vecākās PowerPoint versijās, lai pārliecinātos, vai tie izskatās tāpat kā prezentācijā. Rezultātā nevarat mainīt līniju platumu, aizpildījuma krāsu vai citus formas un teksta aspektus. Turklāt pēc teksta pārvēršanas par bitkarti visas tekstā esošās animācijas netiek attēlotas prezentācijas laikā.

Padoms.   Ja vēlaties modificēt SmartArt grafika, formu vai citus objektus prezentācijā, saglabājiet PowerPoint prezentācijas kopiju un pēc tam saglabājiet kopiju kā PowerPoint 97-2003 failu (. ppt). Tādējādi varat veikt izmaiņas sākotnējā prezentācijā, ja jūsu SmartArt grafikas, formas vai citi objekti tiek pārvērsti par attēliem, saglabājot prezentāciju vecākas versijas faila formātā.

Multivides klipi, kas ir iegulti vai jaunināti PowerPoint 2010 vai jaunākās versijās, tiek pārvērsti par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Multivides klips, kas ievietots vai jaunināts prezentācijā.

Atkārtoti ievietojiet multivides klipu un izmantojiet opciju Saistīt ar failu, nevis iegulšanu.

Lai saglabātu formas vizuālo izskatu, daži efekti tiek pārvērsti par attēliem, kas tiek izmantoti kā formas aizpildījums. Joprojām varat rediģēt jebkuru tekstu, jo teksts ir redzams virs šiem attēliem.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Forma ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: ēna (iekšēja), spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas vai gradienta aizpildījums.

Noņemiet efektus.

Lai saglabātu formas vizuālo izskatu, forma un tajā esošais teksts tiek pārvērsti par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Teksts ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, ēna (iekšēja), spīdums, transformācija, 3-D rotācija, teksta kontūras vai aizpildījumi (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet teksta efektus.

Pārsvītrojums vai dubults pārsvītrojums tekstā, teksta kolonnas, teksta atkāpju līmeņi 6 - 9 vai vertikāls teksts.

Noņemiet šos efektus, izmantojot pogas grupā Fonts vai Rindkopa cilnē Sākums.

Forma ar atspulga efektu.

Noņemiet efektus.

Lai saglabātu grupēto formu vizuālo izskatu, grupētās formas tiek pārvērstas par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Grupētas formas ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem, kas lietots visām formām: atspulgs, spīdums, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus.

Lai saglabātu SmartArt grafikas vizuālo izskatu, SmartArt grafika tiek pārvērsta par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

SmartArt grafika

SmartArt grafikas tiek pārvērstas par atsevišķu objektu, kuru nevar rediģēt PowerPoint versijās, kas ir vecākas par Office PowerPoint 2007. Taču varat atgrupēt SmartArt grafiku, kuru pēc tam var modificēt, izmantojot vecākas PowerPoint versijas. Ņemiet vērā, ka, pārvēršot SmartArt grafiku par atsevišķām formām, funkcionalitāte SmartArt rīku cilnēs vairs nav pieejama.

Lai saglabātu tabulas vizuālo izskatu, tabula tiek pārvērsta par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojuma parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Tabula ar WordArt šūnās.

Noņemiet teksta efektus.

Tabula ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, šūnu slīps griezums, ēna vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus.

Ja pievienojat formai efektu, kura rezultātā pārvērstais attēls ir lielāks par 30 megabaitiem (MB), parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo jūsu formā ir

Iespējamie risinājumi

Forma ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus.

Lai saglabātu grupēto formu vizuālo izskatu, grupētās formas tiek pārvērstas par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās, un visi efekti tiek noņemti.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Grupētas formas ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem, kas lietots visām formām: atspulgs, spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus.

Šis ziņojums var parādīties, ja jūsu prezentācijā ir pielāgota ātrās piekļuves rīkjosla, pielāgotas lietotāja interfeisa daļas, kuras netiek atbalstītas PowerPoint versijās, kas vecākas par Office PowerPoint 2007, vai abi. Šie pielāgotie līdzekļi nebūs pieejami vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Viena vai vairākas pogas, kas pievienotas ātrās piekļuves rīkjoslai, ir īpašas šajā prezentācijā.

Pielāgots interfeiss.

Tā kā Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss programmā Office PowerPoint 2007 un PowerPoint 2010 ļoti atšķiras no izvēlnēm un rīkjoslām vecākās PowerPoint versijās, visi pielāgojumi, kas veikti Office PowerPoint 2007 vai PowerPoint 2010, nav pieejami vecākās PowerPoint versijās.

Vecākās PowerPoint versijās rīkjoslām un izvēlnēm var pievienot līdzīgas pielāgotas komandas.

Programmā Microsoft Office Excel 2007 un jaunākās versijās darblapas lielums ir 16 384 kolonnas un 1 048 576 rindas. Taču vecākās Excel versijās darblapas lielums ir tikai 256 kolonnas un 65 536 rindas. Dati, kas atrodas šūnās ārpus šī kolonnu un rindu ierobežojuma, tiek zaudēti vecākās Excel versijās. Formulu atsauces uz datiem šajā reģionā atgriezīs #REF! kļūdu.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Diagramma, kas izveidota no datiem šūnās ārpus atlasītā faila formāta rindu un kolonnu ierobežojuma.

Excel saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Atrast, lai atrastu šūnas un diapazonus ārpus rindu un kolonnu ierobežojumiem, atlasiet tos un pēc tam ievietojiet kolonnu un rindu robežās vai citā lapā, izmantojot komandas Izgriezt un Ielīmēt.

Saglabājot prezentāciju, kurā ir pielāgots izkārtojums ar vienu vai vairākām ActiveX vadīklām kā PowerPoint 97-2003 prezentāciju (.ppt), parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Viena vai vairākas ActiveX vadīklas, kas pievienotas pielāgotam izkārtojumam.

Ja prezentācijā nav iekļauts kods, noklikšķiniet uz Turpināt. Kods tiek noņemts no prezentācijas.

Ja jūsu prezentācijā iekļauts kods un vēlaties to paturēt, noklikšķiniet uz Atcelt.

Piezīmes.: 

 • Nevar saglabāt kodu, kas saistīts ar ActiveX vadīklām pielāgotos izkārtojumos, failu formātos, kas vecāki par PowerPoint 2007.

 • Lai novērstu koda zudumu vai bojājumu, saglabājiet failu kā prezentācijas (.pptx) failu.

Kad saglabājat prezentāciju, kurā ir pielāgots izkārtojums ar pielāgotu uzvednes tekstu, parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Pielāgots izkārtojums ar pielāgotu uzvednes tekstu.

Saglabājot kā vecāku versiju, PowerPoint automātiski maina uzvednes tekstu uz noklusējuma viettura tekstu vai tekstlodziņu.

Mainiet vietturi uz tekstlodziņu un ierakstiet tajā pielāgoto uzvedni.

Pievienojot animācijas efektu vietturim pielāgotā izkārtojumā, parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Vietturī pielāgotā izkārtojumā ir pievienots animācijas efekts.

Saglabājot kā vecāku versiju, PowerPoint automātiski maina vietturi uz noklusējuma vietturi bez animācijas.

Mainiet vietturi uz tekstlodziņu vai formu un lietojiet tajā animāciju.

Lietojot formās noteiktus animācijas efektus un pēc tam saglabājat prezentāciju vecākas PowerPoint versijas faila formātā, jūsu animācijas, iespējams, nebūs redzamas. Tas ir tāpēc, ka animācija ir saistīta ar tekstu vai formu, kas pārvērsta par attēlu.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Formā lietots animācijas efekts, un tā kļūs nerediģējama (piemēram, SmartArt grafika).

Saglabājot kā vecāku versiju, PowerPoint automātiski maina vietturi uz noklusējuma vietturi bez animācijas.

Mainiet objektu par animētu attēlu, rīkojoties šādi:

 1. Slaidā atlasiet formu.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas un atlasiet Saglabāt kā attēlu.

 3. Pēc saglabāšanas cilnes Ievietošana grupā Attēli noklikšķiniet uz Attēls.

 4. Navigējiet uz attēlu un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot.

 5. Lietojiet animāciju attēlā.

Saglabājot prezentāciju, kurā ir neinicializēta ActiveX vadīkla, parādās šis ziņojums. Neinicializēta ActiveX vadīkla ir vadīkla, kas nav iespējota. Papildinformāciju par ActiveX vadīklu iespējošanu skatiet rakstā ActiveX iestatījumu iespējošana vai atspējošana Office failos.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Neinicializēta ActiveX vadīkla.

 1. Ziņojumu joslā noklikšķiniet uz Opcijas. Parādās drošības dialoglodziņš, kas ļauj iespējot ActiveX vadīklu. Šāda rīcība inicializēs ActiveX vadīklu. Informāciju par drošu lēmumu pieņemšanu, pirms noklikšķināt uz opcijas, skatiet rakstā ActiveX iestatījumu iespējošana vai atspējošana Office failos.

 2. Ja pēc 1. darbības izpildes ziņojums joprojām ir redzams, izdzēsiet ActiveX vadīklu no prezentācijas.

Izmantojiet saderības pārbaudītāju, lai noteiktu potenciālos funkcionalitātes zudumus, saglabājot Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentāciju vecākas PowerPoint versijas failu formātā. Šajā dokumentā iekļauti ziņojumi, kurus izveido saderības pārbaudītājs. Izmantojiet informāciju zem katra ziņojuma, lai redzētu, kas izraisa ziņojuma parādīšanos, un izlasītu ieteikumus par veicamajām darbībām.

Ir divu dažādu veidu saderības pārbaudītāja ziņojumi.

Biežākās lietas gadījumā jūs zaudēsit rediģēt funkcionalitāti tikai tad, ja fails tiek atvērts vecākā PowerPoint versijā. Piemēram, ja saglabājat prezentāciju ar SmartArt grafiku vecākā PowerPoint formāta versijā un pēc tam atverat šo failu vecākā PowerPoint versijā, SmartArt grafika tiks mainīta uz attēlu. Tomēr, ja atverat failu vēlreiz programmā Office PowerPoint 2007, neveicot labojumus šajā SmartArt grafikas attēlā, varat turpināt rediģēt savu SmartArt grafiku. Šāda veida ziņojumiem ir "iepriekšējās PowerPoint versijās".

Otrajā gadījumā funkcionalitāte tiks neatgriezeniski zaudēta. Piemēram, ja esat modificējis viettura tekstu pielāgotā izkārtojumā, viettura teksts tiks neatgriezeniski zaudēts.

Varat rediģēt kādu Office PowerPoint 2007 saturu vecākās PowerPoint versijās. Piemēram, formas un teksts ar jauniem efektiem tiek konvertēti par attēliem (bitkartēm) vecākās PowerPoint versijās, lai nodrošinātu, ka tie izskatās vienlaikus ar prezentāciju. Rezultātā nevarat mainīt līniju platumu, aizpildījuma krāsu vai citus formas un teksta aspektus. Arī tad, kad teksts ir pārvērsts par bitkarti, šī teksta animācijas netiks rādītas prezentācijas laikā.

Padoms.: Ja vēlaties modificēt SmartArt grafiku, formu vai citus objektus Office PowerPoint 2007 prezentācijā, saglabājiet Office PowerPoint 2007 prezentācijas kopiju un pēc tam saglabājiet kopiju kā PowerPoint 97-2003 failu. Tādējādi varat veikt izmaiņas oriģinālajā Office PowerPoint 2007 prezentācijā, ja SmartArt grafikas, formas vai citi objekti tiek pārvērsti par attēliem, kad saglabājat prezentāciju vecākas versijas faila formātā.

Lai saglabātu formas vizuālo izskatu, daži efekti tiek pārvērsti par attēliem, kas tiek izmantoti kā formas aizpildījums. Joprojām varat rediģēt jebkuru tekstu, jo teksts ir redzams virs šiem attēliem.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Forma ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus vai gradienta aizpildījumu.

Lai saglabātu formas vizuālo izskatu, forma un tajā esošais teksts tiek pārvērsti par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Teksts ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, spīdums, slīps griezums, ēna (iekšēja vai perspektīva), savīta transformācija, 3-D rotācija, teksta kontūras vai aizpildījumi (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet teksta efektu, strukturējumu vai aizpildījumu.

Pārsvītrojums vai dubults pārsvītrojums tekstā, teksta kolonnas, teksta atkāpju līmeņi 6 - 9 vai vertikāls teksts.

Noņemiet šos efektus, izmantojot pogas grupā Fonts vai Rindkopa cilnē Sākums.

Forma ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus vai gradienta aizpildījumu.

Lai saglabātu grupēto formu vizuālo izskatu, grupētās formas tiek pārvērstas par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Grupētas formas ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem, kas lietots visām formām: atspulgs, spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Jānoņem telpiskais efekts.

Lai saglabātu SmartArt grafikas vizuālo izskatu, SmartArt grafika tiek pārvērsta par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

SmartArt grafika

SmartArt grafikas tiek pārvērstas par atsevišķu objektu, kuru nevar rediģēt PowerPoint versijās, kas ir vecākas par Office PowerPoint 2007. Taču SmartArt grafiku var pārvērst par atsevišķām formām, ko pēc tam var modificēt, izmantojot PowerPoint vecākas versijas. Ņemiet vērā, ka pēc SmartArt grafikas pārvēršanas par atsevišķām formām, funkcionalitāte cilnē SmartArt rīki vairs nav pieejama.

Lai saglabātu tabulas vizuālo izskatu, tabula tiek pārvērsta par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākā PowerPoint versijā.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Tabula ar WordArt šūnās.

Noņemiet WordArt stilu.

Tabula ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, šūnu slīps griezums, ēna vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus.

Ja pievienojat formai efektu, kura rezultātā pārvērstais attēls ir lielāks par 30 megabaitiem (MB), parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo jūsu formā ir

Izmēģiniet šo risinājumu

Forma ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem: atspulgs, spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Noņemiet efektus vai gradienta aizpildījumu.

Lai saglabātu grupēto formu vizuālo izskatu, grupētās formas tiek pārvērstas par attēlu, kuru nevar rediģēt vecākās PowerPoint versijās, un visi efekti tiek noņemti.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Grupētas formas ar vienu vai vairākiem no šiem efektiem, kas lietots visām formām: atspulgs, spīdums, slīps griezums, neizteiktas malas, 3-D rotācija vai aizpildījums (gradients, attēls un faktūra).

Jānoņem telpiskais efekts.

Šis ziņojums var parādīties, ja jūsu prezentācijā ir pielāgota ātrās piekļuves rīkjosla, pielāgotas lietotāja interfeisa daļas, kuras netiek atbalstītas PowerPoint versijās, kas vecākas par Office PowerPoint 2007, vai abi. Šie pielāgotie līdzekļi nebūs pieejami vecākās PowerPoint versijās.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Viena vai vairākas pogas, kas pievienotas ātrās piekļuves rīkjoslai, ir īpašas šajā prezentācijā.

Pielāgots interfeiss.

Tā kā Microsoft Office Fluent lietotāja interfeissOffice PowerPoint 2007 ļoti atšķiras no izvēlnēm un rīkjoslām vecākās PowerPoint versijās, visi Office PowerPoint 2007 veiktie pielāgojumi nav pieejami vecākās PowerPoint versijās.

Vecākās PowerPoint versijās rīkjoslām un izvēlnēm var pievienot līdzīgas pielāgotas komandas.

Programmā Microsoft Office Excel 2007 darblapas lielums ir 16 384 kolonnas par 1 048 576 rindām, taču vecākas Excel versijas darblapas lielums ir tikai 256 kolonnas ar 65 536 rindām. Dati, kas atrodas šūnās ārpus šī kolonnu un rindu ierobežojuma, tiek zaudēti vecākās Excel versijās. Formulu atsauces uz datiem šajā reģionā atgriezīs #REF! kļūdu.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Diagramma, kas izveidota no datiem šūnās ārpus atlasītā faila formāta rindu un kolonnu ierobežojuma.

Office Excel 2007 saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz atrast , lai atrastu šūnas un diapazonus ārpus rindu un kolonnu ierobežojumiem, atlasiet tos un pēc tam ievietojiet kolonnu un rindu robežās vai citā lapā, izmantojot komandas Izgriezt un Ielīmēt .

Saglabājot Office PowerPoint 2007 prezentāciju, kurā ir pielāgots izkārtojums ar vienu vai vairākām ActiveX vadīklām kā PowerPoint 97-2003 prezentāciju (. ppt), parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Viena vai vairākas ActiveX vadīklas, kas pievienotas pielāgotam izkārtojumam.

Ja prezentācijā nav iekļauts kods, noklikšķiniet uz Turpināt.

Ja jūsu prezentācijā iekļauts kods, noklikšķiniet uz Atcelt.

Piezīmes.: 

 • Programmā Office PowerPoint 2007 nevar saglabāt kodu, kas saistīts ar ActiveX vadīklām pielāgotos izkārtojumos vecākā PowerPoint failu formātā.

 • Lai novērstu koda zudumu vai bojājumu, saglabājiet failu kā PowerPoint 2007 prezentācijas (. pptx) failu.

Kad saglabājat prezentāciju, kurā ir pielāgots izkārtojums ar pielāgotu uzvednes tekstu, parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Pielāgots izkārtojums ar pielāgotu uzvednes tekstu.

Izdzēsiet pielāgoto uzvednes tekstu no pielāgotā izkārtojuma.

Slaidu šablona skatā atlasiet pielāgoto tekstu vietturī un pēc tam izdzēsiet to. Pēc pielāgotā teksta dzēšanas tiek parādīts noklusējuma viettura teksts.

Pievienojot animācijas efektu vietturim pielāgotā izkārtojumā, parādās šis ziņojums.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Vietturī pielāgotā izkārtojumā ir pievienots animācijas efekts.

Izdzēsiet animācijas efektu no viettura, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Slaidu šablona skatā atlasiet vietturi.

 2. Cilnes animācijas grupā animācijas noklikšķiniet uz Pielāgota animācija.

 3. Pielāgotajā animācijāuzdevumrūts noklikšķiniet uz Noņemt.

Ja formās lietojat noteiktus animācijas efektus un pēc tam saglabājat prezentāciju vecākas PowerPoint versijas faila formātā, iespējams, jūsu animācijas nebūs redzamas. Tas ir tāpēc, ka animācija ir tekstā vai formā, kas ir pārvērsta par attēlu.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Formai tiek lietots animācijas efekts, kas kļūst nerediģējams.

Izdzēsiet animāciju, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz formas, kurā ir dzēšamā animācija.

 2. Cilnes animācijas grupā animācijas sarakstā animēt atlasiet nav animācija...

Saglabājot prezentāciju, kurā ir neinicializēta ActiveX vadīkla, parādās šis ziņojums. Neinicializēta ActiveX vadīkla ir vadīkla, kas nav iespējota. Papildinformāciju par ActiveX vadīklu iespējošanu skatiet rakstā ActiveX vadīklu iespējošana vai atspējošana Office dokumentos.

Ziņojums parādās, jo prezentācijā ir

Iespējamie risinājumi

Neinicializēta ActiveX vadīkla.

 1. Ziņojumu joslā noklikšķiniet uz Opcijas. Tiks parādīts drošības dialoglodziņš, kas sniedz iespēju iespējot Active X vadīklu. Šāda rīcība inicializēs ActiveX vadīklu. Informāciju par to, kā pieņemt drošu lēmumu, pirms noklikšķināt uz opcijas, skatiet rakstā ActiveX iestatījumu iespējošana vai atspējošana Office failos.

 2. Ja pēc 1. darbības veikšanas joprojām tiek rādīts ziņojums, izdzēsiet ActiveX vadīklu no prezentācijas.

Saistītās tēmas

Citā programmas PowerPoint versijā izveidotas prezentācijas atvēršana

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×