Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai izdzēšana

Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai izdzēšana

Varat izmantot tabulu rīkus, lai viegli pievienotu un dzēstu rindas un kolonnas programmā PowerPoint.

 • Kādu Outlook versiju jūs lietojat?
 • Jaunākās versijas
 • Office 2007

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas rindā virs vai zem vietas, kur vēlaties redzēt jauno rindu.

 2. Sadaļas Tabulas rīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot zem.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīmes.: 

   • Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, ar peli velciet, lai atlasītu vienādu rindu skaitu, ko vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot virs vai Ievietot zem. Piemēram, atlasiet trīs esošas rindas, noklikšķiniet uz Ievietot virs vai Ievietot zemun tiks pievienotas vēl trīs rindas.

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pēdējās rindas labās šūnas un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kurā vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 2. Sadaļas Tabulas rīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīme.: Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, ar peli velciet, lai atlasītu vienādu kolonnu skaitu, ko vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi. Piemēram, atlasiet trīs esošas kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot palabi , un tiks pievienotas vēl trīs kolonnas.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Kolonnā vai rindā noklikšķiniet uz tabulas šūnas, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  Kolonnu vai rindu dzēšana

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas, lai to atlasītu.

 2. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst tabulu vai nospiediet tastatūras taustiņu DELETE.

  Tabulas dzēšana

Skatiet arī

Tabulas šūnu sapludināšana, sadalīšana vai dzēšana

Tabulas izskata mainīšana

Tabulas pievienošana slaidam

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas rindā virs vai zem vietas, kur vēlaties redzēt jauno rindu.

 2. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēctam noklikšķiniet uz Atlasīt rindu.

  Programmas Word tabulas rīku cilnes Izkārtojums attēls

 3. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  alternatīvais teksts

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās rindas, noklikšķiniet uz Ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās rindas, noklikšķiniet uz Ievietot zem.

   Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, atlasiet pievienojaamo rindu skaitu un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot virs vaiIevietot zem.

Padoms.: Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pēdējās rindas pēdējās šūnas un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas kolonnā pa kreisi vai pa labi no vietas, kur vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 2. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēctam noklikšķiniet uz Atlasīt kolonnu.

  Programmas Word tabulas rīku cilnes Izkārtojums attēls

 3. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  alternatīvais teksts

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, atlasiet pievienojaamo kolonnu skaitu un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vaiIevietot pa labi.

Kolonnas vai rindas dzēšana

 1. Kolonnā vai rindā noklikšķiniet uz tabulas šūnas, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēctam noklikšķiniet uz Atlasīt kolonnuvai Atlasīt rindu.

  Programmas Word tabulas rīku cilnes Izkārtojums attēls

 3. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & noklikšķiniet uz bultiņas zem Dzēst.

  alternatīvais teksts

 4. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu kolonnu, noklikšķiniet uz Dzēst kolonnas vai nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

  • Lai izdzēstu rindu, noklikšķiniet uz Dzēst rindas vai nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

 • Kādu versiju jūs lietojat?
 • Jaunākās versijas
 • Office 2011

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas rindā virs vai zem vietas, kur vēlaties redzēt jauno rindu.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot zem.

   alternatīvais teksts

   Piezīmes.: 

   • Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, ar peli velciet, lai atlasītu vienādu rindu skaitu, ko vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot virs vai Ievietot zem. Piemēram, atlasiet trīs esošas rindas, noklikšķiniet uz Ievietot virs vai Ievietot zemun tiks pievienotas vēl trīs rindas.

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pēdējās rindas labās šūnas un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kurā vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   alternatīvais teksts

   Piezīme.: Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, ar peli velciet, lai atlasītu vienādu kolonnu skaitu, ko vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi. Piemēram, atlasiet trīs esošas kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot palabi , un tiks pievienotas vēl trīs kolonnas.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Kolonnā vai rindā noklikšķiniet uz tabulas šūnas, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  Atlasiet pogu Dzēst un pēc tam izvēlieties Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas, lai to atlasītu.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēst un pēctam uz Dzēst tabulu vai nospiediet taustiņu DELETE.

  alternatīvais teksts

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas rindā virs vai zem vietas, kur vēlaties redzēt jauno rindu.

 2. Cilnes Tabulas izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Zem.

   Pogas lentē tabulas rindu un kolonnu rediģēšanai

   Piezīmes.: 

   • Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, ar peli velciet, lai atlasītu vienādu rindu skaitu, ko vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Virs vai Zem. Piemēram, atlasiet trīs esošas rindas, noklikšķiniet uz Virs vai Zemun tiks pievienotas vēl trīs rindas.

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pēdējās rindas labās šūnas un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kurā vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 2. CilnesTabulas izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Pa labi.

   Pogas lentē tabulas rindu un kolonnu rediģēšanai

   Piezīme.: Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, ar peli velciet, lai atlasītu vienādu kolonnu skaitu, ko vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Pa kreisi vai Pa labi. Piemēram, atlasiet trīs esošas kolonnas, noklikšķiniet uz Pa kreisi vai Palabi, un tiks pievienotas vēl trīs kolonnas.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Kolonnā vai rindā noklikšķiniet uz tabulas šūnas, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Cilnes Tabulas izkārtojums grupā Rindas un & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēst un pēctam noklikšķiniet uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  alternatīvais teksts

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas, lai to atlasītu.

 2. Cilnes Tabulas izkārtojums grupā Rindas un & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst tabulu vai nospiediet tastatūras taustiņu DELETE.

  Komanda Dzēst tabulu

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas rindā virs vai zem vietas, kur vēlaties redzēt jauno rindu.

 2. Sadaļas Tabulas rīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot zem.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīmes.: 

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, var noklikšķināt uz pēdējās rindas pēdējās šūnas labajā pusē un pēc tam nospiest taustiņu TAB.

   • PowerPoint darbam tīmeklī nevar pievienot vairākas rindas vai kolonnas vienlaikus.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas šūnas pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kurā vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 2. Sadaļas Tabulas rīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīme.: PowerPoint darbam tīmeklī nevar pievienot vairākas rindas vai kolonnas vienlaikus.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Kolonnā vai rindā noklikšķiniet uz tabulas šūnas, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  Kolonnu vai rindu dzēšana

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet kādā tabulas vietā.

 2. Sadaļas Tabulasrīki cilnes Izkārtojums grupā Rindas un & noklikšķiniet uz Dzēst un pēctam uz Dzēst tabulu.

  Tabulas dzēšana

Skatiet arī

Tabulas šūnu sapludināšana, sadalīšana vai dzēšana

Tabulas izskata mainīšana

Tabulas pievienošana slaidam

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×