Teksta atlasīšana

Programmā Word varat atlasīt visu tekstu dokumentā (Ctrl+A) vai atlasīt konkrētu tekstu vai vienumus tabulā, izmantojot peli vai tastatūru. Varat arī atlasīt tekstu vai vienumus, kas atrodas dažādās vietās. Piemēram, varat atlasīt rindkopu vienā lappusē un teikumu citā lappusē.

Visa teksta atlasīšana

 1. Noklikšķiniet jebkurā vietā dokumentā.

 2. Lai atlasītu visu tekstu dokumentā, nospiediet tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Noteikta teksta atlase

Varat arī atlasīt noteiktu vārdu, teksta rindiņu vai vienu vai vairākas rindkopas.

 1. Novietojiet kursoru pirms vārda, teikuma vai rindkopu, kuru vēlaties atlasīt, pirmā burta.

 2. Noklikšķiniet un turiet, kamēr velkat kursoru, lai atlasītu tekstu.

Citi teksta atlases veidi

 • Lai atlasītu vienu vārdu, ātri veiciet dubultklikšķi uz šī vārda.

 • Lai atlasītu teksta rindiņu, novietojiet kursoru rindiņas sākumā un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+ lejupvērstā bultiņa.

 • Lai atlasītu rindkopu, novietojiet kursoru rindkopas sākumā un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+lejupvērstais bulttaustiņš.

Office 2010 atbalsts beidzās 2020. gada 13. oktobrī

Jauniniet uz Microsoft 365, lai strādātu jebkur no jebkuras ierīces un turpinātu saņemt atbalstu.

Jaunināt tūlīt

Teksta atlasīšana, izmantojot peli

Teksta atlasīšana dokumenta pamattekstā

: Lai atlasītu visu dokumentu, veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt visu.

 • Pārvietojiet rādītāju pa kreisi jebkurā teksta daļā, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam trīsreiz noklikšķiniet.

Atlase

Veicamās darbības

Jebkāds teksta apjoms

Noklikšķiniet vietā, kur vēlaties sākt atlasi, turiet nospiestu peles kreiso pogu un pēc tam velciet rādītāju pāri tekstam, ko vēlaties atlasīt.

Vārds

Veiciet dubultklikšķi jebkurā vietā vārdā.

Teksta rindiņa

Pārvietojiet rādītāju rindiņā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Teikums

Turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet jebkurā vietā teikumā.

Rindkopa

Trīsreiz noklikšķiniet jebkurā vietā rindkopā.

Vairākas rindkopas

Pārvietojiet rādītāju pirmajā rindkopā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam nospiediet un turiet peles kreiso pogu, kamēr velkat rādītāju uz augšu vai uz leju.

Liels teksta bloks

Noklikšķiniet atlases sākumā, ritiniet līdz atlases beigām un pēc tam turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet vietā, kur vēlaties beigt atlasi.

Viss dokuments

Pārvietojiet rādītāju pa kreisi jebkurā teksta daļā, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam trīsreiz noklikšķiniet.

Galvenes un kājenes

Programmā TE000127529 veiciet dubultklikšķi uz pelēkota galvenes vai kājenes teksta. Pārvietojiet rādītāju pa kreisi galvenē vai kājenē, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Vēres un beigu vēres

Noklikšķiniet uz vēres vai beigu vēres teksta, pārvietojiet rādītāju tekstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Vertikāls teksta bloks

Turiet nospiestu taustiņu ALT un velciet rādītāju pāri tekstam.

Tekstlodziņš vai rāmis

Virziet rādītāju pāri rāmja vai tekstlodziņa apmalei, līdz rādītājs kļūst par četrvirzienu bultiņu, un pēc tam noklikšķiniet.

Vienumu atlasīšana tabulā

Atlase

Veicamās darbības

Šūnas saturs

Noklikšķiniet uz šūnas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt šūnu.

Rindas saturs

Noklikšķiniet uz rindas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt rindu.

Kolonnas saturs

Noklikšķiniet uz kolonnas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt kolonnu.

Vairāku šūnu, rindu vai kolonnu saturs

Noklikšķiniet uz šūnas, rindas vai kolonnas un pēc tam turiet nospiestu peles kreiso pogu un velciet pāri visām šūnām, rindām vai kolonnām, kurās ir saturs, kuru vēlaties atlasīt. Lai atlasītu tādu šūnu, rindu vai kolonnu saturu, kas neatrodas blakus, noklikšķiniet uz pirmās šūnas, rindas vai kolonnas, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz papildu šūnām, rindām vai kolonnām, kurās ir saturs, kuru vēlaties atlasīt.

Visas tabulas saturs

Noklikšķiniet uz tabulas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt tabulu.

Teksta atlasīšana dažādās vietās

Varat tabulā atlasīt tekstu vai vienumus, kuri neatrodas blakus. Piemēram, varat atlasīt rindkopu vienā lappusē un teikumu citā lappusē.

 1. Tabulā atlasiet teksta daļu vai vienumu.

 2. Turiet nospiestu taustiņu CTRL un tabulā atlasiet jebkuru papildu tekstu vai vienumu.

Teksta atlasīšana struktūrskatā

Lai skatītu dokumentu struktūrskatā, noklikšķiniet uz cilnes Skats un pēc tam grupā Dokumenta skati noklikšķiniet uz Struktūra.

Atlase

Pārvietojiet rādītāju

Virsraksts

Virsrakstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Virsraksts, apakšvirsraksts un pamatteksts

Virsrakstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam veiciet dubultklikšķi.

Pamatteksta rindkopa

Rindkopā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam veiciet noklikšķiniet.

Vairāki virsraksti vai pamatteksta rindkopas

Tekstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam velciet uz augšu vai uz leju.

: 

 • Struktūrskatā vienreiz noklikšķinot rindkopas kreisajā malā, tiek atlasīta visa rindkopa, nevis viena rindiņa.

 • Ja atlasāt virsrakstu, kurā ietverts sakļauts pakārtots teksts, tiek atlasīts arī sakļautais teksts (pat ja nav redzams). Visas virsrakstā veiktās izmaiņas — piemēram, tā pārvietošana, kopēšana vai dzēšana, — ietekmē arī sakļauto tekstu.

Teksta atlasīšana, izmantojot tastatūru

Teksta atlasīšana dokumenta pamattekstā

: Lai atlasītu visu dokumentu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

Atlase

Veicamās darbības

Viena rakstzīme pa labi

Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+LABĀ BULTIŅA.

Viena rakstzīme pa kreisi

Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+KREISĀ BULTIŅA.

Vārds no sākuma līdz beigām

Novietojiet ievietošanas punktu vārda sākumā un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA.

Vārds no beigām līdz sākumam

Pārvietojiet rādītāju līdz vārda beigām un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA.

Rindiņa no sākuma līdz beigām

Nospiediet taustiņu HOME un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+END.

Rindiņa no beigām līdz sākumam

Nospiediet taustiņu END un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+HOME.

Viena rindiņa uz leju

Nospiediet taustiņu END un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Viena rindiņa uz augšu

Nospiediet taustiņu HOME un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Rindkopa no sākuma līdz beigām

Pārvietojiet rādītāju līdz rindkopas sākumam un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Rindkopa no beigām līdz sākumam

Pārvietojiet rādītāju līdz rindkopas beigām un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Dokuments no beigām līdz sākumam

Pārvietojiet rādītāju līdz dokumenta beigām un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+HOME.

Dokuments no sākuma līdz beigām

Pārvietojiet rādītāju līdz dokumenta sākumam un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+END.

No loga sākuma līdz beigām

Pārvietojiet rādītāju līdz loga sākumam un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Viss dokuments

Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Vertikāls teksta bloks

Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus. Nospiediet taustiņu ESC, lai izslēgtu atlases režīmu.

Tuvākā rakstzīme

Nospiediet taustiņu F8, lai ieslēgtu atlasīšanas režīmu, un pēc tam nospiediet KREISO BULTIŅU vai LABO BULTIŅU; nospiediet taustiņu ESC, lai izslēgtu atlasīšanas režīmu.

Vārds, teikums, rindkopa vai dokuments

Nospiediet taustiņu F8, lai ieslēgtu atlasīšanas režīmu, un pēc tam nospiediet taustiņu F8 vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, trīsreiz, lai atlasītu rindkopu vai četrreiz, lai atlasītu dokumentu. Nospiediet taustiņu ESC, lai izslēgtu atlasīšanas režīmu.

Vienumu atlasīšana tabulā

Atlase

Veicamās darbības

Šūnas saturs pa labi

Nospiediet TABULĒŠANAS TAUSTIŅU.

Šūnas saturs pa kreisi

Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ.

Blakus esošu šūnu saturs

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti spiediet atbilstošo bulttaustiņu, līdz esat atlasījis visu vajadzīgo šūnu saturu.

Kolonnas saturs

Noklikšķiniet uz kolonnas augšējās vai apakšējās šūnas. Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti spiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu, līdz esat atlasījis kolonnas saturu.

Visas tabulas saturs

Noklikšķiniet uz tabulas un pēc tam cipartastatūrā nospiediet taustiņu kombināciju ALT+5 (ciparslēgs izslēgts).

Visa vārda atlasīšanas pārtraukšana

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam uz Opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Papildu.

 3. Sadaļā Rediģēšanas opcijasnotīriet izvēles rūtiņu blakus Atlasot automātiski atlasīt visu vārdu.

Teksta atlasīšana, izmantojot peli

Teksta atlasīšana dokumenta pamattekstā

: Lai atlasītu visu dokumentu, veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt visu.

  Brīdinājuma par ienākošo zvanu ekrānuzņēmums, kas informē, ka kāds jums zvana

 • Pārvietojiet rādītāju pa kreisi jebkurā teksta daļā, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam trīsreiz noklikšķiniet.

Atlase

Veicamās darbības

Jebkāds teksta apjoms

Noklikšķiniet vietā, kur vēlaties sākt atlasi, turiet nospiestu peles kreiso pogu un pēc tam velciet rādītāju pāri tekstam, ko vēlaties atlasīt.

Vārds

Veiciet dubultklikšķi jebkurā vietā vārdā.

Teksta rindiņa

Pārvietojiet rādītāju rindiņā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Teikums

Turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet jebkurā vietā teikumā.

Rindkopa

Trīsreiz noklikšķiniet jebkurā vietā rindkopā.

Vairākas rindkopas

Pārvietojiet rādītāju pirmajā rindkopā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam nospiediet un turiet peles kreiso pogu, kamēr velkat rādītāju uz augšu vai uz leju.

Liels teksta bloks

Noklikšķiniet atlases sākumā, ritiniet līdz atlases beigām un pēc tam turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet vietā, kur vēlaties beigt atlasi.

Viss dokuments

Pārvietojiet rādītāju pa kreisi jebkurā teksta daļā, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam trīsreiz noklikšķiniet.

Galvenes un kājenes

Programmā TE000127529 veiciet dubultklikšķi uz pelēkota galvenes vai kājenes teksta. Pārvietojiet rādītāju pa kreisi galvenē vai kājenē, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Vēres un beigu vēres

Noklikšķiniet uz vēres vai beigu vēres teksta, pārvietojiet rādītāju tekstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Vertikāls teksta bloks

Turiet nospiestu taustiņu ALT un velciet rādītāju pāri tekstam.

Tekstlodziņš vai rāmis

Virziet rādītāju pāri rāmja vai tekstlodziņa apmalei, līdz rādītājs kļūst par četrvirzienu bultiņu, un pēc tam noklikšķiniet.

Vienumu atlasīšana tabulā

Atlase

Veicamās darbības

Šūnas saturs

Noklikšķiniet uz šūnas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt šūnu.

Rindas saturs

Noklikšķiniet uz rindas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt rindu.

Kolonnas saturs

Noklikšķiniet uz kolonnas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt kolonnu.

Vairāku šūnu, rindu vai kolonnu saturs

Noklikšķiniet uz šūnas, rindas vai kolonnas, pēc tam turiet nospiestu peles kreiso pogu un velciet pāri visām šūnām, rindām vai kolonnām, kurās ir saturs, kuru vēlaties atlasīt. Lai atlasītu tādu šūnu, rindu vai kolonnu saturu, kas neatrodas blakus, noklikšķiniet uz pirmās šūnas, rindas vai kolonnas, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz papildu šūnām, rindām vai kolonnām, kurās ir saturs, kuru vēlaties atlasīt.

Visas tabulas saturs

Noklikšķiniet uz tabulas. Sadaļā Tabulas rīki noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums. Grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasīt un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt tabulu.

Teksta atlasīšana dažādās vietās

Varat tabulā atlasīt tekstu vai vienumus, kuri neatrodas blakus. Piemēram, varat atlasīt rindkopu vienā lappusē un teikumu citā lappusē.

 1. Tabulā atlasiet teksta daļu vai vienumu.

 2. Turiet nospiestu taustiņu CTRL un tabulā atlasiet jebkuru papildu tekstu vai vienumu.

Teksta atlasīšana struktūrskatā

Lai skatītu dokumentu struktūrskatā, noklikšķiniet uz cilnes Skats un pēc tam grupā Dokumenta skati noklikšķiniet uz Struktūra.

Atlase

Pārvietojiet rādītāju

Virsraksts

Virsrakstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam noklikšķiniet.

Virsraksts, apakšvirsraksts un pamatteksts

Virsrakstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam veiciet dubultklikšķi.

Pamatteksta rindkopa

Rindkopā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam veiciet noklikšķiniet.

Vairāki virsraksti vai pamatteksta rindkopas

Tekstā pa kreisi, līdz rādītājs kļūst par bultiņu pa labi, un pēc tam velciet uz augšu vai uz leju.

: 

 • Struktūrskatā vienreiz noklikšķinot rindkopas kreisajā malā, tiek atlasīta visa rindkopa, nevis viena rindiņa.

 • Ja atlasāt virsrakstu, kurā ietverts sakļauts pakārtots teksts, tiek atlasīts arī sakļautais teksts (pat ja tas nav redzams). Visas virsrakstā veiktās izmaiņas — piemēram, tā pārvietošana, kopēšana vai dzēšana, — ietekmē arī sakļauto tekstu.

Teksta atlasīšana, izmantojot tastatūru

Teksta atlasīšana dokumenta pamattekstā

: Lai atlasītu visu dokumentu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

Atlase

Veicamās darbības

Viena rakstzīme pa labi

Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+LABĀ BULTIŅA.

Viena rakstzīme pa kreisi

Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+KREISĀ BULTIŅA.

Vārds no sākuma līdz beigām

Novietojiet ievietošanas punktu vārda sākumā un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA.

Vārds no beigām līdz sākumam

Pārvietojiet rādītāju līdz vārda beigām un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA.

Rindiņa no sākuma līdz beigām

Nospiediet taustiņu HOME un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+END.

Rindiņa no beigām līdz sākumam

Nospiediet taustiņu END un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+HOME.

Viena rindiņa uz leju

Nospiediet taustiņu END un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Viena rindiņa uz augšu

Nospiediet taustiņu HOME un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Rindkopa no sākuma līdz beigām

Pārvietojiet rādītāju līdz rindkopas sākumam un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Rindkopa no beigām līdz sākumam

Pārvietojiet rādītāju līdz rindkopas beigām un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Dokuments no beigām līdz sākumam

Pārvietojiet rādītāju līdz dokumenta beigām un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+HOME.

Dokuments no sākuma līdz beigām

Pārvietojiet rādītāju līdz dokumenta sākumam un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+END.

No loga sākuma līdz beigām

Pārvietojiet rādītāju līdz loga sākumam un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Viss dokuments

Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Vertikāls teksta bloks

Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus. Nospiediet taustiņu ESC, lai izslēgtu atlases režīmu.

Tuvākā rakstzīme

Nospiediet taustiņu F8, lai ieslēgtu atlasīšanas režīmu, un pēc tam nospiediet KREISO BULTIŅU vai LABO BULTIŅU; nospiediet taustiņu ESC, lai izslēgtu atlasīšanas režīmu.

Vārds, teikums, rindkopa vai dokuments

Nospiediet taustiņu F8, lai ieslēgtu atlasīšanas režīmu, un pēc tam nospiediet taustiņu F8 vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, trīsreiz, lai atlasītu rindkopu vai četrreiz, lai atlasītu dokumentu. Nospiediet taustiņu ESC, lai izslēgtu atlasīšanas režīmu.

Vienumu atlasīšana tabulā

Atlase

Veicamās darbības

Šūnas saturs pa labi

Nospiediet TABULĒŠANAS TAUSTIŅU.

Šūnas saturs pa kreisi

Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ.

Blakus esošu šūnu saturs

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti nospiediet atbilstošo bulttaustiņu, līdz esat atlasījis visu nepieciešamo šūnu saturu.

Kolonnas saturs

Noklikšķiniet uz kolonnas augšējās vai apakšējās šūnas. Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atkārtoti nospiediet LEJUPVĒRSTO vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, līdz esat atlasījis kolonnas saturu.

Visas tabulas saturs

Noklikšķiniet uz tabulas un pēc tam cipartastatūrā nospiediet taustiņu kombināciju ALT+5 (ciparslēgs izslēgts).

Visa vārda atlasīšanas pārtraukšana

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls un pēc tam uz Word opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Papildu.

 3. Sadaļā Rediģēšanas opcijas notīriet izvēles rūtiņu blakus Atlasot automātiski atlasīt visu vārdu.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×