Uzziniet, kā precizēt meklēšanas kritērijus, lai uzlabotu meklēšanu programmā Outlook

Uzziniet, kā precizēt meklēšanas kritērijus, lai uzlabotu meklēšanu programmā Outlook

Outlook ziņojumu saraksta augšdaļā esošajā meklēšanas lodziņā varat ierakstīt vairākas frāzes. Papildus vārdu un frāžu meklēšanai varat izmantot dažādus operatorus, pieturzīmes un atslēgvārdus, lai precizētu meklēšanas rezultātus.

Lai meklētu, vienkārši ierakstiet vārdu vai frāzi. Outlook izmanto tā dēvēto prefiksa atbilstības meklēšanu. Piemēram, ja meklēšanas lodziņā ierakstīsit vārdu sals, Outlook atgriezīs ziņojumus, kuros ir vārdi sals, Sals, salsa un salst, bet ne vārdus kailsals vai atsalst.

Meklēšanas pamati

  • Ja meklēšanas lodziņā ierakstīsit kādu vārdu vai frāzi, Outlook to meklēs e-pasta ziņojumos un dažāda veida pielikumos. Piemēram, ja meklēsit vārdu “projekts” ar vai bez pēdiņām, Outlook atgriezīs tos ziņojumus, kuru sūtītāja vārdā, tēmā, pamattekstā vai pielikumos ir vārdi projekts, projekti, projektors, projektēšana un citi.

  • Ja ierakstīsit e-pasta adresi, piemēram, niks.dzenis64@yahoo.com, Outlook atgriezīs visus ziņojumus, kuru tēmā, pamattekstā, dažāda veida pielikumos, kā arī no šīs e-pasta adreses sūtītos ziņojumos ir minēta attiecīgā e-pasta adrese. Lai ierobežotu meklēšanas rezultātus un atgrieztu tikai tos ziņojumus, kas ir sūtīti no konkrētas e-pasta adreses, meklēšanas lodziņā ierakstiet from:niks.dzenis64@yahoo.com.

Programmā Outlook iebūvēto meklēšanas filtru izmantošana

Outlook piedāvā vairākus iebūvētus meklēšanas filtrus. Lai izmantotu iebūvētos filtrus, noklikšķiniet meklēšanas lodziņā. Outlook lentē tiek parādīta cilne Meklēšana. Lai precizētu meklēšanas rezultātus, izmantojiet jebkuru grupas Precizēt opciju.

Atlasot meklēšanas lodziņu, lente mainās.

Meklēšanas uzziņas tabulas

Tālāk norādītajā tabulā ir redzami daži noderīgi meklēšanas piemēri. Papildus šiem piemēriem meklēšanas precizēšanai varat izmantot operatorus AND, NOT, OR, <, >, = un citus. Operatoriem jābūt rakstītiem ar lielajiem burtiem.

Ierakstiet šo

Lai atrastu šo

juris

Vienumi, kas satur Bob,BobbinBobby, Juris, Jurisvai jebkuru citu lielo un mazo burtu kombināciju. Tūlītējā meklēšana nav reģistrjutīga.

juris lapiņš

Vienumi, kas satur juris, kā arī visus iepriekšējā rindā minētos variantus, vailapiņš kopā ar citiem vārdiem, kas satur lapiņš, bet ne obligāti šādā secībā.

juris AND lapiņš

Vienumi, kas satur juris un lapiņš, bet ne obligāti šādā secībā. Ņemiet vērā, ka loģiskajiem operatoriem AND, NOT un OR jābūt rakstītiem ar lielajiem burtiem.

juris NOT lapiņš

Vienumi, kas satur juris, kā arī visus tabulas pirmajā rindā minētos variantus, bet nesatur lapiņš.

juris OR lapiņš

Vienumi, kas satur juris, kā arī visus tabulas pirmajā rindā minētos variantus, lapiņš vai abus.

“juris”

Vienumi, kas satur precīzu frāzi juris, bet nesatur variantus kā JURIS vai JuRIs. Lai meklētu precīzu frāzi, jāizmanto pēdiņas.

no:"juris lapiņš"

Vienumi, kuru sūtītājs ir juris lapiņš. Ievērojiet dubultpēdiņu lietojumu, lai meklēšanas rezultāti atbilstu precīzi frāzei pēdiņās.

Varat arī ierakstīt from: un pēc tam dažus pirmos kontaktpersonas vārda burtus, un Outlook piedāvās kontaktpersonu sarakstu, kurā veikt atlasi.

no:"juris lapiņš" par:”statusa atskaite”

Vienumi, kuru sūtītājs ir juris lapiņš un kuru tēmas rindiņā, pamattekstā vai pielikuma saturā ir frāze statusa atskaite. Ievērojiet dubultpēdiņu lietojumu, lai meklēšanas rezultāti atbilstu precīzi frāzei pēdiņās.

ir_pielikums:jā

Vienumi, kuriem ir pielikumi. Varat arī izmantot hasattachement:true, lai iegūtu tādus pašus rezultātus.

pielikumi:prezentācija.pptx

Elementi, kuriem ir pielikumi ar nosaukumu prezentācija.pptx vai kuru pielikumu saturā ir prezentācija.pptx.

tēma:"juris lapiņš"

Vienumi, kuru tēmā ir frāze juris lapiņš.

cc:"juris lapiņš"

Vienumi, kuros parādāmais vārds juris lapiņš ir rindiņā Kopija.

cc:jurislapins@contoso.com

Vienumos, kuros e-pasta adrese jurislapins@contoso.com ir rindiņā Kopija.

diskrētā kopija:juris

Vienumi, kuros juris ir rindiņā Diskrētā kopija.

category:red

Vienumi, kas satur kategorijas nosaukumu, kurā ir vārds red. Piemēram, "Red category" vai "Redo" vai "Redundant".

messagesize:<10 KB

Vienumi, kuru lielums ir mazāks nekā 10 kilobaiti. Ievērojiet salīdzināšanas operatora "mazāks nekā" (<) lietojumu.

messagesize:>5 MB

Vienumi, kuru lielums pārsniedz 5 megabaitus. Ievērojiet salīdzināšanas operatora "lielāks nekā" (>) lietojumu.

received:=01.01.2016.

Vienumi, kuru saņemšanas datums ir 01.01.2016. Ievērojiet salīdzināšanas operatora “vienāds ar” (=) lietojumu.

Piezīme: daži pielāgotie datumi, kas ir pieejami, izmantojot izvērstas meklēšanas nolaižamo sarakstu, trūkst no dažiem Outlook darbam ar Windows būvējumiem. Lietotāji joprojām var manuāli ievadīt datumus galvenajā meklēšanas lodziņā. Šī problēma ir izlabota būvējumos 16.0.12126.10000 un jaunākās versijās.

received:yesterday

Vienumi, kas tika saņemti vakar. Tūlītējā meklēšana atpazīst arī tālāk norādītās datumu vērtības.

  • Relatīvie datumi:    Piemēram, today (šodien), tomorrow (rīt) vai yesterday (vakar).

  • Vairākvārdu relatīvie datumi:    Piemēram, this week (šonedēļ), next month (nākamajā mēnesī), last week (pagājušajā nedēļā), past month (pagājušajā mēnesī) vai coming year (nākamajā gadā).

  • Dienas    Sunday (svētdiena), Monday (pirmdiena) ... Saturday (sestdiena)

  • Mēnešiem    January (janvāris), February (februāris) ... December (decembris)

received:last week

Vienumi, kas tika saņemti pagājušajā nedēļā. Ņemiet vērā — ja šis vaicājums tiks palaists vēlreiz pēc mēneša, tiks iegūti atšķirīgi rezultāti, jo šis ir vaicājums ar relatīvu laiku.

due:last week

Vienumi, kas ir atzīmēti noteikta izpildes datuma sekojumam.

messagesize:tiny

Vienumi, kuru lielums ir mazāks nekā 10 kilobaiti.

messagesize:small

Vienumi, kuru lielums ir no 10 līdz 25 kilobaitiem.

messagesize:medium

Vienumi, kuru lielums ir no 25 līdz 100 kilobaitiem.

messagesize:large

Vienumi, kuru lielums ir no 100 līdz 500 kilobaitiem.

messagesize:verylarge

Vienumi, kuru lielums ir no 500 kilobaitiem līdz 1 megabaitam.

sekojuma_karodziņš:sekojums

Attēli, kas ir atzīmēti, izmantojot sekojuma karodziņu.

ziņojuma_lielums:milzīgs

Vienumi, kuru lielums pārsniedz 5 megabaitus.

hasflag:true

Vienumi, kas ir atzīmēti sekojumam.

from:juris (received:01.07.17. OR received:01.08.17.)

Vienumi no Boba , kas ieradās vai nu 1/7/17, vai 1/8/17. Pievērsiet uzmanību iekavu lietošanai, lai grupētu datumus.

Received>= 10/1/16 un Received<= 10/5/16

Vienumi, kas tika saņemti periodā no 10.01.16. līdz 10.05.16. 
Piezīme. Ja saņemat diapazonus, nelietojiet kolu. 

Received>10/1/16 un Received<10/5/16

Vienumi, kas tika saņemti pēc 10.01.16., bet pirms 10.05.16.
Piezīme. Ja saņemat diapazonus, nelietojiet kolu. 

sent: yesterday

Atgriež visus vienumus, kas tika nosūtīti vakar (jebkurš sūtītājs). Šī meklēšana atgriezīs vienumus, ko nosūtījāt citiem, kā arī jums sūtītos vienumus.

kam:juris

Vienumi, kurus nosūtījāt adresātam juris, meklējot mapē Nosūtītie vienumi.

read:no

Vienumi, kas nav lasīti. Lai iegūtu tādus pašus rezultātus, varat arī izmantot lasīts:aplams.

subject:statuss received:May

Vienumi, kas no jebkuras personas saņemti maija mēnesī (jebkura gada), kuru tēmā ir statuss.

Meklēšana kalendārā

Tālāk minētā meklēšana kalendārā atgriezīs tikai atbilstošus rezultātus, ja tiks izpildīta kalendāra mapē.

Ierakstiet šo

Lai atrastu šo

startdate:nākamā nedēļa subject:statuss

 Kalendāra vienumi nākamajā nedēļā, kuru tēmā ir “statuss”.

ir:periodiski

Kalendāra vienumi, kas periodiski atkārtojas.

organizer:juris

Kalendāra vienumi, kuros organizators ir juris.

Kontaktpersonas meklēšana

Tālāk minētā meklēšana atgriezīs tikai atbilstošus rezultātus, ja tiks izpildīta kontaktpersonu mapē.

Ierakstiet šo

Lai atrastu šo

vārds:juris

Kontaktpersonas, kas satur juris laukā Vārds.

lastname:lapiņš

Kontaktpersonas, kas satur lapiņš laukā Uzvārds.

nickname:juris

Kontaktpersonas, kas satur juris laukā Segvārds.

jobtitle:ārsts

Kontaktpersonas, kas satur ārsts laukā Amats.

businessphone:555-0100

Kontaktpersonas, kas satur 555-0100 laukā Tālrunis darbā.

homephone:555-0100

Kontaktpersonas, kas satur 555-0100 laukā Tālrunis mājās.

mobilephone:555-0100

Kontaktpersonas, kas satur 555-0100 laukā Mobilais tālrunis.

businessfax:555-0100

Kontaktpersonas, kas satur 555-0100 laukā Fakss darbā.

businessaddress:(Lielā iela 123, Auce, LV-1234)

Kontaktpersonas, kas satur Lielā iela 123, Auce, LV-1234 laukā Biroja adrese. Ievērojiet iekavu lietojumu, lai grupētu adreses.

homeaddress:(Lielā iela 123, Auce, LV-1234)

Kontaktpersonas, kas satur Lielā iela 123, Auce, LV-1234 laukā Dzīvesvietas adrese. Ievērojiet iekavu lietojumu, lai grupētu adreses.

businesscity:auce

Kontaktpersonas, kas satur auce laukā Uzņēmuma pilsēta.

businesspostalcode:LV-1234

Kontaktpersonas, kas satur LV-1234 laukā Uzņēmuma pasta indekss.

street:(Lielā iela 123)

Kontaktpersonas, kas satur Lielā iela 123 laukā Adreses iela. Ievērojiet iekavu lietojumu, lai grupētu adreses.

homestreet:(Lielā iela 123)

Kontaktpersonas, kas satur Lielā iela 123 laukā Dzīvesvietas_adreses iela. Ievērojiet iekavu lietojumu, lai grupētu adreses.

birthday:06.04.1960.

Kontaktpersonas, kas satur 06.04.1960. laukā Dzimšanas diena.

webpage:www.contoso.com

Kontaktpersonas, kas satur www.contoso.com laukā Tīmekļa lapa.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×