Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu tabulas Access datora datu bāzēs

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Access tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu tabulas Access datu bāzē. Mēs to testējam ar Diktoru un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit arī, kā saglabāt, pārdēvēt un dzēst tabulas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Tabulas programmā Access

Tabulas ir svarīgi datu bāzu objekti, jo tajās ir ietverta visa informācija jeb dati. Piemēram, uzņēmuma datu bāzē var būt kontaktpersonu tabula, kurā saglabāti piegādātāju nosaukumi, e-pasta adreses un tālruņa numuri. Pirms tabulu izveides izvērtējiet vajadzības un nosakiet visas jums nepieciešamās tabulas. Lai iegūtu palīdzību par datu bāzes plānošanu un noformēšanu, skatiet rakstu Datu bāzes noformēšanas pamatprincipi.

Relāciju datu bāzē, piemēram, Access, parasti ir vairākas loģiski saistītas tabulas. Pareizi izveidotā datu bāzē katrā tabulā tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, piemēram, darbiniekiem vai produktiem. Tabulā ir ieraksti (rindas), lauki (kolonnas) un lauku vērtības (šūnas) katrā ierakstā.

 • Ieraksts (rinda) satur konkrētus datus, piemēram, informāciju par konkrētu darbinieku vai produktu.

 • Lauks (kolonna) satur datus par vienu tabulas tēmas aspektu, piemēram, vārdu vai e-pasta adresi.

 • Lauka vērtība (šūna) satur daudz dažāda tipa datu laukus, piemēram, tekstu, skaitļus, datumus un hipersaites.

Kaut gan katrā tabulā tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, relāciju datu bāzu tabulās, piemēram, Access, tiek glabāti dati par saistītām tēmām. Piemēram, datu bāzē var būt:

 • Tabula Klienti, kurā uzskaitīti uzņēmuma klienti un to adreses

 • Pārdodamu produktu tabula, kurā ietverta katras preces cena un attēli

 • Pasūtījumu tabula, kurā tiek izsekoti klientu pasūtījumi

Lai saistītu dažādās tabulās glabātus datus, izveidojiet relācijas. Relācija ir tādu divu tabulu loģisks savienojums, kurām ir kopīgs lauks. Informāciju par relāciju izveidi starp tabulām datora Access skatiet sadaļā Relācijas izveide, rediģēšana vai dzēšana.

Tabulas pievienošana

 1. Atveriet jaunu vai esošu datu bāzi.

 2. Lai izveidotu tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C, T, N, lai atlasītu Tabula lentes cilnē Izveidot. Tiek pievienota jauna tabula un tiek atskaņots "Table N" (Tabula N). Fokuss ir uz pirmā ieraksta otrā lauka vērtību. (Pirmā lauka noklusējuma nosaukums ir ID.)

 3. Ievadiet datus tabulā. Varat arī ielīmēt datus no cita avota, piemēram, Excel darbgrāmatas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kopēšana un ielīmēšana, izmantojot Office starpliktuvi.

  Kad jaunajā laukā ievadāt lauka vērtību un, izmantojot bulttaustiņus, pārvietojaties uz nākamā lauka vērtību, programma Access nosauks lauku FieldN.

Lauka galvenes pārdēvēšana

Tabulā varat pārdēvēt lauka (kolonnas) galveni.

 1. Lai atlasītu lauku, jebkurā ierakstā novietojiet fokusu laukā un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš. Kolonna ir atlasīta.

 2. Lai atvērtu atskaites kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Lai atlasītu Pārdēvēt lauku,nospiediet taustiņu N. Fokuss tiek pārvietots uz lauka galveni un tiek atskaņots "Leaving menus, Datasheet, Row N" (Iziešana no izvēlnēm, datu lapa, rinda N), lauka nosaukums un "Type and text" (Tips un teksts). Ievadiet jauno lauka nosaukumu.

Padoms.: Jēgpilni galveņu nosaukumi, piemēram, Produkta nosaukums vai Cena, palīdz zināt, kāds ir katra lauka saturs, neredzot tā saturu.

Lauka ievietošana

Varat ievietot lauku (kolonnu) pa kreisi no jebkura tabulā esošā lauka.

 1. Lai atlasītu lauku, kuru vēlaties ievietot pa kreisi no jebkuras rindas, novietojiet fokusu laukā un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš. Kolonna ir atlasīta.

 2. Lai atvērtu atskaites kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Lai atlasītu Ievietot lauku,nospiediet taustiņu F četras reizes un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz jaunā lauka pirmo ierakstu.

Lauka pievienošana

Tabulas labajā pusē varat izveidot jaunu lauku (kolonnu).

 1. Pārejiet uz ierakstu, kuram vēlaties pievienot jaunu lauku.

  • Lai pārietu uz pirmo tabulas ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Home.

  • Lai pārietu uz tabulas pēdējā lauka pēdējo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+End.

 2. Lai izveidotu jaunu lauku tabulas labajā pusē, spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots rindas numurs un "Column, click to add" (Kolonna, noklikšķiniet, lai pievienotu).

 3. Ievadiet pašreizējā ieraksta lauka vērtību. Kad pārvietojaties uz citu šūnu, jaunais lauks tiek pievienots ar noklusējuma nosaukumu FieldN.

 4. Lai pārietu uz pirmo jaunā lauka ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+augšupvērstais bulttaustiņš.

Tabulas saglabāšana

Pēc jaunas tabulas izveides vai esošas tabulas modificēšanas saglabājiet savu darbu.

 1. Lai saglabātu tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+S vai Alt+F, S.

  Kad saglabājat tabulu pirmo reizi, tiek atvērts dialogs Saglabāt kā un tiek atskaņots "Save as" (Saglabāt kā) un tabulas noklusējuma nosaukums.

  Piezīmes.: 

  • Ja mēģināt aizvērt tabulu, nesaglabājot izmaiņas, tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai saglabātu tabulu pirms tās aizvēršanas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Y. Lai atmestu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

  • Kad saglabājat izmaiņas esošā tabulā, tabulā ir jūsu iepriekš norādīts nosaukums. Lai pārdēvētu tabulu, kad to saglabājat, nospiediet taustiņu F12. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā un varat ievadīt jaunu nosaukumu.

 2. Ierakstiet tabulas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Pirmo reizi saglabājot tabulu, piešķiriet nosaukumu, kas apraksta tajā esošos datus, piemēram, Klienti,Detaļu krājumi vaiProdukti.

  Padoms.: Izlemiet par datu bāzes objektu nosaukumdošanas konvenciju un lietojiet to konsekventi.

Tabulas pārdēvēšana

Piezīme.: Kad tabula ir atvērta, to nevar pārdēvēt. Lai aizvērtu aktīvo tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+W. Fokuss tiek pārvietots uz nākamo atvērto tabulu. Ja nav atvērtu tabulu, fokuss tiek pārvietots uz navigācijas rūti.

 1. Navigācijas rūtī spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Tables" (Tabulas), un pēc tam spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots tabulas nosaukums.

 2. Lai atvērtu tabulas kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Lai kontekstizvēlnē atlasītu Pārdēvēt, divreiz nospiediet taustiņu M un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Rename" (Pārdēvēt).

 4. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas dzēšana

 1. Datu lapas skatā aizveriet visas tabulas. Fokuss tiek pārvietots uz navigācijas rūti.

 2. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots dzēšamās tabulas nosaukums.

 3. Nospiediet taustiņu Delete. Tiek atvērts logs ar lūgumu apstiprināt dzēšanu. Fokuss ir vērsts uz pogu Jā.

 4. Lai izdzēstu tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

Piezīme.: Lai pārslēgtos uz datu lapas skatu no noformējuma skata, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, W un pēc tam taustiņu H. Lai datu lapas skatā pārslēgtos uz noformējuma skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, W un pēc tam D.

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai sāktu Access

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Access datora datu bāzēs pievienotu vai dzēstu kolonnu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel datus atvērtu Access datora datu bāzēs

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Access tabulu eksportētu teksta failā

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Eksportētu Access tabulu uz Excel darbgrāmatu

Īsinājumtaustiņi programmā Access

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Access

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×