Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint lasītu vai pievienotu runātāja piezīmes un komentārus

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu un lasītu runātāja piezīmes savā PowerPoint prezentācijā. Mēs to testējam ar līdzekli Diktors un JAWS, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit, kā izmantot runātāja piezīmes, lai pievienotu atgādinājumus vai sarunas punktus prezentētājam, un izmantotu komentārus, lai sniegtu kolēģiem atsauksmes par viņu prezentācijām.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Runātāja piezīmju pievienošana

Pievienojiet prezentācijai runātāja piezīmes, lai sniegtu auditorijai informāciju, kas nav iekļauta slaidos. Varat arī izmantot runātāja piezīmes kā privātus atgādinājumus par slaidu saturu.

 1. Lai normālskatā parādītu piezīmju rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P, N.

 2. Slaidā, kurā vēlaties pievienot piezīmes, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes).

 3. Ierakstiet piezīmes.

 4. Lai izietu no piezīmju rūts, nospiediet taustiņu F6.

Runātāja piezīmju lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir piezīmes, un noklausīties piezīmes.

 1. Normālskatā spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Thumbnails" (Sīktēli).

 2. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots slaida virsraksts vai numurs un slaida vieta sarakstā. Ja slaidā ir runātāja piezīmes, tiks atskaņots “Has notes” (Ir piezīmes).

 3. Lai parādītu piezīmju rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P, N.

 4. Nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes), un pēc tam nospiediet SR taustiņu+R, lai noklausītos piezīmi.

Komentāra pievienošana

Varat pievienot slaidiem komentārus, ja, piemēram, pārskatāt citas personas darbu.

Ja vēlaties komentēt noteiktu teksta daļu vai objektu, vispirms atlasiet to. Lai uzzinātu, kā veikt atlasi programmā PowerPoint, izmantojot īsinājumtaustiņus, skatiet rakstu Īsinājumtaustiņu izmantošana, veidojot PowerPoint prezentācijas.

 1. Kad tiek atskaņots kāds teksta fragments vai objekts, kuru vēlaties komentēt, slaida normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, C. Tiek atvērta komentāru rūts.

 2. Ierakstiet komentāru un nospiediet taustiņu Enter, lai to saglabātu.

 3. Lai izietu no komentāru rūts, nospiediet taustiņu Esc.

 4. Lai aizvērtu komentāru rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, P, P.

Komentāru lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir komentāri, un noklausīties komentārus.

 1. Normālskatā spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Thumbnails" (Sīktēli).

 2. Nospiediet taustiņu F6 un augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots slaida virsraksts vai numurs un slaida vieta sarakstā. Ja slaidā ir komentāri, tiek atskaņots “Has comments” (Ir komentāri).

 3. Lai atvērtu komentāru rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, P, P. Tiek atskaņots "Comments on slide" (Komentāri slaidā).

  Ja komentāru rūts jau ir atvērta, nospiediet taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Shift+F6, līdz tiek atskaņots "Comments on slide" (Komentāri slaidā).

 4. Lai pārvietotos pa komentāriem, nospiediet SR taustiņu+labo vai kreiso bulttaustiņu. Kad piesājaties tiem, ekrāna lasītājs lasa komentārus.

 5. Lai aizvērtu komentāru rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, P, P.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android ar rīku TalkBack, iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai pievienotu un lasītu runātāja piezīmes vai komentārus prezentācijā. Izmantojot runātāja piezīmes, varat pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus, kas domāti prezentētājam. Izmantojot komentārus, varat sniegt kolēģiem atsauksmes par viņu prezentācijām.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Runātāja piezīmju pievienošana

Varat izmantot runātāja piezīmes kā privātu atgādinājumu par to, ko teikt prezentācijas laikā.

 1. Slaidā, kurā vēlaties pievienot runātāja piezīmes, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Notes, button” (Poga Piezīmes). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts piezīmju teksta lauks.

 2. Lai pārietu uz teksta lauku, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaida piezīmes).

 3. Lai sāktu pievienot piezīmes, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Piezīmju rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 5. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu teksta lauku.

Runātāja piezīmju lasīšana

Kad pārlūkojat slaidu sarakstu sīktēlu skatā, TalkBack norāda, vai slaidā ir piezīmes. Tiek atskaņots slaida numurs un nosaukums, kā arī "has notes" (ir piezīmes). Lai lasītu piezīmes, slaids ir jāatver rediģēšanas skatā. Slaidrādes rādīšanas laikā varat izmantot prezentētāja skatu, lai lasītu piezīmes.

Runātāja piezīmju lasīšana rediģēšanas skatā

 1. Lai atvērtu slaidu ar komentāriem rediģēšanas skatā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, kad atrodaties attiecīgajā slaidā. Tiek atskaņots: “Edit button” (Poga Rediģēt).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Notes button” (Poga Piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Tiek atvērts piezīmju teksta lauks. Lai lasītu piezīmes, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Slide notes” (Slaidu piezīmes) un runātāja piezīmes attiecīgajam slaidam.

 5. Lai aizvērtu piezīmju lauku, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Close, button” (Aizvērt, poga), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Runātāja piezīmju lasīšana, prezentējot slaidrādi

 1. Sīktēlu vai Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Demonstrēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts vēlamais slaids, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai lasītu piezīmes, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Slide notes” (Slaidu piezīmes) un piezīmes attiecīgajam slaidam.

Komentāru pievienošana

Ja, piemēram, veidojat prezentāciju kopā ar citām personām vai pārskatāt cita darbu, slaidos varat pievienot komentārus.

 1. Slaidā, kurā vēlaties pievienot komentārus, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "New comment, button" (Poga Jauns komentārs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts komentāru teksta lauks.

 2. Piezīmju rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 3. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu teksta lauku.

Komentāru lasīšana

Kad pārlūkojat slaidu sarakstu sīktēlu skatā, TalkBack norāda, vai slaidā ir komentāri. Tiek atskaņots slaida numurs un nosaukums, kā arī "has comments" (ir komentāri). Lai lasītu komentārus, slaids ir jāatver rediģēšanas skatā.

 1. Lai atvērtu slaidu ar komentāriem rediģēšanas skatā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, kad atrodaties attiecīgajā slaidā. Tiek atskaņots: “Edit button” (Poga Rediģēt).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā.

 3. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, More options, switch” (Nav atzīmēts, Papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tam menu” (Cilnes izvēlne), pēc kā seko pašreiz atlasītā cilne.

 4. Lai atvērtu cilnes izvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Review tab” (Cilne Pārskatīšana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Previous button” (Poga Iepriekšējais), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta komentāru rūts.

 7. Turpiniet vilkt pa labi, lai pēc kārtas lasītu visus komentārus atlasītajā slaidā.

 8. Lai aizvērtu komentāru rūti, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Close button” (Poga Aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint Mobile ar rīku Diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai pievienotu un lasītu runātāja piezīmes prezentācijā kā atgādinājumus vai sarunas punktus, kas domāti prezentētājam. Varat arī lasīt komentārus, ko jūsu kolēģi ir uzdevuši par prezentāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Runātāja piezīmju pievienošana

Varat izmantot runātāja piezīmes kā privātu atgādinājumu par to, ko teikt prezentācijas laikā.

 1. Rediģējot slaidu programmā PowerPoint Mobile, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Notes" (Piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta rūts Piezīmes.

 2. Lai pārietu uz piezīmju rūti, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Piezīmju rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 4. Lai aizvērtu piezīmju rūti, kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Close" (Aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Runātāja piezīmju lasīšana

Varat noklausīties piezīmes, kas ir pievienotas slaidam.

 1. Rediģējot slaidu programmā PowerPoint Mobile, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Notes" (Piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta rūts Piezīmes.

 2. Lai pārietu uz piezīmju rūti, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai lasītu piezīmes, ar trim pirkstiem pavelciet uz leju.

 4. Lai aizvērtu piezīmju rūti, kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Close" (Aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Komentāru lasīšana

Varat lasīt komentārus, ko citi ir atstājuši jums prezentācijā. Lai prezentācijai pievienotu komentārus, pārslēdzieties uz programmas PowerPoint versiju vai izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī.

 1. Rediģējot slaidu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "More options" (Papildu opcijas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Tab selector" (Tabulatoru atlasītājs), pēc kā seko pašreiz atlasītā cilne, piemēram, "Home" (Sākums).

 3. Lai atvērtu ciļņu izvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Review" (Pārskatīšana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Next" (Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa kreisi, lai pēc 1 komentāra lasītu visus komentārus atlasītajā slaidā, sākot ar jaunāko komentāru.

 7. Lai aizvērtu komentāru rūti, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Close" (Aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu un lasītu runātāja piezīmes vai komentārus prezentācijā. Mēs to testējam ar līdzekli Diktors un JAWS, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit, kā izmantot runātāja piezīmes, pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus prezentētājam, un izmantot komentārus, lai sniegtu kolēģiem atsauksmes par viņu prezentācijām.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Runātāja piezīmju pievienošana

Pievienojiet prezentācijai runātāja piezīmes, lai sniegtu auditorijai informāciju, kas nav iekļauta slaidos. Varat arī izmantot runātāja piezīmes kā privātus atgādinājumus par slaidu saturu.

 1. Lai parādītu piezīmju rūti,normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, W, P, N.

 2. Slaidā, kurā vēlaties pievienot piezīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes).

 3. Ierakstiet piezīmes.

 4. Lai izietu no piezīmju rūts, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6.

Runātāja piezīmju lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir piezīmes, un noklausīties piezīmes.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots slaida numurs un tā vieta slaidu sarakstā.

 2. Lai pārlūkotu slaidu sarakstu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Ja slaidā ir runātāja piezīmes, tiks atskaņots “Has notes” (Ir piezīmes).

 3. Lai parādītu piezīmju rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, W, P, N.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaida piezīmes), un pēc tam nospiediet SR taustiņu+R, lai noklausītos piezīmi.

Add comments

Varat pievienot slaidiem komentārus, ja, piemēram, pārskatāt citas personas darbu.

 1. Kad tiek atskaņots teksta fragments vai objekts, kuru vēlaties komentēt, slaida normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, R, C1. Tiek atvērta komentāru rūts. Tiek atskaņots "@mention or start a conversation" (Ģimenes kalendārs vai sākt sarunu).

 2. Ierakstiet komentāru. Lai sāktu jaunu rindiņu, varat nospiest taustiņu Enter.

 3. Lai saglabātu komentāru, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Post" (Izlikt ziņu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai izietu no komentāru rūts, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6.

 5. Lai aizvērtu komentāru rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, R, P, P.

Komentāru lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir komentāri, un noklausīties komentārus.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots slaida numurs un tā vieta slaidu sarakstā.

 2. Lai pārlūkotu slaidu sarakstu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Ja slaidā ir runātāja piezīmes, tiek atskaņots "Has comments" (Ir komentāri).

 3. Lai atvērtu komentāru rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, R, P, P. Tiek atskaņots "Comments pane" (Komentāru rūts).

  Ja komentāru rūts jau ir atvērta, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6 vai Ctrl+Shift+F6, līdz tiek atskaņots "Comments pane" (Komentāru rūts).

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Comment card" (Komentāra kartīte). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos starp komentāru kartītēm, un kreiso un labo bulttaustiņu, lai pārvietotos pa komentāriem katrā kartītē. Kad piesājaties tiem, ekrāna lasītājs lasa komentārus.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×