Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Strādājiet jebkur no jebkuras ierīces ar Microsoft 365

Jauniniet uz Microsoft 365, lai strādātu jebkur, izmantojot jaunākos līdzekļus un atjauninājumus.

Jaunināt tūlīt
Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Word ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ātri veiktu visus svarīgos pamatuzdevumus, piemēram, atvērtu, izveidotu un lasītu dokumentu vai pievienotu lappušu numurus. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Atveriet programmu Word

Darba sākšana ar jaunu Word dokumentu.

 1. Nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet “Word” un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta programma Word.

Pierakstīšanās Microsoft kontā

Lai maksimāli izmantojiet Word līdzekļus, pierakstieties savā Microsoft kontā.

 1. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Atveriet Word. Jūs nokļūstat skatā veidnes. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "pierakstīties, lai maksimāli izmantojiet Office", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Ja jūs jau rediģējat dokumentu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F, lai atvērtu izvēlni Fails . Pēc tam nospiediet taustiņu D, S. Diktors atskaņo: "kontu logs". JAWS jūs dzirdat: "konti".

 2. Ierakstiet savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors atskaņo: "Password, editing Text" (parole). Sadaļā JAWS tiek atskaņots "Password, Edit" (parole, rediģēt). Ierakstiet tekstu.

 3. Ierakstiet savu paroli un nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Ja izmantojat organizācijas kontu, pierakstīšanās darbības var nedaudz atšķirties. Piemēram, jāizmanto PIN kods vai viedkarte.

  Padoms.: Ja neesat izrakstījies no Word pēdējā lietošanas reizē, programma tiek atvērta bez uzaicinājuma pierakstīties.

Nesen lietota dokumenta atvēršana

Visi dokumenti, ar kuriem nesen strādājāt, ir atrodami vienuviet.

 1. Pēc Word atvēršanas spiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots nesen lietota dokumenta nosaukums.

 2. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamā dokumenta nosaukums, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Jauna tukša dokumenta izveide

 1. Atveriet Word. Fokuss ir vērsts uz jauna, tukša dokumenta izveides opciju.

 2. Lai izveidotu dokumentu, nospiediet taustiņu ENTER.

  Jūs dzirdat dokumenta noklusējuma nosaukumu, kam seko "rediģēšana". Fokuss tiek pārvietots uz dokumenta pamatteksta rediģēšanas apgabalu.

 3. Dokumentā ierakstiet tekstu. Norādījumus par teksta formatēšanu dokumentā skatiet sadaļā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu.

Dokumenta saglabāšana

Lai saglabātu dokumentā veiktās izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+S.

 1. Lai saglabātu dokumentu ar citu nosaukumu, citā atrašanās vietā vai citā failu formātā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, A.

 2. Lai atlasītu saglabāšanas vietu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, pēc tam spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgās atrašanās vietas nosaukums.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Enter file name here” (Šeit ievadiet faila nosaukumu), un ierakstiet nepieciešamo nosaukumu.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Save as type Word document star dot docx” (Saglabāt ar tipu Word dokuments zvaigznīte punkts docx).

 5. Lai mainītu faila tipu, nospiediet atstarpes taustiņu un pēc tam spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamā faila tipa nosaukums. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Norādījumus par citām saglabāšanas opcijām skatiet rakstā ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word saglabātu dokumentu.

Dokumenta lasīšana

Lai lietotu teksta lasīšanas komandas, fokusam ir jābūt dokumenta pamatteksta apgabalā.

 • Lai lasītu visu tekstu no kursora atrašanās vietas līdz beigām, nospiediet SR taustiņu + CTRL + R.

 • Lai lasītu pašreizējo rindkopu, nospiediet SR taustiņu + CTRL + K.

 • Lai lasītu nākamo vai iepriekšējo rindiņu, nospiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu.

 • Lai lasītu nākamo vai iepriekšējo vārdu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labā vai kreisā bultiņa.

 • Lai pārtrauktu lasīšanu, nospiediet taustiņu Ctrl.

Stilu lietošana

Izmantojiet iebūvētos stilus, lai dokumentam piešķirtu vienmērīgu izskatu. Izmantojot stilus, varat arī uzlabot dokumenta pieejamību un lietojamību.

 1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties lietot stilu.

 2. Lai atvērtu izvēlni stili , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, L.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu pieejamo stilu sarakstu.

 4. Kad tiek atskaņots vēlamais stils, nospiediet taustiņu ENTER, lai to lietotu savā dokumentā.

Navigācija pēc virsrakstiem

Varat ātri pārvietoties no viena virsraksta uz citu, izmantojot navigācijas rūti.

 1. Lai ieslēgtu navigācijas rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, K. Tiek atskaņots “Search document, editing” (Meklēt dokumentā, rediģēšana).

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Selected, headings tab item” (Atlasīts, virsrakstu cilnes vienums).

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai pārlūkotu virsrakstu sarakstu. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc virsrakstus.

 4. Lai pārvietotos uz virsrakstu, nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz virsraksta rindiņas sākumu dokumenta pamattekstā.

Meklēšana dokumentā

Izmantojiet meklēšanu, lai dokumentā ātri atrastu noteiktu vārdu vai konkrētu elementu, piemēram, attēlu.

Vārdu meklēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F. Tiek atskaņots "Navigation, Search a document" (Navigācija, meklēšanu dokumentā).

 2. Ierakstiet meklējamos vārdus. Meklēšanas rezultātu saraksts tiek atjaunināts, kamēr rakstāt.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots teksts "Search results list" (Meklēšanas rezultātu saraksts) un pirmais rezultāts.

 4. Lai pārvietotos pa sarakstu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Diktors nosauc rezultātus.

Noteiktu elementu meklēšana

Lai meklētu noteiktu elementu, piemēram, attēlu vai komentāru no noteiktas personas.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F. Tiek atskaņots "Navigation, Search a document" (Navigācija, meklēšanu dokumentā).

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Caps lock + labais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots "More options, collapsed, menu item" (izvēlnes elements papildopcijas, sakļauts) un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt + lejupvērstā bultiņa, lai izvērstu izvēlni.

 3. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek nosaukts nepieciešamais elements, piemēram, "Graphic" (Grafika), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai veiktu atlasi.

  Ja elementam ir apakšizvēlne, tiek atskaņots elementa nosaukums un "Collapsed, menu item" (Sakļauts, izvēlnes vienums). Nospiediet labo bultiņu, lai to izvērstu.

 4. Fokuss tiek pārvietots uz nākamā rezultāta pogu. Lai pārvietotos pa rezultātiem, spiediet taustiņu Enter.

Lappušu numuru pievienošana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, N, U. Jūs dzirdat: "galvene un kājene, lapas augšā." Tiek atvērta lappušu numerācijas izvēlne un fokuss ir vērsts uz pirmo opciju.

 2. Lai pārlūkotu izvēlni, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan nepieciešamās opcijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts lappuses numura stilu saraksts.

 3. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan nepieciešamās opcijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Ja izvēlaties pievienot lappušu numurus lappuses augšā vai apakšā, vai arī lappuses piemalē, tiek atvērta rūts Galvene vai Kājene. Lai aizvērtu rūti un atgrieztos dokumenta rediģēšanas režīmā, nospiediet taustiņu Esc.

Dokumentu drukāšana

Ja jums ir nepieciešami drukāti Word dokumenta eksemplāri, tos var ērti izdrukāt.

 1. Lai drukātu dokumentu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P. Tiek atvērts dialoglodziņš Drukāšana. Lai drukātu ar noklusējuma iestatījumiem, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Lai mainītu drukas iestatījumus, spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp opcijām.

 3. Lai atvērtu opciju sarakstu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai pārvietotos opciju sarakstā, spiediet bulttaustiņus. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai drukātu ar jaunajiem iestatījumiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Kā palielināt kontrastu, izmainot dizainu

Varat atrast Word vieglāk lietojamu, ja pielāgojat dizainu, kas nodrošina lielāku kontrastu.

Padoms.: Šīs izmaiņas ietekmē visas Microsoft 365 lietojumprogrammas.

 1. Backstage skatā atveriet Office kontu, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+F, D. Ja izmantojat ekrāna lasītāju, tiek atskaņots “Account tab” (Cilne Konts), un fokuss tiek pārvietots uz lodziņu Office dizains.

 2. Lai atvērtu lodziņu Office dizains, nospiediet taustiņus Y, 1. Tiek nosaukts pašlaik atlasītais dizains.

 3. Atlasiet dizainu un nospiediet taustiņu Enter. Dizains Tumši pelēka nodrošina vislielāko kontrastu.

Padoms.: Iespējams, vēlēsities izmantot dizainu ar lielāku kontrastu arī operētājsistēmā Windows vai izmantot citus pieejamības iestatījumus. Papildinformāciju skatiet rakstā Datora lietošanas atvieglošana.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Īsinājumtaustiņi programmā Word

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Izmantojiet TalkBack, iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai veiktu visus svarīgos pamatuzdevumus Word darbam ar Android, piemēram, atvērtu, izveidotu un lasītu dokumentu vai pievienotu lappušu numurus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Programmas Word atvēršana un pierakstīšanās tajā

Izmantojiet Word darbam ar Android līdzekļus un izmantojiet savus dokumentus neatkarīgi no savas atrašanās vietas, pierakstoties pakalpojumā Word. Word varat arī atvērt, nepierakstoties.

 1. Tālrunī ar diviem pirkstiem pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu sākuma ekrānu, kur atrodas Word darbam ar Android lietojumprogramma.

 2. Ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz TalkBack atskaņo lietojumprogrammas nosaukumu.

 3. Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in” (Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Get things done on the go” (Padariet darbus, kad esat ceļā).

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Ja jums nav konta, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign up for free” (Reģistrēties bez maksas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ierakstiet e-pasta adresi, tālruņa numuru vai Skype adresi, kuru izmantojāt, lai izveidotu savu kontu.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next button” (Poga Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ierakstiet savu paroli.

 9. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Jauna tukša dokumenta izveide

 1. Atveriet Word darbam ar Android, velciet pa labi, līdz tiek atskaņots "New Button" (poga jauns), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Jauns ar dokumentu veidņu galerijā atlasītu veidni Tukšs dokuments.

 2. Lai atvērtu jaunu, tukšu dokumentu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Jaunais dokuments tiek atvērts drukas izkārtojuma skatā. Fokuss ir vērsts uz dokumenta pamattekstu, un tiek parādīta ekrāntastatūra.

 4. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai dokumentā rakstītu tekstu. Pēc tam pavelciet uz leju un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu tastatūru.

  Norādījumus par teksta formatēšanu dokumentā skatiet sadaļā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu.

Nesen lietota dokumenta atvēršana

Visi dokumenti, ar kuriem nesen strādājāt, ir atrodami vienuviet.

 1. Atverot programmu Word darbam ar Android, tiek uzskaitīti nesen atvērtie dokumenti.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots vajadzīgā dokumenta nosaukums. Pārvietojoties pa dokumentiem, VoiceOver nesen lietotos dokumentus paziņo kā “<file name>, located in <location>” (<faila nosaukums>, atrodas šeit: <atrašanās vieta>).

 3. Lai atvērtu dokumentu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, tiklīdz atrodat nepieciešamo dokumentu:

Dokumenta saglabāšana

Strādājot ar dokumentu, Word darbam ar Android to automātiski saglabā OneDrive krātuvē, tāpēc jums nav jādomā par saglabāšanu. Norādījumus par to, kā pārdēvēt dokumentu vai saglabāt dokumenta kopiju savā ierīcē, skatiet šeit: ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word saglabātu dokumentu.

Dokumenta lasīšana

Lai skatā Rediģēšana lietotu teksta lasīšanas žestus, fokusam ir jābūt dokumenta pamatteksta apgabalā.

 • Lai lasītu visu lapā esošo saturu, pavelciet pa labi, lai pārietu uz pirmo tekstlodziņu, attēlu vai saiti uz lapu. TalkBack sāk satura lasīšanu.

  Lai lasītu nākamo tekstlodziņu, attēlu vai saiti, pavelciet pa labi.

 • Lai pārtrauktu lasīšanu, ar vienu pirkstu pieskarieties ekrānam.

Lappušu numuru pievienošana

 1. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, More Option switch" (nav atzīmēts), un pēc tam ekrānā veiciet dubultskārienu. Jūs dzirdat: "Tab Menu" (cilne), kam seko pašlaik atlasītā cilne, piemēram, "Home, selected" (Sākums).

 2. Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Tiek atvērta cilne izvēlne.

 3. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Insert Tab" (cilne ievietošana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Page Number menu" (izvēlnes numurs izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vēlamā lappuses numura vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Tiek atvērta izvēlne galvenes & kājene . Ja vēlaties mainīt lappušu numuru opcijas, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Page Number menu" (izvēlnes numuru izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Velciet pa labi, līdz dzirdat vēlamo opciju, un veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 7. Lai aizvērtu galvenes & kājenes izvēlni, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Close header un Footer, Button" (poga slēgt galveni un kājeni), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas dokumenta rediģēšanas apgabalā.

Dokumentu drukāšana

Drukājiet dokumentu tieši no Android tālruņa, izmantojot Wi-Fi printeri. Pirms sākat, pārliecinieties, vai jūsu tālrunim un printerim ir savienojums ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.

 1. Sava Word dokumenta skatā Rediģēšana pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “File button” (Poga Fails). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu. Tiek atvērta izvēlne Fails.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Ja šī ir pirmā reize, kad Word dokumentu drukājat no tālruņa, tiek atvērts dialogs ar lūgumu atļaut izveidot savienojumu ar tiešsaistes pakalpojumu, kas failu sagatavo drukāšanai. Lai turpinātu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Allow button” (Poga Atļaut), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts printera dialogs, un TalkBack atskaņo “Print dialog” (Dialogs Drukāšana).

 3. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Drop-down list, select a printer” (Nolaižamais saraksts, atlasiet printeri), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai izmantotu noklusējuma printeri, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Printeris tiek atlasīts, un fokuss tiek pārvietots uz drukas dialogu.

 5. Lai drukātu dokumentu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print document” (Drukāt dokumentu), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Dokuments tiek drukāts, un jūs atgriežaties savā dokumentā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju diktors, lai veiktu visus svarīgos pamatuzdevumus Word Mobile, piemēram, atvērtu, izveidotu un lasītu dokumentu vai pievienotu lappušu numurus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Programmas Word atvēršana un pierakstīšanās tajā

 1. Tālruņa sarakstā Visas programmas slidiniet vienu pirkstu uz leju, līdz diktors atskaņo Word.

 2. Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "sāksim pierakstīties".

 4. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Ja neesat pierakstījies citā Office lietojumprogrammā savā ierīcē vai vēlaties pievienot jaunu kontu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots tā konta tips, kuru vēlaties izmantot, lai pierakstītos, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to atlasītu.

  • Ja esat jau pierakstījies citā Office lietojumprogrammā savā ierīcē un vēlaties izmantot to pašu kontu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots šī konta nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to atlasītu.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Continue button” (Poga Turpināt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ja izmantojāt jaunu kontu, tiek atskaņots "Cancel Button" (poga Atcelt). Ja izmantojāt esošu kontu, esat gatavs izmantot Word Mobile.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "e-pasta adrese, Rediģējams teksts".

 7. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam izmantojiet ekrāntastatūru, lai ievadītu savu e-pasta adresi.

 8. Slidiniet pirkstu uz ekrāna augšdaļas, līdz tiek atskaņots "Next Button" (poga Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Password" (parole), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ekrāntastatūra tiek parādīta ekrāna apakšdaļā.

 10. Paroles rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 11. Slidiniet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek atskaņots "sign in Button" (poga pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "kontu, ko esat pievienojis šai programmai."

 12. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Close button" (poga slēgt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Nesen lietota dokumenta atvēršana

Visi dokumenti, ar kuriem nesen strādājāt, ir atrodami vienuviet.

 1. Pēc Word Mobile atvēršanas pavelciet pa labi. Pārvietojoties pa dokumentiem, Diktors nesen lietotos dokumentus paziņo kā “<file name>, located in <location>” (<faila nosaukums>, atrodas šeit: <atrašanās vieta>).

 2. Lai atvērtu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, tiklīdz atrodat nepieciešamo dokumentu:

Jauna tukša dokumenta izveide

 1. Atveriet programmu Word Mobile un pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New button” (Poga Jauns), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Tiek atvērts jaunais logs, un fokuss ir uz jaunu, tukšu dokumenta veidni.

 3. Lai atvērtu jaunu, tukšu dokumentu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, tiklīdz tiek atskaņots “Blank document” (Tukšs dokuments).

 4. Jaunais dokuments tiek atvērts drukas izkārtojuma skatā. Fokuss ir vērsts uz dokumenta pamattekstu, un tiek parādīta ekrāntastatūra.

 5. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai dokumentā rakstītu tekstu.

  Norādījumus par teksta formatēšanu dokumentā skatiet sadaļā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu.

Dokumenta saglabāšana

Strādājot ar dokumentu, Word Mobile to automātiski saglabā OneDrive krātuvē, tāpēc jums nav jādomā par saglabāšanu. Norādījumus par to, kā pārdēvēt dokumentu vai saglabāt dokumenta kopiju savā ierīcē, skatiet šeit: ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word saglabātu dokumentu.

Dokumenta lasīšana

Lai skatā Rediģēšana lietotu teksta lasīšanas žestus, fokusam ir jābūt dokumenta pamatteksta apgabalā.

Lai lasītu lapas saturu, naviģējiet uz lapu, kuru vēlaties lasīt, pēc tam novietojiet pirkstu lapā un velciet uz leju. Diktors lasa rindiņas, attēlus un saites, tiklīdz pieskaraties atbilstošajam elementam.

Meklēšana dokumentā

 1. Slidiniet ar vienu pirkstu uz ekrāna augšdaļā pa labi, līdz tiek atskaņots "Find Button" (poga Meklēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "Find Search Box, editing" (meklēšanas lodziņa). Ekrāntastatūra tiek parādīta ekrāna apakšdaļā.

 2. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu meklējamo vārdu vai frāzi.

 3. Slidiniet vienu pirkstu uz ekrāna augšdaļu, līdz tiek atskaņots "Find Next Button" (poga atrast nākamo), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, līdz esat izgājis cauri visiem atbilstošajiem vārdiem vai frāzēm.

 4. Lai aizvērtu atrašanas joslu, velciet ar pirkstu pa ekrāna augšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots "Close Find bar (poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Lappušu numuru pievienošana

 1. Ar vienu pirkstu velciet pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots "More Options, Button, sakļauts", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "ciļņu atlasītāja saraksts", kam seko pašreizējās cilnes nosaukums.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu ciļņu sarakstu.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "insert" (ievietošana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "page number, Button" (poga lappuses numurs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots nepieciešamās lappuses numura pozīcijas opcijas, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne galvenes & kājene .

 6. Ja vēlaties mainīt lappušu numuru opcijas, Slidiniet pirkstu ekrāna apakšdaļā, līdz tiek atskaņots "page number, Button" (poga lappuses numurs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Velciet pa labi, līdz dzirdat vēlamo opciju, un veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 7. Lai izietu no galvenes & kājenes izvēlnes, velciet pirkstu pa ekrāna apakšdaļu, līdz tiek atskaņots "Close Group, close galvenes un kājenes poga", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Dokumentu drukāšana

Drukājiet dokumentu tieši no Windows tālruņa, izmantojot Wi-Fi printeri. Lai pārbaudītu, vai jūsu printeris tiek atbalstīts, skatiet sarakstu šajā rakstā: Atbalstītie printeri darbam ar Windows 10 Mobile. Pārliecinieties arī par to, vai jūsu tālrunim un printerim ir savienojums ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.

 1. Word dokumenta skatā Rediģēšana ar pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items” (Vienumi), un pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “File button” (Poga Fails). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu. Tiek atvērta izvēlne Fails.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu dialogu Drukāšana.

 3. Lai pārbaudītu, vai ir atlasīts pareizais printeris, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Printer, combo box” (Printeris, kombinētais lodziņš). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Diktors lasa atlasītā printera nosaukumu un norāda, cik šeit ir opciju (piemēram, “1 of 5” (1 no 5)). Lai atlasītu printeri, pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots nepieciešamā printera nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai drukātu dokumentu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai dokumentu nosūtītu uz printeri.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana programmā Word, lai pārbaudītu pareizrakstību dokumentā

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Izmantojiet Word darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ātri veiktu visus svarīgos pamatuzdevumus, piemēram, atvērtu, izveidotu un lasītu dokumentu vai pievienotu lappušu numurus. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja lietojat Word darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Tā kāWord darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Word darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Word darbam tīmeklī atvēršana un pierakstīšanās tajā

Pierakstieties Word darbam tīmeklī un izmantojiet savus dokumentus neatkarīgi no savas atrašanās vietas.

 1. Pārlūkprogrammā dodieties uz Office.com. Tiek atvērta pierakstīšanās lapa.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "pierakstīties savā kontā", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērta izvēlne izvēlēties kontu.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izmantotu esošu kontu, lai pierakstītos, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukts nepieciešamais konts, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai pievienotu jaunu kontu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "use Another Account, Button" (poga izmantot citu kontu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Ierakstiet savu e-pasta adresi, tālruņa numuru vai Skype adresi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Ierakstiet savu paroli un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Word, link” (Saite Word), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek atvērta programma Word darbam tīmeklī. Jūs dzirdat: "Microsoft Word darbam tīmeklī." Fokuss ir cilnē Fails ar dokumentu veidņu galerijā atlasītu veidni Jauns tukšs dokuments.

Nesen lietota dokumenta atvēršana

Visi dokumenti, ar kuriem nesen strādājāt, ir atrodami vienuviet.

 1. Pēc Word darbam tīmeklī atvēršanas spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots nesen lietota dokumenta nosaukums.

 2. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamā dokumenta nosaukums, pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Dokuments tiek atvērts lasīšanas skatā.

 3. Lai rediģētu dokumentu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Document, button sakļauts", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Nospiediet lejupvērsto bultiņu. Jūs dzirdat: "rediģēt pārlūkprogrammā".

 5. Nospiediet taustiņu Enter. Dokuments tiek atvērts rediģēšanas skatā.

Dokumenta atvēršana programmas Word pilnā versijā

Ja jums ir Word pilna datora versija, tad, strādājot ar failiem, tiek piedāvātas daudz citas iespējas. Ir viegli atvērt pilno versiju no Word darbam tīmeklī.

 1. Dokumentā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + O. Dokuments tiek atvērts datora versijā.

 2. Pārejiet atpakaļ uz Word darbam tīmeklī un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + W, lai aizvērtu pārlūkprogrammas cilni.

Pārslēgšanās uz rediģēšanas skatu, lai veiktu izmaiņas

Dažkārt Word darbam tīmeklī atver dokumentu lasīšanas skatā. Lai dokumentā varētu veikt izmaiņas, ir jāpārslēdzas uz rediģēšanas skatu.

 1. Lasīšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Edit Document, button sakļauts", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots “Menu” (Izvēlne).

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Edit in Browser" (rediģēt pārlūkprogrammā), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Dokuments tiek atvērts rediģēšanas skatā.

Jauna tukša dokumenta izveide

 1. Atveriet Word darbam tīmeklī. Fokuss ir uz veidnes, lai iegūtu jaunu, tukšu dokumentu.

 2. Lai atvērtu jaunu, tukšu dokumentu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Fokuss tiek pārvietots uz rediģēšanas apgabalu dokumenta pamattekstā, drukas izkārtojuma skatā.

 4. Dokumentā ierakstiet tekstu. Norādījumus par teksta formatēšanu dokumentā skatiet sadaļā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu.

Dokumenta saglabāšana

Word darbam tīmeklī automātiski saglabā dokumentu OneDrive, kamēr strādājat, tāpēc jums nav jāuztraucas par saglabāšanu. Norādījumus par to, kā pārdēvēt dokumentu vai saglabāt dokumenta kopiju savā ierīcē, skatiet šeit: ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word saglabātu dokumentu.

Dokumenta lasīšana

Lai rediģēšanas skatā izmantotu teksta lasīšanas komandas, fokusam ir jābūt dokumenta pamatteksta apgabalā.

 • Lai lasītu visu tekstu no kursora atrašanās vietas līdz beigām, nospiediet SR taustiņu + CTRL + R.

 • Lai lasītu pašreizējo rindkopu, nospiediet SR taustiņu + CTRL + K.

 • Lai lasītu nākamo vai iepriekšējo rindiņu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + LEJUPVĒRSTAIS vai AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ.

 • Lai lasītu nākamo vai iepriekšējo vārdu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labā vai kreisā bultiņa.

 • Lai pārtrauktu lasīšanu, nospiediet taustiņu Ctrl.

Navigācija pēc virsrakstiem

Varat ātri pārvietoties no viena virsraksta uz citu, izmantojot navigācijas rūti.

 1. Lai ieslēgtu navigācijas rūti, rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņota pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu W, K. Jūs dzirdat: "Search Document for, editing" (meklēšanas dokuments).

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai pārlūkotu virsrakstu sarakstu. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc virsrakstus.

 3. Lai pārvietotos uz virsrakstu, nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz virsraksta rindiņas sākumu dokumenta pamattekstā.

Meklēšana dokumentā

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F. Jūs dzirdat: "meklējiet dokumentu". Fokuss ir uz meklēšanas teksta lauku.

 2. Ierakstiet meklējamos vārdus. Atskan pirmo meklēšanas rezultātu konteksts.

 3. Lai pārietu uz nākamo meklēšanas rezultātu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Next Result Button" (Nākamais rezultāts, poga), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lappušu numuru pievienošana

 1. Dokumentā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, N, U. Tiek atvērta izvēlne Pievienot galvenei vai kājenei .

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan nepieciešamās lappušu numuru stila opcijas, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Tiek atvērts galvenes un kājenes rediģēšanas apgabals. Lai izietu no apgabala un atgrieztos dokumenta pamattekstā, nospiediet taustiņu ESC.

Dokumentu drukāšana

Ja jums ir nepieciešami drukāti Word dokumenta eksemplāri, tos var ērti izdrukāt.

 1. Lai drukātu dokumentu, rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + P. Tiek atvērts dialoglodziņš Drukāšana. Lai drukātu ar noklusējuma iestatījumiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Print Button" (poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Lai mainītu drukas iestatījumus, spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp opcijām.

 3. Lai atvērtu opciju sarakstu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai pārvietotos opciju sarakstā, spiediet bulttaustiņus. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai drukātu ar jaunajiem iestatījumiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Print Button" (poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu attēlu

Īsinājumtaustiņi programmā Word

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×