Kā kopēt iestatīšanas tabulas no viena uzņēmuma uz citu programmatūrā Microsoft Dynamics GP (KB 872709)

Strādājiet jebkur no jebkuras ierīces ar Microsoft 365

Jauniniet uz Microsoft 365, lai strādātu jebkur, izmantojot jaunākos līdzekļus un atjauninājumus.

Jaunināt tūlīt

KB 872709

IEVADS

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā kopēt iestatīšanas tabulas no viena uzņēmuma uz citu uzņēmumu programmatūrā Microsoft Dynamics GP.

Papildinformācija

Šajā sarakstā iekļautas iestatīšanas tabulas, kuras var kopēt jaunā uzņēmuma datu bāzē.


Piezīme Kad tabulas ir kopētas jaunajā uzņēmumā, palaidiet funkciju Pārbaudīt saites visos moduļos jaunajā uzņēmumā. Lai palaistu funkciju Pārbaudīt saites, izpildiet norādījumus, kas attiecas uz jūsu programmas versiju:

 • Microsoft Dynamics GP 10.0 un Microsoft Dynamics GP 2010 un jaunākas versijas:

  Izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Uzturēšana un pēctam noklikšķiniet uz Pārbaudīt saites.

Finanses

GL00100 Kontu diagramma (kontu šablons)
Piezīme Nekopējiet GL00101.

GL00102 Konta kategoriju šablons

GL00103 fiksētas sadales šablons

GL00104 mainīgo sadales šablons

GL00105 konta indeksa šablons

CM00100 CM Checkbook Master

CM40100 naudas pārvaldības iestatīšana

CM40101 naudas pārvaldības transakciju tipa iestatīšana

GL00200 budžeta šablona fails

GL00201 budžeta kopsavilkuma šablona fails

GL40000 vispārīgās grāmatas iestatīšana

GL40100 ātrā žurnāla iestatīšana

GL40101 Ātrā dienasgrāmatas konta iestatīšana

GL40200 segmenta apraksta šablons

SY04100 bankas šablons

MC40000 vairākvērtību iestatīšana

MC40100 vairākvērtību likmes tipa iestatīšana

ASI*.* Papildu uzmeklēšanas faili


Pirkums

PM00100 PM Class Master File

PM00101 Vendor Class Accounts

PM00200 PM Vendor Master File

PM00203 Vendor Accounts

PM00300 PM Address Master

PM40100 PM iestatīšanas fails

PM40101 PM perioda iestatīšanas fails

PM40102 Payables Document Types

PM40103 Payables Distribution Type SETP

POP00101 Pircēja šablons

POP40100 pirkumu iestatīšanas tabula

POP40600 Purchasing Non-IV Item Currency Setup

ASI*.* Papildu uzmeklēšanas faili 

Pārdošana

IVC40100 rēķina iestatīšana

IVC40101 Invoicing Document Setup

RM00101 Klientu šablons

RM00102 klientu šablona adrešu fails

RM00105 National Accounts Master

RM00201 RM Class Master

RM00301 RM Pārdevēju šablona faili

RM00303 pārdošanas teritorijas pamatfails

RM40101 RM moduļa iestatīšanas fails

RM40201 RM perioda iestatīšana

RM40401 dokumenta tipa iestatīšanas fails

SOP00100 pārdošanas procesu šablons

SOP00200 pārdošanas potenciālo klientu šablons

SOP40100 pārdošanas iestatīšana

SOP40200 pārdošanas tipa ID iestatīšana

SOP40201 pārdošanas noklusējuma procesa iestatīšana

SOP40300 pārdošanas dokumenta iestatīšana

SOP40400 pārdošanas lietotāja definētas tabulas iestatīšana

SOP40500 pārdošanas šablona skaitļu iestatīšana

SOP40600 pārdošanas ārpus IV vienuma valūtas iestatīšana

ASI*.* Papildu uzmeklēšanas faili


Krājumi

BM00101 Bill of Materials Header

BM00111 Bill of Materials Component

BM40100 Materiālu komplekta iestatīšana

VIENUMU šablons IV00101

IV00102 vienumu daudzuma šablons

IV00103 Item Vendor Master

IV00104 Item Kit Master

IV00105 Item Currency Master

IV00106 vienuma iegāde

IV00107 Item Price List Options

IV00108 Item Price List

IV00109 vienumu sērijas numura maska

IV40100 krājumu kontroles iestatīšana

IV40201 U krājumu M grafika iestatīšana

IV40202 U krājumu grafika detalizētas informācijas iestatīšana

IV40400 Vienumu klases iestatīšana

IV40401 vienumu klases valūtas iestatīšana

IV40500 vienumu partijas kategorijas iestatīšana

IV40600 vienumu kategorijas iestatīšana

IV40700 vietnes iestatīšana

IV40800 cenu līmeņa iestatīšana

IV40900 Price Group Master

IV41000 akciju kalendārs

IV41001 akciju kalendāra izņēmumu dienas

ASI*.* Papildu uzmeklēšanas faili


Uzņēmums

SY00300 konta formāta iestatīšana

SY01100 konta šablona posting

SY02200 dienasgrāmatas žurnāla galamērķi

SY02300 Posting Settings

SY03000 piegādes metožu šablons

SY03100 kredītkaršu šablons

SY03300 maksājumu nosacījumu šablons

SY40100 finanšu perioda iestatīšana

SY40101 finanšu perioda galvene

TX00101 Sales/Purchases Tax Schedule Header Master

TX00102 Pārdošanas/pirkumu nodokļu grafika šablons

TX00201 Pārdošanas/pirkumu nodokļu šablons

STN*.* Printeru iestatīšana ar nosaukumu

ASI*.* Dynamics Explorer faili


ASV algu saraksta
Kopējot algu iestatīšanas informāciju no viena uzņēmuma citā uzņēmumā, tiek izmantotas šādas iestatīšanas tabulas:

UPR40100 algu saraksta bezdarba iestatīšana

UPR40101 Algu saraksta bezdarba TSA

UPR40200 algu iestatīšana

UPR40301 algu pozīcijas iestatīšana

UPR40500 algu saraksta iestatīšana

UPR40501 algu nodokļu izdevumi/ājiet iestatīšana


UPR40600 algu saraksta koda iestatīšana

UPR40700 algu saraksta darbinieku iestatīšana

UPR40800 algu priekšrocību iestatīšana

UPR40801 algu priekšrocība, ņemot vērā iestatīšanu

UPR40900 algu ieturējumu iestatīšana

UPR40901 algu ieturējums, ņemot vērā iestatīšanu

UPR40902 algu ieturējumu secības iestatīšana

UPR41100 algu valsts koda iestatīšana

UPR41200 algu saraksta klases iestatīšana

UPR41201 algu saraksta detalizētās informācijas iestatīšana

UPR41400 algu saraksta lokālā nodokļa iestatīšana

UPR41401 Algu saraksta lokālās nodokļu tabulas iestatīšana

UPR41500 algu maiņas koda iestatīšana

UPR41700 algu iestatīšanas pārraugs

UPR41800 algu maksimālā ieturējuma iestatīšana (tikai Microsoft Dynamics GP 10.0)

UPR41801 algu saraksta stāvoklis/fed iestatīšana (tikai Microsoft Dynamics GP 10.0)

UPR41900 algu peļņas iestatīšana (tikai Microsoft Dynamics GP 10.0)

UPR41901 Algu algu algu kodi (tikai Microsoft Dynamics GP 10.0)

UPR41902 algu ieturējumus (tikai Microsoft Dynamics GP 10.0)

Piezīme. Ja kopējat UPR40500 failu, publicējiet kontus, kas ir identiski kopējamā uzņēmuma kontiem.
 

Algu saraksta paplašinājumi (ieturējums arars, apmaksājamo maksājumu integrācija algu aprēķinam, virsstundas likmes pārvaldnieks)

ORM_UPR_SETP_OT_DTL

ORM_UPR_SETP_OT_HDR

UPR40600_OT

APR_DIA40100

APR_DIA40200

APR_UPR40500

APR_UPR40900

APR_PIP40100


Papildu algu saraksta

APR40600

APR41100

APR41101

APR41501

APR41601

APR_APR70901

APR_APR70900

APR_UPR40500

APR_APR40101

APR_APR40100


Kanādas algu saraksta

CPY10010 CDN algu saraksta darba devējs

CPY10020 CDN algu saraksta nodaļas šablons

CPY10030 CDN algu saraksta darbinieku amats

CPY10050 CDN algu saraksta darbinieku klase

CPY10051 CDN algu saraksta klases pievienotais algu kodu fails

CPY10060 CDN algu saraksta koda šablons

CPY10061 CDN algu saraksta algu kodam pievienotie algu kodi

CPY10062 CDN algu saraksta ienākumiem pievienotie algu kodi

CPY10063 CDN algu saraksta tabulu kodi

CPY10064 CDN algu aprēķina likmes tabulas

CPY10070 CDN algu saraksta WCB šablons

CPY10075 CDN algu saraksta WCB administrēšana

CPY10080 CDN algu saraksta lietotājs, par ko ir samaksājis

CPY10081 CDN algu saraksta lietotāja nolaižamās virknes

CPY10082 CDN algu atskaišu kodi

CPY10170 CDN algu saraksta darbinieku unions

CPY10171 CDN algu saraksta UnionAttached pay codes

CPY20200 CDN algu saraksta darbu šablons

CPY20201 CDN algu posma šablons

CPY20700 P_Security_Group_MSTR

CPY20705 P_Security_Group_Detail

CPY20710 P_Security_User_MSTR

Piezīme Ja šī informācija ir tā pati, varat kopēt arī šos failus:
CPY20100 CDN algu saraksta vadības šablons

CPY20110 CDN algu saraksta NO iestatīšanas informācija

CPY20111 CDN algu saraksta CIĀN algu kodi


Cilvēkresurss

BE020230 HR_Benefit_SETP

BE021030 BEN2_FMLA_Line

BE031000 BEN_FMLA_INFO

HR2Ben21 HR_Benefit_Tiers_SETP

HR2Ben11 HR_Benefit_Fund

HR2Ben12 HR_Benefit_MDVE_Table

HR2Ben13 HR_Benefit_Life_Premiums

HR2Ben14 HR_Venefit_MDVE_Types

HR2Div02 HR_Division2

HR2Tra01 HR_Train_Course

HR2Tra03 HR_Train_Class

HRCom022 HR_Company2_extra

HRDep022 HR_Department2_Extra

HRDiv022 HR_Division2_Extra

HRPBen05 HRP_BEN_FMLA_Set12Month

HRPro022 HR_Property

HRPppc01 HRP_Position_Pay_Code

HRsax012 HR_Salary_Matrix

HRsax022 HR_Salary_Matrix_Table

HRsax042 HR_Salary_Matrix_Col

HRsax032 darbinieku algu matricas rindas

HRtra042 HR_Train_Class_Skills

HRtrpc02 HR_Train_Position_Course_Class

HRtrps01 HR_Train_Position_Course

RV010221 HR_Review_LINE_V2

RV020221 HR_Review_Setup_LINE_V2

RV030221 HR_Review_Words_Setup_LINE

SK010230 HR_Skills_Line

TAAC0130 TA_SETP_Accrual_Type

TAPY0130 TA_Payroll_Link
Ievērojiet. TAPY0130 TA_Payroll_Link tika noņemta Microsoft Dynamics GP 9.0 un Microsoft Dynamics GP 10.0.

TAST0130 TA_Setup

TAST0230 TA_Attendance_reason

TAST0330 TA_Attendance_Types

TAST0532 TA_Pay_Period_accrual_LINE

TATM0130 TA_SETP_Types


Papildu cilvēkresursu resurss

APR_BLM41500

APR_BLM41501

APR_BLM41600

APR_BLM41601

APR_BLM41400

APR_BLM41401

APR_BLM41100

APR_BLM41101

APR_BLM41300

APR_BLM41301

APR_BLM41200

APR_BLM41201

APR_BLM42100

APR_BLM42101

APR_BLM42200

APR_BLM42201

APR_BLM43100

APR_BLM43200

APR_BLM43201

APR_BLM43300

APR_BLM43301

APR_APR40500

EHW40100

EHW40201

EHW40200

EHW40300

EHW40400

EHW40501

EHW40500

CLM40100

CLM40300

CLM40700

CLM40700

CLM40701

CLM40600

CLM40500

CLM40400

CLM40200


UZRietās nodaļas vadītājs

LĪDZĀS 40100

ARKĒV40101

ARKĒV40200

ARKĒV40201


Analītiskā grāmatvedība

AAG00400 aaTrxDimMstr (izmēri)

AAG00401 aaTrxDimCodeSetp (kodi)

AAG00402 aaTrxDimCodeNumSetp

AAG00403 aaTrxDimCodeBoolSetp

AAG00404 aaTrxDimCodeDateSetp

AAG00405 aaTrxDimRelation

AAG00406 aaTrxDimCodeRelation

AAG00407 AA trx dim pielāgošanas opcija

AAG00500 aaDateSetup
AAG00600 aaTreeMstr

AAG00601 aaTreeNodeMstr

AAG00602 aaTreeNodeLink

AAG00603 aaTreeNodeUserWork

AAG00605 aaTreeMstrDupe

AAG00700 aaOptionSetp

AAG00200 aaAccountMstr

AAG00201 aaAccountClassMstr

AAG00202 aaAccountClassDim

AAG00900 AA budžeta koka šablons

AAG00901 AA Budget Tree Trx Dim Master

AAG00902 AA Budget Tree Trx Dim Code Master

AAG00903 AA budžeta šablons

AAG00904 AA budžeta koka bilance

AAG00905 AA budžeta koka konta atlikums

AAG00906 AA budžeta koka skata darbs

AAG01000 AA UDF iestatīšanas opcija

AAG01001 AA UDF Trx Dim Setup

AAG01002 AA trx Dim CodeUDF uzturēšana


Piezīme. Ja kopējat analītiskās grāmatvedības (Analytical Accounting – AA) iestatīšanas tabulas no uzņēmuma A, kas ir aktivizējusi AA uzņēmumā B, kurā vēl nav aktivizēta AA, vispirms ir jāinstalē un jāaktivizē AA uzņēmumā B. Pēc AA aktivizēšanas uzņēmumā B kopējiet šīs AA iestatīšanas tabulas no uzņēmuma A. Pēc tam izmantojiet skriptu zināšanu bāzes (KB) raksta 897280 1. metodē, lai atjauninātu nākamās pieejamās vērtības, kas tiek glabātas tabulā AAG00102 Dynamics datu bāzē AA iestatīšanas tabulā. Šis skripts novērš kļūdu ziņojumu saņemšanu par primārās atslēgas problēmām.

Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:
 

897280 Kļūdas ziņojums, mēģinot publicēt analītiskās grāmatvedības transakcijas programmatūrā Microsoft Dynamics GP: "Nevar ievietot atslēgas dublikātu objektā"

Kā izveidot dublējumu

Lai izveidotu pilnu/pilnu datu bāzes dublējumu serverī SQL Server, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Logā Savienojuma izveide ar serveri atveriet SQL Server Management Studio. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Lodziņā Servera nosaukums ierakstiet tā servera nosaukumu, kurā darbojas SQL Server.

  2. Lodziņā Autentifikācija noklikšķiniet uz SQL autentifikācija.

  3. Pieteikšanās lodziņā ierakstiet sa.

  4. Lodziņā Password (Parole) ierakstiet sa sa lietotāja paroli un pēc tam noklikšķiniet uz Connect (Izveidot savienojumu).

 2. Izvērsiet SQL Server instanci.

 3. Izvērsiet mapi Datu bāzes.

 4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz DYNAMICS datu bāzes, norādiet uz Uzdevumiun pēc tam noklikšķiniet uz Dublēt....

 5. Logā Veidot datu bāzes dublējumu — DYNAMICS pārbaudiet, vai lodziņā Dublējuma tips ir atlasīts Pilns.

 6. Akceptējiet noklusējuma mērķi vai noklikšķiniet uz Pievienotun pēc tam uz Faila nosaukums.  Noklikšķiniet uz daudzpunktes pogas, lai pārlūkojot atrastu vietu, kur jāsaglabā datu bāzes dublējums.

 7. Ierakstiet dublējuma nosaukumu laukā Faila nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Piemēram, laukā Faila nosaukums ierakstiet Dynamics.bak.

 8. Noklikšķiniet uz Labi, lai izietu no mērķa loga.

 9. Noklikšķiniet uz cilnes MULTIVIDES OPCIJAS un atzīmējiet Pārrakstīt visas esošās dublējumu kopas (ja vēlaties pārrakstīt iepriekšējo dublējumu, nevis to pievienot). 

 10. Vēlreiz noklikšķiniet uz cilnes VISPĀRĪGI.  Pārskatiet un noklikšķiniet uz Labi, lai sāktu datu bāzes dublēšanu.

  Kad dublēšanas process būs pabeigts, tiks parādīts šāds ziņojums:

  Datu bāzes "DYNAMICS" dublēšana ir sekmīgi pabeigta.

 11. Atkārtojiet 1.–10. darbību katrā uzņēmuma datu bāzē.

Papildu tabulas Microsoft Business Solutions — great Plains 8.0

Šīs tabulas ir pievienotas lietojumprogrammā Microsoft Business Solutions — great Plains 8.0:
 

Pārdošana

SOP00300 Pārdošanas klienta vienuma aizstājējs (ir jākopē krājumu iestatīšana)

SOP10111 Pārdošanas picking instrukciju šablons

SOP40101 pārdošanas darbplūsmas iestatīšana
 


Krājumi

Detalizēta informācija par vienumu cenu sarakstu IV00113

NEAKTĪVIE VIENUMI IV00114

IV00115 vairāku ražošanas preču šablonsMicrosoft Dynamics GP 9.0 tika pievienota šāda tabula:

IV00117 vienumu vietnes nodalījuma prioritātesŅemiet vērā, ka ir pieejami arī šādi trīs rīki:

 • Vispārīgās grāmatas šablona ierakstu trigera rīks

 • The Receivables Management Master Records Trigger tool

 • The Payables Management Master Records Trigger tool

Šie rīki ļauj pievienot kontu, piegādātāju vai klientu pamatdatu bāzē un pēc tam veikt izmaiņas vienā datu bāzē vai visās datu bāzēs. Katrs rīks tiek pārdots atsevišķi vai to var iegādāties trīs rīku komplektā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar globālo atbalstu.

https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

Atsauces

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā pārsūtīt iestatīšanas informāciju starp uzņēmuma datu bāzēm, izmantojot Microsoft SQL un DTS, noklikšķiniet uz šī raksta numura, lai skatītu rakstu Microsoft zināšanu bāzē:
 

874208 Kā pārsūtīt iestatīšanas informāciju starp uzņēmuma datu bāzēm, izmantojot SQL Server 2005 vai SQL Server 2000

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā kopēt fiksēto līdzekļu iestatīšanas failus no esoša uzņēmuma uz jaunu uzņēmumu, izmantojot great Plains, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
 

852719 Fixed Assets setup files to copy from an existing company to a new company in Microsoft Dynamics GP

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā sākt no sākuma tikai ar projekta iestatīšanas informāciju lielās līdzenās versijās, noklikšķiniet uz šī raksta numura, lai skatītu rakstu Microsoft zināšanu bāzē:
 

869556 No sākuma tikai ar projekta iestatīšanas informāciju

Ja izmantojat Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000), izmantojiet automatizēto risinājumu, lai automātiski kopētu iestatīšanas failus no viena uzņēmuma uz citu uzņēmumu. Papildinformāciju par automatizētajiem risinājumiem skatiet šajā Microsoft tīmekļa vietnē:

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×