Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu līgums

Šis pakalpojumu līgums (“Pakalpojumulīgums”) attiecas uz Atbalsta pakalpojumiem (definēti tālāk), un to noslēdz klients, kas izmanto Atbalsta pakalpojumus (“jūs”), un Microsoft (“mēs”) (jūs un mēs katrs atsevišķi — “Puse”, bet abi kopā — “Puses”). Šis Pakalpojumu līgums neattiecas uz profesionāliem pakalpojumiem (t.i., atbalstu vai konsultācijām), kas tiek piedāvāti vai nodrošināti klientiem, kas ir uzņēmumi (piemēram, saskaņā ar Microsoft Business and Services Agreement vai citiem Microsoft produktu vai pakalpojumu līgumiem uzņēmumiem). 

Veicot iegādi vai izmantojot Atbalsta pakalpojumus, jūs piekrītat šim Pakalpojumu līgumam. Ja izmantojat Atbalsta pakalpojumus un tie tiek nodrošināti Microsoft tīmekļa vietnē vai saistībā ar to, uz šiem Atbalsta pakalpojumiem attiecas tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi (piemēram, Lietošanas nosacījumi, Personas datu aizsardzības paziņojums u.c., kas kopā saukti par “LN”) un visas citas uz šo tīmekļa vietni attiecināmās politikas. Pakalpojumu līgums un LN (ja piemērojams) veido pilna apjoma līgumu, kas ir noslēgts starp jums un korporāciju Microsoft attiecībā uz Atbalsta pakalpojumiem. Pretrunu gadījumā noteicošie ir šī Pakalpojumu līguma nosacījumi.

Microsoft patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt Atbalsta pakalpojumus un šo Pakalpojumu līgumu. Ja izmaiņas skar cenu vai būtiski samazina iegādāto Atbalsta pakalpojumu līmeni, 30 dienas iepriekš tiks sniegts e-pasta paziņojums. Ja lietojat Atbalsta pakalpojumus pēc jebkuru izmaiņu stāšanās spēkā, tas nozīmē, ka piekrītat mainītajiem Atbalsta pakalpojumiem un Pakalpojumu līgumam.

VISI KOMPENSĀCIJU IEROBEŽOJUMI, PAZIŅOJUMI PAR GARANTIJĀM, NOSACĪJUMIEM UN SAISTĪBĀM VEIDO BŪTISKU STARP ŠĪM PUSĒM NOSLĒGTĀ LĪGUMA PAMATOJUMU.

ATBALSTA PAKALPOJUMUS REGULĒ TIKAI ŠIS PAKALPOJUMU LĪGUMS UN JEBKURI PIEMĒROJAMIE LN, NEVIS JEBKĀDI CITI PAKALPOJUMU LĪGUMI AR MICROSOFT. JŪS APLIECINĀT, KA ESAT SASNIEDZIS PILNGADĪBU SAVAS DZĪVESVIETAS JURISDIKCIJĀ UN KA ESAT IZLASĪJIS UN SAPROTAT VISUS ŠĪ PAKALPOJUMU LĪGUMA NOSACĪJUMUS.

Atbalsta pakalpojumi

Microsoft Klientu atbalsta pakalpojumi palīdz jums sazināties ar atbalsta dienesta darbiniekiem, lai saņemtu palīdzību saistībā ar dažādiem jautājumiem par Microsoft atbalstu (“Atbalsta pakalpojumi”).

Atbalsta pakalpojumi var tikt sniegti kā daļa no jūsu atbilstoši licencētā vai iegādātā Microsoft produkta (piemēram, kā vienreizējs pakalpojums ar maksu par gadījumu (“MPG pakalpojums”) vai abonementa programma), taču tie neattiecas uz profesionāliem pakalpojumiem (t.i., atbalstu vai konsultācijām), kas tiek piedāvāti vai nodrošināti klientiem, kas ir uzņēmumi (piemēram, saskaņā ar Microsoft Business and Services Agreement vai citiem Microsoft produktu vai pakalpojumu līgumiem uzņēmumiem).

 1. Piekrišana attālajiem vai datu savienojuma pakalpojumiem. Programmatūra, kas tiek izmantota ar Atbalsta pakalpojumiem, var izveidot savienojumu ar Microsoft un citiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, interneta piekļuves vai bezvadu pakalpojumu operatoru), izmantojot datu savienojumu. Dažos gadījumos nesaņemsit atsevišķu paziņojumu par savienojuma izveidi. Lietojot Atbalsta pakalpojumus, jūs piekrītat informācijas pārsūtīšanai, izmantojot Atbalsta pakalpojumus.

 2. Attālo vai datu savienojuma pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana. Jūs nedrīkstat izmantot Atbalsta pakalpojumus jebkādā tādā veidā, kas var kaitēt Microsoft, tā saistītajiem uzņēmumiem vai kādam citam pakalpojumu sniedzējam, datortīklam vai sistēmai, vai traucēt tos izmantot citiem. Jūs nedrīkstat izmantot Atbalsta pakalpojumus, lai jebkādā veidā mēģinātu iegūt neatļautu piekļuvi jebkuram pakalpojumam, datiem, kontam vai tīklam.

 3. Sadarbība un atbalsta sniegšana. Microsoft spēja sniegt Atbalsta pakalpojumus ir atkarīga no jūsu pilnīgas un savlaicīgas sadarbības, kā arī sniegtās informācijas precizitātes un pilnīguma. Pirms Microsoft var sniegt Atbalsta pakalpojumus, jums ir nepieciešama derīga ierīce un atbilstoši licencēta Microsoft programmatūra, kas atbilst piemērojamajām minimālajām prasībām vai atbalsta sniegšanai, kas aprakstīta Microsoft dzīves cikla politikā. Microsoft patur tiesības atcelt Atbalsta pakalpojumus un/vai nodrošināt atlīdzību saistībā ar problēmām ar jūsu ierīci, sistēmas prasībām vai konfigurāciju, vai jebkāda cita iemesla dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles un Atbalsta pakalpojumu sniegšanu padara neiespējamu vai nepraktisku.

 4. Abonēšana. Atbalsta pakalpojumi jūsu reģionā var būt pieejami ar abonēšanas programmu. Ja reģistrējaties kādai abonēšanas programmai šiem Abonēšanas pakalpojumiem, tad abonements ir derīgs tikai jūsu Microsoft kontā, kurš ir saistīts ar šo abonementu uz Microsoft programmatūru jūsu ierīcēs. Lai reģistrētos savam Atbalsta pakalpojumu abonementam un to lietotu, jums tiks lūgts validēt savu Microsoft konta ID (MSA). Savu abonementu jūs nedrīkstat kopīgot vai pārdot. Jūs esat atbildīgs par visām jūsu abonementā veiktajām aktivitātēm.

 5. MPG pakalpojums. Atbalsta pakalpojumi var būt pieejami kā vienreizējs pakalpojums ar maksu par gadījumu (“MPG pakalpojums”) vienreizējam atbalsta pakalpojumam vai atsevišķai ierīcei par fiksētu maksu.

 6. Datu dublēšana. Jūs apzināties, ka dati var tikt neatgriezeniski zaudēti, sabojāti vai var tikt pārkāpta to izmantošana, un piekrītat, ka esat pilnībā atbildīgs par visu savā ierīcē, tostarp diskos un dziņos, vai citās saistītajās ierīcēs glabāto datu, programmatūras, informācijas un citu failu (kopā saukti „Jūsu dati”) dublēšanu, un tā ir jāveic pirms Atbalsta pakalpojumu saņemšanas. Jūs arī saprotat un piekrītat, ka korporācijai Microsoft Jūsu datus, tostarp jebkādu jūsu ierīcē glabāto konfidenciālo, ar īpašumtiesībām aizsargāto un personisko informāciju, var būt nepieciešams nodot trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu Atbalsta pakalpojumus. Jebkāda pārsūtīšana tiek veikta atbilstoši mūsu personas datu aizsardzības paziņojumam. Ciktāl to atļauj tiesību akti, korporācija Microsoft nav atbildīga un tai nav saistību attiecībā uz Jūsu datu izpaušanu, zudumu vai bojājumiem.

 7. Attālā piekļuve. Lai sniegtu Atbalsta pakalpojumus, korporācijai Microsoft var būt nepieciešams izveidot attālu savienojumu ar jūsu ierīci, kas mums ļauj piekļūt jūsu ierīcei un kontrolēt to, skatīt jūsu ierīces ekrānu, instalēt programmatūru un mainīt jūsu ierīces iestatījumus. Lai izveidotu attālo savienojumu, mēs varam lūgt jums lejupielādēt Microsoft vai trešās personas programmatūras licencēšanas nosacījumus vai piekrist tiem. Jūs esat atbildīgs par jebkādām maksām, kas var tikt iekasētas par lejupielādi, kā arī par maksām, ko pieprasa jūsu datu savienojuma pakalpojuma sniedzējs(i) (piemēram, interneta piekļuves, Wi-Fi vai bezvadu operators). Šīs maksas tiek piemērotas papildu maksām, ko jūs maksājat mums par Atbalsta pakalpojumiem, un mēs jums neatlīdzinām par tām.

  Mēs varam pārbaudīt jūsu ierīci, izmantojot diagnostikas rīkus, lai noteiktu, vai jūsu ierīce atbilst minimālajām sistēmas prasībām, lai mēs tajā varētu izpildīt konkrētus Atbalsta pakalpojumus, piemēram, ieviest jauninājumus. Jums ir jāpiekrīt šai darbībai, lai mēs jums varētu nodrošināt šos Atbalsta pakalpojumus. Ja mēs nevarēsim izveidot attālās piekļuves savienojumu ar jūsu ierīci vai veikt kādu no iepriekš norādītajām darbībām, mēs nevarēsim sniegt Atbalsta pakalpojumus.

 8. Programmatūras instalācijas/lietotāju licenču līgumi/pilnvarojums. Ja Atbalsta pakalpojumā ietilpst programmatūras instalēšana neatkarīgi no tā, vai šo programmatūru nodrošina Microsoft vai kāds trešās personas programmatūras nodrošinātājs, pirms instalēšanas jums ir jābūt pieejamiem savas programmatūras un programmatūras produktu kodiem. Nodrošinot korporācijai Microsoft tādus vienumus kā informāciju, programmatūru vai lietojumprogrammas, kas instalējami vai pārsūtāmi jūsu vārdā, jums ir jāapliecina, ka jums ir tiesības pilnvarot korporāciju Microsoft veikt šādas darbības. Jūs apzināties un atzīstat, ka Microsoft var būt jūsu vārdā jāapstiprina lietotāju licenču līgumi attiecībā uz šādas programmatūras instalēšanas gadījumiem, un jūs piekrītat nodrošināt atbilstību visu lietotāju licenču līgumu noteikumiem. Ja saistībā ar Atbalsta pakalpojumiem pieprasāt instalēt kādas trešās personas programmatūras nodrošinātāja programmatūru, jums tiks piešķirta iespēja pārskatīt atbilstošo lietotāja licences līgumu. Ja no šīs iespējas atsakāties, jūs uzņematies pilnu atbildību par šo rīcību. Tāpat jūs apzināties un piekrītat, ka Microsoft nekontrolē šādos trešo pušu lietotāju licenču līgumos minētos noteikumus un, pirms jūsu vārdā tos akceptēt, nepārskata šādus lietotāju licenču līgumus.

 9. Atbalsta pakalpojumu abonementa atcelšana. Jums ir tiesības atcelt savu Atbalsta pakalpojumu abonementu, sazinoties ar Microsoft atbalsta dienesta darbinieku vai mums vietnē https://account.microsoft.com. Kad tuvojas jūsu abonementa esošais beigu termiņš, jums abonements ir jāatceļ vismaz 3 dienas pirms norēķinu datuma, lai jums nebūtu jāmaksā par nākamo periodu. Norēķinu datums ir jūsu sākotnējās reģistrācijas datuma gadadiena. Savu norēķinu datumu un sākotnējo reģistrācijas datumu varat apskatīt vietnē https://account.microsoft.com.

  Korporācija Microsoft patur tiesības tikai pēc saviem ieskatiem bez paziņojuma pārtraukt jūsu Atbalsta pakalpojumu abonementa darbību, ja jūsu maksājums nav laicīgi izpildīts, ja pārkāpjat šī Pakalpojumu līguma nosacījumus vai ja mēs konstatējam, ka abonementu lietoja kāds cits vai tas tika izmantots atbalstam citas personas ierīcēs. Tāpat mums ir tiesības pārtraukt Atbalsta pakalpojumus vai jūsu abonementa darbību, ja mēs konstatējam, ka jūs neesat tiesīgs saņemt Atbalsta pakalpojumus.

Maksājumi, norēķini, naudas atmaksāšana

 1. Maksājuma un konta informācija. Lai iegādātos MPG pakalpojumu vai Atbalsta pakalpojumu abonementu, jums ir jānorāda maksāšanas metode un nepieciešamā informācija (piemēram, kredītkartes vai debetkartes numurs). Mēs neesam atbildīgi par jebkādu papildu maksu, ko iekasē kartes izdevējs vai banka par jūsu kredītkartes/debetkartes maksājuma apstrādi. Ja iegādājaties Atbalsta pakalpojumu abonementu, rēķins par to var tikt izrakstīts jūsu kredītkartei/debetkartei katru mēnesi (ja tas ir pieejams jūsu reģionā) vai katru gadu, līdz abonementa atcelšanai.

  Savu kontu varat pārvaldīt tiešsaistē, vietnē https://account.microsoft.com. Jūs atļaujat korporācijai Microsoft izmantot jebkuru atjauninātu kartes vai konta informāciju, ko nodrošina jūsu izsniedzējbanka vai maksājumu tīkls. Jūs piekrītat laikus atjaunināt norēķinu konta informāciju un kontaktinformāciju. Norēķinu kontā veiktās izmaiņas neietekmē maksas, ko iesniedzām jūsu norēķinu kontā, pirms pamatoti varējām rīkoties atbilstoši izmaiņām.

 2. Norēķinu informācija. Korporācijai Microsoft norādot maksājuma informāciju, jūs (i) apliecināt, ka esat pilnvarots lietot maksāšanas metodi, (ii) apliecināt, ka visa maksājuma informācija ir precīza, un (iii) pilnvarojat korporāciju Microsoft iekasēt no jums maksu par Atbalsta pakalpojumiem, izmantojot jūsu maksāšanas metodi. Mums ir tiesības izrakstīt jums rēķinu (a) avansā; (b) pirkuma veikšanas brīdī; (c) neilgi pēc pirkuma veikšanas; vai (d) kā periodisku maksājumu par Atbalsta pakalpojumu abonementu. Mēs drīkstam izrakstīt rēķinu par vairākiem iepriekšējiem norēķinu periodiem, rēķinā ietverot summas, kas iepriekš nav apstrādātas.

 3. Periodiskie norēķini. Jūsu Atbalsta pakalpojumu abonementā tiks iekļauti periodiskie norēķini, ja tie ir pieejami jūsu reģionā. Ja jums ir Atbalsta pakalpojumu abonements, tas tiks jaunināts, lai iekļautu periodiskos norēķinus, kad šis līdzeklis kļūs pieejams jūsu reģionā. Taču jums ir tiesības jebkurā laikā „izslēgt” periodiskos norēķinus, dodoties uz https://account.microsoft.com.

  Ja jūsu Atbalsta pakalpojumu abonements ietver ikgadējus periodiskos norēķinus, pirms jūsu norēķinu datuma mēs jūs katru gadu informēsim pa e-pastu. Kad esam jūs informējuši par norēķiniem par abonementu nākamajam periodam, mēs varam iekasēt no jums attiecīgajā laikā noteikto cenu par jaunā abonementa periodu. Mēs jums arī atgādināsim, ka par abonementu pieprasīsim maksu, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi, neatkarīgi no tā, vai tā bija norādīta norēķinu datumā vai tika sniegta vēlāk.

 4. Maksājumu vēsture un kļūdas. Mēs jūsu maksājumu vēsturi nodrošināsim tiešsaistē, Maksājumu un norēķinu vietnē (https://account.microsoft.com). Jūs esat atbildīgs par savu maksājumu vēstures pārskatīšanu un ziņošanu mums par jebkādām kļūdām. Jums ir jāsazinās ar mums 120 dienu laikā pēc tam, kad rēķinā pirmo reizi ir pieļauta kļūdaina vai neatļauta maksa. Mēs nekavējoties izskatīsim maksas apjomu. Ja neinformējat mūs attiecīgajā laika periodā, jūs atbrīvojat mūs no atbildības un prasībām attiecībā uz zaudējumiem, kas radās šīs kļūdas dēļ, un mums nebūs jālabo šī kļūda vai jānodrošina atmaksa. Ja korporācija Microsoft ir noteikusi norēķinu kļūdu, mēs to labosim 90 dienu laikā.

 5. Naudas atmaksāšana. Jums ir tiesības atcelt savu Atbalsta pakalpojumu abonementu 30 dienu laikā pēc sākotnējās abonementa iegādes un pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja mēs nespējam atrisināt jūsu atbalsta problēmu. Ja jūs vai Microsoft jūsu Atbalsta pakalpojumu abonementu atceļ pēc šī sākotnējā 30 dienu perioda, mēs neveiksim jūsu samaksātās summas atmaksu. Ja esat samaksājis par MPG pakalpojumu (kas nav abonements), jums ir tiesības pieprasīt naudas atmaksu 30 dienu laikā pēc iegādes, ja mēs nespējam atrisināt jūsu atbalsta problēmu.

Saites uz trešo pušu vietnēm

Ja, saņemot Atbalsta pakalpojumus, jums tiek nodrošināta saite uz trešās personas tīmekļa vietni (neatkarīgi no tā, vai šo saiti nodrošina Microsoft vai tā ir iegulta tīmekļa vietnē, kurā jūs saņemat Atbalsta pakalpojumus, vai kā citādi), jūs apliecināt, ka šādas saites tiek nodrošinātas tikai atsauču un jūsu ērtību nolūkā; šīs saistītās vietnes neatrodas korporācijas Microsoft pārziņā, un Microsoft nav atbildīga ne par saites vai saistītās vietnes saturu, ne arī par saistītajās vietnēs veiktām izmaiņām vai atjauninājumiem. Saistīto vietņu nodrošināšana nenozīmē nekādu apstiprinājumu attiecībā uz tajās ietvertu materiālu vai saistību ar to operatoriem. Korporācija Microsoft neuzņemas atbildību par tīmekļapraidi un jebkāda cita veida pārraidi, kas saņemta no jebkuras saistītās vietnes.

Paziņojumi

Ja jūs reģistrējaties Atbalsta pakalpojumiem un sniedzat e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka korporācija Microsoft drīkst nodrošināt jums paziņojumus par Atbalsta pakalpojumiem vai saskaņā ar tiesību aktiem jums sniedzamo informāciju uz šo adresi. Mēs pieņemam, ka paziņojumi, ko nodrošinām jums pa e-pastu, ir izsūtīti un saņemti e-pasta ziņojuma nosūtīšanas brīdī.

Garantiju atteikums, kompensāciju ierobežojums

 1. GARANTIJU ATTEIKUMS. CIKTĀL TO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA, ATBALSTA PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, “KĀDI TIE IR”, UN KORPORĀCIJA MICROSOFT ATSAKĀS UN IZSLĒDZ VISUS PAZIŅOJUMUS, GARANTIJAS UN TIEŠUS, NETIEŠUS VAI AR LIKUMU NOTEIKTUS NOSACĪJUMUS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR PAZIŅOJUMIEM, GARANTIJĀM VAI TIESĪBU NOSACĪJUMIEM, TIESĪBU IEVĒROŠANU, APMIERINOŠU STĀVOKLI VAI KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN/VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM MŪSU SNIEGTIEM ATBALSTA PAKALPOJUMIEM, PROGRAMMATŪRU, DIAGNOSTIKU VAI CITIEM MATERIĀLIEM VAI INFORMĀCIJU. JŪS UZŅEMATIES VISU RISKU PAR ATBALSTA PAKALPOJUMU KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU.

 2. KOMPENSĀCIJU IEROBEŽOJUMI . Ciktāl (un ja), neņemot vērā Pakalpojumu līgumā noteiktos ierobežojumus un izņēmumus, saskaņā ar esošo likumdošanu jums ir pieejamas netiešās garantijas, attiecībā uz Atbalsta pakalpojumiem mēs nosakām jums pieejamo kompensāciju ierobežojumus, kā tas ir minēts tālāk.

  • Atkārtota Atbalsta pakalpojumu izpilde.

  • Tās naudas atmaksāšana, ko jūs esat samaksājis (ja piemērojams) par Atbalsta pakalpojumiem..

Tā ir vienīgā jums pieejamā kompensācija par garantijas vai nosacījuma pārkāpumu pat tad, ja kompensācija neatbilst tās pamata mērķim.

Ja vien piemērojamajā likumdošanā nav noteikts savādāk, mēs nosakām kārtību, kādā tiks nodrošinātas šīs ierobežotās kompensācijas. Jums var būt papildu patērētāju aizsardzības tiesības saskaņā ar tiesību aktiem, ko šis Pakalpojumu līgums nevar mainīt.

Atbildības ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI:

 • JA JUMS IR JEBKĀDS PAMATOJUMS ZAUDĒJUMU ATGŪŠANAI, VARAT NO MICROSOFT VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJIEM ATGŪT TIEŠOS ZAUDĒJUMUS LĪDZ TĀDAM APMĒRAM, KO SAMAKSĀJĀT PAR ATBALSTA PAKALPOJUMIEM (VAI LĪDZ 5 USD, JA ATBALSTA PAKALPOJUMI BIJA BEZ MAKSAS);

 • NEVIENA PUSE NAV ATBILDĪGA PAR OTRAS PUSES IZRIETOŠIEM, ĪPAŠIEM, TIEŠIEM, NETIEŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMU, DATU VAI KOMERCDARBĪBAS ZAUDĒJUMU, SAISTĪBĀ AR JEBKURU AR ŠO LĪGUMU SAISTĪTU JAUTĀJUMU, JEBKĀDIEM ATBALSTA PAKALPOJUMIEM VAI CITIEM MATERIĀLIEM VAI INFORMĀCIJU, KURU SNIEDZ MICROSOFT pAT TAD, JA MICROSOFT BIJA INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU VAI TOS VARĒJA PAREDZĒT.

ŠIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS NEATTIECAS UZ ABU PUŠU ATBILDĪBU VIENAI PRET OTRU PAR KONFIDENCIALITĀTES SAISTĪBU UN OTRAS PUSES INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPŠANU VAI KRĀPŠANu, RUPJU NEUZMANĪBU VAI TĪŠU PĀRKĀPUMU, VAI ARĪ ŠĪS PUSES NEUZMANĪBAS IZRAISĪTU NĀVI VAI TRAUMĀM. DAŽĀS VALSTĪS un JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS ATTEIKTIES VAI IEROBEŽOT ATBILDĪBU PAR NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES. ATBILDĪGS PAR ATBALSTA PAKALPOJUMU LIETOŠANU UN UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS NO TĀ IZRIET, MAKSIMĀLAJĀ LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ.

Līgumu slēdzošā puse, lLīgumu slēdzošā puse, likumdošanas un vietas izvēle strīdu izšķiršanai

 • Ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, jums ir līgumsaistības ar Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Šis Pakalpojumu līgums, prasības par tā pārkāpumiem un jebkuras citas prasības (tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci un tiesību pārkāpumiem) tiek interpretētas saskaņā ar tā štata likumiem, kurā dzīvojat, neraugoties uz tiesisko principu pretrunām, izņemot visus nosacījumus saistībā ar šķīrējtiesu, kurus nosaka FAA. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī Pakalpojumu līguma vai Atbalsta pakalpojumu dēļ vai saistībā ar tiem, kas tiek izskatīti tiesā (nevis šķīrējtiesā vai maza apmēra prasību tiesā), tiek izskatīti vienīgi Vašingtonas štata Kinga apgabala štata vai federālajās tiesās, uzskatot šo jurisdikciju un tiesas apgabalu par ekskluzīvu

 • .Ja dzīvojat Kanādā, jums ir līgumsaistības ar Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Šis Pakalpojumu līgums, prasības par tā pārkāpumiem un jebkuras citas prasības (tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci un tiesību pārkāpumiem) tiek interpretētas saskaņā ar tās provinces likumiem, kurā dzīvojat, neraugoties uz tiesisko principu pretrunām. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī Pakalpojumu līguma vai Atbalsta pakalpojumu dēļ vai saistībā ar tiem, tiek izskatīti vienīgi Ontārio tiesās, uzskatot šo jurisdikciju un tiesas apgabalu par ekskluzīvu.

 • Ja dzīvojat Ziemeļamerikas vai Dienvidamerikas teritorijā ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādas, jums ir līgumsaistības ar Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Šis Pakalpojumu līgums un prasības par tā pārkāpumiem tiek interpretētas saskaņā ar Vašingtonas štata likumiem, neraugoties uz tiesisko principu pretrunām. Visas citas prasības (tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci un tiesību pārkāpumiem) ir pakļautas tās valsts likumiem, kurā dzīvojat.

 • Ja dzīvojat Eiropā, Tuvajos Austrumos vai Āfrikā, jūs noslēdzat līgumu ar Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (reģistrēts Īrijas Uzņēmumu reģistrā (Companies Registration Office in Ireland) ar numuru 256796, PVN reģistrācijas numurs: IE 8256796 U, reģistrētā adrese: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 , Ireland), un šis Pakalpojumu līgums, prasības par tā pārkāpumiem tiek interpretētas saskaņā ar Īrijas likumiem. Visas citas prasības (tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci un tiesību pārkāpumiem) ir pakļautas tās valsts likumiem, kurā dzīvojat. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī Pakalpojumu līguma vai Atbalsta pakalpojumu dēļ vai saistībā ar tiem, tiek izskatīti vienīgi Īrijas tiesās, uzskatot šo jurisdikciju un tiesas apgabalu par ekskluzīvu.

 • Ja dzīvojat Āzijā vai Klusā Okeāna reģionā (citās valstīs, kas nav norādītas tālāk), jūs noslēdzat līgumu ar Microsoft Regional Sales Corp., kas atrodas Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Šis Pakalpojumu līgums tiek pakļauts Vašingtonas štata likumiem, neraugoties uz tiesisko principu pretrunām. Jebkurš strīds, kas radies no šī Pakalpojumu līguma vai Atbalsta pakalpojumu, iekārtu vai programmatūras dēļ vai saistībā ar tiem tiek nodots galīgai izskatīšanai Singapūras šķīrējtiesā saskaņā ar Singapūras Starptautiskā šķīrējtiesu centra (Singapore International Arbitration Centre — SIAC) arbitrāžas noteikumiem. Šie noteikumi ir iekļauti šajā punktā ar atsauci. Šķīrējtiesas tribunāla sastāvā būs viens šķīrējtiesnesis, ko iecels SIAC priekšsēdētājs. Iztiesāšana šķīrējtiesā notiks angļu valodā. Šķīrējtiesneša nolēmums būs galīgs, saistošs un neapstrīdams. Nolēmums var tikt izmantots par pamatu tiesas nolēmumam jebkurā valstī vai reģionā.

 • Ja dzīvojat Ķīnas Tautas Republikā, jūs noslēdzat līgumu ar Microsoft (China) Company Limited, No. 5 Danling Street, Haidian District, Beijing 100080. Šis Pakalpojumu līgums tiek pakļauts Ķīnas Tautas Republikas likumiem, neraugoties uz tiesisko principu pretrunām. Jebkuru strīdu, kas radies no šī Pakalpojumu līguma vai saistībā ar to, varat nodot šķīrējtiesai Ķīnas Starptautiskajai ekonomiskajai un tirdzniecības šķīrējtiesas komisijai (China International Economic and Trade Arbitration Commission — CIETAC) Pekinā saskaņā ar tās reglamentu.

 • Ja dzīvojat Japānā, jūs noslēdzat līgumu ar Microsoft Japan Co., Ltd, Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Pakalpojumu līgums un jebkurš jautājums, kas rodas Atbalsta pakalpojumu dēļ vai saistībā ar tiem, tiek pakļauts Japānas likumiem. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī Pakalpojumu līguma vai Atbalsta pakalpojumu dēļ vai saistībā ar tiem, tiek izskatīti vienīgi Tokijas apgabala tiesā, uzskatot šo jurisdikciju un tiesas apgabalu par ekskluzīvu.

 • Ja dzīvojat Korejas Republikā, jūs noslēdzat līgumu ar Microsoft Korea, Inc., 12th FL. JTower A, The K-Twin Towers, 50, Jongno 1 gil, Jongno-Gu, Seoul 110-150, Korea. Šis pakalpojumu līgums tiek pakļauts Korejas Republikas likumiem. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī Pakalpojumu līguma vai Atbalsta pakalpojumu dēļ vai saistībā ar tiem, tiek izskatīti vienīgi Seulas apgabala tiesā, uzskatot šo jurisdikciju un tiesas apgabalu par ekskluzīvu.

 • Ja dzīvojat Taivānā, jūs noslēdzat līgumu ar Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Šis pakalpojumu līgums tiek interpretēts saskaņā ar Taivānas likumiem. Jūs un mēs negrozāmi norādām Taipejas apgabaltiesu kā pirmās instances tiesu, kuras jurisdikcijai ir pakļauti visi strīdi, kas radušies šī Pakalpojumu līguma vai Atbalsta pakalpojumu dēļ vai saistībā ar tiem.

Saistoša izskatīšana šķīrējtiesā un atteikšanās no atbildības uz kolektīvām prasībām (tikai Amerikas Savienotajās Valstīs)

Saistoša izskatīšana šķīrējtiesā un atteikšanās no atbildībās uz kolektīvām prasībām, ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs (vai jūsu uzņēmuma vai uzņēmuma galvenā komercdarbības vieta ir Amerikas Savienotajās Valstīs). Ceram, ka mums nekad neradīsies strīdi, bet, ja tādi rodas, mēs ar jums vienojamies 60 dienas mēģināt tos atrisināt neformālā veidā. Ja mums tas neizdodas, mēs ar jums vienojamies strīdu risināt atsevišķā Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas (American Arbitration Association — “AAA”) saistošajā šķīrējtiesā saskaņā ar federālo likumu par šķīrējtiesu (Federal Arbitration Act — “FAA”), nevis tiesāties tiesneša vai zvērināto tiesā. Tā vietā strīds ir jāizšķir neitrālam šķīrējtiesnesim, un šķīrējtiesneša lēmums ir galīgs, izņemot ierobežotas tiesības lēmumu pārskatīt saskaņā ar FAA. Nav atļauts izmantot kolektīvav atļauts izmantot kolektīvas tiesvedības, kolektīvās šķīrējtiesas procesus, privāta sūdzētāja vispārējas prasības vai jebkādus citus tiesas procesus, kur kāda no pusēm darbojas kā pārstāvis. Tāpat bez visu pušu piekrišanas nav atļauts arī kombinēt atsevišķus tiesas procesus.

 • Ietvertie strīdi — viss, izņemot IP. Termins “strīds” ir pēc iespējas plašāks. Tas ietver jebkuru prasību vai domstarpības starp jums un mums attiecībā uz šo Pakalpojumu līgumu, Atbalsta pakalpojumiem, jūsu abonementu vai kontu, to cenām, reklāmām, mārketinga paziņojumiem, jūsu pirkuma darījumu, norēķiniem vai jūsu datiem atbilstoši jebkuram juridiskajam pamatojumam, tostarp līgumam, tiesību pārkāpumam, statūtiem vai normatīvajiem aktiem, izņemot strīdus, kas saistīti ar jūsu, jūsu licences devēju, mūsu vai mūsu licences devēju intelektuālā īpašuma tiesībām.

 • Paziņojums par strīdu. Ja jums ir radies strīds un mūsu klientu apkalpošanas pārstāvji to nespēj atrisināt, paziņojumu par strīdu pa pastu sūtiet adresei Microsoft Corporation, ATTN: CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.Informējiet mūs par savu vārdu un uzvārdu, adresi, kā ar jums sazināties, kāda problēma ir radusies un ko jūs vēlaties. Veidlapa ir pieejama vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Ja mums radīsies strīds ar jums, arī mēs rīkosimies tāpat. Ja strīds nav atrisināts pēc 60 dienām, jums vai mums ir tiesības sākt šķīrējtiesas procesu.

 • Maza apmēra prasību tiesas iespēja. Tā vietā, lai sūtītu Paziņojumu par strīdu, jums ir tiesības uzsākt tiesāšanos maza apmēra prasību tiesā jūsu mītnes zemē (vai, ja esat uzņēmums, jūsu uzņēmuma galvenajā komercdarbības vietā) vai Kinga apgabalā, Vašingtonā, ja jūs atbilstat šīs tiesas prasībām.

 • Šķīrējtiesas procedūra. Amerikas Šķīrējtiesu asociācija (AAA) jebkuru šķīrējtiesas procesu veic saskaņā ar tās Komerciālās arbitrāžas noteikumiem (vai — ja strīda vērtība nepārsniedz 75 000 USD neatkarīgi no tā, vai esat privātpersona, un neatkarīgi no veida, kā Pakalpojumus izmantojat, — tās Patērētāju arbitrāžas noteikumiem). Plašāku informāciju skatiet vietnē www.adr.org vai zvaniet pa tālruni 1-800-778-7879. Lai uzsāktu prasības izskatīšanu šķīrējtiesā, vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 pieejamo veidlapu iesniedziet AAA un tās kopiju nosūtiet mums. Ja strīdā iesaistītā summa nepārsniedz 25 000 USD, visa uzklausīšana tiek veikta telefoniski, izņemot gadījumus, kad šķīrējtiesnesis pamatoti izlemj veikt personisku uzklausīšanu. Visai personiskajai uzklausīšanai ir jānotiek jūsu mītnes zemē (vai, ja esat uzņēmums, jūsu uzņēmuma galvenajā komercdarbības vietā) vai Kinga apgabalā, Vašingtonā. To izvēlaties jūs. Šķīrējtiesnesim ir tiesības jums individuāli noteikt tādus pašus sodus, kādus būtu tiesības noteikt tiesai. Šķīrējtiesnesim ir tiesības noteikt deklaratīvu vai pagaidu noregulējumu tikai jums atsevišķi, lai apmierinātu jūsu atsevišķo prasību. Saskaņā ar AAA noteikumiem šķīrējtiesnesis pieņem lēmumus savā jurisdikcijā, ieskaitot lēmumu par prasības izskatīšanu šķīrējtiesā. Taču tiesai ir ekskluzīvas pilnvaras noteikt aizliegumu izmantot kolektīvu šķīrējtiesas izskatīšanas procesu vai procesu, kur kāda no pusēm darbojas kā pārstāvis.

 • Šķīrējtiesas maksas un maksājumi.

  • Strīdi par summām, kas nepārsniedz 75 000 USD. Mums ir pienākums jums ātri atlīdzināt iesniegšanas maksu un samaksāt AAA un šķīrējtiesneša maksas un izdevumus. Ja noraidāt mūsu pēdējo rakstisko izlīguma piedāvājumu, kas veikts pirms šķīrējtiesneša nozīmēšanas, jūsu strīds ir jāizskata līdz šķīrējtiesneša lēmuma pieņemšanai (saukts par “spriedumu”), un, ja ar šķīrējtiesneša spriedumu jums tiek piešķirts vairāk nekā šajā pēdējā rakstiskajā piedāvājumā, mums ir pienākums: (i) samaksāt sprieduma summu vai 1000 USD atkarībā no tā, kura summa ir lielāka; (ii) samaksāt summu, ko izdevāt par pamatotiem tiesas izdevumiem, ja tādi bija; un (iii) atlīdzināt jebkādus izdevumus (tostarp speciālista maksas un izdevumus), kas jūsu advokātam pamatoti radušies šķīrējtiesas prasības izmeklēšanas, sagatavošanas un izskatīšanas laikā.

  • Strīdi par summām, kas pārsniedz 75 000 USD. Iesniegšanas maksu un AAA un šķīrējtiesneša maksu un izdevumu apmaksāšanu nosaka AAA noteikumi.

 • Pretrunas ar AAA noteikumiem. Šis Pakalpojumu līgums ir spēkā tādā apmērā, kādā tas nav pretrunā ar AAA Komerciālās šķīrējtiesas noteikumiem un Patērētāju arbitrāžas noteikumiem.

 • Jāiesniedz viena gada laikā. Jebkuras prasības vai strīdus jums un mums ir pienākums maza apmēra prasību tiesā vai šķīrējtiesā (izņemot strīdus par intelektuālo īpašumu — skatiet 1. punktu iepriekš) iesniegt viena gada laikā kopš brīža, kad tās var iesniegt pirmo reizi. Pretējā gadījumā prasība vai strīds tiek neatgriezeniski dzēsts.

 • Turpmāku šķīrējtiesas izmaiņu noraidīšana. Jums ir tiesības noraidīt jebkādas izmaiņas, ko veicam sadaļā Saistoša izskatīšana šķīrējtiesā un atteikšanās no atbildības uz kolektīvām prasībām (izņemot adreses maiņu), 30 dienu laikā kopš izmaiņu ieviešanas sūtot mums paziņojumu pa pastu uz adresi, kura norādīta iepriekš 2. punktā. Tādā gadījumā ir spēkā punkta versija, kura tika izmantota pirms jūsu noraidījuma iesniegšanas.

 • Atšķirtība. Ja kāda no sadaļas “Saistoša izskatīšana šķīrējtiesā un atteikšanās no atbildības uz kolektīvām prasībām” daļām ir pretlikumīga vai neizpildāma, tad atlikušās daļas paliek spēkā (ar arbitrāžas spriedumu, kas tika pieņemts pirms tiesvedības sākšanas tiesā), izņemot, ja daļēja pretlikumība vai neizpildāmība pieļauj kolektīvās šķīrējtiesas procesus vai procesus, kur kāda no pusēm darbojas kā pārstāvis, — šādā gadījumā sadaļa “Saistoša izskatīšana šķīrējtiesā un atteikšanās no atbildības uz kolektīvām prasībām” ir neizpildāma kopumā.

 

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×