Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet programmas Outlook ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai veiktu svarīgus pamatuzdevumus. Mēs to testējam ar līdzekli Diktors un JAWS, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Varat atvērt un rediģēt kalendāra pasākumus, pievienoties tiešsaistes sapulcēm un veikt citas darbības.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Kalendāra skata iestatīšana

Kalendāru var iestatīt, lai tiktu rādīts izvēlēts dienu skaits, darba nedēļa, pilna nedēļa vai mēnesis — atkarībā no jūsu darba stila.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats).

 2. Lai atlasītu kalendāra skatu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+cipara taustiņš, lai parādītu dienu skaitu no 1 līdz 10, sākot no šodienas. Piemēram, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+0, lai rādītu 10 dienas.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+2, lai rādītu darba nedēļas skatu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+3, lai rādītu pilnas nedēļas skatu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+4, lai rādītu mēneša skatu.

Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats), pēc tam tiek nosaukts notikumu skaits skatā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+punkts (.) , lai pārlūkotu notikumus pašreizējā skatā. Katram notikumam tiek atskaņots tā nosaukums, laiks un rīkotājs. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+komats (,), lai pārietu uz iepriekšējo notikumu.

 3. Lai pārvietotos kalendārā, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labais vai kreisais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo nedēļu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Page Down vai Page Up.

 4. Ja vēlaties rediģēt atlasīto pasākumu, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam izmantojiet tālāk norādītos īsinājumtaustiņus, lai mainītu informāciju:

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+U, lai pārvietotu fokusu uz lauku Tēma, pēc tam izmantojiet tastatūru, lai rediģētu tekstu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+I, lai pārvietotu fokusu uz lauku Atrašanās vieta, pēc tam izmantojiet tastatūru, lai rediģētu tekstu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T, lai pārvietotu fokusu uz rindu Sākuma laiks. Lai mainītu sākuma datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Start time" (Sākuma laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+D, lai pārvietotu fokusu uz rindu Beigu laiks. Lai mainītu beigu datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "End time" (Beigu laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

 5. Lai rediģētu notikuma aprakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Message, editing" (Ziņojums, rediģēšana), pēc tam izmantojiet tastatūru, lai rediģētu tekstu. Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Notes, edit" (Piezīmes, rediģēšana).

 6. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, A un pēc tam V. Notikuma logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas kalendārā.

Pievienošanās Skype darbam sapulcei no Outlook kalendāra

Piezīme.: Lai pievienotos Skype darbam sapulcei, kā aprakstīts tālāk, pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts Skype darbam un esat pierakstījies ar savu darba vai mācību kontu.

 1. Lai Outlook skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2.

 2. Ekrāna lasītājs nosauc atvērto skatu (piemēram, darba nedēļas skats vai mēneša skats) un skatā esošo vienumu skaitu. Fokuss ir vērsts uz šodienu.

  Piezīme.:  Mēneša skatā nevar pārvietoties šodienas kalendāra pasākumos, tāpēc, ja esat atvēris mēneša skatu, vispirms pārejiet uz citu skatu. Lai pārietu uz, piemēram, darba nedēļas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+2.

 3. Lai pārvietotos šodien gaidāmajos kalendāra pasākumos, spiediet tabulēšanas taustiņu. Lai pārietu uz iepriekšējiem vienumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 4. Kad tiek nosaukta sapulce, kurai vēlaties pievienoties, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+O. Tiek atvērts kalendāra vienums.

 5. Lai pievienotos sapulcei, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, Y. Tiek atvērts Skype darbam sapulces logs. Lai pievienotos sapulcei ar pilnu audio un video funkcionalitāti, nospiediet taustiņu Enter.

  Padomi.: 

  • Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+F4.

  • Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

Notikuma drukāšana

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats), pēc tam tiek nosaukts notikumu skaits skatā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+punkts (.) , lai pārlūkotu notikumus pašreizējā skatā. Katram notikumam tiek atskaņots tā nosaukums, laiks un rīkotājs. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+komats (,), lai pārietu uz iepriekšējo notikumu.

 3. Lai pārvietotos kalendārā, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labais vai kreisais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo nedēļu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Page Down vai Page Up.

 4. Lai atvērtu atlasīto notikumu, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F un pēc tam nospiediet taustiņu P. Tiek atvērta izvēlne Drukāšana.

 6. Lai atlasītu printeri, kuru vēlaties izmantot, nospiediet taustiņu I, pēc tam atrodiet printeri, izmantojot augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, un nospiediet taustiņu Enter.

 7. Lai drukātu notikumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P un pēc tam nospiediet taustiņu P.

 8. Ja drukājat uz failu, piemēram, lai notikumu pārvērstu PDF formātā, ierakstiet faila nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu failu.

  Izvēlne Drukāšana tiek aizvērta, un fokuss atgriežas notikuma logā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook lasītu sapulces pieprasījumu un atbildētu uz to

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ieplānotu tikšanās vai sapulces

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa Outlook kalendāru

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai Outlook operētājsistēmai Android kalendārā izpildītu pamatuzdevumus. Varat izveidot jaunus kalendāra pasākumus, lasīt un atbildēt uz sapulču pieprasījumiem, pievienoties tiešsaistes sapulcēm un veikt citus darbus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Kalendāra skata iestatīšana

Varat izvēlēties kādu no trīs opcijām, lai skatītu kalendāru: Dienas kārtība, Diena vai 3 dienas. Noklusējuma opcija ir Dienas kārtība.

 1. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Switch away from <current view" (Pārslēgt no pašreizējā skata> pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Tiek atvērts skata opciju saraksts. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņota jums vēlā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana

Lai pielāgotos darbīgajam grafikam, varat ātri lasīt un rediģēt notikumu informāciju.

Piezīme.: Varat rediģēt tikai paša izveidotos notikumus. Piemēram, nevarat rediģēt sapulču pieprasījumus, ko saņemat no kādas citas personas.

 1. Jebkurā skatā slidiniet pirkstu pāri visam ekrānam, līdz atskan tā notikuma nosaukums, ko vēlaties atvērt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Notikums tiek atvērts jaunā logā, parādot informāciju par notikumu.

 2. Lai atskaņotu notikuma nosaukumu, dienu, datumu, laiku, atrašanās vietu un citu informāciju, pavelciet pa labi vai pa kreisi vai slidiet pirkstu uz leju notikuma detalizētās informācijas logā.

 3. Lai rediģētu notikumu, notikuma detalizētās informācijas logā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan "Edit" (Rediģēt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts logs Edit Event (Rediģēt notikumu), kurā atvērta ekrāntastatūra.

  Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņota notikuma informācija, ko vēlaties rediģēt, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Veiciet vajadzīgās izmaiņas. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Save" (Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai aizvērtu notikuma detalizētās informācijas logu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Back button" (Poga Atpakaļ), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pievienošanās Skype darbam sapulcei no Outlook kalendāra

Piezīme.: Lai pievienotos Skype darbam sapulcei, kā aprakstīts tālāk, pārliecinieties, vai jūsu tālrunī ir instalēta programma Skype darbam Android ierīcēm, vai tā ir atvērta un vai esat pierakstījies programmā Skype darbam Android ierīcēm ar savu darba vai mācību kontu. Lai pievienotos sapulcei bez darba vai mācību konta, skatiet rakstu Pievienošanās sapulcei kā viesim.

 1. Pārejiet uz savu Outlook kalendāru. Fokuss ir vērsts uz šodienu, un šodienas pasākumi atrodas apmēram ekrāna vidū. Ja pasākumu ir daudz, varat tos pārlūkot, pavelkot uz augšu vai uz leju ar diviem pirkstiem. Lai pārietu pie kāda pasākuma, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet, līdz tiek nosaukts vajadzīgais pasākums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts sapulces detalizētās informācijas skats.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join, button” (Poga Pievienoties). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērts Skype darbam, TalkBack atskaņo “Skype for Business” (Skype darbam), un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms.: Lai pārvietotos pa sapulces loga pogām, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Lai nospiestu pogu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pievienošanās sapulcei kā viesim

Varat pievienoties Skype darbam sapulcei kā viesis, kas nozīmē, ka nav jāpierakstās programmā Skype darbam ar darba vai mācību konta akreditācijas datiem, taču jūsu tālrunī jābūt instalētai programmai Skype darbam.

 1. Pārejiet uz savu Outlook kalendāru. Fokuss ir vērsts uz šodienu, un pašreizējais vai nākamais pasākums atrodas ekrāna vidū. Lai pārietu pie konkrēta pasākuma, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet, līdz tiek nosaukta šī sapulce. Ja sapulču ir daudz, ar diviem pirkstiem pavelciet uz augšu, lai sapulču sarakstu ritinātu uz leju. Kad esat nonācis pie sapulces, kurai vēlaties pievienoties, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu sapulces detalizētās informācijas skatu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join, button” (Poga Pievienoties). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērts Skype darbam. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Join meeting, button” (Poga Pievienoties sapulcei), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ar ekrāntastatūru ierakstiet savu vārdu, ar kādu vēlaties pievienoties sapulcei. Kad tas ir paveikts, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Continue, button” (Poga Turpināt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. TalkBack atskaņo “Skype for Business” (Skype darbam), un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms.: Lai pārvietotos pa Skype darbam sapulces loga pogām, pavelciet pa labi vai pa kreisi. Lai nospiestu pogu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Atbildēšana uz notikumu atgādinājumiem

Ja jūsu pasākumiem ir ieslēgti paziņojumi Outlook kalendārs un TalkBack ir ieslēgts, pasākumu atgādinājumi tiek atskaņoti definētajā laikā pirms pasākuma.

 1. Lai atvērtu notikuma atgādinājumu, ar diviem pirkstiem pavelciet uz leju no ekrāna augšas, lai atvērtu paziņojumu ēnojums.

 2. Vairākkārt pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota notikuma informācija.

 3. Lai atvērtu pasākumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Lai vairs nerādītu atgādinājumu, neveicot nekādas darbības, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna līdzās un pavelciet pa labi horizontāli.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook lasītu sapulces pieprasījumu un atbildētu uz to

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ieplānotu tikšanās vai sapulces

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa Outlook kalendāru

Izmantojiet programmas Outlook tīmeklī kalendāru ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai veiktu svarīgus pamatuzdevumus. Mēs to testējam ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, kamēr vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Varat atvērt un rediģēt kalendāra pasākumus, pievienoties tiešsaistes sapulcēm un veikt citas darbības.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat Outlook tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Outlook tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Outlook Web App.

 • Mēs pašlaik atjauninām Outlook.office.com (Outlook tīmeklī). Daži lietotāji jau izmanto jauno Outlook versiju, un pārējiem klasiskā versija būs noklusējuma pieredze, līdz tiks pabeigta atjaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu: Saņemiet palīdzību par jauno Outlook tīmeklī. Tā kā norādījumi šajā tēmā attiecas uz jauno pieredzi, ieteicams pāriet no klasiskās pieredzes uz jauno Outlook versiju. Lai pārietu uz jauno Outlook versiju, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook) un nospiediet taustiņu Enter. Ja atskan "Command toolbar" (Komandu rīkjosla), nevis "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook), jūs jau izmantojat jauno Outlook versiju.

Šajā tēmā

Kalendāra skata iestatīšana

Kalendāru var iestatīt, lai tiktu rādīta izvēlēta diena, darba nedēļa, pilna nedēļa vai mēnesis — atkarībā no jūsu darba stila.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru. Diktors atskaņo "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Ielādēti <notikumu skaits> notikumi vienā atlasītajā kalendārā).

 2. Lai atlasītu kalendāra skatu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Lai parādītu dienas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+1.

  • Lai parādītu darba nedēļas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+2.

  • Lai parādītu pilnas nedēļas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+3.

  • Lai parādītu mēneša skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+4.

Kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana

Lai pielāgotos darbīgajam grafikam, varat ātri lasīt un rediģēt notikumu informāciju.

Piezīme.: Varat rediģēt tikai paša izveidotos notikumus. Piemēram, nevarat rediģēt sapulču pieprasījumus, ko saņemat no kādas citas personas.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Ielādēti <notikumu skaits> notikumi vienā atlasītajā kalendārā).

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "Jump to calendar view options" (Pāriet uz kalendāra skata opcijām), un nospiediet taustiņu Enter. Lai pārvietotos kalendārā, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pārietu uz nākamo dienu, nedēļu vai mēnesi, nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atskan "Go to next" (Pāriet uz nākamo), laika vienību un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai pārietu uz iepriekšējo dienu, nedēļu vai mēnesi, nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atskan "Go to previous" (Doties uz iepriekšējo), laika vienību un nospiediet taustiņu Enter.

 3. Jebkurā skatā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai pārlūkotu notikumus parādītajā laika periodā. Pārvietošanās laikā Diktors paziņo notikumus kā "Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>" (Notikums no <datums>, <laiks>, <notikuma nosaukums>, <notikuma atrašanās vieta>, <rīkotājs>).

 4. Lai pārskatītu detalizētu informāciju par notikumu vai atvērtu notikumu, lai to rediģētu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts notikuma detalizētas informācijas logs. Tiek atskaņots "Add a title for the event" (Pievienojiet notikuma nosaukumu).

 5. Lai pārlūkotu notikuma informāciju un opcijas, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Pārvietošanās laikā Diktors atskaņo detalizētu informāciju un opcijas.

 6. Kad esat pabeidzis, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja rediģējat sapulci, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Send button” (Poga Sūtīt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Ja rediģējat tikšanos, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

   Ja neveicāt izmaiņas notikumā, nospiediet taustiņu Esc, lai aizvērtu notikuma detalizētās informācijas logu.

 7. Notikums tiek mainīts, un fokuss tiek pārvietots uz kalendāru.

Pievienošanās tiešsaistes sapulcei no Outlook kalendāra

Varat vienkārši pievienoties Skype darbam sapulcei Microsoft Teams sapulcēm.

Pievienošanās sapulcei pakalpojumā Skype darbam

 1. Programmā Outlook tīmeklī nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan notikums, kuram vēlaties pievienoties, un nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu notikumu.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņota saite, lai pievienotos sapulcei, un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Pievienošanās sapulces audiosaturam.

 4. Lai pievienotos sapulcei ar pilnu audio un video funkcionalitāti, nospiediet taustiņu Enter. Tiek aizvērts dialoglodziņš Pievienošanās sapulces audiosaturam, un jūs tiekat pievienots sapulcei.

  Padoms.: Lai sapulces laikā ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+F4. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

Pievienošanās Microsoft Teams sapulcei

 1. Programmā Outlook tīmeklī nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan notikums, kuram vēlaties pievienoties, un nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu notikumu.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams "Join Teams meeting" (Pievienoties Teams sapulcei), un nospiediet taustiņu Enter. Pārlūkprogrammā tiek atvērta cilne Pievienoties sarunai.

 4. Iespējams, tiks prasīts apstiprināt, ka vēlaties pārslēgt programmas prom no Kalendārs. Šādā gadījumā nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Yes button" (Poga Jā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai izmantotu Microsoft Teams tīmeklī, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Join on the web instead" (Tā vietā pievienoties tīmeklī), un nospiediet taustiņu Enter.

 6. Ievadiet savus akreditācijas datus, kad tie tiek prasīti, un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots " Choose your audio and video settings" (Audio un video iestatījumu izvēle).

 7. Lai mainītu iestatījumus, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots iestatījums, kuru vēlaties mainīt, un nospiediet taustiņu Enter, lai to mainītu. Lai pievienotos sapulcei, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Join the meeting button" (Poga Pievienoties sapulcei), un nospiediet taustiņu Enter.

 8. Lai mainītu sapulces iestatījumus vai pārtrauktu sapulci, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan jums vajadzīgās opcijas paziņojums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Kalendāra opciju iestatīšana

Kalendāra iestatījumu sadaļā varat mainīt kalendāra izskatu vai izvēlēties saņemt paziņojumus. Varat arī modificēt ziņojumus par atrašanos ārpus biroja un to nosūtīšanas veidu.

 1. Lai Outlook rūti Iestatījumi, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Settings button" (Poga Iestatījumi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Lai naviģētu starp pieejamajiem iestatījumiem rūtī, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Kamēr pārvietojaties pa rūti, Diktors paziņo iestatījumus.

 3. Lai atlasītu iestatījumu vai atvērtu papildu opcijas no iestatījuma, nospiediet taustiņu Enter. Lai pārvietotos starp iestatījumiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 4. Kad esat pabeidzis, lai aizvērtu rūti Iestatījumi, nospiediet taustiņu Esc.

Kalendāra drukāšana

Izdrukājiet atlasītu dienu, nedēļu vai kalendāra mēnesi programmā Outlook.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru.

 2. Atlasiet drukājamo kalendāra skatu.

 3. Kalendāra galvenajā logā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan "Jump to calendar view options" (Pāriet uz kalendāra skatīšanas opcijām), un nospiediet taustiņu Enter. Pēc tam nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Print" (Drukāt), un nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts drukas priekšskatījums.

 4. Lai atvērtu drukāšanas dialoglodziņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums "Print button" (Poga Drukāt), un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš ar fokusu uz printera kombinēto lodziņu.

 5. Lai izvēlētos printeri, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots Printer (Printeris). Nospiediet atstarpes taustiņu, pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots tā printera nosaukums, kuru vēlaties izmantot. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Lai pārlūkotu citas drukas opcijas, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Kad esat pabeidzis, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “Print button” (Poga Drukāt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Kalendārs tiek izdrukāts.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook lasītu sapulces pieprasījumu un atbildētu uz to

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ieplānotu tikšanās vai sapulces

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa Outlook kalendāru

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×