Diktora lasīta teksta klausīšanās

Windows 8.1

Līdzekli Diktors var startēt dažādos veidos. Daudzi lietotāji izvēlas tālāk norādītos četrus veidus.

Noskatieties video par to, kā klausīties tekstu, ko skaļi nolasa līdzeklis Diktors. (Lai skatītu titrus jūsu izvēlētajā valodā, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Slēptie titri .)

Diktors ir ekrāna lasītājs, kas nolasa ekrānā rādīto tekstu un apraksta notikumus, piemēram, kļūdu ziņojumus, lai datoru varētu lietot bez displeja.

Piezīme

Diktors ir pieejams angļu (ASV, Apvienotā Karaliste un Indija), franču, itāliešu, vācu, japāņu, korejiešu, mandarīnu (ķīniešu vienkāršotā un tradicionālā), Kantonas (ķīniešu tradicionālā), spāņu (Spānija un Meksika), poļu, krievu un portugāļu (Brazīlija).


Diktora startēšana

Līdzekli Diktors var startēt dažādos veidos. Daudzi lietotāji izvēlas tālāk norādītos četrus veidus.

 • Uz tastatūras nospiediet Windows logotipa taustiņu  + Enter.

 • Planšetdatorā vienlaikus nospiediet Windows logotipa pogu un skaļuma palielināšanas pogu.

 • Pierakstīšanās ekrāna kreisajā apakšējā stūrī pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Vieglpiekļuve un izvēlieties Diktors.

 • Pavelciet uz centru no ekrāna labās malas, pieskarieties pie Iestatījumi un pēc tam pieskarieties pie Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.) Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vieglpiekļuve, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Diktors un pēc tam pārvietojiet slīdni zem vienuma Diktors, lai to ieslēgtu.

Iziešana no līdzekļa Diktors

Arī iziet no līdzekļa Diktors var dažādos veidos. Daudzi lietotāji izvēlas šīs divas saīsnes:

 • Uz tastatūras nospiediet Windows logotipa taustiņu  + Enter.

 • Planšetdatorā vienlaikus nospiediet Windows logotipa pogu un skaļuma palielināšanas pogu.


Jauni skārienu žesti

Operētājsistēmā Windows 8.1 un Windows RT 8.1 ir iekļautas jaunas darbības, un bieži lietotām komandām ir jaunas atrašanās vietas. Tālāk ir aprakstīti daži būtiski žesti, kas nepieciešami, lai sāktu darbu.

Lietojiet šo skārienu žestu

Lai veiktu šādu darbību

Pavelciet uz centru no labās malas ar vienu pirkstu

Viedpogu atvēršana (Meklēšana, Koplietošana, Sākums, Ierīces, Iestatījumi)

Pavelciet no kreisās malas ar vienu pirkstu

Programmu pārslēgšana, fiksēšana pie malas un aizvēršana

Pavelciet no augšējās vai apakšējās malas ar vienu pirkstu

Lietojumprogrammu komandu, piemēram, Saglabāt, Rediģēt un Dzēst, rādīšana.

Piezīme

Nospiešanas un turēšanas žests līdzeklī Diktors netiek atbalstīts.


Jauni tastatūras īsinājumtaustiņi

Arī operētājsistēmā Windows 8.1 un Windows RT 8.1 ir iekļauti jauni tastatūras īsinājumtaustiņi. Tālāk ir sniegti vairāki noderīgi piemēri.

Izmantojiet šo tastatūras īsinājumtaustiņu

Lai veiktu šādu darbību

Windows logotipa taustiņš  + C

Viedpogu atvēršana (Meklēšana, Koplietošana, Sākums, Ierīces, Iestatījumi)

Windows logotipa taustiņš  + Z

Lietojumprogrammu komandu, piemēram, Saglabāt, Rediģēt un Dzēst, rādīšana.

Windows logotipa taustiņš  + punkts

Lietojumprogrammu fiksēšana ekrāna malā

Windows logotipa taustiņš‌  + Tab vai Alt + Tab

Programmu pārslēgšana


Diktora iestatījumi

Diktora iestatījumus varat mainīt datora iestatījumu sadaļā. Lai atrastu šos iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pavelciet uz centru no ekrāna labās malas, pieskarieties pie Iestatījumi un pēc tam pieskarieties pie Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Citi datora iestatījumi.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vieglpiekļuve un pēc tam mainiet norādītos iestatījumus.

Klausīšanās, kas ir ekrānā

 • Diktors. Izmantojiet šo slīdni, lai ieslēgtu vai izslēgtu līdzekli Diktors.

 • Līdzekļa Diktors automātiska startēšana. Varat izvēlēties, vai līdzeklis Diktors tiek startēts automātiski ikreiz, kad pierakstāties.

Balss

 • Izvēlieties balsi. Šajā nolaižamajā izvēlnē līdzeklim Diktors varat atlasīt dažādus balss tipus (ja jūsu valodā tie ir pieejami).

 • Ātrums. Ar šo slīdni varat mainīt balss ātrumu.

 • Skaņas augstums. Ar šo slīdni varat mainīt balss skaņas augstumu.

Dzirdamās skaņas

 • Lasīt vadīklu un pogu norādes. Varat izvēlēties, vai līdzeklim Diktors ir jālasa norādes par to, kā mijiedarboties ar dažādiem bieži lietojamiem vienumiem, piemēram, pogām, saitēm, sarakstu elementiem un slīdņiem.

 • Rakstzīmes, ko rakstāt. Varat izvēlēties, vai līdzeklim Diktors ir jānolasa katrs taustiņš, ko nospiežat.

 • Vārdi, ko rakstāt. Izvēlieties, vai līdzeklim Diktors ir jānolasa vārdi, ko rakstāt.

 • Samazināt citu programmu skaļumu, kad darbojas līdzeklis Diktors. Šī opcija liek citām programmām darboties klusāk, lai būtu vieglāk sadzirdēt līdzekli Diktors.

 • Atskaņot audio norādījumus. Šī opcija ieslēdz papildu skaņas, ko līdzeklis Diktors atskaņo, kad veicat noteiktas darbības.

Kursors un taustiņi

 • Iezīmēt kursoru. Ar šo opciju var rādīt vai paslēpt lodziņu, kas iezīmē līdzekļa Diktors lasīšanas vietu ekrānā.

 • Likt ievietošanas punktam sekot līdzeklim Diktors. Ar šo opciju var rādīt vai paslēpt lodziņu, kas iezīmē līdzekļa Diktors lasīšanas vietu ekrānā.

 • Aktivizēt skārientastatūras taustiņus, kad es paceļu pirkstu no tastatūras. Ja ir pieejams skārienievades režīms, varat ieslēgt šo iestatījumu, lai ātrāk rakstītu, izmantojot skārientastatūru. Izmantojot šo iestatījumu, varat vilkt, lai meklētu vienumu, un pacelt pirkstu, lai nospiestu taustiņu.

Tastatūras komandas


 Izmantojiet šo tastatūras īsinājumtaustiņu

 Lai veiktu šādu darbību

Ctrl

Lasīšanas pārtraukšana

Windows logotipa taustiņš  + Enter

Diktora aizvēršana

Burtslēgs + atstarpes taustiņš

Primārās darbības veikšana

Burtslēgs + labā bultiņa

Pāriešana uz nākamo vienumu

Burtslēgs + kreisā bultiņa

Pāriešana uz iepriekšējo vienumu

Burtslēgs + augšupvērstā bultiņa

Skata mainīšana

Burtslēgs + lejupvērstā bultiņa

Skata mainīšana

Caps Lock+A

Izvēršanas režīma mainīšana

Burtslēgs+F1

Komandu saraksta rādīšana

Burtslēgs+F2

Pašreizējā vienuma komandu parādīšana

Burtslēgs + F3

Pārlēkšana uz rindas nākamo šūnu

Burtslēgs+Shift+F3

Pārlēkšana uz rindas iepriekšējo šūnu

Burtslēgs + F4

Pārlēkšana uz kolonnas nākamo šūnu

Burtslēgs+Shift+F4

Pārlēkšana uz kolonnas iepriekšējo šūnu

Burtslēgs + F5

Diktora lasītās rindas un kolonnas nolasīšana

Burtslēgs + F6

Pārlēkšana uz tabulas šūnu

Burtslēgs + F7

Pašreizējās kolonnas lasīšana

Burtslēgs + F8

Pašreizējās rindas lasīšana

Burtslēgs + F9

Pašreizējās kolonnas galvenes lasīšana

Burtslēgs + F10

Pašreizējās rindas galvenes lasīšana

Burtslēgs + F11

Skārienu režīma ieslēgšana/izslēgšana

Burtslēgs + F12

Taustiņsitienu paziņojumu pārslēgšana

Burtslēgs + Z

Diktora atslēgas bloķēšana

Burtslēgs + X

Atslēgu padošana programmai

Burtslēgs + V

Pēdējās frāzes atkārtošana

Burtslēgs + Page Up

Balss skaļuma palielināšana

Burtslēgs + Page Down

Balss skaļuma samazināšana

Burtslēgs + plus zīme

Balss ātruma palielināšana

Burtslēgs + mīnus zīme

Balss ātruma samazināšana

Burtslēgs + D

Vienuma lasīšana

Burtslēgs + F

Vienuma lasīšanas papildopcijas

Burtslēgs + S

Pa burtiem izrunātā vienuma lasīšana vai detalizēta lasīšana japāņu vai korejiešu valodai

Burtslēgs + W

Loga lasīšana

Burtslēgs + R

Visu ietvertā apgabala vienumu lasīšana

Burtslēgs + Q

Pāriešana uz ietvertā apgabala pēdējo vienumu

Burtslēgs + G

Diktora kursora pārvietošana uz sistēmas kursoru

Burtslēgs + T

Diktora kursora pārvietošana uz rādītāju

Burtslēgs + Tilde

Iestatīt fokusu uz vienumu

Burtslēgs + Atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana par vienu vienumu atpakaļ

Burtslēgs + Insert

Pāriešana uz saistīto vienumu

Burtslēgs + M

Lasīšanas sākšana

Burtslēgs + beigu iekava

Teksta lasīšana no sākuma līdz kursoram

Caps Lock+0 (nulle)

Teksta atribūtu lasīšana

Burtslēgs + H

Dokumenta lasīšana

Burtslēgs + U

Nākamās lappuses lasīšana

Burtslēgs + Ctrl + U

Pašreizējās lappuses lasīšana

Burtslēgs + Shift + U

Iepriekšējās lappuses lasīšana

Burtslēgs + I

Nākamās rindkopas lasīšana

Burtslēgs + Ctrl + I

Pašreizējās rindkopas lasīšana

Burtslēgs + Shift + I

Iepriekšējās rindkopas lasīšana

Burtslēgs + O

Nākamās rindiņas lasīšana

Burtslēgs + Ctrl + O

Pašreizējās rindiņas lasīšana

Burtslēgs + Shift + O

Iepriekšējās rindiņas lasīšana

Burtslēgs + P

Nākamā vārda lasīšana

Burtslēgs + Ctrl + P

Pašreizējā vārda lasīšana

Burtslēgs + Shift + P

Iepriekšējā vārda lasīšana

Burtslēgs + sākuma iekava

Nākamās rakstzīmes lasīšana

Burtslēgs + Ctrl + sākuma iekava

Pašreizējās rakstzīmes lasīšana

Burtslēgs + Shift + sākuma iekava

Iepriekšējās rakstzīmes lasīšana

Burtslēgs + J

Pārlēkšana uz nākamo virsrakstu

Burtslēgs + Shift + J

Pārlēkšana uz iepriekšējo virsrakstu

Burtslēgs + K

Pārlēkšana uz nākamo tabulu

Burtslēgs + Shift + K

Pārlēkšana uz iepriekšējo tabulu

Burtslēgs + L

Pārlēkšana uz nākamo saiti

Burtslēgs + Shift + L

Pārlēkšana uz iepriekšējo saiti

Burtslēgs + Y

Pāriešana uz teksta sākumu

Burtslēgs + B

Pāriešana uz teksta beigām

Burtslēgs + C

Pašreizējā datuma/laika lasīšana


Skārienkomanda

Ja lietojat jaunu datoru, kas atbalsta vismaz četrus kontaktpunktus, sava datora vadīšanai varat izmantot skārienkomandas.        

Izmantojiet šo skārienkomandu

Lai veiktu šādu darbību

Pavilkšana pa kreisi/pa labi ar vienu pirkstu

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo vienumu

Pavelciet augšup/lejup ar vienu pirkstu

Pārvietošanās pakāpes mainīšana

Pieskarieties vai velciet ar vienu pirkstu

Zem pirksta esošā nolasīšana

Veiciet dubultskārienu ar vienu pirkstu

Primārās darbības aktivizēšana

Veiciet trīskāršu skārienu ar vienu pirkstu

Sekundārās darbības aktivizēšana

Pavelciet pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju ar diviem pirkstiem

Ritināšana

Pieskarieties ar diviem pirkstiem

Diktora veiktās lasīšanas apturēšana

Veiciet dubultskārienu ar diviem pirkstiem

Kontekstizvēlnes parādīšana

Turiet ar vienu pirkstu un pieskarieties ar otru pirkstu

Primārās darbības aktivizēšana

Turiet ar vienu pirkstu un veiciet dubultskārienu ar otru pirkstu

Sekundārās darbības aktivizēšana

Pavelciet pa kreisi/pa labi ar trīs pirkstiem

Pārvietošanās ar tabulatoru uz priekšu un atpakaļ

Pavelciet uz augšu ar trīs pirkstiem

Pašreizējā loga lasīšana

Pavelciet uz leju ar trīs pirkstiem

Interesējoša teksta lasīšanas sākšana

Pieskarieties ar trīs pirkstiem

Izvēršanas režīma mainīšana

Veiciet dubultskārienu ar trim pirkstiem

Teksta atribūtu lasīšana

Turiet nospiestu vienu pirkstu un pieskarieties ar diviem citiem pirkstiem

Vilkšanas sākšana vai papildu taustiņu opcijas

Pavelciet pa kreisi/pa labi ar četriem pirkstiem

Diktora kursora pārvietošanai, lai sāktu/beigtu vienību

Pavelciet augšup/lejup ar vienu četriem pirkstiem

Tālummaiņas ieslēgšana/izslēgšana

Pieskarieties ar četriem pirkstiem

Pašreizējā vienuma komandu parādīšana

Divreiz pieskarieties ar četriem pirkstiem

Meklēšanas režīma pārslēgšana

Trīsreiz pieskarieties ar četriem pirkstiem

Diktora komandu saraksta rādīšana


Piezīme

Diktors nodrošina ekrānā redzamā teksta lasīšanas pamatiespējas, tādēļ operētājsistēmu Windows varat lietot arī tad, ja nav pieejams vispusīgāks ekrāna lasītājs. Diktors nav paredzēts visu programmu satura lasīšanai. Papildinformāciju par ekrāna lasītājiem un citām atbalsta tehnoloģijām skatiet vietnē Microsoft pieejamība.        

Windows 7

Operētājsistēmā Windows ir iekļauts pamata ekrāna lasītājs jeb līdzeklis Diktors, kas skaļi lasa tekstu ekrānā un apraksta dažus notikumus (piemēram, kļūdas ziņojuma parādīšanu) datora lietošanas laikā.

Līdzeklis Diktors nav pieejams visās valodās — ja tālāk norādītās darbības nedarbojas, līdzeklis Diktors izvēlētajai valodai nav pieejams.

 1. Lai atvērtu līdzekli Diktors, noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstiet Diktors. Rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Diktors.

 2. Lai norādītu, kāds teksts līdzeklim Diktors jālasa, izmantojiet tastatūras īsinājumtaustiņus tālāk norādītajā tabulā.


  Izmantojiet šo tastatūras īsinājumtaustiņu

  Lai veiktu šādu darbību

  Ctrl + Shift + Enter

  Saņemt informāciju par pašreizējo vienumu

  Ctrl + Shift + atstarpes taustiņš

  Lasīt visu atlasīto logu

  Ctrl + Alt + atstarpes taustiņš

  Lasīt vienumus, kas ir atlasīti pašreizējā logā

  Insert + Ctrl + G

  Lasīt to vienumu aprakstu, kas tiek rādīti blakus pašlaik atlasītajam elementam

  Ctrl

  Teksta lasīšanas apturēšana

  Insert + Q

  Pārvietot kursoru atpakaļ uz tāda iepriekšējā teksta sākumu, kam ir cits formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no vārda treknrakstā uz tā iepriekšējā vārda sākumu, kas nav treknrakstā.

  Insert + W

  Pārvietot kursoru uz jebkura tāda turpmākā teksta sākumu, kam ir cits formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no vārda treknrakstā uz tā turpmākā vārda sākumu, kas nav treknrakstā.

  Insert + E

  Pārvietot kursoru atpakaļ uz jebkura tāda teksta sākumu, kam ir tāds pats formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no treknrakstā rakstīta vārda vidus uz šī vārda sākumu.

  Insert + R

  Pārvietot kursoru uz jebkura tāda teksta beigām, kam ir tāds pats formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no treknrakstā rakstīta vārda vidus uz šī vārda beigām.

  Insert + F2

  Atlasīt visu tekstu, kam ir tāds pats formatējums kā rakstzīmei pie kursora

  Insert + F3

  Lasīt pašreizējo rakstzīmi

  Insert + F4

  Lasīt pašreizējo vārdu

  Insert + F5

  Lasīt pašreizējo rindiņu

  Insert + F6

  Lasīt pašreizējo rindkopu

  Insert + F7

  Lasīt pašreizējo rindiņu

  Insert + F8

  Lasīt pašreizējo dokumentu


Piezīme

Taustiņš Insert tiek izmantots līdzekļa Diktors komandās, tāpēc, ja nospiedīsit taustiņu Insert, kad darbojas līdzeklis Diktors, jūs nevarēsit ievietot rakstzīmes. Lai izmantotu taustiņu Insert rakstzīmju ievietošanai, kad darbojas līdzeklis Diktors, nospiediet taustiņus Insert + I un pēc tam nospiediet pievienojamo rakstzīmju taustiņus. 1. Lai atvērtu līdzekli Diktors, noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstiet Diktors. Rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Diktors.

 2. Sadaļā Galvenie diktora iestatījumi veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

  • Lai dzirdētu rakstīto, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atkārtot lietotāja taustiņsitienus.

  • Lai dzirdētu fona notikumus, piemēram, paziņojumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atskaņot sistēmas ziņojumus.

  • Lai dzirdētu paziņojumu par to, ka tiek ritināts ekrāns, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atskaņot paziņojumus par ritināšanu.


 1. Lai atvērtu līdzekli Diktors, noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstiet Diktors. Rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Diktors.

 2. Noklikšķiniet uz Balss iestatījumi un pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajiem pielāgojumiem.

  • Lai atlasītu citu balsi, lodziņā Atlasīt balsi noklikšķiniet uz balss, ko vēlaties izmantot.

  • Lai izvēlētos ātrāku balsi, atlasiet skaitli sarakstā Iestatīt ātrumu. Jo lielāks skaitlis, jo ātrāka balss.

  • Lai izvēlētos skaļāku balsi, atlasiet skaitli sarakstā Iestatīt skaļumu. Jo lielāks skaitlis, jo skaļāka balss.

  • Lai izvēlētos balsi ar augstāku balss toni, atlasiet skaitli sarakstā Iestatīt augstumu. Jo lielāks skaitlis, jo lielāks skaņas augstums. Dažiem lietotājiem ir vieglāk sadzirdēt augstāku balss toni.


 1. Lai atvērtu līdzekli Diktors, noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstiet Diktors. Rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Diktors.

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Startēt diktoru minimizētu.

  Nākamreiz, kad startēsit līdzekli Diktors, tas tiks parādīts kā ikona uzdevumjoslā, nevis atvērts ekrānā.

  Lai atjaunotu dialoglodziņu Diktors pilnā lielumā, uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Diktors.


 1. Lai atvērtu līdzekli Diktors, noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstiet Diktors. Rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Diktors.

 2. Noklikšķiniet uz Noteikt, vai diktors tiek startēts piesakoties.

 3. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Ieslēgt diktoru un Ieslēgt audio aprakstu un noklikšķiniet uz Lietot.Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×