Slik åpner du en delt kalender fra en Outlook-delingsinvitasjon

Hva gjør denne veiledningen?  
Løser problemer som du får når du åpner en kalender som noen har delt med deg.

Hvem er den for?
Brukere av Outlook, Outlook for Mac og Outlook på nettet (tidligere kalt Outlook Web App) som ikke får åpnet delte kalendere.

Hvordan fungerer den?
Vi starter med å stille deg spørsmål om Outlook-versjonen du bruker og om problemet du har fått. Vi vil lede deg gjennom en rekke feilsøkingstrinn som gjelder spesielt for din situasjon.

Anslått tidsbruk:
10–15 minutter. 

Velg din versjon av Outlook

Vet du ikke hvilken versjon av Outlook du kjører?

Velg din versjon av Outlook

Vet du ikke hvilken versjon av Outlook du kjører?

Åpne en delt kalender i Outlook 2010


Når du skal åpne en delt kalender fra Outlook-delingsinvitasjonen, klikker du Åpne denne kalenderen i delingsinvitasjonen.

3624_image8
 


Hvis du ser noe annet, hva slags problem har du fått?

Åpne en delt kalender i Outlook 2003

Viktig Microsoft avsluttet støtten for Office 2003 den 8. april 2014, og det inkluderte Outlook 2003. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsvalgene dine. Finn ut hva det betyr for deg og hvordan du kan beholde beskyttelsen.

Delingsinvitasjonen du mottar, vil se ut som skjermbildet nedenfor. Det finnes ikke noe alternativ for å åpne den delte kalenderen.

3624_image9
 

Når du skal løse dette problemet, må du først se om det står "Microsoft Exchange" foran navnet på den delte kalenderen, som på dette skjermbildet.

3624_image10
 

Hvis det står "Microsoft Exchange" foran navnet på den delte kalenderen

Det angir vanligvis at den delte kalenderen er en vanlig Outlook-kalender. Følg denne fremgangsmåten for å åpne den:

 1. Velg ÅpneFil-menyen, og klikk deretter Annen brukers mappe
  3624_image11
   
 2. Skriv inn navnet på brukeren som deler kalenderen med deg, i Navn-feltet i dialogboksen Åpne annen brukers mappe. Velg Kalender i Mappetype-listen, og klikk OK.

Hvis det ikke står "Microsoft Exchange" foran navnet på den delte kalenderen

Dette betyr vanligvis at den delte kalenderen ikke er en vanlig Outlook-kalender. Hvis du vil åpne kalenderen, må du først legge til brukerens Exchange-postboks i Outlook-profilen:

 1. Klikk E-postkontoerVerktøy-menyen i Outlook.
 2. Klikk Vise eller endre eksisterende e-postkontoer i dialogboksen E-postkontoer, og klikk Neste
  3624_image12
   
 3. Klikk Exchange Server-kontoen din, og klikk deretter Endre.
  3624_image13
    
 4. Klikk Flere innstillinger.
 5. Klikk kategorien Avansert og deretter Legg til i dialogboksen Microsoft Exchange.
  3624_image14
   
 6. Skriv inn navnet på personen som deler kalenderen med deg, i dialogboksen Legg til postboks, og klikk deretter OK.
 7. Klikk OK, Neste og deretter Fullfør.
 8. Utvid Postboks - BrukernavnForMappeeier i navigasjonsruten, og klikk deretter kalenderen som brukeren har delt med deg.
  3624_image15
   
  Merk Hvis du ikke får utvidet postboksen, klikker du "Får ikke utvidet postboksen til en annen person" for å omgå problemet.

Løste dette problemet ditt?

Åpne en delt kalender i Outlook for Mac 2011

Delingsinvitasjonen du mottar, vil se ut som skjermbildet nedenfor. Legg merke til at det ikke finnes noe alternativ for å åpne den delte kalenderen.

3624_image18
 

Følg denne fremgangsmåten for å åpne den delte kalenderen:

 1. Velg ÅpneFil-menyen, og klikk deretter Annen brukers mappe.
  3624_image19
   
 2. Klikk Finn bruker 
  3624_image20
   
  .
 3. Skriv inn navnet til personen som gav deg tilgang, klikk Finn, klikk personens navn og klikk OK.
 4. Klikk KalenderType-menyen, og klikk deretter OK.
  Den delte kalenderen vises i navigasjonsruten under overskriften Delt.

Hva slags problem har du fått hvis du ikke får åpnet den delte kalender?

Jeg får fremdeles ikke åpnet den delte kalenderen

Hva slags problem har du?

Åpne en delt kalender i Outlook på nettet (Outlook Web App)


Når du skal åpne en delt mappe fra delingsinvitasjonen, klikker du Legg til denne kalenderen og går til Kalender -kategorien for å åpne den delte kalenderen.

3624_image21
 


Hvis du ser noe annet, hva slags problem har du fått?

Alternativet Legg til denne kalenderen finnes ikke

Du kan løse dette problemet ved å åpne den delte kalenderen direkte.

Anta for eksempel at URL-adressen til Outlook på nettet (tidligere kalt Outlook Web App) er https://contoso/owa, og at en bruker (bruker@contoso.com) delte kalenderen sin med deg. Du kan bruke følgende URL-adresse til å åpne brukerens kalender:

https://contoso/owa/bruker@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

Løste dette problemet ditt?

Alternativet Åpne denne kalenderen finnes ikke

Dette problemet oppstår når personen som delte kalenderen med deg, har en nyere versjon av Outlook.

Se om det står "Microsoft Exchange" foran navnet på det delte kalendernavnet i invitasjonen, som i skjermbildet nedenfor.

3624_image10
 


Hvis det står "Microsoft Exchange" foran navnet på den delte kalenderen

Hvis det står "Microsoft Exchange" foran navnet på den delte kalenderen, betyr det vanligvis at den delte kalenderen er en vanlig Outlook-kalender. Følg denne fremgangsmåten for å åpne den:

 1. Velg ÅpneFil-menyen, og klikk deretter Annen brukers mappe.
  3624_image22
   
 2. Skriv inn navnet på brukeren som deler kalenderen med deg, i Navn-feltet i dialogboksen Åpne annen brukers mappe. Velg typen delt kalender i Mappetype-feltet, og klikk deretter OK.

Hvis det ikke står "Microsoft Exchange" foran navnet på den delte kalenderen

Hvis det ikke står "Microsoft Exchange" foran navnet på den delte kalenderen, betyr det vanligvis at den delte kalenderen ikke er en vanlig Outlook-kalender. I så fall må du først legge til brukerens Exchange-postboks i Outlook-profilen din.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen i Outlook.
 2. Klikk Exchange Server-kontoen i kategorien E-post i dialogboksen E-postkontoer, og klikk deretter Endre
  3624_image23
   
 3. Klikk Flere innstillinger.
 4. Klikk kategorien Avansert og deretter Legg til i dialogboksen Microsoft Exchange.
  3624_image24
   
 5. Skriv inn navnet på personen som deler kalenderen med deg, i dialogboksen Legg til postboks, og klikk deretter OK.
  3624_image25
   
 6. Klikk OK, klikk Neste, klikk Fullfør og klikk Lukk.
 7. Utvid Postboks - BrukernavnForMappeeier i navigasjonsruten, og klikk deretter kalenderen som brukeren har delt med deg.
  3624_image26
   
  Merk Hvis du ikke får utvidet postboksen, klikker du "Får ikke utvidet postboksen til en annen person" for å omgå problemet.

Løste dette problemet ditt?

Får ikke utvidet postboksen til en annen person

Du kan løse problemet ved å be personen som delte kalenderen med deg, om å gi deg lesertillatelse til postboksen sin.

Viktig Følgende trinn utføres på datamaskinen til personen som delte kalenderen med deg.

 1. Bruk en av disse metodene, avhengig av hvilken versjon av Outlook du kjører:
  I Outlook 2003 høyreklikker du Postboks - Brukernavn og klikker Deling.
  3624_image27
   
  I Outlook 2007 høyreklikker du Postboks - Brukernavn og klikker Endre delingstillatelser.
  3624_image28
   

  I Outlook 2010 og Outlook 2013 høyreklikker du e-postadressen øverst i mappelisten og klikker Mappetillatelser.
  3624_image29
   
 2. Klikk kategorien Tillatelser og deretter Legg til.
 3. Angi hvilken bruker du vil dele kalenderen med, i dialogboksen Legg til brukere, og klikk Legg til og deretter OK.
 4. Klikk navnet på brukeren du har lagt til, i Navn-listen, klikk Leser i Tilgangsnivå-boksen og deretter OK 

Løste dette problemet ditt?

Du ser ingenting, eller du har ikke tilstrekkelige tillatelser til å åpne den delte kalenderen

Be personen som delte kalenderen med deg, om å utføre følgende på datamaskinen sin

 1. Bruk en av disse metodene, avhengig av hvilken versjon av Outlook du kjører:
  I Outlook 2016, Outlook 2013 og Outlook 2010 høyreklikker du den delte kalenderen, og klikker
  Del og deretter Kalendertillatelser.
  3624_image32
   
  I Outlook på nettet eller Outlook Web App, høyreklikker du kalenderen og klikker Tillatelser.
  10106_UpdateImg13
   
  I Outlook 2007, høyreklikker du den delte kalenderen, og klikker deretter Endre delingstillatelser.  
  3624_image31
   

 2. Velg brukeren du vil gi tillatelsen, i kategorien Tillatelser.
 3. Klikk Leser i Tilgangsnivå-listen, og klikk deretter OK.
  3624_image33
   


Løste dette problemet ditt?

Åpne en delt kalender i Outlook 2016

Når du skal åpne en delt kalender fra Outlook-delingsinvitasjonen, klikker du Åpne denne kalenderen i delingsinvitasjonen.

3624_image7
 


Hvis du ser noe annet, hva slags problem har du fått?

Åpne en delt kalender i Outlook 2016 for Mac

Delingsinvitasjonen du mottar, vil se ut som skjermbildet nedenfor. Legg merke til at det ikke finnes noe alternativ for å åpne den delte kalenderen.

3624_image43
 

Følg denne fremgangsmåten for å åpne den delte kalenderen:

 1. Klikk Kalender nederst på navigasjonslinjen.

  3624_image34
     

 2. Klikk Åpne delt kalender i Organiser-kategorien.
  3624_image44
   
  Skriv inn navnet til personen som gav deg tilgang, i
  Søk-boksen, og trykk Enter.
 3. Velg navnet og klikk Åpne.
  3624_image45
   

  Merk: Den delte kalenderen vises i venstre navigasjonsrute under overskriften Delt kalender, med navnet på personen som delte kalenderen med deg, under.


Hva slags problem har du fått hvis du ikke får åpnet den delte kalender?

Jeg får fremdeles ikke åpnet den delte kalenderen

Hva slags problem har du?

"Åpne delt kalender" er ikke tilgjengelig

Symptomer

Når du åpner kalenderen i Microsoft Outlook 2016 for Mac eller Outlook for Mac 2011, er ikke knappen Åpne delt kalender tilgjengelig på båndet. 

3624_image36
 

Dessuten er ikke alternativet Kalender tilgjengelig når du peker på ÅpneFil-menyen.

3624_image37
 

Årsak

Dette problemet oppstår hvis avmerkingsboksen Grupper like mapper, som innbokser, fra forskjellige kontoer er valgt og Skjul På datamaskinen-mapper ikke er valgt under Generelle innstillinger.

3624_image38
 


Omgå problemet

Følg en av disse fremgangsmåtene for å omgå dette problemet:

Velg Exchange-mappen i Mine kalendere.

 1. Åpne kalenderen.
 2. Utvid Mine kalendere for å vise kalenderen til Exchange-postboksen, På datamaskinen-kalenderen og kalendere som er knyttet til andre kontoer som er åpne i Outlook for Mac.
 3. Marker Exchange-avmerkingsboksen.

  3624_image39
   
  Når du har gjort det, er knappen Åpne delt kalender tilgjengelig på båndet.

Åpne en annen brukers kalender.

 1. Åpne Fil-menyen og pek på Åpne, og klikk deretter Annen brukers mappe.
  3624_image40
   
 2. Søk etter og velg brukeren som du vil åpne kalenderen til.
 3. Klikk Kalender i Mappetype-boksen.
  3624_image41
   
 4. Klikk Åpne.  

Velg innstillingene som er knyttet til På datamaskinen-mappene.

 1. Klikk InnstillingerOutlook-menyen.
 2. Klikk Generelt.
 3. Fjern markeringen av Grupper like mapper, som innbokser, fra forskjellige kontoer.
 4. Hvis du vil, kan du markere Skjul På datamaskinen-mapper.


Løste dette problemet ditt?

Åpne en delt kalender i Outlook 2013


Når du skal åpne en delt kalender fra Outlook-delingsinvitasjonen, klikker du Åpne denne kalenderen i delingsinvitasjonen.

3624_image7
 


Hvis du ser noe annet, hva slags problem har du fått?

Åpne en delt kalender i Outlook 2007

Når du skal åpne en delt kalender fra Outlook-delingsinvitasjonen, klikker du Åpne denne kalenderen i delingsinvitasjonen.

3624_image8
 


Hvis du ser noe annet, hva slags problem har du fått?

Mer hjelp
Omgå problemer ved åpning av delt kalender på mobilenheter/nettbrett
Hvis du bruker Outlook App på mobilenheter eller nettbrett, for eksempel Windows Phone, iPhone, iPad eller Android-telefoner, kan du ikke se andre brukeres kalendere på disse enhetene fordi de bare synkroniserer egne kalendere. 
Problemet kan omgås ved å bruke Outlook Web App til å vise den delte kalenderen, eller vise den med en Outlook for Windows- eller Mac-klient for stasjonære datamaskiner.

Løste dette problemet ditt?

Outlook 2016 slutter å reagere når du forsøker å åpne delt kalender
Dette problemet oppstår hvis du oppgraderer til Outlook 2016 uten å avinstallere den forrige Outlook-versjonen fullstendig, slik at Outlook 2016 blir frakoblet. Løsningen er å fjerne den eldre Outlook-versjonen fullstendig og omstarte Outlook 2016.

Løste dette problemet ditt?
Du får andre feil når du forsøker å åpne delt kalender
Hvis den andre løsningen ikke fungerte for deg og du får en annen feilmelding, kan du prøve instruksjonene nedenfor:
 1. Påse at du har installert den seneste Outlook-versjonen, og at den er fullt oppdatert.
 2. Aktiver "Last ned delte mapper".
  1. Klikk Fil-kategorien.
  2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Klikk Exchange-kontoen i E-post-kategorien, og klikk deretter Endre.
  4. Klikk Flere innstillinger, klikk Avansert-kategorien og velg "Last ned delte mapper".
   10106_UpdateImg11
    
  5. Klikk OK, klikk Neste, klikk Fullfør og klikk Lukk i Kontoinnstillinger-vinduet.
  6. Avslutt og start Outlook på nytt.
 3. Hvis det fremdeles ikke fungerer, prøver du å slå av Bufret Exchange-modus ved å følge denne fremgangsmåten:
  1. Klikk Fil-kategorien.
  2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Klikk Exchange-kontoen i E-post-kategorien, og klikk deretter Endre.
  4. Fjern markeringen av Bruk bufret Exchange-modus under Innstillinger for frakoblet modus.
   10106_UpdateImg12
    
  5. Avslutt og start Outlook på nytt.

Løste dette problemet ditt?
Du får en feilmelding når du åpner delt kalender i Outlook 2013
Hvilken feilmelding fikk du?
Løsning for problem med feilmelding når du åpner delt kalender i Outlook 2013
Problemet oppstår når følgende vilkår er oppfylt:
 • Du har konfigurert Outlook 2013 for å bruke MAPI på en HTTP-tilkobling.
 • Den primære postboksen er i bufret modus.
 • Alternativet Last ned delte mapper er deaktivert.

Du kan se KB 2990457 for å få løsningen eller omgå problemet.

Løste dette problemet ditt?
Generell feilsøking for andre feil når du åpner delt kalender i Outlook 2013
Hvis du får andre feil, kan du følge disse instruksjonene for generell feilsøking:
 1. Sørg for at brukeren har delt kalenderen med deg med de riktige tillatelsene
 2. Påse at Outlook er koblet til nettverket og kan motta e-post, og ikke er for opptatt med å utføre andre oppgaver som å oppdatere mapper
 3. Prøv på nytt senere for å se om den delte kalenderen fungerer.


Løste dette problemet ditt?
Du har ikke tillatelse til å vise en delt kalender i Outlook 2016 for Mac eller Outlook for Mac 2011
Når du prøver å åpne en delt kalendermappe i Microsoft Outlook 2016 for Mac eller Outlook for Mac 2011, får du denne feilmeldingen selv om du har fått tilgang til mappen:

Kan ikke åpne denne mappen. Du har ikke tillatelse til å åpne denne mappen. Kontakt <Kalendereierens navn> for å få tillatelse.
Dette problemet oppstår fordi eieren av mappen som du vil ha tilgang til, deler en underordnet mappe med deg, men ikke den primære kalendermappen (standardmappen). For å løse dette problemet må kalendereieren dele både den primære og sekundære kalendermappen med deg. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se KB 274352.


Løste dette problemet ditt?

Du får en tom kalender eller tillatelsesfeil på Mac selv om du har Ledig/opptatt-tillatelse i Outlook 2016 for Mac eller Outlook for Mac 2011
En bruker gir deg Ledig/opptatt-tillatelse til kalenderen sin, men du får denne feilmeldingen når du prøver å åpne brukerens kalender i Microsoft Outlook 2016 for Mac eller Outlook for Mac 2011:

Kan ikke åpne denne mappen. Du har ikke tillatelse til å åpne denne mappen. Kontakt <brukernavn> for å få tillatelse.
Dette problemet oppstår fordi Ledig/opptatt-funksjonen bare er tilgjengelig i Outlook 2010 og Outlook 2013 for Windows. For å kunne åpne en delt kalender i Outlook for Mac må brukeren gi deg tillatelsen Leser eller høyere. Eller du kan vise brukerens Ledig/opptatt-informasjon ved å opprette en ny møteinnkallelse og deretter legge til brukeren i Planleggingsassistent. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se KB 2876443.


Løste dette problemet ditt? 

Du får ikke åpnet en eller flere av de delte kalendermappene i Outlook 2016 for Mac eller Outlook for Mac 2011
I Outlook 2016 for Mac og Outlook for Mac 2011 kan du ikke åpne delt kalendermappe som ikke er underordnet brukerens delte standardkalendermappe.
 • Kalender
 • Andre kalender
 • Tredje kalender
  10106_UpdateImg14
   

I dette eksemplet er "Andre kalender"-mappen underordnet brukerens delte "Kalender"-standardmappe. Derfor kan du åpne "Andre kalender"-mappen i Outlook for Mac. "Tredje kalender"-mappen er imidlertid ikke underordnet "Kalender"-standardmappen. Derfor kan du ikke åpne denne mappen i Outlook for Mac. Du løser dette problemet ved å få kalendereieren til å opprette alle delte kalendere under "Kalender"-standardmappen.

Løste dette problemet ditt?
Egenskaper

Artikkel-ID: 10106 – Forrige gjennomgang: 6. okt. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding