Koble hodesettet til Lumia-telefonen

Nyt favorittmusikken eller frigjør hendene til andre ting når du snakker i telefonen.

Hodesettet kan bli solgt for seg.

Koble hodesettet til telefonen. Plasseringen av hodesettkontakten kan variere fra telefon til telefon.

connect the headset to Lumia

connect the headset

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til lydkontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodesett enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til lydkontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumet.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10514 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 8

Tilbakemelding