Enkelte apper eller spill i Windows Store er utviklet for å dra nytte av bestemte maskinvare- eller programvarefunksjoner på Windows-enheten. En bildeapp må for eksempel kanskje bruke mobilkameraet, og en restaurantguide må kanskje bruke posisjonen din for å foreslå spisesteder i nærheten.

I Windows 10 kan du i mange tilfeller velge hvilke apper som kan bruke en bestemt funksjon. Gå til Start > Innstillinger > Personvern. Velg appen (for eksempel Kalender), og velg hvilke apptillatelser som skal være aktivert eller deaktivert. Apper med tillatelse til å "Bruke alle systemressurser", er ikke oppført. Du kan ikke bruke innstillingene for personvern for Windows for å styre hvilke enkeltfunksjoner disse appene kan bruke.

Du kan bruke innstillingene for personvern i Windows til å kontrollere enkelte funksjoner for apper som ikke har tillatelse til å "Bruke alle systemressurser".

Hvis du vil se funksjonene for en app, kan du gå til produktsiden for appen i Windows Store. Hvis du ikke vil at en app skal bruke noen av funksjonene som er oppført, kan du la være å installere appen.

Mer informasjon om enkelte tillatelser

Bruke alle systemressurser: Kan bruke en hvilken som helst systemressurs (f.eks. kamera, mikrofon eller plassering) uten ytterligere varsling. Du kan ikke kontrollere apptillatelser for enkeltstående systemressurser via personverninnstillingene for Windows.

Bruke posisjonen din: Kan få tilgang til posisjonsdataene dine fra enheten. Denne ressursen kan styres i personverninnstillingene for Windows.

Bruke webkameraet ditt: Kan aktivere og bruke kameraet på enheten. Denne ressursen kan styres i personverninnstillingene for Windows.

Bruke mikrofonen: Kan aktivere og bruke mikrofonen på enheten. Denne ressursen kan styres i personverninnstillingene for Windows.

Bruke musikkbiblioteket: Kan få tilgang til alle musikkfilene fra musikkbiblioteket på enheten.

Bruke bildebiblioteket: Kan få tilgang til bildefiler fra bildebiblioteket på enheten.

Bruke videobiblioteket: Kan få tilgang til alle videofiler fra videobiblioteket på enheten.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10557 – Forrige gjennomgang: 18. nov. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding