Regler for bruk for digitale varer («Reglene»)

Gjelder: Windows 10

Hvis ikke annet er angitt, er termer med stor forbokstav definert i vilkårene i Microsofts tjenesteavtale eller Microsofts salgsvilkår (som sammen kalles «Vilkårene»). Disse Reglene omfatter de som er i den første delen nedenfor, som gjelder for flere digitale varer («De generelle reglene»), og de som er i tabellen nedenfor, som gjelder spesifikt for den aktuelle digitale varen (eller den aktuelle tjenesten som leverer den digitale varen («Ytterligere tjenestespesifikke regler»). Hvis ikke annet er uttrykkelig fremholdt i Ytterligere tjenestespesifikke regler, gjelder De generelle reglene for alle digitale varer. Vi kan endre disse Reglene når som helst.

De generelle reglene

Alle digitale varer blir lisensiert, ikke solgt. Din rett til tilgang til eller bruk av digitale varer er bare gjeldende såfremt du overholder (a) alle lisensvilkår, lisensbegrensninger, regler for god oppførsel og betalingsvilkår i Vilkårene; (b) full betaling for den aktuelle digitale varen; (c) disse Reglene; og (d) eventuelle ytterligere vilkår som foreskrives når du skaffer deg lisensen. Digitale varer kan bare brukes slik det uttrykkelig tillates i Vilkårene og disse Reglene. All annen bruk er forbudt (med mindre du har kontaktet opphavsrettseieren og fått skriftlig tillatelse på forhånd). Vilkårene og disse Reglene gjelder selv om prisen på eller betalingen for en digital vare er null. Hvis disse Reglene er i konflikt med Vilkårene (eller andre vilkår), styrer disse Reglene hva du kan gjøre med digitale varer, med følgende unntak: Hvis nettsiden eller en annen side i Store eller en aktuell tjeneste angir et annet antall enheter eller på annen måte angir bestemte rettigheter eller begrensninger som varierer i forhold til disse Reglene, for en bestemt digital vare, er det denne nettsiden eller den andre siden som er gjeldende ved utsagn som uttrykkelig er i konflikt, men bare for denne bestemte digitale varen.

Digitale varer blir utelukkende lisensiert for privat, ikke-kommersiell bruk (som utelater bruk til markedsføringsformål) på et vanlig nivå for slik bruk. Microsoft kan slutte å distribuere enhver digital vare eller føye til eller trekke fra egenskapene til enhver digital vare når som helst. Du kan miste tilgang eller funksjonalitet til digitale varer eller få tilgangstypen endret (for eksempel eventuelt miste familietilgang) hvis (a) du bryter Vilkårene eller disse Reglene; (b) du bruker eller prøver å bruke digitale varer på en måte som er uforenlig med Vilkårene, disse Reglene eller den begrensede lisensen du har fått; (c) du går utenom, eller prøver å gå utenom, tekniske virkemidler som er utviklet for å begrense tilgang eller håndheve lisensbegrensninger; (d) du ikke betaler en gjentakende abonnementsavgift; (e) du ikke opprettholder en gjeldende betalingsmåte for kontoen din; (f) du flytter til et annet land eller område; (g) du ikke opprettholder en gjeldende e-postadresse som er knyttet til kontoen din; (h) du ikke logger på en gitt tjeneste ofte nok til å oppdatere de elektroniske lisensene for digitale varer, som beskrevet i Ytterligere tjenestespesifikke regler nedenfor; (i) vi avbryter eller avslutter den aktuelle tjenesten eller slutter å støtte den aktuelle tjenesten; eller (j) vi mister rettigheten til å fortsette å distribuere den digitale varen til deg, eller til å distribuere den til deg på samme måte. Du kan ikke overføre eller videreselge noen lisenser for noen digitale varer, med unntak av det som eventuelt tillates nedenfor. Hvis du selger en enhet som inneholder digitale varer, får ikke kjøperen noen rett til å bruke de digitale varene. Vi kan bruke teknologi til å kontrollere at du følger disse Reglene.

Enkelte tjenester krever at du registrerer enhetene du har tilgang til digitale varer på, og at du går til tjenesten fra denne enheten for å opprettholde tilgang. Registrerte enheter kan omfatte personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, Xbox-konsoller og visse bærbare og mobile enheter, i den grad enheten er kompatibel med den aktuelle digitale varen. Lisenser for visse digitale varer (for eksempel innhold i Groove Musikk) kan fornyes hvis du logger på tjenesten på nytt og på dette tidspunktet ikke har overskredet enhetsgrensene. Du må kanskje være koblet til en PC for å kunne oppdatere lisenser for andre digitale varer. Slikt tap kan være midlertidig eller permanent alt etter hva Microsoft bestemmer. Hvis du registrerer for mange enheter, kan Microsoft avregistrere en enhet automatisk for å gi plass til en ny. Microsoft kan begrense hvor ofte du kan registrere og avregistrere en gitt enhet, for å unngå forsøk på å overskride enhetsbegrensninger. Underlagt det ovenstående kan du administrere de registrerte enhetene på innstillingssiden for Microsoft-kontoen eller en bestemt tjeneste. Ikke alle enheter har de samme egenskapene, og alle digitale varer eller tjenester (eller bestemte funksjonaliteter i dem) er kanskje ikke tilgjengelige på en gitt enhet. Hver enkelt tjeneste kan inneholde en liste over kompatible enhetstyper, men elektroniske forbruksenheter utvikler seg hele tiden, og det er ditt ansvar alene å kontrollere om en gitt enhet er kompatibel med den digitale varen du vil kjøpe, før du kjøper den. Hvis tjenesten omfatter funksjonalitet for å strømme en digitale vare, må du være logget på tjenesten på den registrerte enheten du vil strømme på, og, i tillegg til begrensningene i Vilkårene, må du ha Internett-tilgang med tilstrekkelig båndbredde for å kunne laste ned og strømme. Internett-tilgang må du selv skaffe og betale for. Visse digitale varer kan være lisensiert bare for distriktet som er knyttet til Microsoft-kontoen din. Du kan kanskje ikke laste ned eller strømme (etter hva som er aktuelt) slike digitale varer når du er utenfor dette distriktet.

Visse digitale varer kan bare lastes ned eller strømmes (etter hva som er aktuelt) til enheter som er knyttet til Microsoft-kontoen din, underlagt begrensningene som er angitt i tabellen nedenfor. Alle reglene i denne tabellen gjelder i tillegg til De generelle reglene ovenfor.

Ytterligere tjenestespesifikke regler og beskrivelser

 

Maksimalt antall enheter / brukere
(med mindre Store-siden eller en annen nettside for kjøpet av, leien av eller abonnementet på den digitale varen viser et annet tall)
Avregistrering
(hvor ofte du kan registrere og avregistrere enheter)
Nødvendig tilgang
(hvor ofte du må gå inn på tjenesten fra en gitt enhet for å opprettholde eller oppdatere lisensfilene på denne enheten)
Overføre / kopiere / annet
Groove Music Pass Ti registrerte enheter Ikke flere enn én gang hver 30. dag per enhet Minst én gang hver 30. dag Med et abonnement på tjenesten Groove Music Pass kan du strømme eller laste ned så mange sanger du vil på abonnementsbasis til en fast månedspris. Du finner en gjeldende liste over enheter som er kompatible med Groove, på Microsoft.com/groove. Du kan ikke brenne CD-er med sangene fra Groove Music Pass. I tillegg til Reglene ovenfor kan vi også avslutte eller avbryte abonnementet ditt hvis vi finner ut at du gjør følgende: (a) strømmer musikk til flere enheter om gangen, (b) brenner eller eksporterer musikk (til en CD eller noe annet) eller (c) bruker musikk som en ringetone på mobiltelefonen.
MP3-musikk

 Rimelig antall enheter

Ikke aktuelt 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Digitale spill for Xbox One Én Xbox One-hjemmekonsoll og én sentral bruker Ikke aktuelt Ikke aktuelt Hvert spill du laster ned fra Store, har en enhetsbasert lisens og en brukerbasert lisens. Du kan angi én konsoll som hjemmekonsoll, og enhetslisensen knyttes til denne automatisk, selv om du kjøper spillet fra en annen konsoll. Brukerlisensen er knyttet til Microsoft-kontoen din. En konsoll kan være hjemmekonsoll for flere personer. Du kan endre hjemmekonsollen opptil tre ganger per år. Når du gjør dette, blir alle enhetslisensene flyttet automatisk til den nye hjemmekonsollen, som er den eneste konsollen de gjelder på. Alle kan bruke spillet (eller annet innhold som er lisensiert for denne enheten) på hjemmekonsollen under enhetslisensen din. Du kan bruke alle spillene du har brukerlisens for, på en hvilken som helst annen konsoll ved å logge på med Microsoft-kontoen, så lenge du ikke samtidig er logget på hjemmekonsollen. Disse reglene kalles «Reglene for bruk av hjemmekonsoll». Enkelte spilltillegg og annet nedlastbart innhold som er tilgjengelig, kan være begrenset til personlig bruk.

Xbox 360-spill

Én Xbox 360-konsoll Ikke aktuelt Ikke aktuelt Du (og andre) kan bruke et spill eller annet innhold på den første Xbox 360-konsollen du lastet det ned til. Du kan overføre dette spillet eller andre innholdet til en annen Xbox 360-konsoll ved hjelp av en minneenhet eller en annen lagringsenhet, men du kan spille det på konsollen bare mens konsollen er logget på Microsoft-kontoen din.
Xbox Play Anywhere-spill Én Xbox One-hjemmekonsoll, én utvalgt Windows 10-PC og et ubegrenset antall Windows 10-PC-er og Xbox One-konsoller når du er logget på (og ikke samtidig logget på hjemmekonsollen eller den utvalgte PC-en) Ikke aktuelt Ikke aktuelt Programmet Xbox Play Anywhere gjelder bare for visse digitale spill som deltar, inkludert de som har ikonet for Xbox Play Anywhere på www.xbox.com eller i en Store (se www.xboxplayanywhere.com for å få en fullstendig liste). Du kan kjøpe Xbox Play Anywhere-spill i en Store eller via en digital kode hos forhandlere som deltar i programmet. Før du laster ned et Xbox Play Anywhere-spill på PC-en, sjekker du spillutgiverens minimumskrav til systemet for å sikre at PC-en er kompatibel. Uansett hvor mange enheter spillet er installert på, kan du være logget på spillet på bare én enhet om gangen. Reglene for bruk av hjemmekonsoll på Xbox One ovenfor gjelder også for Xbox Play Anywhere-spill.
Spill med Gold Én Xbox One-hjemmekonsoll og én sentral bruker Ikke aktuelt Ikke aktuelt Informasjon om bruk av Spill med Gold-spill som en del av et Xbox Live Gold-abonnement.
Xbox Game Pass Én Xbox One-hjemmekonsoll og én sentral bruker Ikke aktuelt Ikke aktuelt Bruksregler for spill som en del av et Xbox Game Pass-abonnement
Videotjeneste Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Selv om du kjøper HD-videoer, kan videooppløsningen som vises, variere basert på innhold, maskinvare og Internett-båndbredde. Du kan være logget på videotjenesten på bare én Xbox-konsoll om gangen.
Video med vedvarende rettigheter Last ned til opptil fem PC-er, to Xbox-konsoller og tre kompatible, registrerte mobile enheter Ikke flere enn én gang hver 30. dag per enhet Minst én gang hver 90. dag Du må være logget på videotjenesten for å kunne strømme video med vedvarende rettigheter, og du kan bare strømme til registrerte enheter. Du kan strømme en video med vedvarende rettigheter til bare én slik enhet om gangen, men du kan strømme opptil tre ulike videoer med vedvarende rettigheter samtidig. Du kan laste ned en video med vedvarende rettigheter til to Xbox-konsoller som støtter nedlasting. Du kan se den på den første av disse konsollene uten å logge på videotjenesten, men du må være logget på videotjenesten på den andre konsollen hvis du vil se videoen der. Du kan ikke kopiere eller flytte innhold fra den andre konsollen. I noen land kan vi tilby sesongkort som omfatter eksisterende og fremtidige episoder i en TV-programsesong. Du kan ikke kopiere eller flytte en video med vedvarende rettigheter fra den opprinnelige lagringsplasseringen.
Klikkefilmer Last ned til bare én enhet Ikke aktuelt Ikke aktuelt Du må begynne å se klikkefilmen innen 14 dager etter bestillingen og se den ferdig innen de neste 24 timene (med mindre en annen periode ble angitt på kjøpstidspunktet). Når denne perioden utløper, kan du ikke vise klikkefilmen uten å kjøpe en ny lisens. En klikkefilm du har lastet ned til en enhet, kan bare vises på denne enheten og ikke lastes ned eller strømmes til en annen enhet. Hvis du ikke laster ned klikkefilmen, kan du strømme den til en hvilken som helst kompatibel enhet, men ikke til flere slike enheter om gangen. Du kan ikke kopiere eller flytte en klikkefilm fra den opprinnelige lagringsplasseringen.
Bøker Last ned til opptil seks registrerte Windows 10-enheter Ikke flere enn to ganger (to ganger per enhet eller én gang hver på to enheter) hver 30. dag Ikke aktuelt Tilgjengeligheten til bestemt funksjonalitet i tjenesten (for eksempel kopiering og innliming eller utskrift av utdrag samt lengden på utdrag) kan variere etter bok, basert på innstillingene for utgiveren. Tilgjengelig funksjonalitet vises i Store. Av og til kan du kanskje ikke laste ned en bok du har kjøpt tidligere, på nytt. Vi kan etter eget valg tilby en erstatning eller oppdatering i disse tilfellene. Du kan ikke brenne noe av eller hele boken til en plate.
Apper Ti Windows 10-enheter Ikke aktuelt Ikke aktuelt Til tross for De generelle reglene ovenfor kan du laste ned gratis apper til enheter som ikke er registrert på Microsoft-kontoen din.