Regler for bruk av spill, musikk, filmer og TV-programmer

Med mindre noe annet er angitt, har termer med stor forbokstav samme betydning som de samme termene i Microsofts tjenesteavtale. Microsoft forbeholder seg retten til å endre disse reglene for bruk når som helst.

Godkjent bruk krever vanligvis skriftlig tillatelse fra opphavsrettseieren

Alt av musikk, filmer, TV-programmer, spill og relatert innhold ("digitale varer") i Windows Store og Xbox Store er lisensiert og selges ikke. Lisensen din har som betingelse at du overholder Microsofts tjenesteavtale, disse reglene for bruk og eventuelle tilleggsvilkår. Med unntak av det som er angitt nedenfor, kan du ikke overføre eller videreselge digitale varer eller eventuelle lisenser for digitale varer som leveres via Windows Store eller Xbox Store. Hvis du selger en enhet som inneholder digitale varer som er anskaffet via Windows Store eller Xbox Store, har kjøperen av enheten ingen lisenser eller rettigheter til å bruke disse varene.

All reproduksjon, videredistribusjon, overføring, visning, salg, kringkasting, offentlig fremføring, utleie eller utlån, endring, tilpassing, viderelisensiering eller annen bruk av digitale varer som leveres gjennom Windows Store og Xbox Store, er uttrykkelig forbudt uten skriftlig tillatelse fra opphavsrettseieren, med mindre det uttrykkelig blir gitt tillatelse til det i Microsofts tjenesteavtale eller disse reglene for bruk.

Regler for bruk for abonnementstjenesten Groove Music Pass

Med et Groove Music Pass-abonnement kan du strømme eller laste ned så mange sanger du vil fra tjenesten i området du befinner deg i, til en fast månedlig avgift.

Miste tilgang

Du kan miste tilgang til musikk du tidligere har lastet ned, til å strømme musikk og/eller til butikkreditt hvis du:

 • Ikke betaler den månedlige avgiften.
 • Endrer land eller område.
 • Bryter Microsofts tjenesteavtale.

Lar det gå mer enn 30 dager uten å logge på Groove Music Pass-tjenesten. Når det gjelder eksterne enheter, for eksempel en MP3-spiller, må du kanskje koble disse enhetene til en datamaskin og logge på tjenesten Groove Music Pass for fortsatt å ha tilgang til innhold.

Bruksbegrensninger

 • Bare personlig og ikke-kommersiell bruk. Microsoft kan avslutte abonnementet ditt på Groove Music Pass eller stoppe det midlertidig hvis vi fastslår at du bruker Groove Music Pass på en måte som er i strid med vanlig, personlig bruk.
 • Du kan bare strømme innhold til én registrert enhet om gangen. Du finner den gjeldende listen over kompatible enheter på Microsoft.com/groove.
 • Selv om enheten kan brukes til å brenne eller eksportere innhold, endrer ikke dette opphavsrettseiernes rettigheter knyttet til video-, lyd- og bildeinnhold.
 • Du kan ikke brenne Groove Music Pass-abonnementsinnhold og/eller spillelister med abonnementsinnhold til CD-plater.
 • Du kan ikke bruke musikk du får tilgang til gjennom et Groove Music Pass-abonnement, som ringetone på en mobiltelefon uten å ha fått skriftlig tillatelse fra opphavsrettseieren.
 • Antall registrerte enheter:
  • Du kan laste ned musikk på opptil fire (4) registrerte enheter med mindre du abonnerer på en annen type tilbud som leveres av Microsoft fra tid til annen.
  • Registrerte enheter inkluderer kompatible personlige datamaskiner, Xbox-konsoller og bærbare enheter.
  • Hvis du er en Xbox Music Pass-bruker i USA som tidligere benyttet abonnementsordningen til 14,99 USD per måned, og som inkluderer 10 gratis MP3-sanger hver måned, kan du laste ned musikk til opptil tre (3) personlige datamaskiner og opptil tre (3) andre registrerte enheter.

Du kan administrere listen over registrerte enheter for Groove Music Pass via innstillingene for Groove Music Pass. Du kan fjerne enheter én gang hver 30. dag. Microsoft kan automatisk avregistrere en enhet for å gi plass til en ny.

Regler for bruk for musikk som kjøpes uavhengig av abonnementstjenesten Groove Music Pass med en månedlig avgift

 • Innhold som er kjøpt eller anskaffet på en personlig datamaskin som en del av en kampanjepakke, kan ikke lastes ned til Xbox-konsoller på nytt.
 • Lydopptak som er beskyttet av DRM:
  • Musikk kan beholdes etter at abonnementet er avsluttet.
  • Musikk kan brennes til CD-plater for personlig og ikke-kommersiell bruk.
   • Sanger kan brennes et ubegrenset antall ganger.
   • Identiske spillelister kan brennes maksimalt sju (7) ganger.
  • Musikk kan godkjennes på opptil fem (5) personlige datamaskiner og et rimelig antall registrerte enheter for personlig og ikke-kommersiell bruk.
   • Du kan fjerne registrering fra én datamaskin hvis du vil registrere en annen PC.
 • Lydopptak som ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM):
  • Musikk kan beholdes etter at abonnementet er avsluttet.
  • Du kan i rimelig utstrekning lage kopier av opptak til personlig og ikke-kommersiell bruk. All annen kopiering av musikk kan medføre krenkelse av opphavsretter.
  • Musikk kan brennes til CD-plater for personlig og ikke-kommersiell bruk.

Regler for bruk av tjenesten Microsoft Film og TV

 • Hvis vilkårene på dette området er i konflikt med andre vilkår for bruk, i Microsofts tjenesteavtale eller andre avtaler, har disse vilkårene høyest prioritet.
 • Innhold i Film og TV kan bare ses og vises privat for personlige, ikke-kommersielle formål på enheter som er godkjent. Denne begrensede, personlige, ikke-eksklusive og ikke-overførbare retten og lisensen er underlagt Microsofts tjenesteavtale, og hvis betaling kreves, trer den ikke i kraft før de nødvendige avgiftene er betalt.
 • Du godtar å strømme eller laste ned videoinnhold bare i områder der Microsoft gjør det relevante videoinnholdet tilgjengelig for deg for dette formålet. Videoinnhold kan bare strømmes når slik strømming er tillatt i henhold til tjenesten.
 • Oppløsningen til kjøpt HD-innhold kan variere og avhenger av innholdet, maskinvaren som brukes, og båndbredden til Internett-tilkoblingen.
 • Vi kan avslutte eller midlertidig stoppe din bruk av tjenesten hvis vi finner at du bruker tjenesten på en måte som er i strid med vanlig, personlig bruk.
 • Når det gjelder regler for bruk for TV- og filminnhold: (i) "Autoriserte enheter" er definert som personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, Xbox-konsoller og mobile enheter som er kompatible med tjenesten og godkjente av Microsoft; (ii) definisjonen av autoriserte enheter kan av Microsoft utvides til å omfatte flere enheter eller reduseres ved at enheter som ikke lenger støttes, fjernes; og (iii) ikke alle autoriserte enheter kan motta både strømming og nedlastinger av videoinnhold.
 • Microsoft kan bruke teknologi til å kontrollere at du overholder reglene for bruk.

Regler for bruk av videoinnhold som tilbys gjennom en vedvarende lisens ("innhold med vedvarende rettigheter")

 • Personlige datamaskiner: Du kan bare laste ned eller strømme en artikkel med innhold med vedvarende rettigheter fra tjenesten på opptil fem (5) personlige datamaskiner.
 • Xbox-konsoller:
  • Når du har lastet ned innhold med vedvarende rettigheter til en Xbox-konsoll som har nedlastingsfunksjoner, kan du vise innholdet på denne konsollen uten å logge på tjenesten. Du kan også laste ned innhold med vedvarende rettigheter til en annen Xbox-konsoll med nedlastingsfunksjon, men du må være logget på tjenesten for å kunne se innholdet på den andre konsollen. Du kan ikke kopiere eller flytte innhold fra den andre konsollen.
  • Du kan bare være logget på tjenesten via én Xbox-konsoll om gangen.
 • Kompatible mobiltelefoner:
  • Når det er godkjent av tjenesten, kan du laste ned en artikkel med innhold med vedvarende rettigheter fra tjenestene på opptil tre (3) kompatible mobiltelefoner.
 • Med mindre disse bruksreglene tillater det, kan du ikke kopiere eller flytte innholdet med vedvarende rettigheter fra plasseringen der det opprinnelig ble lagret.
 • Strømming:
  • Du kan bare strømme innhold med vedvarende rettigheter til en autorisert enhet når du er logget på tjenesten.
  • Du kan bare strømme én artikkel med innhold med vedvarende rettigheter til én autorisert enhet om gangen.
  • Du kan strømme opptil tre (3) ulike artikler med innhold med vedvarende rettigheter til autoriserte enheter om gangen gjennom den samme kontoen.
 • Sesongkort. I noen land tilbyr vi Sesongkort som inkluderer eksisterende og fremtidige episoder i en TV-programsesong. Hvis avtalene våre med innholdseierne medfører at vi leverer færre episoder enn det som var planlagt på kjøpstidspunktet for sesongkortet, gir vi deg en forholdsmessig refusjon for de manglende TV-episodene.
 • For å oppnå maksimal lisenstilgjengelighet kan lisenser for innhold med vedvarende rettigheter som er lastet ned på en autorisert enhet, utløpe etter 90 dager hvis du ikke har logget på tjenesten fra den autoriserte enheten i denne perioden. Hvis du da ikke er over lisensgrensen for dette innholdet med vedvarende rettigheter, kan du når som helst fornye lisensen for dette innholdet på den autoriserte enheten ved å logge på tjenesten fra den autoriserte enheten på nytt.

Bruksregler for videoinnhold som tilbys gjennom en begrenset, tidsbasert klikkefilmordning ("VOD-innhold")

 • VOD-innhold kan bare ses og vises privat i VOD-visningsperioden.
 • Denne begrensede, personlige, ikke-eksklusive og ikke-overførbare retten og lisensen er underlagt Microsofts tjenesteavtale og disse reglene for bruk, og gjelder fra betaling av de påkrevde gebyrene.
 • VOD-visningsperiode: Du har fjorten (14) dager fra datoen og klokkeslettet for bestillingen på å begynne å se artikkelen med VOD-innhold du bestilte, og du har 24 timer, eller tiden som angis på kjøpstidspunktet, på å se ferdig denne artikkelen etter at du har startet den.
 • Ved utløpet av VOD-visningsperioden vil du ikke lenger kunne se VOD-innhold uten å innhente en ytterligere lisens.
 • VOD-innhold som lastes ned direkte til en autorisert enhet, kan bare vises på denne enheten.
 • Du kan bare strømme VOD-innhold til en autorisert enhet når du er logget på tjenesten. Når det er godkjent av tjenesten, kan du strømme en artikkel med VOD-innhold til flere autoriserte enheter i løpet av VOD-visningsperioden, men du kan bare strømme én artikkel med VOD-innhold til én autorisert enhet om gangen.
 • Når du har lastet ned en artikkel med VOD-innhold fra tjenesten til én autorisert enhet, får du ikke tillatelse til å strømme eller laste den ned fra tjenesten til en annen enhet.
 • Med mindre disse bruksreglene tillater det, kan du ikke kopiere eller flytte VOD-innhold fra plasseringen der det opprinnelig ble lagret.

Regler for bruk for digitale spill som kjøpes eller løses inn på Xbox-konsoller

Digitalt spill for Xbox One

 • Antall konsoller og enheter som kan bruke spill: Du får en lisens for enheten og en brukerlisens for hvert spill du laster ned fra Xbox Store. Du kan angi én konsoll som "hjemmekonsollen", og flere brukere kan velge den samme konsollen som sin hjemmekonsoll. Enhetslisensen vil automatisk koble til hjemmekonsollen, selv om det ikke er konsollen du foretar kjøp fra. Som kjøper av spillet blir brukerlisensen knyttet til Microsoft-kontoen din. For Xbox Play Anywhere-spill, se bruksreglene nedenfor.
 • Brukere som kan bruke spill: Hvem som helst kan bruke spillet ditt på hjemmekonsollen din i henhold til enhetslisensen. Når du logger på en hvilken som helst annen konsoll med Microsoft-kontoen din, kan du bruke alle spill du har brukerlisens for.
 • Endre hjemmekonsoll: Du kan endre hjemmekonsollen opptil tre ganger i løpet av ett år (365 dager). Når du endrer hjemmekonsollen, flyttes alle enhetslisenser for digitalt innhold til den nye hjemmekonsollen og vil ikke lenger være tilgjengelige på den gamle hjemmekonsollen.

Digitale spill for Xbox 360

Antall konsoller som kan bruke et spill, og hvilke brukere som har tillatelse til å bruke det: Du kan bruke spillene på den første Xbox 360-konsollen du lastet dem ned på. Tilgang til spillet vil også bli gitt til alle brukere på den første konsollen. Hvis du overfører spillet ved hjelp av en minneenhet eller annen lagringsenhet, vil du også kunne spille det på andre Xbox 360-konsoller, men du må logge deg på Xbox Live med Microsoft-kontoen din på den aktuelle konsollen før du starter spillet.

Bruksregler for Xbox Play Anywhere-spill

Gjelder for Xbox Play Anywhere-spill:

 • Xbox Play Anywhere gjelder bare for digitale spill. Xbox Play Anywhere-spill kan kjøpes i Xbox Store og Windows Store eller via en digital kode hos forhandlere som deltar i programmet.
 • Spillene i programmet merkes med Xbox Play Anywhere-ikonet på www.xbox.com, i Xbox Store og i Windows Store. Du kan også gå til www.xboxplayanywhere.com for å se hele listen over spill i kampanjen.
 • Før du laster ned et Xbox Play Anywhere-spill på PC-en din, bør du kontrollere at enheten oppfyller systemkravene for å kjøre spillet. For å kontrollere at spillet fungerer på enheten bør du sjekke systemkravene fra spillutgiveren ved å se på systeminformasjonen for enheten. Få mer informasjon.
Enhetsbruk:
 • Når du kjøper et Xbox Play Anywhere-spill via Xbox Store eller Windows Store, kan du spille det på både Xbox One og en PC med Windows 10. Du kan bare logge på spillet på én Xbox One-konsoll eller én PC med Windows 10 på ethvert tidspunkt. Du kan ikke være logget på det samme spillet på en Xbox One-konsoll og en PC med Windows 10 samtidig.
 • Bruksreglene for Xbox One-"hjemkonsollen" ovenfor gjelder også Xbox Play Anywhere-spill.
 • Nedlastbart innhold som du kjøper eller tjener opp for et Xbox Play Anywhere-spill du eier, kan også spilles på både Xbox One og en PC med Windows 10.

Bruksregler for "Spill med Gold"-spill

Bruksinformasjon for "Spill med Gold"-spill som en del av et Xbox Live Gold-abonnement, finner du på: http://support.xbox.com/nb-NO/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10563 – Forrige gjennomgang: 30. sep. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding